לחץ כאן להורדת התכנית - החברה הישראלית לאורוגינקולוגיה ולריצפת האגן

‫החברה הישראלית‬
‫לאורוגינקולוגיה‬
‫ורצפת האגן‬
‫האיגוד הישראלי‬
‫למיילדות וגינקולוגיה‬
‫‪OVERACTIVE BLADDER‬‬
‫יום שישי‪ 21 ,‬לספטמבר ‪ ,1122‬מרכז עזריאלי‪ ,‬קומה ‪22‬‬
‫‪03:80-03:80‬‬
‫התכנסות‪ ,‬רישום‪ ,‬כיבוד קל וסיור בתערוכה‬
‫‪03:80-00:00‬‬
‫דברי פתיחה ‪ ---‬ד"ר יובל לביא יו"ר החברה‪ ,‬ד"ר יוחאי מרכז יום העיון‬
‫מושב ראשון‪ :‬ממדעי היסוד לקליניקה‬
‫‪00:00-00:90‬‬
‫היקף הבעיה‪ ,‬האפידמיולוגיה של ‪ --- OAB‬ד"ר עדי ווינטראוב (סורוקה)‬
‫‪09:10-09:25‬‬
‫חידושים בהבנת הפתופיזיולוגיה של ‪ --- OAB‬ד"ר רונן גולד (ליס)‬
‫‪00:98-00:90‬‬
‫מה מיקומה של האורודינמיקה בהערכת ‪ --- ?OAB‬ד"ר גיל לוי (מעייני הישועה)‬
‫‪00:90-00:88‬‬
‫השפעת הטיפול באסטרוגן על ‪ --- LUTS‬ד"ר יורם אברמוב (כרמל)‬
‫מושב שני‪ :‬הטיפול ב ‪OAB‬‬
‫‪00:88-90:90‬‬
‫(סורוקה)‬
‫השפעת ניתוחי סלינג על תסמיני ‪ urge‬בנשים עם ‪ --- mixed incontinence‬ד"ר אלעד לרון‬
‫‪90:90-90:98‬‬
‫טיפול אנטי מוסקריני מיטבי בגיל בגיל המבוגר ‪ ---‬ד"ר חגית פייט (וולפסון)‬
‫‪90:98-90:90‬‬
‫פיזיותפריה מה? מתי? למי? ‪ ---‬גב' סיון נבות‬
‫‪90:90-99:98‬‬
‫ארוחת בוקר‬
‫‪99:98-99:80‬‬
‫בוטוקס ‪ ---‬ד"ר גבי גילון (רבין)‬
‫‪99:80-99:98‬‬
‫מירבגרון‪ ,‬הבחור החדש בשכונה ‪ ---‬ד"ר שמעון גינת (וולפסון)‬
‫‪99:98-99:00‬‬
‫נוירוסטימולציה סקראלית ‪ ---‬ד"ר גיל לוי (מעייני הישועה)‬
‫‪ 99:00-99:90‬פאנל מומחים‪ :‬תכנון טיפול ארוך טווח לנשים עם ‪ --- OAB‬ד"ר גיל לוי‪ ,‬גב' סיון נבות‪ ,‬ד"ר שמעון‬
‫גינת‪ ,‬ד"ר אלעד לרון‪ ,‬ד"ר גבי גילון‬
‫‪99:90-99:80‬‬
‫סיכום ‪ ---‬ד"ר דוד יוחאי (סורוקה)‬