Prenesi datoteko

PETA NEDELJA MED LETOM – 8. februar 2014
●
JEZUS PRIDE, NAREDI
(NE ZA ENEGA, AMPAK ZA VSE) IN ODIDE
●
●
Evangelij nam pravi, da se je Bog
sklonil k nam ljudem, da se lahko
tudi mi sklanjamo drug k drugemu.
Človečnost se uresničuje tam,
kjer smo drug drugemu naklonjeni.
Drugega srečamo tam, kjer smo
dovzetni za njegovo krhkost
in se zavedamo tudi svoje lastne
krhkosti. Kjer to izpolnjujemo,
tam naredimo prve korake
k ozdravljenju in tedaj bomo
kot Petrova tašča znova vstali
in se z novim navdušenjem lotili
svojih nalog.
Evangelij 5. navadne nedelje je nadaljevanje dogajanja, ki smo ga
● ● ●
spremljali prejšnjo nedeljo. Velika zgodovina Božjega kraljestva
stopa v zavest preprostega galilejskega ljudstva, v vzpetine in četrti
neke vasi na jezerskem bregu, ki se imenuje Kafarnaum.
Zdi se, da Jezusov dan ureja predvsem koordinata prostora, na katerega kaže dinamična beseda: »Ko so prišli iz
shodnice, so takoj stopili v hišo Simona in Andreja« (Mr1, 29). Evangelist Marko ne zabeleži Jezusovega vstopa v
shodnico, njegovega vstopa v prostor molitve Judov; zapiše le »izhod«. Jezus odide s kraja molitve v hiše, kje
trpljenje boleče napolnjuje ure in dneve. Seveda je pohujšljivo, če se rabin približa bolni ženski. In vendar Jezus
vstopi v hišo, se približa Simonovi tašči, »jo prime za roko in vzdigne« (Mr 1, 31).
Kaj vidi evangelist Marko v tej kretnji? Morda pripoveduje le spomine Petra, hišnega gospodarja? Ali pa poroča
tudi o prihodu Boga v Jezusu iz Nazareta in o njegovem dotiku bolnega človeštva, da bi mu povrnil zdravje in
odrešenje?
Marko nato zabeleži še en izhod. Še več, zdi se, da Jezus kar naprej izhaja: ne le iz shodnice, da bi vstopil v Petrovo
hišo, ampak tudi iz Petrove hiše, da bi pred vrati srečal vse mesto« (Mr 1,33): tam, kjer so stiskani in sužnji hudih
duhov.
Kafarnaum, mala vasica, postane nekakšno križišče, na katerem se srečuje vesoljno obzorje trpljenja. V tej jedrnati
pripovedi se namreč vedno znova vrne besedica »vsi«. »Vsi bolniki (mr 1, 32); »vse mesto« (Mr 1, 33); »vsi te
iščejo« (Mr 1, 37); »po vsej Galileji« (Mr 1, 39).
1.
Za ogled Škofjeloškega pasijona smo napolnili avtobus. Prosim, da tisti, ki ste se prijavili, čimprej poravnate znesek 11 evrov
za vstopnico.
2. Prvega marca boste lahko izbirali člane Župnijskega pastoralnega sveta. ŽPS je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki
preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. Že sedaj začnite razmišljati, koga boste
predlagali za člana ŽPS za prihodnjih pet let.
3. Za romanje v Milano, Torino in na Boromejske otoke v začetku junija se je doslej prijavilo 15. Kdor ima namen, naj se čimprej
prijavi in plača prvi obrok. V marcu bomo ponudili še ljudem iz sosednjih župnij. Do 15. marca moramo plačati rezervacijo za
prenočišča, zato se bomo takrat odločili, če bomo sploh šli na romanje. Poromali bomo, če nas bo najmanj 40.
4. Zadaj na mizici lahko vzamete prijavnice za zimski oratorij. Prosim, da izpolnjene prijavnice s prispevkom izročite v tem
tednu, do naslednje nedelje.
5. Hvala skupini iz naselja bloki (Dragica Dietner), ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje ima od sobote
naprej skupina iz Turjancev (Marija Drobec).
SVETE MAŠE
Od 8. do 15. februarja 2015
PETA NEDELJA MED LETOM
Sprejem novih ministrantov
8. FEBRUAR
8.00 Za žive in † župljane
10.00 V čast Svetemu Duhu
Za † Jožefo Deutsch (njene sodelavke)
PONEDELJEK
9. FEBRUAR
18.00 Za † Antonijo Rauter (p. n. družine Rautar Tetičkovič)
Sv. Apolonija
Za † Emiljano Vajs (p. n. družine Pelc iz G. Radgone)
TOREK
10. FEBRUAR
18.00 Za Terezijo in Štefana Toplaka (p. n. sina Jožefa in Adolfa)
Sv. Alojzij Stepinac
Za † Jožefo Zemljič, 7. dan (p. n. vnukinj Branke in Mojce)
SREDA
11. FEBRUAR
18.00 Za † mame Ido, Frančiško in Marijo ter vse žive in + lurške romarje
Lurška Mati Božja
ČETRTEK
Za † mamo in očeta Hegedič in + Franca Mulec
Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim
12. FEBRUAR
18.00 Za † Frenka Lupscha (Davorin Zamuda z družino)
Sv. Aleksij
Za † Jožefa Irgoliča (družina Ficko)
PETEK
13. FEBRUAR
18.00 Za + Slavka Šumaka (družina Dubaja in Rakuša iz Gočove)
Sv. Kristina
Za † Cecilijo Himelrajh (pravnuki Anja, Robin, Matija, Neža)
SOBOTA
14. FEBRUAR
18.00 Za † Marijo Vajs, obl. in ves Vajsov rod
Sv. Valentin
Za † Mihaela Hamlera, 5. obl. in vnukinjo Moniko
ŠESTA NEDELJA MED LETOM
15. FEBRUAR
8.00 Za žive in † župljane
Za + mamo Frančiško Dundek, obl.
10.00 Za † Marijo Pelcl, 30. dan (vnuki)