הוראות הפעלה: AS 7402

‫הגדרות‬
‫מיקום הפקדים‬
‫הגדרת תאריך וזמן‬
‫חבר את כבל הטלפון‬
‫בתלות בשירות שיחה מזוהה שלו אתה רשום כמנוי בחברת הטלפונים‬
‫שלך‪ ,‬האות הנקלט על ידי המכשיר יעדכן אוטומטית את הזמן‬
‫והתאריך‪ .‬אם הזמן והתאריך לא התעדכנו‪ ,‬אתה יכול להגדיר אותם‬
‫ידנית‪ ,‬לפי הצעדים הבאים‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪] STORE/SET‬שמור‪/‬תכנת[ במשך שלוש שניות‬
‫עד אשר בתצוגה יופיע‬
‫‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ שנית על הלחצן ‪] STORE/SET‬שמור‪/‬תכנת[ כדי לעבור‬
‫למצב הגדרות ‪] DATE/TIME‬תאריך‪/‬זמן[‪ .‬הספרה המציינת את‬
‫השנה תהבהב‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫‪3‬‬
‫כדי לשנות את הספרה‪.‬‬
‫או‬
‫‪4‬‬
‫משסיימת‪ ,‬לחץ על ‪] STORE/SET‬שמור‪/‬תכנת[ כדי לעבור‬
‫לעריכת הספרה המציינת את החודש )באותה דרך כפי שהגדרת‬
‫את השנה(‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫לחץ על ‪] STORE/SET‬שמור‪/‬תכנת[ כדי לחזור על הפעולות‬
‫לשינוי הספרה המציינת את היום‪ ,‬והספרות המציינת את הדקות‬
‫והשניות בתורן‪ .‬בעת שימוש בלחצן ‪] STORE/SET‬שמור‪/‬תכנת[‬
‫לאישור ההגדרות של הספרה האחרונה בדקות‪ ,‬השניות יתחילו‬
‫אוטומטית במניה ‪.00‬‬
‫משסיימת התאריך והזמן הנוכחיים יופיעו אוטומטית‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫בורר איתות‬
‫מחוון צלצול‬
‫ושיחה ממתינה‬
‫דגם‪AS7402 :‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫לחצן חיוג מזיכרון‬
‫בורר צלצול‬
‫בורר עוצמת שמע‬
‫לחצן איתות‬
‫לחצן דיבורית‬
‫לחצן חיוג חוזר‬
‫התקנה על הקיר‬
‫אביזרים‬
‫‪ 1‬יחידת בסיס‬
‫‪ 2‬שפופרת טלפון‬
‫‪ 3‬כבל קו טלפון‬
‫‪ 4‬כבל לשפופרת‬
‫‪ 5‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 6‬תעודת אחריות‬
‫הגדרת קידומת אזור חיוג‬
‫רמקול‬
‫הערה‪ :‬בארץ אין צורך להגדיר קידומת לאזור חיוג‪.‬‬
‫קידומת אזור חיוג מוגבלת למספר בן חמש ספרות לכל היותר‪ .‬לאחר‬
‫הגדרת קידומת האזור‪ ,‬מספר טלפון של שיחה נכנסת שתגיע מאזור‬
‫החיוג שלך יופיע ללא קידומת אזור החיוג‪ .‬כדי להגדיר קידומת חיוג‬
‫אזורי‪ ,‬עקוב אחר הצעדים הבאים‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪] STORE/SET‬שמור‪/‬תכנת[ במשך שלוש שניות‬
‫עד אשר בתצוגה יופיע‬
‫‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫‪2‬‬
‫עד אשר יופיע בתצוגה‬
‫או‬
‫‪ ,‬לחץ על ‪] STORE/SET‬שמור‪/‬תכנת[‬
‫כדי לעבור למצב הגדרת ‪] LOCAL AREA CODE‬קידומת אזור‬
‫חיוג[‪.‬‬
‫התצוגה תראה‬
‫‪3‬‬
‫)לא מתוכנת( או שתציג קידומת‬
‫אזור חיוג מתוכנת‪ .‬הספרה הראשונה במספר המציין את קידומת‬
‫אזור החיוג תהבהב בתצוגה‪.‬‬
‫אם נדרש‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫‪4‬‬
‫כדי לשנות את הספרות‬
‫או‬
‫המופיעות בקידומת אזור החיוג בין ‪.9-0‬‬
‫‪5‬‬
‫משסיימת את עריכת הספרה הראשונה‪ ,‬לחץ על ‪STORE/SET‬‬
‫]שמור‪/‬תכנת[ כדי לעבור לתפריט ולערוך את הספרה השניה‪.‬‬
‫החזק‬
‫הגדרת קוד גישה במרכזיה‬
‫קרא את ההוראות לפני השימוש!‬
‫שים לב‪ :‬אם גילית שחלק מסוים חסר‪ ,‬בבקשה פנה מייד לספק מערך התצוגה‬
‫כיצד מתחילים‬
‫שממנו רכשת את המכשיר‪.‬‬
‫אנו מברכים אותך על רכישת מכשיר טלפון של ‪.Uniden‬‬
‫שים לב‪ :‬האיורים במדריך נועדו להסברים בלבד‪ .‬חלק מהסימנים‬
‫יכולים להיות שונים מאלו המופיעים במכשיר‪.‬‬
‫התקנה‬
‫ברכות‬
‫סקירת תכונות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שיחה מזוהה‬
‫יומן שיחות נכנסות לרישום עד ‪ 86‬שיחות‬
‫יומן שיחות יוצאות לרישום עד ‪ 20‬מספרים אחרונים שחויגו‬
‫‪ 3‬זיכרונות לחיוג מקוצר )‪ (One Touch‬ו‪ 10-‬זיכרונות לחיוג מהיר )‪.(Two Touch‬‬
‫חיוג מקדים‬
‫תכונת נעילה‬
‫חיוג חוזר‬
‫השתקה‬
‫דיבורית )רמקול(‬
‫מחוון שיחה ממתינה‬
‫תכונת איתות לבחירה‬
‫חיבור מערכת אוזניות‬
‫חיווי הודעה ממתינה‬
‫‪FSK/DTMF‬‬
‫לתכונה שיחה מזוהה נדרש רישומך כמנוי בחברת הטלפונים‬
‫המקומית שלך‪.‬‬
‫התקנה בקיר‬
‫החזר למקום → סובב ב‪→180º-‬החלק החוצה → מקום התקנה בקיר‬
‫תאריך‪ ,‬זמן‬
‫שיחה נכנסת‬
‫שיחה יוצאת‬
‫חזור‪ ,‬ש‪ .‬חדשה‪ ,‬דוא"ל‪ ,‬נעילה‬
‫הבליטה נועדה להחזיק את המכשיר‬
‫במקומו כאשר הטלפון מותקן בצורה‬
‫אנכית על הקיר‪.‬‬
‫תצוגת מספר טלפון‬
‫תצוגה שבועית‬
‫קוד גישה לקו חוץ דרך מרכזיה מוגבל למספר בן שתי ספרות לכל‬
‫היותר‪ .‬ודא שהיחידה נעולה‪ .‬עקוב אחר הצעדים הבאים‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪] STORE/SET‬שמור‪/‬תכנת[ במשך שלוש שניות‬
‫עד אשר בתצוגה יופיע‬
‫‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫‪2‬‬
‫עד אשר יופיע בתצוגה‬
‫או‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫‪] STORE/SET‬שמור‪/‬תכנת[ כדי לעבור למצב הגדרת ‪PABX‬‬
‫‪] Code‬קוד מרכזיה[‪.‬‬
‫התצוגה תראה‬
‫‪3‬‬
‫)לא מתוכנת( או שתציג את‬
‫הספרה הראשונה בקוד מרכזיה מתוכנת תהבהב‪.‬‬
‫אם נדרש‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫‪4‬‬
‫כדי לשנות את הספרות‬
‫או‬
‫המופיעות בקידומת אזור החיוג בין ‪.9-0‬‬
‫בתום עריכת הספרה הראשונה‪ ,‬לחץ‬
‫‪5‬‬
‫‪STORE/SET‬‬
‫]שמור‪/‬תכנת[ כדי לעבור לתפריט ולערוך את הספרה השניה‬
‫ולהמשיך בתכנות‪.‬‬
‫עוצמת צלצול‬
‫אתה יכול לבחור את דרגת עוצמת הצלצול למצב‬
‫למצב ‪] Off‬כבוי[ ‪.‬‬
‫‪On‬‬
‫]פועל[‬
‫או‬
‫עדכון מספר טלפון בזיכרון‬
‫עיון בשיחות נכנסות‬
‫חזור על פעולת האחסון בזיכרון לחיוג מקוצר או בזיכרון לחיוג מהיר‬
‫כדי לעדכן את מספר הטלפון החדש‪.‬‬
‫או‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫לאחסן עד ‪ 68‬שיחות נכנסות‪ .‬בהגיעך ל‪ 68-‬שיחות‪ ,‬כל שיחה חדשה‬
‫נוספת תמחק אוטומטית את השיחה הישנה יותר‪.‬‬
‫עוצמת רמקול‬
‫אתה יכול לכוון את עוצמת השמע במהלך שיחה על ידי כיוון בורר פעולה עם דיבורית‬
‫עוצמת הרמקול‪.‬‬
‫השתמש במתג האיתות כדי לבחור זמן איתות של‬
‫‪ 300‬מילי‪-‬שניה או ‪ 100‬מילי‪-‬שניה‪.‬‬
‫כדי לעיין בשיחה נכנסת‪ .‬המכשיר יכול אין צליל חיוג‬
‫לחיצה על הלחצן דיבורית )רמקול( תפעיל פעולה עם רמקול‪ .‬לחיצה השבת חיוג למתקשר‬
‫הגדרת זמן איתות‬
‫‪600‬‬
‫מילי שניה‪,‬‬
‫נוספת תגרום לניתוק השיחה‪ .‬הרמת השפופרת במהלך שיחה דרך‬
‫דיבורית )עם רמקול(‪ ,‬תעביר אוטומטית את השיחה לשפופרת‪.‬‬
‫במהלך סקירת רשומות שיחות מזוהות‪ ,‬אתה יכול ללחוץ על לחצן‬
‫הדיבורית )רמקול( או להרים את השפופרת ממקומה כדי שיתבצע חיוג‬
‫למספר הטלפון המוצג‪.‬‬
‫פעולות בסיסיות בטלפון‬
‫עיון בשיחות יוצאות‬
‫אחסון בזיכרון‬
‫)‪.[9]....[0] (Two touch‬‬
‫אחסון בזיכרון חיוג מקוצר‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪] STORE/SET‬אחסן‪/‬הגדר[ והשתמש במקשי‬
‫הספרות כדי להקליד את מספר הטלפון רצוי לאחסון )עד ‪16‬‬
‫ספרות(‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪] STORE/SET‬אחסן‪/‬הגדר[ ועל ]‪,[M3]....[M1‬‬
‫לציון המקום הרצוי בזיכרון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על ‪] STORE/SET‬אחסן‪/‬הגדר[ לשמירת המספר במקום‬
‫שנקבע‪.‬‬
‫אחסון בזיכרון חיוג מהיר‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪] STORE/SET‬אחסן‪/‬הגדר[ והשתמש במקשי‬
‫הספרות כדי להקליד את מספר הטלפון רצוי לאחסון )עד ‪16‬‬
‫ספרות(‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪] STORE‬אחסן[ ועל ]‪ ,[9]....[0‬לציון המקום‬
‫הרצוי בזיכרון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על ‪] STORE‬אחסן[ לשמירת המספר במקום שנקבע‪.‬‬
‫חיוג מזיכרון‬
‫חיוג מקדים‬
‫)במצב שפופרת מונחת(‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על הלחצן ]‪.[M3]....[M1‬‬
‫הרם את השפופרת‪ ,‬או לחץ על לחצן הדיבורית )רמקול(‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫או לחץ על הלחצן ]חייג[‪ .‬המספר המאוחסן במקום המסוים‬
‫בזיכרון יחוייג ליעדו‪.‬‬
‫)במצב שפופרת מורמת(‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על הלחצן ]‪ .[M3]....[M1‬המספר המאוחסן במקום המסוים‬
‫בזיכרון יחויג ליעדו‪.‬‬
‫חיוג מהיר‬
‫)במצב שפופרת מונחת(‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על הלחצן ]ח‪.‬מהיר[‪.‬‬
‫לחץ על ]‪ ,[9]....[0‬כדי לציין את המקום בזיכרון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הרם את השפופרת‪ ,‬או לחץ על לחצן הדיבורית )רמקול(‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫או לחץ על הלחצן ]חייג[‪ .‬המספר המאוחסן במקום המסוים‬
‫בזיכרון יחויג ליעדו‪.‬‬
‫)במצב שפופרת מורמת(‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על הלחצן ]ח‪ .‬מהיר[‪.‬‬
‫לחץ על ]‪ ,[9]....[0‬כדי לציין את המקום בזיכרון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על לחצן הדיבורית )רמקול(‪ ,‬או לחץ על הלחצן ]חייג[‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫המספר המאוחסן במקום המסוים בזיכרון יחוייג ליעדו‪.‬‬
‫• בדוק את החיווט וודא שכל החיבורים מאובטחים ולא נגרם להם נזק‪.‬‬
‫• ודא שכבל קו הטלפון מחובר היטב לשקע המודולרי‪.‬‬
‫• חבר טלפון אחר לאותו שקע מודולרי‪ .‬אם אינו פועל‪ ,‬הבעיה טמונה‬
‫כנראה בחיווט או בחברת הטלפונים המקומית‪.‬‬
‫•השתמש בכבל טלפון אחר‪.‬‬
‫אין קול או שהקול חלש‬
‫• בדוק וכוון את הגדרת בקרת העוצמה‪.‬‬
‫פעולות בזיכרון‬
‫אתה יכול לאחסן מספר בן ‪ 16‬ספרות לכל היותר‪ ,‬ב‪ 8-‬הזיכרונות‬
‫לחיוג מקוצר )‪ ,[M3]....[M1] (One-Touch‬או ב‪ 10-‬הזיכרונות לחיוג מהיר‬
‫איתור תקלות‬
‫חיוג חוזר‬
‫אם נשמע צליל תפוס בזמן חיוג‪ ,‬לחץ על הלחצן ]חיוג חוזר[ כדי לחייג‬
‫שנית באופן אוטומטי למספר האחרון שחויג‪.‬‬
‫חיוג חוזר מקוצר‬
‫כאשר השפופרת מונחת במקומה‪ ,‬הזן ראשית את מספר הטלפון ולאחר‬
‫מכן לחץ על הלחצן ]חיוג חוזר[‪ .‬מספר הטלפון יחויג ליעדו‪.‬‬
‫איתות‬
‫במהלך שיחה‪ ,‬לחיצה על לחצן תפריע לרגע את שיחת הטלפון‪ ,‬כדי‬
‫לעבור לשירותי חברת הטלפונים‪.‬‬
‫קבלת שיחה נכנסת‬
‫המכשיר יראה בתצוגה את מספר הטלפון של המתקשר‪ .‬ודא שאתה‬
‫רשום כמנוי לחברת הטלפון המקומית לשירות שיחה מזוהה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬המכשיר יאחסן ויציג מידע מסוים‪ ,‬שמסופק על ידי חברת‬
‫הטלפונים המקומית שלך‪ ,‬למנויי שיחה מזוהה או למנויים על‬
‫שירותים דומים לזיהוי מתקשר‪.‬‬
‫לחץ על מקש השיחה היוצאת ]ש‪ .‬יוצאות[ כדי לעבור למצב עיון אין שיחה מזוהה‬
‫בשיחות יוצאות‪ .‬אם תלחץ עליו פעם נוספת תוכל לראות את השיחות‬
‫היוצאות‪ .‬לחיצה על לחצן הדיבורית או הרמת השפופרת תוך כדי עיון‪,‬‬
‫יגרמו לחיוג אל מספר הטלפון המוצג‪.‬‬
‫הלחצן מחק‬
‫לחץ על המקש ]מחק[ במהלך עיון בשיחות נכנסות או בשיחות יוצאות‪,‬‬
‫כדי למחוק את המספר המוצג מהרשומה‪ .‬הלחצן ]מחק[ משמש גם‬
‫כמצב יציאה במהלך הגדרת תאריך‪ ,‬זמן‪ ,‬קידומת חיוג וקוד גישה‬
‫במרכזיה‪.‬‬
‫חיוג לפני הרמת השפופרת‬
‫המשתמש יכול ראשית להזין את מספר הטלפון‪ ,‬לבדוק אותו‪ ,‬כפי‬
‫שנעשה בעיון בשיחות נכנסות או יוצאות‪ ,‬ורק אז להרים את‬
‫השפופרת‪ ,‬או ללחוץ על לחצן הדיבורית כדי לחייג למספר המוצג‪.‬‬
‫דרגת ניגודיות‬
‫כאשר המכשיר במצב סרק‪ ,‬לחיצה על הלחצן ]השתק[ תאפשר לכוון‬
‫את דרגות הניגודיות בתצוגה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לנעול‪ ,‬הכנס את המפתח אל נעילת ‪ IDD‬וסובב בכיוון השעון‬
‫עד אשר ראש החץ יצביע לנקודה האדומה‪ .‬לא תוכל לחייג לכל‬
‫מספר טלפון שמתחיל בספרה "‪."0‬‬
‫כדי לשחרר את הנעילה‪ ,‬סובב את המפתח בניגוד לכיוון החץ עד‬
‫אשר ראש החץ יצביע על הנקודה הירוקה‪ .‬שוב תוכל לחייג לכל‬
‫מספרי טלפון שמתחילים בספרה "‪."0‬‬
‫עיון בשיחה נכנסת ובשיחה יוצאת‬
‫כדי לעיין במספר שיחה‬
‫או‬
‫במהלך שיחה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫נכנסת‪ ,‬או לחץ ]ש‪ .‬יוצאות[ ועבור לסירוגין כדי לראות את מספר‬
‫השיחה היוצאת‪.‬‬
‫השתקה‬
‫כאשר השפופרת מורמת‪ ,‬לחץ על הלחצן ]השתק[ כדי למנוע מהצד‬
‫האחר לשמוע אותך‪ .‬לחיצה חוזרת תגרום להמשך השיחה כרגיל‪.‬‬
‫שימוש בקוד גישה למרכזיה‬
‫כאשר הוגדר קוד גישה למרכזיה‪ ,‬חיוג מספר בן ‪ 6‬ספרות או יותר‪ ,‬כפי‬
‫שנראה בתצוגת הטלפון‪ ,‬יוסיף אוטומטית את קוד המרכזיה לפני‬
‫הטלפון שלך כאשר הטלפון מחייג‪.‬‬
‫מצב שחרור‬
‫נקודה ירוקה‬
‫נקודה אדומה‬
‫נקודה ירוקה‬
‫מצב נעילה‬
‫הוראות בטיחות‬
‫הקפד תמיד לעקוב אחר הוראות הבטיחות המופיעות בהמשך‪ .‬אל‬
‫תשתמש במכשיר הטלפון במהלך סופת רעמים‪.‬‬
‫סביבת התקנה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫אל תתמקם את מכשיר הטלפון ליד מכשירים פולטי חום‬
‫והתקנים שמחוללים רעש חשמלי )כגון‪ ,‬מנועים‪ ,‬נורות‬
‫פלואורסצנט(‪.‬‬
‫אל תחשוף את המכשיר לקרני שמש ישירה‪.‬‬
‫אל תתקין את הטלפון בזמן שמתרחשת סערת ברקים‪.‬‬
‫נקה את הטלפון במטלית רכה ויבשה‪.‬‬
‫אל תשתמש בחומרי ניקוי חריפים‪ .‬אלו עלולים לפגום בגימור‪.‬‬
‫אל תפיל את השפופרת ו‪/‬או את מכשיר הטלפון‪.‬‬
‫הנחת המכשיר‬
‫הגבלת חיוג‬
‫‪1‬‬
‫• ודא שאתה רשום כמנוי לשירות שיחה מזוהה מחברת הטלפונים‬
‫המקומית שלך‪.‬‬
‫נקודה אדומה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫אל תניח חפצים כבדים על המכשיר‪.‬‬
‫נקוט תשומת לב לבל יפלו חפצים על המכשיר‪ .‬הקפד שלא‬
‫יישפך נוזל על הנוזל‪ .‬אל תחשוף את המכשיר לעשן‪ ,‬אבק‪ ,‬רטט‬
‫או הלם מכני‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי למנוע התלקחות אש או הלם חשמלי‪ ,‬אין לחשוף את‬
‫המכשיר לגשם‪ ,‬או ללחות מכל סוג‪.‬‬