Agencija-Oskar-Celostna-potovanja-z-Marjanom

ikov in
m
e
r
p
h
i
n
b
a ose
a in cilj
n
n
l
s
o
a
j
p
j
l
o
m
b
a
j
e
a
Odh
anj. Pot j
n
z
o
p
s
h
i
j
n
notra
naven.
z
o
p
z
a
r
j
l
o
b
Ali bi bilo celostno potovanje
tudi za vas?
Ste ljubitelj potovanj, morda sopotnik Agencije Oskar?
Razmišljate, ali bi celostno potovanje bilo za vas? Preberite spodnje vrstice in odgovor se vam oblikuje sam:
• celostno potovanje je najprej POTOVANJE, atraktivno torej za vse ljubitelje potovanj. Vsako med njimi
je avtorsko in posebej tankočutno pripravljeno.
• v celostna potovanja je vključen večji potovalni
izziv in stik z drugačnostjo dežele in narave. Zato so
celostna potovanja prava potovanja za ljubitelje naših
trojk in štiric, ter izziv za bolj turistične sopotnike na
Oskarjevih dvojkah.
• četudi vas celostna nadgradnja ne bo pritegnila,
se boste na dodelanem potovanju lepo imeli. Nihče
vas ne bo začaral, nihče vas ne bo v nič prepričeval.
Morda boste začudeno spoznali, da je vaš “prav” tu
morda močnejši kot doma! Kajti znašli se boste v
zanimivi druščini sproščenih sopotnikov, od katerih
lahko pridobite marsikaj …
• zdaj šele se začenja celostna nadgradnja: predavanja, energijske in druge vaje, meditacije in
konkretno delo na sebi. Vodi nas vrhunski strokovnjak,
bioterapevt Marjan Ogorevc, ki lahko pogleda v vašo
notranjost in razkrije blokade, ki vam stojijo na poti, ki
ste si jo v življenju zastavili. Kaj boste s tem naredili vi,
je vaše … Človek pa se hitro naleze skupinske vneme …
• celostne aktivnosti vplivajo na NAS SAME, z energijskimi vajami izboljšamo energijski pretok, z meditacijo ustavimo neželene notranje miselne tokove, s
predavanji spoznavamo človeško delovanje in kako
nanj lahko vplivamo … Ne boste prvi, ki mu je celostno
potovanje odprlo pot v novo dobo …
• iz ust Marjana Ogorevca spoznamo nove poglede
na človeka in svet, razrešimo notranje težave, ki nam
ne pustijo, da bi živeli kot si želimo; osvetlimo vzroke
za eventualne težave v odnosih (z ljudmi, sorodniki,
partnerji … ), odpravimo vzroke za eventualne odvisnosti (deloholizem, cigareti, hrana, sladkarije) …
Na spletni strani Agencije Oskar (blog) je veliko
prispevkov sopotnikov, ki so celostno potovanje že
preživeli. Preberite si zgodbe, ob katerih zastaja dih.
Morda v njih razpoznate sebe; s tem pa se vam odpira
pot do rešitve vašega zapleta. Srečno.
www.agencija-oskar.si/celostna-potovanja
V Turčijo sem odšla
na svet, sedaj je sli s črno-belim pogledom
ka pisana. Pa tiste
iskrice v
očeh. Pa notranji
mir. Optimizem. Ko
t da prvič
zares razumem za
ka
v preteklosti doga j so se mi določene stvari
jale, zakaj sem reag
sem. Zakaj noben
fant ni bil dovolj do irala kot
be
Pa nobena prijate
ljica dovolj zaneslj r zame.
iva. Kako
drugače sedaj vidi
m očeta, ko sem m
u
življenju hvaležna
za to, kar mi je da prvič v
l, prej pa
sem se osredotoča
la na stvari, ki mi
jih ni dal in
mu to zamerila, se
smilila sama sebi
maščevala z ignora
in se mu
nco. Tako sem jaz
oz
avestila
svojo podzavest.
Pa ti, si upaš?
1.stran
WWW.AGENCIJA-OSKAR.SI/CELOSTNA-POTOVANJA
Pozdravljeni!
Celostna potovanja so vrh mojega dosedanjega bioterapevtskega dela. Na potovanjih se zdravilni procesi dogajajo
hitreje, močneje in bolj celovito. Četudi so se potniki doma
na vse kriplje trudili, da bi se spremenili, so na potovanju s
presenetljivo lahkoto doživeli velike spremembe. Čeprav gre
pri mojem delu za zdravljenje in soočanje s sabo ter svojimi
sencami, kar je običajno neprijeten proces, nam je na potovanjih to početi prijetno, lepo in doživeto!
Še bolj navdušujoči so rezultati; odvajanje od kajenja ali
drugih odvisnosti, razreševanje strahov in panik, odpiranje
energijskih blokad in razreševanje odnosov v družini, do
staršev in otrok, do partnerjev in širše … Z enim potovanjem lahko razrešite težavo, s katero ste se spopadali celo
življenje, ali odpravite vzrok za bolezen, blokado ali stanje
ujetosti v neko stanje, ki si ga ne želite.
Na potovanju svojemu terapevtskemu delu dodajam še
delo “režiserja”, ki režira delovanje skupine na mestih, ki
imajo pod vplivom puščave ali svetih mestmočno energijo,
ki te kar zadene,skupaj z nadzorovano skupinsko dinamiko.
Zaradi izoliranosti od domačega sveta ter skrbno izbranega
potovalnega terena in scenarija se vse skupaj dogaja kot
v resničnostnem šovu. Vsi postanemo režiserji, igralci in
gledalci.
Zame je to do sedaj višek učinkovitosti razreševanja vseh
vrst težav, pri tem pa se še sam zabavam in opazujem,
kako se tudi sam spreminjam. Pridite, zabavajte se in se
ustvarjajte tudi vi!
Celostna potovanja omogočajo preobrazbo skozi potovalni
užitek.Prvenstveno pa je to DELO na sebi za vse, ki si to
želijo, SPROŽANJE procesa samozdravljenja, ozaveščanja
Presrecen
predstav sem. Niti v sa
n
ljati, da
bo to ta jah si nebi mog
el
ko polno
.
in osebne nadgradnje, DELOVANJE z namenom spoznati,
kdo v resnici smo, POMOČ pri uresničevanju želje “na novo
zaživeti”.
Celostna potovanja so priložnost za vsakogar, ki je ODPRT
za celostni razvoj ter je pripravljensvoje namene in spremembe tudi URESNIČEVATI. Sopotnik želi AKTIVNO sodelovati in soustvarjati homogeno skupino, ki bo tako ustvarila
odločilne prednosti za dogajanje posamezniku. Privoščite si,
da sprememba postanete Vi sami.
Na celostnih potovanjih je organizirana VEGETARIJANSKA
prehrana. Priporočamo, da se v času potovanja te diete
držite, saj s tem pomagate notranjim procesom. Za vse
drugače jede, pa je na voljo javna prehrana …
Celostna potovanja zahtevajo povprečno fizično kondicijo.
Predhodno znanje ali izkušnje niso potrebne. Priporoča se
dobra fizična pripravljenost ter predhodna celostna priprava
na potovanje, ki jo predlagam prijavljenim na potovanje.
Pri vsem naj velja: pustite se presenetiti, saj tudi vodja
nikoli vnaprej ne ve, kako se bo zgodba zapeljala. Zgodba
je vedno prava. Od vaših pričakovanj je odvisno, ali boste
s potovanjem zadovoljni. Za predrzne, pripravljene na vse,
pa je tudi bolj zanimiva. Jaz sem pripravljen, pa vi?
Marjan Ogorevc, bioterapevt
sko
živi svoje življenj ega vse
in
a
iv
už
no
ič
sn
es
Če človek re
in drugih, pr
akovanja, svoja
ič
pr
a
vs
ga, za večina
a
eg
es
delo, pr
in meje resnične opravljata
be
se
j
ra
ot
zn
meje postavljene i nadnaravnega. In takšno delo
al
in načinom,
ljudi nerealnega
ojim namenom
sv
s
ak
vs
n,
ja
ar
M
ljiv tandem,
vidva, Oskar in
arjata neprecen
tv
us
ijo
tv
ži
ru
zd
ih popeljeta
ter tako s svojo
lostnih potovanj
ce
ih
sk
nj
sa
na
jo globoko
ki svoje potnike
nje, ki se ti vtisne ražajo v
sa
pe
le
t
ko
so
lujejo in se od
do svoje biti. To
ko pozitivno de
ta
i ravni, pri
in
t
es
av
dz
v po
i in tudi nezavedn data in
dn
ve
za
na
u,
nj
ve
vsakdajem življe ih ciljev. Upam, da se tega za
oj
sv
vanjih, na
u
to
nj
po
va
h
če
gi
ni
ures
na mno
še
t
po
no
up
sk
tako nadaljujeta pomoč iščočih duš.
WWW.AGENCIJA-OSKAR.SI/CELOSTNA-POTOVANJA
2.stran
m
e
c
v
e
r
o
g
O
m
o
n
a
j
Z Mar
I
L
A
PO M 1 DNI
1
I
J
I
Z
A
14
0
2
r
e
b
ptem
se
.
8
2
–
.
8
1
Prvi del potovanja je VSTOP V ZGODBO. Skozi raznolikost potovalne
dežele, samobitnost in drugačnost se bomo predajali intenzivnemu
potovalnemu vetru, ki nas bo soočal z novimi izzivi in doživetji. Marjan
nas bo z energijskimi vajami, meditacijami in predavanji vodil v osebno
odpiranje in mehčanje. Krepili bomo zavedanje kaj želimo na tem potovanju narediti, ter se osvobajali vsega, kar nas pri tem omejuje.
Stil: celostno potovanje
1. dan LJUBLJANA – CARIGRAD – ESKIŠEHIR. Jutranji zbor v
Ljubljani in vožnja do letališča v Zagrebu, od koder ob 11.10 uri poletimo proti Carigradu. Vkrcamo se na avtobus in že čez Bospor drvimo
v Azijo in ob Marmornem morju preko Izmita v pravo Turčijo. Turška
večerja. Pozen prihod v Eskišehir. Nočitev. (letalo, H, V)
Vse skupaj bo usklajeno in okrepljeno s posebnimi energijami na
močnejših energijskih mestih. Z obiski templjev posameznih antičnih
bogov bomo ozavestili arhetipske vzorce, ki delujejo v naši podzavesti
ter se soočili z močnimi energijami, ki polnijo naš egregor in nam skupaj
z energijskimi vajami in drugimi procesi pomagajo vzpostaviti stanje za
spremembo.
2. dan ESKIŠEHIR – FRIGIJSKA DOLINA – AFYON - PAMUKKALE. Zgodnji zajtrk in vožnja po visoki odmaknjeni Anatoliji do
sufijskega samostana Sejidgazi, kjer si privoščimo uvodno predavanje
in meditacijo. Vožnja proti Midasovemu mestu, kjer poslušamo o
Frigijcih in kralju Midasu, na sprehodu po ostankih frigijskega mesta si
privoščimo prvo kabalistično invoakcijo in izpostavimo namero za ta
dan. V vasicah doživimo prizore odmaknjene Turčije, ki spominjajo na
pravljično deželo. Vožnja v Afyon, kjer na sprehodu skozi staro mestno
četrt vstopimo v nek drug čas; obiščemo čudovito seldžuško mošejo. Vzpon na Afyonsko trdnjavo je doživetje in podvig! Popoldne zapustimo
Anatolsko višavje in tradicionalno Turčijo ter se spustimo na območje
Egejskega morja do Pamukkal. Večerni prihod. Namestitev, večerja in
nočitev. (H, ZV)
Drugi del potovanja je osebni PREHOD/PREOBRAZBA. Potovalni
ritem se umiri; zdaj mi postajamo glavni igralci. V objemu morja in
borovih gozdov nadaljujemo že začeto osvobajanje od tistega, kar nas
omejuje, da smo to, kar smo. Delo na sebi bomo stopnjevali s posebnimi
meditacijami po čakrah, bidža mantrami ter afirmacijo za odpiranje
življenju. Tu bo čas za individualno svetovanje in diagnostiko, ki
vključuje tudi nasvet kako naprej ter kaj lahko vsakdo naredi za svoj
razvoj in bolj kvalitetno življenje.
Potovanje je fizično v mejah normale. Vključeni so krajši in nekaj
daljših sprehodov (do 2,5 ure).
danost, pozitivna
re
p
t,
os
n
or
oz
p
t,
os
Strokovn
a na i Marjan z
ik
P
.
ja
ar
sk
O
a
ik
n
energija vod
p potovanje!!!
To
.
m
je
an
zn
in
jo
gi
vso svojo ener
3. dan PAMUKKALE – AFRODISIAS - EFEZ - ARTEMIDIN HRAM KUŠADASI. Zajtrk. Obiščemo Pamukkale, naravno čudo, kjer je voda v
tisočletjih na pobočju izoblikovala čudovite ponvice iz sige. Nad njimi je
zraslo takrat mondeno antično zdravilišče Hierapolis. Sprehodimo se po
največji nekropoli na anatolskih tleh. Predavanje na temo našega odnosa
do smrti. Meditacija. Po želji se okopamo v Kleopatrinem bazenu s
šampanjsko vodo. Sprehod po belih ponvicah iz sige. Vožnja po rodovitni dolini reke Meander proti Egejski obali. Na poti obisk antičnega
Afrodisiasa, ki je mesto Afrodite in ljubezni. Nadaljevanje potovanja na
obalo. Obiščemo kralja antike – mesto Efez, v katerem zaživimo v marmorju nekega drugega časa … Še postanek pri Artemidinem templju, ki
je bil eden izmed sedmih čudes antičnega sveta, kjer meditiramo in se
povežemo z energijami Artemide, deviške boginje Lune, divjine, narave
in žensk – razmišljamo o ženskem principu in o arhetipu matere. Vožnja
do hotela. Presenečenje. Večerja. Nočitev. (H, ZV)
4. dan KUŠADASI – PRIENE – DIDIM – SAMOSTAN – MILAS/
MUGLA. Zgodnji zajtrk. Vožnja do antičnega mesta Priene, ki nas
navduši z izjemnim položajem nad dolino reke Meander. Predavanje,
meditacija in namera za ta dan. Obiščemo hišo Aleksandra Velikega
in tempelj boginje Atene, katere vodilo sta jasnost misli in ravnovesje
duha. Vožnja v Apolonov tempelj v Didimah, sveto mesto, izjemno
lepo ohranjeno preročišče, kjer zastaja dih. Apolon je sin Zevsa in Leto,
3.stran
WWW.AGENCIJA-OSKAR.SI/CELOSTNA-POTOVANJA
Artemidin dvojček, bog Sonca, razsvetljenja, jasnosti in prerokovanj, ki
nas na ta dan poveže z moškim aspektom. Pod drobnogled vzamemo
arhetip očeta, ki ga Apolon predstavlja. Vožnja do skrivnostne vasice,
kjer si privoščimo “sprehod” med granitnimi balvani do zapuščenega
samostana. Predavanje in meditacija v sončni zahod. Sestop. Vrnitev v
Kušadasi. Večerja. Prost večer. Nočitev. Nočitev. (H, ZV)
5. dan MILAS/MUGLA – CAUNOS - OLUDENIZ - FETHIYE. Zgodnji zajtrk. Vožnja po rodovitni Joniji do Mugle. Na poti meditacija in
predavanje. Mugla nas očara s tipičnim turškim vzdušjem, po katerem
se sprehodimo in - zakaj ne – popijemo čaj. Na poti do Fethiy obiščemo
v skalo vklesane grobnice Caunos. Vožnja do Fethiy in do izhodišča za
2,5 urni sprehod iz vasice duhov Kaya do najlepše turške plaže Oludeniz.
Na poti predavanje, energijske vaje in meditacija. Skok v morje. Vožnja v
Fethiye. Prost večer. Nočitev. (H, Z)
6. dan FETHIYE – SAKLIKENT – XANTHOS - KAŠ. Zgodnji zajtrk.
Vožnja v sotesko Saklikent, ki je enkraten vintgar brez neba, kjer se
adrenalinsko (a varno) po potoku prebijamo skozi kanjon. Predramijo nas nore, tokrat naravne energije belih voda! Kaj pa doživet in
varen rafting po rečici, ki odpre naše energijske kanale? Na poti v Kaš
obiščemo Xanthos, glavno mesto antične Likije, kjer v teatru sredi
antičnega marmorja govorimo o ponosu in časti ter njunem vplivu na
zdravje. Vožnja do Kaša. Prost večer je zadnja priložnost za nakupe.
Nočitev. (H, Z)
7. in 8. dan KAŠ – POTOPLJENO MESTO – ČIRALI. Zajtrk. Vožnja
do vasice, od koder se po sredozemski pokrajini sprehodimo do ladjice.
Meditacija in vaje či gonga. Vkrcamo se na tradicionalno turško ladjico,
ki bo naš dom naslednja dva dni. Križarimo po mamljivih zalivih potopljenega mesta. Pogled skozi kristalno čisto vodo nam razkrije čudovit
podmorski svet. Dneva sta namenjena kopanju in sončenju. Pri tem
se spomnimo svetega učinka vode, skozi katero prečistimo in odpustimo staro, da se v nas lahko zakorenini NOVO. Vsakdo odpre svojo
Pandorino skrinjico. V odmaknjeni tišini izvajamo meditacijo in vaje či
gong. Večerja na ladjici in romantika zvezdnega neba. Pazite, da se vam
kaj lepega ne zgodi! (ZKV, ladjica)
Skupna vadba či gonga in meditacija ob sončnem vzhodu. Zajtrk na
ladjici. Kopanje in uživanje na palubi. Obiščemo vasico, kjer se nebo in
zemlja stikata kot narava in zgodovina v nerazdružljivi lepoti. Sprehod
med likijskimi sarkofagi in tisočletnimi oljkami. Meditacija in energijske vaje. Kosilo. Popoldne se vkrcamo v avtobus in odpeljemo v Čirali.
Namestitev. Kaj pa nočni sprehod po plaži ali nočno kopanje? Nočitev.
(H, ZK)
sedanjega si
o
d
k
e
š
i
v
doživela brez vseh mask, ki
m
e
s
i
c
i
j
d
a
l
Na
% jaz ,
0
telo.
0
1
n
i
i
t
i
z
B
a
r
.
b
a
o
j
a
n
e
življ
dajemo n
o
l
e
s
e
v
a
m
jih do
9. dan ČIRALI. Jutranje energijske vaje in meditacija na plaži. Zajtrk.
Raziščemo labirint ostankov antičnega mesta Olympos, kjer kraljujejo
odlične energije. Meditiramo v teatru ali se povzpnemo na utrdbo, kjer
se skozi meditacijo povežemo z energijami mesta. Prepustimo se predavanju “KAKO OSTATI V RAVNOVESJU TUDI DOMA”. Prost dan
za počitnice in kopanje. Marjan vrši individualne terapije. Prost večer.
Nočitev. (H, Z)
10. dan ČIRALI. Jutranje energijske vaje in meditacija na plaži. Zajtrk.
Prosto za počitnice ob morju. Marjan opravlja individualne terapije. Po
želji dnevni pohod po čudoviti pokrajini in bližnjih hribih. Popoldanske
energijske vaje in meditacija ob sončnem zahodu. Zadnji večer se sprehodimo do večnih ognjev Himere, kjer je bil včasih antični Hefajstov
tempelj (bog ognja). Tu naredimo obred odpuščanja in manifestacije, ko
dobesedno “skurimo” svoje stare dele sebe in pozdravimo svoj novi del
sebe. Sledi vodena meditacija v soju večnih ognjev. Prerojenje nas čaka
na nočni hoji nazaj v naš počitniški raj. Nočitev. (H, Z)
11. dan ADRASAN/ČIRALI - ANTALYA – CARIGRAD – LJUBLJANA. Zajtrk. Vožnja na letališče Antalya in polet preko Carigrada proti
Ljubljani. Pristanek ob 13.30 uri. Konec potovanja.
Cena (najmanj 30 udeležencev) vključuje: avtobusni prevoz Ljubljana –
Zagreb, letalski prevoz Zagreb – Carigrad ter Antalya - Carigrad - Ljubljana,
letališke pristojbine in varnostne takse ter dodatek za gorivo (105 EUR), nočitve
in prehrano po spodnjem opisu, prevoze s klimatiziranim avtobusom, slovenskim vodenjem in lokalnimi vodniki, izlet z ladjico s kosilom, večerjo ter
zajtrkom in kosilom naslednji dan, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, stroške potovanja in vodenja bioterapevta Marjana Ogorevca ter
1 individualna terapija za osebo na potovanju, stroški priprave in organizacije
potovanja. OGLEDI: vstopnine v ceno niso vključene in znašajo okoli 50 EUR.
Potnik jih poravna na kraju samem.
Namestitve in prehrana: v hotelih 3* z zajtrkom ter prehrano, kot je opisana
pri vsakem dnevu. V Čiraliju spimo v prijaznem družinsko vodenem penzionu
(sobe na nivoju 3*) z zajtrkom. Eno noč spimo na ladjici, na podlogah na palubi, pokriti z odejo. Na voljo je skupni WC in sladka voda za tuširanje.
DRUGI PODATKI:
VIZE: Slovenci vize ne potrebujemo, rabimo pa vsaj 6 mesecev veljaven potni list.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
CENE, DOPLAČILA IN DRUGI PRODAJNI POGOJI SO NA STRANI 14.
WWW.AGENCIJA-OSKAR.SI/CELOSTNA-POTOVANJA
4.stran
m
e
c
v
e
r
o
g
O
m
o
n
a
j
Z Mar
I
N
T
I
V
O
D
O
R
V
N
I
C
E
S
E
POLM
O
J
I
K
O
D
KAPA
12 DNI 6. julij 2014
0
–
j
i
n
u
j
.
25
Med Evfratom na zahodu in Tigrisom na vzhodu ter med Armenskimi
gorami na severu in Sirsko puščavo na jugu leži osrčje Rodovitnega
polmeseca. Tu so najstarejša stalno naseljena mesta na našem planetu,
tu je tekla karavanska pot svile in začimb tja daleč iz Kitajske in Indije
… Tu so se srečevale civilizacije in izmenjavale svoj potencial … Tu se
kar iskri od posebnih energij in svetih mest … Tu, v enem vsebinsko
najbogatejših kotičkov sveta se začenja naše potovanje.
Tu, v Rodovitnem polmesecu je VSTOP V ZGODBO. Srečamo z
bogatimi vsebinami; preko razlag in doživetja krajev se nam odpirajo
obzorja. Z dihalnimi in energijskimi vajami pospešujemo naše pretoke
in z meditacijo vzpostavljamo stik s samim seboj. Mehčanje.
V pravljični KAPADOKIJI se nam dogaja ČIŠČENJE IN PREOBRAZBA.
Zamaknjeni v sprehode po pravljični mesečevi deželi občudujemo
stvarstvo narave in v njej doživljamo sebe. Preko intenzivnega energijsko-terapevtskega procesa Marjan vodi individualne in skupinske seanse
in meditacije. Ozaveščamo podzavestne vzorce in energijske blokade in
jih odpravljamo. Začenja se preobrazba. Vse je lahkotno in sproščeno, v
teh krajih drugače ne more biti.
Zadnje dejanje je LADJICA in MORJE – PRIZEMLJITEV. Na ladjici
počistimo še zadnje smetke in začenjamo s pripravo na domače življenje.
Kajti očiščenje in preobrazbo želimo zaživeti doma. To šele je prava
KATARZA.
kovala,
ca
ri
p
m
se
t
o
k
ec
v
Doživela sem
stavljala.
d
re
p
si
m
se
t
o
k
,
lj
o
uživala b
m uspela.
se
a
d
,
se
a
n
m
se
a
sn
Pono
5.stran
1. dan LJUBLJANA – CARIGRAD – DIYARBAKIR. Jutranji zbor
v Ljubljani in vožnja do letališča v Zagrebu, od koder ob 11.10 uri poletimo proti Carigradu ter dalje proti Diyarbakirju v vzhodni Turčiji. Po
pristanku sledi vožnja do hotela. Večerni ogled mesta. Nočitev. (letalo,
H)
2. dan DIYARBAKIR – HASANKEYF – MIDYAT. Zajtrk. Jutranji
ogled Diyarbakirja, antične Amide, ki slovi po obzidju ter pogledu na
Tigris. Pot nadaljujemo po porečju reke Tigris do Hasankeyfa, starega
karavanskega mesta ob mostu čez veliko reko. Tu začutimo starodavno
karavansko vzdušje, obudimo spomin na karavanske čase in raziščemo
mesto. Ob pogledu na Tigris doživimo prvi “sprehod”, predavanje,
energijske vaje in meditacijo. Na prijetnih platojih ob reki nam ob čaju
domišljija odtava v nek drug čas ... Vožnja v Midyat, ki je muzej na
prostem. Namestimo se v hotelu, potem pa vstopimo v labirint starega
mesta. Obiščemo cerkve zgodnjega krščanstva in se predamo energijam,
ki vladajo v teh krajih. Nočitev. (H, Z)
3. dan MIDYAT - MARDIN – HARRAN. Zajtrk. Vožnja do Mardina.
Obiščemo samostan sirskih pravoslavcev Deyrul Zafarran, v katerem
liturgijo še vedno vršijo v aramejščini (Kristusov jezik). Mardin je pravljica, celo mesto je en sam muzej, eno najlepših turških mestec (vidite
na oknu Šeherazado iz 1001 noči?). Obiščemo medreso Zinciriye z
enkratnim pogledom na širno mezopotamsko nižino; pogled za bogove!
Po tržnici se sprehodimo do muzeja. Potem se izgubimo v levantinskem
labirintu ozkih uličic – se spomnite zgodbic iz knjige Derviš in smrt?
Sledi vožnja po neskončni ravnici do Harrana. Meditacija in energijske
vaje na svetem kraju. Z večerjo nas gostijo prijazni domačini. Nočimo v
hiškah v obliki čebeljih panjev, na skupnih ležiščih. Najlepša nočitev na
poti! (O, ZV)
4. dan HARRAN – GOBEKLI TEPE - ŠANLIURFA. Jutranje energijske
vaje in meditacija v izjemnih energijah. Zajtrk. Harran je biblično mesto,
od koder je Abraham odšel v obljubljeno deželo. Danes slovi po hiškah v
obliki čebeljih panjev. Obiščemo prvo univerzo na svetu, vodnjak Jakoba
in Rahele ter vaško utrdbo; sprehodimo se med čebeljimi hiškami.
Potem se med polji tobaka in bombaža peljemo v Šanliurfo, nekdanjo
Edesso, ki je po islamski tradiciji mesto prerokov in eno najbolj svetih
mest. Sprehod do svetega kompleksa z bazeni, kjer se sprehodimo po
osvežilnem zelenju, obiščemo rojstno jamo preroka Abrahama in se
sprehodimo po tržnici. Počitek na vožnji do Gobekli tepe, najstarejšega
svetišča na svetu, ki ruši vse današnje teorije o človeški zgodovini. Sprehod med monolitnimi skulpturami turškega Stonehega in morda meditacija. Vrnitev v Šanliurfo, kjer se vzpnemo na Nimrodovo citadelo in
WWW.AGENCIJA-OSKAR.SI/CELOSTNA-POTOVANJA
meditiramo v sončni zahod. Namestitev v hotelu. Po želji (za doplačilo
okoli 30 EUR) si privoščimo “Urfski večer” s tradicionalno večerjo,
odlično kulturno in spontano doživetje. Nočitev. (H, Z)
5. dan ŠANLIURFA – ATATURKOV JEZ - ADIYAMAN - izlet na
NEMRUT. Zajtrk. Vožnja ob vznožju Armenskih gora do Ataturkovega
jeza, ki je četrti največji nasipan jez na svetu. Namočimo noge v hladni
vodi in meditiramo ob energijah večne reke. Kdor enkrat popije vodo
iz Evfrata, se vedno vrača k njemu. Po panoramski cesti se peljemo v
Adiyaman. Vkrcamo se v kombije in že drvimo na vrh 2.150 m visokega
Nemruta, kjer si je samoobsedeni kralj Antioh I. zgradil 50 m visoko
grobnico. Na poti do vrha obiščemo rimski most Cendere, postanemo
ob srednjeveški utrdbi in se sprehodimo po vasici iz nekega drugega
časa. Vrhunec se zgodi na vrhu gore z meditacijo v sončni zahod. Vrnitev v Adiyaman, večerja in nočitev. (H, ZV, kombiji)
6. dan ADIYAMAN – SAMOSTAN – PODZEMNO MESTO - KAPADOKIJA. Zajtrk. Zgodnji odhod, saj nas čaka dolga vožnja v nov
svet; zapustimo Rodovitni polmesec in čez Kilikijska vrata vstopimo v
osrednjo Anatolijo. Obiščemo čudovit kapadokijski samostan “Staro
srebro”, kjer meditiramo in poslušamo predavanje. Zanimiv je tudi ogled
podzemnega mesta, v katerem so se kristjani skrivali pred arabskimi
vpadi. Meditacijo v sončni zahod doživimo že v pravljični deželi …
Vstop v ožjo pravljično deželo Kapadokijo. Namestitev v hotelu. Večerja
in nočitev. (H*, ZV)
7. in 8. dan KAPADOKIJA. Zajtrk. Dva dneva posvetimo sebi v zlitju
z enkratno pravljično deželo. Sprehajamo se po odmaknjenih kapadokijskih dolinah, kot palčki pohajkujemo med neverjetnimi oblikami
“kamelje” doline in se sprehajamo pod “gobjimi” dežniki doline Pašabar.
Obiščemo v skalo vklesane cerkve in samostane zgodnjega krščanstva,
vstopimo v svet turških preprog in keramike, povzpnemo se na naravno
trdnjavo Uchisar in postanemo v vasicah, kjer se je ustavil čas … Igrive
sence v zlatorumeni svetlobi zahajajočega sonca, pastelne barve vulkanskega tufa! Zadnji večer si (za doplačilo) lahko privoščimo turški večer s
trebušno plesalko in folklornim programom. (H*, ZV)
V Kapadokiji bo tudi prvi višek celostnega in terapevtskega dela. Poleg
meditacij in skupinskih terapevtskih seans, na katerih bomo čistili
vzorce in energijske blokade na nivoju skupine, bo Marjan Ogorevc na
sprehodih vršil tudi individualne terapije. Čas čiščenja in preobrazbe!
9. dan KAPADOKIJA - KONYA – TERMESSOS – ČIRALI. Zajtrk.
Zgodnji odhod. Na vožnji po stari karavanski poti se vživimo v življenje
karavanarjev na starodavni poti svile in začimb. Obiščemo karavanski dvorec Sultanhan. V seldžuški Konyi obiščemo mavzolej mistika,
sufija in ustanovitelja plešočih dervišev Rumija Mevlane. Meditacija v
ti!
r
c
i
l
e
c
a
n
Zmaga
njegovih neverjetnih energijah. Potem se preko visokega gorovja Taurus
odpeljemo na Sredozemlje in dalje proti Antalyi. Na poti proti Čiraliju
postanemo v antičnem mestu, se sprehodimo med ruševinami in
meditiramo. Po prihodu v Čirali se namestimo v hotelu in prvi čarobni
večer. Nočitev. (H, Z)
10. dan ČIRALI – izlet z ladjico. Zajtrk. Celodnevni izlet z ladjico po
zalivih Čiralija, Olymposa in Adrasana. Dan je namenjen kopanju in
sončenju. Čas bomo izkoristili za skupinsko srečanje in terapije, naj
vsakdo do konca odpre Pandorino skrinjico. Pri tem se spomnimo
učinka vode, skozi katero prečistimo in odpustimo staro, da se v nas
lahko zakorenini NOVO. V odmaknjeni tišini izvajamo meditacijo in
energijske vaje. Zvečer se sprehodimo do večnih ognjev Himere, kjer ob
Hefajstovem templju naredimo obred odpuščanja in manifestacije, ko
dobesedno “skurimo” svoje stare dele sebe in pozdravimo svoj novi del
sebe. Prerojenje nas čaka na poti v naš počitniški raj. Nočitev. (H, ZK,
ladjica)
11. dan ČIRALI. Jutranje energijske vaje in meditacija na plaži. Zajtrk.
Raziščemo labirint ostankov antičnega mesta Olympos, kjer kraljujejo odlične energije. Vzpnemo se na utrdbo, kjer se skozi meditacijo
povežemo z energijami mesta. Prepustimo se predavanju “KAKO
OSTATI V RAVNOVESJU TUDI DOMA”. Prost dan za počitnice in
kopanje. Marjan vrši individualne terapije. Nočitev. (H, Z)
12. dan ČIRALI - ANTALYA – CARIGRAD – LJUBLJANA. Zajtrk.
Vožnja na letališče Antalya in polet preko Carigrada proti Ljubljani.
Pristanek ob 13.30 uri. Konec potovanja.
Cena (najmanj 30 udeležencev) vključuje: avtobusni prevoz Ljubljana –
Zagreb, letalski prevoz Zagreb – Carigrad – Diyarbakir ter Antalya - Carigrad
- Ljubljana, letališke pristojbine in varnostne takse ter dodatek za gorivo (163
EUR), nočitve in prehrano po spodnjem opisu, prevoze s klimatiziranim avtobusom, slovenskim vodenjem in lokalnim vodnikom, izlet s kombiji na Nemrut,
izlet z ladjico in s kosilom v Čiraliju, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, stroške potovanja in vodenja bioterapevta Marjana Ogorevca ter
1 individualna terapija za osebo na potovanju, stroški priprave in organizacije
potovanja. OGLEDI: vstopnine v ceno niso vključene in znašajo okoli 60 EUR.
Potnik jih poravna na kraju samem.
Namestitve in prehrana: 4 nočitve v hotelih 3* z zajtrkom, v Harranu spimo
v čebeljih hiškah na skupnih ležiščih s polpenzionom, v Kapadokiji spimo v
hotelu 4* s polpenzionom. V Čiraliju spimo v prijaznem družinsko vodenem
penzionu (sobe na nivoju 3*) z zajtrkom.
DRUGI PODATKI:
VIZE: Slovenci vize ne potrebujemo, rabimo pa vsaj 6 mesecev veljaven potni list.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
CENE, DOPLAČILA IN DRUGI PRODAJNI POGOJI SO NA STRANI 14.
WWW.AGENCIJA-OSKAR.SI/CELOSTNA-POTOVANJA
6.stran
m
e
c
v
e
r
o
g
O
m
o
n
a
j
Z Mar
O
K
S
N
A
V JORD
I
N
D
1
1
E
J
T
S
A
Č
VELI
14
20
r
e
b
o
t
k
o
09. – 19.
To potovanje je “TEATER V ŽIVO”. Igra se imenuje “Mojzesov prehod” iz polnih loncev egipčanskega suženjstva (staro stanje, nezadovoljivo) v neznano obljubljeno deželo (novo stanje, želeno). Igra je sestavljena iz treh dejanj in katarze. Glavni igralci so sopotniki z vodstvom vred.
Avtor večno prisoten.
Uvodni takti sopotnika soočajo z deželo (sceno), drugačnostjo
življenja (potovalna igra) in potovanjem samim (umestitev v kontekst
življenjskega trenutka). Preko znamenitosti dežele spoznavamo zgodbe
velikih igralcev, ki so po tem terenu že blesteče igrali (Mojzes, Janez
Krstnik, Kristus…) ter se učimo lastne igre. Začutimo energije, ki se jim
odpremo in usmerimo vase. Odpiranje energiji nas ustvarja pretočne,
iniciacija procesa … Odpiramo se za nadaljevanje…
V drugem dejanju (ODPIRANJE LETENJU) se doživetvena premica
strmo nagne v globlje sfere potovalnih moči, z Marjanovo podporo pa
se že odpirajo skriti kotički, kjer vas morda čevelj žuli… Rajski kanjon
in pravljična Petra ne skoparita z močnimi energijami. Domače stare
tvorbe v nas začno pokati, vse bolj se majejo temelji starega, sopotniki kot glavni igralci pa vstopamo v zadnjo etapo zaletišča, od koder
nas ponese v veličasten polet … Vsakega proti raju, ki si ga zasluži …
Vsakega proti žetvi tistega, kar je sejal …
Tretje dejanje z naslovom “LETENJE” se dogaja v puščavi. Vanjo vstopa vsakdo, morda lahko celo predvidevamo, kakšni bomo vstopili. Nihče
pa ne more vedeti, kaj se bo v puščavi z nami dogajalo in kakšni bomo
iz nje izstopili! To je čar preporoda. To je mikavnost za vsakega iskalca,
ki resnično želi STORITI. Wadi Rum ima posebne človeku prijetne in
prenovitvene energije. Vodenje priznanega strokovnjaka in bioterapevta
Marjana Ogorevca tveganje zmanjšuje na iracionalno mero… Ne bojte
se, običajno nihče ne ostaja “v zraku” …
Zaključna faza je – katarza. Prihod v turistično Aqabo je za nekoga
lahko tudi “obljubljena dežela”. Toliko bolj pa je očitno spoznanje, da
le-te ni pričakovati izven nas. “Šambala” je notranji svet - stanje duha.
Topel dan ob Rdečem morju izkoristimo za počitek, ponovno rojstvo in
refleksijo doživetega.
šila težave,
re
se
in
e
b
se
o
m
sa
Spoznala sem
vljenje!
ki me je pestila vse ži
7.stran
Stil: celostno potovanje
1. dan LJUBLJANA – AMMAN. Zbirališče potnikov na počivališču
Dolgi most in prevoz z avtobusom na letališče v Benetke. Polet preko
vmesnega letališča proti Ammanu. Po pristanku v zgodnjih jutranjih
urah naslednjega dne opravimo obmejne formalnosti. Vožnja do hotela.
Namestitev in nočitev. (letalo, H)
2. dan AMMAN – KRSTNI KRAJ - MRTVO MORJE - GORA NEBO
– AMMAN/MADABA. Zajtrk. Avtobusni ogled Ammana in že se
spustimo globoko v Sirsko-afriški tektonski jarek do najnižje točke na
svetu. Kmalu zagledamo Mrtvo morje. Odpeljemo se na Krstni kraj,
kjer je Janez Krstnik krstil Jezusa, ter se predamo tamkajšnjim energijam. Predavanje in meditacija. Pot nadaljujemo z obiskom kopališča
ob Mrtvem morju, kjer se okopamo v najbolj slanem morju na najnižji
točki na zemlji. Svojevrstno doživetje. Čas za kosilo, sončenje in počitek.
Popoldne se dvignemo na osrednje jordansko višavje. Na gori Nebo
uzremo Mojzesov pogled na Obljubljeno deželo in obiščemo sveti kraj.
V bližini se prepustimo skupni refleksiji – umestitev tega potovanja v
življenje in osebni razvoj. Meditacija ob sončnem zahodu. Vožnja do
hotela. Večerja. Nočitev. (H, ZV)
3. dan AMMAN/MADABA - MKAVER – WADI MUJIB - KERAK
– DANA - PETRA. Zajtrk. Pot nas pelje po slikoviti Kraljevi cesti,
polni čudovitih pogledov in presunljivih naravnih lepot. Vzpnemo
se na mističen kraj nekdanje trdnjave Mkaver, kjer so obglavili Janeza
Krstnika. Meditacija, predavanje in energijske vaje s pogledom na
obljubljeno deželo. Vzdolž najglobljega tektonskega jarka občudujemo
največji »wadi« v Jordaniji, Wadi Mujib. Postanek in uvodno predavanje
o vzorcih in njihovi vlogi v življenju ter prvi rezultati! Po rodovitni
ravnici potujemo do križarskega lepotca Kerak. Prost čas za kosilo v
tradicionalnem mestecu, po želji pa si lahko ogledate grad ter se vživite
v vlogo križarjev, ki so tukaj varovali najpomembnejši dostop do svetega
Jeruzalema. Sledi vožnja do Petre. Na poti se predamo večerni meditaciji
ob sončnem zahodu. Prihod v malo Petro, namestitev v šotorih. Večerja
pri beduinih. Za romantike še nočni pohod po deželi presunljivih senc.
(O, ZV)
4. dan PETRA – izlet v RAJSKI KANJON IN WADI ARABA. Jutranja
meditacija in energijske vaje. Zajtrk pri beduinih. Enourna vožnja do
izhodišča/vstopa v enkratni Rajski kanjon na višini okoli 1.400 metrov
nad morjem. Potem nas čaka eden najlepših dni potovanja – celodnevni
spust po neverjetnem kanjonu raznovrstnih barvnih kombinacij in
oblik. Sredi kanjona nas spremlja žuborenje potoka. Na poti bomo
meditirali in izvajali duhovne in energijske vaje. Pohod zaključimo na
višini MINUS 400 metrov. Prehodili bomo okoli 16 km. Terenska vozila
nas odpeljejo do glavne ceste, potem se vrnemo v beduinsko domovanje.
Meditacija ob sončnem zahodu. Večerja. Še en čarobni večer. Nočitev v
šotorih. (O, ZKV, terenska vozila)
WWW.AGENCIJA-OSKAR.SI/CELOSTNA-POTOVANJA
5. dan PETRA – WADI RUM. Zgodnji zajtrk. Petra je eden najlepših
kotičkov naše resničnosti! Privoščimo si cel dan izgubljanja po čudovitih
dolinah mesta v kamnu… Presune nas glavna dolina, a prava doživetja
nas čakajo na poti do skritih poslastic… grobnic in obeliska visoko v
skalnih pobočjih. Nas očara mesto samo?... ali neverjetni barviti vzorci
in oblike – poezija v kamnu največjega umetnika – tu še vedno na
svobodi! Na Visokem kraju si privoščimo pravo energijsko bombo in
meditacijo, meditiramo tudi pri samostanu, v grobnici si privoščimo
kabalistično invokacijo, ki je v zaprtem prostoru še posebej učinkovita.
Po Petri prehodimo okoli 16 km. Večerna vožnja proti puščavi Wadi
Rum. Nočni vstop v rožnato puščavo. Namestitev v šotorih. Večerja.
Puščavska noč v objemu tisočerih zvezdic. (O, ZV)
6. – 9. dan PUŠČAVSKI TREKKING po WADI RUM – AQABA.
Štiri dni preživimo v čarobnem okolju rožnate puščave; v puščavski
odmaknjenosti, brez civilizacije in hrupa motorjev, v spontanosti in
sprehodih, zaživimo v gibanju in občudovanju narave in lastnem stiku z
njo. Dnevne hoje je za 4 - 6 ur dnevno (okoli 15 km, zadnji dan manj),
preostali čas pa bomo izkoristili za celostne aktivnosti, počitek in
osebno doživljanje. Za nas skrbijo prijazni beduini, ki nam pripravijo
zajtrk, kosilo in večerjo. Zvečer lahko posedemo ob tabornem ognju
ali se umaknemo v skriti kotiček, v čarobni svet neskončnih nebeških
prostranstev. Zadnji dan se po kosilu vkrcamo v avtobus in se odpeljemo
v letoviško Aqabo. Namestitev v hotelu. Prosto popoldne na mestni
tržnici. Gremo nazaj? (H, ZKV)
Štirje puščavski dnevi so vrhunec bioterapevtskega dela potovanja.
Vsako jutro in večer bomo izvajali energijske vaje in meditacije. Preko
dneva se bomo posvečali vsebinskim temam prehoda, uram tišine v hoji
in posvetitvi namenu, s katerim smo se na potovanje podali. Vsak bo
imel priložnost individualne obravnave pri Marjanu Ogorevcu. Pripravite se na čudeže. Življenje je lepo.
10. dan AQABA – AMMAN. Zajtrk. Jutranji odhod iz hotela in vožnja
na zasebno plažo. Dan preživimo v počitku na plaži Rdečega morja,
lahko si privoščimo tudi opazovanje koral ali potapljanje. Za zaključek
terapevtskega dela v vodi izvršimo rebirthing, da nadgradnjo v sebi
li,
po deže
e
j
n
a
v
o
t
o
sko p
Bilo je sanj a po sebi in
predvsem pljenju.
svojem živ
doma lažje uresničimo. Popoldanska vrnitev v Akabo in prosto za adnjo
večerjo in nakupe, posedanje ob metinem čaju in vodni pipi... Zvečer
se vkrcamo na avtobus. Vožnja po puščavski cesti kraljice Alie proti
letališču v Ammanu. Refleksija sopotnikov o potovanju. (Z, ni nočitve)
11. dan AMMAN – LJUBLJANA. Prihod na letališče, od koder v zgodnjih jutranjih urah preko vmesnega letališča poletimo v Benetke. Prevoz
do Ljubljane. Konec potovanja. (letalo)
Cena (najmanj 30 udeležencev) vključuje: letalski prevoz, letališke pristojbine in varnostne takse (220 EUR), urejanje in stroški jordanskega vizuma, vsi
avtobusni prevozi po programu, nočitve po spodnjem opisu, prehrano glede
na oznake pri vsakem dnevu potovanja, slovensko vodenje in lokalne vodnike,
bioterapevstsko vodenje bioterapevta Marjana Ogorevca, vse vstopnine in
oglede po programu, dodatno zdravstveno zavarovanje Coris, stroške priprave
in organizacije potovanja.
Namestitev in prehrana: 3 nočitve v hotelu 3* z zajtrkom (Amman, Aqaba), 2
nočitvi s polpenzionom v beduinskem taboru v mali Petri, preprosta beduinska taborišča v puščavi z zajtrkom, kosilom in večerjo ter pijačo (opis spodaj).
Prehrana na potovanju je vegetarijanska.
Organizacija puščavskega življenja vključuje: podloge za spanje, hrano (zajtrk,
kosilo, večerja), pijačo (voda, čaj, kava), lokalnega vodnika, slovenskega vodnika,
logistiko, organizacijo taborov in puščavskega življenja, prevoz prtljage.
DRUGI PODATKI:
VIZE: Slovenci vize ne potrebujemo, rabimo pa vsaj 6 mesecev veljaven potni list.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
CENE, DOPLAČILA IN DRUGI PRODAJNI POGOJI SO NA STRANI 14.
WWW.AGENCIJA-OSKAR.SI/CELOSTNA-POTOVANJA
8.stran
m
e
c
v
e
r
o
g
O
m
o
n
a
j
Z Mar
O
K
S
J
A
V SIN
I
N
D
8
O
V
A
Č
Š
PU
il 2014
r
p
a
.
2
1
05.
Puščavska pravljica je čudovita priložnost za odklop, osebnostno čiščenje in
za spoznavanje samega sebe. Puščava je simbol negibne veličastnosti, kamor
so svetniki in mistiki odhajali na preporod… Sinajska puščava pa ima posebne
človeku prijetne in prenovitvene energije, okoli Mojzesove gore pa se energije še
stopnjujejo.
Že samo bivanje v puščavi in v dobrih energijah blagodejno vpliva na dušo
in telo; če pa dodamo še strokovno delovanje priznanega bioterapevta Marjana
Ogorevca, ki lahko najde vzrok vaših težav in GA ODPRAVI … Pri tem pa
imate v puščavski tišini in miru dovolj časa tudi za premislek in snovanje vizije
prihodnosti … Potem je to potovanje izjemna priložnost tudi za vas!
Puščava pa je tudi vrtnica za vašo dušo, sama po sebi navdušujoča v
neprekosljivi lepoti, barvitosti in spektakularnosti barv, senc in vzdušij … Ko
vanjo enkrat vstopiš in jo začutiš, je vsak trenutek lepši in močnejši; vzbudi se
hrepenenje po še in še … In že samo za to se to potovanje splača doživeti!
Stil: celostno potovanje
1. dan LJUBLJANA – SHARM EL SHEIK - PUŠČAVA. Dopoldanski zbor
potnikov na ljubljanskem letališču ter polet z direktnim letom do Sharm El
Sheika. Po pristanku prevoz do puščave, nočni sprehod do prvega tabora, lahka
večerja in prva puščavska zvezdna noč! (spanje v puščavi, V)
2. – 5. dan PUŠČAVSKI TREKKING. Štiri dni preživimo v čudoviti puščavski
odmaknjenosti, brez civilizacije in hrupa motorjev, v spontanosti in sprehodih,
zaživimo v gibanju in občudovanju narave in lastnem stiku z njo. Dnevne hoje
bo za 4 - 5 ur dnevno, preostali čas pa bomo izkoristili za celostne aktivnosti,
počitek in osebno uživanje. Za nas skrbijo prijazni beduini, ki nam na njihov
Cena (najmanj 30 sopotnikov) vključuje: letalski prevoz, letališke in varnostne
pristojbine (80 EUR), prevoze s klimatiziranim avtobusom po programu, 1
nočitev v hotelu 3* z zajtrkom, organizacija puščavskega življenja po spodnjem
opisu*, vodenje meditacij, energetskih delavnic in duhovnih predavanj ter refleksij po zastavljenem scenariju, najem džipov 6. in 7. dan potovanja, slovensko
vodenje, duhovno in energijsko vodenje priznanega bioterapevta in karmičnega
diagnostika Marjana Ogorevca ter 1 individualna terapija, dodatno zdravstveno
zavarovanje Coris z asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije potovanja.
način pripravijo okusen zajtrk, kosilo in večerjo. Zvečer lahko posedemo ob
tabornem ognju ali se umaknemo v skriti kotiček, v čarobni svet neskončnih
nebeških prostranstev in tisočerih zvezdic na nebu. (spanje v puščavi, ZKV)
6. dan PUŠČAVSKA DINAMIKA. Po jutranjem protokolu in zajtrku se
srečamo z džipi, ki nas popeljejo v nekoliko bolj obljuden svet puščavskih
cest. Začutimo izjemno pestrost sinajske puščave – najprej nas čaka doživetje
dvojnega kanjona, potem se skozi Beli kanjon spustimo v oazo Ain Hudra, nadaljujemo preko Črne puščave in morja čipk do šivankinega ušesa, kjer uživamo
v refleksiji na vrhu sipine – s čudovitim pogledom na puščavsko stvarstvo! Še
večerni sprehod, večerja in zadnje puščavsko spanje! (džipi, spanje v puščavi,
ZKV)
7. dan PUŠČAVA – MOJZESOVA GORA - SV. KATARINA - DAHAB. Zajtrk. Dan povratka v civilizacijo – postanemo pri puščavskem vodnjaku in kot
otroci uživamo na najvišji sinajski sipini, ko nam droben puščavski pesek polzi
med prsti, ko lahko v njem zaplavamo in se nam domača stvarnost zdi svetlobna leta daleč. Vožnja do vznožja Mojzesove gore, kjer si najprej ogledamo
samostan sv. Katarine, potem pa si v Lisičjem kampu privoščimo kosilo pred
vzponom…. Popoldanski vzpon na Mojzesovo goro (okoli 2,5 ure zmerne
hoje), kjer na vrhu uživamo v sončnem zahodu in Mojzesovem pogledu na
razbrazdano sinajsko gorovje… Večerni spust z gore (okoli 1,5 ure) ter vožnja v
Dahab. Pozen prihod, namestitev v hotelu in nočitev. (džipi, H, ZK)
8. dan DAHAB – izlet do Modre luknje – SHARM EL SHEIK - LJUBLJANA.
Zajtrk. Prost dan za počitniške užitke ob Rdečem morju. Po želji se odpeljemo
do Modre luknje, kjer si privoščimo sproščen počitniški dan za kopanje in opazovanje barvitega koralnega bogastva. Prosto popoldne do odhoda na letališče
lahko izkoristimo za ribjo pojedino, čas bo tudi za zadnje nakupe. Prevoz na
letališče in večerni polet proti Ljubljani. Pristanek predviden v poznih večernih
urah. (letalo, Z)
Pušcava … fascinan
tno … vedno znov
a prebudi otroka
v meni, ki neizmer
no uživa v tem nes
koncno velikem
peskovniku … Pa
tišina! Ko si v pušc
avi slišiš tišino …
Organizacija puščavskega življenja vključuje: šotore in podloge za spanje,
hrano (zajtrk, kosilo, večerja), pijačo (voda, čaj, kava), lokalnega vodnika,
slovenskega vodnika, logistiko, organizacijo taborov in puščavskega življenja,
prevoz prtljage. Prehrana bo okrepljena vegetarijanska.
DRUGI PODATKI:
EGIPČANSKI VIZUM: Slovenci potrebujemo egipčanski vizum. Dobimo ga na
letališču za 18 USD, potrebujemo vsaj 6 še mesecev veljaven potni list.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
CENE, DOPLAČILA IN DRUGI PRODAJNI POGOJI SO NA STRANI 14.
9.stran
WWW.AGENCIJA-OSKAR.SI/CELOSTNA-POTOVANJA
Z Marjanom
Ogorevcem
V OMANSKO
PUŠČAVO 9
DNI
05. - 13. apri
l
2014
(alternat
iva za Sinaj)
Omanska puščava Wahiba je še večja abstrakcija od sinajske ali jordanske zgodbe, saj jo sestavlja le nepregledno prostranstvo valovitih sipin, ki
popotnika po njej polnijo z mehkobo in brezmejnostjo ter občutkom, da se
nahaja na nekem drugem planetu. Energije puščave Wahiba so idealne za
odmaknjeno delo na sebi, za dvig energij na raven delovanja in spremembe
…
Že samo bivanje v puščavi in v dobrih energijah blagodejno vpliva na
dušo in telo; če pa dodamo še strokovno delovanje Marjana Ogorevca,
ki lahko najde vzrok vaših težav in GA ODPRAVI … Pri tem pa imate v
puščavski tišini in miru dovolj časa tudi za premislek in snovanje vizije
prihodnosti … Potem je to potovanje izjemna priložnost tudi za vas!
Puščava pa je tudi vrtnica za vašo dušo, sama po sebi navdušujoča v
neprekosljivi lepoti, barvitosti in spektakularnosti barv, senc in vzdušij …
Ko vanjo enkrat vstopiš in jo začutiš, je vsak trenutek lepši in močnejši;
vzbudi se hrepenenje po še in še … In že samo za to se to potovanje splača
doživeti!
Stil: celostno potovanje
1. dan LJUBLJANA – MUSKAT – PUŠČAVA WAHIBA. Zbor potnikov
na ljubljanskem letališču ob 12.30 uri in ob 14.35 uri polet preko Istanbula
do Muskata. Po pristanku ob 03.00 sledijo obmejne formalnosti. Vkrcamo
se v avtobus in popeljemo na rob puščave Wahiba. Vstop v puščavo.
(letalo)
2. – 6. dan PUŠČAVSKI TREKING. Pet dni preživimo v čudoviti
puščavski odmaknjenosti, brez civilizacije in hrupa motorjev, v spontanosti
in sprehodih, zaživimo v gibanju in občudovanju narave in lastnem stiku
janca bolj umirila,
an
eg
pr
te
bi
ki
,
ve
it
ol
ha in
Ni je ne vere, ne m
eš tisti mir, ki zbistri du
jd
na
ej
nj
v
e,
av
šc
pu
kot tišina
ocisti misli.
z njo. Dnevne hoje bo za 4 - 6 ur dnevno (med 15 - 20 km, zadnji dan
manj), preostali čas pa bomo izkoristili za celostne aktivnosti, počitek
in osebno doživljanje. Za nas skrbijo prijazni beduini, ki nam na njihov
način pripravijo okusen zajtrk, kosilo in večerjo. Zvečer lahko posedemo
ob tabornem ognju ali se umaknemo v skriti kotiček, v čarobni svet
neskončnih nebeških prostranstev in tisočerih zvezdic na nebu. (spanje v
puščavi, ZKV)
7. dan PUŠČAVA WAHIBA – NIZWA. Zajtrk. Puščavski treking do
popoldneva. Potem se srečamo z avtobusom, ki nas pripelje nazaj v
civilizacijo. Vožnja v Nizwo, starodavno prestolnico in središče nekdanjega omanskega Imamata. Pozen prihod, namestitev v hotelu in nočitev.
HOTEL!!! (H, ZK)
8. dan NIZWA – YITI - MUSKAT. Zajtrk. Dopoldan spoznamo tradicionalno Nizwo oz. “dragulj Islama”. Obiščemo vrvečo jutranjo tržnico, kjer
se preizkusimo v pogajanju, in vstopimo v mogočno trdnjavo iz 17. stoletja
s 40-metrskimi zidovi. Sledi vožnja do male ribiške vasice Yiti, kjer se za
kratek čas lahko namočimo v toplem arabskem morju. Načrtovano je, da
tu v morju naredimo rebirthing in s tem simbolično ločimo preteklost od
nove prihodnosti, kamor bomo po vrnitvi domov vstopili. Kopanje. Sledi
kratka vožnja v omansko prestolnico. Obiščemo veliko sultanovo mošejo.
Namestitev v hotelu. Večerni ogled starega dela Muskata. Prost večer pa
izkoristimo za zadnje nakupe na največji omanski tržnici in ribjo pojedino.
Nočitev. (H, Z)
9. dan MUSKAT - LJUBLJANA. Zgodaj zjutraj se odpeljemo na letališče,
od koder ob 03.50 preko Istanbula poletimo v Ljubljano. Pristanek je
predviden ob 13.35 uri. (letalo)
Cena (najmanj 30 sopotnikov) vključuje: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine (80 EUR), prevoze s klimatiziranim avtobusom po
programu, 2 nočitvi v hotelu 3* z zajtrkom, organizacija puščavskega življenja
po spodnjem opisu*, vodenje meditacij, energetskih delavnic in duhovnih
predavanj ter refleksij po zastavljenem scenariju, slovensko vodenje, duhovno
in energijsko vodenje priznanega bioterapevta in karmičnega diagnostika
Marjana Ogorevca ter 1 individualna terapija, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije potovanja.
Organizacija puščavskega življenja vključuje: podloge za spanje, hrano
(zajtrk, kosilo, večerja), pijačo (voda, čaj), lokalnega vodnika, slovenskega vodnika, logistiko, organizacijo taborov in puščavskega življenja, prevoz prtljage.
Prehrana bo okrepljena vegetarijanska.
DRUGI PODATKI:
VIZUM: Vizum je potreben. Potniki s slovenskim potnim listom dobijo omanski vizum na letališču v Muskatu Potrebujemo vsaj še 6 mesecev veljaven potni
list.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
CENE, DOPLAČILA IN DRUGI PRODAJNI POGOJI SO NA STRANI 14.
WWW.AGENCIJA-OSKAR.SI/CELOSTNA-POTOVANJA
10.stran
m
e
c
v
e
r
o
g
O
m
o
n
a
j
Z Mar
N
I
U
J
U
PO PER
I
N
D
3
2
I
J
I
V
I
L
O
B
nij 2014
u
j
.
1
0
–
j
10. ma
Namen tega potovanja je NOV ZAČETEK. S premišljenim programom
potovanja in ob strokovnem vodenju izkušenega bioterapevta se vam
obeta skok v razvoju zavesti in osebnem razvoju.
Po vrnitvi se boste lažje nosili z vsakdanjim življenjem in bolje izkoristili vaše sposobnosti in potenciale. Zvišala se vam bo raven energije
ter izboljšalo zdravje. Izboljšal se vam bo občutek umeščenosti v prostor
in čas, s tem pa tudi smisel življenja in poslanstvo, ki ste si ga v tem
življenju naložili.
Potovanje je pripravljeno za vse, ki v njem vidite enkratno izkušnjo in
neponovljivo priložnost za URESNIČEVANJE samega sebe in ste za to
pripravljeni veliko narediti.
***
Prvi teden bomo začeli z izjemno izkušnjo - proces z Ayahuasco ter
pripadajočo dieto in obredjem, skozi katerega bomo vzpostavili fizično
in energijsko ravnovesje ter se povezali z duhovnim svetom. Proces z
Ayahuasco bo v šamanskem centru DAS v Amazoniji vodil Percy Garcia
Lozano. Percy je curandero (zdravilec), ki je znanje kot družinsko
tradicijo nasledil od svojega dedka Enrique Garcia Mozombite. Med
procesi bom delal skupinske terapije, ozaveščal probleme in travme ter
vršil pripravo za naslednja dva tedna, v katerih bomo šli skozi zgodbo
Celestinske prerokbe, ki govori o razvoju zavesti skozi deset spoznanj.
Skozi skupinsko dinamiko, meditacijo in energijske vaje vsebino Celestinske prerokbe najprej ponotranjimo in nato uporabimo v vsakdanjem
življenju.
Bistvo potovanja pa je skrito v naslednjih dveh tednih, v katerih
se bomo gibali po področjih z močnimi zemeljskimi in kozmičnimi
energijami kot sta Machu Picchu, jezero Titicaca ter drugi kraji na poti.
Kraji in starodavne zgradbe označujejo starodavno kulturo in v svojem
informacijskem polju nosijo zapise energij in informacij iz njihovega
časa. Prečiščeno skupino sopotnikov bom v posebnih meditacijah in
energijskih tehnikah strokovno vodil, da bodo vstopili v ta čas in prostor
in podoživeli njihovo zgodbo. Marsikdo bo lahko ozavestil katero od
življenj v teh civilizacijah in se odprl za ozaveščanje svojih potencialov.
Proces bo speljan tako, da bo ozavestil nov pogled na samega sebe ter
iz nove samopodobe ustvaril nov pogled na življenje in okolico, ki nas
obkroža. Novo ustvarjena življenjska platforma pa posledično ustvari
novo življenje …
Marjan Ogorevc, bioterapevt
Stil: celostno potovanje
1. dan LJUBLJANA – BENETKE – EVROPA - LIMA. Zbor v Ljubljani
na parkirišču Dolgi most in avtobusni prevoz do Benetk, od koder preko
enega izmed evropskih letališč poletimo do Lime. Po pristanku ureditev
obmejnih formalnosti, prevoz do hotela in v skladu s časom sprehod po
mestu. Namestitev in nočitev. (letalo, H)
2. dan LIMA – polet v IQUITOS – Ayahuasca Spiritual Healing Center. Zajtrk. Vožnja na letališče in jutranji polet proti Iquitosu v Amazoniji. Po pristanku se odpeljemo v Ayahuasca Spiritual Healing Center
DAS, ki bo naše domovanje naslednji teden dni in prostor začetka naše
preobrazbe. Kosilo, namestitev, popoldne vršimo osebno pripravo na
proces. Počitek. Večerja. Nočitev. (letalo, ZKV, nočitev v DAS*)
3. – 7. dan Ayahuasca Spiritual Healing Center DAS. Proces osebnega
čiščenja z Ayahuasco ter pripadajočo dieto in obredjem, skozi katerega
bomo vzpostavili fizično in energijsko ravnovesje ter se povezali z
duhovnim svetom. Proces z Ayahuasco bo v šamanskem centru DAS v
Amazoniji vodil Percy Garcia Lozano. Ostale aktivnosti bo strokovno
vodil bioterapevt Marjan Ogorevc. V ceno je vključen zajtrk, kosilo in
večerja ter aktivnosti po spodnjem opisu.* (ZKV, nočitev v DAS*)
cin kako se
a
n
in
jo
ci
a
v
ti
o
m
nam dala dala
a
st
a
d
,
a
em
b
o
la
a
v
Globoka zah
iti, zaupati …
st
u
p
li
a
ri
a
v
st
ti
a
m
, doje
spremeniti, delovati
11.stran
WWW.AGENCIJA-OSKAR.SI/CELOSTNA-POTOVANJA
8. dan DAS – IQUITOS – CUSCO. Zajtrk. Vožnja na letališče in polet
preko Andov do inkovske prestolnice Cusco (UNESCO) na višini 3.400
m nad morjem. Mesto, ki so ga pred petsto leti zgradili Inki, nas navduši
s svojo arhitekturo, ki je mešanica monumentalne inkovske gradnje
in prefinjene španske kolonialne arhitekture. Peš se odpravimo do
približno uro oddaljene inkovske trdnjave Sacsayhuaman, ki leži kakšnih
dvesto višinskih metrov nad mestom. Le kako jim je uspelo zgraditi
tako veličastne zgradbe? Sprehod med njimi nas popelje petsto let nazaj
med skrivnostne obrede te neverjetne civilizacije. Z vrha nad trdnjavo
pogledamo še na Cusco s ptičje perspektive. Vrnemo se na glavni trg in
si za pozno kosilo privoščimo kaj z bogatega perujskega jedilnega lista.
Prosto popoldne. Namestitev v hotelu in nočitev. (Z, letalo, K, H)
9. dan CUSCO – stara Inkovska pot na Macchu Picchu – AGUAS
CALIENTES. Zajtrk. Vožnja do železniške postaje in nadaljevanje poti
z vlakom do 104. kilometra. Tukaj začnemo naš treking proti Macchu
Picchuju. Najprej hodimo skozi lepo pokrajino do inkovskih ruševin
Winaywayna (kar pomeni “za vedno mlad” v quechua jeziku), kjer
raziskujemo območje in si privoščimo kosilo. Zatem nadaljujemo po
zadnjem delu Inkovske poti do Sončevih vrat (2.730 m), od koder nas
prevzame pogled na neverjeten Macchu Picchu. Uživamo v pogledu od
daleč. Spust v Aguas Calientes. Večerja in nočitev. (vlak, H, ZKV)
10. dan AGUAS CALIENTES – Macchu Picchu – CUSCO. Zajtrk. Zelo
zgodaj smo že na poti proti najlepšemu kraju na svetu. Ko se umikajo
jutranje meglice, je že tako skrivnostni Machu Picchu še za odtenek bolj
čaroben. Še vedno pa ostaja skrivnost, čemu je bil namenjen. So tod bivali najpomembnejši svečeniki? So morda v mestu bivale device Sonca?
Je bil to neke vrste učni center? Morda ravno mi odkrijemo to skrivnost?
Kakorkoli že, dejstvo je da ga Španci niso nikoli odkrili in da sedaj stoji
pred nami v vsej svoji lepoti. Kar največ teh lepot bomo danes vzeli
zase. Sprehajali se bomo med ruševinami svetišč in posedali in uživali v
neverjetnih razgledih. Popoldne se bomo vrnili v Aguas Calinetes in se z
vlakom odpeljali proti Cuscu. Nočitev. (vlak, H, Z)
11. dan CUSCO. Zajtrk. Ogled mesta. Glavni trg krasita veličastna
katedrala in filigranska Jezuitska cerkev. Obisk katedrale nam razodene
zgodbo o španskem osvajanju inkovskega kraljestva in o moči katoliške
cerkve ter Cuscensko slikarsko šolo. Vstopimo še v glavne inkovske
templje, imenovane Quoricancha, ki po natančnosti gradnje mejijo na
popolnost. Tukaj je bil za Inke “popek sveta” in od tod so se njihovi
svečeniki obračali k bogovom. Prosti čas lahko izkoristimo za spoznavanje s perujsko kulinariko in domačo obrtjo. Po želji si privoščimo
tretma s pejotlom (doplačilo 70 - 90 USD). Nočitev. (H, Z)
12. dan CUSCO – Juliaca – PUNO. Zajtrk. Zgodaj zapustimo Cusco in
se po dolini zgornjega toka reke Urubamba počasi dvigamo proti 4.400
metrov visokemu prelazu, od koder se spustimo na Altiplano, visoko
Andsko planoto. Pot nas vodi med živopisnimi indijanskimi vasmi,
prostranimi pašniki in mogočnimi šesttisočaki. Bolj se bližamo jezeru
Titikaka, širši so razgledi. Altiplano je bilo nekoč morje, od katerega je
ostalo le jezero Titicaca in neskončna planota, polna sonca in visokogorske svetlobe. Ravno tod so Inki pričeli častiti Intija, boga sonca.
Med potjo si bomo pogledali še andsko Sikstinsko kapelo v Andahualillasu, skriti biser cerkvene dediščine, pa Virakočino svetišče v Raqchiju.
Večerni prihod v Puno in sprehod po živahnih ulicah. (H, Z)
pomnila
a
z
a
p
m
o
je si b
To potovan !
enje
za vse življ
13. dan PUNO - COPACABANA – LUNIN OTOK – SONČEV OTOK.
Zajtrk. Zgodaj drvimo skozi obdelano pokrajino mimo malih mestec do
bolivijske meje. Vstopimo v drug svet – Bolivija! Vožnja v Copacabano,
kjer obiščemo katedralo in svete oltarje. Vkrcamo se na čoln in uživamo
v vožnji po jezeru Titicaca. Najprej obiščemo Lunin otok, ki je bil
praktično en sam ženski samostan. Potem se odpeljemo na Sončev otok,
ki velja za izhodišče inkovske civilizacije, saj sta se tu rodila prva Inka
Manco Capaca in Mama Oclle, sin in hči boga Viracoche. Namestimo se
v penzionu, potem pa raziščemo otok in si v izjemnem kraju privoščimo
energijske vaje in meditacije. Večerja in prosto za individualna doživetja.
Nočitev. (čoln, P*, ZV)
14. dan SONČEV OTOK. Zajtrk. Najprej raziščemo zanimive inkovske
ruševine pri Challapampi na severnem delu otoka, potem pa si
privoščimo 4-urni pohod čez cel otok vse do inkovskega izvira svete
vode. Na poti Marjan predava, meditiramo in imamo energijske vaje.
Uživali bomo tudi v enkratnih pogledih, divjih lamah in ovčjih čredah.
Prosto popoldne bomo izkoristili za potovalni postanek na enem
najlepših odmaknjenih kotičkov sveta ter delo na sebi. Večerja in nočitev
v penzionu. (P*, ZV)
15. dan SONČEV OTOK - COPACABANA – LA PAZ. Zajtrk. Na
jutranji vožnji po jezeru Titicaca občudujemo zasnežene andske vrhove.
Vožnja v bolivijsko prestolnico La Paz, ki je najvišja prestolnica na
svetu. Spustimo se do spodnjega mesta (Mesečeva dolina), potem si
na glavnem trgu Piazza Murillo ogledamo vladne palače in katedralo
sv. Frančiška. Sprehodimo se po najstarejši ulici Jean in zaključimo na
panoramski točki. Obiščemo “čarovniško tržnico”, kjer lahko nakupimo
živalske zarodke, zelišča za zvarke in duhovne obrede ter druge koristne
stvari, so pa tudi tržnice za nakup spominkov lokalne obrti. Namestitev
in nočitev. (ladjica, Z, H)
16. dan LA PAZ – TIWANAKU – z ladjico na otok UROS - PUNO.
Zajtrk. Zgodnja vožnja v Tiwanaku, predinkovsko najdišče, ki se
ponaša s slovitimi Sončnimi vrati, ki so del templja Kalassasaja,
“Sedaj vem, da smo ljudje bitja zavesti,
vkljucena v evolucijsko potovanje zavesti,
bitja, neznana samim sebi,
zvrhano polna neverjetnih sposobnosti,
ki jih nikoli ne izkoristimo.”
Carlos Castaneda
WWW.AGENCIJA-OSKAR.SI/CELOSTNA-POTOVANJA
12.stran
Energije v skupini so bile neverjetne.
Vrhunska izkušnjaje, ko je pomembna
skupina, ne pa
kakšno pozicijo si bom jaz izboril v tej
skupini.
najpomembnejšega templja pred-inkovske civilizacije. Meditacija in
energijske vaje. Vožnja do meje in prestop v Peru. Potem se s čolnom zapeljemo do plavajočih otokov Uros, ki jih domačini že tisočletja gradijo
iz trsja, ki raste v plitvinah tega jezera. Nekoč so otoki zanje predstavljali
varnost pred plemeni s celine, zadnja leta pa jim vse bolj predstavljajo
ekonomsko varnost. Vrnitev do obale in vožnja do Puna. Namestitev v
hotelu, prost večer in nočitev. (H, ZKV)
17. dan PUNO – SILLUSTANI – JULIACA – CHIVAY. Zajtrk. Do
kanjona Colca nas čaka vožnja po sanjavi samotni pokrajini. Ko zapustimo Altiplano, se najprej mimo gorskih jezer, včasih polnih flamingov,
dvignemo na 4.500 metrov visoko planoto, polno lam in alpak. A ta dan
nas čaka še en prelaz – tokrat na kar 4.910 metrov visoko razgledišče
sredi vulkanov. Kanjon Colca je z dobrimi tri tisoč metri eden najglobljih kanjonov na svetu. Fantastična pokrajina, kot krpanka barvita
polja, povsod pa prepredene terase. Domačini v barvitih nošah in z
značilnimi klobuki. Spustimo se v kanjon. Namestitev v hotelu, morda
čas za večerni sprehod. Nočitev. (H, Z)
18. dan CHIVAY – CRUZ DEL CONDOR – CHIVAY - AREQUIPA.
Zajtrk. Mimo slikovitih vasi se odpeljemo nad strmimi bregovi do
razgledišča imenovanega Cruz del Condor. V pečinah pod križem gnezdi nekaj deset kondorjev, teh največjih letalcev na svetu. Če nam bodo
bogovi naklonjeni, bomo priča neverjetni predstavi teh, za Inke svetih
živali. Najprej drobne pike globoko pod nami se počasi dvigajo, dokler
nas ne preletijo tako rekoč iz oči v oči. Mogočno! Pesem El Condor Pasa
šele sedaj dobi pravi pomen. Za kosilo se ustavimo v Chivaju, potem se
vrnemo na sinočnjih 4.910 metrov. Peš pa še kakšen meter više. Zvečer
smo v Arequipi, kjer nas čaka andska pampa, okrašena z visokimi
vulkani in prostranstvi polnimi vikunj. Večerni sprehod po Arequipi.
Nočitev. (H, ZK)
19. dan AREQUIPA - NAZCA. Zajtrk. Arequipa je belo mesto. Država
v državi. Samooklicana republika in najlepše perujsko kolonialno mesto.
Dopoldan obiščemo samostan svete Katarine. Barvite hiše in ulice,
vrtovi ter dvorišča dajejo samostanu občutek mesta v mestu; zgodba,
ki se je odvijala za temi zidovi, pa nam razkrije kakšno je bilo življenje
pred petsto leti. V bližnjem muzeju obiščemo Juanito, inkovsko izbrano
deklico, ki so jo pred več kot pol tisočletja Inki pospremili na 6.300 metrov visoki vulkan Ampato in jo podarili bogovom. Popoldan zapustimo
višino in se spustimo do Pacifika. Vstopimo v puščavo Atacama, eno
najbolj suhih pokrajin na svetu. Divja, lepa in neprijazna pokrajina je na
videz enolična, a nas na vsakem koraku preseneti z drugačnim prizorom.
V večernih urah prispemo v Nazco, kraj z največjo uganko na svetu.
Nočitev. (H, Z)
20. dan NAZCA - HUACACHINA. Zajtrk. Kdo je izrisal skrivnostne
črte v puščavi ni več skrivnost. Še vedno pa ostaja skrivnost ZAKAJ, saj
so liki in črte vidni le iz zraka. So morda indijanci Nasci pred dvema
tisočletjema znali leteti? V skladu z možnostmi si privoščimo jutranji polet z letalom nad skrivnostnimi slikami in črtami (doplačilo), z razglednega stolpa pa si popoldan še od bliže pogledamo dva izmed likov: drevo
in roke. Popoldan se odpeljemo do oaze z jezercem, ki se skriva sredi
visokih sipin v Huacachini. Za doplačilo se zapeljemo z buggyi po sipinah
in se preizkusimo v vožnji z desko po drobnem puščavskem pesku ali se
le sprehodimo okoli jezerca. Ste za večerni sprehod po sipinah in prelivanje barv sončnega zahoda? Nočitev. (H, Z)
21. dan HUACACINA – ISLAS BALLESTRAS – PARACAS. Zajtrk.
Vožnja do Paracasa, kjer se odpravimo na izlet s čolnom. S čolnom
obkrožimo otočje Ballestras, kjer ima zatočišče veliko število živalskih
vrst – od ptičev do morskih levov. Celo pingvini se najdejo vmes.
Nekateri to otočje imenujejo tudi mali Galapagos in to ne brez razloga. A
preden gremo na čoln, si le kupite klobuk. Narodni park Paracas je gol; ni
jezerc, smrek ali rečic. Je pa ena najbolj neokrnjenih slanih puščav, polna
ptičev in vetrov z Oceana. Sprehodi po samotnih obalah nas še zadnjič
zazibljejo po perujski neskončnosti. Popoldan počivamo, pakiramo, se
sprehajamo in poslavljamo od Peruja. Zadnja večerja. Nočitev. (H, ZV)
22. dan PARACAS - LIMA - EVROPA. Po zajtrku se odpeljemo proti
meglicam glavnega mesta. Če ujamemo, obiščemo še destilarno pisca,
znanega perujskega žganja. Vstopimo v katedralo, kjer je pokopan
konkvistador Francesco Pissaro. V bližnjem samostanu svetega Frančiška
si ogledamo še knjižnico. Potem zavijemo na kosilo v kakšno od tipičnih
restavracij. Prosto za zadnje nakupe. Vožnja na letališče. Večerni let proti
Evropi. (Z, letalo)
23. dan EVROPA - BENETKE - LJUBLJANA. Pristanek na enem izmed
evropskih letališč. Polet do Benetk. Avtobusni prevoz do Ljubljane.
Konec potovanja. (letalo)
Cena (najmanj 25 udeležencev) vključuje: avtobusni prevoz Ljubljana – Benetke –
Ljubljana, letalski prevozi Benetke – Lima - Benetke ter notranje lete Lima – Iquitos
ter Iquitos – Cusco, letališke pristojbine in varnostne pristojbine (482 EUR), nočitve
glede na spodnji opis, prehrano glede na oznake pri vsakem dnevu potovanja,
prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom in drugimi vozili, prevozi s čolnom
po jezeru Titicaca, slovensko vodenje in lokalne vodnike, vožnja z vlakom Ollantaytambo – Aguas Calientes ter Aguas Calientes - Cusco, izlet z ladjico po nacionalnem
parku Ballestas, vse vstopnine po programu, dodatno zdravstveno zavarovanje nad
3.000 m z asistenco v tujini. Cena vključuje stroške priznanega bioterapevta Marjana
Ogorevca, ki bo vodil energijsko-duhovni del potovanja.
Namestitev: 13 nočitev v hotelih 3* z zajtrkom (1 krat brez možnosti enoposteljne
sobe), 6 nočitev v Amazoniji v centru DAS (opis na naslednji strani) v preprostih
2 - 4 posteljnih hiškah s polnim penzionom, 2 nočitvi na Sončevem otoku v penzionu s polpenzionom.
DRUGI PODATKI:
VIZUM: potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list.
ZDRAVJE: za potovanje v Amazonijo se je uradno potrebno cepiti proti rumeni
mrzlici. Za cepljenje se naročite vsaj tri tedne pred potovanjem na zavodu za
Zdravstveno varstvo v Ljubljani.
CENE, DOPLAČILA IN DRUGI PRODAJNI POGOJI SO NA STRANI 14.
13.stran
WWW.AGENCIJA-OSKAR.SI/CELOSTNA-POTOVANJA
Namesto konca … NOV ZAČETEK!
Celostna potovanja so odgovor na moje življenjsko vprašanje – kako iz potovalnega stroška ustvariti neprecenljivo
naložbo v boljše domače življenje. Ko sem bil že utrujen od iskanja, so se zgodila celostna potovanja, ki imajo neskončen
potencial in neprecenljivo dodatno vrednost. To so trojna potovanja hkrati; po deželi, v deželo in vase. Vsako je izjemno,
avtorsko in neponovljivo.
Celostno potovanje čutim kot pomemben življenjski dogodek. Vsakič znova se počutim, kot bi prestopil veliko stopnico
na poti osebnega razvoja, razumevanja sveta, soljudi in samega sebe. Na potovanju se prečistim in napolnim z energijo. Z
vsakim potovanjem življenje še bolj čutim kot priložnost, skozi katero lahko uresničujem sebe in svoje poslanstvo. Domov se
vračam “drugačen”, bolj sončen in mehkejši; da sončne žarke lahko širim naprej v domače življenje.
Hvaležen sem Marjanu, saj skupaj ustvarjava zgodbe, ki življenju vdihujejo novo razsežnost; njegovo veselje in
požrtvovalnost za pomoč soljudem je nalezljivo. Marjanovo delo rojeva preobrazbe, ki so neverjetne in mejijo na čudeže …
Če ne bi bil poleg, ne bi mogel verjeti, da je kaj takega mogoče. Njegovi nasveti so včasih ostri, a se jih splača sprejeti. Tako
spreminjam predstavo o sebi in tem, kaj je mogoče, če je le volja in moč.
Hvaležen sem sopotnikom, ki ste mi neprecenljivo ogledalo in mi odpirate pot do mene samega. Nalezel sem se vaše
odprtosti in borbenosti v čiščenju notranjih zapletov. V nekaj potovalnih dneh z vami naredim toliko, da bi za to doma rabil
leta dragocenega življenja.Skozi skupino začutim moč sodelovanja in zaupanja ter lahkotnost preseganja lastnih meja. Tudi
neprijetni procesi in srečevanja z lastnimi sencami so v celostnih skupinah na potovanju pravi užitek.
Življenje je lepo. Najlepše pa je še pred nami! Oskar
Odhajam polna osebnih dogajanj, premikov in notranjih spoznanj.
Pot je bolj jasna in cilj bolj razpoznaven.
Prijave, cene, plačilni in splošni pogoji poslovanja
Z Marjanom Ogorevcem...
Cene: v EUR
v Malo Azijo
11 dni
v Rodovitni polmesec
12 dni
v Jordansko veličastje
11 dni
v Sinajsko puščavo
8 dni
v Omansko puščavo
9 dni
v Peru in Bolivijo
23 dni
Termini v 2014:
‘18. sept. - 28. sept.
‘25. jun. - 06. jul.
‘09. okt. - 19. okt.
‘05. apr. - 12. apr.
‘05. apr. - 13. apr.
‘10. maj - 01. jun.
Redna cena
1,299
1,450
1,500
1,059
1,398
3,510
Posebna cena (do preklica)
1,233
1,360
1,440
999
1,344
3,450
Doplačilo za enopost. sobo:
177
189
126
24
40
300
Obvezno doplačilo:
v primeru manjše skupine
72
81
81
72
80
150
Zavarovanje rizika odpovedi 5%.
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 20, razen za potovanje Peru in Bolivija – 15.
PRIPRAVA POTOVANJ: 14. oktober 2013.
PRIJAVE: Prijave sprejema Agencija Oskar ter vse pooblaščene turistične agencije do 30 dni pred odhodom oz. do zapolnitve prostih mest.
CENE: Cene potovanja so določene s programom potovanja ter veljajo na dan 14. oktobra 2013 in se lahko spremenijo. Veljavne podatke najdete na spletni strani
www.agencija-oskar.si. Agencija Oskar si pridržuje pravico do spremembe razpisne cene glede na tržne razmere. Po sklenitvi pogodbe o potovanju pa se v skladu z veljavno
zakonodajo cena lahko spremeni samo zaradi sprememb v menjalnem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, najkasneje 20 dni pred
pričetkom potovanja. V primeru potnikove prijave na potovanje 30 dni ali manj do pričetka potovanja Agencija Oskar lahko jamči samo trenutno najboljše cenovne pogoje.
PLAČILNI POGOJI: Ob prijavi potnik izpolni prijavnico in poravna prvi obrok v višini 30 % cene potovanja, preostali del pa najkasneje do 10 dni pred odhodom (v primeru odloženega plačila mora biti le-to zavarovano z osebnimi čeki ali trajnikom). Plačilo prvega obroka pomeni potrditev rezervacije in sklenitev pogodbe o organiziranju
potovanja. Ob prijavi se na rezervacijo zaračuna 15 EUR prijavnine.
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: V primeru, da je najkasneje 7 dni pred potovanjem prijavljenih manj kot je v programu potovanja navedeno minimalno število potnikov, si v skladu z veljavno zakonodajo pridržujemo pravico do odpovedi potovanja. V primeru, da je prijavljenih manj kot je v programu potovanja navedeno minimalno
število potnikov, je lahko odpovedano tudi potovanje, ki ima sicer status potovanja “zagotovljeno”.
STROŠKI ODPOVEDI:
• od potrjene prijave – 45 dni pred odhodom: 10 % vrednosti aranžmaja,
• od 45 dni pred odhodom do odhoda: po splošnih pogojih.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA: poslovanja Agencije Oskar, d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: potovalni del Agencija Oskar, bioterapevtski del Marjan Ogorevc s.p.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic
P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico
P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe,…)
PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
WWW.AGENCIJA-OSKAR.SI/CELOSTNA-POTOVANJA
14.stran