: פורים דפרזים : תענית אסתר : פרשת תצוה

‫תענית אסתר‪:‬‬
‫פורים דפרזים‪:‬‬
‫יום חמישי‪ -‬יא אדר‪-‬‬
‫יום ראשון‪ -‬יד אדר‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 04:18‬תחילת הצום‬
‫‪ 06:00‬שחרית מנין ראשון ‪ ‬‬
‫‪ 07:00‬שחרית מנין שני‬
‫‪ 17:30‬מנחה ‪ ‬‬
‫נוהגים לקיים זכר למחצית השקל‬
‫‪ 18:08‬ערבית וצאת הצום‬
‫שבת זכור‪ -‬פרשת תצוה‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 08:00‬שחרית וקריאת פרשת זכור ‪ ‬‬
‫קריאה לנשים מיד בתום התפילה ‪ ‬‬
‫‪ 13:00‬מנחה גדולה ‪ ‬‬
‫‪ 17:00‬מנחה קטנה ‪ ‬‬
‫‪ 18:27‬צאת השבת ‪ ‬‬
‫‪ 18:40‬ערבית ‪ ‬‬
‫‪ 18:55‬קריאת מגילה ‪ ‬‬
‫‪ 20:10‬קריאה חוזרת לנשים ‪ ‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪07:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪09:30‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪20:10‬‬
‫שחרית וקריאת מגילה ‪ ‬‬
‫קריאת מגילה לנשים בבית משפחת קלמן ) ארלוזרוב ‪ ( 20‬‬
‫קריאת מגילה לנשים בבית משפחת ודלר )דיזראלי ‪ 20‬מול המתנ"ס( ‪ ‬‬
‫מנחה ‪ ‬‬
‫ערבית וקריאת מגילה ‪ ‬‬
‫קריאה נוספת לנשים בבית הכנסת ‪ ‬‬
‫פורים דמוקפין‪:‬‬
‫יום שני‪ -‬טו אדר‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 07:00‬שחרית ‪ ‬‬
‫‪ 09:00‬קריאת מגילה לנשים בבית‬
‫משפחת קלמן ) ארלוזרוב ‪ ( 20‬‬
‫‪ 09:30‬קריאת מגילה לנשים בבית משפחת‬
‫ודלר )דיזראלי ‪ 20‬מול המתנ"ס( ‪ ‬‬
‫‪ 13:00‬מנחה ‪ ‬‬
‫‪ 16:30‬משתה בבית הרב סמט‬