pdf image - Normande

‫הוראות הפעלה לנגן ‪DVD‬‬
‫דגם‪DVD-8500 :‬‬
‫יש לקרוא בעיון את חוברת ההוראות לפני השימוש‪.‬‬
‫פורמטים תואמים‪:‬‬
‫‪DIVX/MPEG4/DVD/CD-A/MP3/CD-R/CD-RW‬‬
‫בחירת זווית צילום רצויה )בהתאם לקידוד‬
‫שבדיסק(‪.‬‬
‫אפשרות לבחירת פורמט מסך‪ ,‬תצוגות נתונים‬
‫במסך‪.‬‬
‫כניסת ‪ ,USB‬כניסות לכרטיסי זיכרון‬
‫‪.SD/MMC/SM‬‬
‫זהירות‬
‫למניעת סכנת התחשמלות‪ ,‬אין להסיר את‬
‫המכסה‪ .‬במידת הצורך יש לפנות לתחנת‬
‫השרות הקרובה‪.‬‬
‫אודות שימוש בנגן‬
‫ה‪DVD-‬‬
‫אין להציב את המגן במקומות הבאים‪:‬‬
‫חום‬
‫פולטי‬
‫למקורות‬
‫סמוך‬
‫•‬
‫)רדיאטורים‪ ,‬תנורי חימום וכו'‪.‬‬
‫אין לחשוף אותו לקרני שמש ישירה‪.‬‬
‫•‬
‫אין להציב אותו על מכשיר חשמלי‬
‫•‬
‫פולט חום‪.‬‬
‫יש להציבו על משטח ישר ויציב‬
‫•‬
‫היכול לשאת את משקלו‪ ,‬ושאינו‬
‫נתון לרעידות או ויברציות‪.‬‬
‫אין לקרבו סמוך לרמקולים‪ ,‬או‬
‫•‬
‫לשדה מגנטי‪.‬‬
‫אין להציבו במקומות לחים‪,‬‬
‫•‬
‫מאובקים‪ ,‬או חשופים לגשם או‬
‫רטיבות‪.‬‬
‫אין להכניס לנגן דיסקים שרוטים או‬
‫•‬
‫פגומים‪.‬‬
‫ממיר‬
‫יציאת אודיו דיגיטל‬
‫יציאה הקואקסיאלית‪/‬סיב אופטי מאפשרת‬
‫למשתמש לחבר מגבר ‪ A/V‬חיצוני ‪ 6‬ערוצים‬
‫ויכולת עיבוד ופענוח של אותות דולבי‪-‬דיגיטל‪,‬‬
‫‪ MPEG‬או ‪ DTS‬בעזרת כבל אחד‪.‬‬
‫יציאת קומפוננט וידיאו‬
‫יציאה זו מאפשרת למשתמש ליהנות מאפשר‬
‫‪ DVD‬מושלם‪ ,‬וכן מאותות צבע טבעיים ונקיים‬
‫ללא הפרעות או שיבושים‪.‬‬
‫אודות מתח הפעלה‬
‫•‬
‫•‬
‫‪96KHz/24-bit D/A‬‬
‫טכנולוגיית המרה מתקדמת תואמת תוכנת‬
‫תדרי דגימה של ‪) 96KHz‬גבוהה פי ‪ 2‬מאשר‬
‫ל‪ CD-‬רגיל‪ ,‬ונתוני ‪ .24-bit‬דבר זה מעניק‬
‫למאזין‪/‬לצופה איכות סאונד מעולה ללא‬
‫שיבוש וירידה באיכות‪.‬‬
‫מתח רשת ‪230V, 50Hz :‬‬
‫אם אינכם מתכוונים להשתמש בנגן‬
‫בתקופה הקרובה‪ ,‬נתקו את תקע‬
‫כבל החשמל מהשקע שבקיר‪.‬‬
‫מנגנון הגנת עומס יתר של ראש‬
‫לייזר‬
‫ראש הלייזר הוא הרכיב הקריטי והחשוב‬
‫ביותר בנגן‪ .‬ביצועי הנגן קשורים ישירות‬
‫לאורך חיי המכשיר‪ ,‬ולפונקצית תיקון‬
‫השגיאות‪.‬‬
‫כאשר נגן ‪ DVD‬רגיל קורא דיסק שרוט או‬
‫דיסק לא סטנדרטי‪ ,‬קרינת הלייזר תוגבר בין‬
‫פי ‪ 3‬לפי ‪ 20‬מהקרינה הרגילה‪ ,‬ובכך תקצר‬
‫משמעותית את אורך חיי השרות של‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫נגן זה כולל מנגנון הגנה נגד פליטה עודפת‬
‫של קרינת לייזר מהסוג שתואר לעיל‪ .‬דבר‬
‫שיבטיח רמת קרינת לייזר אחידה וישמור על‬
‫תקינות ראש הלייזר שנים רבות‪.‬‬
‫תכונות ומאפיינים עיקריים של הנגן‬
‫ניתן לנגן דיסקים מהסוגים הבאים‪:‬‬
‫‪DIVX/MPEG4/DVD/SVCD/MP3/CD-R‬ו‪-‬‬
‫‪) CD-RW‬צרובים חד –רב פעמיים(‪.‬‬
‫ממיר וידיאו דיגיטלי ‪ .10bit‬רזולוציה של מעל‬
‫‪ 500‬קווים‪.‬‬
‫ממיר אודיו דיגיטלי ‪ ,24bit/96KHz‬אפקט‬
‫סאונד באיכות גבוהה‪ Hi-Fi ,‬מקצועי‪.‬‬
‫יציאת ‪ , S-Video‬יציאת קומפוננט‪ ,‬יציאת‬
‫קומפוזיט‪ ,‬יציאה אופ[טית וקואקסיאלית‬
‫עד ‪ 8‬שפות פס‪-‬קול‪ ,‬עד ‪ 32‬שפות כתוביות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫חלקי הנגן ‪5 .....................................................................................................‬‬
‫פנל קדמי‪5 ................................................................................................. :‬‬
‫פנל אחורי‪5 ................................................................................................ :‬‬
‫שלט רחוק ‪6 .....................................................................................................‬‬
‫חיבורים ‪7 ........................................................................................................‬‬
‫הכנות מקדימות‪7 ........................................................................................ :‬‬
‫הכנסת סוללות לשלט רחוק ‪7 ..................................................................................‬‬
‫חיבור המערכת ‪7 ..................................................................................................‬‬
‫תרשים חיבור‪7 ................................................................................................... :‬‬
‫הוראות הפעלה ראשוניות ‪8 ................................................................................‬‬
‫‪ .1‬הפעילו את הטלוויזיה ואת נגן ה‪9 .........................................................DVD-‬‬
‫‪ .2‬הכנסת תקליטור לנגן ‪9 ..............................................................................‬‬
‫‪ .3‬הקרנה‪/‬השמעת דיסק ‪9 ..............................................................................‬‬
‫בחירת רצועות ‪10 .................................................................................................‬‬
‫דילוג על רצועות ‪11 ...............................................................................................‬‬
‫הקרנה במהירות קדימה ‪11 ....................................................................................‬‬
‫הקרנה במהירות אחורה ‪11 ....................................................................................‬‬
‫הקרנה במהירות איטית ‪11 .....................................................................................‬‬
‫מצב צפייה‪/‬השמעה מחזורי ‪12 ................................................................................‬‬
‫שימוש בתצוגה ‪12 ................................................................................................‬‬
‫תפריט סריקה ‪12 ..................................................................................................‬‬
‫החלפת שפת פסקול ‪13 .........................................................................................‬‬
‫שפת כתוביות )‪ DVD‬ו‪13 ............................................................................(SVCD-‬‬
‫זווית צילום ‪13 .............................................................................. (DVD) -ANGLE‬‬
‫שיטת הטלוויזיה )‪13 ........................................................................... (Tv System‬‬
‫השתקת הקול )‪13 ....................................................................................... (Mute‬‬
‫הגדלה‪/‬הקטנת וידיאו )‪13 ............................................................................ (Zoom‬‬
‫החלפת ערוץ השמע ‪13 .........................................................................................‬‬
‫תכונת ‪) VIEW‬סריקת השניות הראשונות של הרצועה( ‪14 ...........................................‬‬
‫צפייה‪/‬השמעה מחזורית של קטע ‪14 ................................................................. A-B‬‬
‫ויסות עוצמת הקול ‪14 ............................................................................................‬‬
‫הכנסת דיסקים מסוג‪ MP3 ,WMA‬או ‪15 .......................................................... JPEG‬‬
‫תפריט ההגדרות )‪17 .............................................................................(SETUP‬‬
‫א( שלבים כללים שיש לבצע בתפריט ההגדרות ‪17 ..............................................‬‬
‫ב( השינויים והכיוונים שניתן לבצע בתפריט ‪18 ...........................................Setup‬‬
‫שיטת הקליטה בטלוויזיה )‪18 ............................................................. (TV SYSTEM‬‬
‫יציאת וידיאו )‪19 ....................................................................................... (VIDEO‬‬
‫פורמט מסך )‪19 ...................................................................................... (TV TPE‬‬
‫‪3‬‬
‫סיסמה‪20 .................................................................................... (PASSWORD) :‬‬
‫חסימת צפייה )‪20 ...................................................................................(RATING‬‬
‫ברירת מחדל )‪20 .................................................................................(DEFAULT‬‬
‫ג‪.‬קביעת השפה )‪21 .................................................................... (LANGUAGE‬‬
‫כיוון סולם הטון )‪23 .......................................................................................(KEY‬‬
‫ד( תפריט כיוון התמונה )‪24 ...........................................................(Video Setup‬‬
‫כיוון הבהירות )‪24 ..........................................................................(BRIGHTNESS‬‬
‫כיוון הניגודיות )‪24 ............................................................................ (CONTRAST‬‬
‫גוון )‪25 ...................................................................................................... (HUE‬‬
‫רוויית הצבע )‪25 ............................................................................(SATURATION‬‬
‫ה( כיוון הרמקולים )‪26 .............................................................. (Speaker Setup‬‬
‫שילוב יציאת השמע )‪26 ....................................................................... (DOWNMIX‬‬
‫סב‪-‬וופר ‪26 ..........................................................................................................‬‬
‫בס )‪27 .......................................................................................... (BASS MODE‬‬
‫השהית רמקול סנטר )‪27 ............................................................ (CENTER DELAY‬‬
‫השהיית הרמקולים האחוריים )‪28 .................................................... (REAR DELAY‬‬
‫ו(כיווני היציאה הדיגיטאלית )‪28 ................................................... (Digital Setup‬‬
‫מצב ‪28 ......................................................................................................... OP‬‬
‫תחום דינאמי )‪29 .................................................................... (DYNAMIC RANGE‬‬
‫דואל מונו )‪29 ................................................................................. (DUAL MONO‬‬
‫במקרה של בעיה או קושי ‪30 ..............................................................................‬‬
‫‪4‬‬
‫חלקי הנגן‬
‫פנל קדמי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪ .8‬לחצן ‪) PLAY/PAUSE‬הקרנה‪/‬השהייה(‬
‫‪ .9‬לחצן ‪) STOP‬עצירה(‬
‫‪ .10‬לחצן ‪) PREV‬מעבר לרצועה‪/‬תיקייה‬
‫הקודמת(‬
‫‪ .11‬לחצן ‪) NEXT‬מעבר לרצועה‪/‬תיקייה‬
‫הבאה(‬
‫‪ .12‬שקע ‪) MIC‬מיקרופון(‬
‫‪ .13‬כפתור ‪) VOL‬עוצמת השמע(‬
‫מתג הפעלה‪/‬כיבוי ‪POWER‬‬
‫כניסות כרטיסי זיכרון ‪.SD/MS/MMC‬‬
‫שקע ‪USB‬‬
‫מגש התקליטור‬
‫תצוגת ‪LED‬‬
‫חיישן השלט הרחוק‬
‫מתג ‪) OPEN/CLOSE‬פתיחה‪/‬סגירת‬
‫הדלת‪.‬‬
‫פנל אחורי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪ .7‬יציאת שמע שמאלית )סטריאו(‬
‫‪ .8‬יציאת שמע ימנית )סטריאו(‬
‫‪ .9‬יציאה קואקסיאלית דיגיטלית‬
‫‪ .10‬יציאת ‪COMPONENT‬‬
‫‪ .11‬יציאת ‪VIDEO‬‬
‫‪ .12‬יציאת ‪S-VIDEO‬‬
‫‪ .13‬יציאה אופטית דיגיטלית‬
‫‪Resource .14‬‬
‫יציאת ‪) FL 5.1 ch‬קדמי שמאלי(‬
‫יציאת‪) FR .1 ch‬קדמי ימני(‬
‫יציאת ‪) SL 5.1 ch‬רמקול סראונד‬
‫שמאלי(‬
‫יציאת ‪) SR 5.1 ch‬רמקול סראונד ימין(‬
‫יציאת ‪) SR 5.1 ch‬סראונד ימין(‬
‫יציאת ‪) SW 5.1 ch‬סאב‪-‬וופר(‬
‫‪5‬‬
‫שלט רחוק‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ .5‬לחצן ‪N/P‬‬
‫‪ .6‬לחצן ‪) SUBTITLE‬כתוביות(‬
‫‪ .7‬לחצן ‪) ANGLE‬זווית(‬
‫‪ .8‬לחצן ‪) LANGUAGE‬בחירת שפה(‬
‫‪ .9‬חץ למעלה‬
‫‪ .10‬לחצן ‪SETUP‬‬
‫‪ .11‬לחצן חץ שמאלה‬
‫‪ .12‬לחצן חץ למטה‬
‫‪ .13‬לחצן ‪) MENU‬תפריט(‬
‫‪ .14‬לחצן ‪) PAUSE‬השהייה(‬
‫‪ .15‬לחצן ‪) PLAY‬ניגון(‬
‫‪ .16‬לחצן ‪) FWD‬הרצה קדימה(‬
‫‪ .17‬לחצן ‪) REV‬הרצה אחורה(‬
‫‪ .18‬לחצן ‪) L/R‬שמאל‪/‬ימין(‬
‫‪ .19‬לחצן ‪) RETURN‬חזרה(‬
‫‪ .20‬לחצן ‪STEP‬‬
‫‪ .21‬לחצן ‪ / DVD‬כרטיס ‪.USB‬‬
‫‪ .22‬לחצן ‪) PROGRAM‬תכנית(‬
‫‪ .23‬לחצן ‪) CLEAR‬איפוס(‬
‫‪ .24‬לחצן ‪) TIME‬זמן‪/‬שעה(‬
‫‪ .25‬לחצן ‪) TITLE‬כותרת(‬
‫‪ .26‬חץ ימינה‬
‫‪ .27‬לחצן ‪) PSCAN‬סריקת ערוצים(‬
‫‪ .28‬לחצן ‪) ENTER‬אישור‪/‬בחירה(‬
‫‪ .29‬לחצן ‪) ZOOM‬הגדלה(‬
‫‪ .30‬לחצן ‪) STOP‬עצירה(‬
‫‪ .31‬לחצן ‪) PREV‬מעבר לרצועה‪/‬תיקייה‪/‬פרק‬
‫קודם(‬
‫‪ .32‬לחצן ‪) NEXT‬מעבר לרצועה‪/‬תיקייה‪/‬פרק‬
‫הבא(‬
‫‪ .33‬לחצן ‪) VOL+‬הגברת עוצמת השמע(‬
‫‪ .34‬לחצן ‪) VOL-‬הנמכת עוצמת השמע(‬
‫‪ .35‬לחצן ‪) SLOW‬ניגון איטי(‬
‫‪ .36‬לחצן ‪) DISPLAY‬תצוגה(‬
‫‪ .37‬לחצן ‪) 3D‬תלת מימד(‬
‫‪ .38‬לחצן ‪) MUTE‬השתקה(‬
‫‪ .39‬לחצני הספרות ‪10+ ,0-9‬‬
‫לחצן הפעלה‬
‫לחצן ‪) REPEAT‬חזרה(‬
‫לחצן ‪A-B‬‬
‫לחצן ‪) OPEN/CLOSE‬פתיחה‪/‬סגירה(‬
‫‪6‬‬
‫חיבורים‬
‫הכנות מקדימות‪:‬‬
‫אביזרים‪:‬‬
‫‪ .1‬שלט רחוק‬
‫‪ .2‬כבל ‪AUDIO/VIDEO‬‬
‫‪ .3‬חוברת הוראות הפעלה‬
‫הכנסת סוללות לשלט רחוק‬
‫הכניסו ‪ 2‬סוללות לתא הסוללות‪ .‬ודאו שכיוון הכנסתן נכון‪.‬‬
‫חיבור המערכת‬
‫לפני ביצוע החיבורים לרכיבים חיצוניים‪ ,‬יש לוודא שכבל החשמל של הנגן ושל הרכיב החיצוני‬
‫אינם מחוברים לשקע‪ .‬רק בסיום כל החיבורים יש לחבר אותם לשקע‪.‬‬
‫את כבלי ה‪ A/V-‬יש לחבר בהתאם לצבעים שלהם באופן הבא‪:‬‬
‫צהוב‪:‬‬
‫לשקע ‪.VIDEO‬‬
‫לבן‪:‬‬
‫לשקע ‪AUDIO‬‬
‫לשקע אודיו‬
‫אדום‪:‬‬
‫תרשים חיבור‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫הוראות הפעלה ראשוניות‬
‫נגן ה‪ DVD-‬ניתן להתאמה עם חיבור ‪ USB‬ועם קורא כרטיסים‬
‫חברו את חיבור ה‪ USB-‬או את הכרטיס למחבר‪.‬‬
‫לחצו על לחצן ‪ MENU/USB‬בשלט הרחוק כדי לבחור את המצב הרצוי‪.‬‬
‫*‬
‫קורא הכרטיסים מתאים לשלושה סוגי כרטיסים‪ MS, MMC :‬ו‪.SD-‬‬
‫אופציות הקריאוקי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יש לבצע את ההכנות הבאות לפני ניגון הקריאוקי‪:‬‬
‫יש להתמש בשקע ‪ MIX‬התחתון כיציאת השמע‪.‬‬
‫לחצו על לחצן ‪ SETUP‬כדי לבצע כיוונים במערכת‪ .‬ניתן לכוון את הרמקולים במצב‬
‫‪ ,STEREO‬וקריאוקי במצב ‪.KARAOKE‬‬
‫הכניסו את המיקרופון לכניסה בפנל הקדמי של הנגן‪ ,‬הפעילו את מתג המיקרו[ון‪.‬‬
‫הזינו תקליטור לנגן‪.‬‬
‫בחרו את התכנית המועדפת‪.‬‬
‫לחצו על לחצן ‪ L/R‬כדי להנמיך את המוזיקה‪.‬‬
‫כוונו את כפתור ‪ MIC VOL‬כדי לכוון את עוצמת המיקרופון‪.‬‬
‫כוונו את ‪ VOL+‬ו‪ VOL--‬כדי לקבוע את עוצמת הנגינה והשירה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם יש עיוות בצליל‪ ,‬פעלו כלהלן‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הרחיקו את המיקרופון ממקלט הטלוויזיה ומהרמקולים‪.‬‬
‫הנמיכו את עוצמת הטלוויזיה או את המגבר‪.‬‬
‫הנמיכו את עוצמת המיקרופון‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .3‬הקרנה‪/‬השמעת דיסק‬
‫‪ .1‬הפעילו את הטלוויזיה‬
‫ואת נגן ה‪.DVD-‬‬
‫תוכן הדיסק יכול להשתנות בהתאם למהותו‬
‫ולמאפייניו‪ .‬לחיצה על ‪ MENU‬תפעיל את‬
‫תפריט הבחירה‪ .‬על ידי לחיצה על הלחצנים‬
‫‪ PLAY‬או ‪ PAUSE‬ניתן לעבור בין מצבי‬
‫הניגון‪ ,‬כגון ניגון פרק )‪ ,(TITLE PLAY‬ניגון‬
‫רצף )‪ (SEQUENCE PLAY‬וכו'‪.‬‬
‫בסיום קריאת נתוני הדיסק‪ ,‬הנגן יתחיל‬
‫אוטומטית בהקרנתו‪.‬‬
‫לחצו על לחצן ‪ POWER‬בנגן או בשלט‪.‬‬
‫ההודעה ‪ READ‬תוצג במסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫א‪ .‬תפריט ההשמעה‬
‫•‬
‫אם אין דיסק בנגון‪ ,‬ההודעה ‪ NO DISC‬תוצג‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ .2‬הכנסת תקליטור לנגן‬
‫אם זהו דיסק ‪ ,DVD‬תפריט הדיסק‬
‫יוצג‪.‬‬
‫אם הדיסק הוא מסוג ‪ ,VCD 2.0‬הנגן‬
‫יפעיל אוטומטית את ה‪) PBC-‬בקרת‬
‫ההקרנה‪.‬‬
‫בעת הזנת תקליטור מסוג ‪ SVCD‬או‬
‫‪ ,SVCD2.0‬הנגן יחל ב‪PBC-‬‬
‫א‪ .‬בעת הזנת תקליטור ‪ ,DVD‬ניתן להשתמש‬
‫בחצים‬
‫לבחירת הפריט הרצוי‬
‫ו‪-‬‬
‫בתפריט כגון‪ .VCS 2.0 ,SVCD :‬ניתן לבחור‬
‫את הרצועה הרצויה על ידי לחצני הספרות‪.‬‬
‫ב‪ .‬כדי להתחיל בניגון הפריט הרצוי‪ ,‬יש ללחוץ‬
‫על ‪ ENTER‬או על ‪.PLAY‬‬
‫ג‪ .‬כדי לחזור להצגת התפריט מצב ניגון‪ ,‬יש‬
‫ללחוץ על ‪ ,MENU‬או על ‪.PBC‬‬
‫ד‪ .‬עצירת הניגון‪.‬‬
‫לחיצה פעם אחת על ‪ STOP‬תעצור את‬
‫•‬
‫הניגון‪ .‬בתצוגה תופיע הודעה ‪"Quasi‬‬
‫"‪ .Stop‬להתחלת הניגון מתחילת הפרק‪,‬‬
‫לחצו על ‪ STOP‬פעמיים‪.‬‬
‫לחצו על לחצן ‪ OPEN/CLOSE‬בפנל הנגן או‬
‫בשלט רחוק‪ .‬מגש הדיסק יצא החוצה‪,‬‬
‫וההודעה ‪ OPEN‬תופיע בתצוגה‪.‬‬
‫הכניסו דיסק לנגן ולחצו על ‪,OPEN/CLOSE‬‬
‫ההודעה ‪ CLOSE‬תופיע בתצוגה‪ .‬הדיסק‬
‫ינוגן באופן אוטומטי‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪9‬‬
‫במצב "‪ ,"Quasi Stop‬הנגן זוכר את‬
‫נקודת עצירת הצפייה‪ ,‬וישוב אליה‬
‫כשתחזרו למצב צפייה‪.‬‬
‫במצב עצירה )‪ ,(STOP‬בלחיצה על‬
‫‪ ,PLAY‬הנגן יחל בהקרנה רציפה‪.‬‬
‫בזמן הקרנת‪/‬השמעת הלקט בקרת‬
‫•‬
‫ההקרנה )‪ (PBC‬לא זמינה‪.‬‬
‫בחרו את הפרקים‪/‬הרצועות שיוכנסו‬
‫•‬
‫ללקט עם לחצני הספרות‪ .‬בסיום‬
‫תכנות הלקט‪ ,‬לחצו על ‪ ENTER‬כדי‬
‫להתחיל בהשמעה‪/‬בהקרנה‪ .‬הלקט‬
‫ינגן לפי סדר התכנות‪.‬‬
‫ניתן להכניס עד ‪ 16‬קטעים ללקט‪.‬‬
‫•‬
‫לחיצה על לחצן ‪ ,PROGRAM‬תציג את תוכן‬
‫הלקט במסך הטלוויזיה‪ ,‬והלקט יופסק‪.‬‬
‫אם לוחצים על לחצן ‪PROGRAM‬‬
‫•‬
‫בזמן הלקט‪ ,‬סדר התכנות ותוכן‬
‫הלקט יוצגו במסך‪ ,‬והמשך הלקט‬
‫יופסק‪ .‬ניתן ללחוץ על ‪ STOP‬ואחר‬
‫על‬
‫כך‬
‫לבצע‬
‫כדי‬
‫‪PLAY‬‬
‫הקרנה‪/‬השמעה בסדר רגיל‪.‬‬
‫ב‪ .‬צפייה בפרק )דיסק ‪(DVD‬‬
‫א‪ .‬בעת צפייה בדיסק ‪ ,DVD‬לחצו על‬
‫‪ TITLE‬להצגת תוכן הכותר‪.‬‬
‫ב‪ .‬השתמשו בחצים‬
‫כדי‬
‫ו‪-‬‬
‫להדגיש את הכותר שבו ברצונכם לצפות‪.‬‬
‫לחצו על ‪ .ENTER‬ניתן לבחור כותר גם עם‬
‫לחצני הספרות‪.‬‬
‫ג‪ .‬הנגן יתחיל לנגן מהפרק ה‪ 1-‬של הכותר‬
‫שנבחר‪.‬‬
‫ג‪ .‬צפייה לפי סדר‬
‫א‪ .‬כשמכניסים דיסק ‪ SVCD/VCD2.0‬וה‪-‬‬
‫‪ PBC‬מופעל‪ ,‬לחיצה אחת על לחצן ‪PBC‬‬
‫מכבה אותו‪ .‬לאחר מכן ניתן לצפות לפי‬
‫הסדר‪.‬‬
‫ד‪ .‬לקט צפייה‬
‫פונקצייה זו מאפשרת להזין את הסדר שבו‬
‫שרצונכם לצפות בפרקים או ברצועות‪.‬‬
‫מקסימום ‪.16‬‬
‫הערות‬
‫•‬
‫הפונקצייה אפשרית בסוגי הדיסקים‪:‬‬
‫‪.DVD, WMA, MP3/JPEG, MPEG4‬‬
‫•‬
‫למחיקת הלקט‪ ,‬עברו לשורה‬
‫‪ CLEAR‬עם החצים‪ ,‬ולאישור לחצו‬
‫על לחצן ‪.ENTER‬‬
‫עברו‬
‫הלקט‪,‬‬
‫סדר‬
‫לשינוי‬
‫לרצועה‪/‬לפרק שאותו אם רוצים‬
‫להחליף‪ ,‬עם החצים‪ ,‬והקלידו את‬
‫מספר הרצועה‪/‬הפרק החדשים עם‬
‫לחצני הספרות‪.‬‬
‫בחירת רצועות‬
‫דיסק ‪ :DVD‬לבחירת רצועה‪ ,‬לחצו על לחצני‬
‫הספרות בתפריט הראשי או בתפריט‬
‫הכותרים ‪ .‬בזמן ההקרנה‪ ,‬ניתן להקליד את‬
‫מספר הכותר הרצוי ישירות‪.‬‬
‫דיסקים ‪ SVCD‬ו‪ :VCD-‬בזמן השמעה רציפה‪,‬‬
‫בחרו את הרצועות עם לחצני הספרות‪) .‬בזמן‬
‫השמעת לקט כשה‪ PBC-‬פועל‪ ,‬ניתן לבחור‬
‫רק עם לחצנים ‪.PREV/NEXT‬‬
‫כשמנגנים דיסקים ‪ ,MP3/JPEG WMA,‬ניתן‬
‫לבחור רצועות שונות מרשימת הרצועות‬
‫)השירים( הנוכחית שמוצגת במסך‪.‬‬
‫בתקליטורי ‪:SVCD/VCD/CD/HD-CD‬‬
‫‪10‬‬
‫ה במהירות גבוהה קדימה‬
‫הערות‬
‫•‬
‫•‬
‫הקרנה במהירות אחורה‬
‫לבחירת מספרי רצועות ‪ 1‬עד ‪,10‬‬
‫לחצו ישירות על הספרה הרצויה‪.‬‬
‫לבחירת רצועה שמספרה גדול מ‪-‬‬
‫‪ ,10‬לחצו תחילה על לחצן ‪ +10‬ואת‬
‫ספרת היחידות‪.‬‬
‫לחצו לחיצות חוזרות על לחצן ‪ REV‬כדי לעבור‬
‫למצב הקרנה לאחורבמהירות גבוהה‪.‬‬
‫כל לחיצה מעבירה למהירות הבאה בצורה‬
‫מחזורית‪.2x, 4x, 8x,20x :‬‬
‫דילוג על רצועות‬
‫לדילוג קדימה‪ ,‬לתחילת הכותר ‪ /‬הפרק ‪/‬‬
‫הרצועה הבאים לחצו על לחצן ‪ NEXT‬בשלט‬
‫רחוק )או בפנל ההפעלה(‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫לחזרה לאחור‪ ,‬לתחילת הפרק‪/‬הרצועה‬
‫הנוכחיים‪ ,‬לחצו לחיצה אחת על לחצן‬
‫‪ .PREV‬כל לחיצה על לחצן זה תדלג‬
‫לרצועה‪/‬לפרק הקודמים‪.‬‬
‫לחזרה להקרנה במהירות רגילה‬
‫)בכל שלב של הסריקה( לחצו על‬
‫לחצן ‪.PLAY‬‬
‫בזמן הקרנה של דיסקים מסוג ‪CD,‬‬
‫‪ HD-CD, MP3‬או ‪ ,WMA‬גם בסריקה‬
‫קדימה במהירות פי ‪ 2‬יש קול‪.‬‬
‫הקרנה במהירות איטית‬
‫•‬
‫•‬
‫הקרנה במהירות קדימה‬
‫לחצו לחיצות חוזרות על לחצן ‪ FWD‬כדי‬
‫לעבור למצב הקרנה במהירות גבוהה‪.‬‬
‫כל לחיצה מעבירה למהירות הבאה בצורה‬
‫מחזורית‪.2x, 4x, 8x,20x :‬‬
‫‪11‬‬
‫לחיצה על לחצן ‪ SLOW‬בזמן‬
‫ההקרנה‪ ,‬מאטה את מהירות‬
‫ההקרנה‪ .‬כל לחיצה משנה את‬
‫מהירות באופן הבא‪,1/4 ,1/3 ,1/2 :‬‬
‫‪.1/7 ,1/5‬‬
‫ניתן לחזור בכל עת למהירות רגילה‬
‫בלחיצה על לחצן ‪.PLAY‬‬
‫מצב צפייה‪/‬השמעה מחזורי‬
‫א‪ .‬דיסקים ‪: SVCD/VCD/CD/MP3/JPEG‬‬
‫לחיצה נוספת על ‪) REPEAT‬בזמן‬
‫השמעה‪/‬הקרנה רגיל( מעביר למצב‬
‫מחזורי‪ .‬כל לחיצה נוספת על לחצן‬
‫‪ REPEAT‬מעבירה למצב המחזורי הבא‪.‬‬
‫קיימים ‪ 3‬מצבים מחזוריים‪) OFF :‬ביטול‬
‫מצב מחזורי(‪) TRACK REPEAT ,‬מצב‬
‫מחזורי רק של הרצועה הנוכחית‪ ,‬ומצב‬
‫)השמעה‪/‬הקרנה‬
‫‪DISC‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫מחזורית של כל הרצועות בדיסק(‪.‬‬
‫ב‪ .‬דיסק ‪ :DVD‬קיימים ‪ 3‬מצבים מחזוריים‪:‬‬
‫‪) CHAPTER REPEAT ,OFF‬הקרנה‬
‫מחזורית של הפרק הנוכחי( ו‪TITLE -‬‬
‫‪) REPEAT‬הקרנה מחזורית של כל‬
‫הכותר(‪ .‬כל לחיצה מעבירה למצב הבא‪.‬‬
‫לחיצה נוספת מבטלת את המצב‬
‫המחזורי‪.‬‬
‫לחיצה שלישית על ‪ DISPLAY‬תסתיר את‬
‫הנתונים מהמסך‪.‬‬
‫תפריט סריקה‬
‫אם אתם משתמשים בסריקה כדי לבחור‬
‫מספר כותר‪/‬פרק‪/‬רצועה‪ ,‬או כדי לעבור‬
‫ישירות לנקודה רצויה בכותר )‪ ,(GOTO‬דבר‬
‫ראשון‪ ,‬לחצו על לחצן ‪ GOTO‬בשלט רחוק‪,‬‬
‫כדי לפתוח את תפריט ‪ SEARCH‬ולהיכנס‬
‫למצב עריכה‪ .‬לאחר מכן עברו למספר‬
‫הרצועה‪/‬הפרק‪/‬הכותר או זמן‪ ,‬עם החצים‪,‬‬
‫והקלידו את מספר הרצועה וכו' שאתם רוצים‬
‫לנגן עם לחצני הספרות או את נקודת הזמן‬
‫שאליה אתם רוצים לעבור‪ ,‬ובסוף לחצו על‬
‫‪ ENTER‬כדי להתחיל בהשמעה‪/‬הקרנה‪.‬‬
‫שימוש בתצוגה‬
‫טעינה וצפייה בדיסקים ‪DVD‬‬
‫לחצו פעם ראושונה על לחצן ‪.DISPLAY‬‬
‫הערות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לחיצה נוספת )שנייה( על לחצן זה‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫תכונה זו לא פועלת במצב לקט‪.‬‬
‫עם הפעלת הסריקה‪ ,‬ה‪ PBC-‬יכבה‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫תכונה זו לא זמינה בדיסקים מסוגים‬
‫‪ MP3‬ו‪.JPEG-‬‬
‫החלפת שפת פסקול‬
‫השתקת הקול )‪(Mute‬‬
‫לחצו על לחצן ‪ LANGUAGE‬בשלט רחוק‬
‫בזמן ההקרנה‪ .‬תפריט שפת הפסקול יוצג‪.‬‬
‫כאשר הדיסק מוקלט במספר שפות קול ניתן‬
‫לשנות את השפה בלחיצות חוזרות על לחצן‬
‫זה‪.‬‬
‫בזמן‬
‫‪MUTE‬‬
‫לחצן‬
‫על‬
‫לחיצה‬
‫ההקרנה‪/‬ההשמעה תשתיק את הקול‪ ,‬והמילה‬
‫‪ MUTE‬תוצג במסך הטלוויזיה‪ .‬לחיצה נוספת‬
‫תחזיר את הקול לרמתו הקודמת‪.‬‬
‫שפת כתוביות )‪ DVD‬ו‪.(SVCD-‬‬
‫לחצו על לחצן ‪ SUBTITLE‬בשלט רחוק כדי‬
‫להציג את תפריט הכתוביות של הדיסק‪ .‬אם‬
‫בדיסק מקודדות מספר שפות כתוביות‪ ,‬ניתן‬
‫לבחור את השפה כרצונכם‪.‬‬
‫המספר המקסימאלי של שפות כתוביות‬
‫שיכולות להיות בדיסק הוא ‪.32‬‬
‫הגדלה‪/‬הקטנת וידיאו )‪(Zoom‬‬
‫הזום מאפשר לכם להגדיל או להקטין חלק‬
‫מתמונת הוידיאו‪ .‬לחצו על לחצן ‪ ZOOM‬כדי‬
‫להפעיל תכונה זו‪ .‬בחרו את יחס ההגדלה‬
‫הרצוי בלחיצות חוזרות על ‪ .ZOOM‬כל לחיצה‬
‫מעבירה לאפשרות הבאה בצורה מחזורית‪ :‬פי‬
‫‪ ,1‬פי ‪ ,2‬פי ‪ 1/3 ,1/2 ,3‬ו‪ .1/4-‬לחיצה נוספת‬
‫מחזירה לגודל הרגיל‪.‬‬
‫זווית צילום ‪(DVD) -ANGLE‬‬
‫כשסצנה מצולמת בו זמנית במספר מצלמות‪,‬‬
‫ניתן לבחור את הזווית הצילום הרצויה‪.‬‬
‫בזמן הצפייה לחצו על לחצן ‪ ANGLE‬בשלט‬
‫רחוק כדי להציג את סימן המצלמה‪ .‬אם יש‬
‫סצנות שמוקלטות במספר זוויות צילום‪ ,‬ניתן‬
‫ללחוץ על לחצן זה כדי לשנות את הזווית‪.‬‬
‫עברו לרביע שאותו אתם רוצים להגדיל עם‬
‫החצים בזמן ההגדלה )במצב פי ‪ ,1‬פי ‪ 2‬או פי‬
‫‪.(3‬‬
‫שיטת הטלוויזיה )‪(Tv System‬‬
‫החלפת ערוץ השמע‬
‫במידה ושיטת השידור לא מתאימה לזו‬
‫שקיימת בארץ‪ ,‬לחצו על לחצן ‪ N/P‬פעם‬
‫אחת כדי להציג את האפשרויות‪ ,‬ושנו את‬
‫השיטה בלחיצות חוזרות על לחצן זה‪ .‬בארץ‬
‫השיטה היא ‪ AUTO‬או ‪.PAL‬‬
‫לחצו על לחצן ‪ L/R‬כדי להציג את ערוץ השמע‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ויסות עוצמת הקול‬
‫תכונת ‪) VIEW‬סריקת השניות‬
‫הראשונות של הרצועה(‬
‫•‬
‫לחצו על לחצן ‪ VIEW‬במצב עצירה‪.‬‬
‫דיסק ‪ SVCD‬או ‪ :VCD‬במסך יוצגו עד ‪9‬‬
‫תמונות ממוזערות של הרצועות שבדיסק ו‪3-‬‬
‫השניות הראשונות של כל רצועה יוצגו לפי‬
‫הסדר‪.‬‬
‫דיסק ‪ 15 :CD‬השניות הראשונות של כל‬
‫הרצועות יושמעו לפי הסדר‪.‬‬
‫צפייה‪/‬השמעה מחזורית של‬
‫קטע ‪A-B‬‬
‫א‪ .‬לחצו פעם אחת על לחצן ‪ A-B‬כדי‬
‫לקבוע את נקודת תחילת הקטע )‪.(A‬‬
‫המילה ‪ REPEAT A‬תופיע במסך‪.‬‬
‫ב‪ .‬לחצו פעם נוספת על לחצן ‪ A-B‬כדי‬
‫לקבוע את נקודת סיום הקטע )‪.(B‬‬
‫המילה ‪ REPEAT A-B‬תופיע במסך‬
‫•‬
‫הקרנה‪/‬השמעה‬
‫תתחיל‬
‫עתה‬
‫מחזורית של הקטע שהוגדר‪ .‬היא‬
‫תימשך עד שתפסיקו מצב זה‪.‬‬
‫ג‪ .‬לביטול מצב מחזורי של קטע לחצו שוב‬
‫על לחצן ‪.A-B‬‬
‫‪14‬‬
‫ויסות עוצמת הקול נעשה עם לחצני‬
‫‪ VOLUME‬בשלט רחוק או עם לחצני‬
‫‪ VOLUME‬בפנל ההפעלה של‬
‫הטלוויזיה או של הרסיבר‪/‬המגבר‬
‫שאליו הנגן מחובר‪.‬‬
‫הכנסת דיסקים מסוג‪ MP3 ,WMA‬או ‪JPEG‬‬
‫הכניסו דיסק ‪ MP3‬או ‪ MPEG‬לתא הדיסק‪ .‬הנגן יסרוק אוטומטית את כל קבצי ה‪JPEG/MP3-‬‬
‫השמורים בתיקיות‪ .‬בסיום הסריקה הנגן יעבור אוטומטית לתיקיית קבצי ה‪ MP3-‬הראשונה‬
‫)בדיסקים הכוללים קבצים מ‪ 2-‬הסוגים(‪ ,‬ובדיסק שכולל רק קבצי ‪ MP3‬הוא יעבור אוטומטית‬
‫לתיקייה הראשונה וינגן את השיר‪/‬הרצועה הראשון בתיקייה זו‪) .‬המספר "‪ "01‬יהיה מסומן(‪.‬‬
‫במסך תוצג הטבלה הבאה‪:‬‬
‫שם קובץ ‪ MP3/MPEG‬הנוכחי‪.‬‬
‫אם קובץ ‪ MPEG‬מנגן‪ ,‬הסיומת‬
‫של השם תהיה ‪*jpg‬‬
‫הקובץ‬
‫המוצג‬
‫הוא תמונת ‪Jpeg‬‬
‫הקובץ המושמע‬
‫הוא קובץ ‪MP3‬‬
‫אזור החלפת קובץ‪ :‬מציג את‬
‫סוג הקובץ הנוכחי ואת‬
‫ההחלפה‬
‫‪15‬‬
‫שם התיקייה‬
‫הנוכחית‬
‫השתמשו בחצים כדי להכניס את מספר אזור התיקייה וסמנו את התיקייה הרצויה‪ .‬הרצועה‬
‫הראשונה בתיקייה זו תושמע‪.‬‬
‫ניתן גם להקליד את אזור הקובץ ולבחור את הקובץ הרצוי עם החצים‪.‬‬
‫הערות‬
‫‪ .1‬ניתן להפעיל את אזור התיקיות‪ ,‬אזור הקבצים ואזור החלפת הקבצים עם החצים‪.‬‬
‫‪ .2‬הסימון באזור התיקייה ובאזור הקובץ מוצג בטבלה שלעיל‪ .‬בזמן שהוא מוצג‪ ,‬יש משולש‬
‫שקוף באזור החלפת הקובץ‪.‬‬
‫אודות דיסקים מסוג ‪ WMA, JPEG,‬או ‪MP3‬‬
‫כאשר מנגנים דיסקים צרובים מסוג ‪ ,CD-R//MP3‬יש להקפיד על ההערות ועל הנקודות הבאות‪:‬‬
‫קבצי ה‪ MP3-‬או חייבים להיות בפורמט ‪ ISO 9660‬או בפורמט ‪.JOLIET‬‬
‫פורמט ‪ ISO 9660‬ופורמט ‪ JOLIET‬תואמים למערכות ההפעלה ‪ DOS‬וחלונות של‬
‫מיקרוסופט‪ ,‬וכן תואמות ל‪ MAC-‬של ‪.APPLE‬‬
‫כאשר נותנים שם לקבצים מסוג ‪ MP3‬אין לתת שם עם יותר מ‪ 8-‬תווי דפוס‪ .‬הסיומת‬
‫חייבת להיות ‪ MP3‬לדוגמה‪ Title.MP3 :‬ללא רווח וללא סימני דפוס כמו )\ ‪.(./, =, +‬‬
‫•‬
‫•‬
‫כשמקליטים בפורמט ‪ ,MP3‬יש לדחוס את הקבצים ‪ MP3‬ביחס של ‪.128 Kbps‬‬
‫איכות הסאונד של קבצי ‪ MP3‬תלויה בעיקרון ביחס הדחיסה‪/‬הפתיחה שאתם בוחרים‪.‬‬
‫קבלת איכות צליל גבוהה בדיסקים ‪ CD‬מחייבת יחס דגימה אנלוגי‪/‬דיגיטאלי‪ ,‬כלומר‬
‫המרה לפורמט ‪ MP3‬ביחס שבין ‪ 128 Kbps‬ועד ‪ ,160Kbps‬אולם בחירה ברמות גבוהות‬
‫יותר‪ ,‬כגון ‪ 192 Kbps‬ייתן רק לעיתים רחוקות איכות צליל טובה יותר‪.‬‬
‫•‬
‫אסור להקליט קבצי ‪ MP3‬מוגנים בזכויות יוצרים‬
‫חלק מהקבצים מוגנים בזכויות יוצרים וכוללים קוד הגנה מפני העתקה פיראטית‪ .‬קבצים‬
‫אלה יכולים להיות מהסוגים‪ Windows Media :‬ו‪ .SDM!-‬קבצים אלה לא ניתנים‬
‫להעתקה‪.‬‬
‫•‬
‫חשוב!! על אף האמור לעיל‪ ,‬אין החברה יכולה להבטיח שכל שאר הקבצים בפורמט ‪MP3‬‬
‫ינוגנו בנגן זה‪ ,‬ואינה יכולה להבטיח את איכות השירים‪.‬‬
‫המערכת יכולה להשמיע ‪ 500‬קבצים או ‪ 300‬ספריות בכל דיסק‪.‬‬
‫צפייה בסרטונים בפורמט ‪JPEG‬‬
‫אם שמרתם סרטוני ‪ JPEG‬ב‪ CD ROM-‬תוכלו לצפות בהם במסך הטלוויזיה‪ .‬הסרטונים שמורים‬
‫בתיקייה הנפתחת כשבוחרים ב‪ .PLAY DISC-‬יש מספר אפשרויות לצפות בסרטונים‪.‬‬
‫צפייה בקליפים שנמצאים בתיקייה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫פתחו את מגש הדיסק‪ ,‬הכניסו דיסק ‪ JPEG‬וסגרו את המגש‪.‬‬
‫שמות קבצי ה‪ JPEG-‬יוצגו במסך )ייתכן שהם בתיקייה(‪.‬‬
‫לצפייה בתחילת הסרטון עברו לסרטון הרצוי )סמנו אותו( עם החצים‪ .‬חלון קטן‬
‫ייפתח ויציג את הסרטון‪.‬‬
‫אם אתם רוצים להגדיל את הסרטון לגודל מסך מלא‪ ,‬לחצו על לחצן ‪.PLAY‬‬
‫‪16‬‬
‫תפריט ההגדרות )‪(SETUP‬‬
‫א( שלבים כללים שיש לבצע בתפריט ההגדרות‬
‫א(‪ .‬לחצו על לחצן ‪ SETUP‬כדי ל[פתוח את תפריט ההגדרות‪.‬‬
‫כשהתפריט הראשי מוצג‪ ,‬המשך ההקרנה של ה‪ DVD-‬עוצר אוטומטית‪.‬‬
‫ב(‪ .‬סמנו את האייקון של התפריט הרצוי עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ועברו לתפריט המשנה עם חצים‬
‫כדי לסמן את איקון‬
‫לדוגמה‪ :‬אם אתם רוצים לעבור לתפריט המשנה ‪ ,VIDEO‬לחצו על חץ‬
‫הוידיאו ‪ .‬תפריט המשנה יוצג במסך‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫ג(‪ .‬סמנו את האפשרות הרצויה עם חץ ‪ ,‬ולאישור לחצו על ‪ ,ENTER‬או על חץ ‪ .‬לדוגמה‪:‬‬
‫כדי לסמן את האפשרות ‪) BRIGHTNESS‬בהירות( ולאחר מכן לחצו על‬
‫לחצו על חץ‬
‫‪ ENTER‬כדי לבחור באפשרות זו‪ .‬האפשרויות שניתן לבצע ברמת הבהירות )‪(BRIGHTNESS‬‬
‫יוצגו‪.‬‬
‫ד( עברו לשורה ‪) EXIT‬יציאה( עם החצים‪ ,‬ולחצו על ‪ ENTER‬או שוב על לחצן ‪ SETUP‬כדי לצאת‬
‫מתפריט ‪.SETUP‬‬
‫ב( השינויים והכיוונים שניתן לבצע בתפריט ‪Setup‬‬
‫א( כיוון המערכת‬
‫להלן האפשרויות הקיימות בתפריט‪:‬‬
‫שיטת הקליטה בטלוויזיה )‪(TV SYSTEM‬‬
‫ניתן לבחור את השיטה בהתאם לשיטת הצבע של הטלוויזיה‪:‬‬
‫‪ :AUTO‬בחרו מצב זה כאשר הנגן מחובר לטלוויזיה מולטי‪-‬סיסטם‪.‬‬
‫‪ :NTSC‬כשהנגן מחובר לטלוויזיה ‪.NTSC‬‬
‫כשהנגן מחובר לטלוויזיה ‪) PAL‬ברירת מחדל(‬
‫‪:PAL‬‬
‫‪18‬‬
‫יציאת וידיאו )‪(VIDEO‬‬
‫‪:YUV‬‬
‫‪:TV-RGB‬‬
‫‪:PC-SCAN‬‬
‫‪:S-Video‬‬
‫בחרו באפשרות זו אם ה‪ DVD-‬מחובר לטלוויזיה עם כבלי וידיאו ‪.Y, Cb, Cr‬‬
‫בחרו באפשרות זו כאשר ה‪ DVD-‬מחובר לטלוויזיה עם כבל ‪ S-Video‬או‬
‫קומפוזיט‬
‫בחרו באפשרות זו אם ה‪ DVD-‬שלכם מחובר לטלוויזיה עם סריקה פרוגרסיבית‬
‫או למוניטור עם כבל וידיאו ‪. Y, Cb, Cr‬‬
‫בחרו באפשרות זו כאשר ה‪ DVD-‬מחובר לטלוויזיה עם סריקה פרוגרסיבית עם‬
‫כבל ‪.S-VIDEO‬‬
‫פורמט מסך )‪(TV TPE‬‬
‫ניתן לבחור את פורמט תצוגת התמונה מתוך ‪ 3‬האפשרויות‪:‬‬
‫‪) :16:9‬מסך רחב( בחרו אפשרות זו כאשר ה‪ DVD-‬מחובק לטלוויזיה עם מסך רחב‪ .‬בחירה‬
‫במצב זה כשאתם מחוברים לטלוויזיה ‪ 4:3‬רגילה‪ ,‬התמונה תהיה מעוותת )מתוחה‬
‫לרוחב(‪.‬‬
‫‪) :4:3 LB‬תיבת מכתבים( בחרו מצב זה כשה‪ DVD-‬מחובר לטלוויזיה ביחס ‪) 4:3‬רגילה( אם‬
‫הסרט הוקלט בפורמט זה‪ ,‬יהיו פסים שחורים למעלה ולמטה‪.‬‬
‫‪ :4:3 PS‬בצורת מסך זו הסרט )התמונה( תופס את כל המסך וללא פסים שחורים‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫סיסמה‪(PASSWORD) :‬‬
‫ברירת המחדל היא מצב ‪ .OFF‬חייבים להזין את הסיסמה כאשר אתם רומים לבצע חסימת צפייה‬
‫לילדים‪ .‬על מנת להפעיל את החסימה‪ ,‬יש לצורך להקליד תחילה את הסיסמה המקורית )‪(0000‬‬
‫וללחוץ על ‪.ENTER‬‬
‫לשינוי הסיסמה‪ :‬הקישו קוד בן ‪ 4‬ספרות וזכרו אותו או רשמו אותו במקום שלא תשכחו‪.‬‬
‫חסימת צפייה )‪(RATING‬‬
‫תכונה זו ניתנת להפעלה רק בדיסקים שבהם מקודדת תכונת החסימה‪.‬‬
‫קיימות ‪ 2‬אפשרויות חסימה והן‪ NO ADULT :‬ו‪.KID SAFE-‬‬
‫לביטול החסימה‪ ,‬בחרו ב‪) VIEW ALL-‬זו גם ברירת המחדל(‪.‬‬
‫ברירת מחדל )‪(DEFAULT‬‬
‫בחרו באפשרות זו כדי להחזיר את כל השינויים וההגדרות למצבם המקורי‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫ג‪ .‬קביעת השפה )‪(LANGUAGE‬‬
‫בתפריט ‪ Language‬קיימות ‪ 4‬אפשרויות‪:‬‬
‫‪) OSD LANGUAGE .1‬שפת התצוגה והתפריטים(‪ :‬סמנו את השורה ‪,OSD LANGUAGE‬‬
‫ובחרו את שפת התפריטים הרצויה עם החצים‪ .‬לאישור לחצו על ‪ .ENTER‬יש ‪6‬‬
‫אפשרויות‪.‬‬
‫‪) AUDIO LANG .2‬שפת הפסקול(‪ :‬עברו לשורה ‪ AUDIO LANG‬ובחרו את שפת הפסקול‬
‫עם החצים‪) .‬הפעלת תכונה זו תלויה בקידוד של הדיסק(‪ .‬ניתן לקדד בדיסק עד ‪ 8‬שפות‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪) SUBTITLE LANG .3‬שפת כתוביות(‪ :‬סמנו את השורה הזו ופתחו את התפריט‪ .‬בחרו את‬
‫שפת הכתוביות הרצויה עם החצים‪ ,‬ולאישור לחצו על ‪ .ENTER‬ניתן לקדד בדיסק עד ‪32‬‬
‫שפות‪.‬‬
‫‪) MENU LANG .4‬שפת התפריטים(‪ :‬סמנו את השורה הזו ופתחו את התפריט‪ .‬בחרו את‬
‫שפת התפריטים מתוך האפשרויות שמימין עם החצים‪ ,‬ולאישור לחצו על ‪.ENTER‬‬
‫ב( יציאת שמע‬
‫‪22‬‬
‫עברו לשורה ‪ AUDIO OUT‬ובחרו את האפשרות הרצויה עם החצים‪ .‬קיימות ‪ 3‬אפשרויות בתפריט‬
‫זה‪ SPDIF/RAW , SPDIF/OFF:‬ו‪SPDIF/PCM-‬‬
‫‪ :SPDIF/OFF .1‬מהיציאה הקואקסיאלית ומהיציאה האופטית אין יציאת קול‪.‬‬
‫‪ :SPDIF/RAW .2‬בחרו באפשרות זו אם נגן ה‪ DVD-‬מחובר למגבר חיצוני עם כבל אופטי או‬
‫קואקסיאלי‪ .‬כשמנגנים דיסק המקודד בפורמט אודיו ‪ DOLBY DIGITAL ,DTS‬או‬
‫‪ ,MPEG‬האותות הדיגיטליים המתאימים יצאו מיציאה קואקסיאלית או האופטית‪ .‬יציאות‬
‫דיגיטליות של נגן זה מיועדות לחיבור לרסיבר או מפענח אותות ‪ DTS , MPEG‬ודולבי‪-‬‬
‫דיגיטל‪.‬‬
‫‪ :SPDIF/PCM .3‬בחרו באפשרות זו כאשר נגן ה‪ DVD-‬מחובר למגבר סטריאו דיגיטלי ‪2‬‬
‫ערוצים‪ .‬כשמנגנים דיסק שמקודד באותו דולבי‪-‬דיגיטל ו‪ ,MPEG-‬אותות האודיו עוברים‬
‫שינוי ומופקים כאותות ‪ 2 PCM‬ערוצים‪.‬‬
‫כיוון סולם הטון )‪(KEY‬‬
‫כוונו את סולם הטונים עם חצים‬
‫‪23‬‬
‫ד( תפריט כיוון התמונה )‪(Video Setup‬‬
‫בתפריט משנה זה קיימות מספר אפשרויות‬
‫כיוון הבהירות )‪(BRIGHTNESS‬‬
‫כוונו את רמת הבהירות עם חצים‬
‫כיוון הניגודיות )‪(CONTRAST‬‬
‫כוונו את הניגודיות עם חצים‬
‫‪24‬‬
‫גוון )‪(HUE‬‬
‫כוונו את הגוון עם חצים‬
‫רוויית הצבע )‪(SATURATION‬‬
‫כוונו את הצבע עם חצים‬
‫‪25‬‬
‫ה( כיוון הרמקולים )‪(Speaker Setup‬‬
‫בתפריט משנה זה קיימות מספר אפשרויות‬
‫שילוב יציאת השמע )‪(DOWNMIX‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ :LT/RT‬אם פס הקול המקורי של הדיסק הוקלט בפורמט דולבי דיגיטל פרו לוג'יק‪,‬‬
‫בחרו באפשרות זו כדי לקבל אפקט שמע כמו באולם קולנוע‪.‬‬
‫‪ :STEREO‬אם אתם שומעים במערכת עם ‪ 2‬רמקולים‪ ,‬והדיסק מקודד ב‪5.1-‬‬
‫ערוצים‪ ,‬בחרו באפשרות זו כדי לדמות ‪ 6‬ערוצים‪ 2.‬אותות יצאו מרמקול ימין ו‪2-‬‬
‫מרמקול שמאל‪.‬‬
‫‪ :VSS‬בחרו אפשרות זו כשהדיסק מקודד בפסקול ‪ 5.1‬ערוצים‪ .‬אפקט הסראונד יצא‬
‫מהרמקולים הראשיים‪.‬‬
‫סב‪-‬וופר‬
‫‪ 2‬אפשרויות‪:‬‬
‫‪ :ON‬הפעלת הסב—ופר‬
‫‪ :OFF‬כיבוי הסב‪-‬וופר‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫בס )‪(BASS MODE‬‬
‫‪ 3‬אפשרויות‪:‬‬
‫‪ALL LG SPK .1‬‬
‫‪ALL SM SPK .2‬‬
‫‪MIXED SPK .3‬‬
‫ניתן מכאן לכוון את הסב‪-‬וופר‪.‬‬
‫השהית רמקול סנטר )‪(CENTER DELAY‬‬
‫ניתן לכוון את השהיית הסנטר‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫השהיית הרמקולים האחוריים )‪(REAR DELAY‬‬
‫ניתן לכוון את השהיית רמקולי הסראונד האחוריים‪.‬‬
‫ו( כיווני היציאה הדיגיטאלית )‪(Digital Setup‬‬
‫לחצו על לחצן ‪ SETUP‬ובחרו באמצעות החצים‬
‫תצוגת המסך תהיה כדלהלן‪:‬‬
‫בכיווני הרמקולים‪.‬‬
‫מצב ‪OP‬‬
‫‪ :LINE OUT‬האותות הנכנסים נדחסים ועוצמת הקול נחלשת‪ .‬מצב זה מועדף בהאזנת לילה‪.‬‬
‫מצב ‪ :RF‬מתאים יותר לבחור באפשרות זו במשך היום )בשעות היום(‪ .‬כאן עוצמת הקול גבוהה‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫תחום דינאמי )‪(DYNAMIC RANGE‬‬
‫כשבוחרים במצב ‪ ,LINE OUT‬בחרו בצורת ‪ DYNAMIC RANGE‬כדי לכוון את יחס הדחיסה‬
‫לקבלת אפקטים שונים‪ .‬כשמכוונים ל‪ ,FULL-‬יחס הדחיסה יהיה הנמוך ביותר‪ .‬כשמכוונים ל‪-‬‬
‫‪ ,OFF‬יחס הדחיסה יהיה הגבוה ביותר‪.‬‬
‫דואל מונו )‪(DUAL MONO‬‬
‫ניתן לכוון את צורת יציאות הערוץ השמאלי והערוץ הימני‪ .‬קיימים ‪ 4‬אפשרויות בחירה‪:‬‬
‫‪ STEREO, MONO L, MONO R‬ו‪.MIX MONO-‬‬
‫‪29‬‬
‫במקרה של בעיה או קושי‬
‫התופעה‪/‬הבעיה‬
‫סיבה אפשרית‬
‫פיתרון אפשרי‬
‫הנגן לא נדלק‪.‬‬
‫תקע החשמל לא תקוע בשקע‬
‫חברו אותו לשקע‪.‬‬
‫אין תמונה בטלוויזיה‪.‬‬
‫כבל הוידיאו לא מחובר נכון‪.‬‬
‫חברו אותו בהתאם להוראות‪.‬‬
‫לא‬
‫הנגן לא פועל‪.‬‬
‫אין קול מהרמקולים‬
‫או‬
‫הקול‬
‫"בורחים"‬
‫התמונה‬
‫הנגן לא מגיב לפקודות‬
‫מהשלט‪.‬‬
‫לא ניתן לבצע‬
‫הפעולה המבוקשת‬
‫את‬
‫נמצאת‬
‫הטלוויזיה‬
‫‪.VIDEO‬‬
‫מצב הסריקה של הרכיב לא‬
‫מתאים למצב הסריקה של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫הדיסק לא יושב נכון בתושבת‬
‫הדיסק הוכנס הפוך‪.‬‬
‫אין דיסק כלל‪.‬‬
‫כבל האודיו לא מחובר כלל או‬
‫מחובר לא נכון‬
‫האמפליפייר או הרסיבר לא‬
‫מכוונים נכון‬
‫הדיסק מלוכלך‬
‫נקו אותו‬
‫הדיסק שרוט‬
‫החליפו אותו‬
‫הדיסק מעוות‬
‫החליפו אותו‬
‫הסוללות גמורות‬
‫החליפו אותן ב‪ 2-‬חדשות‪.‬‬
‫השלט לא פונה לחלון בנגן‬
‫כוונו את השלט לנגן‪.‬‬
‫יש תקלה במיקרו‪-‬מעבד של הנגן‬
‫עקב סופת ברקים‪ ,‬חשמל סטטי‬
‫וכו'‬
‫כבו את הנגן והדליקו שוב יותר‬
‫מאוחר‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫במצב‬
‫עברו למצב ‪.VIDEO‬‬
‫לחצו על לחצן ‪ LINE‬כדי לשנות‬
‫את מצב הסריקה‪.‬‬
‫הכניסו את הדיסק בתושבת‪.‬‬
‫הפכו אותו עם התווית למעלה‪.‬‬
‫הכניסו דיסק למגש‪.‬‬
‫חברו בצורה נכונה‪.‬‬
‫טפלו בבעיה‪.‬‬