Zvonček - Župnija Brezovica

Zvonček
Glasilo župnije Brezovica
februar-marec 2014, št. 4
Občutek za sveto v našem svetišču
Sveto pismo ne odgovarja
na vprašanje, kaj je sveto, kaže
pa na sveta znamenja. To so
sveti kraji, podobe, obredi in
kretnje, ki posebno izrazito
kažejo na Boga in ki jih
doživljamo
kot
posebej
napolnjene z Božjo močjo.
V času pred Jezusovim
prihodom je bilo svetost Boga mogoče izkusiti na dva načina - kot
osrečujoče izkustvo Božje bližine (npr. v naravi), po drugi strani pa
kot videnje Božjega veličastva (npr. preroki). Vstop v presveto, v
srce jeruzalemskega templja, je bil dovoljen samo velikemu
duhovniku in še to le enkrat v letu, na spravni dan. Ko pa je Jezus
na križu izdihnil svoje življenje, se je pretrgalo zagrinjalo v templju,
ki je ločevalo sveto od presvetega, od vrha do tal. Jezus Kristus,
Sin Božji in Sin človekov je strgal ločilno steno med Bogom in
njegovim stvarstvom.
Kraj, ki je posebej napolnjen s svetostjo, je cerkev. Cerkev,
v katero vstopamo, je prostor, ki nas usmerja v skrivnost. Vsa
notranjost cerkve, vsi predmeti in obredi nam govorijo o Bogu.
Vrata v cerkev so kakor meja med zunanjim svetom in svetiščem.
V cerkvi smo pred Bogom na drugačen način kot sredi sveta.
Svetišče nas spodbuja, da tudi mi postajamo vredno Božje
svetišče, saj smo po krstu tempelj Svetega Duha.
Prihod v cerkev, odhod iz nje
in čas, ko smo v cerkvi, od nas
Na potovanju križem
zahteva držo, ki izraža spoštljiv in
sveta moreš naleteti
odprt odnos do Kristusa. Vse to
na mesta brez zidov,
izrazimo s kretnjami in načinom
brez znanosti, brez
naše molitve. Križ ob vstopu v
vladarja, brez palač,
cerkev, drža rok in spoštljiv poklek
brez zakladov, brez
pomenijo, da se zavedamo svetosti
zlatnikov, brez
prostora in Jezusa v tabernaklju, ki
telovadnic in brez
je duhovno središče in srce župnije.
gledališča, toda
Jezus je nekdo, ki mu v cerkvi
mesta brez templjev
lahko damo svojo dušo. Duša
bogov, brez molitve,
klečanja pa je, da se tudi srce
prisege in
notranje pokloni Bogu v globokem
prerokovanja, takega
spoštovanju.
mesta ni videl še
Sveta daritev, sveti prostor,
noben smrtnik in ga
sveta znamenja in Kristus v
ne bo nikoli videl.
Najsvetejšem nas spodbujajo, da
pri mašni daritvi sodelujemo
(Plutarh iz Hajroneje,
notranje in zunanje. To pomeni, da
Moralia)
spremljamo obred z razumom in s
srcem; z vero in ljubeznijo. Na
zunaj pa se to sodelovanje pokaže
tako, da v skladu z dogajanjem molimo in pojemo, vstajamo,
sedimo, se priklanjamo in poklekujemo. Stoja, sedenje, klečanje,
prikloni – vse to je povezano z vsebino mašne daritve in pomaga to
vsebino tudi razumeti. Hkrati pa pripomore k povezanosti z Bogom
in med seboj.
Cilj naše duše je svetost in pot k Jezusu Kristusu, ki je
najbolj sveti. Cerkev razglasi za svete tiste ljudi, ki so do konca
presvetljeni od Kristusove luči. To se dogaja pogosto šele po
dolgotrajnem in tudi bolečem procesu vztrajne molitve, spoštovanja
in goreče drže, ker je ta luč kakor ogenj, ki ločuje žlindro od zlata.
Nešteto je svetih znamenj, ki odpirajo svet za Boga. Kot
nasprotje plehkosti odpirajo nadčutni in presežni svet. Naj bo vsak
naš križ, poklek ali priklon tako spoštljiv in ljubeč, da bo sveto
znamenje Boga.
župnik Jože
2
DATUM
URA
NAMEN
Ponedeljek,
24. 2. 2014
19.00
(DR)
Torek
25. 2. 2014
8.00
(BR)
++ Marija, Filip Pezdir in Antonija, Adolf
Rupnik
++ starši France in Frančiška Juvančič
za ozdravljenje
Sreda,
26. 2. 2014
18.30
(VG)
Četrtek,
27. 2. 2014
Petek,
28. 2. 2014
8.00
(BR)
19.00
(BR)
Sobota,
1. 3. 2014
19.00
(BR)
Nedelja,
2. 3. 2014
8. nedelja med
letom
7.00
(BR)
8.00
(LG)
9.15
(VG)
10.30
(BR)
+ Franci Jesenovec
+ Ciril Opeka
+ Marija Zibelnik 30. dan
+ Marija Komelj 30. dan
+ Ciril Pezdir 30. dan
+ Zvonka Pezdir 7. dan
++ družina Recek
++ Janez Slana, obl. ati Ivan
+ Lojze Gosar
++ družina Grosman
+ Jože Kršmanec 1. obl.
++ družina Vrhovec
++ starši Anton in Pavla Čamernik,
Gorazd, Drago in Jelka
++ Rudi, obl. Vera Lomovec
Za farane in dobrotnike
++ starši Zalar
+ Ivanka Završnik
+ Majda Smrtnik
++ France in Milka Čuden, Frančiška
Mrak
++ Šinkovceve in po osebnem namenu
+ Drago Zorc
+ Janez Marinko
+ Jure Mahne
+ Anton Zore 1. obl.
+ Ivan Pezdir
3
DATUM
URA
Ponedeljek,
3. 3. 2014
19.00
(LG)
19.00
(BR)
Torek
4. 3. 2014
Sreda,
5. 3. 2014
19.00
(BR)
PEPELNICA ++
Četrtek,
6. 3. 2014
8.00
(BR)
Petek,
7. 3. 2014
19.00
(BR)
Sobota,
8. 3. 2014
Nedelja,
9. 3. 2014
1. postna nedelja
19.00
(BR)
7.00
(BR)
8.00
(LG)
9.15
(VG)
10.30
(BR)
NAMEN
v zahvalo za zdravje
+ Stane Kvaternik
+ Jožef Tomšič, duhovnik
+ Jože Kršmanec
++ Tončka in Marija Remškar
+ Marinka Pezdir
+ Ciril Ropret
+ Stane Brolih
+ Dušan Belič
+ Rozi Geršak
+ Franc Jamnik
+ Janez Grdadolnik in Frančiška, obl.
V priprošnjo sv. Moniki
+ Ivanka Keršmanec
++ Anton in starši Seliškar
+ Justina Vuga
++ Marija in Jože Likovič
+ Frančišek Kozamernik
+ Mili Gerbec
+ Franci Hočevar
+ Nace Pezdir, Nova pot
+ Ciril Opeka
+ Marijan Zibelnik
+ Ljudmila Gregorc
+ Ljudmila Pezdir, obl.
++ Frančišek Žitko, obl. Franc Rotar,
obl.
za farane in dobrotnike
4
Godovi in Božja beseda
od 24. 2. do 9. 3. 2014
Apd 1,15-17.20-26; Ps 113,1-8;
Jn 15,9-17
Predlagali so dva, Jožefa, ki se je
imenoval Bársaba, z vzdevkom Just,
in Matija. Nato so takóle molili:
»Gospod, ti poznaš srca vseh, pokaži,
katerega od teh dveh si izbral, naj
prevzame mesto v tej službi in
apostolstvo, od katerega je odpadel
Juda, da je šel na svoj kraj!« In
žrebali so, žreb pa je določil Matija, in
pridružili so ga enajstim apostolom.
24.2.
Matija, apostol
(Apd 1, 23-26)
25.2.
Valburga, opatinja
Jak 4,1-10; Ps 55,7-8.9-10.1011.23; Mr 9,30-37
26.2.
Aleksander, škof
Jak 4,13-17; Ps 49,2-3.6-11 ; Mr
9,38-40
27.2.
Gabrijel, redovnik
Jak 5,1-6; Ps 49,14-20; Mr 9,4150
28.2.
Roman, opat
Jak 5,9-12; Ps 103,1-2.3-4.89.11-12; Mr 10,1-12
1.3.
Albin, škof
Jak 5,13-20; Ps 141,1-2.3.8; Mr
10,13-16
2.3.
Agnes (Neža) praška,
klarisa, opatinja
Iz 49,14-15; Ps 62,2-3.67.8-9; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,2434
»Kdo izmed vas pa more s svojo
skrbjo podaljšati svoje življenje za en
sam komolec?« (Mt 6,27)
5
3.3.
Kunigunda, kraljica
1 Pt 1,3-9; Ps 111,1-2.5-6.9.10;
Mr 10,17-27
4.3.
Kazimir, poljski
kraljevič
1 Pt 1,10-16; Ps 98,1.2-3.3-4; Mr
10,28-31
5.3.
++Pepelnica
Molitve za rajne
Hadrijan,
mučenec
»Spominjaj se, da si prah in da v
prah se povrneš!«
Pepeljenje vernike spominja, da smo
vsi ljudje zapisani smrti, spokornost
pa je prvi korak na poti k vstajenju.
6.3.
Nika, redovnica
5 Mz 30,15-20; Ps 1,1-4.6; Lk
9,22-25
7.3.
Perpetua in Felicita,
mučenki
Iz 58,1-9; Ps 51,3-4.5-6.18-19;
Mt 9,14-15
8.3.
Janez od Boga, redovni
ustanovitelj
Iz 58,9-14; Ps 86,1-2.3-4.5-6; Lk
5,27-32
9.3.
Frančiška Rimska,
redovnica
1 Mz 2,7-9;3,1-7; Ps 51,34.5-6.12-13.14.17; Rim
5,12-19 ali 5,12.17-19; Mt
4,1-11
Sveti Anton Puščavnik je nekoč uprl svoj pogled v globino Božjih
sodb in vprašal Boga: »Gospod, kako to, da nekateri umrejo v mladih
letih, drugi pa dosežejo visoko starost? In zakaj nekateri živijo v
uboštvu, medtem ko drugi bogatijo? Kako da krivični bogatijo in
pravični živijo v uboštvu?«
Tedaj je prišel do njega glas, ki je odgovoril: »Anton, nase pazi! To so
namreč Božje sodbe in ne bi ti koristilo, da jih spoznaš.«
6
Pomen nekaterih delov svete maše
Tišina pri sveti maši
Pri sveti maši glasno
molimo, pojemo, beremo
ali
poslušamo.
Pri
nekaterih delih svete
maše pa je prav, da je
nekaj časa tišina. Tako
imamo
pri
skupnem
kesanju nekaj trenutkov
tišine, da vsak sam
premisli o svojem (grešnem) stanju. Posebno je zaželeno, da je nekaj
časa tišina po evangeliju, oz. kadar je pridiga, po pridigi. V teh
trenutkih tišine ima vsak priložnost, da pomisli na določene stvari,
vodila, priporočila ali opomine iz prebrane Božje besede, ali izlušči
misel iz pridige. O tem naj bi kasneje na poti domov, doma, med
tednom, še posebej premišljevali, zlasti pa to uresničevali v
konkretnem življenju. Ti trenutki tišine tako niso namenjeni različnemu
drugemu premišljevanju, ampak predvsem vsrkavanju Božje besede,
ki je edina resnična in učinkovita duhovna hrana, ki – če jo kot tako
tudi sprejmemo – napolni našo duhovno praznino.
Nekaj tišine naj bi bilo tudi po svetem obhajilu, da se lahko vsak sam
pri sebi pogovori z Jezusom, ga pozdravi, počasti, se mu zahvali in ga
tudi poprosi za pomoč in potrebne milosti. Če nas tišina spravlja v
slabo voljo, ali ne vemo, kaj bi takrat premišljevali, je to lahko
znamenje, da smo notranje prazni in da te praznine ne znamo več na
pravi način zapolniti. Polni jo zunanji hrup in obilica dejavnosti, ki si jih
nalagamo v vsakdanjem življenju. Tišina nam tako postane neprijetna,
Jezusov nagovor preko Božje besede pa neslišen.
Kjer je pred sveto mašo molitev rožnega venca, naj bi glasno molitev
redno zaključili vsaj tri do pet minut pred začetkom svete maše, da se
7
lahko vsak v tišini pripravi na sveto mašo ter premisli, koga želi
vključiti v svojo molitev, za kaj se bo Bogu zahvalil, česa se mora
kesati ter kaj bo v duhu položil na oltar in daroval Jezusu.
(Povzeto po knjigi Sveta mašna daritev: Pomen nekaterih delov svete maše,
Župnija Ljubljana Koseze, 2013)
Dogodki v naši župniji
Obisk urgentnega zdravnika pri mladinski skupini
8. februarja je mladinsko skupino obiskal
urgentni
zdravnik.
Mladincem
je
predstavil svoje delo in povedal štiri
dogodke, ki jih je doživel v svojem
poklicu: izkušnjo, ko je umiral zelo
grešen človek; izkušnjo z narkomanom;
izkušnjo s samomorilko ter izkušnjo, ko
je pacientka umrla na poti v bolnišnico.
Zdravnik nam je povedal, kaj v takih
trenutkih lahko naredi za umirajoče ter njihove svojce kot zdravnik,
človek in kot kristjan.
Mladinci smo se razdelili v skupine in se pogovarjali o našem
odnosu do bolezni, smrti, umirajočih … ter o nekaterih etičnih
vprašanjih, povezanih z boleznijo in smrtjo. Razmišljali smo, kaj
lahko vsak od nas naredi za bolnike in umirajoče, o pomembnosti
sočutja ter pomenu duhovnih del usmiljenja.
(zapisala A.K.)
8
Zapisnik seje ŽPS in GS
11.2.2014 smo člani ŽPS in GS začeli naše srečanje z molitvijo v kapeli
sv. Jožefa, nadaljevali pa v Marijinem domu na Brezovici. Osrednja tema
je bila priprava pastoralnega načrta v naši župniji, gradivo zanjo je
pripravil g. župnik. Podnaslov teme je Živa mala občestva v župniji. Že
papež Janez Pavel II je učil duhovnike, naj ne dušijo pobud laikov. Zakaj
PIP spodbuja mala občestva: v mali skupini je možna pristnejša izkušnja
prve cerkve (nazaj k izvirom, k pastorali osebnega stika). So pa tudi
možne težave malih skupin: izgubi se občutek cerkve, povezanosti z
župnijo, pojavi se elitizem. Pomembno je, da župnija povezuje mala
občestva tudi s sodelovanjem pri nedeljskem bogoslužju, z druženjem po
maši, v Marijinem domu... Potrebno je napraviti pastoralni načrt: postaviti
cilje, razdeliti naloge, spremljati potek. Pomemben je osebni stik, ne
spregledati osebe. Pri pripravi dejavnosti lahko laiki mnogo pomagajo.
Aktivizem brez Boga vodi v sekularizem, zato je pri vsaki dejavnosti
nujna molitev. Veselje v Bogu je pomoč proti utrujenosti pastoralistov in
laikov. Vesel pastoralni delavec lahko gore premika. Vsako delo začnimo
pred Najsvetejšim.
Sejo smo nadaljevali z aktualnimi pastoralnimi dogodki. Pred nami je
postni čas. Zunanja spodbuda naj bo vidna v vseh naših bogoslužnih
prostorih: poleg postne okrasitve tudi simbolno znamenje posta. Duhovne
postne spodbude bodo tedenske. Nedeljski križev pot: 9.3. na Logu
(pripravi ŽPS), 16.3. v Vnanjih Goricah (v cerkvi), 23.3. na Brezovici
(pripravi mladina), 30.3. v Dragomeru, 6. 4. na Logu (pripravijo skavti),
13.4. na Logu.
Naslednji Antonov večer bo v marcu, v domu v Vnanjih Goricah, gosta
bosta g. Tone Kuntner in g. Jože Zadravec.
1.3. bo duhovna obnova za birmance in njihove starše, 3 postne sobote
po maši pa za: može in fante eno soboto, za dekleta in žene eno soboto
ter za zakonce eno soboto.
Na Gregorjevo (12.3.) so k maši vabljeni vsi zaročenci in zaljubljenci.
1. petek v marcu: po maši bo najprej križev pot, nato adoracija in rožni
venec za družine pred Najsvetejšim do 22.ure.
Na pepelnico, 19.3. in 25.3. bo sv. maša le na Brezovici ob 8. uri in ob 19.
uri. Praznovanje za starše bo na Brezovici 22.3. po maši.
9
Orgle in obnova cerkve: 12.2. bo v Cerkljah ogled doslej opravljenega
dela na orglah in dogovor glede hrambe do nadaljevanja del. 8.2. se je
sestal GS. Finančno nezahtevna dela v cerkvi se nadaljujejo. Govorili so
tudi o finančni plati projekta. Iz mesečnih nabirk za orgle se nabere malo
denarja, razmišljajo o drugih možnostih financiranja, tudi o tem, da bi
naprosili obrtnike in druge za sponzorstvo. Pripravili bodo obrazce za
doniranje 0,5% dohodnine za drugo leto.
Za naslednji božič bo nabavljen Jezus za jaslice na Logu in 3 kralji za
jaslice v Vnanjih Goricah.
Razmišljanje o dosegljivosti defibrilatorja v farni cerkvi.
Prošnja, da se izvede taktična vaja evakuacije iz Marijinega doma.
Naslednji Zvonček bo na A4 formatu.
Zahvala dobrotnicam in dobrotnikom
Ašičevega doma
Povsod je lepo, še najlepše pa je tam, kjer
nas sosede in druge ljudi dobre volje
povezuje delo v skupno dobro tudi v
domači soseščini. Na Brcih, sredi Vnanjih
Goric nas na tak način druži tudi Ašičev
dom. To je posestvo s hišo na vrhu griča, ki
bi brez naše pomoči propadalo. V
Ašičevem domu in na Brcih je dobrodošel vsak, saj je vedno dovolj
poučnega, veselja in zabave. Da pa nam je prijetno biti skupaj, smo
hvaležni Bogu in vsem dobrotnicam in dobrotnikom, ki jih ni mogoče
našteti, ne da bi koga nevede spregledali. Zahvaljujemo se vsem, ki si za
dobro počutje otrok, mladine in odraslih še posebej prizadevate. Zahvala
Poličnikovim, ki skrbite za urejenost in toploto, Ramutovim, ki ste
izboljšali ogrevanje in vodovod, Gosarjevim, ki ste priskrbeli
ventilatorje, Dolinarjevim za kuhinjski pult, Šuštarjevim za popravilo
vrat, Smrtnikovim za razrez plohov, Felčevim za položitev keramike,
pleskarska in druga dela, Isteničevim za jogi prevleke in Gašperjevim za
popravilo radiatorjev, instalacije in še kaj ter Mrakovim za pluženje in
posipanje. Posebno zahvalo zasluži tudi naš župnik za razumevanje,
sodelovanje in podporo. Tako, kot vsa leta, so tudi v preteklem letu veliko
10
pomagali mladi iz Občinskega društva podeželske mladine Brezovica
(hladilnik, štedilnik, inšt. material…) ter članice in člani Športno kulturno
turističnega društva Lokvanj (sanitarna keramika, luči…). Zahvala pa je
istočasno priporočilo tudi v naprej in predvsem povabilo, da se v podobno
obliko sodelovanja vključite tudi vi, saj je za vse veliko bolj koristno
druženje in dobro delo v domačem okolju, ki ustvarja vsem nam skupno
domovino prijaznejšo za vse. Bolj ko bomo sosedje med seboj povezani,
lažje bomo preživeli vse preizkušnje in dali vsem otrokom najlepšo
popotnico za njihovo prihodnost.
Že vrsto let preživijo počitnice v Ašičevem domu na Brcih mladi iz
drugih koncev Slovenije in na svoje domove ponesejo toplino naših
krajev in ljudi. Podobno pa nas bogatijo tudi oni, saj marsikdaj že s svojo
prisotnostjo še polepšajo maše na Gulču. Letošnje počitnice so pri nas
preživeli mladi iz Homca in Maribora. Podobno sožitje pa se obeta tudi v
prihodnje.
Drago Stanovnik
Obvestila in dogodki pred nami








V torek 25. februarja bo sveta maša izjemoma zjutraj, ker imam
zvečer predavanje za gasilce.
V sredo
26. februarja bo ob 20. uri srečanje za starše
prvoobhajancev.
V petek 28. februarja bo molitvena ura po sveti maši v kapeli sv.
Jožefa.
V soboto 1. marca bo ob 10. uri začetek duhovne obnove za
birmance in starše. Ob 10. 30. pa bo priprava na krst.
V nedeljo bo krstna nedelja in darovanje za orgle.
V ponedeljek bo ob 20. uri srečanje Karitas, lepo povabljeni novi
prostovoljci.
V torek bo po večerni sveti maši srečanje skupine Beseda
življenja.
V sredo 5. februarja bo PEPELNICA, strogi post in začetek
postnega časa.
11





V četrtek in petek 6. In 7. februarja bom obiskoval bolnike z
Najsvetejšim zakramentom.
V petek bo prvi petek, češčenje po sveti maši pripravijo starši,
namen češčenje bo molitve za družine in za otroke. Starši lepo
vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za blagoslov v vaših družinah.
Med češčenjem bo možnost za sveto spoved.
V soboto 8. marca bo ob 10. 30. srečanje za ministrante. Ob 18.
uri izpostavljeno Najsvetejše in možnost za sveto spoved.
V nedeljo 9. marca bo prva postna nedelja in ob 15. uri križev pot
na Logu. Križev pot pripravijo člani ŽPS.
Čiščenje župnijske cerkve: Sobota 1. marca: POD GRADOM.
Sobota 8. Marca: POT NA TIČNICO, PARTIZANSKA CESTA.
Naslednjič izide nova oblika Zvončka kot mesečno glasilo naše župnije, v
tej številki bodo tudi vsi darovi ob pogrebih. Samo oznanila pa bodo
izhajala vsakih 14. dni.
Postna postava za leto 2014
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko
noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo
darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na
pepelnično sredo (letos 5. marca) in na veliki petek (letos 18. aprila). Ta dva
dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi
post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo
zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali
ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini
(poroka, pogreb ...), post in zdržek odpadeta. Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki
se hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa.
Župnija Brezovica, Starovaška 19, 1351 Brezovica ◙ T: 01 363 71 80, M: 041 752 970
www.zupnija-brezovica.rkc.si, [email protected] ◙ TRR: SI56 1914 0501 0054 787
Račun za nove orgle: SI56 2420 0900 4477 143
Uradne ure, možnost za spoved in molitev pred najsvetejšim v kapeli sv. Jožefa v župnišču vsako
soboto od 8.30 do 10.00
12