מ " בע פלאפון תקשורת – רועי אגמון מר : לכבוד D אתר שידור

‫‪1RFcell™ Technologies Ltd.‬‬
‫‪14 Hamelacha St,‬‬
‫‪Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin‬‬
‫‪Israel 48091‬‬
‫‪T:+972-3-9032990‬‬
‫‪F:+972-3-9032989‬‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪065675062/‬‬
‫‪ - 076056‬ממסר צומת כפר תבור‬
‫‪D‬לכבוד‪ :‬מר רועי אגמון – פלאפון תקשורת בע"מ‬
‫הנדון ‪ :‬דוח מדידות קרינה אלקטרומגנטית בסביבת אתר שידור‬
‫ממסר צומת כפר תבור ‪ 076056‬של חברת פלאפון תקשורת‬
‫א‪.‬‬
‫פרק ‪1‬‬
‫תיאור אזור האתר‬
‫תאריך הביקור באתר‪655675161/ :‬‬
‫תיאור אזור האתר ומקומו (שרטוט ‪ 1‬ותמונות ‪)1-11‬‬
‫האתר מותקן על תורן קרקעי לצידי כביש ‪ 07‬דרומית לצומת גזית ומזרחית‬
‫לאום אל גאנם‪.‬‬
‫פירוט דגמי האנטנות לפי סקטורים‪:‬‬
‫דגם האנטנה‬
‫שיטת שידור‬
‫סקטור‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪0/030‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪0/032‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪0/035‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪0/030‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪0/036‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪0/03/‬‬
‫סביבת האתר‪ :‬שטח פתוח‪.‬‬
‫‪WCDMA850‬‬
‫‪WCDMA2100‬‬
‫‪WCDMA850‬‬
‫‪WCDMA2100‬‬
‫‪WCDMA850‬‬
‫‪WCDMA2100‬‬
‫גובה‬
‫אנטנה[‪]m‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אזימוט שידור‬
‫[ ‪]º‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪276‬‬
‫‪276‬‬
‫‪056‬‬
‫‪056‬‬
‫נקודות נגישות לאדם‪ :‬אין גישה לאתר לציבור הרחב‪.‬‬
‫אתרים סלולאריים סמוכים‪ :‬נצפה תורן נוסף במרחק ‪ 206‬מטרים בכיוון ‪ 66‬מעלות‬
‫תיאור המבנים הקרובים ביותר‪:‬‬
‫לא קיימים מבנים קרובים לאתר‪.‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪11‬‬
‫‪1RFcell™ Technologies Ltd.‬‬
‫‪14 Hamelacha St,‬‬
‫‪Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin‬‬
‫‪Israel 48091‬‬
‫‪T:+972-3-9032990‬‬
‫‪F:+972-3-9032989‬‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪065675062/‬‬
‫‪ - 076056‬ממסר צומת כפר תבור‬
‫ב‪ .‬תמצית פרטי האתר‬
‫טבלה מספר ‪1‬‬
‫תאריך הביקור‪655675161/ :‬‬
‫שעת ביקור באתר‪11:/6 :‬‬
‫שם החברה מבקשת הבקשה‪:‬‬
‫מספר האתר‪076056 :‬‬
‫פלאפון תקשורת‬
‫נ‪.‬צ של האתר ברשת ישראל החדשה‪:‬‬
‫מיקום האתר ‪‬שטח פתוח‬
‫ממסר צומת כפר תבור‬
‫‪N: 1/21/1‬‬
‫תאריך היתר הקמה‪2256550620 :‬‬
‫□‬
‫שם האתר‪:‬‬
‫‪E: 5/650/‬‬
‫מספר סימוכין‪0662657 :‬‬
‫□‬
‫אזור תעשיה‬
‫□אזור כפרי‬
‫אזור אורבני‬
‫כתובת האתר‪ :‬על ציר ‪ 07‬מזרחית לישוב אום אל גנם סמוך לתורן סלקום‬
‫רשות מקומית‪:‬‬
‫סוג‬
‫כפר תבור‬
‫□‬
‫‪‬‬
‫□ אתר זעיר פנימי‬
‫תורן קרקעי‬
‫תורן על הגג‬
‫□‬
‫□ מתקן גישה אלחוטי‬
‫עוקץ‬
‫□‬
‫משתפלת‬
‫□‬
‫אתר זעיר‬
‫□ רפיטר‬
‫דוח הערכת סיכוני קרינה בוצע בתאריך‪/656750620 :‬‬
‫טווח בטיחות מקסימלי‪]m[ 0.007 :‬‬
‫רמת הקרינה הצפויה הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור המאוכלס ברציפות‪:‬‬
‫לא קיימים אזורים מאוכלסים ברציפות בסביבת האתר‪.‬‬
‫רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור המאוכלס לא ברציפות‪:‬‬
‫‪ 6.620 W cm 2‬או ‪ 6.663 %‬מהסף הבריאותי (‪ 6.627 %‬מהסף הסביבתי לאזור המאוכלס‬
‫לא ברציפות) שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה‪ .‬רמה זו נמדדה במפלס קרקע במרחק ‪/7‬‬
‫ובכיוון ‪.276°‬‬
‫קיים צורך בבדיקות לחומרים דליקים‪ :‬לא קיים צורך בבדיקות למכשור רפואי‪ :‬לא‬
‫נקודות שלא נבדקו ברדיוס ‪ 76‬מטר‪:‬‬
‫□‬
‫אין‪ ,‬נבדקו כולן‬
‫‪‬‬
‫□ נדרשת השלמת מדידה בנקודות המפורטות בדו"ח‬
‫רק נקודות עם קרינה מתחת ל ‪ 1%‬לאזורים מאוכלסים ברציפות ו‪5‬או ‪ /%‬באכלוס חלקי‬
‫האם נדרש להגביל גישה לאלמנטים הקורנים לפי היתר ההקמה‪ :‬לא‬
‫האם קיימת הגבלת גישה בפועל? כן‬
‫האם נדרשת הגבלת גישה ע"פ המדידות בפועל? לא‬
‫האם קיים שילוט? כן פירוט סוגי שילוט והגבלות‪ :‬מדבקת אזהרה‬
‫האם תצורת האתר תואמת את סקר הבטיחות המקדים?‬
‫□‬
‫‪‬‬
‫□‬
‫תואם ע"פ ‪ CI‬שמאושר בדוח נוכחי‬
‫תואם‬
‫לא תואם‬
‫מעשי סימוכין _____ מתאריך ____ הערות _________‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪11‬‬
‫□‬
‫תואם ע"פ ‪ CI‬שאושר בדוח‬
‫‪3RFcell™ Technologies Ltd.‬‬
‫‪14 Hamelacha St,‬‬
‫‪Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin‬‬
‫‪Israel 48091‬‬
‫‪T:+972-3-9032990‬‬
‫‪F:+972-3-9032989‬‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪ - 076056‬ממסר צומת כפר תבור‬
‫‪065675062/‬‬
‫ג‪ .‬תמצית תוצאות המדידה ביחידות מיקרו וואט לסמ"ר‬
‫‪ ‬רמת הקרינה הגבוהה ביותר שנמדדה במקומות הנגישים לציבור הרחב הינה‪:‬‬
‫‪ 6.620 W cm 2‬או ‪ 6.663 %‬מהסף הבריאותי (‪ 6.627 %‬מהסף הסביבתי לאזור‬
‫המאוכלס לא ברציפות) שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה‪ .‬רמה זו נמדדה במפלס‬
‫קרקע במרחק ‪ /7‬מטר ובכיוון ‪.276°‬‬
‫‪ ‬רמת הקרינה הגבוהה ביותר באזור שנמדדה המאוכלס ברציפות הינה‪:‬‬
‫לא קיימים אזורים מאוכלסים ברציפות בסביבת האתר‬
‫ד‪ .‬טווח בטיחות משוכלל ממוקד השידור‬
‫טווח בטיחות לפי סף בריאותי [‪]m‬‬
‫אזימוט שידור [‪]º‬‬
‫‪0.007‬‬
‫‪76‬‬
‫‪0.007‬‬
‫‪176‬‬
‫‪0.007‬‬
‫‪156‬‬
‫ה‪ .‬מסקנות‪:‬‬
‫‪ .2‬בכל נקודות המדידה באתר שנמדד רמות הקרינה האלקטרומגנטיות עומדות בתקני‬
‫החשיפה לציבור הרחב‪ ,‬של המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫‪ .0‬האנטנות עומדות עמידה מלאה בדרישות תמ"א ‪ /0‬לבטיחות אדם‪.‬‬
‫ו‪ .‬שם בודק מוסמך אשר ביצע את הביקור באתר ואת המדידות‬
‫תוקף ההיתר‬
‫מספר ההיתר‬
‫שם ושם משפחה‬
‫‪ 00‬ינואר ‪0627‬‬
‫‪7666-23-7‬‬
‫סשה קלגין‬
‫ז‪ .‬ציוד המדידה‬
‫היצרן‬
‫מודל‬
‫רגישות‬
‫תחום תדרים‬
‫מספר סידורי‬
‫תוקף הכיול‬
‫שם מעבדת‬
‫הכיול‬
‫‪PMM 8053B‬‬
‫‪6.62‬‬
‫‪5Hz-40GHz‬‬
‫‪262WL70107‬‬
‫‪30.10.13‬‬
‫שורק‬
‫‪6.2 V/m‬‬
‫‪0.5MHz-3GHz‬‬
‫‪000WJ61217‬‬
‫‪30.10.13‬‬
‫‪PMM‬‬
‫‪EP 300‬‬
‫ח‪ .‬חתימת אחראי‬
‫שם ושם משפחה‬
‫תואר‬
‫צחי לאופר‬
‫מהנדס‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪11‬‬
‫חתימה‬
‫‪4RFcell™ Technologies Ltd.‬‬
‫‪14 Hamelacha St,‬‬
‫‪Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin‬‬
‫‪Israel 48091‬‬
‫‪T:+972-3-9032990‬‬
‫‪F:+972-3-9032989‬‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪065675062/‬‬
‫‪ - 076056‬ממסר צומת כפר תבור‬
‫פרק ‪ – 1‬טבלת נתוני האנטנות במוקד השידור‬
‫טבלה מס' ‪( /.2‬התצורה הקיימת בזמן המדידה)‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫סקטור‬
‫דגם‬
‫האנטנה‬
‫שיטת שידור‬
‫תדר‬
‫[‪]MHz‬‬
‫הספק‬
‫מקסימלי‬
‫במוצא‬
‫)‪)EIRP‬‬
‫]‪[W‬‬
‫גובה‬
‫האנטנה‬
‫[‪]m‬‬
‫אזימוט‬
‫שידור‬
‫[ ‪]º‬‬
‫טווח‬
‫הבטיחות‬
‫לפי הסף‬
‫בריאותי‬
‫[‪]m‬‬
‫הטיה‬
‫‪Tilt‬‬
‫[ ‪]º‬‬
‫‪MDT‬‬
‫‪EDT‬‬
‫‪0/030‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA850‬‬
‫‪600-666‬‬
‫‪602-600‬‬
‫‪/370.036‬‬
‫‪30‬‬
‫‪76‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.035‬‬
‫‪0/032‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA2100‬‬
‫‪0236-0276‬‬
‫‪/65/.007‬‬
‫‪30‬‬
‫‪76‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7.770‬‬
‫‪0/035‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA850‬‬
‫‪600-666‬‬
‫‪602-600‬‬
‫‪/370.036‬‬
‫‪30‬‬
‫‪276‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.035‬‬
‫‪0/030‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA2100‬‬
‫‪0236-0276‬‬
‫‪/65/.007‬‬
‫‪30‬‬
‫‪276‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7.770‬‬
‫‪0/036‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA850‬‬
‫‪600-666‬‬
‫‪602-600‬‬
‫‪/370.036‬‬
‫‪30‬‬
‫‪056‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.035‬‬
‫‪0/03/‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA2100‬‬
‫‪0236-0276‬‬
‫‪/65/.007‬‬
‫‪30‬‬
‫‪056‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7.770‬‬
‫טבלה מס' ‪( /.0‬התצורה שאושרה בהיתר ההקמה)‪:‬‬
‫סקטור‬
‫דגם‬
‫האנטנה‬
‫שיטת שידור‬
‫תדר‬
‫[‪]MHz‬‬
‫הספק‬
‫מקסימלי‬
‫במוצא‬
‫)‪)EIRP‬‬
‫]‪[W‬‬
‫גובה‬
‫האנטנה‬
‫[‪]m‬‬
‫אזימוט‬
‫שידור‬
‫[ ‪]º‬‬
‫טווח‬
‫הבטיחות‬
‫לפי הסף‬
‫בריאותי‬
‫[‪]m‬‬
‫הטיה‬
‫‪Tilt‬‬
‫[ ‪]º‬‬
‫‪MDT‬‬
‫‪EDT‬‬
‫‪0/030‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA850‬‬
‫‪600-666‬‬
‫‪602-600‬‬
‫‪/370.036‬‬
‫‪30‬‬
‫‪76‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.035‬‬
‫‪0/032‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA2100‬‬
‫‪0236-0276‬‬
‫‪/65/.007‬‬
‫‪30‬‬
‫‪76‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7.770‬‬
‫‪0/035‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA850‬‬
‫‪600-666‬‬
‫‪602-600‬‬
‫‪/370.036‬‬
‫‪30‬‬
‫‪276‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.035‬‬
‫‪0/030‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA2100‬‬
‫‪0236-0276‬‬
‫‪/65/.007‬‬
‫‪30‬‬
‫‪276‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7.770‬‬
‫‪0/036‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA850‬‬
‫‪600-666‬‬
‫‪602-600‬‬
‫‪/370.036‬‬
‫‪30‬‬
‫‪056‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.035‬‬
‫‪0/03/‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA2100‬‬
‫‪0236-0276‬‬
‫‪/65/.007‬‬
‫‪30‬‬
‫‪056‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7.770‬‬
‫‪ ‬ההספק המרבי לאנטנה של מוקדי שידור המותקנים במבנה והמשדרים בתוך מבנה‪,‬‬
‫יוגבל בכניסת האנטנה ל‪.1W -‬‬
‫ההספק בכניסת האנטנה של מוקדי שידור המשדרים לכיוון הרחוב והמותקנים בגובה‬
‫נמוך מ ‪ 0.7‬מטר ביחס למפלס הרחוב‪ ,‬יוגבל ל‪.10W -‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪11‬‬
‫‪5RFcell™ Technologies Ltd.‬‬
‫‪14 Hamelacha St,‬‬
‫‪Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin‬‬
‫‪Israel 48091‬‬
‫‪T:+972-3-9032990‬‬
‫‪F:+972-3-9032989‬‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪ - 076056‬ממסר צומת כפר תבור‬
‫‪065675062/‬‬
‫פרק ‪– /‬בטיחות קרינה אלקטרומגנטית לאכלוסיה‬
‫טבלת תוצאות מדידת עוצמות הקרינה –‬
‫א‪ .‬טבלה מספר ‪4‬‬
‫אזור המדידה‬
‫אכלוס‬
‫האזור‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫לא ברציפות‬
‫מפלס קרקע‬
‫*נקודות ייחוס – מתחת לאנטנות‬
‫עוצמת‬
‫הקרינה‬
‫הנמדדת‬
‫‪W cm 2‬‬
‫אחוז‬
‫מסף‬
‫הבריאותי‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.666‬‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.666‬‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.665‬‬
‫‪6.66/‬‬
‫‪6.62/‬‬
‫‪6.663‬‬
‫‪6.627‬‬
‫‪6.663‬‬
‫‪6.625‬‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.622‬‬
‫‪6.66/‬‬
‫‪6.620‬‬
‫‪6.66/‬‬
‫‪6.620‬‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.622‬‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.666‬‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.665‬‬
‫‪6.662‬‬
‫‪6.66/‬‬
‫‪6.66/‬‬
‫‪6.620‬‬
‫‪6.663‬‬
‫‪6.627‬‬
‫‪6.66/‬‬
‫‪6.62/‬‬
‫‪6.663‬‬
‫‪6.620‬‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.622‬‬
‫‪6.66/‬‬
‫‪6.620‬‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.665‬‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.666‬‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.626‬‬
‫‪6.662‬‬
‫‪6.663‬‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.622‬‬
‫‪6.663‬‬
‫‪6.627‬‬
‫‪6.663‬‬
‫‪6.626‬‬
‫‪6.66/‬‬
‫‪6.62/‬‬
‫‪6.660‬‬
‫‪6.622‬‬
‫‪6.66/‬‬
‫‪6.620‬‬
‫במפלס הקרקע‪.‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪11‬‬
‫עמידה‬
‫בדרישות‬
‫בהספק‬
‫מרבי‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫מיקום אזור‬
‫המדידה ביחס‬
‫לנקודת ייחוס‬
‫מרחק‬
‫[‪]m‬‬
‫אזימוט‬
‫[ ‪]º‬‬
‫גובה‬
‫[ ‪]m‬‬
‫‪7‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪/6‬‬
‫‪/7‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪76‬‬
‫‪7‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪/6‬‬
‫‪/7‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪76‬‬
‫‪7‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪/6‬‬
‫‪/7‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪276‬‬
‫‪276‬‬
‫‪276‬‬
‫‪276‬‬
‫‪276‬‬
‫‪276‬‬
‫‪276‬‬
‫‪276‬‬
‫‪276‬‬
‫‪276‬‬
‫‪056‬‬
‫‪056‬‬
‫‪056‬‬
‫‪056‬‬
‫‪056‬‬
‫‪056‬‬
‫‪056‬‬
‫‪056‬‬
‫‪056‬‬
‫‪056‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6RFcell™ Technologies Ltd.‬‬
‫‪14 Hamelacha St,‬‬
‫‪Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin‬‬
‫‪Israel 48091‬‬
‫‪T:+972-3-9032990‬‬
‫‪F:+972-3-9032989‬‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪ - 076056‬ממסר צומת כפר תבור‬
‫‪065675062/‬‬
‫ב‪ .‬מסקנות לגבי תוצאות מדידות‬
‫רמת הקרינה הנמדדות לא עולות על‪ 6.620 W cm 2 :‬או ‪ 6.663 %‬מהסף הבריאותי‬
‫לאזור המאוכלס לא ברציפות כאשר מוקד השידור משדר בהספק מרבי‪.‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪11‬‬
‫‪7RFcell™ Technologies Ltd.‬‬
‫‪14 Hamelacha St,‬‬
‫‪Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin‬‬
‫‪Israel 48091‬‬
‫‪T:+972-3-9032990‬‬
‫‪F:+972-3-9032989‬‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪ - 076056‬ממסר צומת כפר תבור‬
‫‪065675062/‬‬
‫פרק ‪– 4‬בטיחות קרינה אלמ"ג לציוד רפואי‬
‫אין צורך בהערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לציוד רפואי‪.‬‬
‫פרק ‪– 7‬הערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק‬
‫אין צורך בהערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק‪.‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪11‬‬
‫‪8RFcell™ Technologies Ltd.‬‬
‫‪14 Hamelacha St,‬‬
‫‪Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin‬‬
‫‪Israel 48091‬‬
‫‪T:+972-3-9032990‬‬
‫‪F:+972-3-9032989‬‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪065675062/‬‬
‫‪ - 076056‬ממסר צומת כפר תבור‬
‫פרק ‪ – 0‬בדיקת עמידה בתנאי תמ"א ‪ /0‬חלק א'‬
‫א‪ .‬טבלה מספר ‪ – 5‬נתוני האנטנות‪:‬‬
‫סקטור‬
‫דגם‬
‫האנטנה‬
‫שיטת שידור‬
‫תדר‬
‫[‪]MHz‬‬
‫הספק‬
‫מקסימלי‬
‫במוצא‬
‫)‪)EIRP‬‬
‫]‪[W‬‬
‫גובה‬
‫האנטנה‬
‫[‪]m‬‬
‫אזימוט‬
‫שידור‬
‫[ ‪]º‬‬
‫טווח‬
‫הבטיחות‬
‫לפי הסף‬
‫בריאותי‬
‫[‪]m‬‬
‫הטיה‬
‫‪Tilt‬‬
‫[ ‪]º‬‬
‫‪MDT‬‬
‫‪EDT‬‬
‫‪0/030‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA850‬‬
‫‪600-666‬‬
‫‪602-600‬‬
‫‪/370.036‬‬
‫‪30‬‬
‫‪76‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.035‬‬
‫‪0/032‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA2100‬‬
‫‪0236-0276‬‬
‫‪/65/.007‬‬
‫‪30‬‬
‫‪76‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7.770‬‬
‫‪0/035‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA850‬‬
‫‪600-666‬‬
‫‪602-600‬‬
‫‪/370.036‬‬
‫‪30‬‬
‫‪276‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.035‬‬
‫‪0/030‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA2100‬‬
‫‪0236-0276‬‬
‫‪/65/.007‬‬
‫‪30‬‬
‫‪276‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7.770‬‬
‫‪0/036‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA850‬‬
‫‪600-666‬‬
‫‪602-600‬‬
‫‪/370.036‬‬
‫‪30‬‬
‫‪056‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.035‬‬
‫‪0/03/‬‬
‫‪CNPX310M‬‬
‫‪WCDMA2100‬‬
‫‪0236-0276‬‬
‫‪/65/.007‬‬
‫‪30‬‬
‫‪056‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7.770‬‬
‫ב‪ .‬טבלה מספר ‪ – 2‬טווחי בטיחות אופקיים ואנכיים‪:‬‬
‫סקטור‬
‫‪0/030‬‬
‫‪0/032‬‬
‫‪0/035‬‬
‫‪0/030‬‬
‫‪0/036‬‬
‫‪0/03/‬‬
‫קיימת‬
‫חפיפה‬
‫בין‬
‫הגזרות‬
‫‪]m[ RT‬‬
‫‪ΔHT‬‬
‫[‪]m‬‬
‫‪θT‬‬
‫[ ‪]º‬‬
‫ציוד לתעשייה‬
‫אדם‬
‫רפואי תהליכית‬
‫לא‬
‫‪0.007‬‬
‫לא‬
‫‪0.007‬‬
‫לא‬
‫‪0.007‬‬
‫‪6.730‬‬
‫‪6./27‬‬
‫‪6.730‬‬
‫‪6./27‬‬
‫‪6.730‬‬
‫‪6./27‬‬
‫‪05.2‬‬
‫‪00.2‬‬
‫‪05.2‬‬
‫‪00.2‬‬
‫‪05.2‬‬
‫‪00.2‬‬
‫עמידה‬
‫בהפרדה‬
‫אופקית‬
‫לאזורים‬
‫מאוכלסים‬
‫עומד‬
‫עומד‬
‫עומד‬
‫עומד‬
‫עומד‬
‫עומד‬
‫מסקנות לגבי‬
‫האנטנה‬
‫עומד‪5‬לא‬
‫עומד‬
‫עמידה‬
‫בהפרדה‬
‫אנכית‬
‫לאזורים‬
‫מאוכלסים לאדם‬
‫עומד‬
‫עומד‬
‫עומד‬
‫עומד‬
‫עומד‬
‫עומד‬
‫כאשר‪:‬‬
‫‪ - RT‬מרחק בטיחות אופקי מצרפי‪.‬‬
‫‪ - ∆HT‬התרחבות גזרת האנכית מצרפי (לחישוב מרחק בטיחות אנכי מצרפי)‪.‬‬
‫ מפתח זוויתי מצרפי של אלומת השידור הראשית בצידוד‪.‬‬‫‪ΘT‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .2‬מרחק בטיחות אנכי לקרקע הוא ‪ 7‬מטר בתוספת ‪ ,∆HT‬מרחק בטיחות אנכי לגג ו‪5‬או רצפה הוא ‪0‬‬
‫מטר בתוספת ‪.∆HT‬‬
‫‪ .2‬מרחקי הפרדה לשרטוטי תמ"א ע"י טבלת ‪.2.0‬‬
‫‪ . /‬שרטוט אלומות הקרינה יבוצע בקצוות האנטנות‪.‬‬
‫‪ .3‬במידה שהאנטנות צמודות עם חפיפת גזרות יש לשרטט אלומה משוקללת בקצוות האנטנה העליונה‬
‫והתחתונה בהתאמה‪.‬‬
‫א‪ .‬מסקנות לגבי עמידת האתר בדרישות תמ"א ‪ , /0‬חלק א'‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪11‬‬
‫‪Ok‬‬
‫‪Ok‬‬
‫‪Ok‬‬
‫‪Ok‬‬
‫‪Ok‬‬
‫‪Ok‬‬
‫לציוד‬
‫רפואי‬
‫‪9RFcell™ Technologies Ltd.‬‬
‫‪14 Hamelacha St,‬‬
‫‪Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin‬‬
‫‪Israel 48091‬‬
‫‪T:+972-3-9032990‬‬
‫‪F:+972-3-9032989‬‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪ - 076056‬ממסר צומת כפר תבור‬
‫‪065675062/‬‬
‫קיימת עמידה מלאה בדרישות תמ"א ‪ /0‬לבטיחות אדם‬
‫פרק ‪ – 5‬תמונות ושרטוטים מיקום אתר השידור‬
‫שרטוט ‪ 1‬מפת האתר‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪11‬‬
11
RFcell™ Technologies Ltd.
14 Hamelacha St,
Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin
Israel 48091
T:+972-3-9032990
F:+972-3-9032989
Email: [email protected]
065675062/
‫ ממסר צומת כפר תבור‬- 076056
‫ תמונה מרחוק של האנטנות‬:1 ‫תמונה‬
11 ‫ מתוך‬11 ‫עמוד‬
11
RFcell™ Technologies Ltd.
14 Hamelacha St,
Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin
Israel 48091
T:+972-3-9032990
F:+972-3-9032989
Email: [email protected]
065675062/
‫ ממסר צומת כפר תבור‬- 076056
‫ תמונה מקרוב של האנטנות‬:1 ‫תמונה‬
6° ‫ מבט לכוון‬: / ‫תמונה‬
11 ‫ מתוך‬11 ‫עמוד‬
11
RFcell™ Technologies Ltd.
14 Hamelacha St,
Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin
Israel 48091
T:+972-3-9032990
F:+972-3-9032989
Email: [email protected]
065675062/
47° ‫ מבט לכוון‬: 4 ‫תמונה‬
06° ‫ מבט לכוון‬: 7 ‫תמונה‬
11 ‫ מתוך‬11 ‫עמוד‬
‫ ממסר צומת כפר תבור‬- 076056
13
RFcell™ Technologies Ltd.
14 Hamelacha St,
Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin
Israel 48091
T:+972-3-9032990
F:+972-3-9032989
Email: [email protected]
065675062/
‫ ממסר צומת כפר תבור‬- 076056
1/7° ‫ מבט לכוון‬: 0 ‫תמונה‬
126° ‫ מבט לכוון‬: 5 ‫תמונה‬
11 ‫ מתוך‬13 ‫עמוד‬
14
RFcell™ Technologies Ltd.
14 Hamelacha St,
Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin
Israel 48091
T:+972-3-9032990
F:+972-3-9032989
Email: [email protected]
065675062/
‫ ממסר צומת כפר תבור‬- 076056
117° ‫ מבט לכוון‬: 2 ‫תמונה‬
156° ‫ מבט לכוון‬: 0 ‫תמונה‬
11 ‫ מתוך‬14 ‫עמוד‬
15
RFcell™ Technologies Ltd.
14 Hamelacha St,
Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin
Israel 48091
T:+972-3-9032990
F:+972-3-9032989
Email: [email protected]
065675062/
‫ ממסר צומת כפר תבור‬- 076056
/17° ‫ מבט לכוון‬: 16 ‫תמונה‬
‫ שילוט וגישה‬: 11 ‫תמונה‬
11 ‫ מתוך‬15 ‫עמוד‬
‫‪16‬‬
‫‪RFcell™ Technologies Ltd.‬‬
‫‪14 Hamelacha St,‬‬
‫‪Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin‬‬
‫‪Israel 48091‬‬
‫‪T:+972-3-9032990‬‬
‫‪F:+972-3-9032989‬‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪065675062/‬‬
‫‪ - 076056‬ממסר צומת כפר תבור‬
‫פרק ‪ - 2‬הצהרה לגבי מגבלות גישה‬
‫לאתר זה אין צורך בהגבלת גישה‪.‬‬
‫פרק ‪ – 0‬נספחים‬
‫א‪ .‬נוסחאות לחישוב‬
‫צפיפות הספק ‪:‬‬
‫‪p 10Gain[db]0.1‬‬
‫‪4 10 R 2‬‬
‫‪‬‬
‫] ‪[W‬‬
‫‪mW cm 2‬‬
‫‪S‬‬
‫]‪[ m‬‬
‫כאשר ‪:‬‬
‫‪ - S‬עוצמת השדה המחושבת‪.‬‬
‫‪ - P‬הספק השידור הנקוב של המשדר‪.‬‬
‫‪ - Gain‬הגבר אנטנה מקסימלי ב ‪dbi -‬‬
‫מרחק הבטיחות במטרים‬
‫)‪( m‬‬
‫‪P 10Gain[db]*0.1‬‬
‫‪4 10  S‬‬
‫)‪( w‬‬
‫) ‪cm 2‬‬
‫‪R‬‬
‫מחושב לפי הנוסחה הבאה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫)‪( m‬‬
‫‪R‬‬
‫‪( mW‬‬
‫חישוב עוצמת השדה המקסימלית המותרת באזור אדי דלק וגז (תוך הנחה המחמירה ביותר עבור‬
‫‪ )P=2W‬הוא לפי הנוסחה הבאה (מתוך תקן ‪)BS6656-2002‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪( f  3030‬‬
‫‪124‬‬
‫‪max‬‬
‫‪P‬‬
‫‪‬‬
‫‪max‬‬
‫‪E‬‬
‫בחישוב תיאורטי לפני הקמה מבוצע חישוב תיאורטי של הרמות המתורות כתלות בתדר השידור‬
‫עפ"י הנוסחה‪:‬‬
‫‪0.173  m  F ( )  P  G‬‬
‫‪d‬‬
‫‪E‬‬
‫‪ – m=2‬פקטור אפנון – ערך מקסימלי (החמרה)‪.‬‬
‫‪ – P‬הספק שידור שיאי מהאנטנה לכיוון הדלק‪.‬‬
‫) ‪ - F (‬ניחות ליניארי של האנטנה כפונקציה של הזווית לכיוון האובייקט‪.‬‬
‫‪ – G‬שבח האנטנה‪.‬‬
‫‪ - d‬מרחק מאנטנה לאובייקט (בקילומטרים)‪.‬‬
‫‪ – E‬השדה החשמלי ביחידות וולט למטר‬
‫בחשוב מעשי נמדדת הרמה המשוכללת ומושוות לתקן בתדר המחמיר ביותר בדיקה מחמירה או‬
‫שמבוצעת מדידה ספקטרלית צרת סרט וכל מרכיב דומיננטי מושווה לדרישה בתחום התדר‬
‫הרלוונטי (עפ"י הנוסחה של שדה מקסימלי מותר ו‪5‬או עפ"י איור ‪ 3‬בתקן)‪.‬‬
‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪11‬‬
‫‪17‬‬
‫‪RFcell™ Technologies Ltd.‬‬
‫‪14 Hamelacha St,‬‬
‫‪Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin‬‬
‫‪Israel 48091‬‬
‫‪T:+972-3-9032990‬‬
‫‪F:+972-3-9032989‬‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪065675062/‬‬
‫‪ - 076056‬ממסר צומת כפר תבור‬
‫ב‪ .‬הנחיות המשרד להגנת הסביבה ‪.‬‬
‫‪ .2‬המשרד להגנת הסביבה מגדיר רמת סף סביבתי שנגזר מהסף הבריאותי ‪.‬‬
‫‪ .0‬הסף הבריאותי הוא נגזר מהתקן של הועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי‬
‫מייננת (‪.)ICNIRP‬‬
‫‪ ./‬בשום מקרה לא ייחשף הציבור לרמות הקרינה העולות על הסף הבריאותי‪.‬‬
‫‪ .3‬באזורים מאוכלסים ברציפות (בתוך המבנים‪ ,‬דירות‪ ,‬בתי ספר‪ ,‬משרדים וכו') לא‬
‫ייחשף הציבור‪ ,‬מהפעלת אתר בודד‪ ,‬לרמות העולות על הסף הסביבתי – ‪26%‬‬
‫מהסף הבריאותי‪.‬‬
‫‪ .7‬באזורים מאוכלסים לא ברציפות (גנים‪ ,‬רחובות‪ ,‬שטחים פתוחים‪ ,‬מרפסות וכו') לא‬
‫ייחשף הציבור‪ ,‬מהפעלת אתר בודד‪ ,‬לרמות הקרינה העולות על ‪ /6%‬מהסף‬
‫הבריאותי‪.‬‬
‫‪ .0‬באזורים מאוכלסים ברציפות (בתוך המבנים‪,‬דירות‪,‬בתי ספר‪ ,‬משרדים וכו') לא‬
‫ייחשף הציבור‪ ,‬מהפעלת אתר משותף לרמות העולות על הסף הסביבתי כפול‬
‫מספר המשתתפים לאתר‪.‬‬
‫במידה וישנה חריגה מסף זה יש לקבוע אמצעים פיזיים להגבלת הגישה‬
‫באזורים האלה‪.‬‬
‫טבלת רמות החשיפה בהתאם לתדר‬
‫סף חשיפה בריאותי‬
‫תחום תדר‬
‫‪800Hz – 3KHz‬‬
‫‪150KHz – 3KHz‬‬
‫‪1MHz – 150KHz‬‬
‫*‪10MHz – 1MHz‬‬
‫**‪400MHz – 10MHz‬‬
‫–‪2000Mhz‬‬
‫***‪400MHz‬‬
‫****‪300GHz– 2GHz‬‬
‫סף חשיפה סביבתי‬
‫שדה‬
‫חשמלי‬
‫שדה‬
‫מגנטי‬
‫צפיפות‬
‫הספק‬
‫שדה‬
‫חשמלי‬
‫שדה‬
‫מגנטי‬
‫צפיפות‬
‫הספק‬
‫)‪(V/m‬‬
‫)‪(A/m‬‬
‫)‪(W/m²‬‬
‫)‪(V/m‬‬
‫)‪(A/m‬‬
‫)‪(W/m²‬‬
‫‪250/f‬‬
‫‪87‬‬
‫‪87‬‬
‫‪87/√f‬‬
‫‪27.5‬‬
‫‪1.375X√f‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.73/f‬‬
‫‪0.73/f‬‬
‫‪0.073‬‬
‫‪0.0037X√f‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪2‬‬
‫‪f/200‬‬
‫‪25/f‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪8.7/√f‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪0.435X√f‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.073/f‬‬
‫‪0.073/f‬‬
‫‪0.023‬‬
‫‪0.00117X√f‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪0.2‬‬
‫‪f/2000‬‬
‫‪61‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪10‬‬
‫‪19.4‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ – F‬מציין תדר‪.‬‬
‫* בתחום תדרים זה נכללים תדרי תחנות הרדיו ‪.AM‬‬
‫** בתחום תדרים זה נכללים תדרי תחנות הרדיו ‪.FM‬‬
‫*** בתחום תדרים זה נכללים תדרי הדור הראשון והשני של התקשורת הסלולרית‬
‫**** בתחום תדר זה נכללים תדרי הדור השלישי של התקשורת הסלולארית‪ ,‬שידורי מכ"מים‬
‫ושידורי לוויינים‪.‬‬
‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪11‬‬
‫‪18‬‬
‫‪RFcell™ Technologies Ltd.‬‬
‫‪14 Hamelacha St,‬‬
‫‪Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin‬‬
‫‪Israel 48091‬‬
‫‪T:+972-3-9032990‬‬
‫‪F:+972-3-9032989‬‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪065675062/‬‬
‫‪ - 076056‬ממסר צומת כפר תבור‬
‫מצ"ב טבלה של תקן ‪ICNIRP‬‬
‫מצ"ב טבלת המלצות המשרד להגנת הסביבה באשר לרמות חשיפה מרביות מותרות לקרינה‬
‫רמות חשיפה מרביות מותרות‬
‫(‪ /6%‬מסף החשיפה הבריאותי)‬
‫רמות חשיפה מרביות מותרות‬
‫לחשיפה רצופה וממושכת‬
‫(‪ 26%‬מסף החשיפה הבריאותי)‬
‫א'‬
‫הקרינה הנוצרת‬
‫ממקור הקרינה‬
‫תחום התדרים‬
‫ב'‬
‫שדה‬
‫חשמלי‬
‫)‪(V/m‬‬
‫ג'‬
‫שדה‬
‫מגנטי‬
‫)‪(A/m‬‬
‫ד'‬
‫צפיפות‬
‫הספק‬
‫(‪)W/m2‬‬
‫ה'‬
‫שדה‬
‫חשמלי‬
‫)‪(V/m‬‬
‫ו'‬
‫שדה מגנטי‬
‫)‪(A/m‬‬
‫ז'‬
‫צפיפות‬
‫הספק‬
‫(‪)W/m2‬‬
‫–‪400MHz‬‬
‫‪2000MHz‬‬
‫‪0.753√f‬‬
‫‪0.002√f‬‬
‫‪3f/2000‬‬
‫‪0.435√f‬‬
‫‪0.00115√f‬‬
‫‪f/2000‬‬
‫‪2GHz– 300GHz‬‬
‫‪33.37‬‬
‫‪0.0885‬‬
‫‪3‬‬
‫‪19.29‬‬
‫‪0.051‬‬
‫‪1‬‬
‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪11‬‬
19
RFcell™ Technologies Ltd.
14 Hamelacha St,
Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin
Israel 48091
T:+972-3-9032990
F:+972-3-9032989
Email: [email protected]
065675062/
‫ ממסר צומת כפר תבור‬- 076056
‫ בנושא טווחי בטיחות‬/0 ‫איורים תמ"א‬.‫ג‬
11 ‫ מתוך‬19 ‫עמוד‬
11
RFcell™ Technologies Ltd.
14 Hamelacha St,
Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin
Israel 48091
T:+972-3-9032990
F:+972-3-9032989
Email: [email protected]
065675062/
11 ‫ מתוך‬11 ‫עמוד‬
‫ ממסר צומת כפר תבור‬- 076056
11
RFcell™ Technologies Ltd.
14 Hamelacha St,
Afek Ind. Park, Rosh Ha'ayin
Israel 48091
T:+972-3-9032990
F:+972-3-9032989
Email: [email protected]
065675062/
11 ‫ מתוך‬11 ‫עמוד‬
‫ ממסר צומת כפר תבור‬- 076056