dvokuriščni

Dvokuriščni kotel
brez bojlerja
tip DK
Ob Blažovnici 17
2341 Limbuš
Slovenija
tel.: +386 (0) 2 61 44 419
tel./fax.: +386 (0) 2 61 31 460
gsm: +386 (0) 41 680 891
tip DK
www.eurotherm.si,
[email protected]
MO
PE
LE ŽNO
TN S
EG T M
A
O
GO NT
RI AŽ
LN E
IK
A
Eurotherm d. o. o., Ob Blažovnici 17, 2341 Limbuš, Slovenija, tel.: +386 (0) 2 61 44 419, tel./fax.: +386 (0) 2 61 31 460, gsm: +386 (0) 41 680 891, www.eurotherm.si, [email protected]
Dvokuriščni kotel
brez bojlerja
tip DK
Kurišče, ki je namenjeno za
kuriščem za trdna in tekoča
goriva.
Kurišče, ki je namenjeno za
kurjenje trdnih goriv, je identično
originalni zasnovi kurišča kotla
EK, ki omogoča optimalne
izkoristke.
Naz. moč
TIP
(kW) trdo
KOTLA
gorivo
DK-18
DK-25
DK-30
DK-35
DK-40
18
25
30
35
40
1 Regulacija oljnega kotla
2 Kurišče za trdno gorivo
Naz. moč
Min.
(kW)
vlek
tekoč.
Pa
gorivo
18
15
25
15
30
18
35
18
40
20
Max.
obrat.
tlak
(Ba)
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Krmljenje oljnega kotla vrši
Kotel je dobro izoliran in
obdan z estetskim in enostavno
razstavljivim kovinskim plaščem.
Z
kvalitetno in moderno zasnovana
asnova kotla omogoča
kotlovna regulacija.
enostavno in hitro montažo!
Količ.
Masa
vode v
(kg)
kotlu
305
320
335
360
385
145
160
184
196
221
3 Kurišče za tekoče in plinasto gorivo
4 Dimnik za oljno kurišče
DIMENZIJE (mm)
(col)
L
L1
B
H
A
A1
E
F
G
I
D
D1
J
590
650
750
750
750
620
680
780
780
780
550
550
550
600
650
1530
1590
1590
1590
1590
1360
1420
1420
1420
1460
840
840
840
840
840
430
430
430
430
430
1000
1000
1000
1000
1000
1440
1490
1490
1490
1490
300
300
300
300
300
160
180
180
180
190
130
130
130
130
130
1˝
1˝
1˝
1˝
5/4˝
5 Dimnik za kurišče – trdna goriva
6 Priključek za regulator vleka
7 Spojka za namestitev termičnega izmenjevalca
8 Mesto za potopno pušo termičnega ventila
9 Vrata za čiščenje prekatov
Eurotherm d. o. o., Ob Blažovnici 17, 2341 Limbuš, Slovenija, tel.: +386 (0) 2 61 44 419, tel./fax.: +386 (0) 2 61 31 460, gsm: +386 (0) 41 680 891, www.eurotherm.si, [email protected]
Pridržana pravica spremembe.
Je specialni kotel z ločenim
kurjenje tekočih goriv, ima
že uveljavljeno konstrukcijo
nizkotemperaturnega kotla z
vročo izgorevalno komoro in
trovlečnim sistemom vodenja
dimnih plinov, s čimer zagotavlja
učinkovito izrabo dovedene
energije (93 %) ter bistveno
zmanjšuje emisijo škodljivih
snovi (vsebnost NOx), daje visoko
obratovalno varnost in dolgo
življenjsko dobo.