Poglej pdf

BORZA STREH
Zaslužite
s streho
Z oddajo strehe lahko dobite do deset tisoč evrov
M
arsikdo težko iz lastnega žepa financira postavitev svoje sončne elektrarne. Čeprav so
pribitki na posojila zdaj visoki, lahko svojo
streho dobro izrabite. Tudi v Sloveniji namreč
nastaja borza streh, na kateri se srečujejo najemniki in najemodajalci.
Jure Ugovšek
[email protected]
100
kvadratnih metrov ali več mora
meriti streha,
da je primerna
za oddajanje za
sončno elektrarno.
Najugodnejša je
južna lega, sprejemljiv pa je tudi
najem strešnih
površin, obrnjenih
na jugovzhod in
jugozahod.
V Nemčiji že kar nekaj časa obstaja borza streh za montažo sončnih celic (http://www.dachboerse.net). Lastnik
strehe in investitor ponavadi skleneta 20-letno pogodbo za najem strehe, na katero najemnik postavi sončno
elektrarno. Lastnik navadno prejme plačilo v vrednosti
od pet do šest odstotkov od proizvedene električne energije, mogoč pa je tudi drugačen dogovor. Mitja Troha iz
podjetja Energosolar – to je nosilec licence za borzo streh
v Sloveniji – pravi, da je zdaj v Nemčiji povpraševanje po
najemu streh večje od ponudbe. Takšno borzo vzpostavljajo tudi v Sloveniji.
Najprimernejše so obrnjene na jug
Troha je pojasnil, da se bodo v Sloveniji zaradi državne
uredbe o odkupu električne energije, pridobljene iz
sončnih žarkov, strehe najemale za 15 let. Pravi, da so za
oddajanje primerne strehe, ki merijo vsaj sto kvadratnih
metrov. Najugodnejša je južna lega, sprejemljiv pa je
tudi najem strešnih površin, obrnjenih na jugovzhod in
jugozahod. Najemodajalec ne prevzema tveganj in mu
ni treba financirati ničesar. Za oddano strešno površino
od investitorja prejema najemnino v vrednosti od pet
do šest odstotkov zajamčene odkupne cene električne
energije, proizvedene iz sonca. Po podatkih Agencije za
prestrukturiranje energetike trenutna odkupna cena
kilovatne ure za sončno energijo znaša 37,42 evrskega
centa. Med drugim je cena odvisna tudi od količine
oddane energije.
»Oddaja strehe v najem za postavitev sončnih elektrarn je ena izmed možnosti za lastnika strehe, kako
izkoristiti neuporabljeno, vendar koristno površino,«
pravi Kristijan Brecl iz laboratorija za fotovoltaiko in
optoelektroniko ljubljanske fakultete za elektrotehniko. Seveda to velja, če lega strehe ustreza zahtevam
za postavitev sončne elektrarne. Poleg najema si lahko
najemodajalec s tem pomaga zagotoviti potreben finančni vir za morebitno obnovo strešne kritine. »Oddaja
streh omogoča posamezniku, ki nima dovolj finančnih
sredstev, ima pa nepremičnino, da po svoje pripomore
k proizvodnji električne energije, prijazni do okolja,«
pravi Brecl.
18 P&P panoge in posel Okolje in energija
Najemnina je odvisna od lastnosti strehe
in povpraševanja
Pred dobrim letom dni smo v reviji Moje finance (http://www.
finance.si/227166) pisali o Kranjčanu Brunu Blatniku, ki po
postavitvi lastne sončne elektrarne z oddajo elektrike v povprečju prejme 240 evrov na mesec. Za postavitev je porabil
približno 40 tisoč evrov, naložba pa naj bi se mu povrnila v
12 do 14 letih. Po takratnih izračunih bi z oddajanjem strehe
v povprečju prejemal 15 evrov na mesec. Kot je napisano na
spletni strani (www.borzastreh.si), je najemnina odvisna od
kvalitativnih lastnosti in povpraševanja. Za izrabljen kvadratni meter strešne površine se najemni zneski gibljejo
med 32 in 44 evri za celotno obdobje. Kot predplačilo je
mogoče razumeti delne zneske celotne najemne cene. Ker
pa ima v tem primeru investitor veliko obrestno izgubo, je
treba upoštevati tudi obrestno izravnavo. Pri oddajanju 320
kvadratnih metrov uporabne in kakovostne strešne površine
z idealno usmeritvijo strehe na jug bi bila celotna najemnina
okoli 14 tisoč evrov. Približno polovico najemodajalec prejme
vnaprej, nekaj se odšteje zaradi izravnave obresti, preostanek
pa dobi najemodajalec plačan v letnih obrokih.
V Nemčiji tudi dvomestni donosi
V Nemčiji so najemniki streh s postavitvijo sončnih celic
dosegali tudi dvomestne donose (z 80-odstotnim bančnim
kreditiranjem posamezne elektrarne), pri čemer so tvegali
zelo malo, je povedal Troha. »Z uporabo priznanih blagovnih znamk in izdelkov je praviloma zelo malo izpadov,«
pojasnjuje Troha.
Pogodba naj ščiti najemodajalca in najemnika
Kristijan Brecl opozarja, da je tako kot pri vsakem najemu in
oddaji tudi v tem primeru treba pazljivo sestaviti pogodbo,
ki bo ščitila najemodajalca in najemnika. »Treba je določiti
najemnino, ki je ponavadi vezana na proizvodnjo električne
energije, dobo najema, lastništvo elektrarne po potečeni
dobi najema in drugo,« našteva. Prav tako se mora zaščititi
investitor. »Na primer pred zamenjavo lastnika objekta,«
opozarja Brecl. Pojasnil je še, da lahko za najemodajalca dolgoročna pogodba pomeni oviro pri morebitni preureditvi ali
nadgradnji objekta.
Pred oddajo, se poučite o sončnih elektrarnah
Brecl opozarja, da se borza streh v Sloveniji šele vzpostavlja,
zato je treba biti pri previden izbiri morebitnega posrednika. Prav tako je dobro, če je najemodajalec poučen o
sončnih elektrarnah in ima vpogled v gradnjo. Samo tako
lahko namreč vidi dodano vrednost svoje strehe in kakovost
sončne elektrarne.