se tudi vi odloˇcate o vstopu na avstrijski trg?

tr.
tr.
Sankt Veiter Ring
Reitsch
ulg.
ulin
Urs
ing
ler Str
.
Str.
August-Jaksch-
Straß
8.-Mai-Str.
Viktringer Ring
Rosen
ta
Südautobahn
R
Villacher
Kosc
Völkermarkter Str.
.
eng
ße
hatstra
10.Oktober-Str.
k Str.
c
Sterne
fer
rts
tzkys
Pis
che
ldo
r
Rade
Sankt
rbe
aße
He
e
traße
Veiter
S
S tr
ner
kirch
Feld
abia-Str.
Deutenhofenstr.
g-L
Aichelbur
str.
n
Jah
DDr. Jaklitsch & Mag. Picej
Steuerberatungsges.m.b.H.
Davˇcni svetovalci • raˇcunovodski servis
Deutenhofenstr. 12 • 9020 Klagenfurt | Celovec
Tel.: +43 (0)463 | 56 196
E-Mail: [email protected]
www.davcnisvetovalec.com
Pisarniški prostori v Pliberku:
10. Oktoberplatz 38/2 • 9150 Bleiburg | Pliberk
Tel. 0043 676 5464226
PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o.
revizijske dejavnosti
Ulica Vita Kraigherja 5 • 2000 Maribor
KLAGENFURT
CELOVEC
§
§
§
Se tudi vi odlocate
ˇ
o vstopu na avstrijski trg?
Svetujemo v slovenskem in hrvaškem jeziku –
prvi posvet je brezplaˇcen!
Da li i vi razmišljate
o ulasku na Austrijsko tržište?
Savjetujemo u slovenskom i hrvatskom jeziku –
prvo savjetovanje je bresplatno!
DDr. Jaklitsch & Mag. Picej
Steuerberatungsges.m.b.H.
Davˇcni svetovalci • raˇcunovodski servis
V Sloveniji smo zastopani preko družbe PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o.,
katera ima dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja.
§
Davˇcna pisarna DDr. Jaklitsch & Mag. Picej je bila ustanovljena
Porezna kancelarija DDr. Jaklitsch & Mag. Picej bila je usta-
leta 1972. Poleg klasičnega davčnega svetovanja nudimo tudi podjetniško
svetovanje in računovodski servis. Svetujemo v slovenskem in hrvaškem jeziku
ter sodelujemo z mednarodnimi davčnosvetovalnimi družbami na Dunaju, v
Gradcu in v Nemčiji.
novljena 1972. godine. Osim klasičnog poreznog savjetovanja nudimo i
poduzetnićko savjetništvo i računovodski servis. Savjetujemo u slovenskom i
hrvatskom jeziku i surađujemo s međunarodnim društvima za porezno savjetovanje u Beču, Grazu i u Njemačkoj.
Se tudi vi odlocate
ˇ
o vstopu na avstrijski trg?
Potem ste pri nas našli idealnega partnerja!
Da li i vi razmišljate o ulasku na Austrijsko tržište?
U tom slucaju
ˇ
smo pravo mjesto za vas!
Davčna pisarna v Celovcu z dolgoletnimi izkušnjami pri davčnem in
podjetniškem svetovanju slovenskim podjetjem pri vstopu na avstrijski
trg nudi naslednje usluge:
U našoj kancelariji u Klagenfurtu već dugi niz godina nudimo usluge poreznog i poduzetnićkog savjetništva preduzećima koja ulaze na austrijsko tržište.
Savjetovanje obuhvata sljedeće usluge:
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
davčno in podjetniško svetovanje,
postopek ustanovitve podjetja in izbira pravne oblike,
davčna registracija,
obračun plač,
knjigovodstvo in računovodstvo z zanesljivimi sodelavci,
strokovna priprava letnega zaključka,
zavarovanje terjatev,
priprava davčnih napovedi,
pomoč pri črpanju sofinanciranja javnih sredstev,
holdinške družbe, transferne cene,
Due diligence (skrben finančni, davčni in pravni pregled),
pomoč pri urejanju bančnih poslov,
iskanje tržnih možnosti in partnerjev,
iskanje kadra in urejevanje delovnih pogodb,
zastopanje pri oblasteh in uradih.
Gradbenim podjetjem nudimo odgovore na vprašanja glede delovnega
in obrtnega prava, priglasitve obrtne dejavnosti v Avstriji, zakonodaje o
minimalnih plačah, sklada za gradbince (BUAK), prijave na finančno policijo in kazenska določila v primeru prekrška, registracije podružnice.
porezno i poduzetnićko savjetovanje,
postupak osnivanja preduzeća i izbor pravnog oblika,
prijava novih preduzeća u porezni sustav,
obračuni plaća,
račun. i knjig. servis s pouzdanim suradnicima,
profesionalna izrada godišnjih izvješća,
osiguranje potraživanja,
izrada poreznih prijava,
pomoć u sufinanciranju javnih sredstava,
holding društva, transferne cijene,
Due diligence (dubinsko snimanje poslova),
pomoć u vezi bančni poslova,
potraga za tržišnim prilikama i partnerima,
potraga za kadrom i uređivanje ugovora o radu,
zastupanje pred vlastima i uredima.
Građevinskim poduzećima nudimo odgovore na pitanja u vezi radnog i zanatskog prava, registracije u obrtnom registru Austrije zakonu o minimalnim
platama, fonda za građevince (BUAK), prijave na financijsku policiju i kaznenih
uvjeta u slučaju prekršaja, registracije podružnice.