Grintovec, Grintovčev steber, V/IV+, 250 m, (julij 2012)

Grintovec, Grintovčev steber, V/IV+, 250 m, (julij 2012)
Grintovec je z 2558m nad morjem najvišji vrh Kamniško Savinjskih Alp. Ta nedvomno pomembna in
častna vloga mu seveda zagotavlja velik obisk in zaslužen ugled, resničen alpinistični veljak pa
Grintovec vendar le ni. Plezalsko je gora najbolj zanimiva iz severa, kjer s svojo belo, ploščato
kamnino Grintovčev steber izrazito sili iz temneje obarvanega in dokaj brezobličnega ostenja. Jasno je
oblikovan v spodnji polovici stene, nad veliko gredo pa se njegovo grebenasto nadaljevanje kmalu
izgubi. Ponudi najboljšo skalo v steni in je seveda s tem najbolj obiskan plezalski cilj v Grintovcu.
Pristop do Grintovčevega stebra vodi iz
Zgornjega Jezerskega mimo tovorne
žičnice po markirani poti mimo Češke
koče v smeri Mlinarskega sedla. Po
novem je parkiranje pri tovorni žičnici
prepovedano, zato moraš parkirati že
nekoliko nižje na lepo urejenem
parkirišču. Ko dosežeš vznožje stene, ji
slediš še čez prve skale do gruščnate
grede in tam zaviješ desno k vznožju
stebra. Smer teče v območju velike
zajede v levem boku stebra. Zanjo je
značilno plezanje zaprtega tip, saj se
večinoma vzpenjaš po zajedah in kaminih. Stena je kar strma, plezanje lepo in napeto.
Najzahtevnejšo mesto precej izstopa, drugod pa je težavnost enakomerna. Zlasti na bolj strmih
mestih je skala zelo dobra. Po preplezani smeri sestopimo po zavarovani poti čez Mlinarsko sedlo.