Cenik Mitsubishi Ecodan 2014

CENIK SISTEMOV TOPLOTNIH ČRPALK ZRAK/VODA MITSUBISHI ELECTRIC
ECODAN ZA PRIPRAVO OGREVALNE IN SANITARNE VODE DO 60°C
INVERTER ZUNANJE ENOTE
MODEL / gretje do zunanje
temperature
PUHZ-SW40VHA / do -15°C
PUHZ-SW50VHA / do -15°C
PUHZ-SW75VHA / do -20°C
PUHZ-SW100VHA / do -20°C
PUHZ-SW100YHA / do -20°C
PUHZ-SW120YHA / do -20°C
Napajanje
(električni priklop)
Grelna moč in COP
podana pri A2/W35
Grelna moč in COP
podana pri A7/W35
230V ~ 50Hz
230V ~ 50Hz
230V ~ 50Hz
230V ~ 50Hz
400V ~ 50Hz
400V ~ 50Hz
4,0 / 3,24
5,0 / 2,97
7,5 / 3,40
10,0 / 3,32
10,0 / 3,32
12,0 / 3,24
4,1 / 4,80
6,0 / 4,42
8,0 / 4,40
11,2 / 4,45
11,2 / 4,45
16,0 / 4,10
VPC brez
DDV v EUR
1.423 €
1.533 €
2.057 €
2.795 €
2.896 €
3.670 €
INVERTER ZUNANJE ENOTE
MODEL / gretje do zunanje
temperature
Napajanje
(električni priklop)
Grelna moč in COP
podana pri A2/W35
Grelna moč in COP
podana pri A7/W35
PUHZ-SHW80VHA / do -25°C
PUHZ-SHW112YHA / do -25°C
PUHZ-SHW140YHA / do -25°C
PUHZ-SHW230YKA / do -25°C
230V ~ 50Hz
400V ~ 50Hz
400V ~ 50Hz
400V ~ 50Hz
8,0 / 3,55
11,2 / 3,34
14,0 / 2,96
23,0 / 2,37
8,0 / 4,65
11,2 / 4,46
14,0 / 4,22
23,0 / 3,65
VPC brez
DDV v EUR
3.190 €
3.840 €
4.250 €
7.360 €
NOTRANJE VODNE ENOTE
MODEL
ERSC-VM2B (hlajenje/gretje)
EHSC-VM6B
EHSC-YM9B
EHST20C-VM6B
EHST20C-YM9B
Napajanje / Pomožni
električni grelnik
Rezervoar sanitarne vode
230V ~ 50Hz / 2kW
230V ~ 50Hz / 6kW
400V ~ 50Hz / 9kW
230V ~ 50Hz / 6kW
400V ~ 50Hz / 9kW
brez
brez
brez
200 l
200 l
VPC brez
DDV v EUR
2.750 €
2.745 €
2.830 €
4.195 €
4.287 €
HIBRID INVERTER ZUNANJA ENOTA*
MODEL / gretje do zunanje
Napajanje
Grelna moč in COP Grelna moč in COP
podana pri A2/W35 podana pri A7/W35
(električni
priklop)
temperature
PUHZ-FRP71VHA / do-20°C
230V ~ 50Hz
7,5 / 2,83
8,0 / 4,08
* zunanja enota sistema zrak/voda v kombinaciji s sistemom zrak/zrak
VPC brez
DDV v EUR
2.585 €
NOTRANJE ENOTE ZA PRIPRAVO VODE
MODEL
EHSC-VM6B
EHSC-YM9B
EHST20C-VM6B
EHST20C-YM9B
Napajanje / Pomožni
električni grelnik
Rezervoar sanitarne vode
230V ~ 50Hz / 6kW
400V ~ 50Hz / 9kW
230V ~ 50Hz / 6kW
400V ~ 50Hz / 9kW
brez
brez
200 l
200 l
VPC brez
DDV v EUR
2.745 €
2.830 €
4.195 €
4.287 €
NOTRANJE KLIMATSKE ENOTE
MODEL
PKA-RP71KAL - stenska enota*
PEAD-RP71JALQ - kanalska e.**
PCA-RP71KAQ - stropna e.**
* z IR upravljalcem
nazivna hladilna / grelna
moč v kW
SEER / razred sezonske
energetske učinkovitosti
SCOP / razred sezonske
energetske učinkovitosti
7,1 / 8,0
7,1 / 8,0
7,1 / 8,0
6,3 / A++
5,4 / A
6,4 / A++
4,2 / A+
3,8 / A
4,2 / A+
VPC brez
DDV v EUR
835 €
835 €
926 €
** s stenskim žičnim upravljalcem PAR-31MAA-J
Rezervoarji za sanitarno vodo in dodatna oprema
SWPN 200l - rezervoar z enojnim izmenjevalcem površine 1,9m2 in 3kW elek. grelcem in termostatom
SWPN 300l - rezervoar z enojnim izmenjevalcem površine 2,3m2 in 3kW elek. grelcem in termostatom
SWPN 400l - rezervoar z enojnim izmenjevalcem površine 2,8m2 in 4,5kW elek.grelcem in termostatom
SWPN 500l - rezervoar z enojnim izmenjevalcem površine 3,3m2 in 4,5kW elek. grelcem in termostatom
SWP2N 300l - rezervoar z dvojnim izmenjevalcem površine 1,2m2 in 2,7m2 ter 3kW elek. grelcem in termos.
SWP2N 400l - rezervoar z dvojnim izmenjevalcem površine 1,75m2 in 3,2m2 ter 4,5kW elek. grelcem in termos.
SWP2N 500l - rezervoar z dvojnim izmenjevalcem površine 2,03m2 in 4,36m2 ter 4,5kW elek. grelcem in termos.
HK4 - hidravlična kretnica 17l
PAR-WT50R-E - brezžični sobni termostat
PAR-WR51R-E - sprejemnik za brezžični sobni termostat
FERNOX TF1 - magnetno ciklonski vodni filter
PAC-TH011TK-E - tipalo za bojler
ESBE (VRG-231 / ARA645) - tropotni preklopni ventil z motornim pogonom
PAC-TH011HT-E - visoko temperaturno tipalo za obstoječi ogrevalni sistem
PAC-TH011-E - tipalo za nadzor ogrevalne cone
PAC-SE41TS-E - senzor temperature
PAC-IF051B-E - komunikacijski vmesnik (kaskada)
PAC-SIF051B-E - komunikacijski vmesnik (kaskada - podrejena)
671 €
963 €
1.095 €
1.253 €
1.273 €
1.430 €
1.610 €
60 €
77 €
77 €
125 €
35 €
175 €
65 €
65 €
38 €
987 €
545 €
Cene ne vključujejo vrednosti vgradnje in DDV-ja. Vrednost vgradnje je odvisna od zahtevnosti in porabljenega materiala, določi se ob ogledu prostorov. Vgradnjo vršijo pooblaščeni
monterji po Sloveniji. Ob prodaji in vgradnji se obračuna 22% stopnja DDV, razen pri vgradnji investitorju v socialna stanovanja pod 120m2 uporabne površine in hiše pod 250m2
uporabne površine, ko se obračuna 9,5% DDV.
VITANEST d.o.o., Industrijska cesta 9, Kromberk, NOVA GORICA, tel:05 3384999, fax:05 3384990 Cenik velja od 10.03.2014 do preklica.
NAROČILA: e-mail: [email protected] ali fax: 05 33 84 990