Spoštovani starši, - Osnovna sola Vojnik

6. razred
Spoštovani starši,
Čeprav se letošnje šolsko leto še ni zaključilo, že razmišljamo o naslednjem. Pred Vami sta seznama
učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bo Vaš otrok potreboval v šolskem letu 2014/2015.
Šola vam tudi v letošnjem letu omogoča izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada. V letošnjem letu
stroške obrabnine za učence poravna Ministrstvo za šolstvo in šport RS. V tem primeru izpolnite naročilnico,
ki naj jo otrok vrne razredničarki, razredniku oz. razrednemu blagajniku do srede, 28. maja 2014.
Komplete naročenih učbenikov bodo učenci dobili prvi šolski dan.
Prilagamo vam ponudbe podjetij, ki se ukvarjajo s pripravo paketov šolskih potrebščin. Ponudbe preglejte
in se po svoji presoji odločite za ponudnika, če želite potrebščine in delovne zvezke kupiti že prej.
Izpolnjene naročilnice pošljite ponudnikom na navedeni naslov, lahko pa jih učenci oddajo tudi v šoli
skupaj s prijavo za učbeniški sklad do 28. maja 2014.
Položnice za delovne zvezke in potrebščine boste prejeli direktno od ponudnika. Pakete bodo učenci
prejeli po pošti, v izbrani papirnici ali pa prvi šolski dan v šoli (odvisno od vašega dogovora s
ponudnikom).
Če ne boste poravnali obveznosti do ponudnika paketa v dogovorjenem roku, vam paketa ne bodo
pripravili in ga tudi ne bodo dostavili. Za vse nejasnosti v zvezi z delovnimi zvezki in potrebščinami se
obrnite na svetovalne naslove ponudnikov!
Lepo pozdravljeni v upanju, da boste zaključek šolskega leta preživeli čimbolj mirno in da Vas bodo Vaši in
naši otroci razveselili z lepim spričevalom.
Skrbnik učbeniškega sklada:
Jure Uranič, prof.
Ravnateljica:
Majda Rojc, prof.
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA
6. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
76-učencev
Komplet delovnih zvezkov za 6. razred
Štev.
1.
2.
3.
4.
5.
*6.
*7.
8.
9.
Naslov delovnega zvezka
GLASBA DANES IN NEKOČ 6, delovni zvezek za
glasbeno vzgojo v 6. razredu OŠ
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6 (PRENOVLJENO),
samostojni delovni zvezek v 6. razredu osnovne
šole
GOSPODINJSTVO 6, delovni zvezek za
gospodinjstvo v 6. razredu OŠ
(prenovljena izdaja)
PROJECT 1, tretja izdaja - učbenik za angleščino v
6. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
PROJECT 1, tretja izdaja - delovni zvezek za
angleščino z multiromom v 6. razredu OŠ
PROJECT 2, tretja izdaja - učbenik za angleščino v
6. in 7. razredu OŠ *
PROJECT 2, tretja izdaja - delovni zvezek za
angleščino s CD v 6. in 7. razredu OŠ *
GEOGRAFIJA 6, delovni učbenik zvezek za
geografijo v 6. razredu OŠ (novo)
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, delovni zvezek
za matematiko v 6. razredu OŠ (prenovljeno)
Avtor
A. Pesek: ROKUS
EAN 9789612097714
Dragica Kapko, Nana
Cajhen, Nevenka Drusany,
EAN 9789612711207
Predvidena cena
13,40
17,15
S. Kostanjevec:
ROKUS KLETT
EAN 9789612711153
T. Hutchinson: OUP, MKT
EAN 9780194763004
T. Hutchinson: OUP, MKT
EAN 9780194763486
T. Hutchinson: OUP, MKT
EAN 9780194763059
T. Hutchinson: OUP, MKT
EAN 9780194763493
E. Baloh, B. Lenart: MKZ
EAN 9789610133742
M. Cotič e tal.: DZS
EAN 9789610205111
Skupna cena za delovne zvezke:
13,20
19,90
15,90
19,90
15,90
11,90
16,50
109,35 - (145,15)
* Za izvajanje pouka angleškega jezika v 6. razredu sta učbenik in delovni zvezek »PROJECT 1« premalo obsežna. Zato je potrebno za zadnji del šolskega leta
uporabiti že učbenik in delovni zvezek za 7. razred - »PROJECT 2«, ki ga boste nabavili v mesecu marcu. V 7. razredu se bo uporabljal ta učbenik in učbenik za
8. razred - »PROJECT 3«. Zadnja nabava učbenikov za angleščino bo v 8. razredu, ko boste starši kupili komplet učbenikov »PROJECT 4«, ki bo uporabljen tudi v
9. razredu!
Seznam potrebščin za 6. razred
Predmet
Potrebščine
Slovenski jezik
2x (A4) velik črtan zvezek (40 listni)
Angleščina
(A4) velik črtan zvezek (40 listni)
Matematika
(A4) velik mali karo (0,5cm) zvezek (40 listni)
(A4) velik brezčrtni zvezek (40 listni), šablona, geotrikotnik, šestilo
Geografija
(A4) velik črtan zvezek (60 listni)
Zgodovina
(A4) velik črtan zvezek (60 listni)
Naravoslovje
(A4) velik črtan zvezek (60 listni)
Tehnika in tehnologija
(A4) velik brezčrtni zvezek (40 listni), dva različna trikotnika
Likovna vzgoja
(A4) velik brezčrtni zvezek (40 listni), risalni blok, tempera barve, trije čopiči (tanek, srednji in
debel), paleta, krpa za čopiče, škarje, lepilo, svinčnik barvice, krpa za brisanje likovnega pribora
Športna vzgoja
športni copati, majica, telovadne hlače ali dres
Ostalo
mapa, beležka
Otrok mora imeti obvezno par šolskih copat. S copati, ki jih je možno nositi tudi na zunanjih površinah, ne bo smel hoditi po
šoli zaradi higienskih razlogov.
OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV
ZA 6. RAZRED DEVETLETKE V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Osnovna šola omogoča učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo osnovno šolo, da si v prihodnjem šolskem letu iz
učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 6. razred šole. Pogoj za izposojo kompleta je podpisana izjava o
strinjanju s pogoji izposoje. Nadomestilo za uporabo učbeniškega kompleta bo za vašega otroka v celoti poravnalo
Ministrstvo za šolstvo in šport RS.
Št.
1.
Naslov učbenika
Avtor
AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, učbenik za
naravoslovje v 6. razredu osnovne šole
A. Šorgo, S. Glažar, M. Slavinec
(DZS) EAN 9789610201151 (NOVO)
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učb. za tehniko
2. in tehnologijo v 6. razredu OŠ izobraževanja
KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?, berilo za
3. slovenščino v 6. razredu osnovne šole,
ZGODOVINA 6 – SVET SKOZI ČAS, učbenik za
4. zgodovino v 6. razredu osnovne šole
GOSPODINJSTVO 6 (prenovljeno), učbenik za
5. gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, učbenik za
6. matematiko v 6. razredu OŠ
MP / Obrab. MŠŠ
15,90
S. Fošnarič et al.: (IZOTECH)
15,00
B. Golob et al.: (MKZ)
17,60
M. Otič: (MKZ)
10,90
EAN 9789612711146
S. Kostanjevec: (ROKUS KLETT)
15,60
M. Cotič, D. Felda, B. Bremec, D. Grželj,
M. Pisek (DZS)
18,80
EAN 9789619104842
EAN 9789610106593
EAN 9788611175249
EAN 9788634138016
Skupaj
93,80 / 41,50 €
Med učbeniki v zgornji tabeli so le učbeniki, ki jih uvrščamo v šolski učbeniški sklad. Ta pa ne vsebuje delovnih zvezkov in
drugih gradiv, ki ne morejo biti uvrščena v učbeniški sklad.
Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali pa ga ne boste vrnili, boste morali ob
koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega.
" ………………………………………………………………………………………………………………………
OŠ VOJNIK (trenutno) 5.________ razred (POŠ ______________ )
Priimek in ime učenca/učenke:_______________________________,
Za svojega otroka naročam komplet učbenikov iz učbeniškega sklada. S podpisom potrjujem, da bom v primeru izgube
ali uničenja izposojenega učbenika v skladu s Pravili učbeniških skladov RS nabavil novega.
Podpis staršev (rejnikov):
Podpisano izjavo vrnite učiteljici v šolo.
Knjige iz učbeniškega sklada bomo zagotovili le tistim učencem,
ki bodo naročilnice vrnili do srede, 28. maja 2014.
Če tega lista ne boste vrnili v šolo, bomo upoštevali, kot da se za knjige iz učbeniškega sklada niste odločili!
OŠ Vojnik, maj 2014