eltherm at8, st8

1
ODPRAVLJANJE TEŽAV
regulacije ogrevanja
ELTHERM AT8, ELTHERM ST8 :

PROBLEM: Dnevi utripajo, tipke se ne odzivajo, razen tipke "
" ročnega
preklopa režima ogrevanja.
REŠITEV: Čas in dan v tednu nista določena. Potrebno ju je nastaviti.

PROBLEM: Ko držite tipko" " dnevi še vedno utripajo, čeprav je bil točen čas
nastavljen.
REŠITEV: Potrebno je nastaviti tudi dan v tednu.

PROBLEM: Primer: Ura je 10.00. Pravkar smo vstavili program, da želimo višji
režim ogrevanja (
) ob 8.00, ura pa je še vedno v stanju nižjega režima
ogrevanja (
). Na uri se pokažeta simbola " " in " ".
REŠITEV: Ko spreminjamo program, programska ura ne "pogleda nazaj", da bi
videla v katerem stanju mora biti. Zato ročno, s tipko "
", nastavimo želeni
režim ogrevanja (v našem primeru na višji). Na uri se bosta prikazala simbola "
" in " ", programska ura pa bo ob naslednjem preklopu prešla na avtomatsko
delovanje.

PROBLEM: Ko nastavljamo program, nastavimo čas preklopa in želimo
nadaljevati z nastavljanjem naslednjega programskega mesta, nam utripa znak "
".
REŠITEV: Za preklopno mesto je treba definirati ali gre za višji (
) oz. nižji (
) režim ogrevanja. S tipko "
" nastavimo željeni režim.

PROBLEM: Prikaz na zaslonu zbledi.
REŠITEV: Potrebno je zamenjati baterijske vložke, kar je priporočeno storiti na
začetku vsake nove kurilne sezone.
FIRŠT d.o.o., Koroška cesta 56, 3320 Velenje
Tel: 03 898 35 00, fax: 03 898 35 35, [email protected]
www.first.si