oktober - xn--upnija-menge

Mihaelov
9
list
leto XXIII
2014
številka 9
Mihael, eden prvih
knezov, mi je prišel na
pomoč. (Dan 10, 13)
JEZUSOVA NAVZOČNOST V CERKVI
ezus je vstal od mrtvih in želi biti vedno z
nami. V cerkvi je TABERNAKELJ, kjer je
Jezus navzoč pod podobo kruha, v posodi,
ki jo imenujemo ciborij. Poleg tabernaklja je
VEČNA LUČ, ki nas spominja na to Jezusovo
večno navzočnost pod podobo kruha in vina.
Ko smo v cerkvi, pozdravimo Jezusa, tako
da naredimo križ in pokleknemo. ZNAMENJE
KRIŽA izraža zavezo med Bogom in človekom.
Križ je posebno znamenje Božje ljubezni. Jezus
namreč želi s svojo ljubeznijo objeti ves svet.
Ko naredimo znamenje križa, je, kakor bi
nas objel Jezus. Pri tem izgovorimo besede: V
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
S POKLEKOM se poklonimo Bogu.
Pokleknemo na eno koleno, sklonimo glavo,
roke so sklenjene na kolenih. Pri pokleku se
zmanjšamo – pred Bogom postanemo majhni.
Njegova ljubezen nas dvigne in dela velike. Ko
pokleknemo, slavimo Boga.
DUHOVNIKOVA MAŠNA OBLAČILA
imajo poseben pomen in sporočilo. Spominjajo
J
Župnijska karitas
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
[email protected]
telefon: 01/723-89-77
Pisarna in skladišče
letni čas: ob torkih
med 1700 in 1900
zimski čas: ob torkih
med 1630 in 1800
Poslovni račun
02301-0091604341
Naš
utrip
nas na povezanost z Bogom. Duhovnik si za sv.
mašo nadene posebna oblačila. Alba je dolgo
belo oblačilo, ki jo nosi pod mašnim plaščem.
Cingulum je bel pas, s katerim si prepaše
albo. Je znamenje povezanosti duhovnika z
Bogom in Boga z njim. Štola je širok trak, ki si
ga nadene okrog vratu pod mašni plašč. Barva
štole je enaka barvi plašča in je odvisna od
liturgičnega časa. Ko jo duhovnik nosi, govori v
imenu Boga. Mašni plašč je liturgično oblačilo,
ki ga duhovnik pri obhajanju maše dene prek
albe. Barva je odvisna od liturgičnega časa.
LITURGIČNE BARVE označujejo različna
obdobja in praznike v cerkvenem letu. Za
praznike duhovnik obleče plašč bele barve,
ker je to praznična barva. Ko se pripravljamo
na praznik, duhovnik obleče vijolični plašč,
ki označuje čas pred praznikom. Po prazniku
duhovnik obleče plašč zelene barve, ki
označuje čas po prazniku. V Cerkvi je še en
posebni praznik – binkošti, praznik Sv. Duha.
Duhovnik obleče tedaj plašč rdeče barve.
Vsi se hranimo z eno, isto hrano in v
vseh je eno, isto življenje: življenje vstalega
Kristusa. Ko jemo od enega prelomljenega
kruha, postanemo med seboj bratje in sestre. V
Jezusu smo povezani z vsemi ljudmi, živimi in
pokojnimi.
(Po Katehezi Dobrega
pastirja pripravila Mojca
Rot)
Moli za otroke, moli
z otroki! Pobožnost
molitve je tisto
dragoceno olje, s
katerim počastimo
Jezusa, najboljšega
družinskega prijatelja.
bl. Anton Martin
Slomšek
NAŠ NEMIR IN NAŠE SKRBI
o obeležujemo stoto obletnico začetka prve
svetovne vojne, je za nas najodmevnejši
dogodek obisk svetega očeta v Redipulji, kjer se je
poklonil vojakom nekdanjega avstro-ogrskega
cesarstva. Samo na Soški fronti je padlo okrog
en milijon vojakov. V vsej prvi svetovni vojni
je življenje izgubilo deset milijonov vojakov in
civilistov. Tudi po stotih letih so to pretresljivi
podatki, nič na svetu pa ne more predstaviti
nemira, trpljenja in skrbi posameznikov,
družin in narodov. Toda, kot da morija, ki se je
začela pred stotimi leti, ni bila dovolj; sledila je
še ena vojna in nato vedno nova in nova vojna
žarišča blizu in daleč. Koliko junakov skozi
vsa desetletja in mučencev, ki so pričevali in še
pričujejo s svojo vero v težkih časih preganjanja!
Papež je pri svojem naslednjem obisku, v
Albaniji, posebej poudaril: »Nihče naj si ne
domišlja, da se bo lahko pri načrtovanju nasilja
in prevlade izgovarjal na Boga. Nihče naj vere
ne izkorišča kot izgovor za svoja dejanja, ki
so v nasprotju s človeškim dostojanstvom in
njegovimi temeljnimi pravicami, zlasti pravico
do življenja in do verske svobode«. Papež
Frančišek je v Tirani svojo besedo namenil tudi
in predvsem mladim. Povabil jih je, naj svoje
življenje gradijo na
skali, ki je Kristus in ki
ostaja zvest tudi takrat,
ko smo mi nezvesti.
K
Mladim je zaželel, naj se z močjo evangelija in
po zgledu mučencev uprejo čaščenju denarja,
poveličevanju napačne svobode, naj rečejo svoj
»ne« raznim odvisnostim in nasilju. Priporočal
jim je, naj se odločajo za vzpostavljanje kulture
srečanja in solidarnosti ter za lepoto tega, kar
je dobro in resnično. Le tako bo mogoče graditi
lepšo prihodnost sveta.
Hvaležni smo za spodbude svetega očeta, a
nemirni duhovi v nas ostajajo in vedno znova
budijo skrbi, negotovost, nemir, trpljenje
in živčno reagiranje v različnih življenjskih
situacijah. Ko uspemo premisliti o resničnosti
trenutnega stanja sveta, navadno pridemo do
zaključka: potrebno je veliko moliti in doseči
notranji mir. Potem se bodo stvari začele
odvijati v pravo smer…
(Povzeto po E-novice št.31 in 29, 2014)
Ljudje pogosto pravijo: »Ne skrbi, saj se bo
vse uredilo«. Toda nas skrbi skoraj vse. Eden
izmed najmučnejših vidikov življenja je, da se
veliko ukvarjamo s seboj, bližnjimi, zaposlitvijo,
prihodnostjo, državo in vsem svetom. Radi bi,
da nas ne bi skrbelo, toda ne vemo, kako ravnati;
čeprav obenem vemo, da bomo že jutri pozabili,
kaj nas danes muči in skrbi. Ali lahko naredimo
kaj, da bi bila naša zaskrbljenost manjša in da
bi bili bolj mirni? Velikokrat je tako, da naše
skrbi ne spremenijo ničesar. Kako bi obvladovali
svoje srce in svojega duha, da ne bi izgubljali
časa in energije in premišljevali o svojih skrbeh,
ki nam samo jemljejo moči? Jezus sprašuje: kdo
izmed vas pa more s svojo skrbjo svoje življenje
podaljšati za en sam komolec? (Mt 6, 27)..
Henri Nouwen
OZIMNICA
Lepo prosimo vse, ki lahko odstopite nekaj
vrtnih ali poljskih pridelkov, da jih dostavite v
prostore Župnijske karitas. Zelo preudarno jih
bomo razdelili našim prosilcem. Že v naprej
iskrena hvala!
Sodelavci Župnijske karitas
ČIŠČENJE in KRAŠENJE CERKVE
vala vsem, ki sta vam naši cerkvi v
spodbudo za dobro delo. Tako radi pridete
H
in ju očistite ter krasite za praznike, pa tudi
za vsak dan. Hvala vsem, ki z razumevanjem
očitite še župnijski dom, ki je zdaj z veroukom
v polni uporabi.
Očiščena in okrašena cerkev je dokaz, da
smo kristjani tukaj živi in da Bog živi med
nami. Tega se bomo posebej spomnili na
žegnanjsko nedeljo, ko obhajamo obletnico
posvetitve naše župnijske cerkve. Tu je kraj
milosti in čas rešitve (prim. 1Kor 6,2).
Za nami je kar nekaj romanj. Lepo je bilo
sprejeto lansko romanje vseh čistilcev cerkve.
Zato zdaj objavljamo naslednje romanje, ki bo
med »krompirjevimi« počitnicami v četrtek,
30. oktobra. Romarji si bomo ogledali enega od
mozaikov p. Marka Ivana Rupnika in še kaj ...
Za to romanje se je treba prijaviti.
Tu objavljamo razpored čiščenja in krašenja
za naslednje mesece.
4. oktober Generalno čiščenje cerkve
pred Mihaelovo nedeljo
11. oktober Loka v Loki
11. oktober V. Mengeš od Grobeljske
do Kolodvorske
18. oktober V. Mengeš severno
od Prešernove in Kolodvorske
25. oktober M. Mengeš vzhodno
od Liparjeve
31. oktober Topole in Dobeno
8. november Pristava in M. Mengeš
zahodno od Liparjeve
15. november Loka
22. november V. Mengeš od Grobeljske
do Kolodvorske
29. november V. Mengeš severno
od Prešernove in Kolodvorske
6. december M. Mengeš vzhodno
od Liparjeve
13. december Topole in Dobeno
20. december Pristava in M. Mengeš
zahodno od Liparjeve
27. december V. Mengeš od Grobeljske
do Kolodvorske
3. januar Loka v Loki
3. januar V. Mengeš severno
od Prešernove in Kolodvorske
10. januar M. Mengeš vzhodno
od Liparjeve
17. januar Topole in Dobeno
24. januar Pristava in M. Mengeš
zahodno od Liparjeve
31. januar V. Mengeš od Grobeljske
do Kolodvorske
Sveče v cerkvi
ečkrat je bila izražena želja, da bi v cerkvi
kdo rad prižgal svečo. Zaradi varnosti
pred ognjem in dimom prižiganje sveč iz voska
v cerkvi ni mogoče. Lahko pa jih prinašate in
prižigate zunaj – pred Marijinim kipom ali v
kapeli s Kristusom (Ecce homo – glejte, človek).
Zdaj pa smo prejeli poseben elektronski
svečnik, na katerem lahko s svojim darom
prižgete elektronske sveče. Vaš dar 0,25 € bo
prižgal eno svečo. Če pa boste darovali več, se
jih bo prižgalo več (na primer za 1 € štiri sveče).
Hvala vsem, ki tudi na ta način dajete svoj
dar in podpirate potrebe župnijske cerkve.
V
REDNI DOGODKI
KATEHUMENAT – priprava odraslih na
prejem zakramentov (vsak ponedeljek ob
20h v Moravčah)
V domžalski dekaniji imamo osrednjo
pripravo na prejem zakramentov odraslih – sv.
krsta, birme in obhajila. To zdaj vodi župnik
v Moravčah, g. Kancijan Čižman. Srečanja
bodo vsak ponedeljek ob 20h v župnišču v
Moravčah. Priprava bo trajala vse do velike
noči prihodnje leto. Več informacij dobite v
moravškem župnišču in po telefonu 01/723 10
55 ali 031 791 198.
Povabite vse, za katere veste, da bi
želeli postati odrasli kristjani s sprejemom
zakramentov uvajanja v krščanstvo. Lepo je
biti kristjan. Jezus je poklical ribiče, naj hodijo
za njim. Podobno vabimo mi naše znance in
sorodnike v mrežo Božje ljubezni.
ROŽNI VENEC V OKTOBRU
V oktobru prihaja k nam spodbuda za
molitev rožnega venca. Ob sredah bomo imeli
posebne goste, ki bodo molili z nami. Z nami
bodo tudi med sv. mašo in nas bodo posebej
nagovorili. To bodo:
– sreda, 1.10.:
– sreda, 8.10.: pater Leopold Grčar ali eden
od patrov z Brezij
– sreda, 15.10.: nadškof Marjan Turenšek
– sreda, 22. 10.: nekdanji stiški opat Anton
Nadrah
– sreda, 29.10.: nadškof Alojz Uran
Vsak dan bomo molili rožni venec pol ure
pred sv. mašo, razen ob sredah, ko se začne
že eno uro prej, ter na prvi četrtek, petek in
soboto.
Ob nedeljah ga bomo molili pred
sv. mašami. Poleg tega se bomo zbrali k
popoldanski skupni molitvi, in sicer:
– na rožnovensko nedeljo, prvo v oktobru (5.
10.), bo na Homcu ob 1400 rožni venec,
ob 1430 sv. maša in nato procesija z
Marijinim kipom;
–
–
–
na drugo nedeljo (12. 10.) bo molitev
rožnega venca v loški cerkvi ob 1500,
na tretjo nedeljo (19. 10.) bo molitev
rožnega venca pri kapeli sv. Lucije v
Topolah, tudi ob 1500,
na četrto oktobrsko nedeljo (26. 10.) bo
molitev rožnega venca v župnijski cerkvi v
Mengšu ob 1500.
Rožni venec je pomembna oblika molitve
Cerkve in posameznikov s premišljevanjem
glavnih skrivnosti našega odrešenja. Vsak
človek ga moli na svoj posebni način. Oktober je
torej spodbuda za skupno ponavljalno molitev,
prav tako pa za molitev v naših družinah.
Povabljeni ste, da zmolite vsaj eno desetko
rožnega venca vsak dan.
Desetka traja le 3 minute. To ni veliko,
lahko pa je velik blagoslov za vseh 1440 minut
dneva.
Hvala vsem, ki vsak dan molite rožni venec
tudi za duhovnike in vso župnijo. Molitev je
velik blagoslov tudi tistemu, ki moli.
ROČNA DELA (vsak četrtek)
Tudi letos se že veselimo ročnih del naših
gospa. Druženje, izmenjava izkušenj in vzorcev,
medsebojna spodbuda – vse to je razlog, da
gotovo pridete na srečanja ročnih del, ki se
bodo začela v oktobru in bodo trajala vse do
pomladi, in sicer ob 18h v župnijskem domu.
PEVSKE VAJE – Mešani pevski zbor
sv. Mihaela (vsak četrtek)
Vaje mešanega pevskega zbora so ob
četrtkih ob 20h. Lepo vabljeni stari in novi
pevci! Pevski zbor sv. Mihaela prepeva vsako
nedeljo pri sv. maši ob 8h in sooblikuje
bogoslužje. Hvala pevovodju g. Andreju Levcu
in organistki ge. Ani Kešnar za redne vaje.
Pridružite se jim!
Cilkine urice
Cilka je deklica, ki rada poje, se igra in ve
mnogo zanimivega o glasbi. V svojo družbo
vabi predšolske otroke od tretjega leta. Prvo
srečanje za otroke in starše bo v četrtek, 2.
oktobra, ob 17.00 v Cecilijini sobi župnijskega
doma. Več o Cilki in glasbenih uricah najdete
na spletni strani Župnije Mengeš.
Pevski zbor za božič
K sodelovanju vabimo vse župljane, ki radi
pojejo in so pripravljeni del svojega prostega
časa nameniti tedenskim pevskim vajam. Prvo
srečanje tega zbora bo v soboto, 4. oktobra, ob
20h v Cecilijini sobi župnijskega doma. Takrat
se bomo dogovorili za čas rednih srečanj.
Veseli bomo vašega odziva.
DOGODKI PRED NAMI
MLADINSKA SREČANJA (vsak petek)
V župniji imamo mladinsko skupino.
Zbere se vsak petek po večerni sv. maši, ki se
zdaj začne ob 19h. Mladi, pred vami je veliko
izzivov, zato odgovorite na to povabilo k
skupnim srečanjem. Lepo vabljeni!
PEVSKE VAJE OTROŠKEGA ZBORA
ANGELČKI
Otroški pevski zbor Angelčki je vaje letos
že začel. Te bodo še naprej vsako sredo ob 18h
v župnijskem domu. Lepo vabljeni novi in tudi
že do zdaj zvesti pevci.
God nadangela MIHAELA
(ponedeljek, 29. 9.)
Letos je god sv. nadangela Mihaela na
ponedeljek. Na njegov god imamo vsako leto
tudi celodnevno češčenje. Tega bomo obhajali
po že ustaljenem redu:
8.00 sv. maša
9.00–10.00 Loka in Dobeno
10.00 sv. maša
11.00–12.00 Topole in Pristava
12.00–12.30 duhovniki
12.30–14.00 češčenje se prekine
14.00–15.00 sestre usmiljenke
15.00–16.00 Dom počitka
16.00–17.00 Veliki Mengeš
17.00–18.00 Mali Mengeš
18.00 sklep celodnevnega češčenja z
litanijami in sv. mašo – vodi jo novi jarški
župnik g. Matjaž Križnar
Srečanje za starše veroučencev
9. razreda (torek, 30. 9.)
Veroučenci 9. razreda so vstopili v zadnje
leto priprave na sv. birmo. Skupaj načrtujemo
delo in kličemo na njihove družine Božji
blagoslov. Srečanje za njihove starše pa bo v
torek, 30. oktobra, ob 8.30 ali zvečer ob 19.30 v
župnijskem domu.
Srečanje za starše veroučencev
1. razreda (četrtek, 2. 10.)
Starši veroučencev 1. razreda, ki obiskujejo
kateheze Dobrega pastirja, so se že srečali s
svojo katehistinjo. Vsi drugi pa se srečate s s.
Jelko Rupnik v četrtek, 2. oktobra, ob 19.30 v
župnijskem domu.
Film o Bernardki (petek, 3. 10.)
Mladi MVM so posneli film o Bernardki
Lurški. Bernardka je bila pastirica, ki se ji
je v votlini v Lurdu prikazala Marija in se ji
razodela kot Brezmadežno Spočetje. Film je
torej avtorsko delo naših mladih, ki se zbirajo
na
srečanjih
Marijansko-vincencijanske
mladine (MVM).
Prvotni datum predvajanja filma smo po
želji in dogovoru z mladimi prestavili na prvi
petek, 3. oktobra, ob 19.45. Vsi lepo vabljeni na
lep filmski večer.
1. oktobra, ob 17h slovesna sv. maša in blagoslov
vrtnic. Mašo bo daroval g. Alojzij Zupan. Pri
njej bo sodeloval otroški pevski zbor Čebelice
z Rakovnika. Mala Cvetka naj siplje nebeške
rože, kakor to počne tudi na sliki v naši zimski
kapeli v župnišču.
Sestre karmeličanke vse lepo pozdravljajo
in molijo za nas.
Prva sreda v mesecu (1. 10.)
Na prvo sredo v mesecu se posebej
spominjamo sv. Jožefa. Uro pred sv. mašo
bomo molili in se priporočali njegovi očetovski
skrbi.
Cilkine urice (četrtek, 2. 10.)
Prvo srečanje za predšolske pevce in
njihove starše bo v četrtek, 2. oktobra, ob
17.00 v Cecilijini sobi župnijskega doma. Vsi
predšolski otroci vabljeni.
ROČNA DELA V ŽUPNIJSKEM DOMU
(četrtek, 2. 10.)
Prvo srečanje izdelovalk ročnih del bo v
četrtek, 2. oktobra, ob 18h, nato pa vsak četrtek
ob isti uri do pomladi. Pridite, ne bo vam žal.
SREČANJE ZA STARŠE VEROUČENCEV
9. razreda (torek, 30. 9.)
Srečanje za starše otrok 9. razreda bo v
ponedeljek, 30. septembra, ob 8.30 ali zvečer
ob 19.30 v župnijskem domu. Veroučenci 9.
razreda so letošnji kandidati za prejem sv.
birme. Priprava bo lepo potekala v skupnem
dogovoru katehetov, birmanskih animatorjev
in staršev. Zato ste starši še toliko bolj vabljeni
na srečanje.
SORA – PRAZNIK SV. TEREZIJE DETETA
JEZUSA (sreda, 1. 10.)
Na predvečer praznika karmeličanske
svetnice Terezije Deteta Jezusa nas vabijo v
karmeličanski samostan Sora, kjer bo v torek,
PRVI ČETRTEK (2. 10.)
Na četrtek pred prvim petkom molimo
pred Najsvetejšim za duhovne poklice. Molitve
začnemo ob 18.15. Molimo za stanovitnost že
poklicanih, tudi za sestro M. Salomejo Sandro
Trojanšek, ki še naprej moli za nas v Turnišču.
Če vas pot zanese v Prekmurje, ji izročite naše
pozdrave.
Kdo med našimi mladimi bo še stopil na
pot duhovnega poklica? Jezus je naročil samo
en molitveni namen, in sicer ravno za duhovne
poklice: »Prosite Gospoda žetve, naj pošlje
delavcev na svojo žetev.« (Mt 9,38) Žetev je res
velika in delavcev je bolj malo.
PRVI PETEK (3. 10.)
Na prvi petek obiščemo bolnike in ostarele
na domu. Hvala vsem, ki lepo skrbite za svoje
ostarele in bolne. Lepo in prav pa je, da smo
pozorni tudi na njihovo duhovno oskrbo in
povezanost s Cerkvijo ter po zakramentih z
VPISOVANJE SV. MAŠ (sobota, 4. 10.)
Vpisovanje sv. maš za november in
december bomo začeli na prvo soboto v
oktobru, to je v soboto, 4. oktobra, od 700 do 900.
Seveda lahko prinesete dar za sv. maše tudi po
tem datumu. Kar nekaj terminov zanje ostane
prostih. Naj vam Bog povrne tudi za darovane
maše, ki so opravljene drugje. Vseh mašnih
namenov pa se spominjamo pri našem oltarju.
Radi se spominjajmo naših rajnih pri sv. maši.
Celonočna molitev pred
Najsvetejšim (4.–5. 10.)
Že nekaj mesecev se radi udeležujemo
celonočne molitve pred Najsvetejšim. Nihče
ne more reči, da ponoči nima časa za molitev.
Zato se nam boste radi pridružili katero koli
uro noči od sobotne večerne sv. maše od 20h
do nedeljske jutranje maše do 7.45. Vsi lepo
vabljeni. Ta mesec ste povabljeni, da molite
za naše družine. Obhajali bomo srečanje
zakonskih jubilantov, prav tako pa obhajali
Mihaelovo nedeljo in žegnanjsko nedeljo. Na
žegnanjsko nedeljo poživimo vero v Cerkev,
katere del smo vsak izmed nas. Torej smo ena
velika družina Božjih otrok.
Prav tako bodo v oktobru lokalne občinske
volitve. V tej noči bo še predvolilni molk. A
naša molitev se bo dvigala h Gospodu. Molimo
torej tudi za to veliko družino naše župnije.
PRVA SOBOTA V MESECU (4. 10.)
Na prvo soboto v mesecu smo povabljeni k
pobožnosti premišljevalnega rožnega venca, ki ga
bomo začeli ob 18h pred Najsvetejšim. Obnovili
bomo svojo posvetitev Mariji, ki naj nas spodbuja
k zvestobi Kristusu in našemu krščanskemu
poslanstvu. Ves oktober je posvečen rožnemu
vencu, zato si bomo na prvo soboto vzeli čas za
premišljevanje posameznih skrivnosti. V tem
času bo tudi priložnost za sv. spoved.
Mihaelova nedelja (5. 10.)
V naši župniji obhajamo Mihaelov nedeljo
vedno na nedeljo po godu sv. Mihaela. To je
letos na nedeljo, 5. oktobra. Vse sv. maše tega
dne bodo slovesne in na čast našemu farnemu
zavetniku. Ne le, da bomo sami prišli počastit
župnijskega zavetnika, ampak bomo povabili
k sv. mašam v župnijsko cerkev še druge. To
nedeljo bo pri vseh mašah tradicionalni »ofer«,
darovanje pred oltarjem za potrebe župnije. Bog
Bogom. Zato vabim vse skrbnike starejših in
bolnih, ki se ne morejo udeležiti sv. maše, da
sporočite svoje želje v župnišče. Morda poznate
koga, ki je prihajal k sv. maši in zdaj ne more
več? Omogočite mu duhovnikov obisk vsaj
enkrat na mesec. Zvečer eno uro pred sv. mašo
molimo za še nerojene otroke in njihove starše.
V tem času bo tudi priložnost za sv. spoved.
vam povrni za te darove! Ob tem boste prejeli
podobico sv. Mihaela z njegovo molitvijo. Radi
se priporočajmo našemu nebeškemu zavetniku.
Sv. nadangel Mihael, brani nas v boju ...
mir v tem delu sveta. Sredi tega pravoslavnega
sveta sta misijonarki, Marijini sestri Jožica Strle
in Marta Meško. Prišli bosta tudi v Mengeš
ter nam iz prve roke povedali o dogajanju
in življenju v Ukrajini v torek, 7. oktobra, po
večerni sv. maši v župnijskem domu. Vsi lepo
vabljeni.
Srečanje za starše veroučencev
5. razreda (sreda, 8. 10.)
Znamenja na potri k Bogu so tudi otroci 5.
razreda. Oni so znamenje svojim staršem, starši
pa otrokom na poti k dozorevanju. Starši, lepo
ste povabljeni na srečanje v sredo, 8. oktobra,
ob 19.30 v župnijskem domu.
KATEHEZA ZA ODRASLE
(ponedeljek, 6. 10.)
Kateheze za odrasle bodo vse do novembra
še tematsko usmerjene v leto vere. Pravzaprav
je zaklad vere tako bogat, da ga ne moremo
nikoli do konca izčrpati. Naslednje srečanje bo
v ponedeljek, 6. oktobra, po večerni sv. maši
v župnišču. Tudi letos pripravlja kateheze za
odrasle naš duhovni pomočnik prof. dr. Tone
Štrukelj. Predlaga, da bi na njih obravnavali
sedem prošenj Očenaša. Pridite vsi odrasli, da
s pogovorom pridobite še obilo znanja in širine
svojega krščanskega pogleda na svet.
Vpis k predšolskemu verouku
(ponedeljek, 6. 10.)
Vpis otrok v starosti od 3 do 6 let h
katehezam Dobrega pastirja (KDP) bo v
ponedeljek, 6. oktobra, ob 17h v prostorih,
v katerem kateheze potekajo – vhod z zadnje
strani župnijskega doma. Starši, pridite vpisat
otroke h katehezam. Redni verouk predšolskih
otrok pa bomo začeli teden dni pozneje, 13.
oktobra, ob 17h v prostorih KDP.
Ukrajina danes (torek, 7. 10.)
V zadnjem času veliko poslušamo o vojnih
razmerah na vzhodu Ukrajine, o ruskih vojakih
v tej državi in pritiskih svetovne javnosti za
Šola za zakon, DOB (četrtek, 9. 10.)
Vse pare, ki želijo bolje spoznati drug
drugega in se pripraviti na zakon, vabimo, da
se udeležite Šole za zakon. Srečanja, ki jih bosta
vodila Klara in Blaž Otrin, bodo predvidoma
vsak 2. in 4. četrtek v mesecu od oktobra do
maja ob 20h v župnišču v Dobu. Prvo srečanje
bo 9. oktobra ob 20h. Prijava ni potrebna. Več
informacij na 031 424 511 (Klara) in na spletni
strani Najina pot.
Srečanje zakonske skupine
(petek, 10.10.)
Pred enim letom smo začeli srečanja
skupine mladih zakoncev. Ta se sestaja še
naprej, in sicer drugi petek v mesecu ob 18h v
župnijskem domu. Mladi zakonci imajo veliko
dela z otroki. Veliko majhnih otrok zboli in
potrebuje dodatno skrb staršev. O vsem tem si
zakonci lahko veliko poveste med seboj. Zato
vabljeni še drugi pari, da se pridružite skupini
mladih zakoncev v petek, 10. oktobra, ob 18h v
župnijskem domu.
SV. MAŠA V LOKI za pokojne gasilce
(sobota, 11. 10.)
Za pokojne gasilce iz vse župnije bo sv.
maša v loški cerkvi v soboto, 11. oktobra, ob
1700! Domači gasilci bodo nanjo povabili tudi
gasilce od drugod. To je priložnost za zahvalo
Bogu, da lahko naredimo kaj dobrega. Naj
bo sv. maša priložnost tudi za zahvalo za vsa
dosedanja leta in prošnja za Božjo pomoč
vnaprej. Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!
ZAKONSKI JUBILANTI (sobota, 11. 10.)
11. oktobra bo ob 1900 v župnijski cerkvi
srečanje zakonskih jubilantov. To je priložnost,
da se Bogu zahvalimo za zvestobo in milost,
skupno rast in medsebojno podarjanje.
Povabljeni so vsi, ki so poročeni že 60, 55, 50,
45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 in 5 let. Tudi če ne
boste prejeli našega posebnega povabila, ker
nimamo vaših podatkov, vas vabimo, da se
pridružite evharistični daritvi in družabnemu
srečanju po sv. maši v župnijskem domu.
TAIZEJSKA MOLITEV MLADIH
(sobota, 11. 10.)
V naši župniji se veselimo taizejskih srečanj,
ki jih vsako drugo soboto v mesecu pripravijo naši
mladi. Nanja pa smo poleg mladih povabljeni še
drugi župljani. Pridružite se molitvi v soboto,
11. 10., ob 2000 v župnijski cerkvi.
ŽEGNANJSKA NEDELJA (12. 10.)
Druga nedelja v oktobru je spominska
nedelja na dan, ko je bila posvečena naša
župnijska cerkev. Rečemo ji tudi žegnanjska.
Mnogi so veselijo žegnanjskega boba in flancata.
Gotovo pa se bomo udeležili evharistične
daritve v župnijski cerkvi. Med sv. mašo ob 10 00
bodo tudi krsti, saj smo prav po krstu vključeni
v živo zgradbo Božje Cerkve Jezusa Kristusa.
SVETI KRSTI (nedelja, 12. 10.)
Tudi letos bo krščevanje na žegnanjsko
nedeljo med sv. mašo ob 10 00. Srečanje za starše
in botre bo v soboto, 11. oktobra, ob 1730 v
župnišču. Novokrščence naj starši prijavijo za
sv. krst čim prej. Krščevanje med sv. mašo je
priložnost, da odrasli obnovimo zavest krsta in
življenje iz vere. Bogu hvala za otroke in milost
vere!
Ljubljana – Svetopisemski
maraton (12.–19. 10.)
Svetopisemski maraton je neprekinjeno
branje Svetega pisma. Ta bo tudi letos z naslovom
Učite se od mene, potekal pa bo v tednu od
nedelje, 12. oktobra do nedelje, 19. oktobra
2014. Podrobnosti v zvezi s Svetopisemskim
maratonom in spremljevalnimi dogodki bodo
še objavljene. Pišite na naslov [email protected]
gmail.com. Prav tako pa se lahko pridružite
branju Sv. pisma in se prijavite na http://www.
svetopisemskimaraton.si/branje.
Vabljeni
na Svetopisemski maraton k Sv. Jožefu v
Ljubljano!
SVETOPISEMSKA SKUPINA
(ponedeljek, 13. 10.)
Tokratno srečanje svetopisemske skupine
bo v ponedeljek, 13. oktobra, po večerni sv.
maši. Skupaj bomo premišljevali o odlomkih
Sv. pisma 29. nedelje med letom, ki je tudi
misijonska nedelja: Iz 45,1.4–6; Ps 96; 1Tes 1,1–
5b; Mt 22, 15–21. Tako evangelij ne bo prišel
med vas samo z besedo, ampak tudi z močjo
in Sv. Duhom ter s popolno zaneslivostjo (1Tes
1,5), kot so besede drugega berila te nedelje.
Srečanje za starše veroučencev
2. razreda (ponedeljek, 13. 10.)
Drugi razred verouka je lepa spodbuda
družinam veroučencev te starosti k hoji za Jezusom.
Skupne korake načrtujemo skupaj s starši. Zato vas
vabimo na srečanje, ki bo v ponedeljek, 13. oktobra,
ob 1930, v župnijskem domu.
SEJA ŽPS (torek, 14. 10.)
Naslednja seja ŽPS bo v torek, 14. oktobra,
ob 19h. Tako bomo že globoko vstopili v zadnje
leto tega mandata ŽPS, saj bodo predvidoma
volitve v ŽPS spomladi 2015. Člani dobite še
vabila.
Srečanje za starše veroučencev
6. razreda (torek 14. 10.)
Skupaj v novi svet je naslov katehez
v 6. razredu. Res, skupaj gremo: otroci v
odraščanju, starši v spremljanju le-teh, pa tudi
kateheti s katehezami zanje. Skupaj se torej
srečamo starši veroučencev 6. razreda v torek,
14. oktobra, ob 1930 v župnijskem domu.
Molitveni ples (petek, 17.10.)
Naslednje molitveno srečanje bo v petek,
17. oktobra ob 20h. Za tako obliko plesa ne
potrebujete partnerja ampak samo veselje do
gibov in ritma, s katerim daste Bogu čast. Vsi
povabljeni.
Romanje ZA BIRMANCE (sobota, 18. 10.)
Letos bodo birmanci namesto duhovnih vaj
skupaj s starši poromali na Dolenjsko. Obiskali
bomo osrednjo Božjo pot novomeške škofije
Zaplaz, kjer je pokopan blaženi mučenec, dijak
Lojze Grozde. Obiskali bomo tudi Žalostno
goro pri Mokronogu, kjer nas bo nagovoril
domači župnik, dekan Klavdio Peterca. Družine
birmancev se vam priporočajo v molitev.
DRUŽINSKA SV. MAŠA (nedelja, 19. 10.)
V oktobru bo družinska sv. maša na
misijonsko nedeljo, 19. oktobra, ob 10 00. Pri
njej bodo sodelovali veroučenci 8. razreda.
Hvala staršem za pripravljeno pecivo, ki vabi
na prijetno druženje po sv. maši pred cerkvijo.
MISIJONSKA NEDELJA (19. 10.)
Na letošnjo misijonsko nedeljo boste lahko
pri vseh sv. mašah namenili svoje darove
za misijone. Hvala vsem, ki s tem pomagate
Jezusu, ki pravi: Lačen sem bil in ste mi dali
jesti, nag sem bil in ste me oblekli … Nekateri
pa se boste odločili tudi za botrstvo otrokom
v Afriki ali drugje. To pomeni, da za šolanje,
obleko in hrano prispevati mesečno 15 ali več
evrov, kar zadostuje za vse osnovne življenjske
potrebe otroka v misijonih. O življenju in delu
misijonarjev berete v Misijonskih obzorjih.
Prav tako lahko o pomoči misijonom izveste
več na spletnih straneh Misijonskega središča
Slovenije: http://www.missio.si/, ali Kristanova
ulica 1, 1000 Ljubljana, po telefonu: 01 300 59
50, e-naslovu: [email protected]
Osrednja škofijska slovesnost misijonske
nedelje bo v nedeljo ob 1600 v Smledniku, ko bo
sv. mašo vodil stolni kanonik in prošt g. Jožef
Lap. Uro pred sv. mašo bo molitvena ura za
misijone.
Igra Jezični dohtar, Petelin
(nedelja, 19. 10.)
V župnijskem domu se veselimo tudi
različnih prestav in iger. Mnoge so nas
navdušile. Prepričan sem, da bo tako tudi s
komedijo Jazični dohtar, Petelin v izvedbi
dramske skupine Salezijanskega mladinskega
centra z Rakovnika. Burka govori o odvetniku
in njegovih smešnih pripetljajih. Vabljeni na
predstavo, ki traja dobro uro, v naš župnijski
dom v nedeljo, 19. oktobra, ob 20h.
UMETNIKI ZA KARITAS
(ponedeljek, 20. 10.)
V
ponedeljek,
20. oktobra, bomo
ob
1945
odprli
prodajno razstavo
del Umetniki za
Karitas. Na ogled
bo v župnijskem
domu v času verouka
in med drugimi
dejavnostmi. Vabljeni k ogledu in nakupu slik.
Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino je bila
lani v avgustu 19. mednarodna likovna
kolonija Umetniki za Karitas. Geslo kolonije
in prodajnih razstav je: Pridite in poglejte.
Izkupiček od prodanih del bo namenjen
obnovi Doma Karitas na Cesti. Te slike bodo
razstavljene tudi pri nas.
Srečanje za starše veroučencev 7.
razreda (torek, 21. 10.)
Kdo je ta? To je vprašanje apostolov po
viharju na morju, ki ga je pomiril Jezus. Kdo
je torej Jezus? Hkrati pa se starši sprašujejo o
svojem otroku: kdo je ta? Naj nam bodo naši
veroučenci spodbuda pri hoji za Kristusom.
Starši ste lepo vabljeni na srečanje, ki bo v
torek, 21. oktobra, ob 1930 v župnijskem domu.
Međugorska molitev (petek, 24. 10.)
Lepo sprejeta međugorska molitev se
nadaljuje tudi v tem letu. V molitvi smo
povezani s spodbudami, ki jih Marija daje v
Međugorju. Molimo v duhu tega romarskega
kraja, ki ste ga morda že obiskali, lahko pa
ga obiščete z nami na međugorskem večeru.
Skupaj bomo molili v petek, 24. oktobra, po
večerni sv. maši.
SREČANJE ČLANOV GIBANJA VERA IN
LUČ (VIL) (nedelja, 26. 10.)
V zadnjo številko Mihaelovega lista je
pomotoma zašel star prispevek o vključitvi
naše skupine VIL v Slovensko VIL. Seveda
se je to zgodilo lani, letos pa se veselimo že
prve obletnice tega dogodka. Redna srečanja
VIL so vsako četrto nedeljo v mesecu. Tako
ste vabljeni na naše naslednje srečanje, ki bo
v nedeljo, 26. oktobra, ob 15h v župnijskem
domu v Mengšu.
Prehod na zimski čas
(nedelja, 26. 10.)
Na zadnjo oktobrsko nedeljo prestavimo
ure nazaj na sončni čas. To pomeni, da bomo
spali eno uro dlje, večeri pa bodo krajši. Večerna
sv. maša se bo ob tem datumu prestavila na 18.
uro. Hvala za razumevanje!
Prav tako se bodo po tem datumu za eno
uro prestavile uradne ure Župnijske karitas in
vse druge dejavnosti, ki so vezane na sv. mašo.
Zahvala
Mnogi ste opazili, da sta na stranskih
oltarjih nad tabernakljema zdaj tudi nova
križa. No, nista čisto nova. Stara je namreč
našel g. Štefan Babič in ju dal obnoviti g. Petru
Krušniku. Ta je naredil nova lična podstavka
in ju na oltarja umestil tako, kakor bi bila tam
od nekdaj. Obema Bog povrni!
Ob začetku veroučnega leta smo se
razveselili ponudbe čistilnega servisa TEMAL
Marjana Testena iz Loke, ki je s svojo ekipo
umil vsa okna v župnijskem domu. Še enkrat
hvala in Bog naj jim povrne.
Župnija Mengeš
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
telefon: 01/723-01-10
telefaks: 01/723-01-11
Poslovna računa
0230 1009 1305 775
2900 0005 5800 562
Svete maše
Nedelja: 800, 1000 in 1900
Delavniki: 1900
Odgovarja
Janez Avsenik, župnik
telefon: 040 789 435
e-pošta: [email protected]
Pisarna
• ponedeljek in torek
med 8. in 9. uro
• vsak večer po sveti maši
• po predhodnem
telefonskem dogovoru
Spletna stran
www.župnija-mengeš.si