Mojstri in Sedem Žarkov

Nauki Vnebovzetih Mojstrov
Mojstri
in
Sedem Žarkov
1. Žarek - Modri
Mojstri in Sedem Žarkov
1. Žarek
MODRI
Nauki Vnebovzetih Mojstrov
v slovenščini izšlo leta 2008
Na desni: Slika sheme vaše Božanske Prisotnosti
Nad Modrim Obzorjem
Nad Modrim Obzorjem
čaka prečudovit dan.
Poslavljam se od vsega, kar me je težilo,
Kristus čaka name.
Vidim Novo Obzorje,
moje Resnično življenje se začenja.
Nad Modrim Obzorjem
se dviga vzhajajoče Sonce.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
SVETI KRISTUSOVI JAZI VSEH LJUDI!
LJUBLJENI KOZMIČNI KRISTUS!
MOGOČNI VNEBOVZETI MOJSTRI,
ŠE POSEBEJ SEDEM MOJSTROV UPRAVITELJEV ŽARKOV!
MOGOČNA KOZMIČNA BITJA!
SEDEM GOSPODARJEV PLAMENA Z VENERE!
SEDEM MOGOČNIH NADANGELOV
IN LEGIJE ANGELOV SVETEGA OGNJA!
SEDEM MOGOČNIH ELOHIMOV!
BITJA ŠTIRIH ELEMENTOV – ZEMLJE, VODE, ZRAKA IN OGNJA!
LJUBLJENA MATI ZEMLJA!
VES DUH VELIKEGA BELEGA BRATSTVA!
TER VSA VELIKA BITJA, MOČI IN LEGIJE LUČI
IZ VELIKEGA SREDIŠČNEGA SONCA!
*
V Imenu JAZ SEM, KI SEM,
v Imenu Kristusa v sebi!
*
Kličem Vašo Zaščito za ta Znanja ter za vse Dejavnosti in Nosilce
Luči v Sloveniji ter po vsej Zemlji!
Kličem Vaše Vodstvo in Modrost za uporabo tukaj opisanih Božjih Moči!
Kličem Vašo Pomoč za vsakogar, ki bo uporabljal to Znanje!
Kličem Zakon Odpuščanja za izničenje vsega zla, ki je bilo
kdajkoli vede ali nevede storjeno v človeštvu!
Kličem Vedno Zmagovito Božjo Luč, da je celostno dejavna v
umu, srcu, duši, telesu in svetu vsakega človeka in da ga vodi do
čimprejšnjega Vnebovzetja v Luči!
*
In z vso vero to zavestno sprejmem
udejanjeno, udejanjeno, udejanjeno! (3x)
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Zahvala
Ljubljeni Oče-Mati Bog, ljubljeni Gautama Buda, Maitreja,
Jezus, Kuthumi, El Morya, Saint Germain, Lanto, Mojstrica
Nada, Marija, Veliki Božanski Usmerjevalec, Sanat Kumára,
Mojstrica Venera ter vsi Vnebovzeti Mojstri in velika Svetlobna
Bitja Enosti.
Po Vaši milosti in zaslugi je v ta svet prišlo to veličastno Znanje,
ki vsakomur omogoča ponovno vzpostaviti stik z najglobljim delom
svoje Božanske biti in z Božansko bitjo v vsem. Izkazujem Vam
globoko zahvalo in vse priznanje za to veliko Delo.
Ponižno Vas prosim, da blagoslovite te knjige ter uporabo
teh Znanj, če je možno tudi množično, pod Vašim vodstvom in
zagonom!
To kličem v Imenu svoje ljubljene Božje Prisotnosti JAZ SEM in
v Imenu ljubljenega Kristusa v sebi!
Naj je to Znanje razumljeno, uporabljeno in dejavno v polni Moči
in obsegu, prav kot je dejavno v sami Čisti Biti.
Zahvaljujem se tudi vsem, ki na kakršenkoli način pomagate
pri tej Dejavnosti.
*
V Imenu Očeta-Matere Boga,
Sina
in Svetega Duha
naj vse človeštvo in vsa Zemlja
zdaj in za vekomaj
dosežejo Zmago svoje Luči!
Ljubljeni JAZ SEM! (3x)
Uvod
Kazalo
Uvod......................................................................................... 9
Razlaga sheme vaše Božanske Prisotnosti............................ 13
1. O Zatočiščih Mojstrov...................................................... 15
Pomen Zatočišč Mojstrov - Mesta Belega Bratstva na
Eteričnem Nivoju - Univerze Duha Vnebovzetih Mojstrov Odprtje Vrat Zatočišč Nadangelov - Zatočišča Elohimov - Še
vedno obstajajo tudi fizična Zatočišča
2. Modri Žarek...................................................................... 31
Značilnosti Modrega Žarka - Zaščita s Stebrom Luči - Grlena
čakra - Znanost Izgovorjene Besede - Jezusovi Izreki o Veri
3. Znanost Izgovorjene Besede............................................ 41
Kaj je Odredba? - Kako odrejati - Pomen glasnega izgovarjanja
in ponavljanja Odredb - Pomen pravilnega dihanja - Dejavnost
srca - Moč Izgovorjene Besede - Redna uporaba Odredb Odrejanje v skupini - Svoje notranje izkušnje ohranimo zase
4. El Morya - Vnebovzeti Mojster Gospodar Modrega Žarka... 57
Rojstvo Nove Dobe - En Bog in en Kristus - Pot iz kroga smrti
in trpljenja - Najti Boga v sebi - Luč vzhajajočega Sonca - Pot
samodiscipline - Najvišja Posvetitev - Tempelj Božje Volje Postati učenec El Morye - Vzpostavitev Božje vlade v svetu
5. Kako delati z Angeli - Deset napotkov za delo z Angeli...... 75
Naredimo prostor za Angele v svojem življenju - Uporabimo
Božje Ime - Svoje Molitve in Odredbe pošljimo na pravi naslov
- Bodimo natančni - Kar želimo, si tudi predstavljajmo
6. Mihael in Véra - Nadangel in Arheja Modrega Žarka.......... 83
Klici za Pomoč Nadangela Mihaela - Zaščita na poti - V
času spanja - Osvobajanje od astralnih vezi - Meč Modrega
Plamena - Tempelj Vere in Zaščite - Okrepitev v Plamenu
Vere in Zaščite
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
7. Herkul in Amazonia - Elohim Modrega Žarka................. 107
Dejavna Volja in proces ustvarjanja - Sedem korakov
precipitacije - Pomembnost in Moč Volje - Klic za Čašo Elohima
– Moč – Zaščita - Osvoboditev Zemlje - Izničenje nebožanskega
8. Veliki Božanski Usmerjevalec - Manu sedme korenske
rase in Gospodar Karme dejaven na Moderem Žarku....... 131
Žarišče pozornosti - Srčni Plamen – Križ - Steber Luči in
Elektronski Krog - Zatočišči Votlina Luči (Očiščenje karme in
priprava za Vnebovzetje) in Dvorec Rakoczy - Kozmična Luč
9. Manuji - Praočetje oziroma Zakonodajalci človeštva......... 151
Korenske rase - Vaivasvata Manu
10.Bog Himalaja - Manu 4. korenske rase in Bog Gora Azije155
Mojster Mojstrov - Tišina je Moč - Zatočišče Modrega Lotosa
11.Bogovi Gora - Čuvarji Žarišč Troedinega Plamena........... 163
Bog Švicarskih Alp - Bog Gora Evrope - Darovi Bogov Gora;
Bog Tabor - Bog Gora Severne in Srednje Amerike - Tihe
Duše
12.Bog Surya - Vladar Božje Zvezde Sirius........................... 169
Zvezda Sirius – Naš izvorni Dom - Mogočni Modri Orel
s Siriusa - Sveto Zatočišče Modrega Plamena - Kultura
Božanske Matere - Osvoboditev Zemlje
13.Drugi Mojstri, dejavni na Modrem Žarku...................... 179
Čananda - Moč Miru; Mojster Pariza; Babaji - Nevnebovzeti
Mojster Himalaje; Astrea - Kozmični Krog in Meč Modrega
Plamena; Lanello - Tukaj in zdaj, JAZ SEM Zmagovit!
14.Posebna Področja Dejavnosti Modrega Žarka................ 195
Odstranitev entitet - Entitete ustvarjene od ljudi Neutelešene astralne duše; Osvoboditev od drog; Odredbe
za volitve
15.Odredbe Modrega Žarka/Plamena................................. 211
Lokacije Zatočišč Mojstrov - karta....................................... 241
Slovar izrazov....................................................................... 246
Uvod
Uvod
Knjige ‘Mojstri in Sedem Žarkov’ so z Ljubeznijo in Hvaležnostjo
posvečene Sedmim Mojstrom Gospodarjem Žarkov, Sedmim
Nadangelom in Sedmim Mogočnim Elohimom, ki upravljajo Sedem
Božjih Žarkov, ter vsem drugim mogočnim Mojstrskim Kozmičnim
Bitjem v Kristusovi Zavesti, ki pomagajo človeštvu in Zemlji pri
dvigu v Luč.
Te knjige so prav tako posvečene tistim duhovno usmerjenim
ljudem, ki želijo uporabiti to Znanje za obnovitev veličastnega
Nebeškega Kraljestva na Zemlji, ki je bilo tu na začetku in se bo
zopet udejanjilo za Zemljo in vse Življenje na njej v prihajajoči
Zlati Dobi.
Sedem Žarkov je sedem Poti, po katerih lahko dosežemo nivo
Kristusa.
Mojstri Gospodarji Sedmih Žarkov so odprli svoja Eterična
Zatočišča kot Univerze Duha, v katera lahko ponoči (ko telo spi)
naše duše potujejo v svojih eteričnih telesih.
Mogočni Nadangeli so v neštetih eonih časa varovali in vodili
človeštvo ter mu služili. Nadangeli so bili prvi Gospodarji Žarkov za
Zemljo. Po mnogih stoletjih Kozmične Tišine so v petdesetih letih
prejšnjega stoletja zopet odprli vrata v Kraljestva Svoje Zavesti,
Služenja, Izžarevanja in Duhovnih dejavnosti ter spregovorili
človeštvu.
V prihajajoči Zlati Dobi bodo Kraljestva Angelov, ljudi in
elementalov zopet zaživela v medsebojni harmoniji, povezanosti in
ljubečem sodelovanju.
Mogočni Elohimi so Kozmični Graditelji celotnega Univerzumu,
so najmogočnejša Bitja v njem, so njegovi Vrhovni Upravitelji.
Zaradi kritičnih razmer v zunanjem svetu ter zaradi dviga celotne
Zemlje in človeštva v Višje območje bivanja so prišli v atmosfero
Zemlje ter nam ponudili Svoje Znanje in Pomoč.
Znanje, podano v knjigah ‘Mojstri in Sedem Žarkov’, je zajeto iz
treh treh ameriških skupnosti učencev Vnebovzetih Mojstrov:
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
JAZ SEM skupnost (I AM) – skupnost, ki je nastala in bila
najbolj dejavna v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Pod vodstvom
Vnebovzetega Mojstra Saint Germaina sta jo ustanovila in vodila
zakonca Godfre in Lotus Ray King. Godfre je decembra 1939
dosegel svoje Vnebovzetje. Lotus je bila poslanka Vnebovzetih
Mojstrov na Zemlji vse do februja 1971, ko je tudi sama dovršila
svoje Vnebovzetje.
Most k Svobodi - The Bridge to Freedom (BTF) – skupnost, ki
je pod vodstvom Vnebovzetega Mojstra El Morye (Thomas Printz)
delovala od leta 1951 do 1961, v kateri so preko Geraldine
Innocente on in drugi Vnebovzeti Mojstri posredovali Svoja Znanja
človeštvu. Geraldine je odšla s tega sveta junija 1961.
Vrhunska oziroma Združena Hiša Luči - Summit Lighthouse (SLH) –
skupnost, ki jo je pod vodstvom Mojstra El Morye leta 1958 ustanovil
Mark L. Prophet in jo vodil skupaj s svojo ženo Elizabetho. Mark je
februarja 1973 dosegel svoje Vnebovzetje. Elizabetha pa je prejemala
in posredovala Znanja Mojstrov približno do konca prejšnjega stoletja.
Nato se je postopno umaknila iz javnosti in trenutno še f izično živi.
Oznake pri govorih Mojstrov pomenijo, v kateri od teh skupnosti je
bil posredovan ta govor. Če ni oznake, pomeni SLH.
Ljudje imamo sedem čaker, ki nam omogočajo izkusiti Boga na
sedem različnih načinov:
- skozi razmišljanje v kronski čakri,
- skozi koncentracijo v čakri tretjega očesa,
- skozi moč izgovorjene besede v grleni čakri,
- skozi ljubezen v srčni čakri,
- skozi božanske želje in mir v čakri solarnega pleksusa,
- skozi čute duše v čakri sedeža duše oziroma spolni čakri
- ter skozi čistost in življenjsko silo v osnovni čakri.
To Znanje, predvsem Odredbe, razodeva in aktivira Božjo Moč.
Njegovo uporabo priporočam tistim, ki so se pripravljeni resnično
obrniti k Bogu in se z uresničevanjem Njegovih Zakonov celostno
očistiti. Z branjem in uporabo tega Znanja in Odredb postanejo
v našem bitju in svetu Božje Moči dejavnejše. V skladu s to
povečano Dejavnostjo je nujno, da preobrazimo svoje življenje v
vse bolj Božje zakonito Življenje.
Ker je slovenska slovnica prilagojena moškemu spolu, Odredb
nisem prirejal za oba spola, ker bi to naredilo besedilo težje berljivo.
10
Uvod
S tem nikakor ni mišljeno zapostavljanje ženskega principa, saj je
Bog enakovredno moški-ženski Božanski Princip.
Ob branju teh knjig se vam bo morda zdelo, da je uporaba Božje
Moči JAZ SEM zelo enostavna, vendar je treba doseči določen
zagon v njeni uporabi. Ta Moč učinkuje v skladu s stopnjo čistosti
vaše duše in vaše predanosti Božji Volji. Vsak Vnebovzeti Mojster
je popolnoma Eno z Bogom in Njegovo Voljo. Kot je rekel Jezus (Lk
22:42): »Oče, ne moja volja, temveč Tvoja naj se zgodi.«
Zapomnite si za vedno, da morate raziskati svoje motive, zakaj
si želite nekaj doseči. Če ste še ujeti v sebično ljubezen, boste
ugotovili, da vaši motivi niso čisti. Preden se lotite preučevanja te
knjige in ko boste preizkušali Zakone, predstavljene tukaj, prosite
za odstranitev vzroka in jedra vse sebičnosti in nečistih motivov iz
vas, zavestnih in nezavednih.
V preteklih dobah so se mnogi naučili, nekateri le delno,
uporabljati Višje zakone, toda zaradi sebičnosti in nečistih motivov
jim je bila uporaba teh Moči odvzeta in te osebe so izkusile trpljenje
kot posledico svoje težnje po dosegu sebičnih ciljev. Tisti, ki želite
uporabiti to Znanje in Moč, ki jo prejmete z njegovo uporabo, za
blagoslov in razsvetljenje vsega človeštva, boste zares razsvetljeni
in vse dobre stvari v vaših življenjih se bodo pomnožile. To vas bo
popolnoma osvobodilo vse kakršnekoli odvisnosti od drugih.
In ko boste začeli prejemati vse dobre stvari, se spomnite
opozorila: Kako bom uporabil vse to povečano obilje in Popolnost?
Kličemo z vso iskrenostjo k velikim Elohimom, Nadangelom in
Vnebovzetim Mojstrom za Njihovo Vodstvo, Pomoč, Ljubezen in
Modrost pri naši uporabi teh Moči.
Naj vsaka duša celostno razvije svojo Kristusovo Zavest in
sposobnosti ter uživa v gostoljubju Nove Zemlje v udejanjanju
Božjega Božanskega načrta.
V Bogu, z Bogom in za Boga
JAZ SEM!
V Kristusu, s Kristusom in za Kristusa
JAZ SEM!
Tomaž P.
11
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
☼
V tej knjigi so predstavljene:
● značilnosti in uporaba Modrega Žarka;
● Mojstrska Bitja Kristusove Luči, ki upravljajo Modri Žarek,
Njihovo služenje Življenju in Nauki;
● Zatočišča oziroma Templji Luči Mojstrov;
● Plameni oziroma njihova Žarišča v teh Zatočiščih;
● Mojstri in Legije Angelov, ki služijo v teh Zatočiščih;
● Odredbe – invokacije in afirmacije – Modrega Žarka in Mojstrov
Modrega Žarka
●…
☼
Nekateri Mojstri praktično v celoti služijo na področjih Življenja,
kjer se zahteva Mojstrstvo usmerjanja energij Modrega Žarka
(to so predvsem Gospodarji Modrega Žarka Mojster El Morya,
Nadangel Mihael in Elohim Herkul). Nekateri Mojstri pa poleg
služenja na Modrem Žarku opravljajo še kakšno drugo služenje
Svetemu Ognju.
Včasih kak Mojster iz svojega Vzročnega Telesa navdihne
določeno glasbeno delo na Zemlji utelešenih skladateljev. Ta glasba
zajema izžarevanje Elektronske Prisotnosti Mojstra ali izžarevanje
Plamena iz njegovega Zatočišča. Lahko jo uporabimo za priziv
(invokacijo) izžarevanja tega Mojstra ali Zatočišča. Ta glasbena
dela so navedena na začetku poglavij nekaterih Mojstrov.
Ko začnete s proučevanjem teh Naukov, zagotovo preberite
uvodni del in prva tri poglavja. Nato lahko preberete celo knjigo.
Ob njenem poglobljenem preučevanju pa si izberite tisti del, ki
vas najbolj pritegne, in se s svojimi občutki poglobite vanj. Ne
poskušajte vsega naenkrat. Vzemite si čas za posamezne odlomke.
Poslušajte notranje vodstvo. Pomembno je da posamezne napotke
občutite, ker občutek je tisti, ki omogoči praktični izraz tega,
kar želite doseči. Svoja spoznanja in dosežke ohranjajte v sebi.
Razmišljajte malo, obutite veliko, pogovarjate se z Bogom v sebi.
12
Uvod
Razlaga sheme vaše Božanske Prisotnosti
(glej barvno sliko)
Zgornja figura je PRISOTNOST JAZ SEM oziroma JAZ SEM, KI SEM
- poosebljeni (individualizirani) Bog za vsakega Božjega otroka.
Obkroža Jo sedem barvnih krogov Luči, ki so VZROČNO
(KAVZALNO) TELO. To je Telo Prvega Vzroka, ki vsebuje
posameznikov »zaklad, shranjen zgoraj v Nebesih«. To so njegova
dela, besede, misli in občutki vrlin, nadarjenosti, dosežkov in Luči
- energij čiste Ljubezni, ki so se semkaj dvignile iz nivoja dejanj v
času in prostoru kot rezultat zakonite uporabe svobodne volje in
energije Življenjskega Toka, ki se spušča iz Srca Prisotnosti skozi
Kristusov Jaz do utelešene duše, kjer jo poživlja in navdihuje.
Srednja figura predstavlja SVETI KRISTUSOV JAZ, ki je
posrednik med Bogom in človekom. Imenuje se tudi Resnični Jaz,
Kristusova Zavest, Višje Mentalno Telo ali Višja Zavest. Je Notranji
Učitelj nižjemu jazu.
Nižji jaz je sestavljen iz duše, ki se razvija v štirih nivojih snovi,
uporabljajoč pri tem ŠTIRI NIŽJA TELESA:
-
eterično ali spominsko telo - ogenj,
miselno telo - zrak,
čustveno telo ali telo želja - voda
in fizično telo - zemlja,
kot nosilce za uravnoteženje svoje karme in izpolnitev svojega
Božanskega načrta.
Tri figure na sliki predstavljajo TROJSTVO: Oče-Mati Bog
(zgornja figura), Sin (srednja figura), Sveti Duh (spodnja figura)
Spodnja figura je TEMPELJ SVETEGA DUHA, katerega Sveti
Ogenj je nakazan z ovijajočim se Vijoličnim Plamenom. Spodnja
figura ustreza utelešenemu posamezniku, kot učencu - apostolu
na Poti. Naša duša je minljivi del bitja, ki postane večen skozi
obred Vnebovzetja.
VNEBOVZETJE je postopek, kjer se duša (ki je uravnotežila svojo
karmo in izpolnila svoj Božanski načrt) zlije najprej s Kristusovo
Zavestjo (svojim Svetim Kristusovim Jazom) in nato s Prisotnostjo
13
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
JAZ SEM, KI SEM. Po Vnebovzetju duša postane stalen atom v
Telesu Boga. Slika Božjega Jaza tako predstavlja vsakogar od nas
- v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
Spodnja figura predstavlja sina človekovega oziroma otroka Luči,
ki spodaj razvija svoje Drevo Življenja. Tako naj bi si predstavljal
sebe v Vijoličnem Plamenu, ki ga pokličemo dnevno v Imenu svoje
Prisotnosti JAZ SEM in svojega Svetega Kristusovega Jaza, da
očisti naša štiri nižja telesa v pripravi na obred alkemijske poroke
(poenotenja svoje duše s svojim Svetim Kristusovim Jazom).
Spodnja figura je obdana s STEBROM LUČI (Snopom Svetlobe),
ki je poslan iz Srca Prisotnosti JAZ SEM kot odgovor na naš Klic.
TROEDINI PLAMEN Življenja je Božanska Iskra, poslana iz
Prisotnosti JAZ SEM. Skozi to Iskro prejemamo Življenje, zavest
in svobodno voljo. Troedini Plamen je zapečaten v Skrivnem
Svetišču Srca in predstavlja Ljubezen, Modrost in Moč Boga.
Imenovan je tudi Kristusov Plamen ali Plamen Svobode. Je Iskra
naše Božanskosti, naša moč za dosego Kristusove Zavesti.
Življenjski Tok, Srebrna nit, Kristalni Žarek ali ŽAREK LUČI se
spušča iz Srca Prisotnosti JAZ SEM skozi Kristusov Jaz do duše
in njenih nosilcev (štirih nižjih teles) ter jih skozi čakre neguje in
podpira pri izražanju v času in prostoru. Po tem Žarku teče energija
Prisotnosti in vstopa v človeško bitje skozi temensko čakro ter daje
Troedinemu Plamenu in fizičnemu srcu zagon za utripanje.
Ko je utelešenje duše na materialnem nivoju končano,
Prisotnost JAZ SEM umakne Žarek Luči. Troedini Plamen se vrne
na Kristusov nivo, duša, oblečena v eterično telo, pa odide na
najvišjo stopnjo svojega dosežka. Tam se med utelešenji uči do
svojega zadnjega utelešenja.
Iz Srca Očeta se kot Golob spušča SVETI DUH. Ko dosežemo
nivo Kristusove Zavesti (kot je to storil Jezus), se zlijemo s svojim
Svetim Kristusovim Jazom. Sveti Duh je nad nami in zaslišimo
Besede Očeta, Ljubljene Prisotnosti JAZ SEM:
»Ti si Moj ljubljeni Sin, zelo SEM te vesel!
Ti si Moja ljubljena Hči, zelo SEM te vesel!« (Mr 2:11)
14
1. poglavje
O Zatočiščih Mojstrov
☼
O Mojstri Diamantnega Srca!
Kličem vas zdaj!
Izlijte Svoj Plamen Moči Božanske Ljubezni
skozme za vekomaj!
☼
O Zatočiščih Mojstrov
Človek je sanjal o potovanju v legendarno Šambalo, bajoslovno
Šangri-Lo, in svete otoke izgubljenih celin Lemurije in Atlantide.
In nekoč bi lahko fizično odpotoval tja, če bi poznal skrivne poti in
gorske prelaze ter bi bil pripravljen na dolgo in težavno pot.
Nato se je spustila tema, Templji so bili oskrunjeni, človeštvo pa
je vstopilo v dobo barbarstva in vsi, razen redkih adeptov, so
bili odrezani od Vnebovzetih Mojstrov Velikega Belega Bratstva,
Večnega Reda Svetnikov vzhoda in zahoda. Njihova Zatočišča so
bila dvignjena na Eterični Nivo, izza fizičnega sveta, in so postala
dosegljiva le najbolj naprednim posvečencem.
Ob svitanju Vodnarjeve dobe so bile Nosilcem Luči zopet dane
možnosti za vstop v ta Zatočišča. Tokrat s potovanjem duše,
ločene od fizičnega telesa. In Vnebovzeti Mojstri so pozdravili
iskalce v Svojih Eteričnih Templjih globoko v srcu Himalaje, v
Andih ali v središču Zemlje.
Njihov namen je poučevanje Starodavne Modrosti sinovom in
hčeram Boga ter pomoč pri uravnovešanju njihove karme s
služenjem Življenju in z molitvami Vijoličnega Plamena, ki kličejo
Sveti Ogenj Svetega Duha.
To je le začetek Daril, ki prihajajo preko stikov z Velikim Belim
Bratstvom - priložnost, ki je bila izgubljena pred tisočimi leti in je
zopet dana sodobnim iskalcem.
1717
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
1. Mreža Življenja
Okoli Zemlje je Mreža Življenja ali antahkarana* Luči.
Predstavljajte si pajkovo mrežo s čudovitimi kapljicami rose v
zgodnji jutranji svetlobi. Nato si predstavljajte to mrežo v tretji
in četrti dimenziji, kako izžareva v vse smeri. Tako boste začeli
vizualizirati lepoto in čarobnost Mreže Življenja.
Vse Življenje je povezano s to veliko Mrežo Luči. Za vsakogar v
utelešenju obstajajo mreže in energetska polja. Vsak je povezana
z energijskimi polji vseh drugih oblik Življenja – rastlin, živali, celo
središča Zemlje ter aurami samih Mojstrov. Vse to oblikuje prostran
in celosten filigranski vzorec med seboj notranje povezane Luči.
Eterična Zatočišča Velikega Belega Bratstva se v tem čudovitem
vzorcu pojavljajo kot ogromne Svetlobne Krogle. So Središča
neskončnih silnic, ki izvirajo iz posameznega Zatočišča in žarijo
navzven proti Zemlji in v vesolje ter se povezujejo z drugimi
Zatočišči. Vsako Zatočišče je zelo pomembno Žarišče Energije,
ki jo Mojstri sproščajo za ohranjanje dejavnosti Svetega Ognja in
za podporo določenih dejavnosti, ki prežarjajo celotno strukturo
Zemlje za negovanje Življenja na njej.
Lokacije Zatočišč Mojstrov so bile razkrite šele pred kratkim.
Imamo srečo, da živimo v času, ko nam Mojstri dajejo to Znanje.
To delajo zato, ker hodijo zadnji del Poti skupaj z nami in nam
želijo dati vsako možnost za naš duhovni razvoj.
Mojstri vedo, da je z razkritjem lokacij njihovih Zatočišč
pozornost ljudi usmerjena k Njim. Z usmerjanjem pozornosti
ljudi se v določeni meri prenašajo tudi popačene energije, ki so v
njihovi podzavesti. Lokacije Svojih Zatočišč so Mojstri razkrili za
dobrobit ljudi, kljub temu, da so s tem izgubili Svojo zasebnost in
se obremenili s svetovno pozornostjo.
* antahkarana (sanskrit: notranji organ občutenja): Splet Življenja, Mreža Luči,
ki povezuje Duh in materijo, daje notranjoobčutljivost celotnemu stvarstvu in
ga povezuje z Božjim Srcem.
18
O Zatočiščih Mojstrov
2. Pomen Zatočišč Mojstrov
Veliko Belo Bratstvo deluje preko svojih Zatočišč, ki služijo
mnogim namenom. So Nebeški Domovi Mojstrov na eteričnem
telesu Zemlje. Mojstri uporabljajo Zatočišča tudi za prizemljitev
določenih energij za dobrobit ljudi. V njih so tudi zapisi o preteklih
civilizacijah in Zlatih Dobah. In morda je najbolj pomembno to, da
Mojstri služijo v svojih Zatočiščih kot Učitelji človeštva.
Svetle utelešene duše, ki se želijo učiti na duhovni poti, lahko
s svojo zavestjo duše potujejo v ta Zatočišča, medtem ko njihova
telesa ponoči spijo. Zatočišča so študijski centri za učenje in vadbo.
Mnogi svetniki - Mati Marija, Jezus, Sveti Frančišek ter mnogi
veliki voditelji in verski učitelji - so študirali v teh Zatočiščih in
se pripravljali za svoje poslanstvo na Zemlji. Tudi danes se šola
tam mnogo ljudi, ki zavestno delujejo na notranjih nivojih in se
pripravljajo za svoje poslanstvo v skladu z nebeškim načrtom za
to dobo.
Maha Čohan je rekel:
»V naših Zatočiščih nadaljujemo poučevanje in naša Vrata bodo
odprta, vse dokler bodo obstajali tisti, ki so se pripravljeni podati
na dolgo in težko pot ter ukloniti svoj zunanji jaz, kajti to je pogoj
za vstop skozi Vrata, ki vodijo neposredno v Kristusovo Zavest.
Po tem, ko ste se določen čas šolali v mojem Zatočišču in ste
dosegli določeno Mojstrstvo pri uporabi Sedmih Žarkov pod
vodstvom Sedmih Mojstrov Gospodarjev Žarkov, ste vabljeni
k služenju z Belim Ognjem in z Angeli Rožnatega Plamena, ki
štiriindvajset ur dnevno služijo potrebam ljudi na vseh nivojih
človeške zavesti. V Duhu Boga, ki Mu služijo, se ne ozirajo na
osebnosti, pač pa služijo (tako kot je služil tudi Jezus) tam, kjer je
največja potreba. Rešujejo grešne in pravične pred vsemi silami,
ki nasprotujejo brezmadežni podobi Kozmične Device, udejanjene
v štirih nižjih telesih vsakogar. Kajti oni so posvečeni ohranitvi
vaših teles, ki so priložnost, da Kristus razodene Svoj Plamen v
času in prostoru.«
19
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
3. Mesta Belega Bratstva na Eteričnem Nivoju
Poleg Zatočišč Mojstrov obstajajo na Eteričnem Nivoju tudi
velika Mesta Luči na različnih točkah planeta. V teh Mestih so
Življenjski Tokovi, ki se pripravljajo na fizično utelešenje. Oddali
so prošnje Gospodarjem Karme in čakajo, da se jim odprejo vrata
rojstva, tako da lahko zopet obdelajo svojo usodo v svetu oblike.
Te čakajoče duše živijo, delujejo in služijo v drugačnih razmerah,
kot ko so bile na Zemlji, ker imajo ta Eterična Mesta vzorec, ki bo
prišel na fizični nivo v Zlati Dobi.
Tu so Univerze Duha, veliki Templji in Domovi Luči, podobni
tistim na Zemlji. Tu so Templji čaščenja, zdravljenja, klicanja
(invociranje) Energij Svetega Ognja in očiščevanja ter popolne
oblike vladanja, izobraževanja, umetnosti in glasbe.
Tisti, ki čas med utelešenji preživijo v teh Mestih, imajo v
prihodnjem življenju možnost za velik prispevek družbi. V
prihodnjem utelešenju nosijo Plamen idealizma, zaradi spomina
na radost in srečo, ki so jo izkusili v bivanju - morda stoletja
dolgo - v teh Eteričnih Mestih Luči. Pridejo kot oblaki veličastja v
velikem upanju, da bodo nekje na tem zelenem planetu ponovno
ustvarili lepoto in mir, ki so ju poznali na Višjih Območjih.
Žal je tudi veliko takih, ki med utelešenji ne dosežejo Eteričnih
Nivojev. Na drugi strani živijo tako kot na tem svetu, brez višjih
navdihov ter ujeti v nižje želje. Ne dvignejo se nad astralne nivoje.
Iz njih se ponovno utelesijo na Zemljo ter nimajo nobenega drugega
spomina, kot le na revno in slabotno bivanje. Take ljudi morajo
voditi tisti z višjo vizijo. Le kdor se z vsem bitjem usmerja k Luči,
je po svoji smrti sposoben doseči Eterična Mesta.
Na Zemlji je sedem milijard Življenjskih Tokov oziroma duš
v utelešenju, planetu pa je dodeljenih deset milijard duš, ki še
niso dosegle Vnebovzetja. Tako lahko ugotovimo, da je v Eteričnih
Mestih, v Zatočiščih Bratstva ter na astralnih in mentalnih
nivojih še tri milijarde duš, ki se razvijajo in čakajo na priložnost
ponovnega utelešenja v fizično obliko, da lahko nadaljujejo z
očiščevanjem svoje karme za izravnavo svojih dolgov Življenju in
dosežejo Mojstrstvo.
20
O Zatočiščih Mojstrov
Eterična Mesta nam kažejo, kakšne so bile pretekle Zlate Dobe
in kako bo v naslednji Zlati Dobi na Zemlji. Veliko duš, ki obiščejo
Eterična Mesta, poskuša po vrnitvi na Zemljo udejanjiti nekatere
njihove značilnosti. Duše, ki živijo v teh Mestih in v Zatočiščih
Mojstrov, se tu učijo in pripravljajo za ponovno utelešenje na
Zemlji. Cilj Bratstva je ustanovitev Šol Luči na Zemlji, ki bodo
prihajajočim dušam pomagale, da se usposobijo za udejanjanje
tega, za kar so se pripravljale na Višjih Območjih.
4. Če so Zatočišča resnična, zakaj se jih
ne spomnimo?
Zatočišča so zelo resnična in naše služenje z Mojstri na teh
Nivojih je tudi resnično, vendar najpogosteje v svoji zunanji
zavesti nimamo nobenega spomina na izkušnje v Zatočiščih.
Duhovni iskalec lahko nekaj časa obiskuje ta Zatočišča, brez da
bi se tega spominjal. Mnogi nimajo neposrednega spomina, pač
pa se vrnejo z občutkom ali notranjo usmeritvijo glede odločitev
v svojem življenju. Velikokrat se naše izkušnje v Zatočiščih in
služenje z Mojstri na Eteričnem Nivoju prikažejo v zunanji zavesti
kot spomin na posebno žive sanje.
5. Spomini na Zatočišča
Znanje, ki je pridobljeno med izkušnjami v Zatočišču, se bo
večini ljudi v budnem stanju izrazilo le na subtilen način. Če
so tako prišli v stik z nekim delom Nauka Bratstva ali z nekim
Kozmičnim Zakonom, se lahko prebudi spomin na te izkušnje. V
svojem srcu lahko močno čutijo, da je nekaj, kar so pravkar slišali
ali videli, resnično. Nekako čutijo, da jim to ni tuje, da so nekje to
že slišali, le da se ne morejo spomniti, kje in kdaj.
Včasih se lahko po določenem času spomnijo svojih notranjih
izkušenj, medtem pa ta spomin postane zvezda severnica, ki usmerja
njihovo življenje in jim vsak dan pomaga, da sprejmejo pravilne odločitve.
Počasi pa se začenjajo spominjati, imajo prebliske in mislijo, da so to
sanje. Vendar to niso sanje. To je resnična izkušnja njihove duše in
solarne zavesti, ki so jo imeli ponoči v svojem eteričnem telesu.
21
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Za spominjanje izkušenj iz Zatočišč je v veliko pomoč Vijolični
Plamen. Ko z Njim prečiščujete svoja nižja telesa in vsak večer,
preden zaspite, prosite svojo Božjo Prisotnost, da vas popelje v
Zatočišča, začnete dobivati bežne spomine na svoje izkušnje v
njih. In nekega dne se boste zjutraj prebudili in se spomnili, da
ste bili v Templju Luči. Spomnili se boste sobe, v kateri ste sedeli,
in Učitelja, ki je stal pred vami. To bo ena od največjih izkušenj v
vašem življenju, ki ni zelo daleč.
Potrebno je očiščenje čaker, uma in duše, da se to, kar je
vtisnjeno v vašo dušo, razkrije vaši zunanji zavesti. Ko udejanjate
Nauke Mojstrov in prostovoljno žrtvujete v ogenj nečistoče človeške
zavesti, lahko pričakujete mnogo prijetnih stvari.
6. Oddelki v Nebeškem Svetu
Vsako Zatočišče v Nebeškem Svetu je po videzu in vibraciji
drugačno, vsa pa temeljijo na enakem osnovnem načrtu. Vsako
ima zgradbe, ki so skladne z določenim geometričnim vzorcem.
Vsako Zatočišče ima Tempelj in v njem Oltar s Plamenom, ki je
glavna žariščna točka Zatočišča. Lahko imajo tudi sobe za srečanja
in posvetovanja, laboratorije ter druge oddelke za posebne namene
posameznega Zatočišča.
Različna Zatočišča imajo različne namene. Prostrani Nebeški
svet je dobro organiziran. V njem je mnogo oddelkov in vse vrste
dejavnosti, ki so povezane z vsemi posameznimi aspekti življenja
na Zemlji. Tako na primer obstaja specializirana enota, ki dela s
tistimi, ki razmišljajo o samomoru ali ki so že podlegli subtilnim
astralnim sugestijam za samomor. Drug oddelek kontrolira
demone, entitete in neutelešene duše, ki so na astralnem nivoju.
En oddelek deluje na področju financ in išče načine za vplivanje
in dajanje nasvetov ljudem, ki delajo v finančnih organizacijah.
Nekatera Zatočišča so posvečena zdravljenju, nekatera upravljanju
in uravnovešanju naravnih sil.
Obstaja oddelek, ki se ukvarja izključno s prihajajočimi dušami
in z otroki, ki se pripravljajo na rojstvo. Nek drug oddelek Bratstva
pomaga tistim, ki odhajajo s sveta skozi tako imenovano smrt. Ta
skupina organizira srečanja za sprejem za te duše, ko prispejo v
22
O Zatočiščih Mojstrov
Nebeški Svet, tako kot bi jih pričakali ob prihodu na avtobusno
ali železniško postajo. V trenutku smrti organizirajo prisotnost
določenih Svetlobnih Bitij. Angeli in Veliki Mojstri sprejemajo te
ljudi, jih osvobajajo od vseh destruktivnih elementov, v katerih
so živeli na Zemlji, ter jih odvedejo v Šole Luči. Tam se učijo in
pripravljajo na svoje naslednje utelešenje. Če pa so pripravljeni in
tega vredni, jih peljejo v Luxor v Tempelj Vnebovzetja ljubljenega
Serapis Beya, kjer se pripravijo na svoje Vnebovzetje.
V vseh teh oddelkih Bratstvo deluje za dobrobit človeštva. Vedno
se trudi za stabilizacijo svetovnih razmer, za preprečitev nesreč in
katastrof. Bratstvo je bilo na primer zelo dejavno, ko je v Francijo
in druge dele Evrope prišla velika kuga. Trudili so se zajeziti kugo
in delovati v zavestnem sodelovanju s človeštvom, vendar so bili
omejeni s sposobnostjo človeštva, da zavestno sodeluje z njimi.
Kajti Angeli in Mojstri lahko posredujejo za dobrobit ljudi le toliko,
kot jim dopušča njihova svobodna volja.
Ko ljudje molijo in prosijo za posredovanje, ko svojo svobodno
voljo predajo Bogu ter prosijo Njega in Njegove Angele, da pridejo,
jim dajo dovoljenje za delovanje v fizičnem svetu. Bratstvo
neprestano šepeta ljudem, kaj je pravilno narediti v določenih
situacijah, toda na žalost ljudje ne poslušajo vedno.
7. Žarčenje iz Zatočišč se občuti v svetu
Zatočišča Mojstrov so veliki svetilniki Luči v antahkarani
planeta in njihovi učinki se pogosto zelo otipljivo občutijo od blizu
in daleč. Pogosto se zaradi prisotnosti Eteričnega Zatočišča nad
nekim krajem občuti posebna atmosfera na tem kraju, odvisno od
Zatočišča, ki je tam.
Čisto drugače se počutite v New Yorku, kot pa v Kaliforniji,
Koloradu ali na Havajih. Energija in frekvenca New Yorka prihajata
od dejavnosti Sončnega Templja nad otokom Manhattan. Čistost
področij Severne Kalifornije prihaja iz Zatočišča Nadangela
Gabriela in Arheje Upanje med mestom Sacramento in goro
Šasta. Občutek miru, ki ga imate na Havajskih otokih, prihaja iz
Zatočišča Elohima Miru in Alohe.
23
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Ko preučujete razna Zatočišča po svetu, lahko opazite, da se
značilnost Zatočišča pogosto opazi na pokrajini in ljudeh, ki živijo
v bližini. Pogosto se v njih odražajo lastnosti Plamena iz Zatočišča,
vendar pa ljudje včasih napačno uporabijo energijo tega Plamena.
Zatočišče Elohima Čistosti in Astree ima na primer velik vpliv na
Rusijo. Strogost ljudi, koncept matere Rusije, zmožnost trdega
dela, borbenost za narod in nagnjenost k samožrtvovanju - vse te
kvalitete prihajajo kot vpliv Plamena Čistosti iz Zatočišča Elohima
Čistosti.
8. Potovanje na fizične lokacije Zatočišč
Mnoga Zatočišča so v gorskih verigah ali blizu njih. Pogosto
segajo v same gore. Gore so visoko nad nihanji sveta; so nedostopne
ljudem zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer. V njih so
Zatočišča skoraj nedostopna svetu ter varna pred onečaščenjem
malomarnih ljudi z nizko zavestjo.
Fizične lokacije, nad katerimi so Zatočišča Mojstrov, so
(zaradi izžarevanja teh Zatočišč) mesta, na katerih se okrepite z
novimi Življenjskimi močmi. Nekatera med njimi so turistične ali
romarske točke: Zatočišče Elohima Miru in Alohe nad Havajskimi
otoki, Zatočišče Royal Teton nad goro Grand Teton v Wyomingu,
Zatočišče Matere Marije in Nadangela Rafaela nad Fatimo na
Portugalskem ali pa Zatočišče Nadangela Mihaela nad Banffom
in jezerom Louise. To so kraji, kjer se lahko okrepite fizično in
duhovno.
Mnogi Mojstri so v času svojih življenj na Zemlji obiskali
Zatočišča. Apostol Pavel je na primer potoval v Arabijo in se
spreobrnil na poti v Damask (Gal. 1:11-18). V času tega potovanja je
imela Pavlova duša šolanje v Jezusovem Zatočišču na Eteričnem
nivoju nad Arabijo.
Ko potujete na katero od teh mest, imate vedno priložnost, da
se zavestno priklopite na energije Zatočišča in opravite duhovno
delo za Mojstre. V takem trenutku ste kot elektroda za energije
Duha, ki se tako usidrajo v materijo.
24
O Zatočiščih Mojstrov
9. Starodavno enačenje Luči in teme
Kjerkoli je Zatočišče, tam je tudi mandala oziroma popoln vzorec
za civilizacijo, ki je pod upravo tega Zatočišča. To lahko vključuje več
kot en narod, ponavadi se to nanaša na cel kontinent. Neposredna
okolica Zatočišča naj bi odslikavala natančno to, kar je v Zatočišču, po
pravilu: »Kakor Zgoraj, tako spodaj.« Vendar pa žarišče Luči privlači
tudi nasprotno vrsto energije, ki je pritegnjena zaradi ravnovesja
in preobrazbe. Bolj kot razumemo znanost Eteričnih Zatočišč, bolj
nam je jasno, kako znanstveno je tudi popačenje pravilne uporabe
energije, kajti tisti, ki zlorabijo energijo, prav tako sledijo znanosti.
Primer tega vidimo v Zatočišču Zadkiela in Svete Ametist nad
Kubo, v katerem je največja koncentracija energij Svobode v celi
hemisferi. Vendar pa je pod njim področje komunizma in zanikanja
osebne svobode.
Kitajska je drugi primer igre teh sil. Iz Zatočišč nad to starodavno
deželo - Nadangela Jofiela in Kristine, Boginje Milosti Kuan Yin
ter Elohima Kiklopeja in Virginije, prihajajo rahločutna nežnost,
svetost družine in visok nivo izobrazbe, ki so resnična kultura
Kitajske, še preden se je civiliziral zahodni človek.
Resnično razsvetljenje kronske čakre je princip Očeta v človeku.
Toda na žalost vidimo, da je na Kitajskem princip Očeta zatemnjen
s popačenjem kronske čakre in popačenjem Očeta. Vlada je
zamenjala resnično podobo Očeta, energije Zatočišč Razsvetljenja
nad tem narodom so zasenčene in ljudem ni dovoljeno, da bi
postali Kristus oziroma da bi dvignili svoje energije in dosegli
Mojstrstvo Kristusa.
Vendar to lahko presežemo z zavestnim sodelovanjem z
energijami teh Eteričnih Zatočišč. Ko se ljudje naučijo priklicati
polno Moč energij teh Zatočišč, se lahko razbije urok hipnotičnega
stanja zavesti. To je mogočno delo, ki preobrazi vso napačno
uporabljeno energijo.
10. Univerze Duha
V preteklih dobah so nekateri imeli vstop v Zatočišča in Templje
Velikega Belega Bratstva. Fizična Zatočišča v Lemuriji in Atlantidi
25
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
so se pred potopom teh celin dvignila na Eterični nivo in tako
postala dosegljiva le najbolj naprednim posvečencem. Ob prihodu
Vodnarjeve dobe pa je Nosilcem Luči zopet dana priložnost za
vstop v ta Zatočišča, vendar tokrat s potovanjem duše in ne s
fizičnim telesom.
V dvajsetem stoletju je veliko Zatočišč odprlo vrata fizično
utelešenim učencem Vnebovzetih Mojstrov in 1. januarja 1986 je
Gautama Buda oznanil, da so Gospodarji Karme dovolili Mojstrom
Gospodarjem Sedmih Žarkov, da odprejo Univerze Duha v svojih
Eteričnih Zatočiščih. Tam lahko sprejmejo tisoče in deset tisoče
učencev, ki bodo pridno in sistematično sledili Poti Mojstrstva
Sedmih Žarkov, še posebej Prvega (Modrega) in Sedmega
(Vijoličnega) Žarka. Na teh dveh Žarkih se najprej šolate, nato pa
nadaljujete na preostalih petih. Uvodna šolanja si običajno sledijo
po naslednjem vrstnem redu:
El Morya vodi šolanje Prvega Žarka - Modrega - v Zatočišču
Darjeeling v Indiji.
Saint Germain vodi šolanje Sedmega Žarka - Vijoličnega - v
Zatočišču Royal Teton v državi Wyoming, ZDA.
Lanto vodi šolanje Drugega Žarka - Rumenega - prav tako v
Zatočišču Royal Teton v državi Wyoming, ZDA.
Pavel Beneški vodi šolanje Tretjega Žarka - Rožnatega - v
Zatočišču Chateau de Liberte (Grad Svobode) nad reko Rhône v
Franciji.
Mojstrica Nada vodi šolanje Šestega Žarka - Škrlatno-Zlatega v Jezusovem Zatočišču v Arabiji.
Serapis Bey vodi šolanje Četrtega Žarka - Belega - v Templju
Vnebovzetja v Luxsorju, Egipt.
Hilarion vodi šolanje Petega Žarka - Zelenega - v Templju Resnice
nad Kreto, Grčija.
Vsako od teh uvodnih šolanj o uporabi Sedmih Žarkov obiskujete
po štirinajst dni.
Po želji lahko obiskujete nadaljnja šolanja v kateremkoli
Zatočišču Mojstrov Gospodarjev Žarkov ali drugih Mojstrov.
26
O Zatočiščih Mojstrov
11. Odprtje Vrat Zatočišč Nadangelov
Po obisku Zatočišč Mojstrov Sedmih Žarkov lahko obiščete
tudi Zatočišča sedmih Nadangelov. Jezus je maja 1987 govoril o
Nadangelih kot o izvrstnih Učiteljih Kristusove Zavesti. Povedal je:
»Po obisku Zatočišč Mojstrov Sedmih Žarkov ste lahko povabljeni
na šolanja v Zatočišča Nadangelov. To je moja molitev k Očetu.
Zato se, ljubljeni moji, veselite, da vas bo poleg Mihaela v svoja
Zatočišča povabilo vseh sedem Nadangelov, kjer boste prejeli
pospešene posvetitve (iniciacije) v Večno Življenje.
Februarja 1988 je Nadangel Rafael objavil, da bosta on in Mati
Marija, Nadangela Petega Žarka, odprla vrata svojega Templja
in da bo to prvo odpiranje vrat Zatočišč Nadangelov za tiste, ki
so presegli nivoje mistične šole Mojstrov Gospodarjev Sedmih
Žarkov.
12. Zatočišča Elohimov
Zatočišča Elohimov in Žarišča Plamenov v njih v telesu Zemlje
delujejo enako, kot sedem glavnih čaker v človeškem telesu. So
žariščne točke za Sedem Žarkov na planetarnem telesu. Duše, ki
še niso dosegle Vnebovzetja, so zelo redko sprejete v ta Zatočišča,
ker se ohranjajo duhovno popolnoma čista in služijo kot nekakšne
elektrode, ki napajajo z Življenjem telo Zemlje in ga ohranjajo v
soglasju z vesoljem. Vendar pa lahko iz njih prikličemo energije
Sedmih Žarkov, ki jih v telo Zemlje fokusirajo Elohimi. To poteka
preko elementalnega kraljestva, preko sedmih čaker v človeku
ali pa preko Sedmerega Plamena Sedmih Elohimov, ki je na čelu
vsakega človeka.
Ko vizualizirate to Žarišče Sedmerega Plamena, se v mislih
povežite s Plamenom v Zatočišču Elohima Kiklopeja in Virginije –
mislite na trikotnik z Vsevidnim Očesom v sredini. Vizualizirajte ta
trikotnik z Vsevidnim Očesom na sredini svojega čela. Glejte Zeleni
Plamen precipitacije, ki gori skozi trikotnik in oko v njem. In glejte
izžarevanje Sedmih Žarkov okoli tega. Zeleni Ogenj vzplamteva iz
središča, Sedem Žarkov pa sije iz čela v vse smeri.
27
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Ker imajo Elohimi Kozmično Zavest in opravljajo Kozmično
služenje v galaksijah vesolja in vse do Velikega Središčnega Sonca,
določijo predstavnike, ki so vodje in upravitelji njihovih Zatočišč.
Zatočišča Elohimov so standardi čistosti, kamor občasno položijo
svoja stopala in kjer imajo vsidrano svojo Zavest, med tem ko so
sami v Kozmičnem služenju. V svoja Zatočišča lahko postavijo
Elektronsko Prisotnost svojih Bitij, ki je kopija njih samih, je polno
sijoča stvarnost njihove Božje Zavesti, osredotočene v Zatočišču.
Tako kot je lahko Bog hkrati prisoten vsepovsod v vesolju, tako so
lahko tudi oni kjerkoli v Zavesti Boga.
Nebesa so nedvomno združena s planetom Zemlja. Edini
problem pri tem je uglaševanje človeštva z Lučjo, ki je najmočneje
prisotna v teh Zatočiščih. Duh in Materija sta že od nekdaj
povezana. S klicanjem Luči v Imenu Kristusa in Prisotnosti JAZ
SEM steče Duhovna Svetloba na Zemljo in se vsidra v njej. Vendar
če Plamena, ki je frekvenca Popolnosti, ne pokličemo vsak dan, se
on vrne na svoj lastni nivo, na nivo Duha.
Sedmeri Mogočni Elohimi so izvorni graditelji oblik, ki so
oblikovali planet v skladu z navodili Boga. Sedem Zatočišč teh
sedmih Božjih Duhov na Zemlji so ključi samega obstoja in Življenja
planeta. Plameni, ki so zasidrani v njih, so najbolj mogočni in
mnoge njihove dejavnosti so znane le Vnebovzetim Mojstrom.
Že razkritje Imena Elohim je blagoslov, kajti že v samem
njegovem izgovarjanju je ogromna moč. Vsaka črka tega Imena je
sproščanje energije iz Vzročnega Telesa Elohima.
13. Potovanje v Zatočišča
Med tem ko vaše telo ponoči spi, lahko potujete v Eterična
Zatočišča. Lahko odidete iz svojega fizičnega telesa in se
osvobodite zemeljskih vezi ter potujete zavestno ali nezavedno v
Eterično Območje. Naredite nekaj stvari, ki vam bodo olajšale to
potovanje.
Dobro se je izogibati težki hrani pred spanjem, tako da lahko
telesne funkcije počivajo in se duša lažje dvigne v višja Območja.
Pred spanjem ne glejte nasilnih in negativnih filmom na televiziji.
Ti lahko pritegnejo dušo na nižje nivoje zavesti in ne na višje
28
O Zatočiščih Mojstrov
Eterične nivoje. Pred spanjem je primerna duhovna naravnanost.
Če preberete nekaj besed Mojstrov, pomaga vaši zavesti, da se
uglasite z Eteričnim Zatočiščem oziroma Templjem Luči, v katerega
želite ponoči iti. Vaša zavest pred spanjem pogosto določa, kam
boste šli.
Najbolj pomembno pa je prositi Nadangela Mihaela, da vas
popelje v najbližje Zatočišče ali pa v Zatočišče po vaši želji.
Pred spanjem lahko izrečete kratko molitev, v kateri prosite, da
ste vodeni v želeno Zatočišče. Lahko jo uporabite na primer za
šolanja pri Mojstrih Žarkov. Vsako noč povejte naslednjo molitev
in opazujte, kako urno vas bodo Angeli v vaših subtilnih telesih
odvedli v šolske učilnice Vnebovzetih Mojstrov, kjer se boste učili
pomembne lekcije:
*
»Oče, v Tvoje Roke polagam svoj duh.
Mogočna Prisotnost JAZ SEM
in moj Sveti Kristusov Jaz,
kličem Nadangela Mihaela
in njegove Legije Angelov Modrega Plamena,
da nocoj varujejo mojo dušo
in jo v njenih subtilnem telesu vodijo
v Zatočišče Vnebovzetega Mojstra ____________________
(navedite ime Mojstra)
v ______________________________
(navedite lokacijo Zatočišča).
Pospremite me, poučite me, vodite me in varujte me,
medtem ko SEM dejaven
za osvoboditev vsega Življenja na Zemlji.
Prosim, da se to zgodi v skladu s sveto Božjo Voljo.«
*
Zatočišče Royal Teton je najpomembnejše za novince in zelo
dobro mesto za začetek poskusa zavestnih potovanj v Zatočišča.
Ko ste že navajeni potovati v to Zatočišče, lahko začnete obiskovati
29
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
ostala Zatočišča Mojstrov Žarkov in izrazite željo, da se udeležite
njihovih šolanj.
Nekateri sprašujejo, kaj se zgodi, če živijo v drugem časovnem
pasu in so budni, med tem ko drugi spijo in obiskujejo Zatočišča.
Ali bodo zamudili predavanja? Odgovor je: ne. Zatočišča delujejo
štiriindvajset ur na dan v drugi dimenziji časa in prostora.
Ob postelji imate lahko zvezek, v katerega zapisujete vtise ali
ideje, ki jih čutite ob prebujenju.
14. Še vedno obstajajo tudi fizična Zatočišča
Tik preden se je potopila Atlantida in je tema preplavila Zemljo,
so bila mnoga Zatočišča Velikega Belega Bratstva dvignjena na
Eterični nivo. Še vedno pa obstajajo številna Zatočišča, ki so fizično
vsidrana na Zemlji. Zatočišče Royal Teton je eno izmed njih. Ima
fizične sobe, ki so skrite v gori Grand Teton ter Eterične dele,
ki so nad fizičnim nivojem. Zato ga imenujemo fizično-eterično
Zatočišče.
Zatočišče Mojstra Pariza je fizična podružnica Velikega Belega
Bratstva v mestu Pariz. Tudi Zatočišče v Arabiji je fizično, prav
tako nekatera Zatočišča v Indiji. To so kraji, kamor lahko fizično
potujejo in pomagajo pri delu Belega Bratstva tisti učenci Mojstrov,
ki so izpolnili določene kriterije.
Mojstri so od časa do časa vsidrali svojo Luč v neki fizični točki,
ki so jo njihovi na Zemlji utelešeni učenci posvetili z namenom
ohranjanja Plamena Svetega Ognja. Taki najbolj znani primeri so
Misterijska Šola Pitagore, Vitezi Okrogle Mize kralja Arturja, ašrami
v Himalaji … Ta Žarišča Svetega Ognja so Mojstri sponzorirali
kot fizične postojanke Velikega Belega Bratstva. Mojstri zdaj zopet
iščejo tiste, ki bi posvetili svoja življenja ohranjanju Plamena
Svetega Ognja na fizičnem nivoju. Mojstri so povedali, da želijo v
Zlati Dobi zopet imeti fizična Zatočišča.
V Imenu Boga: Tako bodi!
30
2. poglavje
Modri Žarek
☼
Prisotnost JAZ SEM, Ti si Mojster!
Prisotnost JAZ SEM, očisti Pot!
Naj Tvoja Luč in Moč
vodita tukaj vse!
Ovenčaj me z Mojstrstvom Zmage!
Sij Modri Blisk in
vso Svojo Ljubezen skozme izrazi,
da Popolnost v vsem sijaju
izpolni Zemljo in jo preobrazi!
☼
Modri Žarek
1. Značilnosti Modrega Žarka
Lastnosti: ● Božja Volja ● Zaščita ● Moč ● Popolnost ● Odločnost
● Vodstvene sposobnosti ● Poslušnost ● Vztrajnost ● Potrpežljivost
● Vera ● BožanskaUmeritev ● Pogum ● Božanska Zakonodaja ● Sodba
● Osvoboditev iz mrež astrala in tiranije nebožanskih sil ● Znanost
o Izgovorjeni Besedi ...
Modri Žarek in Mojstri, ki ga usmerjajo, nam pomagajo preseči:
● dvom ● nemoč ● šibko voljo ● človeško samovoljo ● neodločnost
● nadzor ● zadržanost ● obsodbe ● opravljanje ● nepomembno
govoričenje ● težave z govorom in komunikacijo ● nepopolnosti
● strah ● nesamozavestnost ● pomanjkljivosti ● vsakovrstne
odvisnost (od opojnih sredstev, odnosov, razvad …) …
Življenjska lekcija: zbrati Notranjo Moč za ustvarjanje
konstruktivnih sprememb
Čakra: grlena
Glasbilo: trobenta
Deli telesa: ščitnica, pljuča, dihala
Kristali: diamant, safir, lapis lazuli
Žarek/Plamen: ● Modri Plamen ● Modro-Beli Plamen ● Modra
Strela ● Plamen Božje Volje ● Plamen Božje Vere ● Plamen Moči …
Mojstri, ki nam pomagajo doseči Mojstrstvo Modrega Žarka:
● Vnebovzeti Mojster El Morya ● Nadangel Mihael in Vera (Faith)
● Elohim Herkul in Amazonia ● Veliki Božanski Usmerjevalec ● Bog
Himalaja ● Vaivasvata Manu ● Bog Švicarskih Alp ● Bog Tabor ● Bog
Surya ● Babaji ● Astrea ● Čananda ● Mojster Pariza ● Lanello ...
Mojstri Modrega Žarka imajo po naravi voditeljske sposobnosti.
V svojih fizičnih utelešenjih so bili pogosto voditelji narodov
(npr. El Morya, Lanello … ). V Duhovni Hiererhiji so: Mihael je
vodja Angelskega Kraljestva; Herkul je vodja Elohimov; Surya
je vladar Siriusa, na katerem je Božja uprava naše galaksije;
Manuji oziroma Zakonodajalci človeštva so največkrat iz vrst
Gospodarjev Modrega Žarka (Vaivasvata Manu, Bog Himalaja,
Veliki Božanski Usmerjevalec); Bogovi Gora imajo prav tako velik
zagon v usmerjanju Modrega Žarka (Bog Tabor, Bog Himalaja, Bog
Švicarskih Alp); pogosto so Vodje Svêtov Velikega Belega Bratstva
33
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
(npr. El Morya, Čananda, Mojster Pariza). Mojstri Modrega Žarka
imajo velik Zagon Moči za zmago nad vsemi nebožanskimi silami,
njihovimi nakanami in pastmi. Pokličimo Pomoč Mihaela, Herkula,
Surya, Astree, El Morya, Velikega Božanskega Usmerjevalca,
Babajija, Lanella, Bogov Gora ... Vedno ko jih pokličemo, nas
izpolnijo z Močjo, Vero, Pogumom, Zaščito.
Bratstva in Legije Modrega Žarka/Plamena: ● Bratstvo Darjeelinga
● BratstvoDiamantnega Srca ● Angeli Modrega Plamena ● Angeli
Meča Modrega Plamena ● Angeli Modre Strele ● Angeli Božje Volje
● Angeli Božje Moči ● Angeli Modrega Orla s Siriusa ...
☼
Modri Žarek je prvi od Sedmih Božjih Žarkov. Pomemben je za vse,
kar delamo. Ščiti nas fizično in duhovno ter je ključen za pravilno
uporabo oziroma izraz Moči in voditeljskih sposobnosti. Prav tako
je pomemben za razvoj in ohranitev naše vere ter uskladitev z
Božjo Voljo in s svojim Božanskim načrtom. Kadar potrebujemo
pogum, odločnost, vztrajnost, se prežarimo z Modrim Žarkom. Naj
žarči skozi vsako celico našega bitja in nas zaobjema s svojim
Plamenom. Naj sije pred nami in pripravi pot do uresničitve tega,
kar je Božja Volja za nas. Modri Žarek nam pomaga narediti stvari
na popoln način in biti Popolnost. Modri Žarek lahko uporabimo
skupaj s katerimkoli drugim Žarkom. Njegova Moč okrepi in zaščiti
dejavnost drugih Žarkov.
2. Zaščita s Stebrom Luči
S klicem k Duhu Živega Boga lahko iz svoje Prisotnosti JAZ
SEM prikličemo Steber Luči, Sveti Tempelj Gospoda, zaščitno polje
Božje Moči. »Jaz ga bom obdajal kakor Ognjeni Zid in bom njegovo
veličastje sredi njega.« (Zah 2:9) Steber Luči služi naši Zaščiti. Od
zunaj je zelo trden, tako da ga ne more nič prebiti. Od znotraj
pa je krhek. Če dopustimo miselno ali čustveno neskladje v sebi,
se začne rušiti, zato ga pokličemo večkrat čez dan. Naredimo ga
zjutraj zase in za druge, za vse ljudi, vsa živa bitja in vso Zemljo.
Stojimo pokonci in si predstavljamo Vzročno Telo nad sabo – t.j.
sedem barvnih krogov Luči (glej barvno sliko). V tem Telesu vidimo
34
Modri Žarek
svojo Mogočno Prisotnost JAZ SEM. Iz Njenega središča se spušča
Steber Luči, ki nas obdaja. Občutimo, kakšen je. Videti je kot
gosta Bela para, ki nas obdaja in gre globoko v zemljo. Lahko
občutimo tudi Žarek Luči, ki gre iz Srca naše Mogočne Prisotnosti
JAZ SEM, skozi Srce Svetega Kristusovega Jaza, skozi teme glave
vstopi v naše telo in se vsidra v našem srcu oziroma srčni čakri.
Pri tistem, ki je iskreno in odločno na Poti Resnice ter pokliče
Steber Luči, se ta otipljivo vzpostavi okoli njegovih štirih nižjih
teles kot resnični Ognjeni Zid. Ta Steber Luči si predstavljamo v
polmeru treh metrov ali več okoli sebe. Izpolnjen je z Elektronsko
Lučjo (Luč, ki sije iz elektronov), ki ima poln zagon Božanstva.
Nepremagljivo nas ohranja v Trojstvu Očeta, Sina in Svetega
Duha, saj se (kot lahko vidimo na sliki) ta Steber spušča iz Prisotnosti
ter zaobjema tako Kristusov Jaz kot nas (spodnjo figuro).
Jezus je uporabil ta Steber čudežne Luči, ko je deloval v Palestini.
Z okrepitvijo njegove dejavnosti je bil sposoben iti kar sredi jezne
in podivjane množice, ki ga je hotela pahniti v prepad (Lk 4:29-30),
in se pojaviti na drugem mestu. Takšno očitno Zaščito prejmejo
vsi, ki z vero pokličejo Steber Luči.
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM,
LJUBLJENI NADANGEL MIHAEL,
VSI VNEBOVZETI MOJSTRI, VELIKA ANGELSKA LEGIJA,
MOGOČNA KOZMIČNA BITJA,
IN SVETI DUH CELOTNEGA VELIKEGA BELEGA BRATSTVA!
Kličem
Steber Luči Vnebovzetih Mojstrov
in Zid Modrega Plamena okoli tega Stebra;
Zaščito z neprebojnim Modrim Krogom
in Ognjenim Sončnim Krogom;
ter Vijolični Ogenj Božanske Svobode
in Kozmično Luč,
da so nepremagljiva Kozmična atmosfera na vse strani okoli mene
za nepremagljivo, neranljivo in neuničljivo Zaščito mojega bitja in sveta.
35
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
3. Grlena čakra
Barva grlene čakre, ki je peta čakra in se nahaja v vratnem
predelu, je modra. Njena funkcija je besedno izražanje in
sporazumevanje ter uporaba moči glasu.
»Bolje kot tisoč praznih besed je ena sama beseda, ki prinese
mir.« (Dhammapada)
Izgovorjena beseda ima moč ustvariti spremembe. Skozi grleno
čakro smo lahko soustvarjalci z Bogom.
Mojstrstvo grlene čakre dosežemo z obvladanjem tega, kaj in kako
rečemo ter z odločitvijo, da o določenih stvareh ne govorimo.
Govorim le pravilno
Lastnosti pravilnega govora so dajanje podpore bližnjim,
prijaznost, spoštljivost do njih.
Vsakič ko odpremo usta, se odločimo, ali bomo drugim v pomoč
ali jih bomo ranili. Kot je rekel Jezus, je zelo pomembno, kaj
govorimo: »Po svojih besedah boste opravičeni in po svojih besedah
boste obsojeni.« (Mt 12:36-37)
Lekcije grlene čakre so tesno povezane z našim egom oziroma
sončnim pletežem. Če ne pazimo na besede, zlahka prizadenemo
čustva (ki so v sončnem pletežu) drugih ali pa prebudimo njihove
stare čustvene rane. To se zgodi tako hitro, da pogosto še opazimo
ne. Zato se ustavimo in premislimo o učinku svojih besed preden
odpremo usta. Prav tako lahko naša čustva priplavajo na površje
in preden se zavemo, jih izrazimo skozi grleno čakro.
»Človek naj bo hiter v poslušanju ter počasen v govorjenju in v
jezi.« (Jakobova knjiga)
»Ljudje bi morali biti počasni v besedah, a hitri v dejanjih.« (Konfucij)
George Washington je v svojem Pravilniku o vljudnosti med
drugim dal napotke o pravilnem govoru:
- Premislite, preden spregovorite. Ne izgovarjajte besed površno.
Ne govorite prehitro temveč mirno in jasno. Ko govorijo drugi, bodite
pozorni in ne motite poslušalstva.
- Ne šepetajte v družbi ljudi.
- Ne govorite osnovnih in lahkomiselnih besed med učenjaki, ne
36
Modri Žarek
učenih in strokovnih med nevedneži, niti ne govorite težko verjetnih
stvari.
☼
Ali premislim o učinkovanju svojih besed na druge, preden
spregovorim?
Ali uporabljam svoj govor za ustvarjanje harmonije in enotnosti?
Spoznam vrednost tišine
Neravnovesje grlene čakre se najpogosteje izraža kot nesmiselno
klepetanje ali argumentiranje. To samo energetsko izčrpava. Če
govorimo le, ko je potrebno, ohranjamo svojo življenjsko energijo.
»V medsebojnem druženju se oprimite ali pogovora o Resnici ali
pa bodite tiho.« (Buda)
»Kdor ve, ne govori. Kdor govori, ne ve. Ohranite svoja usta zaprta,
brzdajte svoje čute in boste polni Življenja. Odprite svoja usta, bodite
vedno v naglici in vaše življenje bo brezupno.« (Tao Te Ching)
»Govorite ob pravem trenutku, v skladu z dejstvi in smiselno.« (Buda)
Obstaja čas za govorjenje in čas za tišino.
»Pogosto sem obžaloval svoje besede, toda nikoli svoje tišine.«
(neznani avtor)
☼
Ali si dopustim biti tiho, če nimam povedati nič pametnega?
Ali si vzamem čas za vzpostavitev stika s svojim notranjim
Duhom, preden spregovorim?
Vstanem in povem Resnico
Govoriti resnico pomeni govoriti nepopačena dejstva. Pomeni
konec pasivnosti. Vstanemo in povemo, kar je prav, ne glede na
to, kaj si mislijo drugi. Če spoznamo odgovor za nekaj, nimamo
pravice ostati tiho.
Vaja: Opazujte se, kolikokrat v dnevu ste odstopili od resnice.
Vprašajte se: Zakaj? Samo iz navade? Občutka varnosti? Se bojite,
kaj si bodo drugi mislili o vas?
37
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
☼
Ali govorim ves čas resnico, ali pa se včasih oddaljim od nje?
Ali včasih samo domnevam nekaj in govorim, preden izvem dejstva?
Uporabim Moč Izgovorjene Besede
Je čas za meditacijo in čas, da prejmemo sad svoje meditacije
ter ga udejanjimo z Znanostjo izgovorjene Besede.
Tako znanstveniki kot Modreci potrjujejo, da lahko izgovorjena
beseda ustvari spremembo in transformacijo.
»Previdno uporabite besede, ker so močnejše od bomb.« (P. S. Hurd)
Naša podzavest beleži naše misli in besede.
Najbolje lahko očistimo svojo podzavesti z uporabo afirmacij
Vijoličnega Plamena. Lahko prosimo svoj Višji Jaz, da usmeri
Vijolični Plamen in Modri Plamen, da se zavrtita skozi določene
misli, dejanja in besede, ki so povzročile negativne zapise v
podzavesti. Pri tem si tudi predstavljamo, kako ta Sveti Ogenj
sežge te zapise v podzavesti drugega za drugim.
Afirmacije oziroma Odredbe, še posebno te z uporabo JAZ SEM,
so izredno močna oblika govorjene molitve.
JAZ SEM je Ime Boga.
JAZ SEM, KI SEM pomeni ‘Kakor Zgoraj tako spodaj’. S tem
potrdimo: Bog je tam, kjer sem jaz.
Ko rečemo »JAZ SEM ...«, s tem rečemo »Bog v meni je ...«
Stanje našega telesa in sveta je odvisno od naših misli in besed.
Božja Luč, ki teče skozi nas, je poslušna našim usmeritvam.
Stvaritve naše grlene čakre so ‘samo izpolnjujoče prerokbe’. Zato
uporabljajmo JAZ SEM le v pozitivnih izrazih kot so npr.: JAZ
SEM zdrav! JAZ SEM uspešen! In nikoli v negativnih izrazih, ki bi
potrjevali kakršnokoli stanje nepopolnosti.
☼
Katere okoliščine sem si ustvaril v svojem življenju z negativnimi
oziroma pozitivnimi trditvami o sebi?
Katera negativna prepričanja o sebi mi spodkopavajo moj uspeh?
Kako lahko v svoje življenje vključim moč izgovorjene besede z
molitvami in afirmacijami za preobrazbo negativnosti?
38
Modri Žarek
4. Znanost Izgovorjene Besede
Modri Žarek je povezan z uporabo naših govornih sposobnosti.
Znanost izgovorjene Besede oziroma Znanost odrejanja (uporabe
Odredb) je dejavnost Modrega Žarka in grlene čakre. Za uspešno
uporabo Odredb je nujno, da upoštevamo lastnosti Modrega Žarka:
● Svoje želje poenotimo s tem, kar je BOŽJA VOLJA oziroma
Božji Namen za nas. Popolnoma SE PREDAMO BOGU v sebi in
sprejmemo NJEGOVO VODSTVO, da se udejanji le POPOLNOST
za nas in za vse Življenje.
*
Bog, razodeni mi Tvojo Voljo zame.
Naj so želje mojega srca eno z Željo Tvojega Srca.
Naj svoje želje oblikujem in odpošljem v Univerzum tako,
da se z njihovo izpolnitvijo uresniči najvišje Dobro zame
in za vse Življenje na popoln način.
ZGODI SE KRISTUSOVA BOŽJA VOLJA ZDAJ! (3x) *
*
● Zaupamo v Boga v sebi. Naša VERA Vanj in v Njegovo
posredovanje za nas in udejanjanje naše Božje želje je neomajna
ne glede na razmere, v katerih smo.
● POGUMNO se soočimo z vsem, kar nam stoji na poti do
uresničitve naše srčne želje, še posebno s samim seboj: s strahovi
(ki so bili dejavni le v preteklosti), človeškimi slabostmi (ki jih
ljubeče odpustimo iz svojega bitja in sveta), dvomi … To storimo z
vso Ljubeznijo svojega srca.
● Z neomajno ODLOČNOSTJO vztrajamo v smeri izpolnitve
svoje Božje želje.
● Boga in Mojstre prosimo za ZAŠČITO naših dosežkov in
vsega, kar delamo za fizično uresničitev naše srčne želje, vključno
z Energijo, ki jo zberemo s svojimi Odredbami, molitvami,
vizualizacijo, kontemplacijo.
* (3x) – pomeni, da celoten stavek ali odstavek ponovimo 3-krat. Če je del
besedila ali posamezna beseda v stavku ali odstavku napisan z velikimi
črkami, se ponovitev nanaša le na ta del besedila oziroma na to besedo.
39
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN MOGOČNI VNEBOVZETI MOJSTRI!
Zaščitite mene,
vse dobro v mojem življenju,
vse, kar delam za izpolnitev svoje Božje želje
ter vso Energijo, ki mi jo dajete
kot odgovor na moje odredbe in molitve.
Zahvaljujem se Vam za to.
*
- Zahvaljujemo se ves čas, da smo že prejeli izpolnitev svoje
srčne želje. Veselimo se tega.
5. Jezusovi Izreki o Veri
»Vse je mogoče tistemu, ki veruje.« (Mr 9:23)
»Imejte vero v Boga! Resnično vam povem: kdor reče tej gori
‘Vzdigni se in se vrzi v morje in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč
verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo res zgodilo …
Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, pa se
vam bo spolnilo.« (Mr 11:22-24)
»Če imate vero kakor gorčično zrno in porečete tej gori: ‘Prestavi se
odtod tja!’, se bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče.« (Mt 17:20)
»Zgodi se ti po tvoji veri!« (Mt 9:29; 15:28)
»Kakor si veroval, naj se ti zgodi!« (Mt 8:13)
»Pojdi, tvoja vera te je rešila.« (Mr 10:52)
»Blagor tistim, ki niso videli, a so verovali!« (Jn 20.29)
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte v Boga in verujte Vame
(Kristusa v sebi)!« (Jn 14:1)
40
3. poglavje
Znanost
Izgovorjene Besede
☼
»V začetku je bila Beseda
in Beseda je bila pri Bogu
in Beseda je bila Bog.«
(Jn 1:1)
☼
Znanost Izgovorjene Besede
1. Kaj je Odredba?
Odredba (angl. Decree) pomeni: zapoved, odlok, ukaz, naročilo …
Odredba je izredno močan način usmerjanja Božje Luči za
udejanjanje stvari v fizičnem svetu. Odredbo lahko izrazimo kot:
- neposreden Klic (Invokacijo) k Bogu (Prisotnosti JAZ SEM) v
sebi in k Vnebovzeti Legiji za Pomoč, ki jo potrebujemo;
- pozitivno Potrditev (Afirmacijo) z uporabo Božje Moči velike
ustvarjalne Besede JAZ SEM, ki jo Prisotnost JAZ SEM izrazi
skozi nas.
V Odredbah je za sprostitev Duhovne Moči uporabljeno Ime JAZ
SEM. JAZ SEM je krajša oblika za JAZ SEM, KI SEM – Božje Ime,
ki je bilo razodeto Mojzesu iz gorečega grma (2Mz 3:14). JAZ SEM, KI
SEM pomeni »Kakor zgoraj, tako spodaj. Kot je Bog v Nebesih, tako
je v meni na Zemlji. Prav tu, kjer SEM, je Božja Moč.« Tako vsakič,
kadar rečemo JAZ SEM, v resnici potrdimo »Bog v meni je …«.
Odredbe nam pomagajo povezati se s svojim Višjim Jazom. To je
njihov prvi namen. Z okrepitvijo te povezave se poveča tok Božje
energije, ki teče po Žarku Luči iz naše Prisotnosti JAZ SEM k nam.
To energijo lahko nato uporabimo, za karkoli želimo - da prejmemo
stvari, ki jih potrebujemo za izpolnitev Božjega načrta; da dobimo
pravo službo, dom in življenjske okoliščine; da dosežemo ozdravitev;
da najdemo rešitev za kakršnokoli težavo in jo udejanjimo.
Vendar se ves čas zavedajmo, da je osnovni namen uporabe
Odredb vzpostaviti in okrepiti stik s svojim Višjim Jazom. To je
najčudovitejše od vsega, kar se nam lahko kdajkoli zgodi.
2. Odrejati v Imenu Boga in Kristusa
Vsi smo del velike Enosti. V sebi imamo bistvo Božanske
narave - poosebljenega Boga kot Mogočno Prisotnost JAZ SEM
in poosebljenega Kristusa kot Sveti Kristusov Jaz. Brez Boga in
Besede, Kristusa, ki je bil z Njim na začetku, ne bi bil ustvarjen
noben človek, ker je vlit v podobi Boga in Kristusa.
Odrejati (zapovedovati) energijam Življenja je privilegij Kristusove
oziroma Višje Zavesti vsakega Božjega sina in hčere. Človeškemu
43
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
jazu, ki je nepopoln, ni dana avtoriteta, da bi dajal Odredbe za
udejanjanje stvari. Zato mora vedno odrejati v Imenu Boga in
Kristusa v sebi. Npr.:
V Imenu Boga, Mogočne Prisotnosti JAZ SEM, v sebi odrejam ...
V Imenu Kristusa, svojega Svetega Kristusovega Jaza, zapovedujem ...
Ker smo do tega trenutka le delno dosegli Popolnost; ker želimo,
da gre naš Klic neposredno preko našega Svetega Kristusovega
Jaza do Boga; in ker želimo vso energijo uporabiti pravilno storimo to v Imenu svoje Prisotnosti JAZ SEM in svojega Svetega
Kristusovega Jaza. Tako smo lahko prepričani, da je to storjeno
v skladu z Božjo Voljo. Če odpošljemo več Odredb hkrati, lahko
uporabimo »V Imenu Boga … V Imenu Kristusa ...« le na začetku
skupine Odredb in ne pred vsako Odredbo. Ves čas se zavedajmo,
da je Bog dejaven v nas in skozi nas.
Človek, nižji jaz, je tako instrument za Luč, ki prihaja iz Božjega
Srca. On ni Izvor Luči in kot človek sam nima nobene moči, s
katero bi usmerjal Luč. Če smo odločeni dvigniti svojo zavest na
nivo Svetega Kristusovega Jaza in vemo, da smo v resnici mi ta
ljubljeni Sin, smo lahko (v enosti z Bogom) živa daritev čistosti z
namenom, da Božja Luč, Božja Beseda in Božja Odredba tečejo
skozi nas, da izvršijo popolno delo Stvarnika.
Ko tako v svojem umu spoznamo, da je JAZ SEM (t.j. Bog v
notranjosti) tisti, ki deluje, lahko začnemo sveti obred odrejanja
(odpošiljanja oziroma izgovarjanja Odredb) v Imenu:
- Očeta-Matere Boga (Prisotnosti JAZ SEM),
- Sina (Univerzalnega Kristusa, ki se izraža v vsakem človeku
kot njegova Kristusova identiteta oziroma Sveti Kristusov Jaz)
- in Svetega Duha (energij Svetega Ognja, ki oskrbujejo telo in
zavest z Božjim bistvom, ki je Življenje).
3. Kako odrejati
Preden začnemo uporabljati Odredbe, se vprašajmo, kaj želimo
z njimi doseči.
Ali imamo duhovne cilje ali praktične cilje? Duhovni cilji so npr.:
postati ljubeznivejši; približati se svojemu Višjemu Jazu; očistiti
44
Znanost Izgovorjene Besede
boleče izkušnje iz otroštva, da se osvobodimo določenih težav v
svojem življenju … Praktični cilji so npr.: najti novo službo; dobiti
denar za dokončanje šolanja; spoznati nove prijatelje …
Lahko imamo tudi cilje za druge ljudi, svoj narod, vso Zemljo.
Npr.: izboljšanje zdravja nekoga; prenehanje vojn; obvarovanje
ljudi pred naravnimi katastrofami; razsvetljenje človeštva …
Naredimo si spisek svojih ciljev, za katere bomo redno odrejali:
Duhovni cilji: ________________________________________________
_______________________________________________________________
Praktični cilji: _______________________________________________
_______________________________________________________________
Pred odrejanjem izgovorimo molitev oziroma invokacijo, v kateri
navedemo, za katere namene želimo usmeriti energijo Luči, ki jo
kličemo.
*
V IMENU
SVOJE LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM
IN SVOJEGA LJUBLJENEGA SVETEGA KRISTUSOVEGA JAZA
kličem
Sedem Nadangelov,
Sedem Mojstrov Gospodarjev Žarkov
in Sedem Mogočnih Elohimov
ter vse Kristusove Legije Luči!
Še posebno kličem: ____________________________________________
______________________________________________________________ !
(navedite Imena Vnebovzetih Mojstrov, Angelov, Elohimov in drugih Bitij Luči)
*
Usmerite Svojo Luč, Energijo in Zavest
za blagoslov vsega Življenja
in za pomoč meni,
da uresničim naslednje cilje: ___________________________________
______________________________________________________________ !
(navedite svoje duhovne in praktične cilje).
*
45
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Kličem Vaše posredovanje za svoje bližnje in ljubljene, in sicer za:
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ !
(navedite imena oseb, za katere prosite, in kaj prosite za njih)
*
In kličem za ureditev naslednjih svetovnih razmer:
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ !
(navedite krizna žarišča v svoji deželi in v svetu)
*
Prosim svojo Prisotnost JAZ SEM
in Svete Kristusove Jaze vseh ljudi,
da uredijo moje prošnje v skladu s tem,
kar je najbolje za mojo dušo
in duše teh, za katere kličem.
In zahvaljujem se, da je to storjeno v skladu z Božjo Voljo.
*
Odredbe lahko izvajamo (tiho v sebi ali na glas, če je možno)
kjerkoli: ko opravljamo neko delo; ko se zjutraj umivamo in urejamo
v kopalnici; ko smo na sprehodu; ko se vozimo v avtu … - povsod,
kjer z njimi ne motimo svoje okolice ali svoje osredotočenosti na
delo, ki ga opravljamo.
A vsak dan posvetimo nekaj časa odrejanju na mestu, kjer nas
nihče ne moti. Če je možno, imejmo svoje posvečeno mesto in čas
za meditiranje in odrejanje.
Odredbe izgovarjamo z občutkom, ljubeznijo in predanostjo.
Začnemo jih izgovarjati počasi in s svojim običajnim glasom.
Vsako besedo izpolnimo z močno ljubeznijo do Boga.
S počasnim izgovarjanjem dosežemo globok, srčen stik z
Bogom. Ko ponavljamo neke Odredbe, lahko postopno pospešimo
in okrepimo izgovarjanje. Čeprav hitrost ni bistvene, lahko
pospešitev pomaga pri raztapljanju negativnih misli in energij, ki
smo jih pritegnili k sebi. Odredbe lahko namenoma pospešimo le,
če tako začutimo. Pospešitev mora priti sama po sebi.
46
Znanost Izgovorjene Besede
Ritem je prav tako pomemben pri odrejanju, še posebno, ko
delamo v skupini. Pravilen ritem ustvari najprodornejše delovanje
duhovnih vibracij, sproščenih z Odredbami.
S ponavljanjem Odredb samodejno pridemo v naravni ritem
odrejanja. Ritem okrepi učinkovanje Odredb. Tako kot ritem
korakanja vojakov povzroči zrušenje mostu, na enak način ustvari
ritem Odredb močno duhovno silo, ki zdrobi nakopičene negativne
energije, vzorce obnašanja in karmo. Ritem prav tako vzpostavi
vibracijski vzorec, ki sprošča Luč, ki jo kličemo, po vsej Zemlji.
4. Priprava na odrejanje
Poskrbimo za dobro razsvetljavo in za to, da nas ne bo nihče
motil. Prostor naj je urejen in dobro (pre)zračen.
Udobno sedemo. Sprostimo se.
Pomagamo si z zavestnim, počasnim, enakomernim dihanjem.
Tako naredimo nekaj globokih izdihov in vdihov.
Osredotočimo se na svoje srce. Dihamo s srcem.
Vstopimo v Skrivno Svetišče svojega srca. V njem gledamo
Boga udejanjenega kot Troedini Plamen. Lahko si predstavljamo,
kako sedimo v naročju svojega Svetega Kristusovega Jaza, lahko
pa sedemo pred Oltar Svetega Ognja v svojem srcu. Počutimo se
čimbolj udobno in sproščeno.
Predstavljamo si Božjo Prisotnost nad seboj, svoj nižji jaz zaobjet
z Vijoličnim Plamenom, ki ga upravlja Sveti Kristusov Jaz, ter
zavestno in z občutkom izgovorimo in si predstavljamo:
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Združi Plamene
v mojem srcu,
grlu,
na čelu
in na vrhu moje glave
v en Plamen,
ki vedno ohranja Popolnost.
47
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Luč iz Prisotnosti se sprošča skozi različne centre ali čakre, ki
imajo svoje žarišče v človeškem telesu. Ko odrejamo, teče moč
besede skozi naš grleni center. Predstavljamo si ga, kako iz
njega sije Modri Žarek. Srčni center je predstavljen s Troedinim
Plamenom. Točka sredi čela (tretje oko) je smaragdno zelena in
vrh glave sije z Zlato Kristusovo Lučjo.
Ko izgovarjamo Odredbe, sedimo vzravnano. V ta namen držimo
liste z napisanimi Odredbami v višini oči. Tako je pretok energije
skozi nas prost. Stopala so plosko na tleh (razen če sedimo v
položaju lotosa), da imamo stik z zemljo. (Pomembno je, da smo
dobro ozemljeni. Lahko izvedemo krajšo meditacijo za povezavo
svojega bitja z energijami v središču Zemlje.) Dlani rok so obrnjene
navzgor.
Med odrejanjem usmerimo energije svojega tretjega očesa
oziroma svoje notranje oko v tisto, kar želimo doseči. Naj Božje
energije tečejo skozi nas brez našega razmišljanja. Če se nam
pojavi kakšna misel, ji ne posvetimo nobene pozornosti. Pustimo,
da odide.
Predstavljajmo si, da govorimo iz srca.
Predstavljajmo si, da skozi nas govori naš Višji Jaz.
5. Glasno izgovarjanje Odredb
Zvok je energija, ki povzroči fizično udejanjanje stvari; je energija,
ki ustvarja. Če uporabimo energijo zvoka pravilno, lahko ustvarimo
pozitivne spremembe na vsakem področju svojega življenja. Mistiki
v vseh dobah so govorili, da zvok resnično ustvarja materijo in da
je svet odsev brezmejnih kombinacij zvočnih vzorcev. Vse stvari
od največje zvezde do najmanjše rože in celo mi, vsak od nas, so
skupek zvočnih valov. Na začetku Svetega Pisma je rečeno, da
je Bog začel proces stvarjenja z Besedami: »Bodi Luč!« (1Mz 1:3).
In začela se je fizična manifestacija. Tako imajo tudi izgovorjene
Odredbe fizično učinkovanje.
Odredbe izgovarjamo počasi in razločno brez napetosti, da
v celoti razumemo njihov pomen. Osredotočimo se na ritem in
sčasoma lahko začnemo pospeševati izgovarjanje.
48
Znanost Izgovorjene Besede
6. Pomen ponavljanja Odredb
Vsako Odredbo izgovorimo vsaj 3-krat, lahko pa 9-krat, 27krat ali tolikokrat, kot želimo. Zakaj je potrebno ponavljanje
Odredb? Ko nekaj prosimo, nam Bog to da v najpopolnejši obliki.
On odpošlje Svojo Luč, Svoj Žarek, Svojo vibracijo, ki pa je tako
visoka, da bi nas v trenutku sežgala. Zato potrebujemo nekakšen
transformator. In ta transformator so naše Odredbe, molitve,
pesmi. Z njimi ustvarjamo Polje sile. Več ko odrejamo, močnejše
postaja to Polje. Ko pokličemo Nadangela Mihaela za zaščito, on
pride in nam da svojo Luč, ki nas zaščiti toliko, kot je naše Polje
sile lahko sprejme. Tako smo lahko zaščiteni v vsakodnevnih
dogodkih. A v kritičnih trenutkih (npr. v nevarnosti prometne
nesreče) potrebujemo močnejše Polje sile. Zato naj bi ustvarili čim
večje Polje sile, zbrano z energijami Odredb. To Polje se imenuje
Elektronski Krog in je okoli našega Stebra Luči. Bogu moramo
torej poslati svoj Klic in Mu dati svojo energijo, da lahko za nas
nekaj naredi.
Z odrejanjem privlačimo k sebi Božjo Luč in jo vsidramo. Potrebna
je naša energija, da lahko Luč iz Višjih Območij potegnemo dol in
jo vsidramo v svojem bitju in svetu. Zato pazimo, da se (zaradi
česarkoli) ne razdražimo, ker s tem naša energija razpade in
Luč se odmakne od nas, teče nazaj gor. Ohranimo jo le, če smo
harmonični. Zato se moramo pred odrejanjem (odpošiljanjem
Odredb) umiriti.
7. Pomen pravilnega dihanja
Pomembno je, da dihamo globoko in pravilno, neprisiljeno. Z
dihom pritegnemo in osredotočimo Božjo Luč najprej v svoj srčni
Plamen, jo sprostimo skozi svoje telo in nato usmerimo ven v svet
za blagoslov vsega Življenja.
Dihanje in um sta povezana. Z zavestnim dihanjem lahko
umirimo svoj um in ga ohranjamo osredotočenega na to, kar
želimo, ter preidemo v povišano stanje zavesti. Če v času izvajanja
Odredb in molitev dihamo počasi, ritmično, lahko s tem povečamo
njihovo učinkovitost.
49
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Pred začetkom odrejanja naredimo nekaj počasnih globokih
izdihov in vdihov (vsaj 3-krat ali večkrat). Pričnemo z izdihom.
Izdihnemo notranje napetosti, težave in parazitske misli. Vdihnemo
Svetlobo, Prano, Božansko Ljubezen. Predstavljajmo si, da se telo
polni s svetlobo. Dihamo globoko in enakomerno toliko časa, da
se povsem umirimo. Tako dopustimo Božjemu Duhu, da vstopi v
nas. Če začutimo, lahko počasi izgovorimo OM ali JAZ SEM.
Ko odrejamo, ohranjamo svoje dihanje ritmično. Čim bolj ga
upočasnimo, tako da lahko v enem dihu brez napora izgovorimo
čim več besed.
8. Sprejetje udejanjanja Odredb in sklep
Ko Bogu z Odredbami nekaj odredimo (naročimo), je Zakon tak,
da je to že udejanjeno. To v svojih občutkih sprejmimo. Polno
sprejetje udejanjanja Odredb v svojem svetu je najpomembnejše.
To storimo po koncu svojih Odredb z eno od naslednjih Sklepnih
Odredb:
*
Zahtevam to fizično udejanjeno!
Sprejmem to fizično udejanjeno!
JAZ SEM to fizično udejanjeno, udejanjeno, udejanjeno!
(ponovi 3x od začetka)
V vsej Zmagi, Luči in Svobodi
našega ljubljenega vnebovzetega Jezusa Kristusa
doseženo takoj zdaj!
VSEMOGOČNI JAZ SEM!
(ponovi 3x le zadnjo vrstico)
*
In z vso vero to zavestno sprejmem
udejanjeno, udejanjeno, udejanjeno! (3x)
Prav tukaj in zdaj z vso Močjo,
večno vzdrževano, z vso silo dejavno,
vedno razširjajoče in svet preobražujoče,
da smo vsi popolnoma Vnebovzeti v Luči in Svobodni!
LJUBLJENI JAZ SEM! (3x)
50
Znanost Izgovorjene Besede
*
In z vso vero to zavestno sprejmem
udejanjeno, udejanjeno, udejanjeno! (3x)
*
S temi besedami dokončno sprejmemo uresničitev (fizično
manifestacijo) tega, kar smo poklicali oziroma potrdili s svojimi
Odredbami.
Brez zavestnega sprejetja uresničitve svojih Odredb lahko
čiste Božje energije ostanejo na Višjih nivojih bitja. Z izgovorjeno
Besedo privedemo Luč iz Nebes na Zemljo. Spomnimo se, da je
Jezus vedno, ko je zdravil, izgovoril Besede Moči in Resnice, ki so
sprostile Luč, da se je na fizičnem nivoju vzpostavila Popolnost, ki
jo je priznal, in je bila v Nebesih že dovršena.
Energijo zbrano z Odredbami zaščitimo, da je ohranjena pred
kakršnimikoli poskusi zlorabe nebožanskih sil. Po odrejanju (še
posebej, če smo odrejali dlje časa ali v skupini) zapečatimo vso
zbrano Energijo s Sklepno Invokacijo, kot je npr.:
Zahtevam,
da moji občutki sprejmejo takojšnje udejanjanje mojih Klicev.
Zahtevam,
da Angelska Legija udejanji in varuje Popolnost,
za katero kličem,
ter varuje moje občutke
od sprejetja česarkoli nebožanskega
oziroma stika z njim!
*
Vse, kar smo odrejali in prosili zase,
odrejamo in prosimo za vsakogar na Zemlji
ter za vse, ki se bodo utelesili nanjo v prihodnosti,
da vsa Zemlja sije večno Zmago in Luč
Ljubljene Mogočne Prisotnosti JAZ SEM,
pôje večno Pesem Radosti in Navdušenja Luči
ter je za vedno v Miru!
51
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Zaščiti vso Luč, ki smo jo zdaj prejeli od Tebe
kot Tvoj odgovor na naše Odredbe.
Prežari in obdaj nas – ter vse Tvoje Darove nam –
z Modrim Plamenom Božje Zaščite,
da vse to služi le izpolnitvi Tvojega Božanskega načrta na Zemlji!
Zahvaljujemo se Ti, da se vedno odzoveš na vsak naš Klic!
9. Dejavnost srca
Odrejanje je dejavnost srca. Odredbe so najučinkovitejše, ko jih
izgovarjamo z ljubeznijo in predanostjo. Razum, ki je večini ljudem
vse predolgo vladal srcu, mora poslušati klic srca in intuicijo, ki
sta največkrat Glas notranjega Kristusa.
Ko nam Odredbe postanejo blizu in jih znamo na pamet, lahko
zapremo oči in v sebi gledamo delovanje tega, kar kličemo. Vsako
besedo ali opisno frazo si stabilno predstavljamo v svojem srcu
in umu, da lahko Božje energije tečejo v našo čašo zavesti, da
vzpostavimo Popolnost v svetu oblik.
Ko zagon naših Odredb doseže določeno moč, postane Plamen!
10. Moč Izgovorjene Besede
Ves čas se moramo zavedati, da je beseda moč. Ko izgovorimo
neko besedo, gre njena moč naprej in začenja udejanjati njeno
vsebino. Z odpošiljanjem Odredb naročamo Univerzumu oziroma
Bogu, da nekaj naredi. Biti moramo zelo pozorni, kaj govorimo,
kaj čutimo in o čem razmišljamo, še posebno, ko odrejamo. To
so energije, ki gredo od nas, in te energije so dejavne, nekaj
naredijo.
Zelo pomembno je, da razumemo pravilno uporabo Odredb.
Jezus je dejal: »Za vsako prazno besedo, ki jo ljudje izgovorijo,
bodo dajali odgovor na sodni dan. Po svojih besedah boš namreč
opravičen in po svojih besedah boš obsojen!« (Mt 12:36-37).
52
Znanost Izgovorjene Besede
11. Redna uporaba Odredb
Z močjo Odredb, ki jih odpošljemo, se sprostijo Tokovi Luči,
Življenja in Ljubezni iz Božjega Srca ter naredijo vtis v atmosfero
Zemlje, še posebno tja, kamor so bili poslani. Nato se vrnejo nazaj
k tistemu, ki jih je poslal.
Potrebni so čas in prostor za tiho meditacijo, čas in prostor za
molitev ter čas in prostor za odrejanje. Vse troje lahko uporabimo
v duhovnem služenju (doma, sami, v skupini). Toda ena oblika
služenja ne more nadomestiti druge.
Za pravilno izvajanje Odredb so potrebne izkušnje. Ne pričakujte,
da boste že prvič, ko boste odrejali, ustvarili popolnost. Ko si
naberete več izkušenj, lahko pospešite izvajane svojih Odredb.
Z močjo Besede je ustvarjena Zemlja in z močjo Besede si
pridobimo nazaj svojo svobodo. Zato uporabljajte Odredbe!
Resnični Učenec Luči naj uporablja Odredbe vsak dan – odločno
in z močnim občutenjem njihovih vsebin, da se hitro izpolnijo.
Ko to redno izvaja, Vnebovzeti Mojstri vzpostavijo določeno
ritmično okrepitev energij, ki se sproščajo z Odredbami. To zelo
pospeši njihovo izpolnitev. Vendar pa Vnebovzeti Mojstri to storijo
takrat, ko učenec s svojo poslušnostjo ter z resničnim in rednim
izvajanjem Odredb pokaže, da je odločen ubogati Božje Zakone in
udejanjati le Božjo Voljo.
Tako se nad svetiščem skupine ali nad domom posameznika
ustvari Polje magnetne energije. Vendar se mora skupina srečevati
in odrejati na istem mestu isti dan v tednu redno šest mesecev,
da se ustvari in vsidra to Polje, ki ga ohranja Angel Deva. Enako
lahko tako Polje ustvari posameznik, ki šest mesecev redno vsak
dan odreja. Tako lahko Vnebovzeti Mojstri uporabijo to Polje za
Zaščito skupine in za Blagoslov človeštva.
12. Odrejanje v skupini
Srčno priporočamo, da vsak uporablja Odredbe za izvršitev
nepredstavljivih Blagoslovov. Če jih izvajamo v skupini, se njihova
moč pomnoži s številom aktivno udeleženih ljudi. Združeno z
vizualizacijo vseh dobrih želja, se njihovo učinkovanje še poveča
in pospeši za vse - za tiste, ki odrejajo, in za celotno človeštvo.
53
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
S ponavljanjem neke Odredbe se njena moč poveča za kvadrat
števila ponovitev. Če jo izvedemo 3-krat, je to tri na kvadrat oziroma
3 krat 3, in to je 9. Pri trikratni ponovitvi Odredbe se njena moč
učinkovanja poveča za 9–krat. In potem se ta moč pomnoži še
s številom ljudi, ki jo izvajajo. Vsak od udeležencev prejme vso
pomnoženo moč.
Pri skupinskem delu so še posebno pomembni disciplina,
priprava na odrejanje in harmonično skupno delovanje. Pomembno
je, da se čutita skupinski duh in skupna usmerjenost v določen
namen. Dobro je, da pred skupnim odrejanjem najprej poskrbimo
za to, saj besede, ki gredo v prazno, nimajo pravega učinkovanja.
Prazne besede so besede, ki jih v svojih občutkih ne podpiramo.
Dobro je, da skupina na začetku izvede krajšo meditacijo za
povezavo z Božjim Plamenom v svojem srcu, s Prisotnostjo JAZ
SEM nad seboj, lahko pa tudi z Velikim Središčnim Soncem in
Vnebovzetimi Mojstri. Prav tako lahko izvede krajšo meditacijo
oziroma vizualizacijo za ozemljitev – povezavo z materjo Zemljo.
13. Odrejanje za bližnje
Če odrejamo za svoje ljubljene, najprej pokličemo svojo Prisotnost
JAZ SEM in Sveti Kristusov Jaz. Nato pokličemo Prisotnost JAZ
SEM in Sveti Kristusov Jaz osebe, za katero kličemo.
*
V Imenu Ljubljene Mogočne Prisotnosti JAZ SEM
in Svetega Kristusovega Jaza v sebi
kličem k Ljubljeni Mogočni Prisotnosti JAZ SEM
in Svetemu Kristusovemu Jazu
v _________________________
(navedite ime osebe ali oseb, za katere odrejate),
da zanjo (zanj, zanje) stori naslednje
__________________________
(navedite, kaj prosite za to osebo)!
In zahvaljujem se,
da je to storjeno v skladu z Božjo Voljo.
54
Znanost Izgovorjene Besede
Nato lahko izgovorimo še kakšno Odredbo, v skladu s tem, kar
kličemo za to osebo.
14. Udejanjamo le Božjo Voljo
Obračati se moramo neposredno na svojo Prisotnost JAZ SEM
in Ji dopustiti, da sama izbere, kako naj se udejanji stvar, ki
jo potrebujemo mi ali nekdo drug. Vsak Vnebovzeti Mojster je
popolnoma predan Božji Volji, zato so mu dane v uporabo velike
Moči. Tudi mi odrejajmo v popolni predanosti Božji Volji. Po
vsakem odrejanju recimo, kot je rekel Jezus: »Oče, ne moja volja,
temveč Tvoja naj se zgodi.« (Lk 22:42).
Zgodi se Kristusova Božja Volja zdaj!
15. Odredbe sprožijo očiščevalni proces v nas
Pomembno je vedeti tudi naslednje:
Odredbe, tako kot vsaka resnična duhovna praksa, sprožajo
očiščevalni proces v naših bitjih in svetovih. Če uporabljamo neko
Odredbo, npr. »JAZ SEM Mir«, se v nas začne očiščevalni proces, ki
pripelje na površje našega bitja oziroma v našo zavest tisto, kar v
nas še ni mir. Če izgovorimo to enkrat ali nekajkrat, se verjetno ne
bo zgodilo nič očitnega. Če pa to izgovarjamo redno in se pri tem
tudi potrudimo občutiti uporabljeno Odredbo, bomo čutili, da se v
naših občutkih, čustvih, mislih, razpoloženju, zaznavah – torej v
vsem našem bitju in tudi v našem svetu - začenja dogajati nekaj,
kar uboga to Odredbo. To pa lahko tudi pomeni soočenje z vsem
našim zavestnim in nezavednim nemirom.
Če uporabljamo npr. Odredbo »JAZ SEM Ljubezen« in jo
občutimo, se lahko pripravimo na soočenje s tem, kar je v nas še
neljubeznivega, netolerantnega do sebe in do drugih. Življenje nas
pripelje v situacije, v stik z ljudmi, ki imajo lastnosti, katerih do
sedaj nismo uspeli sprejeti. Tako se lahko v celoti naučimo biti »JAZ
SEM Ljubezen«. Moč Odredb nam pri tem daje izredno podporo.
55
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Odredbe v nas resnično spodbudijo dobre lastnosti, ki jih
potrjujemo z njimi, a sprožijo tudi globalno čiščenje našega bitja
na vseh nivojih. Zato je redna uporaba Odredb primerna za tiste,
ki so pripravljeni trdo, disciplinirano in vztrajno delati na sebi. V
nasprotnem primeru pride lahko le do otežitve življenja.
Vsak trenutek z vso Ljubeznijo in pozornostjo ohranjajmo
zavesten stik z Bogom v sebi, svojo Ljubljeno Mogočno Prisotnostjo
JAZ SEM, in Mu bodimo v celoti poslušni.
16. Svoje notranje izkušnje ohranimo zase
Zelo pomembno je, da svojih notranjih duhovnih doživetij oziroma
izkušenj ne pripovedujemo drugim, tudi svojim duhovnim bratom
in sestram ne. S tem se izpostavimo nevarnosti dvomov, zavisti,
razmišljanja, ocenjevanja in vrednotenja zavestnih ali nezavednih
umov drugih ljudi ter dejavnosti našega subtilnega, prikritega
in zamaskiranega lažnega ega. Tako se lahko začne razsipavati
podarjena nam energija in lahko zaustavimo tok svojih nadaljnjih
notranjih izkušenj in razvoja.
Prav tako se lahko zgodi, da s tem nekoga odvrnemo od tega, da
sledi svoje notranje vodstvo, ker začenja primerjati svoje izkušnje
z našimi ali pa se začne usmerjati tako, da bi tudi sam izkusil to,
kar smo mi. Vendar je to naša izkušnja, Bog jo je namenil nam.
Mogoče je drugim ni namenil, a jim je namenil nekaj drugega.
Zato je najpomembnejše, da druge spodbujamo k usmeritvi vase,
poslušanju svojega notranjega vodstva, zaupanju v to, kar čutijo,
da okrepijo vero v Boga v sebi. Veliko več jim bo dala ena majhna
lastna izkušnja, kot pa gomila velikih izkušenj drugih ljudi.
Zato pa je potrebno le neprestano usmerjanje vase brez misli,
poslušanje notranjega vodstva in zaupanje v svoje občutke. Če
druge občasno nevsiljivo spodbujamo k temu, jim s tem damo
dragoceno podporo.
56
4. poglavje
El Morya
Vnebovzeti Mojster
Gospodar Modrega Žarka
☼
El Morya, Ti Gospodar Moči,
v svoj Modri Plamen nas zapečati.
Vodi nas h Kristusovi Popolnosti
in vse nebožansko preobrazi.
☼
El Morya
1. O Mojstru El Morya
Božanske lastnost, ki jih izžareva Mojster El Morya: ● Božja
Volja ● Moč ● Vera ● Vodstvene sposobnosti ● Pogum ● Odločnost …
Služenje Življenju:
El Morya nas: ● iniciira na Duhovno Pot ● uči discipline in
poslušnosti Božji Volji ● uči in daje primer vodstvenih sposobnosti
● uči pravilno uporabo moči in govora ● nam pomaga razviti
samozaupanje, odločnost, iniciativnosti, stanovitnost ● uči
pravilno uporabo moči in govora ● pomaga vztrajati v izpolnjevanju
Božjega načrta ● krepi voljo do udejanjanja Dobrega.
Dar Svetega Duha, ki ga podarja: ● Vera v Božjo Voljo.
Služenje svetu: ● El Morya in Svêt Darjeelinga delujejo za
vzpostavitev Božje vlade v svetu. S tem namenom šolajo in ščitijo
konstruktivne voditelje sveta.
El Morya je znan tudi kot: Mojster M., Thomas Printz.
Vnebovzetje dosegel: leta 1898.
Glasba, ki zajema izžarevanje El Morya: Pomp Cirtcumstance
- March (Slovesen sprevod – koračnica) - Sir Edward Elgar.
Njegove priljubljene rože: modra vrtnica in spominčice.
Zatočišča: ● Tempelj Božje Volje v podnožju Himalaje, Darjeeling,
Indija ● Zatočišče v gori El Capitan v dolini Yosemite, Kalifornija,
ZDA.
Žarek / Plamen: ● Modri Plamen ● Plamen Božje Volje ● ModroBeli Plamen Diamantnega Srca.
Angeli El Morye: ● Angeli Božje Volje ● Angeli Modrega Plamena
● Deve in Angeli Belega Ognja.
Bratstva Modrega Žarka: ● Bratstvo Diamantnega Srca ●
Bratstvo v Darjeelingu.
59
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
El Morya je Gospodar Prvega Žarka, Modrega Žarka. Je prvi
Mojster, s katerim se srečamo na svoji Poti. Ko se odločimo, da
stopimo na duhovno pot (ni pomembno na katero), je El Morya
tisti, ki nas iniciira (posveti) nanjo, čeprav ne poznamo njega niti
njegovega imena. Uskladitev z Božjo Voljo je pomembna že na
samem začetku, sicer ne pridemo nikamor. El Morya in Mojstri
Modrega Žarka nas učijo poslušnosti Božji Volji, discipline in
kako upoštevati Božje Zakone. Ko jih upoštevamo, je naše življenje
lahko in smo zagotovo uspešni v vseh svojih dejavnostih.
Kdor se poveže in uskladi z Božjo Voljo, se postopno zedini s svojim
Višjim Jazom. S poslušnostjo Božji Volji prav tako udejanjimo svoj
Božanski načrt in izrazimo notranjo matrico duše.
2. Nauki Mojstra El Morye
Božja Volja
»Božja Volja je popoln diamant, je sijoč Božanski Um, je prodiranje
vetra Duha, je moč in smeh resnične stvarnosti. Izpolnjevanje
Božje Volje je edina pot v večno Svobodo.
Ne gre za to, ali imate prav ali narobe, temveč za to, da ste
nenavezani na svoj prav in svoj narobe. S to nenavezanostjo
razvijte namen svojega življenja, da je vse, kar delate, mislite,
načrtujete … v skladu z Božjo Voljo.«
Vera v Boga
»Pot, ki veliko ponuja, tudi veliko zahteva. Kot v vašem svetu
rečete: ‘Dobiš, kar plačaš.’ Cena je visoka, vendar pa kupujete
popolno stvarnost.
Za Vnebovzetje na nivo Resničnosti morate v svoji duši razviti vero
v Moč, Modrost in Ljubezen Boga. Vero Vanj potrebujete, da presežete
nivoje posvetne zavesti in se zaupljivo vržete v Njegove Roke. Tako
iz studenca Življenja, iz vrelca Živega Plamena, ki ga je Vsemogočni
Bog položil v vaše srce, prejmete Vero, Upanje in Ljubezen.«
60
El Morya
Rojstvo Nove Dobe
»Teža svetovne karme ni bila še nikoli tolikšna, kot je zdaj.
Božanska Mati posreduje pred Sodiščem Svetega Ognja za Božje
otroke na Zemlji, da sprostitev njihove karme ne bi uničila planeta,
ki je njihov dom …
Povem vam, če bi si moral izbrati čas za svoje utelešenje,
bi se utelesil prav zdaj v času rojstva Nove Dobe na Zemlji in
deloval za dobrobit človeštva. Prihajam, da vas opogumim v vaši
odločnosti za Luč in pomoč pri razvoju in zdravljenju narodov ter
src posameznikov.«
En Bog in en Kristus
»Vedite, da obstaja le en Bog in en Kristus. In ta en Bog in
en Kristus sta vam (vsakomur od vas posebej) milostno podarila
Prisotnost JAZ SEM in Kristusov Jaz, ki sta izraz čiste Božanskosti
v vas. To ne pomeni, da obstaja veliko bogov, temveč le en Bog.
In čisti Božji Sin je Univerzalni Kristus, katerega Telo in Kruh sta
razlomljena za vas. In tako greste lahko tudi vi kot delčki Luči,
eno s svojim Svetim Kristusovim Jazom, skozi Mojstrske iniciacije,
kot je šel Jezus. Za tem bi morali stremeti in pričakovati v vsej
polnosti izraženo Kristusovo Popolnost v svojem bitju in svetu še
za časa svojega fizičnega utelešenja.«
Pot iz kroga smrti in trpljenja
»Obstaja pot iz kroga smrti in trpljenja. Obstaja pot samopreseganja.
Smrt ni konec življenja. In pri odstranjevanju tančice v tisti uri
prehoda na drugo stran si morate biti pripravljeni stkati večno
Sončno Telo, o katerem je govoril Jezus kot o poročni obleki - za
poroko oziroma združitev duše z Živim Kristusom v sebi.
Poročno oblačilo je Duhovno Telo, ki ga stkete z Besedo in
delovanjem Boga. Je sijoča aura svetnikov, v kateri lahko duša
vstopi v Območja Luči, iz katerih se je spustila v to nižje meseno
bivanje (kot se temu reče) in v katera se bo vrnila.
61
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Ljubljeni, molitev »Pridi k nam Tvoje Kraljestvo, zgodi se Tvoja
Volja, kot je v Nebesih, tako na Zemlji« je molitev svetnikov, ki bodo
Luč iz Eteričnega območja prinesli v fizično; ki bodo na Zemljo
prinesli Življenje, ki bo preseglo sedanjega. V njem bodo ljudje rešeni
bolečin in bolezni, ki jih povzročajo njihova karma ter kemikalije,
nečista hrana in snovi, ki jih vnašajo vase. To bo svet, osvobojen
vojne in nasilja tistih, ki so zlorabili svojo svobodno voljo.«
Najti Boga v sebi
»Ko se v zunanjem svetu dogaja krivica, se v vašem srcu zgane:
‘Ne morem živeti v časti in celosti svoje duše ter dovoliti tej
krivici, da se nadaljuje! Moram se zavzeti za pravičnost! Moram
spregovoriti! Moram pokazati človeštvu, da ni treba poniževati
katerega koli človeka kjer koli na Zemlji in mu kratiti svobode, da
najde in izrazi Boga!’
Glavni namen življenja je najti Boga – najti Boga v sebi, najti
svoje Božanske sposobnosti in svojo življenjsko nalogo – ter
darovati Življenju vse, kar delate z Njegovim Duhom. Ljudje lahko
rečejo drugače, toda ko pogledajo v globine svoje duše, ni nihče
na tem svetu srečen, dokler se ne pomiri s svojim Bogom, svojo
Prisotnostjo JAZ SEM. Veliko jih je, ki bodo to zanikali, vendar
pa, ali so resnično srečni? Pravijo, da so srečni, vendar pa niso
spoznali Radosti večne Resničnosti. Mnogi so tako ali drugače
prizadeti, ujeti v stiske in vendar, ali so se pripravljeni obrniti k
Bogu in iti po Poti k Njemu?
Zakaj ne sprejmejo te poti? Ker jim je bila od otroštva naprej
dana s takšno prisilo, da so raje postali ateisti in agnostiki, kot
da bi vsako nedeljo poslušali isto staro puhlost? Veliko ljudi se je
naučilo sovražiti Boga v cerkvah, ker jim ni nihče nikoli povedal,
da obstaja resnična Pot Domov, ki jim dan za dnem omogoča
radostno doživljati Boga v sebi.
Ste kdaj pomislili na to, da cerkev mnogo ljudi odvrne od Boga
- Resničnega in Živega Boga, od Resničnosti Življenja, kakršno
bi moralo biti? Brez ovinkarjenja lahko rečem, da nauk, ki ga
danes po svetu učijo glavne religije, ljudem ne bo nikoli dovolil,
da se osvobodijo. Ali pridigam kakšno vrsto religije? Ne. Nauki
Vnebovzetih Mojstrov podajajo Pot, ki dušo (ki je izkusila dar
62
El Morya
popolne svobodne volje v dobrem in slabem) vodi k ponovnemu
spoznanju sebe kot Boga in zedinjenju z Njim. Duša spozna, da je
njen edini sovražnik njen strah pred notranjim razkolom oziroma
pred neuspehom resnične združitve s svojim Bogom.«
Luč vzhajajočega Sonca
»V mnogih mojih utelešenjih je bilo v jutranjih urah žarišče moje
pozornosti na Božanski Luči vzhajajočega sonca. Postopoma se je
skozi to pozornost, brez moje vednosti, vzpostavil lok s Heliosom
in Vesto*. In začel sem čutiti povezavo svojega srčnega Plamena z
Bogom v tistem Soncu za našim soncem.
To uglaševanje z Življenjem se je nadaljevalo več mojih
zemeljskih utelešenj, dokler nisem bil več sposoben začeti dneva
brez tega stika in pretoka energije ob njem. Tako se je moja zavest
spojila z védenjem o tem, kar sem moral narediti. Skoraj povsem
samodejno (na podzavestnem nivoju) sem se gibal v sonce in iz
sonca kot svoje osrednje točke.
In tako se je z voljo, vendar ne z mojo, temveč z Voljo, ki sem jo
naredil za svojo, vzpostavil stik z Življenjem, ki je rasel in se širil.
Luč Heliosa in Veste, ki je sijala v mojem srcu, je postala magnet
– Magnet sledenja Bogu.«
Pot samodiscipline
»Želja vašega uma je, da bi bil podoben Božjemu Umu. Ko se to
zgodi, veste, kako se pretvori vodo v vino, kako se lebdi, kako se
po vsej Zemlji projicira deset ali več tisoč teles samega sebe.
In ko dosežete to Mojstrstvo nad materijo, pridete do enakega
zaključka kot veliki jogiji – da je bolje tiho meditirati na Božji Um
in sprostiti Njegovo utripanje v vesolje, kot pa z navidez čudežnimi
dejanji ustvarjali vtis na druge. Dobro je pokazati sposobnosti, ki
ležijo v človeku. Vendar pa je prišel čas, ko človeštvo ne sme več
slediti tistim, ki prikazujejo čudeže kot Pot. Zdaj mora človeštvo
slediti Učitelju v sebi, najti Voljo Boga v sebi.
* Helios in Vesta – Bog in Boginja našega fizičnega sonca
63
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Kako veste, kaj je Božja Volja? Skrajni čas je, da to veste!
Odvreči morate svojo človeško voljo. Dopustiti morate, da vaš um
in čustva oslabijo. Odvzeti jim morate vse popuščanje človeške
volje in vse upiranje notranjemu Zakonu Življenja.
Svojo pozornost morate osredotočiti prav v točko svobodnega
Božjega videnja. Potem morate prešteti vsa svoja samopopuščanja,
kot bi imeli kontrolno uro. Glejte se kot jeklo, kot meč, dvorezni
meč. Opazujte se od trenutka, ko se zbudite do trenutka, ko zaprete
oči. Opazujte svoje misli in čustva. Opazujte, kako se odzivate na
posamezne dražljaje zunanjega sveta. Opazujte, kako se odzivate
na Božjo Voljo.
Prišli boste do črte svoje Božje odločnosti za Svobodo. Zaustavili
boste popuščanje temu in onemu, še posebno pa blodnjam
uma in čustev. Ubogali boste zapoved: »Človek, spoznaj samega
sebe!« In ohranili boste spoznanja o sebi. Zagotavljam vam, da
je vsak, ki se je odločil za osvoboditev od smrtnosti, stopil na pot
samodiscipline.«
Odprta Vrata
»Kristus v vas nenehno oznanja: »JAZ SEM odprta Vrata, ki
jih nihče ne more zapreti.« Nikomur in ničemur na katerem koli
nivoju bivanja ne dajte moči, da odpre ali zapre Vrata vaše zavesti.
Nikomur ne dajte te moči, kajti Bog jo je dal vam, da jo obdržite
zase, za svoj Resnični Jaz, svojo Kristusovo Prisotnost. Ne odpovejte
se ji in tako se ne boste izgubljali v ovinkih osebnostne zavesti, ki
jo polnijo iluzija, egoizem in manipulacija.«
Najvišja Posvetitev
»Da, civilizacija bo propadla, če se ne bo nihče odzval z gorečo
predanostjo Božji Volji in ohranjal ravnovesja za vse evolucije v
tem svetu. Nekateri bodo naredili najvišjo posvetitev – posvetitev
popolnega bivanja v Bogu in v Božjem Plamenu. Ta najvišja
posvetitev in samo ta najvišja posvetitev tistih v utelešenju bo ta
svet pripeljala v Zlato Dobo. Z vsem, kar jaz sem, vam zagotavljam,
da je odgovornost le na vas, ki ste v fizičnem utelešenju. Le vaša
svobodna volja bo določila to Dobo.«
64
El Morya
3. Tempelj Božje Volje
Zatočišče Mojstra El Morye in Bratstva Diamantnega Srca
El Morya je vodja Svêta Darjeelinga Velikega Belega Bratstva in
Eteričnega Templja Božje Volje (Templja Dobre Volje). Veliki voditelji
sveta, ki so se izkazali konstruktivno, so pod njegovo Zaščito in
Vodstvom. Mnogi od njih se na notranjih nivojih udeležujejo srečanj
Svêta Darjeelinga ter prejemajo navodila in nauke Mojstrov.
Tempelj Božje Volje, je na Eteričnem nivoju v podnožju Himalaje
nad mestom Darjeeling v Indiji vzhodno od Nepala. Ima tudi fizično
žarišče v gorah, ki obkrožajo mesto. Eterično Zatočišče je sijoča
Bela stavba z veliko kupolo v obliki plamena, iz katere se izlivajo
veličastno sijoči Tokovi Luči.
V tem Zatočišču naša srca bijejo v utripanju Žarišča Božje Volje.
Plamen Božje Volje gori na osrednjem Oltarju in je modre barve
s temnejšimi in svetlejšimi odtenki, ki se prelivajo kot brušene
ploskve Božje Volje. Središče Plamena žari v kraljevsko modri.
Tu je še eno Žarišče Božje Volje v obliki Diamantnega Srca, ki
mu služijo Deve in Bratje Diamantnega Srca. Je na dvignjenem
Oltarju kot svetlo moder diamant, obdan z nežnim Modrim
Plamenom. V središču diamanta je Bel Plamen.
To je koncentracija Svetega Ognja Božje Volje, ki je zbrana
(strjena) v diamantni vzorec v srcih privržencev Božje Volje, Božjega
Božanskega načrta in Notranjega vzorca oziroma Eteričnega zapisa
za vse Življenje. Izraz Diamantno Srce označuje Srce Vnebovzetih
Mojstrov, Angelov in posvečenih učencev, ki utelešajo Božjo
Voljo. Diamantno Srce ima trdnost, da odbije vsako zlo namero
nebožanskega in upora (anti-Volje) proti Bogu. Prav tako sije Božjo
Ljubezen in Modrost po vsem stvarstvu.
V glavni dvorani in drugih zbirnih sobah se srečujejo Bratje
v kraljevsko modrih vzhodnjaških oblačilih s svetlo modrim
trakom čez ramena. Tu izdelajo svoje načrte za najbolj učinkovito
sproščanje Plamena Božje Volje na oder zunanjega sveta. Tu se
prav tako pogosto zbere več sto Vnebovzetih in nevnebovzetih
Mojstrov, da bi se pogovorili o mednarodnih težavah in načinih
njihovega reševanja. Njihova velika Ljubezen do Božje Volje
sprošča veliko sočutje in skrb za dobrobit človeštva.
65
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Ti Bratje usmerjajo Angele služitelje Plamena, Deve in Angele
Belega Ognja in Modre Strele, da vsak dan ponesejo ustvarjalno
bistvo tukaj ožariščenega Svetega Ognja v mnoga središča dejavnosti
Luči po vsej Zemlji. Ti služitelji Božje Volje s svojo predanostjo
Diamantu v Velikem Središčnem Soncu in Njegovem Žarišču na
Oltarju v Darjeelingu pomagajo Svetim Kristusovim Jazom vseh,
katerih namen je služenje za udejanjanje Božjega načrta.
V mnogih sobah se šolajo javni delavci, svetovni voditelji in
voditelji javnega sektorja, ki pridejo sem v svojih subtilnih telesih
med utelešenji ter med spanjem. Vsi, ki služijo na Prvem Žarku,
tu prejmejo naboj Moryovega zagona za izvršitev svojih nalog na
področju politike, religije, podjetništva, financ in izobraževanja ter
da osvežijo svoje razumevanje celostne Božje Volje.
El Morya ima poleg svojega glavnega Zatočišča v Darjeelingu
tudi Zatočišče v gori El Capitan v dolini Yosemite, Kalifornija,
ZDA. To Zatočišče je tik poleg gore Half Dome, kjer je Zatočišče El
Moryovega Učitelja Elohima Herkula.
Zahtevnost in trdnost El Morye
Na Poti Iniciacij se je treba naučiti mnogo lekcij in začnejo se na
vratih Moryovega Zatočišča v Darjeelingu. Morya je zelo zahteven
učitelj in ima zanimiv smisel za humor. Na vhod svojega Zatočišča
je postavil zelo grobega učenca. Ta vratar ne kaže nobenih
Mojstrskih odlik in se ne zdi vreden, da bi stal na vhodu v to
Zatočišče. Govori neotesano in je malomarno oblečen. Če so tisti,
ki potrkajo na vrata Zatočišča, nespoštljivi do tega vratarja, El
Morya določi, da si ne zaslužijo sprejema v Zatočišče.
Mojster sam govori o svoji navidezni zahtevnosti in veliki
Ljubezni do nas:
☼
»Nekateri so dolgo govorili človeštvu, da sem jaz, El Morya,
izjemno zahteven. Morda sem resnično zahteven, kajti Prvi Žarek
predstavlja Božjo Voljo. Sprašujem vas, ljubljena srca, če bi jaz,
Gospodar Prvega Žarka, odstopal od Božje Volje, kje bi potem
bil temelj in osnova za vse, kar sledi? Toda povem vam, da je
moja Ljubezen resnična in otipljiva, tako kot Ljubezen Mojstrov
66
El Morya
Gospodarjev drugih Žarkov. Vi, ki poznate Luč, veste, da vas
ljubim. Veste, da sem stal ob vas, ko ste me potrebovali. Veste, da
bo tako, dokler spoštujete v svojih srcih in umu Božjo Voljo, tudi
če kdaj navidez niste usklajeni z njo.
Kljub temu pa ne dopuščam neusklajenosti z Božjo Voljo. Upam,
da bo kmalu prišel dan, ko boste vsi tako zelo trdni, da vas nič ne
bo moglo zlomiti, pretresti ali spremeniti. Čakam prihod tega dne.
Pričakujem dan, ko boste pripravljeni dati Luči vse, kar imate,
tako kot sem to storil jaz.«
Povabilo v Darjeeling
El Morya pravi, da čaka trkanje učencev na svoja vrata. Vabi
nas v svoje Zatočišče, kjer on in Bratje Diamantnega Srca z
razširjenimi rokami pravijo:
☼
»Pridite k našemu Ognjišču, pogrejte se ob Svetem Ognju,
bodite del naše svete skupnosti … Tukaj v Darjeelingu sledimo
Pot Kristusa in Pot Bude, ki sta Eno. Udejanjamo ‘nenavezanost
na rezultate dejanj’. Stremimo k odličnosti v Božanski Ljubezni do
vsega in vse drugo predajamo Božji Volji.«
»Ljubljeni, ko opazujem naše Zatočišče v Darjeelingu, gledam
nežno sijoč bel marmor, tako različen in vendar tako podoben
tistemu v Taj Mahalu, gledam naše umetniške zaklade, bogate
z upanjem Božje Volje, želim deliti z vami pogled na vse to, kar
je veličasten dosežek Templja Božje Volje. Kako rad bi delil z
vami mehko preprogo v našem Zatočišču, pesem žuborenja naših
vrelcev in prijetne ure ob našem Ognju, kjer kontempliramo na
Večno Življenje.
Kako rad bi delil z vami samega sebe in vse to, kar je Bog naredil
skozme. Kako rad bi delil z vami Ljubezen sijočih obrazov, ki sedijo
za okroglo mizo našega Svêta. Kako rad bi delil z vami poglobljene
razprave našega Svêta, druženja svetnikov in druženja z Nebesi.
Kako rad bi delil z vami mogočni Steber Božje Volje, mogočni Modri
Plamen, ki utripa na našem Oltarju. Kako rad bi delil z vami vsa
darila Božje Volje zdaj in za vekomaj.«
67
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Ob odhodu iz Zatočišča v Darjeelingu, po končanih šolskih urah
v njem, El Morya pozdravi svoje učence:
»Zahvaljujem se vam za vašo pozornost, zahvaljujem se vam za
vašo Ljubezen do Luči, zahvaljujem se vam za vašo prisotnost tukaj
in vas prosim, da si zapomnite, da SEM vaš Prijatelj in da v vesolju ni
druge moči razen Božje Volje, ki vas sedaj izpolnjuje in obdaja …
Naj vas Angeli in Vnebovzeti Mojstri vedno spremljajo. Naj
varujejo vaše prihode in odhode semkaj, vse do trenutka, ko boste
vstopili v stanje Kozmične Zavesti, enaki moji. In vseeno mi je, če
jo presežete, ker s čaščenjem svoje Prisotnosti JAZ SEM dajem
vse, kar sem, v služenje Luči – v služenje, ki dviga, preobraža in
polni srca s spoštovanjem, srečo in Božjo Svobodo.«
Postati učenec El Morye
Leta 1995 je El Morya povedal, kaj je potrebno, da postaneš
njegov čela (posvečeni učenec).
☼
»Stanovitnost je ključna lastnost, ki jo potrebujem v tistih, ki
si resnično želijo biti eno z menoj. Za to, da vas lahko osebno
vodim, ljubljeni, moram imeti od vas neomajno stanovitnost, da
ohranjate stanoviten nivo absorbiranja Modrega Plamena Božje
Volje in tako dan za dnem vstopate v Sveti Ogenj Prvega Žarka.
Morate biti pripravljeni sprejeti kakršnokoli grajo, kakršnokoli
pripombo in hitro delati na sebi, da se izboljšate. Morate imeti
zagon v odpošiljanju Odredb k Vnebovzetim Mojstrom, katerih
osnovno služenje je na Prvem Žarku – meni, Mihaelu, Herkulu,
Himalaji, Velikemu Božanskemu Usmerjevalcu, Suryi …
Povem vam, ljubljeni, ko se ohranjate prežarjene z Modrim
Žarkom in ste budni za vsako odstopanje uma od Božje Volje,
spoznate, da sem postal vaš mentor in ko se to enkrat zgodi, sem
z vami do konca. Zato, ljubljeni, ne mislite, da jaz tako zlahka
vzamem nekoga za svojega čelo (učenca).
Mnogi boste postali moji učenci. Toda najprej vas moram
preizkusiti, kar traja več let, včasih celo več življenj, preden
prejmem signal od samega Vsemogočega Boga, da lahko sprejmem
težo še enega učenca.
68
El Morya
Spoznajte naslednje, ljubljeni: Dobro je, da se predate Božji Volji.
Tako okoli svojih štirih nižjih teles in okoliščin svojega življenja
vzpostavite mnogo obročev Modrega Plamena. In ko se boste kalili
v ognju in v mnogih situacijah – nevzdržnih, opustošujočih – ter se
dvignili iz njih kot feniks, bomo vedeli, da imamo čelo Prvega Žarka.
In sprejeli vas bomo na posvetitev pred Svêtom Darjeelinga.
Da, to je zelo posebna priložnost in vsi lahko postanete vredni
tega. To vam govorim, ljubljeni, ker sem se razgledoval po Zemlji
in videl mnogo, mnogo ljudi, ki bi z veseljem sprejeli to Znanje, če
bi le vedeli, da nekje obstaja.
Ker sem pokrovitelj oziroma bom postal pokrovitelj milijonov
duš za to Pot, moram biti prepričan, da ste iskreni do mene.«
Kako je biti v Zatočišču Vnebovzetega Mojstra?
El Morya je opisal izkušnjo skupine učencev v svojem Zatočišču
v Darjeelingu:
☼
»Tiste, ki potrkajo na vrata v Darjeelingu, da bi postali naši
učenci, vprašamo, ali se zavedajo kritičnosti razmer v svetu in
obupnega krika za njegovo odrešitev. Če še niso uvideli tega,
jim svetujemo, da odidejo najprej na šolanje v Zatočišče Royal
Teton. Ker tukaj v Darjeelingu ponujamo udarni program učenja
in duhovne iniciacije tistim, ki so pripravljeni brezpogojno
slediti zahtevam svojega Kristusovega Jaza ter se odzvati Nanj z
navdušenjem in iskrečih oči svoje prebujene duše.
Pošiljamo tiste, ki so predani Božanski Materi. Šolamo poslance,
ki so pripravljeni zastopati Belo Bratstvo in poučevati o žrtvovanja
ega za poveličanje Kristusa v vseh, tako kot je to nekoč naredil
Sveti Frančišek.
Pridite! Ne bojte se približati plamenečemu Ognju tukaj v Srcu
našega Zatočišča. Pridite zdaj! Meditirajte na te Plamene in glejte,
kako ognjeni salamandri plešejo na glasbo Božje Volje, ki je
osrednja tema združevanja vaše duše z Božansko matrico vašega
Življenja. Glejte, kako se v orientalski preprogi prepletajo modri,
rožnati in zlati vzorci ter spominjajo na tapiserijo Božjega Uma, ki
je vtkana v vašo dušo ...
69
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Privrženci Božje Volje, ki želite postati učenci Vnebovzetih
Mojstrov, z vso nežnostjo srca Božje Volje vas ogrinjam v to Voljo.
Tako lahko vidite, da naša kristalna podloga - narejena iz modrih
safirjev in prepojena z zlato rožnatimi odtenki* - predstavlja
močno Ljubezen do Božje Modrosti, ki Mojstre Božje Volje v
Darjeelingu navdihuje k dosegu popolnega Mojstrstva v svoji
duhovni disciplini. Naša velika Ljubezen do Božje duše v človeku
lahko osvobodi vsakogar, da je sposoben videti svojo večno bitje.
Na šolanja v naše Zatočišče prihajajo nekateri z nečistimi in
sebičnimi motivi. Želijo moč, vendar ne za veličastje v Bogu, temveč
za nečimernost lažnega jaza, ki ga ne želijo predati. Vratar jim
vljudno pojasni, da mora, kdor želi vstopiti, sezuti čevlje nižjega
jaza. Tisti, ki ne želijo sezuti čevljev zasenčenega jaza, ne morejo
hoditi po teh Svetih tleh.
Čas je, da pridete v našo sobo, okrašeno z modrimi in zlatimi
motivi, kjer so zaslon za prikaz zapisov akaše in sedeži v obliki
gledališča. Da bi razumeli svojo pot, svojo zelo osebno pot do
odrešitve, morate poznati svojo preteklost in kako ste oblikovali
sedanjost, na osebnem in planetarnem nivoju. Pridite in nam
dovolite, da vam ob čarobnosti Plamena razkrijemo vzorce usode
vaše duše.«
4. Utelešenja Mojstra El Morye
V svojih utelešenjih je bil El Morya pogosto državnik oziroma
vladar, ki je modro in dobro vladal mnogim kraljestvom v razsvetljeni
poslušnosti Božji Volji. Nekatera njegova utelešenja so:
- Abraham (okoli leta 2100 pr. Kr.) – prvi hebrejski očak;
predstavlja vzor ‘človeka z veliko vero’, ker je naredil vrhunski test
svoje vere oziroma zaupanja v Boga, ki mu je naročil, da naj Mu
žrtvuje svojega edinega sina, na katerega je Abraham dolgo željno
čakal;
* Modra predstavlja Božjo Moč in Voljo, rožnata predstavlja Ljubezen; in zlata
oziroma rumena predstavlja Modrost.
70
El Morya
- Melhiar (okoli leta 0) – eden od treh Svetih Kraljev, ki so obiskali
Jezusa ob njegovem rojstvu;
- Kralj Artur (5. stoletje) – britanski kralj, ki je zbral viteze
Okrogle mize, ki so si skozi iniciacije prizadevali doseči enost s
Kristusom;
- Akbar Veliki (1542 – 1605) – veliki mongolski vladar, ki je
prekinil vso dotedanjo diskriminacijo proti hindujcem
- Thomas Moore (1779 – 1852) – irski pesnik, katerega pesmi
vsebujejo njegovo izredno ljubezen do Božje Volje;
- El Morya Khan (II. polovica 19. stoletja) – rojen kot indijski
princ v rajputski družini vladarjev in bojevnikov, ki je postal menih
in eden najslavnejših tibetanskih mahatem. Znan kot Mojster
M. je skupaj z Mojstrom Kuthumijem in Djwal Kulom ustanovil
Teozofsko društvo. Leta 1898 je dosegel svoje Vnebovzetje.
Svoje služenje za vzpostavitev Božje vlade na svetu je nadaljeval
in še vedno deluje skozi Plamen Božje Volje in skozi svoje utelešene
učence.
V petdesetih letih prejšnjega stoletja je pod imenom Thomas
Printz v Ameriki ustanovil in vodil skupnost Bridge to Freedom
(Most k Svobodi), v kateri so preko Geraldine Innocente on in
drugi Vnebovzeti Mojstri posredovali človeštvu svoja Znanja. Ko
se je namenil ustanoviti to skupnost, mu je bilo dano naslednje
opozorilo: »S posredovanjem Znanja zemeljskim učencem je
njihova obveza, da to Znanje odgovorno preučijo in uporabijo. V
nasprotnem primeru si ustvarijo karmo, ker niso naredili nečesa,
kar bi morali. In ti sam boš moral poravnati ta karmični dolg – z
Odredbami ali z izvedbo kakšnega dobrega projekta.« Šele ko se
je El Morya strinjal s tem, mu je Karmični Svêt odobril izvedbo
njegovega namena. To je tudi razlog, da so guruji na Vzhodu zelo
previdno in skromno podajali Duhovna Znanja svojim učencem.
Leta 1958 je ustanovil ameriško skupnost Summit Lighthouse
(Vrhunska oziroma Združena Hiša Luči) preko Marka L. Propheta.
Ta skupnost je še vedno zelo dejavna.
71
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
5. Odredbe in Pesmi
Božja Volja
1.
LJUBLJENA MOGOČNA ZMAGOVITA PRISOTNOST BOGA
JAZ SEM V MENI
IN LJUBLJENI MOJSTER EL MORYA!
Pomagajta meni in vsem Božjim otrokom
zdaj in za vekomaj živeti in blagoslavljati Življenje,
da zlahka, hitro in popolno uresničimo svoj Božanski načrt,
ki je udejanjanje Svete Božje Volje.
Zavestno in hvaležno sprejmem Vajino Pomoč.
2.
El Morya
Svojo voljo z Ljubeznijo predamo zdaj.
Svojo voljo Božjemu Plamenu poklonimo za vekomaj.
Naša volja se zedini s Tvojo
tiho zaobljubimo.
Tvoja Volja zgodi se, o Bog,
v vsakomur od nas naj sije.
Tvoja Volja zgodi se, o Bog,
je kot Živo Sonce.
3.
El Morya
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Tukaj SEM! Pripravljen SEM! Voljan SEM!
Vodi me naprej in samo naprej!
Naj naredim vse popolno, tako kot želiš Ti .
72
El Morya
4.
Luč Božje Volje
El Morya
Luč Božje Volje teče skozme vekomaj,
tok resničnega namena razločno vidim zdaj.
O biserno Belo Izžarevanje,
zapovej Svobodo za vse Življenje.
5.
Tempelj Božje Volje v Darjeelingu
Mojster El Morya, ljubljeni Gospodar Prvega Nebeškega Žarka,
Tvoje Zatočišče Božje Volje je sredi velikega sijaja Darjeelinga.
Mojster, Učitelj in Brat, Ti kažeš nam, kako
dosežemo svoj Cilj – Vnebovzetje, da za vselej svobodni smo.
6.
Hvala za povabilo
O ljubljeni El Morya, ljubim Te zelo.
Hvala Ti, Mojster, za povabilo,
da sem dobrodošel v Tvoji Palači Luči
v Darjeelingu ponoči, ko moje telo spi.
Hvaležen SEM. In sprejmem Tvoje darilo.
O Veliki Mojster, sprejmi mojo Ljubezen in uporabi jo.
73
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
7.
Vzpostavitev Božje vlade v svetu
V IMENU JAZ SEM, KI SEM! V IMENU EL MORYE!
Vsemogočni Bog, odstrani vso nepoštenost v vladah narodov.
Razkrinkaj in zveži vse nepoštene voditelje narodov,
vse upravitelje orožja in ekonomije. Zveži jih in sodi jim!
Osvobodi in okrepi Nosilce Luči, da lahko pridejo na te položaje.
Naj so voditelji mojega naroda in vseh narodov sveta
utemeljeni na načelih časti, celovitosti in nesebičnega služenja.
Zahtevam, da odstopijo s svojih položajev vsi,
ki ne služijo Bogu in ljudem, temveč le sebi.
Potrjujem skupaj z Nadangeli, da je čas padlih angelov minil,
in da je zdaj čas dviga Nosilcev Luči!
Legije Luči, dvignite Nosilce Kristusove Luči
na položaje v svetovnih vladah, gospodarstvu in izobraževanju.
8.
Zaščita
»Vedite, ljubljeni, da morate pozdraviti težave. Težave vas vodijo v
iniciacijo, če vanje sprostite Sveti Ogenj iz svojega srca.« (El Morya)
*
Kjer stojim, tam je Morya!
Kjer stojim, tam je Bog!
In v Njegovem Imenu pravim:
»Do tod in nič dlje!
Ne boste šli preko!
Ne boste hodili po Sveti Zemlji!
Ne boste stopili na Posvečeno Mesto!
Ne boste se postavili med menoj in mojim Bogom!
Moj Bog je Sreča!
Moj Bog je Svetost!
Moj Bog je Božanska Celovitost Življenja!
Jaz in moj Bog sva eno!«
74
5. poglavje
Kako delati z Angeli
☼
»Kajti On je Svojim Angelom zapovedal,
naj te varujejo na vseh tvojih potih.«
(Ps. 91:11)
☼
Kako delati z Angeli
Namen bivanja Angelov
Vsi ste že slišali zgodbe o Angelih. Angeli nas rešujejo izpred
robov prepadov, iz tračnic pred drvečim vlakom … Opozarjajo nas,
da se izognemo nevarnostim. Vodijo tiste, ki se soočajo s težkimi
odločitvami. Tolažijo, razsvetljujejo, zdravijo ...
A kako priklicati Angele za pomoč?
Prvo, o čemer naj bi razmislili, je: Kdo so Angeli in zakaj
odgovarjajo na naše molitve in prošnje?
Angeli so za Boga to, kar so za sonce njegovi žarki. Bog je Angele
ustvaril, da nam služijo in pomagajo. Njihov namen bivanja je
odzivanje na naše prošnje. Četudi živimo v materialnem svetu,
imamo posebno povezavo z Bogom preko Njegovih Angelov. In to
povezavo imamo vsi. Smo del Boga. Smo Božanska iskra, ki je
v nas samih. In to nam omogoča, da lahko prosimo Angele za
pomoč in jo tudi prejmemo. Angeli se bodo odzvali naši prošnji, če
je pozitivna in ne bo prizadela drugih ali se vmešala v Božanski
načrt. Ne le, da se odzivajo na osebne prošnje, tenveč jim lahko
celo odredimo, da poskrbijo za širše dobro, kot je npr. zmanjšanje
kriminala, varovanje otrok pred nasiljem in drogami …
Angeli dobesedno čakajo, da jim damo naloge. Pravilo je, da se
ne vmešavajo v naš svet, če jih ne prosimo. Pokličemo jih lahko v
Imenu svoje Prisotnosti JAZ SEM, Kristusa v sebi in Vnebovzetih
Mojstrov.
DESET NAPOTKOV ZA DELO Z ANGELI
1. Naredimo prostor za Angele v svojem življenju
Angeli živijo v Svetu Duha, v Nebeškem Svetu in mi živimo v
svetu materije. Normalno je, da Angeli težijo proti svojemu Domu
in če želimo, da bi se z nami počutili bolje, poskrbimo, da je naš
svet - naše misli, občutki, okoliščine - bolj podoben njihovim.
Angelom je lepo v okolju ljubečih in miroljubnih misli. Morda še
ne zmoremo izbrisati iz misli npr. nesramnega voznika, ki nas je
77
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
izsilil na naši poti domov, a lahko se osvobodimo živčnosti s tem,
da začnemo komunicirati z Angeli po nekaj minut na dan.
Najprej se oddaljimo od vsega motečega: ugasnemo radio in TV;
gremo nekam, kjer smo sami in nam je lepo ter si predstavljajmo
Angela (pomaga, če imamo pri sebi sliko svojega najljubšega
Angela) in začnimo navezovati stik z njimi.
Preprosto se pogovarjamo z Angeli o svojih težavah, tako kot to
počnemo s svojimi najboljšimi prijatelji. In nato poslušamo. Smo
v tišini in počakamo na misli, ki nam jih bodo poslali Angeli.
Naš odnos z Angeli se bo v kratkem spremenil v dvigajočo se
spiralo: Angeli nam bodo pomagali, da občutimo več dobrega. In
to nas vodi bliže k njim.
2. Molimo na glas
Angeli so se odzvali in odgovorili na mnoge neizgovorjene molitve
in globoke želje srca. Če okoliščine, v katerih smo trenutno, niso
primerne za glasen pogovor z Angeli, naredimo to v tišini svojega
bitja. Če je možno, pa se nanje obrnemo tako, da jih nagovorimo
na glas. Tako prejmemo močnejši odziv.
V našem glasu je moč: moč ustvariti ali uničiti. Bog je uporabil
to moč, ko je rekel: »Bodi Luč.« Z uporabo daru govora lahko
ustvarimo spremembe v svojem življenju.
Obstajajo različne oblike izgovorjene molitve: kot pesmi ali
himne, ki so bile prvotno uporabljene za klicanje Angelov; kot
strukturirane molitve, npr. Očenaš; kot nestrukturirane molitve,
v katerih govorimo o najglobljih željah svoje duše. Vse to lahko
združimo v Odredbah in tako imenovanih Fiatih.
Fiati so hitre, kratke, močne afirmacije ali zapovedi za priklic
Pomoči v nujnih primerih, ko je potrebno takojšnje posredovanje
(npr. v nevarnosti prometne nesreče ali kakršnikoli nenadni
ogroženosti). Primer Fiata je:
*
Nadangel Mihael, pomagaj mi!
Pomagaj mi! Pomagaj mi!
78
Kako delati z Angeli
Ko se navadimo uporabljati Odredbe in Fiate, jih izgovarjamo
vse bolj silovito in odločno. Izgovarjamo jih lahko doma (na svojem
posvečenem mestu), na poti na avtobus, v avtu, v hribih – povsod,
kjer ne motimo svoje okolice. Če pa se znajdemo v kriznih položajih,
brez odlašanja pokličemo Prisotnost JAZ SEM, Mojstre in Angele.
In doživimo, kako se nam odprejo vrata Nebes.
3. Uporabimo Božje Ime
Bog je v nas in ko uporabimo energijo svojega Boga, da usmerimo
Angele, se oni odzovejo z vso Močjo Univerzuma.
Ko je iz gorečega grma Bog govoril Mojzesu, mu je razkril Svoje
Ime - JAZ SEM, KI SEM - in s tem tudi resnično naravo človeka (2Mz
3). Grm je naš zunanji jaz in ogenj je naša Božanska iskra, je Božji
ogenj v našem srcu, ki nam ga daje kot Svojim sinovom in hčeram.
Ta Ogenj je Moč ustvarjati v Božjem Imenu - in usmerjati Angele.
Jezus je uporabil Božje Ime, ko je rekel: »JAZ SEM Vstajenje
in Življenje!« (Jn 11:25). Vsakič ko rečemo »JAZ SEM …«, v resnici
rečemo »Bog v meni je …« . Tako kličemo k sebi to, kar sledi tej
Besedi. Ko rečemo: »JAZ SEM Razsvetljenje«, rečemo Bogu v sebi,
da prikliče k nam še več kvalitet Razsvetljenja, kot jih že imamo. V
mnogih Odredbah in Fiatih je uporabljeno Božje Ime - JAZ SEM. Z
Njegovo uporabo izkusimo okrepljeno moč svojih molitev.
4. Molitve in Odredbe izrekamo vsak dan
Angeli so vedno tu, vendar ne vemo vedno, kako priti do njih.
Najbolje lahko prejmemo odgovor na svoje Klice tako, da ustvarimo
dobro povezavo iz svojega srca v njihova Srca. To storimo z
vsakodnevnim pogovorom z njimi v molitvah in Odredbah. Ni
potrebno veliko, pet minut je dovolj za začetek.
Z vsakodnevno molitvijo pomagamo sebi, drugim ljudem in vsej
Zemlji. Angeli iščejo tiste, ki se redno povezujejo z Božjo Lučjo, da
so njihovi partnerji v planetarnem zdravljenju. Ko najdejo takšne
osebe, usmerijo skozi njih Luč za pomoč vsem, ki pridejo v stik
z njimi - bolnim, žrtvam nasilja ali naravnih nesreč ... Tako naše
vsakodnevne molitve res pomagajo preobraziti svet.
79
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
5. Prosimo za Pomoč
Tudi če smo že vzpostavili odnos z Angeli, se spomnimo prositi za
Pomoč, ko jo potrebujemo. Angeli spoštujejo našo sodobno voljo.
Le v redkih primerih bodo pomagali brez naših izrečenih prošenj.
6. Ponavljajmo Molitve in Odredbe
Molitve in Odredbe s ponavljanjem pridobijo moč, ker vsakič, ko jih
izgovorimo, s tem damo več energije Bogu in Angelom. Angeli lahko
to energijo uporabijo kot seme, kateremu dodajo še več energije, ko
se odzovejo na naše Klice. Torej si izberimo nekaj molitev in Odredb
ter jih ponavljajmo tako dolgo, da se Angeli odzovejo nanje.
7. Svoje Molitve in Odredbe pošljimo
na pravi naslov
Če želimo imeti popravljen avto, se obrnemo na avtomehanika.
Če želimo Zaščito pred neljubimi okoliščinami, pokličimo Angele
Varuhe. Če želimo imeti resno zvezo, pokličimo Angele Ljubezni.
Angeli imajo različne naloge in uporabljajo energijo različnih
frekvenc (odzivajo se na različne barve) za izvrševanje svojih nalog.
Obstaja sedem Nadangelov, ki so mogočni Kozmični Mojstri, in
njihove Legije Angelov Svetega Ognja. Prav tako imajo Vnebovzeti
Mojstri, Elohimi in druga Kozmična Bitja svoje posebne Legije
Angelov, ki ubogajo njihove zapovedi.
Židje so že v 3. stoletju pr. n. št. pisali o sedmih Nadangelih, za katere
so verjeli, da so obdani z različno obarvanimi Duhovnimi Plameni.
Z Angeli se lahko močneje povežemo, če se obrnemo na
Nadangele, ki so še posebno usposobljeni za izvršitev tega, kar
želimo. Nadangel Mihael je rekel:
»Mi, Nebeške Legije, vstopimo v vaše osebne situacije, še posebno,
ko pokličete k nam z določeno prošnjo za naše posredovanje. Z
veseljem se lotimo tudi reševanja na videz nerešljivih planetarnih
težav. Več kot je ljudi, ki se usmerijo k nam, večja je naša možnost,
da posredujemo za vaše dobro na planetarnem nivoju.«
80
Kako delati z Angeli
Lahko rečemo:
V Imenu Vsemogočnega Boga
določam Angelom, da uredijo naslednje stvari:
____________________________________________________
______________________________________________________
(poimenujte stvari s spiska svojih ciljev in Klicev – glej str. 45-46)
8. Bodimo natančni
Angeli se zelo natančno odzivajo na naše Klice in so ponosni na
to delo. Bolj natančno kot prosimo, bolj natančen je njihov odziv.
Dokler živimo v harmoniji z Univerzalnim Virom in smo predani
služenju za dobrobit vsega Življenja, nam Angeli pomagajo že pri
najmanjših podrobnostih našega življenja. Navdušujoč je primer
popolnoma revne žene, ki je v času 2. svetovne vojne Bogu predala
spisek s potrebno hrano. Boga je natančno prosila za točno
določeno količino hrane, ki jo je potrebovala za svojo družino. Čez
nekaj ur je na njena vrata potrkal mož s košaro, v kateri je bilo
vse, za kar je prosila.
9. To, kar želimo, da se zgodi,
si tudi predstavljajmo
Moč svoje molitve lahko povečamo z ohranjanjem močne
miselne podobe tega, kar želimo, da se zgodi. Dodatno si lahko
predstavljamo sijočo Svetlobo, ki obdaja razmere, ki jih želimo
izpopolniti. Včasih pomaga osredotočanje na kakšno ustrezno
sliko. Tu je primer, ki govori o učinkovitosti vizualizacije. Skupina
ljudi se je peljala domov s seminarja, ko se je njihov auto začel
pregrevati. Na pomoč so poklicali Angele. »Vsakič, ko se je kazalec
začel počasi premikati proti vročemu območju, sem začel vneto
klicati k Angelom,« je povedal voznik Kevin. »Ljudem v avtu sem
rekel, naj vizualizirajo sneg ter kristalno čist, mrzel gorski potok
in led okoli motorja. Nato smo videli, kako se je kazalec takoj
spustil, medtem ko je temperatura padla na normalno.«
81
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Skupina je prišla varno domov, zahvaljujoč Angelom in učinkoviti
vizualizacijski tehniki. Seveda je dobro združiti angelsko pomoč s
profesionalno, ko je to mogoče.
10. Sprejmimo dejstvo, da bomo presenečeni
Pogosto se ljudje sprašujejo: Kako to, da Angeli nekatere molitve
uslišijo, drugih pa ne? Zakaj nekdo moli deset let, preden dobi,
kar želi, medtem ko nekdo to dobi takoj? Zakaj so nekatere hiše
uničene zaradi požarov ali poplav, druge pa ostanejo nedotaknjene?
Angeli vsekakor slišijo molitve vseh.
Eden od razlogov so učinki naših preteklih dejanj - naših
dobrih in slabih dolgov iz prejšnjih življenj, imenovanih karma.
Angeli upoštevajo pravila karme. Ko molimo in predajamo stvari
Angelom, lahko včasih odstranijo učinke karme, včasih pa jih
lahko le zmanjšajo.
Angeli slišijo vse naše molitve, a da je naši prošnji ugodeno,
morajo upoštevati tri pogoje:
1. ne smejo se vmešavati v Božji načrt za našo dušo ali v našo
karmo (morda potrebujemo takšno situacijo kot učno lekcijo),
2. ne smejo škodovati nam niti drugim,
3. čas za njihovo posredovanje mora biti ustrezen.
Če ne dobimo odgovora na svoje Klice, pomeni, da nam Angeli
poskušajo nekaj povedati. Morda je čas, da predelamo svojo
molitev in začnemo novo. Nadaljujmo v veri, da nam bodo Angeli
odgovorili v skladu s tem, kar je najboljše za našo dušo. Molitev
vedno obrodi sadove. Vedeti moramo le, kje in kako nabrati te
sadove.
82
6. poglavje
Mihael in Véra
Nadangel in Arheja
Modrega Žarka
☼
Nadangel Mihael, Nadangel Mihael,
kličem Te:
Zavihti Meč Modrega Plamena
in osvobodi me!
☼
Mihael in Véra
1. O Nadangelu Mihaelu in Arheji Véri
Božanske lastnosti, ki jih izžarevata Mihael in Véra: ● Vera
● Božja Volja ● Zaščita ● Moč ● Pogum …
Služenje Življenju:
Nadangel Mihael upravlja Kraljestvo Angelov in vodi Legije
Angelskih Vojsk, ki služijo z njim za Zaščito in Osvoboditev vseh
zemeljskih duš.
Mihaela in Véro prosimo za: ● Osvoboditev od strahov, dvomov,
samovolje ● utrditev Vere vase oziroma v Boga v sebi ● Osvoboditev
od demonov, entitet in njihovih stvaritev ter od vseh nakan in
dejavnosti temnih sil ● Zaščito naših bitij in svetov pred fizičnimi
in duhovnimi nevarnostmi (pred prometnimi nesrečami, vlomi,
fizičnim in psihičnim nasiljem …).
Služenje svetu: ● čiščenje atmosfere Zemlje od vseh uničevalnih
zapisov vojn in drugih zastrašujočih dogodkov na Zemlji ● Pomoč
in Zaščita v primeru naravnih katastrof.
Mihael je znan tudi kot: ● Princ Nadangelov ● Angel Osvoboditelj
● Branilec Vere Božjih sinov in hčera …
Ime Mihael pomeni: Tisti, ki je kot Bog.
Simbol Nadangela Mihaela: Meč Modrega Plamena.
Glasba, ki zajema izžarevanje Mihaela: Bridal Chorus (Poročni
zbor) iz opere Lohengrin – Richard Wagner.
Glasba, ki zajema izžarevanje Templja Vere in Zaščite: Soldier’s
Chorus (Zbor vojakov) iz opere Faust – Charles Gounod.
Zatočišča: ● Tempelj Vere in Zaščite nad kanadskim Skalnim
gorovjem v območju mesta Banff in jezera Luise v Alberti,
jugozahodni del Kanade; sega vse do meje z ZDA. ● Svoje Žarišče
Luči imata tudi nad Srednjo Evropo.
Žarek / Plamen: ● Modri Plamen ● Plamen Božje Zaščite ●
Modro-Beli Plamen ● Plamen Vere.
Angeli Mihaela in Vére: ● Angeli Modrega Plamena ● Angeli
Meča Modrega Plamena ● Angeli Modre Strele.
85
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Mihael in Véra sta Nadangela Modrega Žarka - ščitita,
osvobajata, dajeta Vero in krepita Božjo Moč. Mihael uporablja
bojevniško Moč za Zaščito človeštva. Uči nas, kako povečati svojo
sposobnost reševanja težav. Pomaga nam, da se prebijemo skozi
vsa neskladja zunanjega sveta in si utremo pot do vedrine. Čeprav
je bojevnik, svoje zmage dosega z milino.
Vera pomeni zaupati, da bo za naše potrebe poskrbljeno. Nujno
je, da zaupamo v uspeh svojih dejavnosti. Brez Vere oziroma z
dvomom ne moremo biti uspešni. Dejavna moška energija Nadangela
Mihaela je podprta z žensko negujočo energijo Arheje Vére. Skupaj
nam pomagata doseči izpolnitev naših največjih želja.
Modri Žarek je eden od treh ognjenih zubljev Troedinega Plamena
v Skrivnem Svetišču Srca. Troedini Plamen je središče Božje iskre
in dejavnosti v nas.
Nadangel Mihael je upravitelj Angelskega Kraljestva in
vojskovodja Nebeških Legij. V židovski mitologiji je bil Mihael
tisti, ki se je pokazal Mojzesu v podobi gorečega grma (2Mz 3:2). V
Svetem Pismu je omenjen na več mestih: Joz 5:13-15, Dan 10, Dan
12:1, Jud 9, Raz 12:7 ...
V znameniti vojni v Nebesih je Mihael legendarni angel, ki je
premagal uporniškega Satana in ga izgnal iz Nebes.
»Nato se je v nebesih razvnela vojna: Mihael in njegovi angeli so se
bojevali proti zmaju. Tudi zmaj se je bojeval in njegovi angeli. Toda
ni zmagal, tako da v nebesih ni bilo več prostora zanje. Veliki zmaj,
stara kača, ki se imenuje hudič in satan in ki zapeljuje vesoljni
svet, je bil vržen na Zemljo, z njim vred pa so bili vrženi tudi njegovi
angeli.« (Raz 12:7-9)
Mihael je največkrat prikazan z mečem v roki. Pogosto je prikazan
kot ubijalec zmaja, kar simbolično prikazuje bitko med duhom in
zemeljskimi nagoni. Zmaj je simbol za ujetništvo v materiji.
Klici za Pomoč Nadangela Mihaela
Za vse, za kar prosite, vedno recite, da naj se zgodi v skladu z
Božjo Voljo. Da prejmete Pomoč Mojstrov in Angelov, je potrebna
vaša ponižnost in predanost Božji Volji. Mihael nam je vzor za
86
Mihael in Véra
to. Je najmogočnejši Angel. Na njegov namig se zganejo Legije
Angelov. A istočasno je najbolj ponižen in predan Bogu.
Če ste kdaj v osebni stiski in potrebujete takojšno pomoč,
uporabite naslednji hitri Klic k Nadangelu Mihaelu. Še posebej
vam bo pomagal v nevarnosti prometnih nesreč in težkih situacijah
vseh vrst, ko ne vidite nobene druge pomoči. Pokličite z vso močjo
svojega bitja in Mihael bo v trenutku ob vas.
Nadangel Mihael!
Pomagaj mi! Pomagaj mi! Pomagaj mi!
*
Če vemo, da je nekdo preklel nas (ali nekoga drugega), se
obrnemo k Mihaelu in mu rečemo:
Nadangel Mihael!
V Imenu svoje Ljubljene Mogočne Prisotnosti JAZ SEM te prosim,
da zvežeš in obdaš te energije.
Vrni jih v njihov izvor, od koder so prišle.
Osvobodi me teh negativnih energij
in me zapečati v svoj Modri Plamen.
*
V primeru smrti bližnjega pokličemo Nadangela Mihaela, da
osvobodi njegovo dušo in ga odvede v Luč.
☼
Pokličite ljubeče energije Nadangela Mihaela in Arheje Vére,
ko potrebujete pomoč za dosego uspeha v navidez brezupnih
razmerah in izpolnila vas bosta z Močjo in Zaščito. Odstranila
bosta zastor iluzije in negativnosti, ki so se nakopičile okoli vas.
☼
Svojo Luč moramo zaščititi pred napadi padlih angelov. Za
to pokličemo Nadangela Mihaela, ki je vedno ob nas, da nam
pomaga, nas vodi in ščiti. Vendar ga moramo za to prositi, ker
obstaja zakon svobodne volje. S tem damo Bogu dovoljenje, da
vstopi v naše življenje preko Mihaela. To lahko naredimo tudi za
druge ljudi. Ker ne poznajo vsi teh Božjih Zakonov ter ne vedo,
kam in kako se morajo obrniti za pomoč oziroma ne vedo, da je
treba zanjo prositi, lahko mi prosimo namesto njih: za neko osebo,
skupino ljudi, narod …
87
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Zaščita na poti
Predstavljajte si Nadangela Mihaela in njegove Modre Angele
pred sabo, za sabo, na svoji desni, na svoji levi, nad sabo in pod
sabo. Predstavljajte si, kako nosite oklep iz Modrega Plamena, ki
vas ščiti pred vsemi fizičnimi in duhovnimi nevarnostmi, ki bi lahko
dosegle vaše telo ali um. Naj vas ta vizija spremlja tekom dneva.
Z vizualizacijo lahko pomagate tudi drugim. Ko se vozite z avtom
(v službo ali na neko pot), si predstavljajte Nadangela Mihaela in
njegove Angele prisotne pri vsakem avtomobilu, kako ščitijo vse
avtomobile in udeležence v prometu okoli vas in na vseh cestah
po vsem svetu. Naslednjo Odredbo začnite izgovarjati počasi in z
namenom. Ko se jo naučite, lahko pospešite hitrost.
*
Mihael spredaj! Mihael zadaj!
Mihael na desni! Mihael na levi!
Mihael zgoraj! Mihael spodaj!
Mihael, Mihael, kjerkoli SEM!
JAZ SEM TVOJA LJUBEZEN, KI ŠČITI ME ZDAJ! (3x)
*
Nadangela Mihaela lahko prosite tudi, da vam poišče prosto
parkirno mesto, če ste nekam namenjeni.
V času spanja
Ko ponoči v času spanja potujete izven svojega telesa v Eterična
območja, pazite, da se ne ujamete v tako imenovane astralne svetove.
Tukaj vas bodo neutelešene duše s svojim lažnim bliščem, ki nima
resničnih duhovnih vrednot, poskušale ujeti v svoje mreže, da bi
ukradle vašo Luč. Ne dovolite jim, da pritegnejo vašo pozornost in
da se obesijo na vas. Uprite se njihovi živalski privlačnosti.
Vse, kar ponuja astralni svet, ni resnično in ni Božje razodetje. Namesto
da iščete komunikacijo z neutelešenimi dušami, preko svojega Svetega
Kristusovega Jaza iščite neposredno povezavo s svojo Božjo Prisotnostjo.
Molite k Svetemu Duhu za darilo razločevanja duhov in bodite pozorni na
opozorila svojega Svetega Kristusovega Jaza. Sprejmite Njegovo vodstvo,
da boste ohranjeni od negativnih vplivov astralnega sveta.
88
Mihael in Véra
Da bi ponoči, ko potujete izven svojega telesa, varno prišli
do Nebeškega sveta, prosite Nadangela Mihaela, da varuje vašo
dušo, da se ne zaplete z lažnim bliščem neutelešenih astralnih
duš. Ko greste zvečer spat, svoj um osredotočite naprej kot
puščico in naj nezmotljivo poleti k svojemu cilju. Svoje notranje
oko osredotočite na svoj cilj - na Eterična Zatočišča Velikega
Belega Bratstva.
Osvobajanje od astralnih vezi
Nadangel Mihael in njegove Legije se vsak dan spuščajo v
astralno območje, opremljeni v svoje Modre Oklepe ter s Ščiti in
Meči iz Modrega Plamena v svojih rokah. Tam osvobajajo tiste,
ki so zapustili prizorišče zemeljskega življenja in se zaradi svojih
nebožanskih stvaritev ter zaradi projekcij temnih sil ne zmorejo
dvigniti v Višja Območja Luči.
Tako služijo že mnogo let in Mihael pravi, da so odločeni
nadaljevati vse do trenutka, ko se bo zadnji Božji otrok na tem
planetu z obredom Vnebovzetja dvignil k svojemu Božjemu Viru.
Za pomoč pri osvobajanju otrok Luči od astralnih vezi Nadangel
Mihael uporablja Meč Modrega Plamena, narejen iz čiste Luči. Ta
Meč izžareva Božjo Moči Modrega Plamena, ki ga uporablja za
Zaščito človeštva, vse odkar so na Zemljo prišle uporniške duše iz
drugih planetov in luciferjanci. Ko s tem Mečem Modrega Plamena
zamahne v negativnosti, se mu nič ne more upreti.
Meč Modrega Plamena
Nadangel Mihael (BTF, dec. 1953)
»Dobro se spomnim časa, ko je bilo svečenikom v Templjih
Svetega Ognja sporočeno, da bo uporniškim dušam z drugih
planetov dano prebivališče na Zemlji. Svečenikom je bilo naročeno,
naj odpošljejo Odredbe, da duše dotedanje zemeljske evolucije, ki
so živele v brezmadežnem Vrtu Eden, zaščitijo pred nebožanskimi
vplivi misli in čustev teh prihajajočih duš, ki do takrat niso hotele
ali niso zmogle obvladati svojih energij in so tako uničile svoj
planet.
89
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Spomnim se, kako sem v kontemplaciji razglabljal, kako naj
najbolje služim v prihajajočih obdobjih. Z močjo misli sem si
oblikoval Meč iz Modrega Plamena, ki ga imam že na veke in
ga neprestano uporabljam za osvobajanje duš iz okov njihovih
nebožanskih stvaritev in za osvoboditev Življenja, ujetega v
miselne stvaritve ljudi. Te stvaritve so tako imenovane entitete,
ki ustvarjajo astralno oziroma psihično območje, v katerem Jaz
prebijem večino svojega časa.
Ta Meč iz Modrega Plamena SEM naredil z močjo svojih misli in
ga izpolnil s svojo srčno Ljubeznijo, s svojo Božjo Ljubeznijo. To
ni Meč, ki bi se ga morali bati. To je Meč Odrešitve, Meč Upanja,
Meč Svobode. In ko bo zadnja duša šla preko Mosta v Svobodo
večne Luči, ko se bo zaprla in zapečatila zadnja knjiga zapisov,
ko bo zadnji Življenjski Tok dosegel svoje Vnebovzetje in bo vsak
elektron, ki še deluje neskladno, zopet odrešen in vrnjen v Veliko
Središčno Sonce – takrat tega Meča ne bo več. Takrat bomo skupaj
zapeli: »Aleluja. Slava Bogu na Višavah in slava Luči v srcih vseh
osvobojenih.« «
☼
Tudi mi lahko prikličemo Meč Modrega Plamena. Vizualiziramo
ga, kako je iz sijočega Modrega Plamena, kakršnega lahko vidimo
pri plinskem gorilniku. Ta Meč vzamemo v svojo desno roko.
Zavihtimo ga okoli sebe vsak dan, ko odpošiljamo Odredbe za
svojo osvoboditev od vsega, kar nas veže in nam preprečuje doseči
svojo Zmago. Vsak dan pokličemo Mihaela, da nas ščiti, ohranja
našo Vero v Boga in se nam pomaga uskladiti z Božjo Voljo.
Kdor gre v boj s silami zla, naj zaprosi Nadangela Mihaela za
Plašč nevidnosti, nepremagljivosti in neranljivosti ter za mogočen
Moder Oklep.
Nadangel Mihael je zelo poseben Angel za Zemljo. Skupaj
s svojimi Legijami Luči se je za tisoče in tisoče let posvetil
izpopolnjevanju in zaščiti naših duš. Skrbi za nas, nas podpira,
graja in uči predanosti Božji Volji. Omogoča nam razumeti, da
ima vsak od nas Božansko matrico (vzorec) v življenju, da imamo
Božanski načrt.
90
Mihael in Véra
2. Govori Mihaela in Vére
Prisotnost Nadangelov
Nadangel Mihael (BTF, 1953)
»Pozdravljeni, ljudje Zemlje!
Jaz, Mihael, Vladar Nadangelov, vam ponovno prinašam živo
Prisotnost Nadangelov, ki so se v svoji Milosti odločili dvigniti
zaveso in vam opisati svoje dejavnosti, ki so jim prostovoljno
posvetili svoja življenja.
V velikem načrtu stvarjenja Nadangeli predstavljajo čustva
Boga Očeta Matere, medtem ko Elohimi predstavljajo miselne
sposobnosti. Služenje Nadangelov je ohranjanje teh čustev v
zemljini atmosferi, kjer so na voljo človeškim dušam.
Prišel je Kozmični trenutek, ko je dan ukaz Večnosti za združitev
Kraljestev Angelov, ljudi in elementalov, da v zavestnem skupnem
trudu uresničimo Božji načrt. Poslušali smo ta ukaz in prišli. S
seboj prinašamo načrt našega služenja Življenju, naših dejanj za
pospešen duhovni razvoj človeštva. Prinašamo svoje Plamene in
Žarke za pomoč vsem, ki so se odločili sprejeti našo Prisotnost.«
Priznajte Tihe nad seboj
Nadangel Mihael (BTF, dec. 1953)
»Pozdravljen! O Oče Luči in Večnega Življenja. Stojim na
planetu Zemlja med duhovi, ki sem jim prisegel, da jih bom
privedel Domov. Pozdravljena! Ti Večna Mati, katere rob oblačila
sem poljubil, preden sem zapustil Nebeško Svetlobo Tvoje sijoče
Prisotnosti in kateri sem obljubil, da se bom vrnil Domov šele, ko
bo vsaka duhovna iskra rojena iz Tvoje Ljubezni in ki ji je usojena
večnost, Božje svobodna.
Nocoj ohranjam pod obodom svoje aure milijone spečih duš, ki
valovijo v svojih sanjah. In prebudile se bodo, ker SEM JAZ njihov
Čuvar. Tukaj SEM, ker so med temi, ki prebivajo v tem svetu
senc, tudi taki, ki se spomnijo Luči, ki verjamejo v resničnost
Angelov, Dev in Mojstrov, in ki so s svobodno voljo odprli vrata
moji Prisotnosti.
91
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
O mogočna Starša Univerzuma, v Vajinem Imenu skromno
prosim za odrešenje teh duš, ki trpijo zaradi ločenosti od
svojega Izvora. Osvobodita jih z energijami, ki jih Duhovi Varuhi
prostovoljno izlivajo na Oltar Življenja. Jaz, Mihael, kličem Luč iz
Sonca izza sonca, ki naj se širi brez meja! Moj glas je mogočen.
Moja Prisotnost bo vztrajala v temi vašega sveta vse do osvoboditve
zadnje duše v njem.
Dovolj je spanja! JAZ SEM Življenje, ki govori! JAZ SEM
to samozavedajoče se Življenje, posvečeno z vso inteligenco
ohranjanju duhovne usode vsake duše, ki je radostno zapustila
Srce Večnosti in prišla v obliko! To je razlog mojega obstoja.
Zakaj bi sicer sprejemal elektronsko snov iz brezmejnega toka
univerzalnega Boga, če ne za služenje in osvobajanje Življenja?
Dovolj senc! Naj se Luč, Popolnost in Božje bivanje izrazijo
na Zemlji. Dokler obstajajo ljudje, ki so pripravljeni živeti
konstruktivno, četudi jih še vežejo karma in omejitve, toliko časa
obstaja upanje za odrešitev vsakega z nečistostjo zaznamovanega
elektrona, ki pa je del živega, dihajočega Telesa samega Boga.
Ljubim vas! Prihajam iz Srca Večnega, posvečen varovanju
širitve Luči vaše duše, varovanju vašega duhovnega razvoja, vse
do trenutka, ko boste v dostojanstvu in Božanskem Mojstrstvu
stali razodeti kot Kraljevski princ ali princesa v Hiši Nebeškega
Kralja. Živim za ta dan!
JAZ SEM vaš prijatelj! Resnično! Odločen SEM, da nič več ne
životarite v sencah svoje preteklosti v zavesti omejenosti, ki ste
jo zgradili sami. SEM pa nežen kot mati do svojega razvijajočega
se otroka. SEM širitev vaše Luči … najmanjše iskrice vere …
najmanjšega diha upanja ... najtišje molitve! O Bog! Kako ljubim
najmanjšo iskro, ki jo moja Ljubezen lahko zopet razplamti v Božji
Plamen navdušenja in Ljubezni za osvoboditev Življenja …
Naj človeštvo spozna, kaj delajo Angeli, Deve in Tihi Opazovalci
s svojim posredovanjem Nebeškega izžarevanja v nižjo atmosfero
Zemlje, zaradi katerega fizični dih daje Življenje, ne pa uničenja
fizičnega telesa.
Otroci Zemlje živite sredi Kraljestva Bitij Popolnosti, ki so se
prostovoljno odrekla Veličastju Nebeškega Dvora! Spomnite se jih,
92
Mihael in Véra
ko hodite po cesti, ko obiskujete bolne ali ko molite. Priznajte Tihe
nad seboj, te mogočne Deve, katerih pomoč je prebivalce Zemlje
rešila pred kolektivno neprištevnostjo. Naredite to! Oni imajo
imena, občutke in namen. Imajo Ljubezen in upanje, tako kot vi.
V Aziji so stotine tisoče let, v Evropi tisoče let in v Ameriki malo
krajši čas. Njihovo darilo je celostno bivanje.
‘Lepo je govoriti kozmično’, pravite, toda dal vam bom preprosto
razlago, ki vam omogoči boljše življenje. Kaj vzdržujejo Deve? Kaj
vzdržujejo Mojstri? Kaj izžarevam in prinašam jaz? Celostno bivanje
- to je vse. Preko svobodne volje je to vsako sekundo, minuto,
uro, leto in stoletje vgrajeno v dediščino, ki koristi človeštvu. Kaj
ponujate Življenju? Vsak od vas je živel skoraj tako dolgo kot
jaz. Prišli ste od istega večnega Očeta-Matere Boga, imate enako
svobodno voljo in izbiro, enako inteligenco in natančno enako Luč!
Razmislite o tem!
Vaš Mojster Jezus je rekel, da si nabirajte zaklade v Nebesih. S
tem je mislil, da svoje dosežke, ki so blagoslavljajoči za Življenje,
shranjujte v veličastje svojega Vzročnega Telesa.
Pogosto slišim, da nekateri rečejo: ‘To deluje za Nadangela
Mihaela, Jezusa ali katero drugo veliko Moč, toda kaj zmorem jaz,
ki sem tako omejen, slabega zdravja in v drugi polovici življenja?’
Vi zmorete celostno življenje, saj si ga sami določate! Ne morate
prenehati določati življenja in še naprej obstajati.
Ljubljeni, razmislite o tem praktično. Prišli smo, da bi se dotaknili
vaše zavesti, ne pa da bi vas zabavali. Prišli smo vas poučiti o
preprostem zakonu, da so misli in čustva tisti, ki določajo vaše
življenje. Misel naredi malo, a čustvo je pogonska sila.
Najkrotkejše in najbolj voljne duše v ognju samoodpuščanja
razplamtijo v sebi Božanska čustva oziroma občutke z Močjo, ki
je enaka moji. To je čudežno! Darilo Boga je, da lahko Življenju
določite lastnosti. To storite z zagonom moči svojih čustev. V
preteklosti ste ustvarili zagone v uničevalne smeri in zagone v
konstruktivne smeri – npr. zagon Zaupanja, Vere, ki kljubuje še
tako nepremostljivim oviram, razumu in človeškim slabostim.
Zgradili ste mnogo zagonov – eni za veliko premoženje, drugi za
lepoto in prefinjenost, tretji za zdravljenje … Vsak od vas prinaša
93
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
svojevrstno zapuščino Božjemu Srcu in Prestolu, ki jo ponujate
kot darilo vsemu Življenju. To je veličastno. V vaših Vzročnih
Telesih so ogromne zmožnosti, na katere pri reševanju planeta
računa Veliko Belo Bratstvo …
Kerubi, Angeli, Deve in vsi, ki sodelujejo z Angelskim Kraljestvom,
so Bitja občutkov, so izžarevanje občutkov in vrlin, so Resnica,
Radost, Ljubezen, Mir in Čistost! Zdaj jih kličem na Zemljo:
‘O ljubljeni, veliki in mogočni Kerubi, Serafi in Angeli! Spustite
se zdaj, o, vi svetli in nežni Duhovi! Prebivajte v miru v svetu ljudi!
Pomagajte in sodelujete pri razvoju človeštva. Vedite, da ste mi s
svojim klicem ali molitvijo blizu! Vedite, da so srca teh otrok Luči
nežna in odločna! Pokažite jim Radost, Lepoto in Mir Angelov.
Sedaj vas puščam, v družbi ljudi, ki so predani Kralju Kraljev!’
Ljubljeni, sprejmite ta Bitja kot svoje Prijatelje.«
Moč Vere
Arheja Véra, (SLH, 1966)
»Moč Vere je zgradila svet. Človeštvu so namenjeni Čudeži,
vendar je občutenje čudežev oziroma Vera vanje pogosto odsotna
v zavesti ljudi.
Nenehno poslušamo prebivalce Zemlje izražati besede omejitev,
besede, ki jih omejujejo na neke določene zunanje razmere. V
Imenu Božanskega Vzroka vas sedaj vprašam, kaj pa je resnično,
razen tega, kar se nanaša na Absolutno Resnico?
Sporočilo Vstajenja, sporočilo Živega Kristusa, sije za vse, da
mu sledijo. Ali kot je rečeno: ‘Dvignil bom svoj pogled k Višavam,
od koder prihaja moja Pomoč. Moja Pomoč prihaja od Gospoda, ki
je ustvaril Nebo in Zemljo.’«
*
O Nadangel Mihael, Ohranitelj Božje Vere,
zaščiti moje življenje!
Naj se moja Vera vsak dan okrepi
v vse večje spoznanje,
da edina Resnica je Bog v meni.
94
Mihael in Véra
3. Tempelj Vere in Zaščite
Zatočišče Nadangela Mihaela in Arheje Vére
Tempelj Vere in Zaščite je na Eteričnem Nivoju nad kanadskim
Skalnim gorovjem v območju mesta Banff in jezera Louise zahodno
in jugozahodno od mesta Calgary v kanadski državi Alberta. To
Eterično Zatočišče sega nad mejo z ZDA. Nadangel Mihael in
Véra vodita to Zatočišče, ki je Dom Legij Angelov Modre Strele, ki
so prišli iz štirih koncev univerzuma, da bi služili Zemlji. Tu se
zbirajo tudi Legije Angelov, ki služijo pod vodstvom Nadangelov
drugih šestih Žarkov. Tu potekajo velika srečanja Angelov pod
vodstvom Mihaela, Princa Nadangelov.
Tempelj je okrogel in okrašen z zlatom, diamanti in safirji. Nad
njim je zlata kupola. Ima štiri vhode, na vsaki strani neba je eden.
Vsak vhod ima visoka zlata vrata, okrašena z modrimi safirji, pred
katerimi je 49 stopnic. Tempelj je obdan s čudovitimi vrtovi, v
katerih je mnogo izvirov in klopi iz belega marmorja.
Oltar v obliki piramide je iz belih in modrih diamantov. Barva
Plamena pa se preliva od globoko safirno modre do pastelnih skoraj
belih odtenkov. Okoli oltarja so v koncentričnih krogih razporejeni
sedeži za tisoče Angelov. V Templju sta dva velika balkona v obliki
prstana, namenjena za častne goste. Plamen v središču se dviga
proti zlati kupoli, ki je obložena z modrimi safirji na zunanji strani
in z modrimi diamanti na notranji strani.
Po prihodu prve korenske rase na Zemljo, ko so Nadangeli
delovali kot prvi Gospodarji Žarkov, je bilo to Zatočišče izklesano
v goro - fizična točka, kamor je lahko prišel vsakdo, da obnovi
svojo energijo, Vero v Božanski načrt za svoj Življenjski Tok ter
navdušenje za služenje Božji Volji. Po padcu človeške zavesti v
dvojnost in prihodu luciferijancev na Zemljo, je bil fizični Tempelj
uničen. A na Eteričnem nivoju je obstajal naprej in obstaja še
danes. In lahko potujete tja v svojem subtilnem telesu.
Ko se je človek ločil od svojega izvornega stanja nedolžnosti in
popolnosti, je izgubil svojo prirojeno Zaščito. Nadangel Mihael
pravi, da ko njegovi Angeli vstopijo v zemljino atmosfero, ko se
spustijo v dimenzijo časa in prostora, nosijo kristalno čelado iz
Svetlobne snovi, ki je trša od diamanta.
95
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
»To naredimo, ker ne želimo, da bi se v naša energijska polja
vtisnilo karkoli, kar bi posledično prineslo v naš Svet moč teme,
senc ali popačene snovi. A slišali ste pregovor: »Nori drvijo tja,
kjer se Angeli bojijo hoditi.« Tako danes ljudje pogosto hodijo brez
svojega Stebra Luči, brez kakršnekoli Zaščite v take prostore,
kjer se zbirajo temni duhovi, ki povampirjajo človeštvo. Tam
poberejo v svoj čustveni svet negativnosti, ki so nato še dolgo v
njih kot semena bolezni ter povzročajo brezbožna stanja zavesti in
nesrečo, ki včasih ustvari grozljive rezultate entitete, ki spodbuja
samomore.«
Okrepitev v Plamenu Vere in Zaščite
Nadangel Mihael in Véra vabita vse, ki še niso vnebovzeti, da
pridejo v to Zatočišče, medtem ko njihova telesa spijo, da se
izpolnijo s Plamenom Vere. Angeli in elementali počnejo podobno,
ker vedo, kakšna poživitev je meditiranje na ta Plamen v središču
Templja in vsrkavanje njegove esence Božje Moči.
Legije Nadangela Mihaela, ki so se okrepile v Plamenu, vsak
večer ob določeni uri odidejo iz Templja opravljat svoje naloge za
Zaščito človeštva in premagovanje entitet v astralnem nivoju, ki
poskušajo preprečiti izpolnjevanje Božjega Načrta.
Nadangel Mihael nas izpolni z Vero za izpolnitev naših notranjih
zaobljub in našega Božanskega poslanstva. On pravi:
☼
»Vsak izmed vas je pred utelešenjem stal pred Gospodarji Karme
in obljubil, da bo predano služil Kristusu. In Jaz sem stal ob vas
ter se prav tako obvezal, da bom s svojo energijo in energijo svojih
Legij ščitil in krepil vašo vero.
Naši Angeli prihajajo v naš Tempelj Luči v Banffu, da prejmejo
Zaščitni Ogenj. Tam se obnovijo in izpolnijo z Božjo Močjo za
služenje človeštvu, kar delajo štiriindvajset ur na dan. Moji
Angeli ne gredo nikoli v boj brez Oklepa Luči in celostne Zaščite
Zakona.«
96
Mihael in Véra
Zagon Vere
Nadangel Mihael nam ponuja svoj zagon Vere:
☼
»Predajte mi svoje dvome. Predajte mi svoje skrbi. In zares vas
bom izpolnil s svojo Vero, ki vam da moč za vaše napredovanje in
za usmerjanje velike Modre Strele Božanske Ljubezni v svet. Ta
Moč in ta Vera sta resnični.«
Védenje, da imamo Prijatelje Luči, ki nas podpirajo in molijo za
našo Zmago, je včasih vse, kar potrebujemo, da se prebijemo skozi
težke trenutke preizkušenj. Kakorkoli, ko nam Nadangel ponudi
svojo Vero, je na nas, da sprejmemo to darilo, prikličemo njegov
Plamen in posredovanje ter naredimo to za del svojega življenja.
V večini primerov dosežemo zmago v svojih življenjskih bitkah,
ko svoje srce vsak dan z Vero in zaupanjem obrnemo k Bogu.
Takrat prejmemo Milost, ki nas osvobodi negativnih vidikov
našega življenja, v katere se je začasno ujela naša zavest. Pot
Vere si lahko predstavljamo kot ‘mogočen sijoč Žarek Luči, ki nas
povezuje s svojo Božjo Prisotnostjo’. Včasih je za našo osvoboditev
od negativnih delov našega življenja dovolj že samo enostavna
pozitivna miselna usmeritev. In vedite, da je ena pozitivna misel,
odposlana z Vero, močnejša od nešteto negativnih misli. Ena sama
pozitivna misel izpolnjena z Božjo Vero lahko izniči vse do tedanje
negativne misli in njihove učinke.
Ustvarjalna Beseda JAZ SEM
Nadangel Mihael, (I AM, jan. 1939)
»Beseda JAZ SEM je v vsakem jeziku najmogočnejša Beseda,
ki jo je kdajkoli v štiri in pol milijonih let uporabljalo človeštvo.
Ta Beseda je Moč Luči! Ko jo izgovorite, je poziv vsem Silam Luči,
da začnejo delovati v vaši točki v univerzumu. So potrditev tega,
da ste Božje bitje in da je Moč Luči v vas Moč Boga - Svetega JAZ
SEM.«
97
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
4. Odredbe k Nadangelu Mihaelu
in Angelom Modre Strele
Ko kličemo Nadangela Mihaela, si ga s svojim notranjim očesom
tudi predstavljamo. Mihael je ogromen Angel z Zlatim Oklepom iz
Kristusove Luči, Modrim Ogrinjalom in Mečem Modrega Plamena.
1.
Nadangel Mihael, kličem te!
-1-
Nadangel Mihael, Nadangel Mihael, kličem Te:
Zavihti Meč Modrega Plamena in osvobodi me!
Refren:
Razplamti Moč Božjo, Zaščito v moj svet,
Svoj Prapor Vere nad menoj razvij!
Nebeška Modra Strela mojo dušo presij,
JAZ SEM z Milostjo Božjo zdaj celosten in sijoč!
-2-
Nadangel Mihael, Nadangel Mihael, zares ljubim Te,
z vso svojo veliko Vero prežemi me!
-3-
Nadangel Mihael, Nadangel Mihael in Legije Modre pridite,
v Veri in Resnici me ohranite in zapečatite!
Koda:
JAZ SEM s Tvojim Modrim Plamenom blagoslovljen in prežet!
JAZ SEM zdaj v Tvoj Oklep iz Modrega Plamena odet! (3x)
*
Refren ponovimo za vsako kitico. Kodo ponovimo 3-krat na koncu
Odredbe. Celotno Odredbo lahko ponovimo večkrat.
98
Mihael in Véra
2.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Zahtevam prihod vidne, otipljive Prisotnosti Vnebovzetih Mojstrov,
Kozmičnih Bitij in Velike Angelske Legije na Zemljo!
Z našimi Odredbami prebudite množice ljudi,
da vidijo svojo Ljubljeno Mogočno Prisotnost JAZ SEM iz oči v oči.
Zahtevam odstranitev in izničenje vsega
v miselnem in občutkovnem svetu ljudi ter v atmosferi Zemlje,
kar zakriva Vnebovzete Mojstre in Angelsko Legijo iz fizičnega vida.
Naj človeštvo ugleda Mogočno Prisotnost JAZ SEM iz oči v oči!
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VSA VELIKA BITJA V VELIKEM SREDIŠČNEM SONCU!
Zahtevam, da pridejo Vnebovzeti Mojstri,
Kozmična Bitja in Velika Angelska Legija
v svoji vidni in otipljivi Prisotnosti vse bliže in bliže
v naša zunanja vsakodnevna življenja in dejavnosti!
3.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM,
BLAGOSLOVLJENI NADANGEL MIHAEL
IN VAJINE LEGIJE ANGELOV MODRE STRELE
ZMAGOVITEGA KRISTUSA!
Pošiljam Vam svojo gorečo Ljubezen
ter zahtevam očiščenje in pripravljenost svojega zunanjega jaza,
da razprete atmosfero ter pridete in prebivate z nami!
Zahtevam, da Legije Modre Strele ljubljenega Nadangela Mihaela
v zmagoviti Moči Kozmičnega Kristusa stopijo iz atmosfere Zemlje
v zunanje dogodke ljudi vidno in otipljivo za vse!
Ljubljeni Nadangel Mihael! Zahtevam,
da Tvoje Legije Angelov Modre Strele Kozmičnega Kristusa
pridejo in se razodenejo človeštvu!
99
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
4.
NADANGEL MIHAEL IN LEGIJE LUČI! (3x)
(Ponovite pred vsako vrstico!)
- Zagotovite našo brezmejno Zaščito, Svobodo in Oskrbo vsak
trenutek vsakega dne! (3x)
- Izgovorite skozi nas Vsemogočno Božje Ime! (3x)
- Zapečatite nas v Svoj Srčni Plamen! (3x)
- Vsemogočni JAZ SEM! (3x)
5.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN BLAGOSLOVLJENI NADANGEL MIHAEL!
Zahtevam, da se Legije Angelov Modrega Plamena Kozmičnega Kristusa
postavijo okoli mene in me izpolnijo s svojim Izžarevanjem
za moje zdravje, moč in čistost ter so Magnet za mojo oskrbo!
Sprejmem ta Večni Plamen Kozmične Ljubezni
kot veliko Bogastvo vsega Stvarstva!
*
To je Vir vsega Bogastva! To je Vir Večne Moči! To je Zmaga
vrhovnih Darov Mogočne Prisotnosti JAZ SEM!
6.
LJUBLJENI NADANGEL MIHAEL!
KLIČEM TE V IMENU
SVOJE LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM
IN SVOJEGA LJUBLJENEGA SVETEGA KRISTUSOVEGA JAZA
da me ogrneš s svojim Modrim Plaščem Zaščite,
da me osvobodiš vseh nebožanskih energij v meni in okoli mene,
da hodiš in govoriš z menoj ter da me varno pripelješ Domov.
In to, kar kličem zase, kličem za vse Božje otroke na Zemlji.
Naj se vse to zgodi v skladu z Božjo Voljo.
Zahvaljujem se ti in sprejem to udejanjeno.
100
Mihael in Véra
Moč
7.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN BLAGOSLOVLJENI NADANGEL MIHAEL!
Pošiljam svojo ljubezen veliki Angelski Legiji.
In sprejmem njihovo Ljubezen nazaj,
da me zaobjame v njihovo veliko Moč Svetega Ognja,
da zagotovi mojo Zmago v vseh razmerah zunanjega sveta.
8.
V IMENU
LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM,
LJUBLJENEGA VNEBOVZETEGA MOJSTRA EL MORYA
IN NADANGELA MIHAELA!
JAZ SEM Moč Svetega Ognja Angelov!
Zahtevam sprostitev Kozmične Moči Svetega Ognja
mogočne Angelske Legije iz Velikega Središčnega Sonca
v sebi in okoli sebe ter v vsem človeštvu in okoli njega!
JAZ SEM Sončna Prisotnost Plamena Moči
Vnebovzetih Mojstrov in Angelske Legije,
ki upravlja vse Življenje
z veliko Čudežno Ljubeznijo iz Velikega Središčnega Sonca!
JAZ SEM Plamen Moči Angelske Legije!
9.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN BLAGOSLOVLJENI NADANGEL MIHAEL!
Zahtevam, da Plamen Moči večne Zmage Nadangelov,
ki so zadolženi za Zaščito Znanj in Dejavnosti Vnebovzetih Mojstrov,
prežarja vse učence Luči ter sije skozi in okoli njih za vekomaj!
101
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Zaščita
10.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN LJUBLJENI NADANGEL MIHAEL!
Zahtevam, da Legije Angelov Zaščitnega Plamena
prebivajo z mano in z vsemi Nosilci Luči
ter obdajo vse prostore in stvari, ki služijo Luči!
Zahtevam, da okoli določenega prostora ali situacije
vzpostavijo jekleno Zaščito oziroma električno polje
tolikšne Moči Svetega Ognja, da odbije vse uničevalne sile!
11.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VELIKI VNEBOVZETI MOJSTRI!
Zahtevam prihod ljubljenega Nadangela Mihaela in njegovih Legij,
ki iz fizičnega sonca in Velikega Središčnega Sonca
usmerjajo mogočni Sveti Ogenj na Zemljo
ter na njej vzpostavljajo njegova žarišča in jih varujejo!
12.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VELIKA LEGIJA ANGELOV MODREGA PLAMENA!
Vzpostavite okoli mojega bitja in sveta Sončno Prisotnost
svojega nepremagljivega Kozmičnega Zaščitnega Plamena
in ga tako ohranjajte za vekomaj!
13.
Zaobjet SEM v Ljubezen Modre Strele
ljubljenega Nadangela Mihaela in njegovih Angelov,
ki zdaj in za vekomaj sije okoli mene!
102
Mihael in Véra
14.
Afirmacije Nadangela Mihaela
1. JAZ SEM Moč Vsemogočnega Boga!
2. JAZ SEM Moč Svete Volje!
3. JAZ SEM Moč Vere!
4. JAZ SEM izraz Dobre Volje, ki varuje Brezmadežno Podobo
Kristusove Zavesti!
5. Izpolnjen SEM z Vero!
6. Predajam ves strah in dvom v Božjo Luč, ker JAZ SEM Vera!
7. JAZ SEM Zaščita Luči!
8. JAZ SEM Zaščita Plamena!
9. JAZ SEM Moč izgovorjene Besede!
10. JAZ SEM Moč Modrega Plamena!
11. JAZ SEM Ognjena Zaščita!
12. JAZ SEM Energija in Duh Nadangela Mihaela!
JAZ SEM Čuvar v Imenu Nadangela Mihaela! (3x)
JAZ SEM Mihael, Mihael, Mihael!
Potrjujem v Božjem Imenu!
JAZ SEM Mihael, Mihael, Mihael!
Stojim v Njegovem Plamenu!
JAZ SEM Mihael, Mihael, Mihael!
Njegove Legije na Zemljo se spuščajo!
JAZ SEM Mihael, Mihael, Mihael!
Obdan SEM z Njegovo Ljubeznijo!
JAZ SEM Mihael, Mihael, Mihael!
Njegov Meč Modrega Plamena vihtim!
JAZ SEM Mihael, Mihael, Mihael!
Vse nebožanske stvaritve zdrobim!
103
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Osvoboditev Zemlje
15.
MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM IN NADANGEL MIHAEL!
Zahtevam prihod Angelov Modre Strele!
Zdrobite vse načrte in dejavnosti za podjarmljenje človeštva,
Zemlje in njenih naravnih bogastev!
16.
V IMENU LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM
IN BLAGOSLOVLJENEGA NADANGELA MIHAELA!
Kličem vse ljudi, da se prebudijo in obrnejo k Bogu!
Zahtevam, da Legije Angelov odstranijo vse nebožanske sile z Zemlje!
Zahtevam, da Legije Angelskih Vojsk pridejo na Zemljo
in varujejo vse dobro na njej!
Ohranitev Narave
17.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN BLAGOSLOVLJENI NADANGEL MIHAEL!
Zahtevam, da se brezmejne Legije Angelov Kozmičnega Kristusa
spustijo v nižjo atmosfero Zemlje,
da upravljajo Sile Narave, jih ohranjajo v ravnotežju
in varujejo pred uničevalnimi silam in dejavnostim!
18.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM,
LJUBLJENI ANGELI, DEVE, KERUBI IN SERAFI!
Pridite!
Upravljajte in varujte Sile štirih elementov!
Varujte vse človeštvo
in izničite vse nebožansko v Univerzumu!
104
Mihael in Véra
Izničenje nebožanskega
19.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN LJUBLJENI NADANGEL MIHAEL!
Dvignita Svoje Žezlo Moči!
Zasijta Modro Strelo Kozmičnega izničenja
v vse uničevalne podobe!
Naj so izničene iz Univerzuma!
Ohranita mojo pot čisto!
Nepremagljivo varujta mene in vse Nosilce Luči
ter vse naše bližnje in ljubljene
ter vse, ki se obrnejo k nam za pomoč in zaščito
– takoj zdaj in za vekomaj!
20.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN MOGOČNI NADANGEL MIHAEL!
Zahtevam, da Vajine Legije Angelov,
ki vihtijo Meč Modrega Plamena,
odstranijo iz mojega bitja in sveta vse sovraštvo!
21.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN BLAGOSLOVLJENI NADANGEL MIHAEL!
Zahtevam, da Angeli Modre Strele zdrobijo vso sebičnost
iz čustvenih teles ljudi za vekomaj!
Naj se človeštvo skupaj z Zemljo dvigne v Božje Srce!
Zahtevam, da Modra Strela zasije po vsej Zemlji
ter zdrobi in izniči vse na njej,
kar si je kdajkoli drznilo ustvarjati sence!
105
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
22.
Nadangel Mihael, pomagaj mi!
»Vsak dan bom stal z vami, če me boste le poklicali vsaj enkrat
na 24 ur. To je Zakon. Lahko stopim skozi zastor kadarkoli in tudi
bom - toda za to potrebujem vaš Klic«
(Nadangel Mihael)
*
Nadangel Mihael, pomagaj mi! Pomagaj mi! Pomagaj mi!
Nadangel Mihael, pridi v moje življenje!
Nadangel Mihael, izniči vse zunanje pritiske name in vse zle
namere proti meni ter me osvobodi vsake ujetosti!
____________________________________________________
____________________________________________________
(tu vstavite osebno prošnjo, navedite situacijo, ki jo želite razrešiti)
Osvobodi me zdaj od vseh skušnjav in vsega, kar me želi potegniti
nazaj v uničevalne razmere in nevero v Moč Vsemogočnega Boga,
da ohrani moje življenje in mi da Zmago v tem utelešenju!
Nadangel Mihael, pomagaj mi! Pomagaj mi! Pomagaj mi!
Nadangel Mihael, pridi v moje življenje!
Nadangel Mihael, bodi z menoj!
Varuj mojega otroka! Varuj mojo družino!
Varuj moj narod in vse človeštvo!
Mogočna Prisotnost JAZ SEM! Tukaj SEM, o Bog!
JAZ SEM orodje Sedmih Žarkov in Nadangelov!
In ne bom se umaknil! Vztrajal bom na svojem mestu!
Pogumno bom govoril, ko bo potrebno!
JAZ SEM orodje Božje Volje, kakršnakoli že je!
Tukaj SEM, o Bog, pomagaj mi!
V Imenu Nadangela Mihaela in Njegovih Legij:
JAZ SEM svoboden zdaj in za vekomaj!
JAZ SEM nedotaknjen od vsega nebožanskega od znotraj ali zunaj!
106
7. poglavje
Herkul in Amazonia
Elohim Modrega Žarka
☼
JAZ SEM večna zmagovita Moč
Kozmične Luči!
JAZ SEM večna zmagovita Moč
Kozmične Luči Mogočnega Herkula!
☼
Herkul in Amazonia
1. O Elohimu Herkulu in Amazonii
Božanske lastnosti, ki jih izžarevata Herkul in Amazonia:
● Božja Volja ● Moč Očeta ● Zaščita ● Pogum ● Odločnost
● Vsemogočnost …
Služenje Življenju:
Herkul ohranja dejavnost Sedmerega Plamena Sedmih Mogočnih
Elohimov na čelu Božjih sinov in hčera.
Elohima Prvega Žarka prosimo za: ● Osvoboditev od strahov,
dvomov, samovolje ● Osvoboditev od demonov, entitet in njihovih
stvaritev ● Zaščito pred vsakovrstnimi fizičnimi in duhovnimi
nevarnostmi ● razvoj Volje do udejanjanja Božje namere
● vztrajnost, odločnost, notranjo Moč za dosego zastavljenih ciljev,
v skladu z Božjo Voljo.
Služenje svetu: ● posredovanje med človeštvom in njegovo
vračajočo se karmo (v primeru naravnih nesreč, poplav, požarov,
neviht, suše, vojn in drugih mednarodnih sporov … )
Herkul je znan tudi kot: Hercules – to ime pomeni Veličastje
zraka.
Glasba, ki zajema izžarevanje Herkula: 5. simfonija – L. Van
Beethoven.
Zatočišče: Nad goro Half Dome na zahodni strani gorovja Sierra
Nevada v Kaliforniji, ZDA, kjer je narodni park Yosemite. To je
grlena čakra planeta.
Žarek / Plamen: ● Modri Plamen ● Modra Strela ● Plamen Božje
Volje.
Angeli Herkula in Amazonie: ● Legije Angelov Modrega Plamena
in Modre Strele iz Velikega Središčnega Sonca ● Elohimski Angeli
● Serafi ● Kerubi in Deve Herkula in Amazonie.
109
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Herkul in Amazonia sta Elohim Prvega Žarka. Njuni auri sta
nabiti z Modrimi Strelami in imata intenzivno Rožnato obrobo.
Herkul je najslavnejši med junaki v grški mitologiji. Poreklo figur v
grški mitologiji je oddaljen spomin duše, da so obstajala velika Bitja
Luči, ki so v preteklih Zlatih Dobah hodila in govorila s človeštvom.
Vnebovzeti Mojstri so nekoč na Atlantidi hodili med ljudmi, vendar
so se, ko se je zavest človeštva znižala, postopoma umaknili.
Starodavni so Herkula častili kot posrednika med ljudmi in
bogovi. Pravijo, da je Herkul, ko je bil fizično utelešen, po zapovedi
preročišča v Delfih preživel dvanajst let v skladu s pravili Reda
Eurystheus, ki mu je naložil dvanajst težkih in navidez nemogočih
nalog. Učenci globjih Resnic razumejo, da ta zgodba prikazuje
zahteve za dosego samoobvladanja in Mojstrstva na Poti Iniciacij.
Herkul je tisoče let starejši od grške mitologije. Ko je Bog ukazal,
da se oblikuje ta sončni sistem, je bila odposlana Odredba: »Bodi
Luč!« in bila je Luč. Herkul je bil tisti, ki je sklical mogočne Elohime
in graditelje oblik, da izvršijo Božanski načrt Heliosa in Veste –
Boga in Boginje našega sonca. Njegova velika Moč izhaja iz Njegove
poslušnosti in Ljubezni do Božanske Volje. On daje Zaščito Modre
Strele in zagon Dejavne Volje vsem, ki pokličejo k njemu.
Namen Klica k Herkulu
Herkul je zaradi svoje funkcije Nosilca Božje Moči in Zaščite
med Sedmimi Elohimi najmočnejši predstavnik Boga, ki lahko
posreduje med človeštvom in njegovo vračajočo se karmo.
»V primeru naravnih nesreč, poplav, požarov, neviht ali suše,
me prosim pokličite, da bom lahko posredoval z veliko Močjo, ki
mi jo je dal Bog. Kličite ime Herkula dan in noč.«
V skladu z zakonom svobodne volje lahko Mojstri, Elohimi in
Angeli posredujejo v našem svetu le, ko jih za to prosimo.
»Nikoli do sedaj ni bilo takšne ureditve za uporabo vaših Klicev, da
pošljemo Žarke Modrega Ognja in Bele Strele na Zemljo, kjer poteka
dobesedno razgradnja nebožanskih stvaritev ljudi … Klicanje k nam
je pogoj za vzdrževanje svetovnega miru ... Kličite me vsak dan, tudi če
mi pošljete le tri Odredbe. To je dovolj, ljubljeni. Toda kličite moje ime
in s tem me boste pooblastili, da SEM dejaven v vašem območju.«
110
Herkul in Amazonia
2. Nauki Elohima Herkula in Amazonie
I. Dejavna Volja in proces ustvarjanja
Elohim Herkul (BTF, sept. 1954)
»V Božjem Imenu vam prinašam Ogenj Herkula!
JAZ SEM Elohim, ki utelešam Dejavno Voljo! JAZ SEM Elohim
Odločnosti! Vse, kar je bilo kdajkoli doseženo (na zemeljskem ali
na nebeškem nivoju), so dosegli odločni moški in ženske, angeli,
elementali in deve - tisti, ki so se prostovoljno odločili združiti
svojo življenjsko energijo z Dejavno Božjo Voljo! Brez te Volje ni
noben dosežek trajen. Preden dosežete karkoli, še preden sploh
začnete karkoli, mora biti v vaši zavesti Dejavna Volja.
V univerzalnem načrtu imam priložnost in čast, da utelešam
Ogenj (navdušenje) in Voljo do udejanjanja Božjih načrtov. V
veliko radost in čast mi je, da vam lahko zdaj prinesem Ljubezen
in Ogenj svojega Srca, da na vašem čelu usidram in razširim svojo
Prisotnost, Zavest in Voljo do udejanjanja Božje namere!
Ali ste zadovoljni s tem, kar ste, oziroma kar utelešate danes?
Ali ste zadovoljni s polovico, ko pa imate lahko celoto? Ali ste
zadovoljni z življenjem v omejenem in propadajočem telesu? To,
kar je vaša volja, to utelešate!
O Bog, vžgi Ogenj Odločnosti na čelu tistih, ki so prinašalci
Tvojega Kraljestva na Zemljo. Vžgi v njih Voljo biti to, kar želi
Tvoje veliko Srce, da so. Vžgi ta Plamen na njihovem čelu, da so
Voljni biti Tvoja veličastna, na Zemljo spuščajoča se Prisotnost
oziroma dostojanstveno utelešenje večne Božje Mladosti; da
odvržejo bolezen, propad in smrt ter spoznajo Življenje in utelesijo
stalno harmonijo energij v svojem bitju.
O Bog, prebudi v učencih Luči na Zemlji spomin na njihovo
Božanskost. Vžgi v njih Voljo biti izraz Božanskega upravljanja
okoliščin - da so njihovi mojstri, ne pa žrtve!
Vzplamti v njih Božansko videnje! Odpri jim Božanski sluh, da
slišijo Nebeški Glas svoje Prisotnosti JAZ SEM. Vzplamti v njih
Voljo hoditi po Poti Luči; da so z izžarevanjem tolažbe in miru
zdravilna prisotnost; da odvrnejo mlačnost in neskladne stvaritve
kolektivne zavesti človeštva!
111
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
O ljubljeni učencih Luči! Na vašem čelu gori Herkulov Plamen!
Spomnite se ga vsako jutro. Priznajte ga, preden začnete z dejavnostmi
v zunanjem svetu, in bodite voljni postati to, kar je Božji namen.
V čast mi je, da sem prvi Elohim, ki vam prinaša nekaj znanja
o sedemstopenjski Dejavnosti Sedmerih Mogočnih Elohimov
Stvarstva - ki je individualizirani proces precipitacije*. To lahko
usidrate v svoji zavesti in fizično udejanjite to, kar želite.
II. Precipitacija - njena moč je vaša rojstna pravica
Ljubljeni, prišli smo do točke, ko morate vi, graditelji Nove Dobe,
vstopiti v znanost ustvarjanja. Zavest polna upanja in vere ni dovolj.
Takšna zavest mora biti nadgrajena z znanstvenim procesom
ustvarjanja skozi vaše individualne miselne in čustvene svetove,
tako da postanete in ste Mojster. Potem lahko v svet oblik prinašate
naše ideje in vzorce, ki bodo oblikovali jedro trajne Zlate Dobe. Kdo
razen vas lahko uresniči to Dobo? Vi, ki ste pripravljeni služiti
Višjemu namenu, ste odprta vrata. Ali se resnično zavedate tega?
Skozi vaš um se sproščajo ideje iz Območja Vnebovzetih Mojstrov.
Oživljene z vašimi čustvi se izrazijo v fizičnem svetu za blagoslov
vsega Življenja v njem. Zato morate svoj um vaditi v uporabi Moči
Elohimov, ki vam jih podarjamo. Zdaj me pozorno poslušajte!
III. Sedem korakov precipitacije
Po vsem stvarstvu Mogočni Elohimi utelešajo svoj Sedmeri
Plamen oziroma svojih Sedem Žarkov. Obstaja sedem korakov
oziroma sedem zaporednih procesov precipitacije. Vsak Elohim
uteleša mojstrsko uporabo enega od teh procesov in sicer po
naslednjem vrstnem redu Žarkov:
* precipitacija – ustvarjanje stvari na fizičnem nivoju
** (˝na str. 113) POMEMBNO: Prvi korak: Odločite se za jasen načrt ali željo,
ki jo želite izpolniti. Naj je konstruktivna, poštena in vredna vašega časa in
truda. Dobro raziščite svoje motive, zakaj želite, da se to uresniči. Bodite
prepričani, da se ne želite okoristiti na račun nekoga drugega. Pravi učenec Luči
se disciplinira in zavestno obvlada svoj človeški jaz. (Saint Germain iz knjige
Unveiled Mysteries; v slovenščini v knjigi JAZ SEM, KI SEM – 1, pogl. 4)
112
Herkul in Amazonia
Prvi: ** Preden se udejanji karkoli, vedno najprej obstaja želja
ter nato ODLOČITEV in VOLJA za DELOVANJE (Dejavna Volja).
Tudi v zunanjem svetu oblik se pred vsako dejavnostjo najprej
pojavi želja in nato se odločite, da boste uporabili svojo življenjsko
energijo za fizično udejanjanje nekega vzorca ali načrta. Med
Elohimi jaz, Herkul, predstavljam to Dejavno Voljo.
Drugi: Meni sledi mogočni Kasiopej - Elohim, ki daje darilo
ZAZNAVE (RAZSVETLJENJA). To je sposobnost zaznati idejo,
jo ohraniti v svojem umu, meditirati nanjo ter najti načine in
sredstva za njeno najhitrejšo in najučinkovitejšo uresničitev v
fizično obliko.
Tretji: Potem ko ste jasno zaznali idejo in veste, kako jo
uresničiti, nastopi dejavnost mogočnega Oriona – Elohima
BOŽANSKE LJUBEZNI. Moč te Ljubezni izpolni idejo (zamisel)
oziroma vzorec ter poveže brezoblično v obliko. Vse dokler obstaja
želja, se sprošča prvobitno Življenje v vzorec, ohranjen v umu.
Četrti: Sledi dejavnost ljubljenega Klaira - mogočnega Elohima
ČISTOSTI. Njegova dejavnost omogoča stabilno ohranjanje čiste
oziroma jasne podobe (v katero se ne more vmešati nobeno mnenje
ali želja zunanjega jaza), skozi katero je pritegnjena popolna
ideja kot matrica (vzorec), ki se jo izpolni s svetlobno snovjo in
izpopolni.
Peti: Nato nastopi s svojo dejavnostjo ljubljeni Vista (oziroma
Kiklopej (Cyclopea), kot ga imenujete nekateri), ki ohranja
OSREDOTOČENJE (POSVETITEV) energij na idealni podobi vzorca.
To pomeni, da vaš um ne odleti h kakšnemu drugemu načrtu in
da prenaša energije vse do popolnega fizičnega udejanjanja tega
vzorca.
Sedmi: (Za potrebe precipitacije so dejavnosti Šestega in Sedmega
Žarka zamenjane.) Zato zdaj nastopi Elohim Sedmega Žarka
- mogočni Arktur - z uporabo VIJOLIČNEGA OGNJA, ritmom
INVOKACIJE in NATANČNOSTJO za izpopolnitev simetrije oblike.
Šesti: Ko je želena stvar že skoraj dokončana, začne z dejavnostjo
naš ljubljeni Brat Tranquility – mogočni Elohim MIRU - ki jo
polepša, poveča njeno uporabnost in harmonijo ter jo zapečati s
Plamenom Miru Kozmičnega Kristusa. To zagotovi njeno trajno
ohranitev.
113
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Vse, kar je oblikovano na Nebeškem nivoju, se začne takoj širiti
v vse večjo Popolnost in dejavno služenje Življenju. To je ravno
nasprotno kot na Zemlji, kjer vse ustvarjeno začne razpadati in
propadati, razen če se z zavestno Odredbo zapove trajno ohranitev
ustvarjenega.
Če vzamete ta vzorec sedemstopenjske precipitacije, ki ga
uporabljamo mi za ustvarjanje zvezd in sistemov svetov, ter ga
uporabite v svojem vsakdanjem življenju, lahko vidite in izkusite
znanstveni ritem in natančnost ustvarjanja v skladu z Božanskim
načrtom. Sledite temu procesu za precipitacijo oziroma fizično
oblikovanje neke konstruktivne ideje ali stvari, ki jo želite. Naj
vam ponovim še enkrat:
Prvotna ideja je najprej sprejeta v ODLOČITVI (Dejavni Volji)
srca.
Nato je ZAZNANA, preučevana in oblikovana v vsej svoji lepoti.
(Prosite svoj Kristusov Jaz, da vam razodene popolno podobo želene
stvari.)
Nato je izpolnjena z LJUBEZNIJO (ki pritegne snov za fizično
udejanjanje želene stvari)
in ohranjena čista z brezmadežno zavestjo ČISTOSTI.
Nato je z močjo OSREDOTOČENOSTI negovana in podprta.
Z RITMOM in simetrijo Odredb je izpopolnjena
ter z Božanskim MIROM vzdrževana in razširjena kot darilo
vsemu Življenju za vekomaj.
IV. Pomembnost in Moč Volje
Ljubljeni, če se osredotočite na Zakon, ki vam ga dajemo, lahko
zelo hitro pridete iz zavesti omejitev v zavest popolne Svobode. Vse
je odvisno od tega, koliko ste VOLJNI BITI, VOLJNI SOTIRITI in
VOLJNI POSTATI!
Ko je Buda sedel v kontemplaciji in iskal celotno Resnico, je bila
njegova Volja tista, ki je dvignila njegovo zavest skozi vsa območja
vse do spoznanja Končne Resnice. Nič več ga ni mogla zadovoljiti
114
Herkul in Amazonia
kakršnakoli lepota, ki je bila manj kot celostna Popolnost Srca
Večnega. Ko je stal v Prisotnosti Angelov, ko je poslušal pesmi
Nebeških zborov, je bila njegova Volja tista, ki ga je usposobila,
da se je odrekel sreči in Svobodi teh Kraljestev. Njegova Volja je
vodila njegovo zavest skoznje v Srce Resnice. Ko je bil končno
zavestno v Srcu Resnice in se uresničill v tem Božje svobodnem
stanju, je bila zopet njegova Volja tista, ki je vrnila njegovo zavest
nazaj na Zemljo, da prinese človeštvu Resnice, ki jih je utelesil v
svojih izkušnjah.
Volja v srcih Jozueta in njegovega ljudstva je bila tista, ki je
zrušila zidove mesta Jerihe, ko so korakali okoli njega. Z Voljo
svojega srca je Jezus prehodil pot na Kalvarijo, razbil skalo
groba in v vsej polnosti dosegel Popolnost svojega Vnebovzetja v
prisotnosti približno petstotih ljudi.
Pri Saint Germainu v času njegovega utelešenja kot Krištof
Kolumb – en neustrašen in odločen mož med mnogo prestrašenimi
in dvomljivimi mornarji – je bila njegova Volja tista, ki je vodila
njegovo ladjo Santa Marijo s stokajočo posadko preko oceana.
Volja prvih domoljubov je naredila Ameriko deželo Svobode.
Kar je človek voljan, to prejme. Kajti Volja je privlačna Moč Boga
v srcu, ki prikliče in ustvari to, kar človek želi.
Nekega dne je na majhnem otoku v Severnem morju (Irska) neki
mož (danes znan kot Sveti Patrik) goreče molil za svoje ljudi. Stal
je tam na soncu, v dežju in viharju ter celo ob prihodu mogočnega
Kozmičenga Bitja Viktory ni odnehal. Mogočni Viktory mu je rekel:
»Patrik, pridi zopet dol in nehaj pritiskati na Boga.« Ne da bi se
ganil, Mu je Patrik odvrnil: »Vztrajal bom tu vse do trenutka, ko
mi Vsemogočni Bog obljubi, da mojim ljudem ne bo treba duhovno
umreti!«
Znova je prišel Viktory in rekel: »Patrik, pridi dol s tega hriba v
miru.« Patrik je zopet odgovoril: »Vztrajal bom vse do trenutka, ko
bo moja molitev uslišana.« Končno je prejel to, za kar je molil.
Le zahvaljujoč svoji Volji je na gori Sinaj Mojzes prejel Deset
Zapovedi. Vaša volja je ta, ki vas je pripeljala do tega, kar ste
danes. Toda uporabili ste je le malo. O, otroci, Božja Volja je za
vas polnost vsega Dobrega, vsega izobilja, vse Lepote, vse Svobode!
115
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Kdor v mirnem dostojanstvu in mojstrstvu svojega srca pravi:
»Voljan sem biti Božje Svoboden!«, kdor drži svojo glavo pokonci,
ima vzravnan hrbet in nadaljuje svojo življenjsko pot ter ne da
nobene pozornosti smrti, razpadu, revščini, omejitvam in verigam
– takšna oseba uteleša Herkula.
Kolikokrat so ljudje molili le z ustnicami: »Pridi k nam Tvoje
kraljestvo. Zgodi se Tvoja Volja, kakor v Nebesih, tako na Zemlji.«
Kdor to resnično moli, se mu to zgodi.
Zdaj vas prebujam v spoznanje: Kar ste voljni biti, to ste; kar ste
voljni izraziti, to se izrazi, kajti to je Zakon!
V. Sedemstopenjski postopek
ustvarjanja je univerzalen
Sedemstopenjski postopek ustvarjanja obstaja v vseh bitjih
od najmanjšega elementala, najmanjšega zavestnega bitja, ki
se želi razvijati, vse do največjega kozmičnega Elohima, ki dela
z galaksijami v vesolju. Elemental, ne glede na to, kako majhen
je, mora najprej imeti Voljo narediti to, kar se je odločil - majhno
rožico, ptičje pero ali travico. Nato mora Zaznati vzorec, ki ga
ohranja deva, ki je učitelj v njegovi šolski učilnici. V sebi mora
imeti moč Ljubezni, da lahko pritegne Univerzalno Svetlobo v
svoj drobni vzorec. Imeti mora jasnost in Čistost zavesti, ki se ni
odločila narediti drugačnega vzorca.
Če se na primer nekdo v skupini jablanovih cvetov odloči
narediti hruškov ali češnjev cvet, ne bo imelo to nobene vrednosti
za izbrani vzorec te skupine. Zato je zelo pomembno ohranjanje
čistosti oziroma nespremenjenosti vzorca, kot tudi nesebično
služenje vsakega, še tako majhnega elementala. Nato nastopi
Osredotočenje, vse do fizičnega udejanjanja vzorca. Sledi
Natančnost, popolna simetrija oblike, tako da so cvetni lističi iste
rastlinske vrste enaki po videzu in vonju. Na koncu je vse ogrnjeno
z Mirom, ki daje vsemu Življenju svoje izžarevanje.
Popolnoma enaka pravila veljajo tudi v angelskem kraljestvu in
isti postopek poteka tudi v človeškem kraljestvu.
Tisti, ki smo živeli za oblikovanje tega planetarnega sistema, smo
zdaj pritegnjeni v atmosfero Zemlja, ki je trenutno gostitelj vseh
116
Herkul in Amazonia
bitij, ki jo želijo vrniti v njeno Božansko podobo, še pred kozmičnim
trenutkom, ko se bo to vesolje premaknilo v močnejšo Luč.
VI. Pomembnost energijskega polja
Hvaležni smo bolj, kot lahko to izrazimo z besedami, da ste nas
povabili in nam ponudili svoje energijsko polje, da lahko delujemo
skozenj v vašem svetu.
Tisti, ki ste fizično utelešeni in se zanimate za naše služenje
Življenju ter ste nam odprli vrata, skozi katera lahko človeštvu
damo svojo Pomoč, ste središče mogočnega Izžarevanja.
Od Atlantide dalje je bilo teh energijskih polj malo in med seboj so
bila daleč narazen. Ob redkih priložnostih, ko so se utelesila velika
Bitja, kot so bili ljubljeni Buda, Jezus in nekateri svetniki, so bile
njihove aure mogočna energijska polja za sproščanje izžarevanja
Svetega Ognja iz Območja Vnebovzetih Mojstrov, ker so dopustili,
da so bili nesebični prevodniki. Tako se je skozi njihove aure
izvršilo točno določeno služenje človeštvu. Vendar pa je zavestno
in znanstveno oblikovanje trajnega energijskega polja, preko
energij, ki jih sproščajo skupine ali posamezniki z Odredbami,
petjem, vizualizacijo in kontemplacijo, eno od največjih upov za
vzpostavitev nove Zlate Dobe na Zemlji, s čim manj katastrofami
in s priložnostjo, da vstopimo v človeške zadeve hitro, kot je le
mogoče.
Ko greste zdaj naprej in se spominjate Herkula, vas prosim,
da ne sprejmete vase omejitev zunanjega sveta, ko veste, da je
potrebna le vaja volje, da pritegnete k sebi vse, kar potrebujete.
Voljan SEM biti Božje Svoboden!
V Imenu in z Močjo Herkula,
voljan SEM biti utelešenje Boga!
Izrecite to z vsem svojim srcem! Imejte ta namen! Če so to
storili Buda, Jezus in Mati Marija, če sta to naredila Mojzes in
Sveti Patrik, lahko naredite tudi vi. Da, moji otroci! Vi ste Stebri
Herkula! Vi ste moj dejavni Jaz. Bog vas blagoslovi.«
117
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
☼
Decembra 1962 je iz Velikega Središčnega Sonca prišla
Amazonia, Plamen Dvojček od Herkula, ter spregovorila o
starodavni civilizaciji v Južni Ameriki in o rasi čudovitih žensk
velikank, ki so živele v času, ko se je tudi Amazonia fizično utelesila
na tem planetu. Vendar pa so se amazonke degradirale, ko so
svojo velikansko Moč uporabile za udeležbo v uničevalnih vojnah
tudi proti nasprotnemu spolu in so propadle na nivo plemena.
Amazonia nas je med drugim spomnila na mnoge katastrofe, ki
so se zgodile v zgodovini Zemlje zaradi negativnega mišljenja in
čustvovanja ljudi. Pojasnila je, da Veliko Belo Bratstvo hrepeni po
dobi miru in obilja ter po vstajenju starodavnih Templjev Svetega
Ognja na Zemlji.
Božja dela so zares čudovita
Amazonia (SLH, dec. 1962)
»Hčere Luči, to jutro SEM prišla, da vam povem nekaj čudovitih
stvari o vas samih, o Univerzumu in o vašemu Božjemu Jazu –
najpomembnejšem delu vašega bitja. Brez Njega ni življenja. Že
od nekdaj uporabljate izrek: »To je res čudovito (amazing)!« Torej,
naj vam povem, ljubljeni, ta izrek izhaja iz Mojega imena Amazon.
Kajti Božja dela so zares čudovita. Kot dopolnjujoči par ljubljenega
Herkula vam lahko povem, da je JAZ SEM zares čudovit. Zares
čudovito je vsepovsod gledati Božja dela.
Ko vam zdaj govorim, SEM še posebno navdihnjena z mislimi o
starodavni civilizaciji v Južni Ameriki. In razmišljam o Božanskih
Bitjih, ki si na notranjih nivojih nadvse prizadevajo prinesti
Popolnost na ta planet. Mnoge izmed vas, ljubljene dame, ki ste
zdaj utelešene, si v svojih vsakodnevnih predstavah ne morete
zamisliti sebe kot zelo velike. In vendar, če pogledate kip ljubljene
Boginje Svobode, si lahko predstavljate velik rod. V času, ko sem
bila fizično utelešena na tem planetu, je bil v Južni Ameriki rod
veličastnih žensk, ki so si nadele moje ime: Amazon. In to ime je
bilo dano tudi veliki reki Amazonki v Južni Ameriki.
Torej, ljubljene, naj k temu dodam še misel o veličini materinstva
– nenavadnega materinstva, temveč Božanskega Materinstva –
118
Herkul in Amazonia
kajti prišel je čas, ko mora človeštvo zopet ozavestiti in razumeti
kulturo Materinske rase. Razumeti morate, da pri tem ne gre
za nasprotovanje med spoloma oziroma med ženskostjo in
moškostjo, temveč gre za uveljavitev Materinskega principa, ki
bo kot prevladujoči princip kulture, lepote in ljubkosti človeštvu
prinesel Dobo Miru. V njej bodo ljudje zopet obvladali umetnost
predenja in tkanja svojih sanj o dnevih miru in nočeh počitka.«
☼
Utelešenje Herkula
El Morya je povedal, da je mogočni Elohim Herkul blizu
fizičnega nivoja Zemlje, ker se je nekoč sam prostovoljno utelesil
na Zemljo:
»Bilo je obdobje na Zemlji (t.j. bilo v času velikanov in bogov
na njej), ko se je zlo tako razširilo in razbesnelo na njej, da se je
sam Herkul prostovoljno fizično utelesil ter opravil z demoni in
njihovimi stvaritvami v obliki polljudi-polživali. Vse dni svojega
zemeljskega bivanja je neomajno prodiral naprej in pozival padla
bitja, da prenehajo svoje uničevanje, ter jih premagoval v boju.
Tako je Herkul z neomajnim srcem, umom, dušo in duhom
ohranil Zemljo pred takratnim propadom. In ohranil jo je za
vas, ljubljeni, da ste lahko zopet tu, na njej, v današnjem času.
In hvaležen vam je za vašo pripravljenost, da pokličete njegovo
Elektronsko Prisotnost ter stopate po Zemlji kot nosilci Vedno
Zmagovite Božje Luči.«
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN MOGOČNI ELOHIM HERKUL!
Pozdravljamo Vaju in Vajin Modri Plamen,
katerega blagoslovljeni Žarek je zasidran na čelu vsakogar.
Pridita na Zemljo
in nas osvobodita vsega nebožanskega
takoj zdaj in za vekomaj!
119
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
3. Zatočišče Elohima Herkula
in Amazonie
Zatočišče Herkula in Amazonie je na Eteričnem nivoju nad goro
Half Dome na zahodni strani gorovja Sierra Nevada v Kaliforniji
(ZDA), kjer je narodni park Yosemite. Tu Herkul in Amazonia
žarčita energije Božje Volje. To veličastno Žarišče je središče Božje
Moči, je grlena čakra planeta.
Vhod v Zatočišče krasita dva ogromna Bela Stebra. Angeli
Modrega Plamena, visoki približno tri metre, mogočni Serafi,
Kerubi, Angeli Deve ter tisti, ki služijo na vseh Sedmih Žarkih,
neprestano prihajajo in odhajajo sem. Vsak od Njih opravlja svojo
posebno služenje za Veliko Belo Bratstvo. Sijoča Modra Svetloba
prežema atmosfero Zatočišča in poživlja vse, ki se kakorkoli
povežejo z njim. V okrogli sobi sredi Zatočišča je Žarišče velikega
modro-belega diamanta. Skozenj gori Plamen Božje Volje Herkula
in Amazonie.
V vsakem Zatočišču Velikega Belega Bratstva je žarišče Plamena.
Ponavadi je Plamen fizično vsidran v obliki nekega dragulja.
Dragulj Prvega Žarka in njegovih Mojstrov je diamant. Božja Volja
se v fizični snovi izraža kot najtrši diamant, ki simbolizira ognjeno
jedro identitete (notranji vzorec; blueprint) vsakega človeka ter
predstavlja kristalno čistost duše in manifestacijo Kristusa v
človeku.
V Zatočišču je več sto mest za namestitev gostov - članov
Velikega Belega Bratstva, ki se tu pogosto srečajo z Elohimom
za dogovore o načinih in namenih pošiljanja Moči Božje Volje v
materialni svet.
Ko meditirate na Božjo Voljo, dopustite svoji zavesti, da gre
v to Zatočišče, v njegovo polje Moči. Pri odpošiljanju Odredb k
Herkulu lahko izpolnite svojo auro in območje Luči okoli svojega
srca z energijami iz Zatočišča Herkula in Amazonie.
Poleg gore Half Dome je gora El Capitan, v kateri ima svoje
Zatočišče Mojster El Morya.
120
Herkul in Amazonia
4. Odredbe k Elohimu Herkulu
in Amazonii
1.
Klic za Čašo Elohima
ELOHIM BOGA! (3x)
Spusti se v vsak narod na Zemlji
in dvigni vse svetle duše na njej zdaj.
Spusti se skozi Čašo Elohima
vsidrano v Notranjem Zatočišču naših src!
Kličemo za okrepitev te Čaše.
SEDMERI MOGOČNI ELOHIMI!
Okrepite nas, da smo vaša Čaša na Zemlji!
Okrepite nas za udejanjanje osebne in svetovne preobrazbe!
Okrepite nas, da lahko pokažemo drugim,
kako doseči celostno povezavo z Bogom!
To je Božanska rojstna pravica vsakogar.
Odredba k Herkulu in Amazonii
ELOHIM HERKUL IN AMAZONIA! (9x)
Klic k Elohimu Herkulu in Amazonii
ELOHIM HERKUL IN AMAZONIA! (3x)
Izlijta skozi Čašo Elohima
Tokove Belega Ognja in Modre Strele,
da sijejo med ljudmi in njihovo vračajočo se karmo.
Usmerita svojo Božjo Moč v vzrok in jedro vsega nasilja,
žarišč Zemlje za grozeče naravne katastrofe
in vsega, kar nasprotuje Božjemu vodstvu in ureditvi
v mojem narodu in v vsem človeštvu.
121
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
2.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN LJUBLJENI HERKUL!
Izpolnita atmosfero Zemlje s Sveto Močjo,
Silo in Ljubeznijo Sedmih Mogočnih Elohimov!
Zahtevam, da je atmosfera Zemlje zdaj sijoča
kot Ognjeno Srce Svete Moči, Upravljanja in Zaščite
vsega, kar je od Luči v tem svetu!
Izpolnita s Tem tla, po katerih hodim;
zrak, ki ga diham;
hrano, ki jo jem;
vodo, ki jo pijem;
vse ljudi in stvari, s katerimi sem v stiku!
3.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN MOGOČNI HERKUL!
Zahtevam združitev svojega Srčnega Plamena
s Sedmerim Plamenom Sedmih Mogočnih Elohimov
na svojem čelu.
Ta združeni Plamen zaobjame moje telo
v Sončno Prisotnost Ljubezni, Modrosti in Moči Svetega Ognja
ter lastnosti Sedmih Mogočnih Elohimov,
da SEM nepremagljiv za vse napake!
4.
»Ko vstopite v našo Kozmično Sončno Prisotnost našega Svetega
Ognja Življenja – vsega Življenja in vse Popolnosti iz Velikega
Središčnega Sonca – postanemo Sedmeri Mogočni Elohimi zelo
resnični in otipljivi za vas. In spoznate, kaj pomeni imeti Prijatelje
Mogočne Moči. Do zdaj ste živeli v svojem svetu, v katerem ste se
morali boriti, toda v našem Svetu se vam ni treba!«
122
Herkul in Amazonia
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Zahtevam, da je vse v mojem bitju in svetu
zdaj Eno Življenje v Kozmični Sončni Prisotnosti
Svetega Ognja Sedmih Mogočnih Elohimov!
*
»Tako vstopite v naš Tok Mogočne Moči in Dejavnosti Življenja,
ki neizpodbitno vodi vse v Popolnost – in to veliko hitreje, kot bi to
zmogli sami.«
5.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN SEDMERI MOGOČNI ELOHIMI!
Prebivam v Kozmični Sončni Prisotnosti Svetega Ognja
Ljubezni, Moči, Popolnosti in Zaščite
Sedmih Mogočnih Elohimov!
In brezmejna Oskrba vsega,
kar kdajkoli potrebujem za ustvarjanje Popolnosti
in izpolnitev Božanskega Načrta, mi je vedno pri roki!
*
Nadaljujte klicanje Moči velikega Svetega Ognja v Zmagi in Srcu
Njegove Ljubezni Kozmičnega Kristusa.
Moč
*
V Svetem Ognju Sedmerih Mogočnih Elohimov je Moč, ki si je
ne morete predstavljati s človeškim umom. Je tako sijoča Luč, da
ne more nobena uničevalna sila pogledati vanjo, ker bi to zanjo
pomenilo takojšen konec. Je tako odpuščajoča Ljubezen, velika
Milost in samosvetleča Čistost, ki se širi skozi metež življenj ljudi in
umiri to, kar jih hoče uničiti.
123
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
6.
JAZ SEM Sedmeri Modri Plamen
Ljubezni Kozmičnega Kristusa!
Moč tega Plamena je dejavna vsepovsod.
Občutim jo v sebi in okoli sebe.
Njene velike Kozmične lastnosti mi dajo vse,
kar potrebujem za izpolnitev Božanskega Načrta Življenja!
*
Predstavljajte si besede svoji Odredb, zaobjete v Sedmeri
Modri Plamen Kristusove Moči in Ljubezni Popolnosti ljubljenega
Herkula.
7.
Zahtevam, da me ogrne
Herkulska Kristusova Moč Svetega Ognja
in me naredi zmagovitega v vsem,
kar danes delam oziroma s čimer sem v stiku!
8.
JAZ SEM Sedmeri Plamen
večne Moči Zmagovite Ljubezni Mogočnega Herkula!
JAZ SEM Sedmeri Plamen
večnega izraza zmagovite dejavne Luči Mogočnega Herkula!
In zahtevam, da upravlja vse nebožansko v mojem bitju in svetu
ter po vsej Zemlji!
9.
Dojemite in ohranite v svojem umu, da karkoli pokličete, mora
živeti in biti v Sončni Prisotnosti Svetega Ognja Sedmih Mogočnih
Elohimov. Vse, kar želite pritegniti ali narediti v fizičnem svetu
– karkoli delate – preden se lotite, zahtevajte Kozmično Sončno
Prisotnost Svetega Ognja Sedmih Mogočnih Elohimov okoli sebe,
ker je njihov Sveti Ogenj vedno Zaščita.
124
Herkul in Amazonia
*
JAZ SEM v Svetu Kozmične Sončne Prisotnosti
Svetega Ognja Sedmih Mogočnih Elohimov,
ki je Žarišče Kozmične Moči,
s katero so Elohimi ustvarili Univerzum!
10.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN MOGOČNI HERKUL!
Zahtevam, da Vajine vsemogočne Legije Angelov,
ki vihtijo Moč Svetega Ognja,
izpolnijo moj svet!
Sprejmem njihovo Prisotnost vedno z menoj.
11.
Prežet in obdan SEM z Močjo
Sedmerega Plamena Sedmih Mogočnih Elohimov
Ljubezni Kozmičnega Kristusa
in z njihovo sposobnostjo, da z zavestno Zapovedjo
sprostim vso potrebno Energijo za zaustavitev toka uničevalnih sil.
12.
JAZ SEM nepremagljiva Moč Sedmih Mogočnih Elohimov!
JAZ SEM Zmaga njihove Moči v človeštvu in na Zemlji!
13.
JAZ SEM Zakon Kozmične Dejavnosti
Sedmerega Plamena Sedmih Mogočnih Elohimov,
sproščajoč Moči Zmagovitega Kristusa v zunanji fizični izraz
za upravljanje vsega v tem svetu
in zagotovitev udejanjanja Plamena Popolnosti v njem za vekomaj!
*
To prinese izredno Razsvetljenje.
125
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Zaščita
14.
Zahtevam, da me obdajo Legije Modre Strele Svetega Ognja,
ki jih usmerjajo Sedmeri Mogočni Elohimi!
Naj s tem Svetim Ognjem izpolnijo in obdajo
mene, moj narod in vse človeštvo za našo Zaščito
ter Zaščito vsega Božjega v moji deželi in po vsem svetu!
Osvoboditev Zemlje
15.
Zahtevam, da so z Avtoriteto in Močjo Sedmih Mogočnih Elohimov
vse uničevalne sile prisiljene, da zapustijo Zemljo!
16.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
LJUBLJENI MOGOČNI HERKUL
IN VAJINE BREZMEJNE, NEPREMAGLJIVE LEGIJE
SEDMEREGA MODREGA PLAMENA
IN MODRE STRELE KOZMIČNEGA KRISTUSA!
Varujte Zemljo!
Sežgite vse sile in dejavnosti ter njihova omamna vplivanja na ljudi,
ki hočejo onemogočiti udejanjanje Božjega načrta na Zemlji!
Vzpostavite redno utripanje svoje Dejavnosti Modrega Žarka
in Modre Strele Kozmičnega Kristusa na Zemlji
ter odstranite vse, kar hoče uničiti človeštvo!
Zapečatite Zemljo in vse dobro na njej
v svoj Oklep Sedmerega Modrega Plamena
in nas nepremagljivo zaščitite!
126
Herkul in Amazonia
17.
V IMENU IN Z VSO MOČJO
SVOJE LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM!
JAZ SEM Zakon Ljubezni ljubljenega Mogočnega Herkula,
ki pritegne njegovo brezmejno Moč
v vse razmere zunanjega sveta
in zagotovi Zmago Kozmičnega Kristusa za Zemljo,
da Svoboda in Božanska Pravičnost vodita človeštvo
vsepovsod za vedno!
18.
Z ZAPOVEDJO KOZMIČNEGA KRISTUSA - LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM
V VELIKEM SREDIŠČNEM SONCU!
Zahtevam sprostitev
Večnega Plamena Ljubezni Kozmičnega Kristusa
skozi Zemljo in njeno atmosfero
ter Herkulovo Zaščito vsega bogastva Zemlje
in vseh konstruktivnih dosežkov človeštva!
Zahtevam, da se ZAUSTAVI! (3x)
vsa brezbrižna uporaba tega v uničevalne namene!
V Imenu in Zmagi Ljubljene Mogočne Prisotnosti JAZ SEM
zapovedujem, da je to uporabljeno le za Svobodo
in Zaščito vsega Življenja – takoj zdaj in za vekomaj!
19.
Recite vsak dan:
Sprejmem bližnje druženje s Sedmerimi Mogočnimi Elohimi.
Potrjujem njih in njihov Dar Svetega Ognja v sebi.
V sebi in okoli sebe čutim Moč dovršitve, kot je še nisem izkusil!
127
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Izničenje nebožanskega
20.
Zahtevam, da Moč Modrega Plamena
Sedmih Mogočnih Elohimov
izniči vse, kar ustvarja vojne!
21.
Zahtevam, da me izpolni Moč
nepremagljive Zaščite, Čistosti in Svetega Ognja
ljubljenega, mogočnega Herkula!
Naj izniči vso astralno snov, kjerkoli sem!
Zahtevam takojšnje izničenje
celotnega astralnega območja v atmosferi Zemlje
in osvoboditev človeštva od vseh hord zla!
In nepremagljiva Zaščita se vzpostavi po vsej Zemlji –
- takoj zdaj in za vekomaj.
VSEMOGOČNI JAZ SEM! (3x)
22.
ZAHTEVAM IN JAZ SEM!
Tolikšno Herkulsko Elohimsko Upravljanje vsega v sebi,
da so vse nebožanske stvaritve v mojem bitju in svetu
za vekomaj izničene!
ZAHTEVAM IN JAZ SEM!
Tolikšna Herkulska Elohimska dejavna Moč po vsem svetu,
da sta zver droge in zver uničevalne glasbe
za vekomaj izničeni!
Ker
JAZ SEM Herkulski Srčni Plamen Elohimske Moči,
ki upravlja vse vsepovsod za vedno!
128
Herkul in Amazonia
Zvečer
23.
Ko grem nocoj počivat v Veliko Veliko Tišino,
zahtevam, da SEM,
medtem ko moje telo spi,
vzet GLOBOKO (3x)
v neuničljivo Zdravje, Silo in Moč
Svetega Ognja Ljubezni Mogočnega Herkula,
da se izpolnim s Tem.
Ko se zjutraj vrnem,
prinesem s seboj Radost in Svobodo,
kot ju še nisem občutil v tem življenju.
In to ohranim za vekomaj!
Popolnost
24.
»Vijolični Očiščevalni Plamen je očiščevalna Dejavnost, ki
pripravi vse potrebno za udejanjanje Popolnosti v zunanjem svetu.
Sedmeri Plamen Sedmih Mogočnih Elohimov, obdan z neprebojnim
Elektronskim Krogom Modrega Plamena Vnebovzetih Mojstrov, je
Zaščitna Dejavnost Svetega Ognja, ki je sproščena v neko področje
in okoli njega, preden tam sprostimo Dejavnost tega, kar izpolni
Božanski Načrt.«
*
JAZ SEM TA PRISOTNOST JAZ SEM
Sedmih Mogočnih Elohimov,
ki izrazi tu njihov Sedmeri Plamen
za ustvarjanje in ohranitev Večne Popolnosti,
ki zagotovi Zmago Luči nad vsem v tem svetu!
129
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
25.
»Spomnite se naše Prisotnosti čim večkrat na dan, čeprav le
za trenutek. Tako ozavestite našo Prisotnost z vami. In vsakič ko
pomislite na nas, vas zaobjame prihodnji val našega Plamena
Ljubezni in poveča naš zagon Popolnosti za vas, skozi vas in okoli
vas. Ta Zagon se veča do te stopnje, da ste sposobni izgovoriti
Besedo, ki se v trenutku udejanji.
Ko se zavedate in občutite, kako vas objema Prisotnost našega
Plamena, ste ogrnjeni v Kozmični Zagon naše Moči, ki omogoči veliko
hitrejše zunanje udejanjanje vsega konstruktivnega, ki ga želite.«
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN LJUBLJENI MOGOČNI ELOHIMI!
Izpolnite me s svojim Življenjem
– z vami samimi
in z vašo zavestno dejavnostjo Svetega Ognja!
Naj vaš Sveti Ogenj gori skozme in okoli mene.
Prejemam in izražam njegove Lastnosti in Moči
ter uporabljam vaš Zagon Kozmične Dejavnosti,
ki ga pritegnem v zunanje dogodke
za hitrejše ustvarjanje želene Popolnosti
za izpolnitev Božanskega Načrta!
Opomba: Nauke in Odredbe Sedmih Mogočnih Elohimov dobite tudi v knjigah
JAZ SEM, KI SEM – 4 / Sveti Ogenj in JAZ SEM, KI SEM – 6 / Sončna
Prisotnost.
130
8. poglavje
Veliki Božanski
Usmerjevalec
Manu sedme korenske rase
in
Gospodar Karme,
dejaven na Modrem Žarku
☼
Božanski Usmerjevalec!
Pridi v svoji Sferi Kozmične Luči!
Božanski Usmerjevalec!
Pokaži se nam v svoji auri sijoči!
☼
Veliki Božanski Usmerjevalec
1. O Velikem Božanskem Usmerjevalcu
Božanske lastnosti, ki jih izžareva Veliki Božanski Usmerjevalec:
● Božja Volja ● Moč ● Zaščita ● Popolnost ● Pogum ● Odločnost ●
Svoboda ● Razsvetljenje …
Služenje Življenju: Veliki Božanski Usmerjevalec nam: ●
pomaga spoznati Božanski načrt in zanesljivo napredovati k
izpolnitvi tega načrta ● pomaga udejanjiti Božjo Voljo ● zaščiti naše
čakre z Modrim Poljem okoli nas ● pomaga očistiti karmo iz naših
štirih nižjih teles in jih uskladi z Višjim redom, da so brezmadežni
nosilci Kristusove Zavesti ● nas usposobi za Kozmično služenje
v zunanjem svetu, še preden dosežemo svoje Vnebovzetje ● nas
pripravi za Vnebovzetje in nas spodbuja, da ga čim prej dosežemo
● spodbuja vztrajanje duše na Božanski usmeritvi.
Služenje svetu: ● več kot 200.000 let usmerja Žarke Kozmične
Luči za ohranitev človeštva od samouničenja in za ohranitev
blagoslovov Narave ● je Manu prihajajoče sedme korenske rase ●
kot član Karmičnega Svêta služi na Prvem Žarku Božje Volje ● z
Modro Sfero iz svojega Vzročnega Telesa obdaja Zemljo ● v Dvorcu
Rakoczy v Transilvaniji ohranja Žarišče Svobode za Evropo ter zapise
veličastnih preteklih civilizacij in vzorce prihajajoče Zlate Dobe ● kot
član Svêta Darjeeling deluje za vzpostavitev Božje vlade v svetu.
Veliki Božanski Usmerjevalec je znan tudi kot: ● Mojster
Rakoczy ● Mojster R ● Učitelj Jezusa, Saint Germaina …
Velikega Božanskega Usmerjevalca si lahko predstavljamo kot:
Veličastnega Mojstra, ki sije Žarke Luči iz svojega čela, grla in srca.
Glasba, ki zajema izžarevanje Velikega Božanskega Usmerjevalca:
Rakoczy March, Hungarian Rhapsody no. 15 (Rakoczy Koračnica,
Madžarska Rapsodija št. 15) - Franz Liszt.
Zatočišča: ● Votlina Luči v Himalaji v Indiji ● Dvorec Rakoczy v
Transilvaniji v Romuniji.
Žarek / Plamen: ● Modri Plamen ● Plamen Božanske Usmeritve
● Plamen Božje Volje ● Kozmična Luč ● Zlata Tekoča Luč.
Angeli Velikega Božanskega Usmerjevalca: ● Angeli Modrega
Plamena ● Angeli Božje Moči ● Angeli Božanske Usmeritve.
133
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Veliki Božanski Usmerjevalec je Kozmično Bitje, ki uteleša
Plamen Božanske Usmeritve za dobrobit duš, ki se razvijajo na
Zemlji. Ta Plamen spodbuja udejanjanje Božje Volje, ki se spušča
k vsakomur iz njegovega lastnega Vzročnega Telesa. Položaj
Božanskega Usmerjevalca in to ime sta mu bila dodeljena od
Vsemogočnega Boga, ker je dosegel popolno zavedanje Njegovega
načrta za vse Življenje. Sam pravi: »Poznan sem kot Velik Božanski
Usmerjevalec, ker sem svojo zavest spojil s Kozmičnimi cikli
Božjega Božanskega načrta za neopisljive Svetove Luči.«
Njegovo Vzročno Telo je velika Modra Sfera, ki obdaja celoten
planet. On pravi:
»JAZ SEM v Modri Sferi svojega Vzročnega Telesa Luči!«
Pred davnimi časi je kot iniciat (posvečenec) Sonca šel skozi
iniciacije, ki so ga dvignile na kozmični nivo služenja in ga
usposobile, da je postal Manu prihajajoče sedme korenske rase,
ki ji je določeno, da se pod njegovim vodstvom najprej utelesi v
Južni Ameriki.
Veliki Božanski Usmerjevalec je član Svêta Darjeeling. Prav tako
je član Karmičnega Svêta, kjer služi na Prvem Žarku svete Božje
Volje.
Julija 1976 je Helios oznanil, da je Veliki Božanski Usmerjevalec
dosegel naslednjo stopnjo v iniciacijah v Kozmično Zavest. Podeljena
mu je bila velika Sfera Kozmične Zavesti od Alfa in Omege, ki
sta mu na glavo položila novo Zlato Krono Luči, Zvezdno Krono,
okrašeno z bisernimi Žarišči Božjega Mojstrstva na duhovnih in
materialnih nivojih. Veliki Božanski Usmerjevalec se je zahvalil
svojim učencem za njihovo podporo za ta dosežek. Rekel je, da so
za to zaslužni vsi, ki so zvesto klicali za Božansko usmeritev, za
spirale Božanske Usmeritve v svoje svetove.
Božanska Usmeritev je stanje zavesti v Bogu. To zavedanje
duše vsebuje poleg Božanske Usmeritve tudi neomajen zagon
iz središča svojega Bitja za voljno dovršitev svojega Božanskega
načrta in Božje Popolnosti, vtisnjene v duši kot njen popoln vzorec
oziroma matrica (blueprint-matrix).
134
Veliki Božanski Usmerjevalec
2. Nauki Božanskega Usmerjevalca
(I AM)
Žarišče pozornosti
»Če si predstavljate Boga kot vseprisotnega, prejmete le del
Njegove Moči. Le ko imate individualno Žarišče, lahko prejmete
večjo Moč. Vzemimo za primer lečo: ko je položena na papir, da
skoznjo sije sonce, se papir vname. Če to lečo premikate, se ne
ustvari takšno Žarišče. Zelo podobno je s človeškimi mislimi in
čustvi, ki ves čas skačejo od ene stvari do druge.
Ko dojamete svojo Prisotnost JAZ SEM, lahko osredotočite svojo
pozornost na cilj, na predmet svoje Zmage. Energija bo tekla tja
– Energija iz vaše Prisotnosti – izvršila potrebno služenje in vedno
udejanjila Zmago. Kjer je vaša pozornost, tja tečeta vaše Življenje
in Energija. Če je pri Prisotnosti, Energija teče k Njej. Če je pri
nižjih stvareh Življenja, uničevalnosti tečejo v vašo Življenjsko
Energijo in uničujejo vaše telo.«
Prehajanje v Višja Oblačila Luči
»Ljubljeni, kamorkoli greste – kjerkoli boste naleteli na
pripravljena ušesa za poslušanje – povejte, da smrti ni. Nikoli v
vsej zgodovini človeštva ni obstajalo nič takega. Le popačenost
človeških misli je prekrila razum, dokler si človeška bitja niso
začela izmišljati stvari. Postopoma pa Velika Luč razkriva človeštvu
– smrti ni! Posameznik, ki je preminil, je spremenil oblačila, tako
kot to naredite pozimi in poleti – zamenjal za oblačila, ki mu dajejo
večjo Svobodo. Prečudovito, ljubljeni!
Žalost in obžalovanje zaradi nerazumevanja te mogočne Resnice
sta zastrašujoča. Najčudovitejša stvar na Zemlji je prehajanje
ljudi v ta druga finejša oblačila, tako da se lahko dvignejo in za
nekaj časa osvobodijo zemeljskih neskladij. Naj vas nikoli več ne
zastraši misel na smrt. O tej spremembi oblačila razmišljajte kot o
spremembi v Višje Oblačilo Luči – ki bi moralo biti največja Radost
vsakemu človeku na Zemlji.«
135
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Doseči Svobodo in Zmago
»Vsak Vnebovzeti Mojster – in teh je na tisoče – je šel po isti
Poti, kot greste zdaj vi. Za nekatere od njih je bilo v tistih obdobjih
tisočkrat težje prehoditi to Pot, kot je danes za vas. Zapomnite si,
ljubljeni, v mnogih dobah so ljudje po vsem svetu iskali in skušali
najti ter doseči Vrata v naša Zatočišča – Kraje Modrosti. Potovanje
iz kraja v kraj je bilo takrat veliko težje, kot je sedaj. Možje in žene
so z upanjem, da jim bo dovoljeno vstopiti v Notranje Prostore
Modrosti, prehodili stotine in stotine milj. Danes imate v udobju
svojih domov in zbirnih prostorov veliko priložnost, da zlahka
dosežete Razumevanje, za katerega bi v tistih časih ljudje stegnili
svoje roke in noge!
To Znanje o JAZ SEM je bilo enako, kot je zdaj vam, dano
ljubljenim Saint Germainu, Jezusu in Kuthumiju. Z uporabo tega
Znanja so dosegli svojo Svobodo in Zmago nad omejitvami!«
Stopite na Pot Življenja
»Bili bi presenečeni, če bi videli, kako prefinjena vplivanja izvajajo
sile teme, da bi dosegle, da bi se nekdo obrnil nazaj na krivice, ki
jih je doživel, in začel obžalovati samega sebe. Vse dokler je nekdo
v samopomilovanju in čuti zamere oziroma se čuti izkoriščenega
in depresivnega, sile zla stojijo za njim, se mu smejijo in pravijo:
»Vidiš, imamo te v krempljih, in ti nam daješ svoje življenje!«
S tem ne morete ničesar doseči. Zakaj bi čutili obžalovanje zase?
Lahko čutite obžalovanje za to Mogočno Prisotnost JAZ SEM, ker je
tako dolgo čakala na izpolnitev Svojega Božanskega načrta za vas,
medtem ko ste se vi ubadali z izkušanjem raznih bed zunanjega
sveta. Nikdar ne obžalujte samega sebe, ko vam Veliki Kozmični
Zakon vaših življenj, preljubi, ves čas govori:
ODPUSTITE IN POZABITE
TER SE VRNITE K MENI
– Z LJUBEZNIJO!
136
Veliki Božanski Usmerjevalec
To je vse, kar želi Kozmični Zakon vaše Ljubljene Mogočne
Prisotnosti JAZ SEM. Želi, da se obrnete od tega, kar vam povzroča
stiske, in da stopite na Pot Njenega Življenja ter živite Srečo in
Popolnost, ki vas vodita v Svobodo. Prisotnost vam nikoli ne da
nepopolnosti. Ona je Bitje Ljubezni.
Ona niti ne pogleda vaših dejanj, če niso konstruktivna. Sveti
Kristusov Jaz si pogosto zakrije oči z rokami, da ne gleda vaših
krivic. To je Milost Kozmičnega Zakona.
Torej zdaj veste to. In če odločno zahtevate izničenje vsake
podobe (spomina), ki se je kdajkoli dotaknila vašega Življenjskega
toka (a ni vredna, da postane večna v Območju Vnebovzetih
Mojstrov) in prosite za pomoč mene, vam bom to naredil.
Prosim, zapomnite si: Če boste naredili to, ne bo v vaši energiji
nič uničevalnega, na kar bi se lahko priklopile sile zla, da bi
upravljale vaš svet in v njem ustvarile razdejanje. Zato je Jezus
rekel: »Zlo se ne more oprijeti ničesar v meni.« In zato je dosegel
svojo Zmago.«
Ljubezen v Srcu Svetega Kristusovega Jaza
»Naš ljubljeni Brat Jezus je rekel: »Kakor sem jaz vas ljubil,
tako tudi vi ljubite drug drugega!« (Jn 13:34). Obtoževanje drugih za
njihove napake ni Ljubezen! Od zdaj naprej recite svoji Prisotnosti
JAZ SEM:
*
Ljubljena Mogočna Prisotnost JAZ SEM!
Zaustavi vse napake v mojem svetu,
tako da jih ne bom videl v drugih!
*
Ljubljeni, ko bi le videli Luč; ko bi le videli v srce tistih, s
katerimi ste včasih nepotrpežljivi; ko bi le videli hrepenenje
Samoohranjujočega Plamena, da bi se razširil skozi telo; ko bi le
videli Ljubezen v Srcu Svetega Kristusovega Jaza, kako si utira
pot k človeku; o, ljubljeni, potem ne bi na noben delček Življenja
položili niti najmanjše sence, ki bi ovirala Luč, da izpolni ta
delček!«
137
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Srčni Plamen
»Preplavljam vaš svet s svojo Ljubeznijo, Lučjo in Blagoslovom.
Naj vas Plamen iz mojega Srca obda in varuje. Naj vam da vse,
kar potrebujete za svojo osvoboditev, da ste z vsemi Močmi
Ljubljene Mogočne Prisotnosti JAZ SEM zdaj dejavnimi v polnem
Mojstrstvu!«
Križ
»Križ se je uporabljal tisoče in tisoče let pred križanjem Jezusa,
a so se po tem dogodku sile zla odločile, da bodo ustvarile in
razširile napačno razlago tega izvornega Božanskega Blagoslova.
Križ predstavlja človeštvo, ki stoji med Zemljo in Nebom (med
Zemljo in Območjem Vnebovzetih Mojstrov) kot magnet, ki
privlači Moči Popolnosti iz Višjih Območij ter jih z Ljubeznijo in
Blagoslovom vsidra v Zemljo. Človek jih nato z velikim Blagoslovom
Samoohranjujočega Plamena razširi (kot bi stegnil roke) – razširi
jih skozi Plamen Ljubezni v svojem srcu za blagoslov vsega z
Ljubeznijo Popolnosti. Človek je magnet, ki privlači Brezmejno
v Samoohranjujoči Plamen v svojem srcu ter izliva Ljubezen,
Modrost in Moč na vse z zapovedjo, da se razširijo in blagoslovijo
celotno stvarstvo z vse večjo Radostjo, Lepoto in Popolnostjo.«
Steber Luči in Elektronski Krog
»Vaša Zaščita proti vsem neskladjem okoli vas je vaša Ljubezen
do svoje Prisotnosti JAZ SEM. Vaša Zaščita je vaše zavedanje
svojega Stebra Luči (ki se kot Svetlobni valj spušča iz vaše
Prisotnosti in vas zaobjema) ter zavedanje Elektronskega Kroga
(ki je okoli vašega Stebra Luči).
Steber Luči ščiti vas in neposredno atmosfero okoli vas.
Vaš Elektronski Krog je shramba vseh Božanskih Energij, ki ste
jih pritegnili s svojimi Odredbami.
Z Odredbami dokončno sprostite Moč svojega Življenjskega
Toka za zgostitev (precipitacijo) stvari oziroma za popolno fizično
ustvarjanje vsega, kar želite; ter za eteralizacijo nebožanskih
stvaritev (to pomeni, da jih razgradite ter vso njihovo snov in
energijo vrnete nazaj v Univerzalno Eterično Svetlobno Snov).
138
Veliki Božanski Usmerjevalec
Elektronski Krog ni isto kot Steber Luči, zato prosim: ne
zamešajte ju. Steber Luči vas ločuje od zunanjega sveta. Namenjen
je Zaščiti in prečiščenju vašega miselnega in čustvenega oziroma
občutkovnega sveta ter vašega fizičnega telesa. Iz vašega Stebra
Luči tečejo v vaš Elektronski Krog energije, ki ste jih priklicali s
svojimi Odredbami. Tako je vaš Elektronski Krog resnična shramba
z Odredbami zbranih Energij. Ko zagon teh Energij doseže določeno
moč, lahko v enem Klicu prikličete oziroma sprostite energijo, ki
ustvari takojšne fizične rezultate.
Več ko imate s svojimi Odredbami zbrane energije v svojem
Elektronskem Krogu, hitreje je odgovorjeno na vaše Klice. Ko
je dosežen določen nivo, se vaše Vzročno Telo odpre in v vaš
Elektronski Krog sprosti Svetlobno Snov. Potem greste lahko
naprej in uporabite velike Moči svojega Življenja.
V vaš Elektronski Krog sem položil svoj Srčni Plamen, da vam
pomaga hitreje doseči izpolnitev vaših Klicev in sprostiti velike
Moči vašega Življenjskega Toka, ki jih morate dejavno uporabiti,
če želite obvladati zunanje okoliščine in izpolniti svoj Božanski
načrt. Moj Srčni Plamen se večno nahaja v vašem Elektronskem
Krogu in Dejavnost Vijoličnega Ognja tega Srčnega Plamena lahko
(vse dokler priznavate in sprejemate to Dejavnosti v sebi) zopet in
zopet odstrani od vas vse, kar vas je tako dolgo oviralo na vaši Poti
za dosego Popolnosti.«
Vedno smo z vami
»Hrepenimo, da vas sprejmemo v Svoj objem in vas ohranjamo
v njem tako dolgo, da se raztopi še zadnja sled nebožanskega v
vas in ste svobodni! Kako zelo si to želimo, toda osvoboditi se
morate skozi lastno prošnjo! Kdor se resnično potrudi, bo prejel
našo Pomoč! Ne dvomite v to, ljubljeni. Nikoli niste sami v svetu.
Ko ste enkrat vstopili v ta Tok Luči, smo vedno z vami. Nekateri
od Nas nenehno opazujemo, kdaj je potrebna Pomoč, ker mi vemo
bolje kot vi, kdaj je potrebna.«
Opomba: Nauke Velikega Božanskega Usmerjevalca dobite tudi v knjigi JAZ
SEM, KI SEM – 4 / Sveti Ogenj.
139
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
3. Zatočišča Božanskega Usmerjevalca
☼
Votlina Luči
Prvo Zatočišče Velikega Božanskega Usmerjevalca v Himalaji
Votlina Luči je Zatočišče Velikega Božanskega Usmerjevalca v
srcu Himalaje v Indiji. Mojster Čananda je upravitelj tega Zatočišča,
ki je v gorah za njegovim Zatočiščem, imenovanim Palača Luči.
Očiščenje karme in priprava za Vnebovzetje
Veliki Božanski Usmerjevalec je velik pobudnik na Poti Vnebovzetja.
Eden od namenov Votline Luči je izvajanje dejavnosti za pripravo
kandidatov za Vnebozetje in pospeševanje čim prejšnjega dosega
le-tega. Tu je Veliki Božanski Usmerjevalec pooblaščen za očiščenje
določenega dela preostale karme v štirih nižjih teles naprednega
posvečenca, tako da so bolj sposobni za opravljanje kozmičnega
služenja v zunanjem svetu še pred svojim Vnebovzetjem.
Ob določenih priložnostih lahko tisti, ki še niso vnebovzeti, v
svojih subtilnih telesih obiščejo Zatočišča Belega Bratstva, kjer
se pripravljajo za določene naloge v zunanjem svetu. Za izvršitev
teh nalog so potrebne nadčloveške moči in posebne sposobnosti,
ki jih lahko posvečenci dobijo le v teh Zatočiščih. Tako je Jezus,
preden je začel zadnja tri leta svoje misije, obiskoval Zatočišče v
Luksorju in Tempelj Modrega Lotosa v Himalaji.
Tisti, ki dobijo nalogo, da predstavljajo Belo Bratstvo, a še niso
preobrazili svoje karme, prejmejo pomoč v Votlini Luči. Njihova
štiri nižja telesa se tu prečistijo in uskladijo z višjim redom, tako
da so brezmadežni nosilci Kristusove Zavesti. Kdor prejme takšno
milost, se njegovo služenje Življenju močno okrepi, ker postane
njegova zavest popolno Žarišče celostnega Duha Velikega Belega
Bratstva, ki žari v zunanjem svetu. Čudeži, uporaba alkemije,
upravljanje naravnih sil in elementalnega življenja so značilnost
tistih, ki so blagoslovljeni s priložnostjo, da so izpopolnjeni, še
preden prejmejo zadnjo iniciacijo in so vnebovzeti v Luč.
140
Veliki Božanski Usmerjevalec
Skrivno Svetišče Srca
Mati Marija je povedla, da Votlina Luči predstavlja Skrivno
Svetišče Srca*:
»Votlina Luči Velikega Božanskega Usmerjevalca je posvetitev v
čakro Osmega Žarka - v Skrivno Svetišče Srca. Skrivno Svetišče
Srca je v najglobljem delu vašega bitja. Je mesto varnosti,
iniciacijska nebesa oziroma prostor, kjer duša vstopi v Kristusovo
Zavest - mesto, kjer jo Kristus vsrka vase, tako da duša in Kristus
postaneta eno. Ko duša nato stopi iz Skrivnega Svetišče (prav kot
je Jezus vstal iz groba), je popoln izraz Kristusa, Telesa in Krvi
Kristusa – je popoln izraz Svetega Kristusovega Srca.«
Povabila v Votlino Luči
Mnogi Vnebovzeti Mojstri pogosto prihajajo v Votlino Luči. Saint
Germain v njej preživi veliko časa. Čananda pravi, da bo tam in nam
izrekel dobrodošlico v imenu Velikega Božanskega Usmerjevalca.
Mojstrica Leto nas vabi v to Zatočišče, o katerem pravi:
»Votlina Luči je dom Luči, ki ga ne boste želeli zapustiti. Votlina
Luči je energetsko polje brez primerjave. Povabilo vanjo je zlata
vredno ... Ne pozabite me poklicati, ko potujete v Votlino Luči.
Prišla bom s Škrlatno sijočimi Angeli in pospremili bomo vašo
dušo do posebne sobe in posebnega stola.«
Predanost Božji Volji odpre vrata v Votlino Luči
Tudi sam Veliki Božanski Usmerjevalec nas vabi v svoje Zatočišče,
a prosi, da se prej pripravimo s predanostjo Božji Volji. On pravi:
»Vabim vas, da pridete v Votlino Luči - ko boste pripravljeni.
Ne prihajajte, preden ste pripravljeni, kajti vrata se vam odprejo
le, ko ste v celoti pripravljeni predati sebe, svoje življenje, voljo in
služenje Božji Volji. Zato vam priporočamo, da služite nekaj časa
v kakem drugem Zatočišču, preden se odpravite v Votlino Luči.
* Skrivno Svetišče Srca je čakra Osmega Žarka, Rubinastega Žarka. Ta čakra
je v bližini srca poleg srčne čakre. Osmi Žarek je opisan v zadnji knjigi zbirke
Mojstri in Sedem Žarkov.
141
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Vedite, da naš program zahteva vztrajanje duše na Božanski
usmeritvi. Šele ko ste sposobni zaznati Božjo usmeritev, ste
pripravljeni za naše Zatočišče. Razvijati je treba občutljivost zavesti
duše, da zaznate Boga in Njegovo vodstvo v sebi, ki mu lahko vse
bolj sledite z razvojem najvišjih sposobnosti svoje zavesti.
Razlikovanje Božjega usmerjanja je cela znanost, ki se je
lahko učite na Univerzi Vnebovzetih Mojstrov. Lahko začnete v
Zatočiščih Sedmih Mojstrov Gospodarjev Žarkov. Zato se obrnite
nanje. Ko ponoči spite in zapustite fizično telo, duša potuje v
svojem eteričnem ovoju. In če pokličete Mojstre, preden zapustite
telo, vas bodo zelo natančno vodili na pripravljen kraj, v Nebeški
Svet Luči, v eno od Zatočišč Belega Bratstva, kjer se v vas lahko
rodi Kristus, da Ga ponesete vsemu človeštvu.«
Srečanje z Velikim Božanskim Usmerjevalcem
»Ta večer se je tam zbralo približno dvesto gostov, Vnebovzetih
Mojstrov. Ko smo bili vsi na svojih mestih, se je v prostoru začela
pojavljati rahla Bela Svetloba z odtenki Rožnate. Čananda nam
je rekel, da naj se potopimo v najglobljo meditacijo, kot se lahko,
in častimo Mogočno Prisotnost JAZ SEM v svojih srcih. Postali
smo zelo tihi in vse bolj smo se potapljali v to tišino. Nekaj časa
smo bili v tej tišini. Nato smo zaslišali najčudovitejši glas, ki je
pretresel vsak atom naših umov in teles.
Odprli smo svoje oči in pred nami je stalo prečudovito Bitje. Ta
velika sijajna Prisotnost je v popolnem ravnotežju utelešala vse
transcendentalne moške in ženske lastnosti ter jih ohranjala pod
svojo Zavestno zapovedjo Modrosti in Moči Večnosti. To veličastno
Bitje je bilo visoko skoraj dva metra. Valoviti dolgi lasje so mu
padali po ramenih in so izgledali kot zlati sij Sonca. Njegova obleka
je svetila s Točkami Luči kot velikimi dragulji, ki so ves čas sijale
z ogromno Močjo, ki je ubogala Njegovo zavestno upravljanje. Pas
okoli bokov je svetil z mnogimi safirji in diamanti, a iz njega Mu je
do kolen visel trak. Tudi ta je bil iz draguljev.
Ti dragulji so bili, kot smo izvedeli kasneje, točke zgoščene
Luči in lahko si zamislite Žarke, ki so širili okoli sebe ogromno
Moč, ki je bila zbrana v njih. To veličastno sijoče Bitje se imenuje
142
Veliki Božanski Usmerjevalec
Veliki Božanski Usmerjevalec. On je veliki Kozmični Mojster, pri
katerem so se šolali ljubljeni Vnebovzeti Mojstri Jezus, Saint
Germain, El Morya in Kuthumi Lal Singh. Njegova velika Ljubezen
in daljnosežna skrb pogosto zajameta mnoge od njihovih zdajšnjih
učencev. Z nobeno besedo v kateremkoli jeziku se ne da opisati
tega veličastnega Bitja. O, ko bi ljudje Zemlje le hoteli vedeti več
o teh velikih, blagoslovljenih Bitjih in bi izkusili Radost, ki sega
preko zunanjega jaza. Preden je začel govoriti, je naredil Kozmični
znak Vnebovzetega Mojstra ...
... Veličasten blisk je z vsem svojim sijem izpolnil sobo. Za
trenutek je vse zadrhtelo in On je izginil.«
☼
Dvorec Rakoczy in Tempelj Malteškega Križa
Drugo Zatočišče Velikega Božanskega Usmerjevalca in Saint Germaina
Dvorec Rakoczy je Žarišče Svobode v podnožju gorovja Karpati
v Transilvaniji v Romuniji. To je z gozdom obkrožen srednjeveški
dvorec, fizično Žarišče Svetega Ognja, ki ostaja skrito pred
svetom. Nekoč je bilo Zatočišče na fizičnem nivoju, danes je le še
na eteričnem nivoju.
Zaradi svoje povezave s Dvorcem Rakoczy je Veliki Božanski
Usmerjevalec dobil vzdevek Mojster R – kjer črka R pomeni
Rakoczy. V tem Dvorcu ohranja Žarišče Svobode za Vzhodno in
Zahodno Evropo. El Morya je povedal, da je bil Veliki Božanski
Usmerjevalec tisoče let pokrovitelj za Evropo. Veliki Božanski
Usmerjevalec je opisal nekaj dejavnosti v tem Zatočišču:
»Sem ustanovitelj Dvorca Rakoczy v Transilvaniji. Nad njim je
na Eteričnem nivoju zgrajen Sveti Tempelj Malteškega Križa, kjer
so varno shranjeni zapisi veličastnih preteklih civilizacij in vzorci
(blueprints) prihajajoče Zlate Dobe. Nekateri od vas ste v preteklih
utelešenjih fizično obiskali to Zatočišče, ko je bil Saint Germain,
takrat znan kot Čudodelnik Evrope, gostitelj v njem.«
Poglavje "Srečanje z Velikim Božanskim usmerjevalcem" je iz knjige "The Magic
Presence" Godfreja R. Kinga; v slovenščini je v knjigi "JAZ SEM, KI SEM 1 /
Mogočna Prisotnost".
143
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
4. Odredbe k Božanskemu Usmerjevalcu
1.
Veliki Božanski Usmerjevalec
»Otroci Diamantnega Srca!
Objemam vas z Zlatim Plamenom svoje Ljubezni!
Ščitim vas z Oklepom svoje Moči!
Dvigam vas z Roko vaše lastne Božanskosti!
Blagoslavljam vas s polnostjo svoje Luči!
Dajem vam Žezlo vaše lastne Božanskosti!
Dvigam vas v večno Svobodo vašega Vnebovzetja
v tej Vrhovni Blaženosti,
Prisotnosti Diamantnega Srca,
JAZ SEM!«
2.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VELIKI BOŽANSKI USMERJEVALEC!
PREŽARITA ME Z MOČJO SVOJE LUČI! (3x)
Popolnoma upravljajta moje bitje in svet!
Raztopita in izničita vzrok, učinek, zapis in spomin
vsake težave v meni in v vsakomur na Zemlji!
Naj vsak doseže svojo Svobodo
v skladu z zmagovitim Načrtom in Harmonijo Življenja!
3.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VELIKI BOŽANSKI USMERJEVALEC!
Vodita vse narode sveta in njihove vlade!
Upravljajta vsa naravna bogastva Zemlje in
s Svojo Vsemogočno Popolnostjo usmerjajta dejavnosti človeštva!
Obdajta Zemljo z nepremagljivim Stebrom Luči,
skozi katerega lahko pride le Popolnost Vnebovzetih Mojstrov - in ohranjajta to za vekomaj!
144
Veliki Božanski Usmerjevalec
Moč
4.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN MOGOČNI BOŽANSKI USMERJEVALEC!
Zahtevam Moč Magneta Velikega Središčnega Sonca vase,
da SEM Magnet vse Moči Svetega Ognja in Kozmične Luči,
ki ju potrebujem v razmerah zunanjega sveta,
da se zagotovi njihovo očiščenje!
Naj je vse konstruktivno v dejavnostih zunanjega sveta
zaščiteno in zmagovito z Ognjeno Božjo Roko
– vsepovsod za vedno!
5.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VELIKI BOŽANSKI USMERJEVALEC!
Brezmejno me IZPOLNITA! (3x)
z vedno povečujočo se Močjo in Lučjo Zmagovitega Kristus
– takoj zdaj in za vekomaj!
6.
Elektronski Krog
»Oh, ko bi se ljudje le zavedali, kaj pomeni izpolniti atmosfero okoli
svojega telesa (t. j. Elektronski Krog) s Svetim Ognjem. Spoznajte
Moč, ki jo prejmete z izpolnitvijo svojega Elektronskega Kroga
z nepremagljivo Čistostjo, Harmonijo in Zmago vseh Dejavnosti
Svetega Ognja Vnebovzetih Mojstrov. Nato pokličite k Sedmim
Mogočnim Elohimom, da v vašem Elektronskem Krogu skoncentrirajo
vso Moč Svetega Ognja, ki jo usmerjajo. Ta Moč samodejno prežari
vaše težave in jih izniči, še preden se pojavijo. Tako izničite vzroke,
ki bi vam lahko prinesli veliko trpljenje.«
145
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
*
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
IN V IMENU VELIKEGA BOŽANSKEGA USMERJEVALCA!
Izpolnim svoj Elektronski Krog
z nepremagljivo Čistostjo, Harmonijo in Zmago
vseh Dejavnosti Svetega Ognja Vnebovzetih Mojstrov
in z vso Močjo Svetega Ognja Sedmih Mogočnih Elohimov.
Izničenje neskladij
7.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VELIKI BOŽANSKI USMERJEVALEC!
Preplavita moje bitje in svet s Svojo Zlato Tekočo Lučjo.
Ko gre ta Zlata Tekoča Luč v moje telo,
naj raztopi, izniči in požre vsa nakopičena neskladja
okoli Točk Luči v vseh njegovih celicah.
Naj je moje telo osvobojeno z Vrhovno Močjo svoje lastne Luči.
Zahvaljujem se Vama
in sprejmem takojšnjo večno izpolnitev tega!
8.
V IMENU VSEPOVSOD PRISOTNE
LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM, KI JAZ SEM!
KLIČEM
K LJUBLJENEMU VELIKEMU BOŽANSKEMU USMERJEVALCU!
In
Zahtevam, da se vsa neskladja v mojem čustvenem svetu
preobrazijo v Luč - takoj zdaj in za vekomaj!
146
Veliki Božanski Usmerjevalec
Zaščita
Ko se z Odredbami obračate k Velikemu Božanskemu
Usmerjevalcu, se lahko povežete z njegovimi Svetlobnimi Žarki, ki
izhajajo iz njegovega srca, grla in glave. Za zaščito vaših čaker bo
na eteričnem nivoju okoli vas položil svoj Modri Pas oziroma Polje
Energij Svetega Ognja. Pomagal vam bo uresničiti vaš Božanski
načrt.
9.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN MOGOČNI BOŽANSKI USMERJEVALEC!
Ogrnita mene in vse Nosilce Luči
z Vajino Močjo Modrega Žarka, ki nas varuje
ter vse,
kar hoče onečastiti in ovirati Dejavnosti Nosilcev Luči,
samodejno silovito odbije nazaj v njihov izvor
in jih prisili v samoizničenje za vekomaj!
Za otroke in mladino
10.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
SVETI KRISTUSOV JAZ VSEH LJUDI!
VELIKI BOŽANSKI USMERJEVALEC
TER VSA VELIKA BITJA MOČI IN LEGIJE KRISTUSOVE LUČI!
Ohranite nas, vse Nosilce Luči
ter še posebno vse otroke in mladino
pod Svojim Izžarevanjem Kristusove Luči!
Prebudite in osvobodite nas s Svojo Ljubeznijo,
Močjo, Zaščito in Zmago Luči Tisočih Sonc!
VSEMOGOČNI JAZ SEM! (3x)
147
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Zatočišče Votlina Luči
11.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VELIKI BOŽANSKI USMERJEVALEC!
Izpolnita moj um, telo, bitje, svet,
atmosfero, okolje in Elektronski Krog
z vso Močjo Luči iz Votline Luči v Indiji,
kot jo lahko sprejmem!
Vsak dan jo zavestno priznam.
Zahtevam, da me izpolni z vso svojo Silo,
kot jo potrebujem vsako uro vsakega dne
– vsepovsod za vedno!
12.
V IMENU JAZ SEM, KI SEM,
KLIČEM VELIKEGA BOŽANSKEGA USMERJEVALCA,
da me nocoj, ko se potopim v spanje,
izpolni z nepremagljivim Častitljivim Plamenom Ljubezni
iz svojega Srca,
ter z vso Močjo Luči in Ljubezni,
ki ju izliva iz svojega Zatočišča Votlina Luči v Indiji!
Zapovedujem, da se to razširi
ter v mojem bitju in svetu ustvari večno samovzdrževano Popolnost!
13.
JAZ SEM Večna Prisotnost Božje Ljubezni iz Votline Luči,
razsvetljujoč vse s tolikšno Lučjo,
ki si jo človeštvo komaj lahko predstavlja!
JAZ SEM Vrhovna Moč
večne Prisotnosti Božje Ljubezni iz Votline Luči,
da Zmaga večne Sreče osvobodi vse, s katerimi sem v stiku!
148
Veliki Božanski Usmerjevalec
Srčni Plamen Božanskega Usmerjevalca
14.
V IMENU
SVOJE LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM!
Zahtevam, da se okoli mene razplamti Srčni Plamen
Mogočnega Božanskega Usmerjevalca,
ki je Avtoriteta nad vse v tem svetu!
15.
JAZ SEM Moč Srčnega Plamena Velikega Božanskega Usmerjevalca,
dejavna v meni in okoli mene!
JAZ SEM Kozmična dejavnost Moči Velike Ljubezni Magneta
Velikega Središčnega Sonca,
s katero so Sedmeri Mogočni Elohimi naredili poslušne vse
uničevalne sile Njihovi zapovedi!
16.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VELIKI BOŽANSKI USMERJEVALEC!
JAZ SEM Vstajenje in Življenje
Častitljivega Plamena velikega Kozmičnega Božjega Srca,
ki upravlja moj zunanji jaz – za vekomaj!
Popolnost Zemlje
17.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VELIKI BOŽANSKI USMERJEVALEC!
Izpolnita Zemljo z vso Lučjo, Ljubeznijo, Svobodo, Zaščito in
Močjo Tisočih Sonc
ter jo ohranita zmagovito v Mogočni Božji Popolnosti za vekomaj!
149
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Zjutraj
18.
Veliki Božanski Usmerjevalec
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Dvigni me danes v večjo Popolnost
in naj se izrazi skozme v vsem,
kar čutim, mislim, rečem ali naredim!
Naj sem na večer današnjega dne dvignjen v večjo Popolnost,
kot sem bil zjutraj.
Naj so vsi ljudje in stvari,
s katerimi sem danes v stiku,
izpolnjeni z vse večjo Popolnostjo.
150
9. poglavje
Manuji
Praočetje oziroma Zakonodajalci človeštva
☼
O ljubljeni Manu Luči
Vzpostavi svojo Prisotnost prav tu,
kjer JAZ SEM.
Utrdi Božjo Voljo v meni.
Zdrobi vse, kar se ji upira.
Nauči me predanosti.
Prebudi najčistejše v meni.
Naj se Božji Ogenj v moji duši razplamti.
☼
Manuji
Manu
Beseda Manu v sanskrtu pomeni prednik ali zakonodajalec,
ki uteleša podobo Kristusa Življenjskim tokovom korenske rase,
za katero je odgovoren. Manu neke korenske rase je Božanski
Zakonodajalec, ki pripravi Božanski načrt za celotno evolucijo duš,
ki se bodo v določenem obdobju utelešale na Zemlji. To pomeni,
da zanje ohranja njihov arhetipski vzorec.
Manuji in njihove Božanske dopolnjevalke predstavljajo Boga
Očeta-Matero dušam korenskih ras, katerih pokrovitelji so. Vsak
pripadnik te rase je njun potomec.
Korenske rase
Korenska rasa je skupina duš oziroma Življenjskih tokov, ki
se v določenem zemeljskem obdobju utelešajo skupaj in imajo
edinstven skupni arhetipski vzorec, Božanski načrt in skupno
misijo. Ezoterična tradicija govori o sedmih osnovnih skupinah
duš oziroma korenskih rasah oziroma evolucijah na Zemlji.
Prve tri korenske rase so živele v čistosti in nedolžnosti v prvih
treh Zlatih Dobah na Zemlji, preden se je zgodil padec človeka. S
poslušnostjo Kozmičnim Zakonom in s popolnim poistovetenjem s
svojim Resničnim Jazom so si te tri korenske rase pridobile večno
Svobodo in se dvignile z Zemlje, dosegle so svoje Vnebovzetje. V
času četrte korenske rase se je na celini Lemurija zgodil alegorični
padec človeka, pod vplivom padlih angelov.
Duše iz četrte, pete in šeste korenske rase se utelešajo na
Zemlji v današnjem času. Sedmi korenski rasi je določeno, da se
v Vodnarjevi Dobi utelesi v Južni Ameriki pod vodstvom svojega
Manuja Velikega Božanskega Usmerjevalca.
Korenska rasa
4. 5. 6. 7. Manu
Bog Himalaja
Vaivasvata Manu
Bog Meru
Veliki Božanski Usmerjevalec
Kontinent
Lemurija
Atlantida
sedanje človeštvo
Nova Zemlja
Tabela Manujev zadnjih štirih korenskih ras, ki so prišle na Zemljo in ustvarile
svoje civilizacije na takratnih kontinentih.
153
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Za prihajajočo Zlato Dobo Nove Zemlje se bo njeno obličje v
določeni meri preoblikovalo. Podoba Zemlje bo postala bolj ljubka
in idealna za življenje. Vsi omenjeni Manuji so še posebno povezani
s Prvim, t.j. Modrim Žarkom, razen Boga Meruja, ki je v osnovi
dejaven na Drugem, t.j. Rumenem Žarku.
Zatočišča Manujev
Zatočišča Manujev so v Himalaji razen od Boga Meruja, ki je v
Andih. Leta 1994 je Veliki Božanski Usmerjevalec objavil, da se
bodo Zatočišča Manujev odprla za določen del ljudi:
»Zgornja desetina pripadnikov vseh korenskih ras, ki so zdaj v
utelešenju, in tisti, ki ne pripadajo nobeni korenski rasi, temveč
so se utelesili iz Angelskega Kraljestva, da bi pomagali korenskim
rasam oziroma evolucijam, se bodo lahko začeli udeleževati
intenzivnih šolanj v eteričnih Zatočiščih Manujev: v mojem, od Boga
in Boginje Meru, od Boga Himalaje in od Vaivasvate Manuja.«
1. Vaivasvata Manu
Manu pete korenske rase
Vaivasvata v sanskrtu pomeni: rojen od Sonca (od Boga Surye).
V indijski mitologiji je omenjen kot pesnik, modrec, učitelj in
Božanski zakonodajalec, ki vodi življenja ljudi. Vaivasvata je Manu
pete korenske rase. V podobi Kralja, ki izžareva veliko moč, naj bi
še vedno živel nekje v Himalajskem gorovju.
Zatočišče Vaivasvate Manuja je v Himalaji. Plamen, ožariščen
v tem Zatočišču, privlači duše, ki se razvijajo v peti korenski rasi,
k vzorcu Kristusove Zavesti, ki ga zanje ohranja Vaivasvata Manu.
Ljubezen Vaivasvate do svojih otrok je tako velika, da se, ko enkrat
pridejo v stik s Plamenom iz njegove Srčne čaše na tem Oltarju,
osvobodijo pritiskov civilizacije, ki drvi v nasprotno smer od resnične
usode duš, ki se rojevajo na Zemlji. Vaivasvata Manu pravi:
»Ljubljeni, na stotine in tisoče mojih učencev je zmagovitih na
svoji poti. Popolna poslušnost svojemu učitelju zagotovi takojšnje
Mojstrstvo. Ko mislite, da ste sami, ločeni, nerazumljeni,
zapostavljeni, se spomnite Vaivasvate Manuja ...«
154
10. poglavje
Bog Himalaja
Manu četrte korenske rase
in
Bog Gora Azije
☼
Pridi, o, Bog Himalaja,
v mojem srcu razplamti Plamen Modrega Lotosa.
Naj z Močjo samega Božjega Imena
Prisotnost JAZ SEM v meni vlada.
☼
Bog Himalaja
1. O Bogu Himalaji
Božanske lastnosti, ki jih izžareva Bog Himalaja: ● Božja
Volja ● Moč ● Tišina ● Razsvetljenje …
Služenje Življenju:
Bog Himalaja: ● uči meditacijo (osredotočanje vase, na Boga v
sebi) in tišino vse do stanja nirvane (Velike Velike Tišine) ● vodi
sistem Iniciacij sedmih čaker oziroma dviganje po sedmih nivojih
Božanske Zavesti ● pomaga nam odkriti svoj Božanski načrt ●
pomaga doseči Kristusovo Zavest oziroma Razsvetljenje, predanost
Božji Volji, čaščenje Boga z Ljubeznijo.
Služenje svetu: ● služi kot Čuvar Moškega Žarka Boga za duše
na Zemlji ● služi kot Manu četrte korenske rase ● kot eden izmed
Bogov Gora ohranja Žarišče Troedinega Plamena za Azijo ter skrbi
za njena gorovja ● odpošilja Svetlobne Žarke za Razsvetljenje
sveta.
Bog Himalaja je znan tudi kot: Učitelj in Mojster Mojstrov.
Simbol Boga Himalaje: Modri Lotos.
Zatočišče: Zatočišče Modrega Lotosa v gorovju Himalaje.
Žarek / Plamen: ● Plamen Modrega Lotosa ● Modri Plamen z
Zlatim središčem in Rožnatim izžarevanjem, ● Zlati Sneg.
*
Bog Himalaja je Manu četrte korenske rase. Je vladar Zatočišča
Modrega Lotosa v gorovju Himalaja in čuvar Žarka Moškega
aspekta Boga. Ta Žarek se sprošča neposredno iz Srca Boga Očeta.
Nežno izžarevanje Boga Himalaje lahko občutimo po vsem Vzhodu
kot otipljivo prisotnost, ki prenese romarje vseh narodnosti v
Božansko zavedanje Plamena Modrega Lotosa.
157
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Bog Himalaja je Mojster Mojstrov
Himalaja je Mojster Mojstrov. Njegovi učenci so bili Gautama
Buda, Maitreja, El Morya, Kuthumi in tisoče drugih učencev. Sedi
v položaju lotosa in poučuje meditacijo. Tisti, ki imajo priložnost
sedeti ob njegovih nogah, se morajo naučiti združevanja svoje
zavesti z njegovo in ko njihov srčni utrip postane eno z ritmom
njegovega Troedinega Plamena, prejmejo ideje iz njegovega uma, ne
da bi se izgovorila ena sama beseda. Tisti, ki se izurijo v umetnosti
telepatije, obiskujejo Tempelj Modrega Lotosa z radostnim srcem in
z Mantro, ki je ključ za razodetje njihovega Božanskega načrta.
Izžarevanje Boga Himalaje se pojavlja otipljivo kot zlati sneg.
Njegova velika predanost Kristusovemu Plamenu v azijskih ljudeh
že stoletja ohranja zdravilno čistost reke Gange. V gorovju, ki nosi
njegovo ime, je vsidral magnetna pola Kristusove Zavesti.
Bog Himalaja je veliko časa preživel v Véliki Véliki Tišini oziroma
Nirvani, v katero se potopi, da prejme energije velike ustvarjalne
zavesti. Od časa do časa pošlje Svetlobne Žarke na vse štiri strani
Zemlje. V današnjem času deluje v svojem Zatočišču z namenom
Razsvetljenja sveta ter združenja Vzhoda in Zahoda. Njegov
Božanski komplement (Plamen Dvojček) ostaja utelešen, da fizično
sidra njun Plamen.
2. Govori Boga Himalaje
Tišina je Moč
»Tišina Bude, poslušanje Jezusa Kristusa je Moč Boga. Velika
Tišina je Moč. Naučite se te Moči, ljubljeni, in učite se od mene.
Naučite se Božjih čudežev in čudeža milosti. Vstopite v Tempelj
Modrega Lotosa in naučite se vsrkati kobaltno Modro Svetlobo v
vse čakre. Naučite se tišine v središču orkana in v središču Boga.
Naučite se veličastja Miru, ki razplamteva Luč srca.«
158
Bog Himalaja
Povabilo v Zatočišče Modrega Lotosa
Himalaja nas vabi v svoje Zatočišče:
»Hčere Živega Plamena, pravim vam, da prikličete Moški Žarek, kot
točko Luči v kronski čakri in kot magnet, ki bo zmagoslavno dvignil
vaše ženske energije. Sinovi Plamena, vam pravim, da prikličete
Luč Azije, Luč sedme sobe Zatočišča Modrega Lotosa. Naj postane
kronski dragulj Življenja. Naj postane frekvenca in ton kronske
čakre, ki spodbuja energije duše in Plamen Matere k dviganju.
Težite k enosti in celovitosti. Iščite željo po Bogu in iščite Božje
stanje brez želja. Učite se ravnovesja srednje poti. Sprejmite Zakon
in palico ter vedite, da čakam v Zatočišču Modrega Lotosa, da se
dvignete vse višje in višje, do vrha svojega bitja. Vedite, da so vrata
Zatočišča odprta za tiste, ki so disciplinirani v Zakonu.
Molim, da boste pripravljeni, da vas sprejme čuvar naših vrat
ter da boste med tistimi, ki podpirajo Moški Žarek za dobro
evolucije v Aziji in za tiste, ki ne poznajo svoje identitete v Bogu.
Naj je Svetloba oddaljenih svetov zvezda vaše krone. Meditirajte na
safirno modro peterokrako zvezdo, ki jo pečatim na vaše čelo za
zaščito pri odpiranju tretjega očesa in za zaznavanje Božje Volje.
Pridite v Zatočišče Modrega Lotosa. Pridite, kajti tukaj je delo,
ki ga je treba narediti. Tukaj je delovanje in sodelovanje. Na Zemlji
je civilizacija, ki mora napredovati. JAZ SEM Zakon Življenja,
Krona Življenja! JAZ SEM Moški Žarek za Življenjske tokove Terre
(Zemlje)! K vam stegujem svoje roke, da bi vam predal te mogočne
tokove Boga Očeta, da razumete, kakšno navdušenje, Moč in
Energijo lahko dobite za dopolnitev ciklusa obstoja.«
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN LJUBLJENI HIMALAJA!
Obdajta me s Svojim Zlatim Snegom!
Vdihujem ga!
Sprošča moje živce, mišice in celotno fizično telo
ter prav tako moje čustveno telo!
159
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
3. Zatočišče Modrega Lotosa
Zatočišče Boga Himalaje
Zatočišče Modrega Lotosa je žarišče Boga Himalaje v gorovju
Himalaja. Tu prihaja na Zemljo Moški Žarek Boga in vzpostavlja
polariteto Alfa in Omege z Ženskim Žarkom Boga, ki prihaja na
Zemljo v Zatočišču Boga in Boginje Meru pri jezeru Titikaka v
Južni Ameriki.
V eni od najvišjih gora v Himalaji je izklesano Žarišče Boga
Himalaje - sedem sob, ena nad drugo, ki so neprebojna trdnjava,
posvečena individualnemu doseganju Mojstrstva z razcvetom
sedmih čaker v človeškem telesu. Sedem sob omogoča sistem
Iniciacij, kjer se učenje začne v najnižji in največji sobi. Učenec
se lahko dvigne v drugo sobo, ko konča učenje v tej sobi in naredi
predpisane teste Mojstrstva. Sobe med seboj ločuje na desetine ali
celo na stotine metrov trdnih skal. Prve tri sobe povezuje spiralno
stopnišče, za tem pa mora učenec levitirati ali pa prilagoditi
svoj atomski vzorec za prehod skozi skale. Zgornje štiri sobe
so namenjene globoki meditaciji. Tu lahko napredni Mojstri in
njihovi učenci zapustijo svoje telo ter za nekaj časa vstopijo v
Véliko Véliko Tišino oziroma Nirvano.
Ob vstopu v glavno dvorano na dnu Zatočišča lahko zavohamo
dišavo lotosov, ki plavajo v bazenu, ki je izklesan v tleh. V Veliki
Dvorani je veliko nevnebovzetih mojstrov joge, ki so prišli tja v
svojih subtilnih telesih, da bi poučevali in da bi na zvitke zapisali
Zakon in jih nato dali svojim učencem. V dvorani je nekaj sto
učencev, ki sedijo v lotosovem položaju na kvadratnih podstavkih
in gledajo proti delu dvorane, kjer je oder, na katerem predavajo
Mojstri. Za odrom je soba Plamena.
V tej sobi je na oltarju Lotosov Plamen, žarišče Troedinega
Plamena. Intenzivna ognjena dejavnost Modrega Plamena oblikuje
lističe lotosa. Iz njegovega središča se dviga Zlati Plamen z Rožnatim
izžarevanjem. Soba je grobo klesana in prikazuje naravno lepoto
skal. Edini okras je Plamen ter kipec v meditaciji izza Plamena. Ker
je to Zatočišče posvečeno Moškemu Žarku, je njegov poudarek na
poglabljanju vase - na notranji osredotočenosti: Njegova celotna
oblika je zasnovana tako, da se učenci osredotočajo na jang aspekt
160
Bog Himalaja
Božanstva. Ni odvečnih okraskov, ki bi odtegovali pozornost tistih,
ki meditirajo in se poglabljajo vase. Plamen je edina zunanja točka
osredotočenja meditirajočih, ki se osredotočajo na Boga v sebi.
Dejavnost Zatočišča pomaga vsem, ki se povežejo z njim, doseči
Razsvetljenje, predanost Božji Volji in čaščenje Božje Ljubezni, ki
je Moč, s katero se vnebovzeti in nevnebovzeti Mojstri dvignejo v
blaženost meditacije v nirvani.
V Zatočišču se zelo močno občuti izžarevanje čiste Svetlobe.
Tisti, ki pridejo vanj, morajo prečistiti svoja štiri nižja telesa in
ponovno pridobiti čistost zavesti, ki so jo nekoč že imeli. To omogoča
dviganje po sedmih nivojih Božanske Zavesti, kar je priprava na
Vnebovzetje ali pa na več stoletij dolgo ohranjanje življenja v fizični
obliki. To omogoča določenim Življenjskim tokovom ohranjanje
osredotočenosti na Boga v svetu oblike, medtem ko lahko njihova
zavest prihaja in odhaja po želji. To so tisti, ki so dali zaobljubo
bodhisattve, da bodo služili človeštvu, vse do odrešitve zadnjega
človeka.
Roža Plamena v tem Zatočišču je Modri Lotos in Bratje, ki služijo
tu, so oblečeni v bela lanena oblačila.
*
V IMENU LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM,
KI JAZ SEM!
Kličem Božjo Roko,
da sprosti in okrepi Luč,
ki jo Mogočni Himalaja usmerja v nas in okoli nas
ter v in okoli vseh Nosilcev Luči,
da smo močneje obdani z Njenim Sijem,
ki ga lahko usmerjamo v področja in razmere,
kjer je potrebna pomoč
– takoj zdaj in za vekomaj.
161
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
*
Če greste na izlet v gore, recite:
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN LJUBLJENI BOGOVI GORA!
Izpolnite me z Močjo gora,
z njihovo Zaščito in čisto Silo Luči,
da ko se vrnem v druge dele sveta,
prinesem s seboj Goro Moči, Luči in Čiste Energije,
oplemenitene z Zavestjo Kozmičnih Bitij,
da SEM odporen proti vrtincem zunanjega sveta
in sijem Silo Luči v vse težave
ter jih raztopim s svojo Zapovedjo
- takoj zdaj in za vekomaj!
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Pošiljam Ti svojo Ljubezen
ter prosim Bogove Gora,
da me preplavijo s svojimi brezmejnimi Blagoslovi
in me okrepijo od znotraj,
da lahko podarim te Blagoslove vsem okoli sebe!
162
11. poglavje
Bogovi Gora
Varuhi Žarišč Troedinega Plamena
na kontinentih Zemlje
☼
JAZ SEM nepremagljiva Moč Luči v sebi,
ki jo izžarevajo Bogovi Gora,
da SEM sposoben izničiti vse nebožansko!
☼
Bogovi Gora
Bogovi Gora
Bogovi Gora služijo kot Varuhi Žarišča Troedinega Plamena
– ki je dejavnost Modrega (Moč, Volja), Rumenega (Modrost,
Razsvetljenje) in Rožnatega Žarka (Ljubezen) – za celoten kontinent,
na katerem imajo svoje Zatočišče. Prav tako skrbijo za gorovja in
ozemlje na tem kontinentu. Pod njihovim vodstvom služijo mnoge
deve, elementali in Angeli.
Ko prvič vidimo Bogove Gora, so nam videti skoraj zastrašujoči
zaradi svoje mogočnosti, lepote in Moči Luči, ki jih izžarevajo, ter
Popolnosti, katera so. Vendar so kljub vsej tej veliki in veličastni
Moči tako nežni, kot je mati do svojega otroka, ki ga ljubi bolj kot
vse na svetu. Če je potrebno, kot blisk sprostijo svojo brezmejno
Moč za izvršitev nekega služenja.
Božanske lastnosti, ki jih izžarevajo Bogovi Gora, so Božja Moč,
Zaščita, Mir, Tišina, Čistost, Popolnost, trdnost ...
Bog Gore
Kontinent
Zatočišče
Bog Himalaja
Azija
Himalaja
Bog Švicarskih Alp
Evropa
gora Monte Rosa
Bog Tabor
Severna in Srednja Amerika
Skalno Gorovje
Bog Meru
Južna Amerika
Andi
Tabela Bogov Gora, kontinentov, za katere skrbijo in lokacije njihovih
Zatočišč.
Zatočišča Bogov Gora
Zatočišča Bogov Gora so v visokih in nedostopnih gorah. V
notranjosti gora so fizični deli Zatočišč, nad njimi so Eterični deli
Zatočišč.
165
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
1. Bog Švicarskih Alp
Bog Gora Evrope
Bog Švicarskih Alp, katerega aura sije z ledeniško Modro
Svetlobo, je Čuvar Troedinega Plamena, ki je vsidran v Švicarskih
Alpah kot Žarišče Troedinega Plamena za Evropo.
Severna Evropa je pod izžarevanjem Modrega, jugozahodna
Evropa pod izžarevanjem Rožnatega in jugovzhodna Evropa pod
izžarevanjem Rumenega ognjenega zublja Troedinega Plamena,
vsidranega v njegovem Zatočišču. Vidimo lahko, da so Nemčija in
druge severne dežele privržene zakonu in redu; v Italiji, Franciji
in Španiji prevladuje Plamen Ljubezni; in dežele proti Aziji so pod
dejavnostjo Plamena Razsvetljenja in Modrosti. A ker se Troedini
Plamen spiralno vrtinči, so njegove tri lastnosti Kristusove Zavesti
uravnoteženo dejavne po vseh teh deželah.
Zatočišče Boga Švicarskih Alp: je v gori Monte Rosa takoj
vzhodno od gore Matterhorn na jugu Švice. Iz tega starodavnega
Žarišča Kozmične Moči Bog Švicarskih Alp že na stotine tisočletij
skrbi za stabiliziranje tega dela Zemlje.
Darovi Bogov Gora
Bog Švicarskih Alp
»Prav kot so v velikih oceanih planeta Žarišča vedno očiščevalnega
ponavljajočega se gibanja, tako so tudi v gorskih področjih Žarišča
raznih Moči, ki ves čas izlivajo skozi svoja Izžarevanja brezmejne
Darove, Blagoslove in Lepoto vsemu Življenju. In vi lahko s svojo
Ljubeznijo do nas in s svojim občutenjem Enosti z našimi Srčnimi
Plameni pritegnete k sebi vse, kar vam lahko da naša Ljubezen. To
je le stvar ohranjanja vaše pozornosti na Viru Darov, ker vam želi
vseprisotno Življenje dati vse Božje Darove. Vaša blagoslovljena
Prisotnost JAZ SEM želi izliti Svojo Ljubezen skozi vas k nam. In
mi želimo izliti svojo Ljubezen nazaj k vam.
In naša Ljubezen ima toliko Darov, ki vam prinesejo tolikšno
Radost, da vas dvigne nad zunanji jaz. V gorah lahko najdete
Mir, Moč in Čistost, ki so resnično samo Bistvo Življenja. To je
le manjši del Darov, ki jih lahko poklonimo celotnemu planetu
Zemlji. Mi smo Čuvarji teh Darov večne Čistosti, ki vselej širijo
Lepoto, Popolnost in čudovito Dejavnost Življenja po vsej Zemlji.«
166
Bogovi Gora
2. Bog Tabor
Bog Gora Severne in Srednje Amerike
Vnebovzeti Mojster Bog Tabor, eden od Bogov Gora, upravlja
gorska območja Severne in Srednje Amerike. Njegov vonj je bistvo
bora. On tesno sodeluje z Bogom Zlata.
Bog Tabor je zelo zavzet za razbremenitev bitij štirih elementov
(elementalnih bitij). Spodbuja nas, da pokličemo za posredovanje
Sile Luči za osvoboditev teh bitij izpod bremen nakopičenih
neskladij človeštva. Pravi nam:
»Ko greste v gozdove in gorovja ali kamorkoli v naravo, se vedno
spomnite štirih kraljestev elementalnih bitij ter pomislite, kaj
lahko naredite z njimi in zanje. In naredite to.«
Zatočišče Boga Tabor: je v severnoameriškem Skalnem Gorovju
v bližini mesta Colorado Springs v državi Kolorado, ZDA. Stene
Zatočišča so okrašene z dragocenimi kamni in s kristali. V njem
je Vrelec Luči z Mavričnim Izžarevanjem Svetega Ognja. Valovi
mavričnih barv razsvetljujejo to Zatočišče, ki je Žarišče Sedmih
Žarkov, še posebno Modrega. Skozi to Žarišče Bog Tabor izžareva
Zaščito Prvega Žarka in dejavnost Božje Volje po vsej Severni in
Srednji Ameriki s posebno zaščitno dejavnostjo za prebujajočo se
Kristusovo Zavest v Božjih otrocih in elementalnem kraljestvu.
Tihe Duše
Bog Tabor
»Nocoj prihajam, da vam povem o ‘tihih dušah’, ki se občasno
zberejo na tihih mestih gora, da v svet sprostijo združeno Moč
iz svojega Večnega Izvora. Svet je oplemeniten z mnogimi temi
blagoslovljenimi Dušami.
Zato, ljubljeni od Luči, Bogovi Gora, ki so z menoj, želijo v vaši
zavesti prebuditi nov občutek o teh ‘samotnih’. »Pridite! Izstopite
iz sveta in bodite izbrani ljudje,« pravi vaš Bog. Vse dokler ste od
sveta, ne morete biti od Večnega Kraljestva. Končno bodo ljudje
drug za drugim vsi stopili naprej in se uvrstili v Božje vrste. Zdaj,
zaenkrat še mnogi osamljeni v raznih družbenih okoljih, brez želje
po človeški modrosti, v iskanju večnega Mesta Boga, sledite svojo
Božansko usodo.«
167
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN MOGOČNI BOG ŠVICARSKIH ALP!
Zahtevam vase in v svoj svet Moč Gora
in Moč Sedmih Mogočnih Elohimov!
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN LJUBLJENI BOG TABOR!
Zahtevam,
da brezmejna Moč Luči
moje Ljubljene Mogočne Prisotnosti JAZ SEM
in Sedmih Mogočnih Elohimov
izpolni mene, vse Nosilce Luči in vse človeštvo!
Naj izniči vse nepopolnosti,
zasije svojo Zmago in jo ohrani
- vsepovsod za vedno!
*
168
12. poglavje
Bog Surya
Vladar Božje Zvezde Sirius
☼
Luč je zmagala!
Luč nas je zedinila!
Luč iz Modrega Sonca
osvobodi vse ljudi!
☼
Bog Surya
1. O Bogu Surya
Božanske lastnosti, ki jih izžareva Surya: ● Zaščita ● Moč
● Vodstvene sposobnosti ● Pogum …
Služenje Življenju:
Surya: ● nas ščiti s svojo Elektronsko Prisotnostjo, ki jo vzpostavi
okoli nas ● pomaga rešiti navidez nerešljive težave ● pomaga
doseči Zmago Božanskega ● pomaga pri duhovnem razvoju duše
in njenih čaker.
Služenje svetu: ● ohranjanje ravnovesje naravnih sil na Zemlji
● preprečevanje naravnih katastrof in pomoč v primeru, če se
zgodijo.
Suryo si lahko predstavljamo kot: mogočnega Budo Luči
sedečega, v položaju lotosa, kako sije Luč po vsej Zemlji.
Ime Surya pomeni: sijati, žareti
Surya je znan tudi kot: ● Bog Sonca ● Vladar Siriusa …
Simbol Surye: Zlata kočija, ki jo vleče sedem konjev. V njej na
Lotosovem cvetu sedi Surya.
Zatočišče: Sveto Zatočišče Modrega Plamena na otočju Fidži v
Južnem delu Tihega oceana vzhodno od Avstralije.
Žarek / Plamen: ● Modro-Beli Plamen ● Modri Plamen z odtenki
Rožnatega ● Kristalni Plamen ● Plamen s Siriusa.
Angeli Surye: ● Angeli Modre Strele ● Angeli Belega Ognja
● Angeli Rožnatega Plamena ● Angeli s Siriusa ● Mogočni Angeli
Modre Strele Modrega Orla s Siriusa.
Bratstva: ● Bratstvo Suve ● Red Modre Vrtnice s Siriusa
● Modra Loža Sirius.
171
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Surya je Kozmični Mojster s Siriusa. Upravlja z ogromno močjo
te Božje Zvezde za dobrobit zemeljskih evolucij. Njegov Plamen je
intenzivno Modre barve z Belimi odtenki.
Surya se v mitologiji in religiji Indije pojavlja kot Sonce in kot
Bog Sonca. Sanskrtska beseda ‘surya’ izhaja iz korenske besede
‘sur’ ali ‘svar’, ki pomeni izžarevati. V Indiji so v srednjeveškem
obdobju častilci Surye ustanovili eno izmed petih glavnih
religioznih smeri, ki so: čaščenje Surye, Šive, Šakti, Višnuja in
Ganeše. Pomembnost Sončnega Boga Surye je razvidna iz Vedskih
himen in hinduistične mitologije. Gayatri himna iz Rig Vede enači
Suryo s hinduistično Božansko Trojico. Himna je posvečena Soncu
in povezuje Brahmo z jutranjim soncem, Šivo z opoldanskim
soncem in Višnuja z večernim soncem. Čaščenje Surye je pogosto
omenjeno v Ramayani, najstarejšem epu sanskrtske literature. Po
molitvi k Suryi Rama z lahkoto premaga svojega sovražnika.
Suryo tradicionalno upodabljajo sedečega na lotosu v zlati
kočiji, ki jo vleče sedem konjev ali pa en konj s sedmimi glavami.
Tako prečka nebo ter opazuje dobra in slaba dejanja smrtnikov
in nesmrtnikov. Njegova kočija ima po navadi le eno kolo, ki
simbolizira njegovo ohranjanje ravne poti pravičnosti. Kočijaž je
Božanstvo zore, ki jezdi pred Suryo in s svojim telesom ščiti svet
pred njegovimi sijočimi žarki.
Hinduistična mitologija pravi, da je imel Surya mnogo sinov.
Najstarejši je Vaivasvata Manu, ki je eden od Manujev.
Eden najznamenitejših templjev, posvečenih Suryi, je ogromen
Sončni Tempelj iz trinajstega stoletja Surya Deula v Konaraku
v indijski deželi Orissa. Visok je 30 metrov. Dvorana je v obliki
ogromne kočije na dvanajstih kamnitih kolesih, ki jo vleče sedem
kamnitih konjev. Danes Suryo kot vrhovno božanstvo časti le
majhna skupina častilcev, vendar pa je podoba Surye v vsakem
hinduističnem templju.
☼
Surya pravi:
»Izhajate iz Božje Zvezde Sirius, ki je vaš izvorni Dom, iz katerega
ste šli skupaj z Angeli s Siriusa na prostovoljno služenje v območja
maye (iluzije).«
172
Bog Surya
2. Zvezda Sirius – naš izvorni Dom
Zvezda Sirius je:
●
●
●
●
●
najsvetlejša Zvezda na nebu (23-krat svetlejša od našega sonca),
sedež Božje uprave za našo galaksijo,
izvorni Dom vseh duš v tem delu galaksije,
osrednje Žarišče Velikega Središčnega Sonca za naš del galaksije,
na Siriusu je sodišče Svetega Ognja za sojenje padlim angelom.
Vnebovzeti Mojstri pravijo, da je Surya vladar Božje Zvezde –
Sirius, ki je najsvetlejša zvezda na nebu. Od Zemlje je oddaljen
približno 8 do 9 svetlobnih let. Je sedež Božje uprave oziroma
Duhovnega vodstva za našo galaksijo. Vanjo Velika Modra Loža
Stvarstva vstopa skozi Sirius in skozenj sprošča po njej ogromno
Ustvarjalno Modro Svetlobo.
Sirius je dvojna zvezda v ozvezdju Canis Major. Sirus A je modrobela zvezda, ki je 23-krat svetlejša od našega sonca. Sirius B je
veliko manjša bela zvezda, ki ni vidna s prostim očesom, in kroži
okoli Siriusa A. Mojstri s Siriusa so v mnogih obdobjih prihajali
na Zemljo in pomagali vzpostaviti visoko razvite civilizacije – Egipt
(Bog Oziris = O-Sirius; Boginja Isis), Mayi ... Pomagali bodo tudi
pri nastanku nove Zlate Dobe na Zemlji.
V duhovnem pogledu smo vsi prišli s Siriusa. To je točka našega
Izvora in naš Dom na najgloblji ravni našega bitja. Jezus je rekel:
»V Hiši mojega Očeta je veliko bivališč … Grem, da vam pripravim
prostor.« (Jn 14:2) Tako lahko razumemo, da obstaja resnično
bivališče, Dvorec Luči na Siriusu, ki je naš izvorni Dom, ki smo ga
zapustili pred davnimi časi.
☼
Sanat Kumára je leta 1979 povedal o Božji Zvezdi:
»Ko govorimo o Božji Zvezdi Sirius, govorimo o nivoju zavesti,
kjer je življenje pospešeno do eterične Popolnosti in do Območij
Luči, ki presegajo najvišje frekvence materialnega sveta. Nebeški
nivoji, ki presegajo nivoje časa in prostora, so na vrhuncu v Božji
Zvezdi, zaradi Božanske Zavesti prostranega Bitja z imenom
Surya.«
173
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Na Siriusu je sodišče Svetega Ognja, pred katerega Angeli Svetega
Ognja vodijo padle angele, ki so jih zgrabili in zvezali. Surya je
obljubil je, da bo svojo Elektronsko Prisotnost postavil okoli nas
za našo Zaščito, kjer koli smo oziroma povsod na Zemlji, kjer so
padli angeli. To mogočno bitje Suryo lahko vizualiziramo povsod po
Zemlji kot mogočnega Budo Luči, sedečega v lotosovem položaju.
Za rešitev navidez nerešljivih težav, pokličite Suryo. Občutili boste
Njegovo Prisotnost, ki globoko prežarja vaše bitje in svet. Morda
bo potrebno nekaj časa za fizično udejanjanje rezultatov, vendar
bo osvoboditev močna, čeprav včasih skoraj neopazna, ker se bo
zgodila na tako globokem nivoju vašega bitja.
Mogočni Modri Orel s Siriusa
Mogočni Modri Orel je formacija Angelov Modre Strele, ki
prihajaj s Siriusa na pomoč Nadangelu Mihaelu pri njegovem delu
za dobrobit evolucij v našem osončju. Njihove Legije so razvrščene
v obliki mogočnega Orla, ki je simbol Božje Zvezde Sirius, simbol
dviga zavesti. Vsako pero tega Orla je en Angel Modrega Plamena.
To je ogromna formacija, ki prekrije zvezdno nebo. Ti mogočni
Angeli zgrabijo in zvežejo padle angele ter jih odvedejo pred
sodišče Svetega Ognja na Siriusu. Ti Angeli prav tako podpirajo
delo Angelov Vijoličnega Plamena.
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
LJUBLJENI SURYA
IN GOSPODARJI MODREGA PLAMENA S SIRIUSA!
Upravljajte vse v mojem bitju in svetu!
Vzplamtite Kozmični Plamen Kozmične Ljubezni
v njegovi brezmejni Kozmični Moči
in okrepite svoj Kozmični Modri Plamen
Kozmične Čistosti okoli mene!
S silo Modrega Plamena raztopite moje težave!
Raztopite vse nebožanske stvaritve in omejitve
v mojem bitju in svetu!
Ozdravite mojo dušo in telo!
Zaščitite mene in moje ljubljene!
174
Bog Surya
3. Govor Boga Surye
Sirius – Dom Luči
Surya je leta 1989 govoril o našem domu na Božji Zvezdi:
»Potrjujem izvor Božjih sinov in hčera z Božje Zvezde Sirius.
Potrjujem to Žarišče Velikega Središčnega Sonca kot izvorno točko
mnogih, ki so v tem času v šolski učilnici na Zemlji. Prihajam za
okrepitev Reda Modre Vrtnice s Siriusa in da vas spomnim na
vašo pripadnost Redu Prvega Žarka.
Vedite, da je ljubljeni El Morya, Sin Siriusa, ki je predan Božji
Volji, zaradi posebnega razloga Gospodar Prvega Žarka. On
trenira učence, ki prihajajo z Božje Zvezde, da izostrijo svoj um,
dušo, srce in telo za pot predanosti in služenja v skladu z resnično
dejavnostjo Božjega Uma in Njegove svete Volje, ki je mreža Luči,
ki povezuje vse za udejanjanje Božjega načrta.
To je naš klic vam, ki se začenjate spominjati, da ste romarji na
poti skozi zemeljsko učilnico in da imate na naši Zvezdi veličasten
Dom Luči. Zapustili ste velike palače, večno Zlato dobo in evolucijo
Bitij, ki so v nenehnem stiku s svojim Izvorom ...
Povežite se torej z Božjo Zvezdo. S tem namenom sta ljubljena
Astrea in Elohim Čistosti ustvarila lok povezave med Zemljo in
Božjo Zvezdo. Ko je naša Zvezda vidna na nebu, se obrnite k temu
Središčnemu Soncu in recite:
*
JAZ SEM Alfa in Omega!
JAZ SEM Alfa in Omega v Belem Ognju v središču Bitja!
JAZ SEM, KI SEM Bog Surya v svojem srcu, duši in umu!
*
Blagoslovljeni, s temi Odredbami nam omogočite, da v vas
zasidramo naše Tokove Luči: Verjemite, ljubljeni, da obstajajo
tokovi z zvezd. To so Žarki, ki se spuščajo in so vitalnega pomena
za duhovni razvoj duše in njenih čaker.«
175
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
4. Sveto Zatočišče Modrega Plamena
Zatočišče Boga Surye in Vnebovzetega Mojstra Kuzkoja
Sveto Zatočišče Modrega Plamena je blizu Suve, glavnega mesta
otočja Fidži v južnem delu Tihega Oceana vzhodno od Avstralije.
Je pod morjem in v notranjosti gora. To Žarišče Božje Zvezde
Sirius na Zemlji je ustanovil Surya v času utelešenja tretje in
četrte korenske rase na kontinentu Mu oziroma Lemurija, ki je bil
tam, kjer je danes otočje Fidži, ki je bilo takrat najvišje gorovje na
tem kontinentu.
V Zatočišču je Žarišče intenzivno Modrega Plamena z odtenki
Rožnatega, ki je Moč Ljubezni. Dejavnost tega Plamena omogoča
Vnebovzetemu Mojstru Kuzkoju, učencu Surye in upravitelju tega
Zatočišča, ohranjati ravnotežje magnetnega polja sile Zemljinih
polov. V žarišču tega Plamena s Siriusa je magnetno polje Božje
Zvezde, ki omogoča ohranjanje Zemlje v orbiti, po kateri potuje
okoli Sonca.
Legije Angelov Belega Ognja, Rožnatega Plamena in Modre
Strele vzdržujejo celo Mesto Luči pod morjem pri tem otočju. Vhod
v podzemni del Zatočišča je na vzhodnem delu glavnega otoka,
imenovanega Viti Levu. Deli Zatočišča pa so tudi na bližnjih
manjših otokih.
Delo Bratstva Suva, ki služi v tem Zatočišču, je tako posebno,
da ga poznajo le oni. Tokovi s Siriusa in služenje tega Bratstva
je nadvse pomembno za obstoj Zemlje. Atmosferske razmere
in dejavnosti štirih elementov (ognja, zraka, vode in zemlje) so
uravnavane od teh Kozmičnih znanstvenikov, ker bi sicer izredna
teža karme človeštva onemogočila dejavnost narave, in človeštvo
bi ostalo brez svojega planeta. Kuzko je povedal o dejavnostih
Zatočišča:
»Naše Zatočišče se ukvarja z nadzorovanjem nevarnosti za
planetarne katastrofe in z možnostmi za njihovo preprečitev.
Ukvarjamo se tudi s poravnavanjem Zemljine osi, uravnovešanjem
klimatskih razmer, premikov kontinentov in vulkanskih dejavnosti.
Imamo veliko raznovrstnih znanstvenikov, ki so specialisti za vse
nivoje posameznih področij. Pomagamo tistim znanstvenikom na
176
Bog Surya
Zemlji, ki se trudijo ugotoviti katere zemeljske spremembe se bodo
zgodile. Nadzorujemo vsako najmanjšo spremembo v energijah
Zemlje.«
Milijone let je bila Zemljina os nagnjena pod določenim kotom
zaradi velike teže karme človeštva. S ponovno poravnavo te osi bo
Zemlja sposobna v večji meri sprejeti blagoslove Heliosa in Veste,
ki sta Bog in Boginja našega fizičnega Sonca.
Kultura Božanske Matere
Surya in Kuzko sta zaslužna za vzpostavitev Plamena na
kontinentu Mu (kontinentu Božanske Matere) in kulture Lemurijcev
na tem kontinentu. Kult oziroma Kultura Božanske Matere se bo
z vstopom v Vodnarjevo dobo zopet obnovila. Padec Lemurije je
neposredna posledica padca človeka, ki se je na najnižji stopnji
izrazil kot oskrunjanje Svetišča Kozmične Device. S čaščenjem
Materinstva Boga in uveljavitvijo vrlin Boginje v človeški družbi
lahko pričakujemo, da se bosta znanost in religija zopet združili.
In človek bo zopet spoznal Božjega Duha v sebi kot Plamen na
oltarju svojega srca.
5. Odredbe k Bogu Surya
1.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN MOGOČNI SURYA!
Zahtevam Plamen Moči Miru iz Velike Velike Tišine
vase, skozi sebe in okoli sebe!
Zahtevam, da je vse v mojem Elektronskem Krogu
izpolnjeno s tem Plamenom Moči!
In prinašam Mir, kjerkoli sem!
177
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Osvoboditev Zemlje
2.
Zahtevam, da gredo Legije Modre Strele Kozmičnega Kristusa,
ki jih vodijo ljubljeni Mogočni Surya
in Gospodarji Modrega Plamena s Siriusa,
s svojo ofenzivno Močjo Modrega Plamena
in Vijoličnega Očiščevalnega Plamena
v vse kriminalne dejavnosti po svetu
ter jih izničijo z Zemlje za vekomaj!
3.
Obdan SEM z ogromnim Soncem Ljubezni in Zmage
Svetega Ognja Vnebovzetih Mojstrov
in to je moj Dom!
Zahtevam prihod Mogočnega Surye
in Gospodarjev Zmage Modrega Plamena s Siriusa,
da priskrbijo vse potrebno
za Zaščito in Zmago Božjih otrok na Zemlji
– Zmago njihove Božje Luči in Častitljivega Plamena
z vso Močjo Božje Zapovedi, kjerkoli sem
– takoj zdaj, vsepovsod za vedno!
4.
Surya s svetle Božje Zvezde,
ki sije v Modro–Belem Kozmičnem Ognju.
Sestopi v sijočem Nebeškem Telesu Luči
in vse človeštvo navdahni.
Naj Tvoje Legije Modrega Orla sestopijo na Zemljo
ter obnovijo vse narode in njihove vlade.
In naj žarijo naša srca
z Božjo Lučjo Modrega Sonca Siriusa.
178
13. poglavje
Drugi Mojstri,
dejavni
na Modrem Žarku
☼
JAZ SEM, KI SEM!
Vem, kdo SEM!
Ljubim tega, ki SEM!
Zaupam v to, kar SEM!
Udejanjim Besedo, ki JAZ SEM!
Zmaga je moje ime.
Zmaga je moj Plamen.
Zmaga je moja igra.
POZNAM LE ZMAGO! (3x)
☼
Drugi Mojstri
1. Čananda
Vodja indijskega Svêta Velikega Belega Bratstva
Mojster Čananda je vodja indijskega Svêta Velikega Belega
Bratstva. Bil je utelešen kot učenjak v Lemuriji; v času Jezusovega
delovanja na Zemlji pa je bil eden izmed tistih, ki je poznal Jezusovo
poslanstvo in ga podprl. On in njegova sestra, Vnebovzeta Mojstrica
Najah (ki se pogosto pojavi kot mlado dekle v predelih Indije in
Kitajske ter poučuje ljudi in jim pomaga, predvsem mladim),
od leta 1937 zavzeto podpirata Saint Germaina v udejanjanju
njegovega načrta za osvoboditev Zemlje.
Čananda je dejaven v Svêtu Darjeelinga za vzpostavitev Božje
vlade v svetu – vlade, dejavne po načelih Zlate Dobe. Zelo je zavzet
za rešitev rasnih in religioznih nasprotij med ljudmi, še posebno v
Indiji. Svoja dejanja načrtuje in izvaja na miroljubnih načelih.
Moč Miru
Čananda
»Indija je zmagala z nenasiljem. Izogibamo se nasilja in
izžarevamo Mir Bude, ki je celostna Božja Moč. Toda vedite, da
se morate z zanašanjem na Mir Bude kot na vrhovno Moč najprej
pomiriti s svojim Bogom. Le tako lahko računate, da vam bo Bog
priskrbel Moč Miru v času, ko vse okoli divjajo bitke.
Vem, o čem govorim. Spomnim se svojega preteklega življenja,
ko je vse okoli mene divjala vojna in sem stal sredi tisočih in
deset tisočih vojskujočih ter ohranjal svoje notranje ravnovesje.
Ljubljeni, stal sem sredi vojskujoče se množice in ohranjal Žarišče
Svetega Ognja. In resnično, povem vam - niso me videli! Nisem
bil viden za fizične oči, čeprav sem bil fizično utelešen. Zaradi
svoje neomajne privrženosti Bogu in usmerjenosti k Njegovi Luči
- SEM bil Steber Luči! Bil SEM Božji Ogenj! In tako niso mogli
nadaljevati bitke. Umaknili so se vsak na svojo stran. Ostal sem
sam sredi bojnega polja.«
Pokličite k ljubljenim Čanandi, El Moryi, Velikemu Božanskemu
Usmerjevalcu in Saint Germainu za udejanjanje načrtov za Božjo
vlado po vsem svetu.
181
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Palača Luči
Zatočišče Mojstra Čanande in Mojstrice Najah
Fizično Zatočišče Palača Luči je dom Čanande in njegove sestre
Najah v dolini Himalajskega gorovja v Indiji. Mnogi Vnebovzeti
Mojstri pogosto obiskujejo to Zatočišče. Votlina Luči je v gori za
Palačo Luči. Čananda je upravitelj Votline Luči.
Palača Luči je veličastna zgradba iz belega oniksa z veliko kupolo
na sredi. Obiskovalce ob prihodu pozdravijo čudoviti zvoki zvona.
Sobe v zgornjem, t. j. drugem nadstropju, imajo čudovit razgled po
dolini in so namenjene gostom. V prvem nadstropju je jedilnica,
v kateri je na enem koncu velika miza iz indijskega hrasta. Na
drugem koncu je še ena velika miza z več kot dvajsetimi sedeži. Ta
je iz belega oniksa ter vijoličaste in zlate snovi. Obe mizi sta v celoti
precipitirane oziroma ustvarjene neposredno iz Univerzalne snovi.
V Palači Luči so glasbena soba, kozmični observatorij, sejna dvorana
s sedemsto sedeži in stenami iz mlečno belega oniksa s čudovitimi
modrimi okraski. Na tleh dvorane je debela preproga prav tako
čudovite modre barve. Ta sejna dvorana zavzema skoraj ves pritlični
prostor Palače in je brez oken. Ob strani je oder, na katerem je oltar
iz precipitiranega zlata, njegov vrh pa je iz neke druge precipitirane
modre snovi, obrobljene z vijoličasto. V spodnjih prostorih pod sejno
dvorano so razni laboratoriji. Sredi zahodne stene je vhod v približno
800 metrov dolg tunel, ki vodi v Votlino Luči.
2. Mojster Pariza
Vodja Svêta Velikega Belega Bratstva v Parizu
Mojster Pariza je dosegel svoje Vnebovzetje pred več kot petsto
leti. On je Vodja Svêta Pariza. V La Sainte-Chapelle na otoku Ile
de la Cite v samem srcu Pariza ohranja Žarišče Božje Volje. Tu je
močno čutiti tudi Izžarevanje Saint Germaina in Portie. Nad tem
fizičnem Žariščem je Eterično Zatočišče Mojstra Pariza, kjer se
vzdržuje dejavnost Troedinega Plamena. Na otoku je tudi katedrala
Notre Dame, Žarišče Matere Marije. Mojster Pariza prav tako ohranja
fizično Žarišče v čudoviti zgradbi v podobi starega gradu, iz katere je
čudovit razgled po Parizu. Tu se pogosto zberejo Mojstri in usmerjajo
energije, potrebne za ohranjanje ravnovesja v evropskih vladah.
182
Drugi Mojstri
3. Babaji
Nevnebovzeti Mojster Himalaje
Babaji je Mojster Himalaje, ki se je odpovedal Vnebovzetju in
dal zaobljubo bodhisattve, kar pomeni, da želi ostati na Zemlji vse
do trenutka, ko bodo vsi dosegli Svobodo. Živi v fizičnem telesu
v votlinah Himalaje, a sposoben je dematerializirati svoje telo ter
prenesti sebe in svoje privržence z enega mesta na drugo.
Babaji pripada liniji Velikega Belega Bratstva, ki jo tvorijo
nevnebovzeti Mojstri Himalaje. Mogočni Kozmični Mojster Viktory
je razložil njihovo služenje:
»Nevnebovzeti Mojstri z veliko naklonjenostjo spremljajo evolucije
Zemlje. Stojijo z njimi kot Modreci. Vztrajajo za ohranjanje Plamena
na Eteričnem nivoju za pomoč Življenju na Zemlji. Oni so Zavest
Vnebovzetja, čeprav še niso naredili Vnebovzetja. Lahko rečemo,
da so dosegli nivo samadhija, večne povezanosti z Materino Lučjo.
In iz te združenosti pritegnejo Luč iz Nirvaničnih Območij (t. j. iz
Vélike Vélike Tišine) ter jo vsidrajo v Zemljo. Oni so ovekovečenje
Besede. Vztrajajo za oplemenitenje človeške rase.«
Paramahansa Yogananda v svoji knjigi Avtobiografija jogija pravi,
da ni Babaji nikoli razkril svojega družinskega porekla, rojstnega
mesta ali rojstnega datuma. Ponavadi govori v hindujščini, a
se zlahka preusmeri na sporazumevanje v kateremkoli jeziku.
Yogananda pravi:
»Neumrljivi guru ne kaže nobenih znakov starosti na svojem
telesu. Ni videti starejši od 25 let. Sveža koža, srednje veliko, lepo
oblikovano, močno telo Babajija izžareva otipljivo energijo. Njegove
oči so temne, mirne in nežne. Njegovi dolgi, sijajni lasje so bronaste
barve. On živi že stoletja med zasneženimi vrhovi Himalaje.«
Yoganandov učitelj je bil Babajijev učenec, ki je živel nekaj časa
z njim v Himalaji. O Babajiju je rekel:
»Edinstveni Mojster potuje s svojimi spremljevalci iz enega mesta
v Himalaji do drugega. Babaji je viden za druge ali prepoznan zanje
le, kadar to sam želi. Znan je po tem, da se raznim privržencem
pojavlja v mnogih med seboj neznatno različnih podobah - včasih
z brki in brado, včasih brez njih. Njegovo neuničljivo telo ne
potrebuje hrane, zato le redkokdaj je.«
183
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Surya je opisal Babajijevo prisotnost:
»Lebdeč v zraku v položaju lotosa utripa z močno in gorečo
Ljubeznijo. Ohranjajoč se v kristalnih področjih med Duhovnim in
materialnim Kozmosom ta nevnebovzeti Mojster Himalaje prihaja,
da vam pokaže Zmago Materinega Plamena in kako se Plamen
Vnebovzetja razpre kot lotosov cvet v brezmejni vrelec Luči.«
Babji nam govori v imenu Bratstva Himalaje. Opozarja nas pred
pastmi napačnih poti in naukov lažnih učiteljev Indije. Spodbuja
nas, da stopimo na Pot Mojstrstva Sedmih Žarkov (še posebno naj
uporabljamo Vijolični Plamen) ter da naj se dvignemo nad željo
biti nedejavni in samo sedeti v meditaciji, ker je zdaj čas doseganja
Zmage z delovanjem v tem svetu.
Prihajam z Mojstri Himalaje
Babaji
»JAZ SEM Babaji! Govorim vam z avtoriteto Svêta Darjeeling in
Bratstva Himalaje. Prihajamo, da podpremo resnične učence, ki si
bodo nadeli sijoč Bel Plašč Vnebovzetja.
Prosite me in prišel bom v vaše življenje. Zadonel bom z močjo
Himalaje. In vedite, da je Božja Zvezda Sirius prav tako moj Dom.
JAZ SEM z Legijami mogočnega Modrega Orla s Siriusa. Če me
pokličete, vas ne bom pustil brez odgovora.
Če ste od Luči, se lahko najprej borite z menoj. Nato vas bom
naučil, kako premagati demone.
In zdaj pravim vsem, ki me slišite: Pojdite in najdite duše, ki so
se ujele v učenja lažnih učiteljev Indije! Naj slišijo moje sporočilo!
Naj slišijo mojo Besedo! Ne bojte se jim pokazati Resničnega
Učitelja in Božjega Glasu v sebi. Naj nato izberejo. In ne pustite
jih brez Luči in Znamenja Astree.
Prihajam. Prekinil sem tišino. In z menoj so vsi Mojstri Himalaje.
JAZ SEM Babaji.«
184
Drugi Mojstri
4. Astrea
Kozmična uničevalka entitet
Astrea je mogočna Kozmična Mojstrica imenovana tudi Zvezdna
Mati; je ženski dopolnjujoči par Elohima Čistosti. Štiriindvajset
ur na dan vihti Kozmični Krog Modrega Plamena in Meč Modrega
Plamena za osvoboditev otrok Božanske Matere od vsega, kar
nasprotuje izpolnitvi Božanskega načrta, ohranjenega v Srcu
Elohima Čistosti. Astrea pooseblja hindujski koncept Boginje
Kali, uničevalke demonov.
Lahko naredite Krog in Meč Modrega Plamena za odstranitev
vsega nebožanskega iz svojega bitja in sveta, prav tako kot je to
storil Jezus za božjastnega dečka, ki so ga obsedli zli duhovi, ki
je ležal na tleh in mu je iz ust tekla pena ter ga učenci niso mogli
ozdraviti (Mt 17:14-21). Kot je razložila Astrea: »Učenci so zopet in
zopet poskušali izgnati duhove iz dečka in povem vam, potrudili
so se z vsemi svojimi močmi. Toda manjkalo jim je vere in znanja
iz našega Območja Luči. Če bi vsaj eden od njih poklical moj
Kozmični Krog in Meč Modrega Plamena, bi ugotovili, da je hudi
duh v trenutku odšel iz dečka. To je bila Moč Luči, ki jo je poklical
Jezus. Poklical je to energijo Modrega Plamena in v trenutku
izpolnil to, kar je Bog nameraval.«
Krog Modrega Plamena, poklican iz Srca Astree, je zaslepljujoč
Modro-Beli Ogenj, ki je dejaven kot dva koncentrična (z istim
središčem) ognjena Kroga (Modri od Astree, Beli od Elohima
Čistosti). Ta dva Kroga imata tako visoko nihajno frekvenco, da
sta videti kot dejavnost Modro-Bele Strele, ki bliskne okoli duš,
planetov, sončnih sistemov, galaksij – kadarkoli je potrebna
okrepitev Božje Volje v Božanski matrici, ki je v Belem jedru bitja
vsega in vsakogar.
Dejavnosti Kozmičnega Kroga in Meča Modrega Plamena
Vizualizacija
Kadarkoli in kjerkoli se pojavi kakršnokoli neskladje, v Imenu
Kristusa pokličite k mogočnemu Elohimskemu Bitju Astrei:
185
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
*
V IMENU LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM
IN KRISTUSA V SEBI!
Ljubljena Mogočna Astrea,
obdaj s Svojim Kozmičnim Krogom Modrega Ognja
vzrok in jedro teh razmer
ter zamahni s svojim Mečem Modrega Plamena vanje,
da se izniči vse nebožansko v njih!
*
Glejte, kako ta Krog Svetega Ognja obda te osebe okoli pasu, obda
celotno skupino ljudi, obda zgradbo, obda celotna mesta, države,
narode ali celotno Zemljo pri ekvatorju. Predstavljajte si ta Krog
iz Safirno in Diamantno sijočega Ognja, kako se vrti (in se ob tem
premika gor in dol) ter s svojimi pravilnimi, skoraj geometričnimi
Plameni odreže, kot električna žaga, plast za plastjo vsa neskladja in
bremena iz vsake stvari in bitja, okoli katerega si to predstavljate.
Nato si predstavljajte Meč Modrega Plamena kot Steber Modrega
Ognja pravokotno na Krog Modrega Plamena, kako se vrti okoli in razbije
matrice teme ter zdrobi energijska polja bolezni, propada in smrti.
In iznad vsega glejte Astreo, mogočno sijočo Belo Bitje, kako
stoji nad vsemi, za katere molite. V roki drži Meč Modrega Plamena
vzporedno s hrbtenico vsakogar le nekaj centimetrov od nje, da
razmagneti bitje in zavest posameznika od vsega nebožanskega,
antikristusa in neduhovnih stvaritev, vseh zlih nakan sil teme in
kačje energije pohotnega uma.
Kadarkoli in kjerkoli pokličete Krog in Meč Modrega Plamena
iz Srca Astree in lahko tudi od Elohima Čistosti, ste lahko
povsem prepričani, da se začne odvijati Dejavnost Osvoboditve s
Kozmičnim Zagonom.
☼
Zatočišče Elohima Čistosti in Astree: nad Zalivom Nadangelov
v vzhodnem delu Belega morja ob mestu Arhangelsk, Rusija.
Opomba: Več o Astrei in Elohimu Čistosti je v eni od nadaljnih knjig iz te serije, ker
ti dve mogočni Kozmični Bitji delujeta kot Elohim Četrtega, t. j. Belega Žarka.
186
Drugi Mojstri
Odredbe za osvoboditev duše in izničenje nebožanskega
1.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM,
LJUBLJENA MOGOČNA ASTREA
TER LEGIJE ANGELOV KROGA IN MEČA MODREGA PLAMENA!
Vzplamtite Svoj Krog Modrega Plamena
okoli mojega solarnega pleksusa
in od vseh, ki se obračajo k Luči!
Vzplamtite Svoje Polje Luči
za uravnoteženje in Zaščito naših občutkov
ter energije, ki nam jo je ponoči dala
naša Ljubljena Mogočna Prisotnost JAZ SEM!
Zahtevam, da je ta energija
za vekomaj nedotaknjena od zunanjih neskladij
in dejavna le Božansko!
Zahtevam, da to Polje Zaščitnega Modrega Plamena
odbije vsa nebožanska vplivanja,
ki hočejo prodreti v naša čustvena telesa!
Naj so izničena, preden se nas dotaknejo!
ZAHTEVAM TO FIZIČNO UDEJANJENO!
SPREJMEM TO FIZIČNO UDEJANJENO!
JAZ SEM TO FIZIČNO UDEJANJENO, UDEJANJENO, UDEJANJENO!
2.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM,
VELIKA LEGIJA VNEBOVZETIH MOJSTROV,
SVETI KRISTUSOV JAZ VSEH LJUDI
TER VSA VELIKA BITJA, MOČI IN LEGIJE LUČI
IZ VELIKEGA SREDIŠČNEGA SONCA!
187
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
PRIDITE! (3x)
v Svojih vidnih,
otipljivih
Vnebovzetih
Mojstrskih Telesih!
Iz Velikega Središčnega Sonca dvignite
in zavihtite
Svoje Kozmične Meče Modrega Plamena,
ki so sijoči kot Tisoč Sonc
in presegajo vsako človeško predstavo!
ZGRABITE! (3x)
vse želje
za mamili, alkoholom, tobakom,
mesom, spolnostjo, poživili in strastmi,
ki hočejo zasužnjiti človeštvo – še posebno mladino!
VRNITE JIH! (3x)
nazaj v ume in telesa njihovih stvariteljev
in vseh, ki jih hočejo vsiliti Življenju.
ZAPEČATITE! (3x)
vse to v Mogočni Astrein Kozmični Krog Modrega Plamena in
ZAMAHNITE! (3x)
vanje z Meči Modrega Plamena, sijočimi kot Tisoč Sonc, da so
IZNIČENE! (3x)
vse te nebožanske stvaritve
- njihovi vzroki, učinki, zapisi in spomini preden lahko delujejo, se približajo ali vrinejo v Življenje!
Zamenjajte jih z vsem,
kar izpolni Božanski načrt Vnebovzetih Mojstrov
– takoj zdaj in za vekomaj!
VSEMOGOČNI JAZ SEM! (3x)
188
Drugi Mojstri
5. Lanello
do nedavnega fizično utelešeni Poslanec Velikega Belega Bratstva
Lanello je Mojster Modrega Žarka. Je izreden vodja in govornik,
ki poučuje Pot Vnebovzetja in dosego Kristusove Zavesti. Zato je bil
v svojem zadnjem življenju kot Mark L. Prophet, rojen leta 1918 v
Wisconsinu, ZDA, poslanec Velikega Belega Bratstva. Pri osemnajstih
letih se mu je prvič razodel Mojster El Morya in ga povabil k
poslanstvu. Mark takrat še ni bil pripravljen, a so ga Mojstri kljub
temu pripravljali za poslanca. Leta 1958 mu je El Morya naročil, da
naj ustanovi skupnost Summit Lighthouse. To je tudi naredil. Leta
1961 je spoznal Elizabetho, ki je njegov Plamen Dvojček. Od takrat
sta skupaj vodila skupnost. Poročila sta se in imela štiri otroke.
Februarja 1973 je Mark zapustil ta svet in se združil s svojo
Mogočno Prisotnostjo JAZ SEM. Kot Vnebovzeti Mojster Lanello
je nadaljeval usmerjanje skupnosti Summit Lighthouse, ki jo
je od takrat na Zemlji vodila Elizabetha. Dva meseca po svojem
Vnebovzetju je preko nje prvič spregovoril učencem Vnebovzetih
Mojstrov na Zemlji:
JAZ SEM Kristus
Lanello
»Povem vam, vsi ste kandidati za Vnebovzetje, če se odločite za
to. Pomagal vam bom na tej Poti. Nima smisla čakati. Nima se
smisla vrniti na stare poti nebožanske zavesti. Povem vam, vaša
Kristusova Zavest, vaše Kristusovo Bitje, je sijoča Resničnost vaše
zavesti! Je svit Novega Dne v vas! Je vaša Moč za Zmago! Je vaša
Čistost zdaj!
Ni vam treba čakati na razvoj materialnega razuma, ker se ta ne
bo nikoli razvil, ljubljeni; nikoli ne bo postal Kristus. Zgrabite ga
in vrzite v Plamen! Stopite iz starega modela in vstopite v Novega.
Kako dolgo mislite še vztrajati v starem?!
Zavzemamo se za Končno Zmago in ne za drobnarije, ki jih
dobivate ali izgubljate vsako uro vsakega dne. Kakorkoli že, za
to skrbi Veliki Zapisovalec Knjige Življenja. Toda povem vam, ko
včasih v življenju izgubljate, je to lekcija, iz katere se morate nekaj
naučiti. In začasna izguba lahko vodi do Končne Zmage, ker je
lekcija, ki se jo naučite, korak bliže k Popolnosti.
189
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Zato vam pravim, vzemite pretekle izkušnje kot predgovor za
svojo knjigo z naslovom ‘JAZ SEM Kristus’. In zdaj začnite pisati
prvo poglavje. Pišite dnevnik o sebi kot Kristusu. Vsak dan napišite,
kako se je Kristusova Roža razcvetela v vašem življenju. In ko
veste, da ste naredili nekaj v Kristusovi Zavesti, zapišite to. In v
trenutkih, ko ste na preizkušnji in pozabite na svoja Dobra dela,
ker vas oblegajo temne sile s svojimi lažmi, odprite svojo knjigo
‘JAZ SEM Kristus’ in preberite, kako ste nekoč zmagali z Dobrim.
Vedite, Pesem vašega Življenja je čudovita, ker ste v resnici
zmagovalec v majhnem in velikem. In na koncu vaše knjige
boste uvideli, kako je Bog ves čas gledal k vam in vam pomagal
uravnovešati vašo Moč. Zato se vztrajno usmerjajte k Luči,
postavite se za pravičnost. In vedite, da jaz, Lanello, stopam z
vami vsak korak na Poti.
Rečem vam, karkoli ste naredili v preteklosti, pustite to za
seboj! In Luč Usmiljenja žari v vas, ker naš Bog je Bog Usmiljenja
za vekomaj. Zato stopite danes korak naprej. In predstavljajte si,
kako stopite iz starega človeka v svojo Kristusovo Podobo.«
☼
Pesem, ki zajema Izžarevanje Mojstra Lanella: Greensleeves.
Zatočišče Mojstra Lanella: nad mestom Bingen ob reki Ren
(Rhein) blizu Frankfurta v severozahodni Nemčiji. Vibracija
Zatočišča se čuti po vsem mestu in okoliški dolini.
Nekatera od najbolj znanih utelešenj Mojstra Lanella:
● svečenik v Templju Logosa na Antlantidi - kjer je služil kot
Mojster znanosti invociranja ● Noe – izraelski očak, ki je zgradil
barko in z njo rešil del ljudi in živali pred potopom Atlantide (t. j.
potop, ki je omenjen v Svetem pismu) ● Amenhotep IV (okoli l. 1300
pr. Kr.) - faraon, ki se je pozneje preimenoval v Ikhnaton; častil je
Sonce kot simbol Enega Boga ● Mark evangelist – ki je zapisal
Jezusov evangelij, kot mu ga je povedal apostol Peter ● Lancelot
(5. stoletje) – vitez okrogle mize kralja Arturja ● Henry Wadsworth
Longfellow (1807-1882) – ameriški pesnik ● Alexis (1904-1918) –
edini sin ruskega carja Nicholasa II.; vsa družina je bila ubita v ruski
revoluciji ● Mark L. Prophet (1918-1973) – poslanec Vnebovzetih
Mojstrov v ameriški skupnosti Summit Lighthouse.
190
Drugi Mojstri
Tukaj in zdaj, JAZ SEM Zmagovit!
Odredba Mojstra Lanella
»O, radost razglasitve Zmage je Zmaga sama. Ni razlike med
razglasitvijo, dejanjem, izpolnitvijo, zapečatenjem in sklepom - amen!
Zato, če mislite, da obstajata čas in prostor med vašim Klicem in
Odgovorom nanj, ste že izgubili dirko; ste že dali odlog za izpolnitev
vaše Odredbe Kozmičnega Zakona, ker je dejavnik zakasnitve
zaviralni dejavnik. Tukaj in zdaj, JAZ SEM Zmagovit! Tako je in nič
drugače. Naredite tako – ne odrejajte za nekaj, kar naj bi se zgodilo
nekako, nekje, malo pozneje – potrdite tukaj in zdaj!«
*
Tukaj in zdaj, JAZ SEM Zmagovit!
Dopolnjeno je!
JAZ SEM Prisotnost Boga tukaj!
JAZ SEM sredi Templja Heliosa in Veste!
Helios in Vesta sta veličastna Luč mojega srca, ki JAZ SEM!
JAZ SEM izničenje vsega, kar je manj kot Kristusova Popolnost!
JAZ SEM izničenje in zvezava vseh brezbožnih, umazanih,
nizkotnih nakan in dejanj padlih bitij! Oni so brez moči nad
mano, ker JAZ SEM, KI SEM!
Vsa moja preteklost je preobražena s Plamenom v Luč
in zapečatena v samo Srce Elohima!
JAZ SEM Kristus!
JAZ SEM Sin/Hči Boga!
JAZ SEM svoboden!
Nikoli več se ne bom spustil na nižjo razvojno raven.
Vso svojo nakopičeno karmo – vse, kar hoče onečastiti ali uničiti
moj telesni tempelj in mojih sedem čaker - vržem v Plamen.
Moje bitje je celostno in čisto – čisto kot zvok piščali!
JAZ SEM popolnoma očiščen!
JAZ SEM kristalno čist!
JAZ SEM Božje Svoboden zdaj!
191
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
JAZ SEM Vnebovzet!
JAZ SEM leteč proti Nebu, proti Soncu!
Dvignjen SEM in gibljem se s Svetim Duhom!
JAZ SEM Svoboden!
Lahkoten SEM kot pero!
JAZ SEM v Bogu!
Zdaj izražam vse vrline potrebne za udejanjanje Božjega načrta!
*
»Po odrejanju greste po opravkih tega dne s tolikšno vedrino
in radostjo, s tolikšnim zaupanjem v Boga – Boga JAZ SEM, KI
SEM! In ko vidite nečimrneže, ki vam križajo pot z zavistjo, da bi
onečastili oziroma razvrednotili vaše dosežke, samo nadaljujte z
izpolnjevanjem svojih dolžnosti in z uporabo Odredb.«
*
JAZ SEM alkimist in očistim svoj svet!
JAZ SEM moj Dejavni Bog tukaj!
JAZ SEM udejanjanje svojega Svetega Božjega Služenja!
Zdaj očistim svojo energijsko polje!
Smrt je brez moči nad mano.
Vsako klevetanje, obrekovanje, neodobravanje ali kakršnokoli
nespoštovanje do mojega služenja Življenju je brez moči nad mano!
Naj se vse to odbije nazaj v svoj izvor! Zdrobi se zgradba atomov in
elektronov tega, kar se hoče vmešati v udejanjanje moje Besede! ker
JAZ SEM Obala Življenja!
JAZ SEM fizični izraz tukaj tega, kar je natančna Božja Volja zame!
ker JAZ SEM, KI SEM!
Vem, kdo SEM!
Ljubim tega, ki SEM!
Zaupam v to, kar SEM!
Udejanjim Besedo, ki JAZ SEM!
Zmaga je moje ime.
Zmaga je moj Plamen.
Zmaga je moja igra.
192
Drugi Mojstri
POZNAM LE ZMAGO! (3x)
Nikoli nisem srečal drugega kot Zmago!
Poznam le Zmago!
Ne poznam nobenega zemeljskega človeka.
Poznam le Zmago v svojem Bogu,
v sebi, v svojem Plamenu Dvojčku, v svojih prijateljih,
v svojih bratih in sestrah – poznam le Zmago!
JAZ SEM Zlata Spirala Zmage,
ki dviga Luč v vseh, ki jih srečam –
vije svoje Zlate ovoje navzgor po njihovi hrbtenici.
JAZ SEM Zmaga in poznam le Zmago!
Meditiram na Krono Zmage zdaj!
JAZ SEM v Kroni Zmage zdaj!
JAZ SEM v središču Lotosa zdaj!
JAZ SEM, KI SEM zdaj!
JAZ SEM Zmaga v skladu z Božjo Voljo!
JAZ SEM zaupljiv in pogumen!
JAZ SEM brez skrbi za preteklost,
sedanjost ali prihodnost –
ŽIVIM!
ŽIVIM V VEČNEM ZDAJ! (3x)
Čas in prostor sta brez moči nad mojim življenjem, ker
JAZ SEM ŽIVA BOŽJA VOLJA! (3x)
ki jo poznam in udejanjam!
*
»Ljubljeni, tako vaši elektroni korakajo naprej – vaši atomi,
vaše življenje korakajo naprej. In čutili se boste tako obnovljene z
izžarevanjem Luči iz svojega srca in iz svoje Mogočne Prisotnosti
JAZ SEM, da boste resnično vstopili v te nove Spirale. In vsakih
trideset dni lahko vstopite v nove Spirale z mojim srčnim zagonom
ter z Zagonom Božje Volje iz Božjega Srca!
Lahko greste naprej in se nikoli več ne znajdete na starem
mestu, v starih navadah, ker jih ni več. Stare okove snamemo in jih
odvržemo – takoj zdaj! Izvržemo vse demone in entitete. Ne morejo
obstajati z nami! Vedite, ne morejo več obstajati z nami!«
193
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
*
Hoj! Hoj! Hoj!
Naj iz mojega bitja in sveta odidejo vse entitete,
demoni in astralne duše!
Odhajajo! Odhajajo! Skozi vrata! Skozi vrata! Odhajajo!
Odprite zadnja vrata in naj odidejo zdaj!
Odprite vrata in naj izginejo za vekomaj!
VRNITE SE V SVOJ IZVOR – HOJ! (3x)
Izginite skozi sprednja vrata! Vrnite se v svoj izvor – hoj!
Odprite široko ta vrata!
NAJ IZGINEJO SKOZNJA! (3x)
ZGRABITE IN IZVRZITE JIH ZDAJ! (4x)
VRZITE JIH SKOZI VRATA! (4x)
Naj iz mojega bitja in sveta odidejo vse entitete, demoni in
astralne duše!
VE STE BREZ MOČI! VAŠ ČAS SE JE IZTEKEL! (4x)
JAZ SEM Lanello. JAZ SEM Lanello.
In VE STE ODSTRANJENE! (3x)
Ne bom se umaknil!
VZTRAJAM IN ZAHTEVAM (3x), da odidete takoj zdaj!
Odidite v Imenu Kristusa!
Odidite v Imenu El Morya!
Odidite v Imenu Saint Germaina,
Jezusa Kristusa,
v Imenu Maitreje!
Odidite zdaj!
Zveži horde zla, Astrea! Zveži horde noči!
Zveži horde demonske hierarhije na Zemlji!
Vrni jih v njihov izvor! One so brez moči!
Rečem vsem tem hordam:
Ve ste brez moči! Vaš čas se je iztekel! S Plamenom Mojstra
Lanella vam povem: VE STE ODSTRANJENE! (3x)
V IMENU JAZ SEM, KI SEM! (3x)
Amen!
194
14. poglavje
Posebna Področja
Dejavnosti
Modrega Žarka
☼
JAZ SEM!
JAZ SEM!
JAZ SEM!
VEDNO ZMAGOVITA BOŽJA LUČ!
(3x)
Sijoča v srce
vsakega naroda,
mesta,
kraja,
vasi
in doma!
☼
Dejavnosti Modrega Žarka
1. Odstranitev entitet
(I AM)
Pokličite Legije Angelov Modre Strele Božanske Ljubezni, da se
spustijo na fizični nivo Zemlje ter zgrabijo, zvežejo in odstranijo
iz ljudi in okoli njih, iz Zemlje in njene atmosfere, vse od ljudi
ustvarjene entitete in vse neutelešene astralne duše. Od ljudi
ustvarjene entitete naj se izničijo iz obstoja za vekomaj, prav
tako njihov vzrok in učinek. Neutelešene astralne duše pa naj se
odvede k Vnebovzetim Mojstrom in se jim ponudi, da sprejmejo
večno védenje o Mogočne Prisotnosti JAZ SEM.
Če neutelešene astralne duše to sprejmejo, jih odpeljejo v Šole
Vnebovzetih Mojstrov, kjer jim pokažejo, kako delovati v skladu
z Zakonom in doseči Vnebovzetje. Če ne sprejmejo te veličastne
Luči in če se ne potrudijo zavestno za svojo Svobodo, ostanejo
v omejenem okolju vse do trenutka, ko voljno, radostno in
ljubeče sprejmejo večni Zakon Življenja in se odločijo za proces
Vnebovzetja.
Entitete ustvarjene od ljudi
Ko govorimo o od ljudi ustvarjenih entitetah, se to nanaša na
miselne oblike, ki jih ustvarjajo ljudje z neskladnimi, uničevalnimi
mislimi in besedami ter jih energetizirajo z neskladnimi čustvi.
Velika jeza, sovraštvo, spolno poželenje ipd. ustvarijo miselne
oblike, katerih delovanje je lahko močnejše od delovanja navadnih
neutelešenih astralnih duš, ker so neprestano polnjene z energijo
ljudi. Ko dosežejo približno velikost odraslega človeka, postanejo
te miselne oblike zelo močne in delujejo, kot bi bile samostojno
bitje. Te entitete obstajajo v auri človeka, dokler ne ukaže svoji
Mogočni Prisotnosti JAZ SEM, da jih izniči.
Če vsak dan z vso močjo uporabite Vijolični Očiščevalni Plamen
Vnebovzetih Mojstrov, se raztopijo in izničijo vse te od ljudi
ustvarjene entitete. Prav tako v Imenu svoje Prisotnosti JAZ SEM
pokličite Angele Modre Strele Božanske Ljubezni, katerih dolžnost
je dajati pomoč vsem za hitro dosego njihove Zmage Luči.
197
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Neutelešene astralne duše
Ko govorimo o neutelešenih astralnih dušah, mislimo na človeška
bitja, ki so šla skozi proces tako imenovane smrti. Če ne pokličejo
Boga dovolj močno, da pritegnejo pozornost Vnebovzetega Mojstra
oziroma če nimajo znanja o Mogočni Prisotnosti JAZ SEM, h kateri
bi poklicali in bili odvedeni iz zemeljske atmosfere, ostanejo v hiši, v
domačem okolju in v atmosferi, v kateri so živeli v fizičnem telesu.
Poznane so pod imenom ‘na Zemljo vezane duše’, ker ne vedo,
kako priklicati pomoč Vnebovzetih Mojstrov, ki bi jih osvobodili
od zemeljskih apetitov in jih varno vodili skozi zemeljsko
atmosfero v Območje Luči. Tam se lahko naučijo Veliko Resnico
in Zakon Mogočne Prisotnosti JAZ SEM ter s svojim zavestnim
trudom prejmejo Pomoč, ki jim omogoči doseči večno Zmago
Vnebovzetja.
Atmosfera Zemlje je obremenjena s temi neutelešenimi astralnimi
dušami, ki so dobre, slabe in nevtralne, nekatere pa so zelo zle.
Ostanejo v auri Zemlje zaradi svojih želja, ki so predvsem fizični
apetiti, ki jih tam vežejo zaradi težnje po nadaljnjem zadovoljevanju
svojih čutov. Zakaj? Zato, ker so še vedno v čustvenem telesu, v
katerem se te želje ne raztopijo ob tako imenovani fizični smrti,
dokler telo ni sežgano. Če je sežgano, so osvobojene in lahko
odidejo v Območje Luči, kjer dobijo Pomoč.
Ker ne vedo, kako bi se osvobodile zemeljske atmosfere, se
prilepijo na ljudi, s katerimi so se družile v fizičnem življenju, ali
pa na tiste, ki jih niso imele rade, večinoma zato, da zadovoljijo
željo po maščevanju. Pogosto so v svoji hiši ali okolici.
Če so imele nebožanske želje v času, ko so bile fizično utelešene,
lahko te želje zadovoljijo z astralnega nivoja, preko ljudi, ki jim
dovolijo, da ostanejo v njihovi auri. Zaradi tega ljudje pijejo, kadijo,
so obsedeni s spolnostjo, norostjo, krutostjo, hudobijo, besom,
ljubosumjem, samomorom, stalnim neskladjem in z različnimi
uničevalnimi dejavnostmi.
Ljudje na splošno do sedaj tega niso niti najmanj razumeli in
zato niso naredili nič za svojo osvoboditev od teh uničevalnih in
motečih okoliščin, ki povzročajo vso tragedijo na Zemlji.
Veliki Zakon Življenja ne deluje sam po sebi. Le ko ljudje
razumejo njegovo delovanje, le ko se naučijo ta Zakon, lahko
prejmejo trajno Pomoč.
Če bi vse neutelešene astralne duše odpeljali iz atmosfere Zemlje,
bi bilo rešenih 97 % težav človeštva. Na svetu bi zavladala Mir in
198
Dejavnosti Modrega Žarka
Harmonija, celotno človeštvo pa bi prejelo svojo Svobodo in vse
neutelešene astralne duše prav tako. Če pokličete Vnebovzeto Legijo,
da odpelje neutelešene astralne duše iz vašega naroda in iz vsega
človeštva, jih bodo Vnebovzeti Mojstri začeli odstranjevati z Zemlje.
Prav tako pokličite Angele Modre Strele Božanske Ljubezni, da
zgrabijo, zvežejo in izničijo vse od ljudi ustvarjene entitete. In izničili
bodo vse neskladne in zle miselne oblike ljudi, nabite z njihovimi
nebožanskimi čustvi, ki lebdijo okoli večine ljudi. Te oblike so
vzrok kroničnih bolezni in vseh vrst omejitev. Te oblike morajo
biti izničene, in prej ko se to zgodi, bolje bo za vso Zemljo.
Ljudje pogosto pravijo: ‘Toda moj ljubljeni, ki je umrl, je bil
prijazen in tako sem ga imel rad.’ To je brez dvoma res, toda ali se
zavedate, koliko takšna neutelešena duša posrka iz vašega sveta
energije, ki vam jo daje vaša Mogočna Prisotnost JAZ SEM, da bi z
njo razširili Njeno Popolnost. Neutelešeni duši ne pomagate s tem,
da ji dovolite, da je v vaši auri, in da srka vašo energijo, ko bi se
ta duša vendar morala učiti Zakone Življenja in Univerzuma ter
delati za svojo Osvoboditev in doseči Vnebovzetje. Delate ji slabo
uslugo, ko ji omogočate ostajati v atmosferi Zemlje. Pokličite svojo
in njeno Mogočno Prisotnost JAZ SEM, da jo odpelje v Območje
Luči, kjer se lahko uči, kako doseči večno Zmago Vnebovzetja.
Neutelešene astralne duše so odgovorne za norost, zlonamernosti,
zla dejanja ljudi, kriminal in nalezljive bolezni. Pogosto je občutek
fizične izčrpanosti nekega človeka znak prisotnosti neutelešene
astralne duše v njegovi auri, ki srka energijo iz njegovega fizičnega
telesa, da bi preživela. Nekatere neutelešene astralne duše dolga
leta zavirajo posameznikov uspeh, ker ne želijo, da bi uspel zaradi
zlobnih občutkov maščevanja, ljubosumja in drugih neprijaznih
čustev, ki tako nesrečno polnijo človeška bitja.
Človeku, ki pet let ni dobil službe, je bilo rečeno, da odslovi vse
entitete iz telesa in svojega okolja. S pomočjo žene je to naredil in v
enem dnevu je dobil uspešno službo, v kateri je že nekaj mesecev.
Takšne težave ima na tisoče ljudi, ki ne morejo dobiti službe.
Če boste poklicali k Prisotnosti JAZ SEM, Vnebovzeti Legiji in
Angelom Modre Strele, da odstranijo vse entitete iz vašega bitja in
sveta, boste prejeli Blagoslov, ki bo nad vsemi pričakovanji. Prav
tako bo s tem prejelo Pomoč vse človeštvo in Zemlja bo dosegla
nepredstavljivo Popolnost. Doživeli boste takojšnje olajšanje stresnih
razmer, ki vas spremljajo vse življenje ali pa celo več življenj.
199
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Odredba za odstranitev entitet
iz svojega bitja in sveta
V IMENU
LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM,
SVOJEGA LJUBLJENEGA SVETEGA KRISTUSOVEGA JAZA,
LJUBLJENEGA JEZUSA KRISTUSA,
LJUBLJENEGA NADANGELA MIHAELA
IN LJUBLJENE MOGOČNE ASTREE
KLIČEM
LEGIJE ANGELOV MODRE STRELE
BOŽANSKE LJUBEZNI ZMAGOVITEGA KRISTUSA! In
zahtevam, da iz mojega bitja in sveta odstranite vse entitete!
Zgrabite in zvežite vse neutelešene duše,
ki hočejo vplivati name in mi jemati energijo,
ter jih odvedete v Območje Luči Vnebovzetih Mojstrov!
Zdrobite in popolnoma izničite
vse od ljudi ustvarjene entitete v mojem bitju in svetu
- t. j. vse nebožanske miselne oblike in čustva!
Še posebno kličem,
da me osvobodite naslednjih stanj: _______________________
_________________________________________________________ !
(navedite kakršnakoli fizična, mentalna, čustvena, psihična stanja
na področju zdravja, odvisnosti, odnosov, ekonomije … , ki se jih želite
osvoboditi)
Zavihtite Svoje Meče Modrega Plamena ter
PRESEKAJTE SPONE IN OSVOBODITE ME! (3x)
takoj zdaj in za vekomaj!
200
Dejavnosti Modrega Žarka
Neutelešene astralne duše so odgovorne za slaba duševna in
zdravstvena stanja. Zanikanje obstoja teh entitet je nevednost o
silah, ki delujejo in s katerimi se bori vsako človeško bitje, dobro
ali slabo, modro ali nevedno. Zanikanje njihovega obstoja jih ne
odstrani, niti ne vpliva na fizične izkušnje ljudi.
Entitete obstajajo na Zemlji, toda s klicanjem Mogočne
Prisotnosti JAZ SEM in Vnebovzetih Mojstrov pridobite popolno
Mojstrstvo nad njimi in nad svojim svetom. Svoje dejavnosti lahko
osvobodite od njihovega vplivanja, če uporabite odredbe, kot to
učijo Vnebovzeti Mojstri. To je tudi vaša priložnost za služenje!
Vaša dolžnost je pomagati osvoboditi Zemljo in pridobiti popolno
Mojstrstvo nad vsem v vašem življenju in dejavnostih. Poleg
Znanja o Mogočni Prisotnosti JAZ SEM in o uporabi Vijoličnega
Očiščevalnega Plamena je Odredba za odstranitev vseh entitet
z Zemlje najbolj vseobsegajoča Pomoč in Blagoslov, ki jo lahko
dobi vsak. Tako bo Zemlja dvignjena v Božanski Red z dejavnostjo
Božanske Ljubezni hitreje kot s čimerkoli drugim.
Učence Luči in vse ljudi prosimo, da Odredbo za odstranitev
entitet z Zemlje odpošljejo vsaj trikrat na dan, da so sami in
ves svet osvobojeni od njih. S takim delovanjem boste zgradili
Popolnost svojega sveta ter hkrati pomagali razgraditi težko breme
človeštva in Zemlje, kajti zaradi teh entitet trpi tudi narava in ne
bo več dolgo prenašala njihovega vmešavanja v svojo Popolnost.
Entitete so vzrok vseh katastrof, ki so povratni odziv na njihova
zla dejanja. Z njihovo odstranitvijo iz zemljine atmosfere človeštvo
dobi priložnost za resnično dosego Popolnosti zase in za vso
Zemljo.
Ko boste to Odredbo redno izvajali nekaj tednov, boste opazili,
da so se vaše dejavnosti začele odvijati z veliko hitrostjo, brez
vmešavanja neskladij, ki so vam do zdaj povzročala stres.
Z intenzivnim klicanjem k Mogočni Prisotnosti JAZ SEM in
Vnebovzetim Mojstrom, da pošljejo Angele Modre Strele Božanske
Ljubezni, da zgrabijo, zvežejo in odstranijo vse entitete iz človeštva,
Zemlje in njene atmosfere, bo Kozmična Luč iz Velikega Središčnega
Sonca zasijala s tolikšno Močjo, da bo skoraj v trenutku nastala
neverjetna Popolnost. To je takojšne delovanje, za katerega želimo,
da ga doživite vsi in ga tudi boste doživeli.
201
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Odredba za odstranitev entitet z Zemlje
LJUBLJENA MOGOČNA ZMAGOVITA PRISOTNOST BOGA
JAZ SEM V MENI,
MOJ LJUBLJENI SVETI KRISTUSOV JAZ,
SVETI KRISTUSOVI JAZI VSEH LJUDI
IN MOGOČNI KOZMIČNI KRISTUS!
SEDEM MOGOČNIH ELOHIMOV,
SEDEM MOGOČNIH NADANGELOV,
SEDEM VNEBOVZETIH MOJSTROV GOSPODARJEV ŽARKOV,
SEDEM GOSPODARJEV PLAMENA Z VENERE,
MOGOČNI KOZMIČNI MOJSTRI MODREGA ORLA S SIRIUSA
IN MOGOČNI GOSPODARJI KARME!
LJUBLJENA HELIOS IN VESTA,
LJUBLJENA SANAT KUMÁRA IN MOJSTRICA VENERA,
LJUBLJENA BOG IN BOGINJA MERU,
LJUBLJENA MAHA ČOHAN IN PALLAS ATHENA!
LJUBLJENI HERKUL, NADANGEL MIHAEL,
VELIKI BOŽANSKI USMERJEVALEC, EL MORYA,
LJUBLJENI SURYA, BOG HIMALAJA, BABAJI, LANELLO,
LJUBLJENI GAUTAMA BUDA, JEZUS,
MAITREJA IN MOGOČNI VIKTORY!
LJUBLJENA MOGOČNA ASTREA,
BOGINJA LUČI, BOGINJA ČISTOSTI IN BOGINJA SVOBODE,
LJUBLJENE NADA, MARIJA IN KUAN YIN!
MOGOČNI ANGELI MODRE STRELE BOŽANSKE LJUBEZNI,
VES DUH VELIKEGA BELEGA BRATSTVA
IN BITJA ŠTIRIH ELEMENTOV – OGNJA, ZRAKA, VODE IN ZEMLJE!
V IMENU PRISOTNOSTI BOGA, KI JAZ SEM,
IN S PRIVLAČNO MOČJO SVETEGA OGNJA GOREČEGA V MENI
ODREJAM:
202
Dejavnosti Modrega Žarka
IZPOLNITE! (3x) atmosfero Zemlje
- z vso Kozmično Lučjo Tisočih Sonc,
- z Vašim mogočnim Plamenom Popolnosti iz Božjega Srca,
- s Plamenom Kozmične Modre Strele
- in z Vijoličnim Preobraževalnim Plamenom!
Zgrabite, zvežite, onesposobite in odstranite iz vsakega
Življenjskega Toka in njegove aure ter prav tako iz vsakega
elementala, iz Zemlje in njene atmosfere vse neutelešene duše,
ki hočejo z astralnega nivoja širiti svoja vplivanja.
Odvedite jih vse v Šole Luči Vnebovzetih Mojstrov!
PREŽARITE JIH! (3x)
s Plameni Kozmičnega Odpuščanja in Razsvetljenja!
OSVOBODITE JIH! (3x)
vse trdote njihove samovolje!
Raztopite jo za vekomaj!
PREOBRAZITE! (3x)
vso to energijo v Luč, Razsvetljenje in Ljubezen,
da ponižno, časteče predajo vse, kar imajo,
v služenje Mogočni Prisotnosti JAZ SEM
in Vedno Zmagoviti Božji Luči,
da je Zemlja svobodna zdaj!
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM,
LJUBLJENI NADANGEL MIHAEL,
LJUBLJENA MOGOČNA ASTREA,
VSA MOGOČNA VNEBOVZETA BITJA, MOČI,
DEJAVNOSTI IN LEGIJE LUČI
TER ANGELI MODRE STRELE BOŽANSKE LJUBEZNI!
Sklenite Svoje Kozmične Kroge Modrega Plamena
okoli vseh od ljudi ustvarjenih entitet
in zamahnite s Svojimi Meči Modrega Plamena vanje ter
ZDROBITE! (3x)
vse negativne miselne oblike, vse zle vplive
in vse zapise akaše, ki so škodljivi za človeštvo,
elementalna bitja, Zemljo in njeno atmosfero.
203
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Zamenjajte jih vse
- z večnim, zmagovitim, Kozmičnim Troedinim Plamenom
Ljubezni, Modrosti in Moči,
- z Veliko Kozmično Lučjo
- in z Lučjo Kozmične Zmage.
PREOBRAZITE! (3x)
ves upor in trmo ljudi proti Popolnosti
Mogočne Prisotnosti JAZ SEM
in Vedno Zmagovite Božje Luči,
da je Zemlja svobodna zdaj!
JAZ SEM! JAZ SEM! JAZ SEM!
VEDNO ZMAGOVITA BOŽJA LUČ! (3x)
sijoča v srce vsakega naroda, mesta, kraja, vasi in doma!
PRESEKAJTE SPONE IN OSVOBODITE JIH! (3x)
vseh škodljivih vplivov in nasilnih nakan!
ZAPEČATITE! (3x)
vsak Življenjski Tok na Zemlji v Čistost svoje Božje Podobe
iz Srca Mogočnega Elohima Čistosti!
IZPOLNITE! (3x)
vsakega človeka na Zemlji s popolnim vzorcem
Zmagovitega Vnebovzetja v Luči svoje
Mogočne Prisotnosti JAZ SEM!
PREBUDITE! (3x)
v njih vse notranje Znanje o Zakonu Življenja JAZ SEM
in vse-očiščevalno Ljubezen vrhovne povezanosti
s svojo Mogočno Prisotnostjo JAZ SEM
ter z Vedno Zmagovito Božjo Lučjo,
da je Zemlja svobodna zdaj!
In z vso vero to zavestno sprejmem udejanjeno,
udejanjeno, udejanjeno! (3x)
Ljubljeni JAZ SEM! (3x)
204
Dejavnosti Modrega Žarka
2. Osvoboditev od drog
(I AM) - g. Rayborn
»Ena najbolj smrtnih stvari v svetu je komaj opazna, skrivna
dejavnost drog. Marihuana, ki je med mnogimi postala nekaj
običajnega, je že sama dovolj uničevalna, vendar pa je le malenkost
proti drugim stvarem, ki popolnoma rušijo čustveni svet ljudi.
Spomnite se tragičnih učinkov teh snovi! Droge so snovi. To niso
neki uroki ali duševni procesi, to so snovi! Če se usidrajo v čustveni
svet neke osebe, jo imajo v oblasti, držijo jo v svojih krempljih.
Zato vas svarim, pazite, bodite pozorni in pod nobenimi pogoji ne
vnašajte teh snovi v svoje telo. Delovati začnejo v čustvenem svetu
tistega, ki jih vnese vase. In preden se zaveda, postanejo njegova
čustva široko odprta uničevalnim silam.
Nato taka oseba začenja izgubljati željo po višjih Idealih in se
potapljati v uničevalne razmere. Tisoče ljudi je danes pod tem
tragičnim in strašnim vplivom. Le kdor pozna njene učinke,
lahko s pogledom v posameznikove oči pove, kaj je v njih. Ne
veste, kako zvita je uničevalna sila nebožanskih stvaritev, ker
preži na vsakogar, ki pride v stik z osebo, ki ima te stvaritve v
svojem čustvenem svetu. Ta uničevalna dejavnost se širi z močjo
izžarevanja. Na primer, če nekdo je čebulo ali česen, se iz njegovega
telesa, iz vsake njegove celice, širi smrad. Popolnoma enako se
snovi iz marihuane in drugih drog širijo z izžarevanjem ter se
dotaknejo čustvenega sveta drugih ljudi! Če se to nenadzorovano
nadaljuje, v drugih ustvarja enake želje!«
☼
Kozmični Mojster Viktory
»Največja pokora za človeštvo je nevarnost drog, ki se skrivoma
širijo! Ponujamo vam način, da se jih za vedno osvobodite! Ne
morete si predstavljati, kako so se razširile v svetu. Njihovi
pogubni učinki so stoletje za stoletjem uničevali narode Zemlje.
Zelo prefinjeno so njihov vpliv skrivoma razširili po svetu.
To je treba ustaviti, da zaščitimo mladino v svetu! Potrebujemo
jo za prihajajočo Zlato Dobo. Zato potrebujemo vaše blagoslovljene
Klice za Zaščito mladine!
205
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Ljubljeni prebivalci Zemlje, ne predstavljate si nevarnosti, s
katero se soočajo mladi v svetu. Veliko nesrečnih bitij, ki so se
pretvarjala, da vašim otrokom odkrivajo te pogubne stvari in da
jih ščitijo pred njimi, so bila zgolj orodje za njihovo razširjanje!
Ljubljeni, naredite uslugo Silam Luči – odpošljite mogočno
Odredbo za izničenje vseh drog v svetu. Pokličite sile Narave, da
prenehajo proizvajati snovi, iz katerih so narejene! In na vaš Klic
bomo začeli z dejavnostjo Mi povsod, kjer gojijo to snov, da jo za
vekomaj odstranimo! To vam pripovedujem, da se zavedate Moči
svojega Klica.
Neverjetno je, kako zvito zle sile razširjajo te uničevalnosti po
svetu. Večinoma je to zato, ker se v velikih mestih stvari dogajajo
neopaženo, v manjših skupnostih pa bi bile takoj odkrite.«
Odredba za izničenje drog
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM,
VELIKA LEGIJA VNEBOVZETIH MOJSTROV,
MOGOČNE LEGIJE LUČI,
VELIKA ANGELSKA LEGIJA,
VELIKA KOZMIČNA BITJA IN VELIKA KOZMIČNA LUČ!
LJUBLJENI VELIKI BOŽANSKI USMERJEVALEC, JEZUS,
EL MORYA, SAINT GERMAIN, NADANGEL MIHAEL,
ELOHIM HERKUL, PRINC OROMASIS IN MOGOČNI VIKTORY!
LJUBLJENI MAHA ČOHAN, VELIKI BOGOVI GORA
IN VSE SILE NARAVE!
LJUBLJENE BOGINJA SVOBODE, BOGINJA LUČI
IN BOGINJA ČISTOSTI!
LJUBLJENI ELOHIM ČISTOSTI IN MOGOČNA ASTREA
TER ANGELI IN LEGIJE IZ VELIKEGA KOZMIČNEGA TEMPLJA
ČISTOSTI!
Pošljite svoje Legije Angelov Modre Strele in vso Moč
svojega Modrega Žarka v mrežo širjenja drog
v naši deželi in po vsem svetu!
206
Dejavnosti Modrega Žarka
Izničite vse snovi drog in vsa sredstva za njihovo pridelavo
in uporabo! Poiščite, razkrijte, zgrabite, zvežite, onesposobite
in takoj zdaj odstranite z Zemlje vse poslance in orodja črnih
magov, utelešenih in neutelešenih, ki širijo proizvodnjo in
uporabo drog po svetu!
Izničite vzrok, učinek, zapis in spomin vseh drog v človeštvu,
Zemlji in v njeni atmosferi za vekomaj!
MOGOČNI MAHA ČOHAN IN VELIKE SILE NARAVE!
Za vedno odstranite in izničite vso energijo iz vsega, kar proizvaja
in širi droge! Zamenjajte jo s Kozmično Lučjo večne Čistosti iz
Območja Vnebovzetih Mojstrov s tolikšno silo, da za vedno izniči
vse, kar ni Čistost, Sreča in Popolnost Vnebovzetih Mojstrov!
3. Odredbe za volitve
V času volitev svoji deželi (ali kjerkoli v svetu) pokličite za
Božansko posredovanje na teh volitvah z naslednjimi odredbami.
1.
O LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM,
SVETI KRISTUSOVI JAZI VSEH LJUDI V MOJEM NARODU
IN PO VSEM SVETU!
Velika Legija Vnebovzetih Mojstrov!
Ljubljeni Jezus, El Morya in Sedem Gospodarjev Žarkov!
Veliki Božanski Usmerjevalec, Bog Himalaja in Gautama Buda!
Ljubljene Boginja Luči, Boginja Svobode in Mati Marija!
Sedem Nadangelov in Legije Angelov Modre Strele
pod vodstvom Nadangela Mihaela!
Sedem Gospodarjev Plamena z Venere,
ljubljeni Sanat Kumára in Mojstrica Venera ter Mogočni Viktory!
Ljubljena Helios in Vesta!
Ljubljeni Bog Surya in mogočni Modri Orel s Siriusa!
Sedem Mogočnih Elohimov, ljubljena Herkul in Amazonia
ter ljubljena Elohim Čistosti in Astrea!
207
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Veliki Karmični Svet!
Vsa Mogočna Bitja Luči, ki vodite usodo Slovenije!
Ves Duh Velikega Belega Bratstva!
ter vsa mogočna Bitja, Moči in Legije Luči
iz Velikega Središčnega Sonca!
PRIDITE! (3x)
v Svojih vidnih, otipljivih Vnebovzetih Mojstrskih Telesih!
Iz Velikega Središčnega Sonca dvignite in zavihtite
Svoje Kozmične Meče Modrega Plamena,
ki so sijoči kot Tisoč Sonc
in presegajo vsako človeško predstavo!
I. del
Sprostite Svoje Dejavnosti Svetega Ognja za uresničenje
Božanskega načrta Božje vlade v Sloveniji* in po vsem svetu.
Kličemo za Božansko Harmonijo, Mir in Popolnost v vseh naših
stikih z drugimi narodi.
ZASIJTE! (3x)
ves Zagon Čistosti in Božjega upravljanja Vnebovzetih Mojstrov v ves
slovenski narod, še posebej v vse zaposlene v vladi in predsedništvu.
PREOBRAZITE! (3x)
ves upor proti Božji vladi v Sloveniji in po vsem svetu!
LJUBLJENA ASTREA!
Skleni svoj Kozmični Krog Modrega Plamena in zamahni s
svojim Mečem Modrega Plamena v, skozi in okoli vseh temnih
sil: iluminatov, prostozidarskih lož in vseh sivih eminenc, ki
zasedajo položaje moči v zunanjem svetu in hočejo usmerjati
prihajajoče volitve v Sloveniji!
Naj se zgodi le Božja Volja na teh volitvah za predsednika**
Slovenije, da Pravičnost in Svoboda zmagata v vsem!
Zahvaljujemo se Vam in sprejmemo to udejanjeno takoj zdaj z
vso Božjo Močjo!
LJUBLJENI JAZ SEM! (3x)
* To Odredbo lahko odpošljete za katerikoli narod ali deželo v svetu, kjer so
pomembne volitve. Namesto Slovenije navedite ime dežele, za katero kličete.
Lahko pa pokličete za vse človeštvo in ves svet.
** Lahko pokličete za predsednika države, predsednika vlade ali za katerokoli
funkcijo, za katero potekajo volitve.
208
Dejavnosti Modrega Žarka
II. del:
Kličemo k vam, da prihajajoče volitve ustvarijo le Kozmično
Zmago za Slovenijo, slovenski narod in vse človeštvo.
Naj je za prihodnje obdobje za predsednika Slovenije izbrana
najprimernejša oseba. Zaščitite, usmerjajte, ohranjajte in vodite
jo v vsem, kar reče ali naredi. Naj novo izvoljeni predsednik
usmerja, brani, časti in ljubi Božje Zakone ter jim je poslušen.
Naj pokaže duha Razsvetljenja vsem ljudem.
ZAPEČATITE! (3x)
prihajajoče volitve in novoizvoljene voditelje v vse-očiščujoče valove
Vijoličnega Preobražujočega Plamena iz Srca Mogočne Prisotnosti
JAZ SEM v velikem Središčnem Soncu!
V IMENU KRISTUSA, V IMENU ŽIVEGA BOGA JAZ SEM, KI SEM,
prosimo za Zaščito državnih uradov in predstavnikov ljudstva
pred napadi temnih sil, ki bi jih hotele speljati v nebožanske
dejavnosti, ki niso v skladu z Božjim načrtom.
Zahtevamo, da se z dejavnostjo Svetega Ognja Vnebovzetih
Mojstrov vlada in predsedništvo Slovenije ter od vsakega naroda
preobrazijo v Božjo vlado in predsedništvo.
Zahtevamo, da se z dejavnostjo Kozmičnega Kristusa odstranijo
iz naše vlade in predsedništva ter od vseh narodov sveta vsi, ki
ne služijo Kristusovi Luči.
In zahtevamo, da so vsi služitelji ljudi osvobojeni sebičnosti,
samoljubja in prevar ega. In prosimo, da so vsi, ki bodo letos
in v prihodnjih letih izvoljeni na vodstvene položaje v Sloveniji
in po vsem svetu, izšolani od Vnebovzetih Mojstrov v Zatočiščih
Velikega Belega Bratstva in posvečeni v Kristusovo Zavest.
Zahtevamo, da so vsi predstavniki Vnebovzetih Mojstrov na vseh
področjih javnega služenja, vključno s kandidati na teh volitvah,
osvobojeni vseh bremen nasprotovanj skozi medije ter da so vsa
obrekovanja, izsiljevanja, laži in klevetanja preobražena, obdana,
raztopljena in izničena z Močjo Sedmih Mogočnih Elohimov ter
z zbrano sprostitvijo njegovega Svetega Ognja in Vijoličnega
Preobraževalnega Plamena.
209
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Naj se zgodi le Božja Volja v, skozi in okoli zemeljskega in
duhovnega vodstva Slovenije ter od celotnega sveta,
da Pravičnost in Svoboda zmagata v vsem.
Zahvaljujemo se Vam in sprejmemo to udejanjeno
takoj zdaj z vso Božjo Močjo!
LJUBLJENI JAZ SEM! (3x)
2.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM,
BREZMEJNE LEGIJE ANGELOV MODRE STRELE,
KOZMIČNI KROG MOGOČNE ASTREE
IN MEČ MODREGA PLAMENA,
KI GA VIHTI NADANGEL MIHAEL!
Pridite in vodite prihajajoče volitve v Sloveniji! Naj se Božanski
načrt za slovenski narod zagotovo izpolni takoj zdaj!
3.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VELIKA LEGIJA VNEBOVZETIH MOJSTROV!
Zahtevamo, da Legije Angelskih Vojsk,
ki usmerjajo Kozmični Ogenj Notranjega in zunanjega
Razsvetljenja Kozmičnega Kristusa,
izpolnijo z Razsvetljenjem slovenski narod
pred pričetkom zborovanja in volitev
ter odstranijo vse nejasnosti in nepoštenosti
v zvezi z njimi!
Zahtevamo vidno Prisotnost Angelov v naši deželi
za ohranitev popolne čistosti njene atmosfere,
da lahko naši ljudje dobro razmislijo in naredijo pravo stvar!
4.
Zahtevamo, da Sedmeri Plamen Sedmih Mogočnih Elohimov
in njihova Zmagovita Moč Vijoličnega Plamena
brezmejno izpolnita prihajajoče volitve v Sloveniji,
našo vlado ter vse zaupljive in vplivne položaje v naši deželi,
ume in telesa ljudi ter vsakogar in vsako stvar v našem narodu!
210
15. poglavje
Odredbe
Modrega Žarka/Plamena
☼
MOČ MODREGA PLAMENA
IZ BOŽJEGA SRCA! (3x)
(Ponovite pred vsako vrstico.)
1 - Razširi svojo Vero skozme! (3x)
2 - Z Modro Strelo osvobodi me! (3x)
3 - Zasij skozme Žarek Popolnosti! (3x)
4 – Obdaj me s Svojo Zaščito Luči! (3x)
5 - Vso Herkulovo Moč zapovem sedaj! (3x)
6 - O Božja Volja vladaj za vekomaj! (3x)
☼
Odredbe Modrega Žarka/Plamena
Priziv Bitij Luči
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
SVETI KRISTUSOVI JAZI VSEH LJUDI!
LJUBLJENI KOZMIČNI KRISTUS!
MOGOČNI VNEBOVZETI MOJSTRI,
ŠE POSEBEJ SEDEM MOJSTROV UPRAVITELJEV ŽARKOV!
MOGOČNA KOZMIČNA BITJA!
SEDEM GOSPODARJEV PLAMENA Z VENERE!
SEDEM MOGOČNIH NADANGELOV
IN LEGIJE ANGELOV SVETEGA OGNJA!
SEDEM MOGOČNIH ELOHIMOV!
BITJA ŠTIRIH ELEMENTOV –
ZEMLJE, VODE, ZRAKA IN OGNJA!
LJUBLJENA MATI ZEMLJA!
VES DUH VELIKEGA BELEGA BRATSTVA!
TER VSA VELIKA BITJA, MOČI IN LEGIJE LUČI
IZ VELIKEGA SREDIŠČNEGA SONCA!
PRIDITE! (3x)
v Svojih vidnih, otipljivih Vnebovzetih Mojstrskih Telesih!
Iz Velikega Središčnega Sonca dvignite
in zavihtite
Svoje Kozmične Meče Modrega Plamena,
ki so sijoči kot Tisoč Sonc
in presegajo vsako človeško predstavo!
ODREJAJTE SKUPAJ Z NAMI!
Ohranite naše Odredbe večno dejavne in razširjajoče,
da Luč razsvetli vso Zemljo
in vrhovno vlada z vso Močjo vsemu v tem svetu,
da smo vsi vnebovzeti in svobodni!
213
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Odredbe za uvod v odrejanje
Preden začnete z odrejanjem, še posebej če boste odrejali dlje
časa, se utišajte in izgovorite eno ali več naslednjih Odredb:
-1El Morya
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Pomagaj mi, da pravilno uporabim Zakon,
da pravilno občutim svoje Odredbe
in dosežem želeni rezultat v skladu s Tvojo Voljo!
-2JAZ SEM! (3x) Z VSO BOŽJO LJUBEZNIJO VEM, DA SEM!
Celostno Razsvetljenje, Razumevanje in Dojemanje
Velike Ustvarjalne Besede JAZ SEM,
ki Jo z Modrostjo Vnebovzetih Mojstrov izrazim
in uporabim v vseh svojih dejavnostih za širitev Luči –
– UDEJANJENO! (3x)
-3LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN LJUBLJENI SEDMERI MOGOČNI ELOHIMI!
Izpolnite vse Besede in vso Energijo naših Odredb
s tako sijočo Lučjo, da se razsvetli ves svet!
214
Odredbe Modrega Žarka/Plamena
-4Mojster Čananda
V BOŽJEM IMENU ZAHTEVAM,
da se čudežna Ljubezen Velikega Središčnega Sonca
izlije vame, skozme in okoli mene
ter s Svojim Svetim Ognjem za vedno okrepi
in oplemeniti vso Energijo mojih Odredb!
-5LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VSA VELIKA BITJA IN MOČI LUČI!
Izpolnite me z brezmejno Močjo, ko odpošiljam svoje Odredbe.
Z vsakim mojim Klicem zasijte milijon Svetlobnih Žarkov v vsako
neskladje,
da se raztopi in izniči njegov vzrok, učinek, zapis in spomin.
In ohranjajte večno Popolnost Vnebovzetih Mojstrov
v vsem, s čimer sem v stiku.
-6To, kar bom zdaj odredil, je Zakon!
Nič se ne more vmešati vanj!
Kličem Ljubljeno Mogočno Prisotnost JAZ SEM
za Modrost Življenja, Moč Življenja in Avtoriteto Življenja!
JAZ SEM v skladu s Popolnostjo vsega Življenja,
zato mora biti ta Klic uslišan!
*
Tako Moč Življenja postane dejavna za ustvarjanje točno tega
rezultata.
215
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Priziv Mojstrov Modrega Žarka
Invokacija
V IMENU IN Z MOČJO
Ljubljene Mogočne Zmagovite PRISOTNOSTI BOGA JAZ SEM v sebi,
svojega ljubljenega SVETEGA KRISTUSOVEGA JAZA
in SVETIH KRISTUSOVIH JAZOV vseh ljudi!
V IMENU IN Z MOČJO
ljubljenega Nadangela MIHAELA in Arheje VÉRE,
ljubljenega Elohima HERKULA in AMAZONIE,
ljubljenih Mojstrov EL MORYE,
VELIKEGA BOŽANSKEGA USMERJEVALCA,
LANELLA
in BOGA HIMALAJE,
ljubljenega BOGA SURYE
in Mogočnih ANGELOV MODREGA ORLA S SIRIUSA,
vsega Duha VELIKEGA BELEGA BRATSTVA,
BOŽANSKE MATERE,
ELEMENTALNEGA ŽIVLJENJA - ognja, zraka, vode in zemlje –
ter vseh Velikih Bitij, Moči in Legij Luči
v VELIKEM SREDIŠČNEM SONCU
odrejam:
____________________________________________________
____________________________________________________
*
Tu navedete prošnje zase osebno, za svoje bližnje, za ves svet … Nato
začnete z izgovarjanjem Odredb, ki si jih izberete v tej ali v kateri od drugih
knjig iz serije o JAZ SEM. K Bogu se lahko obrnete tudi s svojimi spontanimi
srčnimi molitvami. Glejte tudi navodila za odrejanje v 3. poglavju ‘Znanost
Izgovorjene Besede’.
Priziv Mojstrov kateregakoli od Sedmih Žarkov lahko naredite pred skupino
Odredb, ki se nanašajo na lastnosti tega Žarka. Priziv Mojstrov Modrega
Žarka naredite, kadar nameravate odrejati Odredbe, ki kličejo in potrjujejo
lastnosti Modrega Žarka: Božja Volja, Zaščita, Moč, Vera, Odločnost, izničenje
nebožanskih stvaritev ljudi …
216
Odredbe Modrega Žarka/Plamena
I. Zaščita
1.
Nepremagljiva Zaščita Svetlobe JAZ SEM!
Nepremagljivo Zaščito Svetlobe zaukažem!
Nepremagljiva Zaščita Svetlobe me varuje sedaj!
Nepremagljiva Zaščita Svetlobe vladaj skozme za vekomaj!
2.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
(Odredbo ponavljamo od tu naprej.)
Varuj, varuj, varuj nas z Ognjem Svoje Ljubezni!
Varuj, varuj, varuj nas s Svojo Zmagovito Prisotnostjo!
Varuj, varuj, varuj nas z Močjo Svoje Luči!
Varuj, varuj, varuj nas s Svojo Sijajno Mogočnostjo!
In zapečati nas varno za vedno v Svojem Diamantnem Srcu Luči!
3.
JAZ SEM, KI SEM!
SEDMERI PLAMEN SEDMIH MOGOČNIH ELOHIMOV,
ki se izrazi tu
za udejanjanje, razširitev in nepremagljivo Zaščito
vseh Dejavnosti Nosilcev Luči na Zemlji
pod vodstvom Vnebovzetih Mojstrov
– takoj zdaj in za vekomaj!
4.
Pogosto pokličite:
LJUBLJENA MOGOČNA ANGELSKA LEGIJA!
Zaščiti vse dobro, kjerkoli sem!
217
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
4.
V IMENU LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM,
KI JAZ SEM,
IN NEPREMAGLJIVE OGNJENE ROKE KOZMIČNEGA KRISTUSA
KLIČEM
NEPREMAGLJIVO ZAŠČITO VEDNO ZMAGOVITE BOŽJE ROKE,
da s svetlobno hitrostjo blisne Zaščito
zmagovitega Kozmičnega Kristusa
v vse Nosilce Luči, skoznje, okoli njih in za njih,
brezmejno povečujočo se vsak trenutek vsakega dne.
VSEMOGOČNI JAZ SEM! (3x)
5.
JAZ SEM nepremagljiva Zahteva Kozmičnega Zakona,
da se Modri Plamen Kozmičnega Kristusa iz Velike Velike Tišine
takoj zdaj bliskovito spusti vsepovsod po svetu,
ga prežari in zaustavi vsako nadaljnjo uničevalnost v njem!
JAZ SEM nepremagljiva Zahteva Kozmičnega Zakona
za sprostitev
Modrega Plamena Kozmičnega Kristusa
iz Velikega Središčnega Sonca
in Modrega Plamena iz Velike Velike Tišine
v človeštvo za njegovo nepremagljivo Zaščito
in Zaščito vsega konstruktivnega v njem
– takoj zdaj vsepovsod za vekomaj!
6.
JAZ SEM Sončna Prisotnost Moči, Zaščite in Zmage Svetega Ognja
nad vsemi neskladji v tem svetu, v katerega atmosferi sem!
In s tem Svetim Ognjem SEM sposoben upravljati atmosfero
zunanjega sveta – vsepovsod za vedno!
218
Odredbe Modrega Žarka/Plamena
II. Zaščita Zemlje
7.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VELIKA LEGIJA VNEBOVZETIH MOJSTROV!
Zahtevam, da Steber Jeklene Bele Luči
in Zid Modrega Plamena
obdata Zemljo s tolikšno Močjo Modre Strele Kozmičnega Kristusa,
da se izničijo vse uničevalne sile, usmerjene nanjo,
in da se na njej izrazi le Božja Zmaga – takoj zdaj in za vekomaj!
Ta Steber Jeklene Bele Luči
in Zid Modrega Plamena okoli Zemlje
sta izpolnjena z nepremagljivim Svetim Ognjem
Kozmičnega Kristusa iz Velikega Središčnega Sonca
in vse nebožansko na Zemlji je izničeno – takoj zdaj in za vekomaj!
8.
JAZ SEM nepremagljiva Zahteva Kozmičnega Zakona,
da Modri Plamen Kozmičnega Kristusa
iz Velikega Središčnega Sonca prežari Zemljo
in okoli nje vzpostavi Obrambni Zid
proti kakršnimkoli vdorom uničevalnih sil!
Naj so zdrobljeni in izničeni vsi načrti
in prizadevanja za karkoli takega!
Naj prav tako prežari svet z dejavno Božjo Voljo.
9.
Kličemo k Legijam Luči –
– brezmejnim Legijam Angelov Herkula, Nadangela Mihaela,
El Morye in Božje Zvezde Sirius –
da s Svojimi dejavnostmi omogočijo Velikemu Belemu Bratstvu
in Njihovim učencem na Zemlji izpolniti Božji načrt.
219
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
10.
Kupola Modrega Plamena
Sanat Kumára
»Predstavljajte si Veliko Kupolo (Nebeški Svod) iz Modrega Plamena,
kako se spušča iz Območja Luči Vnebovzetih Mojstrov in prekrije
Domove, Templje, Šole in druge Ustanove Luči (ki jih imate oziroma
jih boste dobili v last in uporabo), da se jih ne more dotakniti nobeno
neskladje, pomanjkanje ali kakršnakoli nepopolnost. Ta Kupola
Modrega Plamena prav tako varuje vse v teh Ustanovah Luči.
Glejte, kako se iz te Velike Kupole Modrega Plamena, ki jo projicirajo
Mogočna Prisotnost JAZ SEM in Vnebovzeti Mojstri, brezmejno izliva
denar, zgradbe in vse dobre stvari za vaš Blagoslov in Zaščito. In
glejte, kako se to širi, da izpolni vso vašo deželo in ves svet, da je
vsem omogočeno spoznati ta mogočni Kozmični Zakon o JAZ SEM in
Popolnost Vnebovzetih Mojstrov. To je posebna podporna Dejavnost, ki
jo od zdaj naprej potrebujete vsi za okrepitev svojega služenja Luči.«
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Izpolni Kristalno Čašo
in nam izlij to, kar Ti želiš,
da imamo za izpolnitev Tvojega Božanskega načrta!
KUPOLA MODREGA PLAMENA IZ SREDIŠČNEGA SONCA! (3x)
nad naša Posestva, Domove, Templje in Šole Luči,
skoznje in okoli njih
takoj zdaj in za vekomaj SE SPUSTI! (3x)
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Skozi to Kupolo Modrega Plamena UDEJANJI! (3x)
na Božji način popolna zemljišča, bivališča in vse pripomočke
za naše Prostore in Dejavnosti Luči,
PLAČANO V CELOTI! (3x)
TAKOJ ZDAJ, DANES! (3x)
VSEMOGOČNI JAZ SEM! (3x)
220
Odredbe Modrega Žarka/Plamena
III. Moč
11.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VELIKA LEGIJA VNEBOVZETIH MOJSTROV!
Izpolnite moje bitje in svet ter od vseh Nosilcev Luči
z Voljo, Avtoriteto in Močjo
Mogočne Prisotnosti JAZ SEM v Velikem Središčnem Soncu,
da se nepremagljivi Častitljivi Plamen Večne Ljubezni
izraža skozme s tolikšno Močjo,
da se sile teme ne upajo niti od daleč ozreti k meni!
12.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Kličem Skrivno Moč Velike Velike Tišine vase,
da vse v meni in okoli mene vodi s Čudežno Ljubeznijo Večnosti,
ki mi vselej zagotovi Zmago!
JAZ SEM nepremagljiva Moč, Zmaga in Zaščita Velike Velike Tišine,
ki prežarjajo moj svet - vsepovsod za vedno!
13.
Živim, se gibljem in imam svoje bitje v nepremagljivi Sili in Moči
Mojstrstva Svetega Ognja!
14.
V IMENU LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM,
KI JAZ SEM,
IN ZMAGE SVOBODE ZA VSE ŽIVLJENJE!
Zahtevam, zapovedujem, da je nepremagljiva Božja Roka Moči
edina Prisotnost in Moč v mojem bitju in svetu,
skozi katero se vsa moč človeških neskladij razblini
kot meglica pred jutranjim soncem – takoj zdaj in za vekomaj!
221
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
15.
JAZ SEM v Sončni Prisotnosti Svetega Ognja!
Zahtevam, da njena povečujoča se Kristusova Moč
sije v meni in okoli mene
ter udejanji Božji načrt v vsem, kar delam, vsepovsod za vedno!
16.
JAZ SEM! (3x)
Z BOGOM VEM, DA SEM NEPREMAGLJIVA BOŽJA MOČ
povsod, kjerkoli sem!
Mogočna Prisotnost JAZ SEM,
izniči vso moč nebožanskih stvaritev ljudi!
JAZ SEM Božanska Moč Svetega Ognja!
JAZ SEM, z Bogom vem, da JAZ SEM ta JAZ SEM
– Kozmično Bitje Samoohranjujočega Plamena
in Plamena Sedmih Mogočnih Elohimov,
ki zapoveduje izničenje vsega nebožanskega!
JAZ SEM Moč Svetega Ognja,
ki zapoveduje izpolnitev Božanskega Načrta tukaj
s Kozmično Ljubeznijo, Zaščito in Popolnostjo,
ki blagoslovi vse!
IV. Popolnost
17.
Zahtevam, da je moj Elektronski Krog in vse okoli mene
izpolnjeno z Lučjo Vnebovzetih Mojstrov,
v kateri je le Popolnost!
Zapovedujem, da ne glede na zunanje razmere
v sebi vedno vidim nepremagljivo Popolnost,
da se izrazi v vseh mojih dejavnostih – vsepovsod za vedno!
222
Odredbe Modrega Žarka/Plamena
18.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM,
VELIKA LEGIJA VNEBOVZETIH MOJSTROV,
MOGOČNE LEGIJE LUČI,
VELIKA ANGELSKA LEGIJA,
VELIKA KOZMIČNA BITJA
IN VELIKA KOZMIČNA LUČ!
Razplamtite v nas, skozi nas in okoli nas najmogočnejšo Dejavnost
Vašega Kozmičnega Meča Modrega Plamena Božanske Ljubezni!
Osvobodite nas za vekomaj od vsega,
kar bi nas kakorkoli hotelo ovirati
ali zaustaviti celostni Dosežek našega Vnebovzetja v tem utelešenju!
Izpolnite nas z nepremagljivo Vnebovzeto Mojstrsko Čistostjo,
Zaščito, Poslušnostjo, Svobodo, Zmago in Ljubeznijo za vekomaj!
Ohranite našo pozornost na svoji Prisotnosti JAZ SEM,
Vnebovzetih Mojstrih in Kozmičnih Bitjih za vekomaj.
Tako močno nas izpolnite z Vašo mogočno Popolnostjo,
da naša pozornost ne bo nikoli več pritegnjena s čimerkoli,
kar je manj kot Večna Popolnost!
Uporabite vsak trenutek našega časa
za širitev Vaše Popolnosti in Svobode skozi nas za blagoslov vseh!
Sprostite mogočno Popolnost Kristalne Zlate Dobe skozi nas
za udejanjanje Božanskega načrta Vnebovzetih Mojstrov
za Slovenijo in vso Zemljo zdaj!
In izpolnite vso Zemljo s Svojim mogočnim Veličastjem za vekomaj!
VSEMOGOČNI JAZ SEM! (3x)
19.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Zahtevam Popolnost v vse, kar danes delam!
In to Popolnost varujem z Močjo Angelske Legije!
223
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
V. Za otroke in mladino
20.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM,
VELIKA LEGIJA VNEBOVZETIH MOJSTROV,
VELIKA KOZMIČNA BITJA,
VELIKA ANGELSKA LEGIJA,
SVETI KRISTUSOVI JAZI VSEH LJUDI,
ŠE POSEBNO OTROK IN MLADINE!
Varujte življenja mladine in vseh prihajajočih otrok!
Izničite vse izobraževalne dejavnosti,
ki ne učijo v skladu z Božjimi nauki!
Naj je Božji Načrt za vse prihajajoče generacije na Zemlji izpolnjen
in naj so vsi zapečateni v Plameneče Sonce
Čistosti, Ljubezni in Zmage Kozmičnega Kristusa!
Naj so vsi vedno nepremagljivo zaščiteni pred vsem,
kar jih hoče oropati njihove Čistosti in Svobode!
21.
Bog, Mogočna Prisotnost JAZ SEM,
vlada in upravlja z nepremagljivo Močjo,
vsemogočno Zmago, večno Avtoriteto
in brezmejno Zaščito
v vseh otrocih in mladini ter okoli njih!
Raztaplja in izničuje
vse nebožanske predstave, želje, navade, čustva, stvaritve
in vse, kar ni od Luči,
še posebno vse omejitve, težave in borbe,
njihove vzroke, učinke, zapise in spomine,
preden lahko delujejo, se približajo in še bolj vmešajo v Življenje!
In naj se to UDEJANJI! (3x)
– takoj zdaj in za vekomaj!
224
Odredbe Modrega Žarka/Plamena
22.
JAZ SEM Vstajenje in Življenje!
Mladina naše dežele in vsega sveta je osvobojena vseh drog
takoj zdaj in za vekomaj!
Mladina naše dežele in vsega sveta je osvobojena vse uničevalne
glasbe takoj zdaj in za vekomaj!
S Čistostjo Modre Strele Ognjenega Kristusa!
Z Ljubeznijo Modre Strele Ognjenega Kristusa!
Z Mirom Modre Strele Ognjenega Kristusa!
S Svobodo Modre Strele Ognjenega Kristusa!
VSEMOGOČNI JAZ SEM! (3x)
VI. Vzpostavitev Božje vlade v svetu
23.
Zahtevam, da Sedem Mogočnih Elohimov,
Sedem Mogočnih Gospodarjev Plamena z Venere,
Sedem Mogočnih Mojstrov Gospodarjev Žarkov
in Sedem Mogočnih Nadangelov
upravlja in usmerja vse vlade v svetu
ter odstrani vse, ki zanikajo Boga!
Odstranite vse horde zla vsepovsod za vedno!
24.
Zahtevam, da Sončna Prisotnost
nepremagljivega Zaščitnega Plamena Vnebovzetih Mojstrov
varuje vse Božje v vseh svetovnih vladah,
zasije vse Božje Blagoslove človeštvu,
ga ohranja pod Svojim okriljem in vodi
– vsepovsod za vedno!
225
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
VII. Osvoboditve izpod tiranije nebožanskih sil
Modri Žarek je Žarek Moči, Zaščite in Osvoboditve izpod tiranije
nebožanskih sil. Zato so v tej knjigi podane tudi Odredbe za
odstranitev teh sil (t.j. za prenehanje vojn, za izničenje drog in mrež
za njihovo širitev, za odstranitev entitet, za osvoboditev naših bitij
od vseh slabih lastnosti in od vseh vplivanj zunanjega sveta …) – za
odstranitev nebožanskih sil astralnega sveta iz naših bitij in svetov
ter s planeta Zemlje. Odredbe za te namene odpošljemo odločno,
silovito, a z notranjim Mirom in Ljubeznijo.
25.
Zaščita Modre Strele
O Bog, JAZ SEM (3x) Ti zvest!
MOJA LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM,
SVETI KRISTUSOVI JAZI VSEH LJUDI,
VELIKA LEGIJA VNEBOVZETIH MOJSTROV,
LJUBLJENI JEZUS, SAINT GERMAIN, EL MORYA,
MAHA ČOHAN, VELIKI BOŽANSKI USMERJEVALEC:
Kličem k Vam
za nepremagljivo Zaščito Modre Strele
Kozmičnega Kristusa iz Velikega Središčnega Sonca
ter od Angelov Modre Strele in Angelov Meča Modrega Plamena
ljubljenega Nadangela Mihaela
v vse, skozi vse, okoli vsega v mojem bitju in svetu
ter od vseh Nosilcev Luči.
Usmerite Žarek Modre Strele v vse sile teme in njihova sredstva.
V BOŽJEM IMENU JAZ SEM
IN V VAŠEM IMENU JIM REČEM:
‘Ve ste brez moči! (3x)
Bog Vsemogočni je edina Dejavna Moč! (3x)
JAZ SEM (3x) vsepovsod dejavna Božanska Ljubezen, ki ohranja
vse Življenje v Večnem Plamenu Popolnosti!’
Ljubljeni JAZ SEM! (3x)
226
Odredbe Modrega Žarka/Plamena
26.
Zaščita Križa Modrega Plamena
V IMENU IN Z MOČJO PRISOTNOSTI BOGA, KI JAZ SEM,
TER S PRIVLAČNO MOČJO SVETEGA OGNJA V SEBI,
kličem Mogočno Prisotnost in Moč
Križa Modrega Plamena Vnebovzetih Mojstrov
kot Nepremagljivi Ščit Kozmične Luči,
ki bo deloval kot Mogočni Steber Zaščite Modrega Plamena
skozi vso mojo zavest, bitje in svet 24 ur na dan!
Odredba:
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
V IMENU BOŽANSKE PRAVIČNOSTI IN MILOSTI,
V IMENU KRISTUSA,
V IMENU VEDNO ZMAGOVITE BOŽJE LUČI
pravim vsem padlim bitjem in nebožanskim stvaritvam:
»Vi ste brez moči! Vaš čas se je iztekel!
Bodite razgrajeni in izbrisani z Zemlje za vekomaj!«
JAZ SEM! (3x) z vso Božjo Lučjo in Ljubeznijo vem, da
JAZ SEM Kozmična Zmaga in Moč Luči vsepovsod za vedno!
*
Navodila:
Ko odpošiljamo sledečo Odredbo, z desno roko pri vsaki ponovitvi po
3-krat zarišemo znamenje Križa v atmosfero na določenih mestih in si
predstavljamo Njegovo Modro Plamenečo Resničnost na teh posameznih
mestih. Mesta, kamor zarišemo Križ z roko, si sledijo takole:
● Ko 1. izgovarjamo Odredbo – z roko 3-krat naredimo Križ pred seboj.
● Ko 2. izgovarjamo Odredbo – z roko 3-krat naredimo Križ za seboj.
● Ko 3. izgovarjamo Odredbo – z roko 3-krat naredimo Križ na svoji levi.
● Ko 4. izgovarjamo Odredbo – z roko 3-krat naredimo Križ na svoji desni.
● Ko 5. izgovarjamo Odredbo – z roko 3-krat naredimo Križ pod seboj.
● Ko 6. izgovarjamo Odredbo – z roko 3-krat naredimo Križ nad seboj.
● Ko 7. izgovarjamo Odredbo – z roko 3-krat naredimo Križ v središču
svojega bitja, sredi svojih prsi. ● 8. in 9. Odredbo izgovorimo še dvakrat
brez risanja Križa, tako da je vse skupaj devet ponovitev Odredbe.
Ob izgovarjanju Odredbe (ponavljamo od oznake Odredba) rišemo Križ
Modrega Plamena na treh mestih na začetku Odredbe, kjer izgovarjamo
‘V IMENU …’.
227
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
27.
Osvoboditev od astralnih vplivanj
V IMENU PRISOTNOSTI BOGA, KI JAZ SEM,
IN S PRIVLAČNO MOČJO SVETEGA OGNJA, GOREČEGA V MENI,
ODREJAM:
Ljubljeni Nadangel Mihael, Mogočni Herkul,
ljubljeni Veliki Božanski Usmerjevalec
in Vaše Legije Angelov Modre Strele;
Velike Zmagovite Legije
in Mogočni Modri Orel z Božje Zvezde Sirius:
V Imenu Jezusa Kristusa in Sedmih Mogočnih Elohimov
zavihtite svoje mogočne Meče Modrega Plamena ter
PRESEKAJTE SPONE IN OSVOBODITE ME! (3x)
od vsega, kar je manj kot Kristusova Zmaga!
*
ZASIJTE BREZMEJNO ŽARKOV KOZMIČNE LUČI,
MODRE STRELE
IN VIJOLIČNEGA OČIŠČEVALNEGA PLAMENA
V, SKOZI IN OKOLI VZROKA IN JEDRA:
(Ponovite zadnje štiri vrstice pred vsakim odstavkom.)
1 - vseh iluzij, neuravnovešenih duševnih stanj, miselnih in
čustvenih manipulacij, duševnih agresij in projekcij, luninih in
astroloških vplivov, samoustvarjenih omejitev, živalskih nagonov
v mojih štirih nižjih telesih, oblastnosti, kritiziranja, obtoževanja,
obsojanja in malodušja;
2 – vseh demonov, neutelešenih astralnih duš, popačevalcev
dušne matrice, padlih angelov, ujetih in uporniških elementalov,
astralnih energij;
3 – vseh urokov, črne magije, vuduja, satanizma, sil zla;
4 – vse sebičnosti, samoljubja, samooboževanja in
samozaslepljenosti;
5 – vseh dvomov in strahov, neskladij, zaskrbljenosti, živčne
napetosti, jeze, pohlepa, nesrečnosti, hinavščine, nečistih
motivov srca in želja;
228
Odredbe Modrega Žarka/Plamena
6 – vseh zamer, vznemirjenosti, čustvenosti, samopomilovanja,
kompleksa manjvrednosti in večvrednosti, ljubosumja, ničevosti,
človeškega upiranja;
7 – vse obsedenosti, norosti, shizofrenije, psihoz in nevroz,
biokemijskega neravnotežja in virusov, ki povzročajo čustveno,
miselno in fizično neravnovesje;
8 – vseh samouničevalnosti, samomorilskih teženj, upora proti
Bogu in Kristusu, želja po propadu in smrti, samopopustljivosti,
občutka borbe, občutka nepravičnosti, občutka ločenosti od
Boga, ošabnosti, bolezni in smrti;
9 – vseh stvari in ljudi, ki bi hoteli nasprotovati Čistosti moje
Kristusove podobe.
*
Goreče molim za svojo Božje – Zmagovito Svobodo
od vseh osebnih in planetarnih zagonov,
ki so škodljivi, omejujoči in uničevalni za mojo dušo.
Prosim, da mi je dana Kristusova Moč, ki jo izžareva Herkul,
da v Imenu JAZ SEM, KI SEM, premagam vse nebožansko,
ki me hoče odvrniti od izpolnitve mojega Božanskega načrta
še posebej od ______________________________
(tu vstavite nebožanske navade, ki omejujejo vašo Svobodo biti svoj Resnični Jaz).
In kličem k ljubljeni Mogočni Astrei,
da sklene Svoj Kozmični Krog Modrega Plamena
in zavihti Svoj Meč Modrega Plamena
okoli moje zavesti, bitja in sveta ter od vseh v moji družini
in vseh Božjih otrok Luči, ki se razvijajo na tem planetu.
Storite to in IZNIČITE (3x)
vzroke, učinke, zapise in spomine vsega nebožanskega
– preden lahko še kdajkoli deluje, se nam približa
ali vdre v katerikoli del Življenja.
Zdaj zamenjajte vse nebožansko s Kozmičnim Troedinim Plamenom
v vsej moči Tisočlistnega Plamena Svete Ljubezni Svetega Ognja
v zmagoviti Kozmični Moči potrojeno vsak trenutek vsake ure,
da smo vsi popolnoma vnebovzeti v Luči in Svobodni.
Ljubljeni JAZ SEM! (3x)
229
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
28.
V IMENU LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM
V SRCU VELIKEGA SREDIŠČNEGA SONCA
IN V IMENU KRISTUSA V SEBI!
Zahtevam razširitev Božje Zavesti v svoji duši, umu,
štirih nižjih telesih, čakrah, Skrivnem Svetišču Srca in svetu.
Kličem Božjo Voljo iz Velikega Središčnega Sonca.
Kličem za ponovno okrepitev te Volje v sebi.
V IMENU IN Z VSO MOČJO EL MORYE
IN VELIKIH MANUJEV – ZAKONODAJALCEV ČLOVEŠTVA:
BOGA HIMALAJE, VAIVASVATE MANUJA, BOGA MERUJA IN
VELIKEGA BOŽANSKEGA USMERJEVALCA
NAJ ZASIJE LUČ DESET TISOČIH SONC! (3x)
(Ponovite zadnjo vrstico pred vsakim odstavkom.)
1 – Zvežite sile, ki se upirajo Božji Volji!
2 – Zahtevamo izničenje ponosa uma in ega ter oblastnosti,
domišljavosti in goljufivosti!
3 – Zahtevamo izničenje vsega upora proti Božjemu Zakonu!
Zahtevamo izničenje vse neposlušnosti in kljubovanja temu Zakonu.
Zahtevamo izničenje vse zavisti, ljubosumja in nevednosti!
4 – Zahtevamo izničenje neodločnosti, samopomilovanja
in samoobsojanja! Zahtevamo izničenje vse nehvaležnosti,
nevljudnosti in nespoštljivosti do Plamena Vsemogočnega Boga!
Zahtevamo izničenje vse nepravičnosti in občutka, da se nam je
zgodila krivica! Zahtevamo izničenje onečaščanja vsega, kar je
Božja Pravičnost!
5 – Zahtevamo izničenje vse neresničnosti! Zahtevamo izničenje
nepoštenosti in spletkarjenja! Zahtevamo izničenje posvetnega
uma in njegove sebičnosti, samoljubja, pohlepa in samointeresa
v duhovni in fizični zaslepljenosti! Zahtevamo izničenje zamer in
maščevalnosti!
6 – Zahtevamo izničenje vseh agresivnih miselnih vplivanj!
Zahtevamo izničenje vse zahrbtnosti in živalskih nagonov!
7 – Zahtevamo izničenje pojava smrti in vere vanj - vsepovsod za vedno!
230
Odredbe Modrega Žarka/Plamena
29.
JAZ SEM Čuvar!
Nadangel Mihael
V IMENU OČETA
IN SINA
IN SVETEGA DUHA,
V IMENU
BOŽANSKE MATERE
ODREJAM:
JAZ SEM Mihael!
JAZ SEM Čuvar! (3x)
V Kristusu lahko storim vse!
V Bogu so mi mogoče vse stvari!
Lahko zmagam in bom zmagal!
JAZ SEM Čuvar!
Prodiram naprej v Božjem Imenu.
JAZ SEM Čuvar!
Kličem Legije Sedmih Nadangelov
za Zaščito vsega, kar je od Luči na Zemlji.
JAZ SEM Čuvar v Imenu Nadangela Mihaela! (3x)
In v Njegovem Imenu se postavim za mladino sveta,
da jo obvarujem pred smrtjo in peklom:
alkoholom, nikotinom, mamili, sladkorjem, lažmi ● od ljudi
ustvarjenimi entitetami in neutelešenimi astralnimi dušami
● hierarhijo padlih angelov ● uničevalno glasbo ● samomori ●
spolno izprijenostjo in vsako sprevrženo uporabo energij
Svetega Ognja Božanske Matere!
●
JAZ SEM Čuvar! (3x)
V Imenu Svetega Trojstva
se zavzemamo za Zmago Božanskega v tem svetu!
231
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
30.
Zaščita s Kristalno Modro Kupolo
El Morya
V IMENU
LJUBLJENE PRISOTNOSTI BOGA JAZ SEM V SEBI,
SVOJEGA LJUBLJENEGA SVETEGA KRISTUSOVEGA JAZA,
LJUBLJENEGA JEZUSA KRISTUSA,
LJUBLJENEGA EL MORYE
jaz, ____________________ (naveditesvoje ime)
kličem za vzpostavitev Kristalno Modre Kupole
nad svojim domom, avtom, delovnim prostorom
in nad vsakim Nosilcem Luči na Zemlji,
da se naša polja moči zapečatijo
in tako zaščitijo pred vsako izgubo Luči.
Prosim, da je ta Kupola Zaščita naših Žarišč in Življenj zdaj.
Zapovedujem, da je dejavnost Modre Strele usmerjena v situacije
mamil, spolnih izprijenosti, organiziranega kriminala, brezbožnih
izobraževanj, splavljenja otrok, izkoriščevalnosti svetovnih vlad,
verskega fanatizma, podkupovanj v sodniških in bančnih poslih,
revščine, lakote, množične brezposelnosti, vojn, malodušja
do trpečih, popačenega in pristranskega informiranja skozi
kakršnekoli medije z namenom vplivanja na javno mnenje.
Prosim za vzpostavitev te Kristalno Modre Kupole
v skladu s sveto Božjo Voljo.
31.
JAZ SEM nepremagljiva zahteva Kozmičnega Zakona,
da gre Modri Plamen iz Srca Velike Velike Tišine po vsem svetu
ter odstrani iz njega zver alkohola,
zver tobaka
in zver mamil
takoj zdaj in za vekomaj!
232
Odredbe Modrega Žarka/Plamena
VIII. Izničenje nebožanskih stvaritev
32.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Zahtevam, da so z Modro Strelo Kozmičnega Kristusa
izničeni vse sovraštvo
ter vsi pritiski neskladij in zmede v atmosferi Zemlje
- vsepovsod za vedno!
33.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN LJUBLJENI VNEBOVZETI MOJSTRI!
Zaobjemite vsakega učenca Luči v Svoj Plamen celostnega Poguma
in IZNIČITE! (3x) vse nebožansko v naših čustvenih telesih
še posebno vse, kar je bilo označeno
z dvomom, strahom, sebičnostjo in sovraštvom!
Zamenjajte vse to z Vašim Kozmičnim Plamenom in Lučjo
– takoj zdaj in za vekomaj!
VSEMOGOČNI JAZ SEM! (3x)
34.
Ko vašo pozornost pritegnejo nebožanske razmere, recite:
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
LJUBLJENI GOSPODARJI PLAMENA Z VENERE
IN VSI, KI USMERJATE MODRO STRELO KOZMIČNEGA
KRISTUSA NA ZEMLJO!
Zamahnite v te razmere!
Izničite jih!
Zaustavite njihov nadaljnji obstoj!
Zaustavite njihove uničevalnosti na katerikoli del Življenja!
233
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
35.
Preprečitev vojnih načrtov
Pokličite k svoji Mogočni Prisotnosti JAZ SEM, da prepreči vojne
načrte padlih angelov. In Legije Angelov pod vodstvom Nadangela
Mihaela se bodo odzvale:
»Naš namen je, da te padle zgrabimo in zvežemo ter odvedemo pred
sodišče Svetega Ognja na Siriusu še preden se dobro zavedajo, kaj jih
je doletelo. Zato potrebujemo Klice vas, Bojevnikov Luči na Zemlji.«
*
V IMENU SVOJE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM
IN SVETEGA KRISTUSOVEGA JAZA
pozivam vse, ki upravljajo atomsko orožje na Zemlji,
da prenehajo s svojimi uničevalnimi nakanami in dejavnostmi.
Vsemogočni Bog, zgrabi in zveži vse, ki upravljajo orožje sveta
in katerih namen je razstreliti Zemljo in uničiti človeštvo.
Naj so zaustavljeni še preden lahko zanetijo kakršnokoli novo vojno.
Ljubljena Mogočna Prisotnost JAZ SEM,
kličem k Tebi, da preprečiš vse načrte in dejavnosti padlih angelov.
IX. Modri in Vijolični Plamen
Modri Žarek lahko uporabimo v kombinaciji z Vijoličnim ali s
katerimkoli drugim Žarkom oziroma Plamenom.
36.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Pazi na moj jezik! Naj nikoli ne kritiziram, obtožujem ali obsojam
nobene osebe, mesta, situacije ali stvari!
Sezi k meni s Svojo Roko in odstrani vse kritike, obtožbe,
obsodbe ali karkoli nebožanskega, ki sem jih dopustil v svojem
bitju in svetu!
Izniči jih vse s Kozmičnim Vijoličnim Očiščevalnim Plamenom
in Spiralnim Modrim Plamenom Vnebovzetih Mojstrov.
Nato pazi, da nič več ne sprevržem Tvoje čiste Energije,
ki teče skozi moje bitje in svet.
VSEMOGOČNI JAZ SEM! (3x)
234
Odredbe Modrega Žarka/Plamena
37.
Očiščenje Zemlje
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN LJUBLJENI VNEBOVZETI MOJSTRI!
Ogrnite me s Svojim Čudežnim Plaščem,
Svojim Ogrinjalom Mojstrstva
in nepremagljive Svobode Ljubezni
Vijoličnega Plamena in Modrega Plamena!
Zahtevam, da Vaš Spiralni Modri Plamen
in Vijolični Očiščevalni Plamen obdata vso Zemljo!
Zavrtite njuno večno Očiščevalno Moč skozi vso Zemljo
in okoli vsakogar na njej,
da je človeštvo sposobno spregledati, se prebuditi
ter zopet videti Luč, vstopiti vanjo
in pozabiti, da so kdajkoli obstajale sence!
*
Predstavljajte si Zemljo, zaobjeto z Vijoličnim Očiščevalnim
Plamenom. Okoli tega se vrtinči Modri Plamen Vnebovzetih Mojstrov!
Glejte, kako raztapljajoča Moč v trenutku izniči vse, kar je bilo ali je
od vojn! Glejte, kako so vse nečistoče, vse bolezni, vsaka nepopolnost
ali neskladje potegnjeni v To in odstranjeni iz obstoja vsepovsod!
X. Narava
38.
V IMENU LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM,
KI JAZ SEM!
Kličem dejavnost nepremagljive Božje Roke, da odstrani vse
uničevalnosti iz narave!
Kličem nepremagljivo Božjo Roko, da odstrani vse, kar oskrunja
Blagoslove, ki jih je Bog dal tu!
Kličem nepremagljivo Božjo Roko, da preplavi z Blagoslovi vse,
ki utrjujejo nepremagljivo Božjo Zaščito!
in naj so ti Blagoslovi uporabljeni za izpolnite Božanskega Načrta
vsakogar na Zemlji in od Vnebovzete Legije!
235
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
39.
Očiščenje telesa
vizualizacija
Za osvoboditev telesa od vseh odvečnih in neskladnih snovi ter
vseh napačnih kemičnih dejavnosti:
*
Predstavljajte si, kako Vijolični Očiščevalni Plamen prehaja
skozi vaše fizično telo. Nekaj trenutkov ohranjajte to vizualizacijo
in občutite globoko, kot le morete, njegovo zagonsko Prisotnost
skozi fizično telo in okoli njega v polmeru enega metra v vse smeri.
Znotraj tega glejte Spiralni Modri Plamen Vnebovzetih Mojstrov,
ki se zelo hitro vrti. Glejte, kako izginjajo vse odvečne snovi,
izrazi in zapisi starosti, obremenitev, stisk in omejitev, nečistosti,
neskladja in napetosti.
Ko blisnete Vijolični Očiščevalni Plamen in gledate Spiralni Modri
Plamen v njem, glejte, kako vse snovi, ki niso čiste, svobodne,
samorazsvetljene in lepe kot Sveti Kristusov Jaz, zapuščajo telo
skozi vrh glave s tem Vijoličnim Očiščevalnim Plamenom prav
kakor dim ali sence. Glejte, kako te snovi odhajajo, in vi ste sijoči
in samorazsvetljeni kot vaš Sveti Kristusov Jaz, žareč v Svojih
zaslepljujočih odlikah.
Ko ohranjate to vizualizacijo ter občutite v sebi in v določeni
razdalji okoli sebe to Dejavnost, se takoj izničijo vsa neskladja, ki
ste jih s svojo pozornostjo pritegnili k sebi.
40.
Zdravje
V trenutku, ko zaznate stisko v telesu, recite:
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Zamahni s Svojim Mečem Modrega Plamena v to neskladje
in ga odstrani iz Univerzuma,
da se ne more dotakniti nobenega drugega dela Življenja!
Izpolni me z Zmago,
ki ozdravi in osvobodi mene ter vse, kjerkoli sem!
236
Odredbe Modrega Žarka/Plamena
41.
V IMENU KRISTUSA,
V IMENU MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM!
Kličem k celotnemu Duhu Velikega Belega Bratstva,
da okoli mene sklene svoje Kozmične Kroge Modrega Plamena
in zavihti Meče Modrega Plamena
sijočega kot tisoč Sonc iz Velikega Središčnega Sonca.
Zasijte brezmejno Kozmično Luč,
Žarke Modre Strele
in Vijolični Ogenj
v, skozi in okoli vsega, kar ni od Luči v mojih štirih nižjih telesih,
v mojem polju karmičnih bremen*,
v moji srčni čakri in v vseh mojih čakrah
ter v moji celotni zavesti, bitju in svetu!
XI. Jutro - večer
42.
Ko greste zvečer k počitku, recite:
*
Prihajam k počitku
v nepremagljivi Častitljivi Plamen Velike Velike Tišine!
Obdan SEM z njegovo nepremagljivo Zaščito
za vekomaj!
Zjutraj:
*
Prebujen SEM!
Vstanem! Sijem!
Prežarja me Plamen Popolnosti!
V meni in nad menoj je Veličastje Kristusa,
ki sprošča Svojo Moč skozme za vekomaj!
* polje karmičnih bremen se nahaja v auri okoli spodnjega dela telesa tj. od
pasu navzdol.
237
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
XII. Božja Volja
43.
JAZ SEM Božja Volja vsepovsod udejanjena!
JAZ SEM Božja Volja nadvse popolna!
JAZ SEM Božja Volja tako čudovita in čista!
JAZ SEM Božja Volja, katere Moč je vrhovna!
44.
Gospod! Tukaj SEM, da izpolnim Tvojo Voljo!
Ne moja volja (3x), temveč Tvoja Volja naj se zgodi!
O Bog, Tvoja Volja je dobra! (3x)
Aleluja Amen!
238
Odredbe Modrega Žarka/Plamena
Sklep odrejanja
Ko končamo odrejanje, naredimo sklepno sprejetje udejanjanja
Odredb in Zaščito Energij Luči, ki smo jih prejeli:
Sprejetje
In z vso vero to zavestno sprejmem udejanjeno, udejanjeno,
udejanjeno! (3x)
Zaščita
Vse, kar smo odrejali in prosili zase,
odrejamo in prosimo za vsakogar na Zemlji
ter za vse, ki se bodo utelesili nanjo v prihodnosti,
da vsa Zemlja sije večno Zmago in Luč
Ljubljene Mogočne Prisotnosti JAZ SEM,
pôje večno Pesem Radosti in Navdušenja Luči
ter je za vedno v Miru!
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Zaščiti vso Luč,
ki smo jo zdaj prejeli od Tebe
kot Tvoj odgovor na naše Odredbe.
Prežari in obdaj nas – ter vse Tvoje Darove nam –
z Modrim Plamenom Božje Zaščite,
da vse to služi le izpolnitvi
Tvojega Božanskega načrta na Zemlji!
Zahvaljujemo se Ti,
da se vedno odzoveš na vsak naš Klic!
239
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
v
w
x
y z
{
|
u
}
~
uvuu
ux
uw
uy
uz
240
Lokacije Zatočišč Mojstrov
Lokacije Zatočišč Mojstrov
1 – Zatočišče Elohima Rožnatega Žarka – Elohim Orion in Amora - nad
Winnipeškim jezerom (Winnipeg), Kanada
2 – Tempelj Vere in Zaščite / Tempelj Nadangelov Modrega Žarka Nadangel Mihael in Arheja Véra - nad kanadskim gorovjem, blizu mesta
Banff in jezera Luise, jugozahodno od mesta Calgary, jugozahod Kanade
3 – Zatočišče Božanske Matere - Mojstrica Venera – nad Royal Teton
Rančem, jugozahodni del Montane, ZDA
4 – Zatočišče Royal Teton – Lanto / Mojster Gospodar Rumenega Žarka,
Konfucij in Veliko Belo Bratstvo – v gori in nad goro Grand Teton v
narodnem parku Yellowstone, Wyoming, ZDA
5 – Zatočišče Nadangelov Belega Žarka – Nadangel Gabriel in Arheja
Upanje –med mestom Sacramento in goro Šasta, S Kalifornija, ZDA
6 – Štiri Zatočišča v južnem delu gorske verige Skalno gorovje
(Rocky
Mountains),
Kolorado,
ZDA:
•
Katedrala
Vijoličnega
Plamena – Omri-Tas • Votlina Simbolov – Saint Germain – v gori
Table Mountain • Zatočišče za najstnike – Veliko Belo Bratstvo
• Zatočišče Boga Tabor – blizu mesta Colorado Springs
7 – Zatočišče Elohima Modrega Žarka – Elohim Herkul in Amazonia nad goro Half Dome na zahodu gorovja Sierra Nevada, Kalifornija, ZDA
8 – Zatočišče apostola Janeza nad Arizonsko puščavo in Zatočišče
Mojstra Eriela v Arizoni
9 – Tempelj Kristalno-Rožnatega Plamena / Žarka – Nadangel Čamuel in
Arheja Dobrotljivost (Charity) – nad mestom St. Louis, Missouri, ZDA
10 – Zdravilno Zatočišče - Mojstrica Meta – nad New England, severo
zahodni del ZDA
11 – Rožnati Tempelj - Mojstrica Nada – nad mestom Bedford, Massachusetts,
ZDA
12 – Tempelj Sonca – Boginja Svobode – nad New Yorkom, ZDA
13 – Tempelj Miru / Tempelj Elohima Škrlatno-Zlatega Žarka – Elohim
Miru in Aloha – nad Havajskimi otoki
14 – Tempelj Očiščenja / Tempelj Nadangelov Vijoličnega Žarka Nadangel Zadkiel in Sveta Ametist – nad Kubo
15 – Tempelj Razsvetljenja – Bog in Boginja Meru – nad Sončnim otokom
v jezeru Titikaka v Andih, na meji Peru-Bolivija, Južna Amerika
16 – Svetišče Veličastja – Boginja Luči – nad gorovjem Andi, Argentina
17 – Zatočišče Elohima Belega Žarka – Elohim Čistosti in Astrea – nad
Zalivom Nadangelov v Belem morju ob mestu Arhangelsk, Rusija
18 – Zatočišče Elohima Rumenega Žarka - Elohim Kasiopej in Lumina
– nad zahodno Spodnjo Saško (Saksonijo), severozahodna Nemčija
19 – Zatočišče Mojstra Lanella - nad mestom Bingen ob reki Ren (Rhein)
blizu Fankfurta, zahodna Nemčija
241
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
u{
u|
u
} vx
vu v
t
vy
vv
vw
vz
v{
v}
v|
wt
wu
wv
ww
wx
242
Lokacije Zatočišč Mojstrov
20 – Zatočišče Boga Švicarskih Alp – v gori Monte Rosa, južna Švica
21 – Zatočišče Mojstra Pariza - Pariz, Francija
22 – Grad Svobode (Le Château de Liberté) – Pavel Beneški / Mojster
Gospodar Rožnatega Žarka – blizu mesta Marseille, južna Francija
23 – Zatočišče Nadangelov Zelenega Plamena - Nadangel Rafael in
Marija – nad Fátimo, Portugalska
24 – Zatočišče Nadangelov Škrlatno-Zlatega Plamena – Nadangel Uriel
in Aurora – nad gorovjem Tatra južno od mesta Krakov, Poljska
25 – Dvorec Rakoczy in Tempelj Malteškega Križa – Veliki Božanski
Usmerjevalec in Saint Germain / Mojster Gospodar Vijoličnega Žarka
– nad gorovjem Karpati v Transilvaniji, Romunija
26 – Zatočišče Kraljice Luči - nad mestom Messina, Sicilija
27 – Tempelj Resnice - Hilarion / Mojster Gospodar Zelenega Žarka in
Boginja Resnice (Pallas Athena) – nad Kreto, Grčija
28 – Tempelj Vstajenja – Jezus in Marija – nad Jeruzalemom, Izrael
29 – Perzijsko Zatočišče – v osrednjem delu Irana
30 – Tempelj Vnebovzetja – Serapis Bey / Mojster Gospodar Belega
Žarka – nad Luksorjem, Egipt
31 – Arabsko Zatočišče - Jezus in Nada / Mojstrica Gospodar ŠkrlatnoZlatega Žarka – nad Arabsko puščavo v osrednjem delu Arabije
32 – Zatočišče Boginje Pravičnosti - nad Gano, srednja Afrika
33 – Zatočišče Elohima Vijoličnega Žarka – Elohim Arktur in Viktorija
– nad mestom Luanda, Angola
34 – Zatočišče Boginje Čistosti - nad Madagaskarjem
35 – Zatočišče Oromasisa in Diane - nad polotokom Kamčatka
36 – Zatočišče Elohima Zelenega Žarka - Elohim Kiklopej in Virđinija
– nad območjem Altai, nad tromejo Rusije, Kitajske in Mongolije
37 – Zatočišče Šambala - Gautama Buda in Sanat Kumára – nad puščavo
Gobi, Kitajska
38 – Tempelj Usmiljenja – Kuan Yin – nad Pekingom, Kitajska
39 – Zatočišče Nadangelov Rumenega Žarka – Nadangel Jofiel in Kristina
– južno od velikega kitajskega zidu blizu mesta Lanchow, Kitajska
40 – Žadasti Tempelj - jugovzhodni del Kitajske
41 – Katedrala Narave oziroma Tempelj Razsvetljenja – Kuthumi – nad
jezerom Dal Lake ob mestu Srinagar, podnožje Himalaje, Kašmir, Indija
42 – Dve Zatočišči v zahodnem delu Himalaje, Indija: • Palača Luči –
Mojster Čananda • Votlina Luči – Veliki Božanski Usmerjevalec
43 – Štiri Zatočišča nekje v Himalaji: • Zatočišče Maitreje • Zatočišče
Modrega Lotosa – Bog Himalaja • Zatočišče Vaivasvate Manuja • Palača
Belega Marmorja – Veliko Belo Bratstvo
44 – Zatočišče Djwala Kula - v Tibetu
45 – Zatočišče Kuthumija – nad mestom Shigaste (Xigaze), Tibet
46 – Tempelj Božje Volje – El Morya / Mojster Gospodar Modrega Žarka –
243
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
wy
wz
w{
w|
w}
xu xx
xt
xv xwxy
xz
x{
x|
244
Slovar izrazov
nad mestom Darjeeling v podnožju Himalaje, vzhodno od Nepala, Indija
47 – Tempelj Tolažbe – Maha Čohan – nad Šri Lanko
48 – Sveto Zatočišče Modrega Plamena – Bog Surya – Otočje Fidži v
Tihem oceanu
Slovar izrazov
Alfa in Omega – Vladar Vesolja (Raz 1:8); Božanska celost Boga OčetaMatere, ki se v Razodetju omenja kot ‘Začetek in Konec’ (Raz 21:6; 22:13);
Sončna Logosa, ki ohranjata ravnotežje Moško-Ženske narave Božanstva
v Velikem Središčnem Soncu Vesolja. Skozi Univerzalnega Kristusa je
Oče Izvor in Mati Izpolnitev ciklov Božje Zavesti, izražene skozi Duhovnomaterialno Stvarstvo.
Angeli (iz grške besede angelos: sel) – Božanska Bitja, Glasniki, Znanilci;
Seli Luči, poslani od Boga, da prinesejo ljudem Njegovo sporočilo. Ščitijo,
vodijo, svetujejo, zdravijo, opozarjajo, podpirajo Božje otroke na poti
Domov. Zaradi visoke nihajne duhovne frekvence so večinoma nevidni za
ljudi. Ustvarjeni so, da nam pomagajo razviti naše Božanske sposobnosti
ter da varujejo Žarišča Svetega Ognja in Dejavnosti Luči v svetu. Z
Avtoriteto svojega Svetega Kristusovega Jaza jim lahko naročimo, kaj
naj naredijo za nas. So izvrševalci Božjih nalog, ki jih dobijo neposredno
od Boga, Nadangelov ter Vnebovzetih in Kozmičnih Mojstrov. Obstajajo
razni redi Angelov: Serafi, Kerubi, Deve, Nadangeli …
Arheje – Plameni Dvojčki, Božanske dopolnjevalke Nadangelov.
astralni nivo – frekvenca časa in prostora nad fizičnim a pod mentalnim
nivojem. Povezan je s čustvenim telesom človeka in s podzavestjo vsega
človeštva. Je skladišče zavestnih in podzavestnih nebožanskih misli in
čustev človeštva.
Bog in Boginja – (1) Oče-Mati Bog je večno androgena celota, ki se
izraža kot Trojstvo: Oče Bog (se nanaša na nivo Duha, Vzroka izza vseh
vzrokov), Sin Kristus (ki je izšel iz združitve Očeta-Matere Boga v Duhu
in Materiji) in Sveti Duh (ki večno prebiva v človeku in Materiji); (2) Naziv
za Bitja, ki so se celostno, z vsem srcem posvetila Plamenu, za katerega
so se odločila, da ga podprejo in poosebljajo za dobrobit evolucij Zemlje.
Npr. Boginja Resnice, Boginja Usmiljenja, Bog Harmonija … (3) Bog in
245
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
Boginja je tudi naziv in položaj služenja v Duhovnem Vodstvu Kozmosa.
Npr. Bog in Boginja Sonca Helios in Vesta sta vladarja našega sonca in
sončnega sistema …
Božanski načrt – Načrt Boga za individualizacijo Božjega Plamena
duše, kot je bilo določeno na začetku, ko je bil vtisnjen vzorec (matrica)
Življenja na Belo Ognjeno Jedro individualne Prisotnosti JAZ SEM.
Elementalna bitja – Bitja štirih elementov, ki služijo Bogu in človeku
na nivoju materije z vzpostavljanjem in ohranjanjem zemeljskega nivoja
kot terena za razvoj in dvig duš v fizičnem utelešenju. To so škratje, vile
in duhovi narave.
Elohim (hebrejska beseda Eloah, ki pomeni Bog in v hebrejščini nima
oblike za množino, čeprav se nanaša na skupino Bitij) – Sedmeri Mogočni
Elohimi so, skupaj s svojimi Božanskimi dopolnjevalkami, Stvarniki in
Upravitelji Univerzuma. V Svetem pismu so omenjeni v Razodetju kot
Sedem Božjih Duhov (Raz 1:4, 3:1) oziroma Sedem Gromov (Raz 10:3–4).
Elohimi izražajo največjo koncentracijo Luči, ki jo lahko dojamemo na
našem nivoju zavesti; so najvišja Bitja v Duhovnem Vodstvu Kozmosa.
Eterično območje oziroma nivo – najvišje območje na nivoju materije.
Je prav tako resnično kot naše fizično območje, le da je nad zaznavanjem
fizičnih čutov in razuma. Zaznamo ga na nivojih duše. V njem so akaša
zapisi vseh dosedanjih dogodkov na Zemlji (posameznikov in celotnega
človeštva). To je območje, v katerem imajo Vnebovzeti Mojstri, Angeli,
Elohimi in Kozmična Bitja svoja Eterična Zatočišča, Mesta Luči in Templje
Luči. Tukaj v času med utelešenji prebivajo duše, ki so že dosegle višje
razvojne stopnje. To območje je osvobojeno vsega zla in iluzije, kot jih
izkušajo duše na zemeljskem nivoju.
evolucija – (glej korenska rasa)
Gospodarji karme – Karmični Svêt. S sodbo in milostjo urejajo zadeve
za uravnavanje karme za vsako dušo na Zemlji. Delijo Pravičnost
našemu sistemu svetov. Pred vsakim zemeljskim življenjem se srečamo
z njimi, da nas pripravijo nanj in na naše šolanje v njem. Dajo nam
nasvete in nas opozorijo na nevarnosti, s katerimi se bomo srečali. Po
vsakem utelešenju se naša duša zopet sreča s temi Mojstri Modrosti, da
pogledamo svoj napredek v tem življenju.
JAZ SEM – Ime Boga (Prisotnost JAZ SEM) in Ustvarjalna Beseda,
ki sprosti celostno dejavnost Božje Moč; najčistejši in najvišji Princip
Življenja individualizirane Božje Prisotnosti, Univerzalne Inteligence;
prvi izraz vsakega samozavedajočega se bitja. Zaradi kriznih razmer na
Zemlji je Vnebovzeti Mojster Saint Germain prinesel Nauk o JAZ SEM v
uporabo vsemu človeštvu (opisano knjigah JAZ SEM, KI SEM 1 in 2). (glej
Odredbe; poglavje št. 3)
246
Slovar izrazov
korenska rasa (angl. root race) – izvorna rasa; evolucija; skupina
duš oziroma Življenjskih tokov, ki se v določenem zemeljskem obdobju
utelešajo skupaj in imajo edinstven skupni arhetipski vzorec, Božanski
načrt in skupno misijo. (glej poglavje Manuji)
Kristusova Zavest – stanje zavedanja oziroma budnosti sebe v Kristusu
oziroma kot Kristusa – t.j. izpolnjenega z Božjo Lučjo; uresničitev
Univerzalnega Uma v sebi. V Kristusovi Zavesti presežemo čas in prostor
ter gledamo Boga in govorimo z Njim neposredno. Jezus nam je s svojim
življenjem pokazal zgled delovanja v Kristusovi Zavesti.
matrica duše (angl. inner blueprint) – vzorec, vtis oziroma zapis popolne
podobe duše in njenega Božanskega načrta, ki ji ga je dal Bog na začetku
njene individualizacije.
Nadangeli – Poveljniki Angelskih Legij. Ljudem prinašajo Božja
sporočila. Omenjajo se v Razodetju 8:2 kot sedem Angelov, ki stojijo pred
Bogom. So mogočna Kozmična Bitja, ki poosebljajo Božanske lastnosti, s
katerimi služijo človeštvu. Od Angelov so najbolj znani in najbolj dejavni
med ljudmi. Skupaj z Arhejami (svojimi Plameni Dvojčki) utelešajo moškoženski vidik Boga na Sedmih Žarkih. Pomagajo nam doseči Mojstrstvo
Sedmih Žarkov.
Nosilec Luči – tisti, ki prinaša Kristusovo Luč; ki nosi odgovornost
za dosego Kristusove Zavesti v sebi in v drugih z varovanjem Resnice
in čaščenjem Boga; ki je posvečen dejavnostim za Razsvetljenje vsega
človeštva.
Območje Vnebovzetih Mojstrov – (glej Eterično Območje)
Plamena Dvojčka (angl. Twin Flame) – Božanski dopolnjujoči par;
Žarka Dvojčka; duši dvojčici; komplementa. Oče-Mati Bog je Bitje, ki ima
moško in žensko naravo. Svoje energije v popolnem ravnovesju izraža
skozi Duha in Materijo. S svojim Plamenom Dvojčkom imate isti vzorec
identitete. Vaš Plamen Dvojček je vaš drugi jaz. Ustvarjena sta bila
skupaj. Delita si isto usodo. Izšla sta iz istega Belega Ognjenega Ovala
Mogočne Prisotnosti JAZ SEM, nato ločena v dve bitji – eno z moško in
drugo z žensko naravo.
Sedem Žarkov – Izžarevanja Božje Luči; vidiki Svetega Duha. Ko Bela
Božja Luč sije skozi prizmo Kristusove Zavesti, se pojavi kot Sedem Božjih
Žarkov oziroma Plamenov; vsak ima svojo barvo in lastnosti.
Sveti Ogenj – vse dejavnosti Božje Luči, ki jih potrebujemo za svojo
osvoboditev; precipitacija Svetega Duha za krst duše, za njeno očiščenje,
alkimijo in preobrazbo ter za dosego Vnebovzetja; Božja Luč, Življenje,
Energija; Ogenj kundalinija; Sedem Božjih Žarkov oziroma Plamenov (to
247
Mojstri in Sedem Žarkov - 1
so Modri, Rumeni, Rožnati, Beli, Zeleni, Škrlatno-Zlati in Vijolični Žarek
oziroma Plamen); Samoohranjujoči Plamen v srcu vsakogar; Sedmeri
Plamen Sedmih Mogočnih Elohimov na čelu Božjih otrok; Kozmična Luč;
in še mnogo drugih dejavnosti, katerih uporabe človeštvo zaenkrat še ne
potrebuje na fizičnem nivoju oziroma je ne bi razumelo. (glej kundalini)
Veliko Belo Bratstvo (angl. Great White Brotherhood) – Duhovni Red
zahodnih svetnikov in vzhodnih adeptov, ki so se združili z Duhom Živega
Boga, s svojo Prisotnostjo JAZ SEM – dosegli svoje Vnebovzetje oziroma
Zmago nad smrtjo. Nimajo nobene posebne religije ali veroizpovedi,
razen Ljubezni, služenja Življenju in predanosti Bogu. To so Vnebovzeti
Mojstri, ki so se odločili: »Ne bomo šli naprej v Kozmično služenje ter
pustili svojih bratov in sester na Zemlji za seboj. Ostali bomo tu in jim
pomagali.« V tem trenutku kozmične zgodovine so Vrata med nami in
Njimi široko odprta.
Veliko Središčno Sonce – Belo Ognjeno Jedro (Izvor in Središče) vsega
Duhovnega in materialnega stvarstva – univerzumov, galaksij, osončij,
sonc, planetov … – ter vseh duš; Srce vseprisotnega Božjega Življenja,
Vir vse Energije in Snovi; naš Vrhovni Dom, v katerem smo prebivali,
preden smo šli v materialno stvarstvo in v katerega se vračamo; Jedro
združevanja Duhovno-Materialnega Kozmosa; Vrtinec energije (duhovne
in materialne); Središče sistemov svetov (osončij), ki izhajajo iz Njega in
se vračajo nazaj Vanj z dejavnostjo Magneta Velikega Središčnega Sonca.
Je Eno s Prisotnostjo JAZ SEM vsakogar.
Vijolični Plamen – Očiščevalni Plamen; Plamen Svobode; barva
in visokofrekvenčna Energija Duhovne Luči, ki spodbuja Milost,
Odpuščanje in Preobrazbo ter grobe elemente naše karme loči od našega
čistega bitja in jih preobrazi v Luč; obnovitvena dejavnost Svetega Duha,
ki oplemeniti oziroma dvigne nižji jaz do Višjega Jaza in ga naredi eno z
vsem Življenjem; Sedmi Božji Žarek oziroma Plamen, katerega Gospodar
za Zemljo je Vnebovzeti Mojster Saint Germain. (glej Razlaga sheme vaše
Božanske Prisotnosti)
Vnebovzeti Mojstri (angl. Ascended Maters) – Naši starejši Bratje in
Sestre, ki so s svojim Razsvetljenjem oziroma z razširitvijo svoje zavesti
v Kristusovo Zavest dosegli Mojstrstvo nad časom in prostorom ter nad
samim seboj. Šli so skozi vse izkušnje bivanja v fizičnem svetu in se v
obredu Vnebovzetja ponovno dvignili v svoj Božanski Izvor oziroma se
združili s svojim Božjim Jazom – Prisotnostjo JAZ SEM. Tako so se iz
zemeljske šole dvignili na nivo Duha – Božje Kraljestvo oziroma Območje
Luči Vnebovzetih Mojstrov – kjer imajo svoja Zatočišča, iz katerih
pomagajo, vodijo, zdravijo, poučujejo, varujejo človeštvo.
248
Slovar izrazov
Vnebovzetje (angl. Ascension) – Vnebohod; ponovna trajna združitev
duše (spodnja figura na shemi Božanske Prisotnosti) z Duhom Živega Boga
– najprej s Kristusovo Zavestjo (t. j. Svetim Kristusovim Jazom), nato pa s
Prisotnostjo JAZ SEM (zgornja figura na shemi Božanske Prisotnosti). To
je doseči nesmrtnost, postati Vnebovzeti Mojster. Vnebovzetje je končni
cilj vseh utelešenj na Zemlji.
Zatočišča (angl. Retreat) – Žarišča oziroma Središča Luči Velikega Belega
Bratstva na Eteričnem nivoju okoli Zemlje, ki je Območje Vnebovzetih
Mojstrov. V vsakem Zatočišču je vsidran en ali več Plamenov od Sedmih
Božjih Žarkov ter prav tako zagon Služenja in Dosežkov Vnebovzetih
Mojstrov v upravljanju teh Božjih Žarkov Svetega Ognja. Nekatera
Zatočišča so odprta, da jih lahko duše v svojem eteričnem telesu obiščejo
v času med zemeljskimi utelešenji, v času spanja ali v stanju samadhija,
da prejmejo okrepitev Luči, Zdravljenje, Blagoslov, Pomoč in navodila za
razrešitev svojih lekcij in izpolnitev Božanskega načrta. Mnoga Zatočišča
Mojstrov so bila v času prvih Zlatih Dob na Zemlji. Zaradi oskrunjanja
in uničevanja njihovih Svetišč so Mojstri umaknili ta Središča in njihove
Plamene na Eterični nivo. Od tod ime ‘Zatočišča’. Od leta 1973 je učencem
Luči na Zemlji zopet dana možnost, da se udeležujejo šolanj v Eteričnih
Zatočiščih Mojstrov.
življenje – fizično utelešenje duše.
Življenje – vsa živa bitja; vsa Božja Življenjska energija.
Življenjski Tok – (1) Žarek Luči oziroma Tok Življenja, ki se iz Duhovnega
Vira, iz Prisotnosti JAZ SEM, spušča na nivo materije, vstopi v fizično
telo skozi teme glave in se vsidra kot Božji Plamen v srcu vsakogar.
(2) sinonim za posameznika, ki potuje skozi razvojne procese duše.
Viri
The Seven Mighty Elohim Speak; The Beloved Seven Archangels Speak
– Thomas Printz
Lords of the Seven Rays; The Masters and Their Retreats; The Science of
the Spoken Word; Climb the Highest Mountain – Mark & Elizabeth Prophet
How to work with Angels; The Creative Power of Sound – Elizabeth Prophet
Your Seven Energy Centers; Karma and Reincarnation – Elizabeth
Prophet & Patricia Spadaro
Prayers, Meditations, Dinamic Decrees – Summit Lighthouse
I AM Decree Booklets; I AM Fundamentals – I AM Ascended Masters
www.ascension-research.org
249
Spisek knjig – JAZ SEM
Če vas je ta knjiga navdahnila s svojo vsebino, si poglejte tudi knjige:
– – – KNJIŽICE – – –
☼
Zbirka
»POT V SVOBODO« (3 knjižice po 80 str.)
O Vijoličnem Plamenu in njegovi uporabi
Vijolični Plamen je univerzalno Zdravilo za vse težave. Več, ko bo v zunanjem
svetu dejavnega Vijoličnega Plamena, več ljudi se bo obrnilo k Svetlobi.
Mnogi se bodo nenadoma prebudili in odločili za dobrodejno Pot Življenja.
● 1. knjižica: Vijolični Plamen – Plamen Božanske Alkimije
● 2. knjižica: Vijolični Plamen – Plamen Svobode za Zemljo
● 3. knjižica: Vijolični Plamen – Največji Dar Boga Univerzumu
☼
»VELIKO BELO BRATSTVO« (več knjižic)
Prvovrstni Nauki Vnebovzetih in Kozmičnih Mojstrov
Zbirka
Veliko Belo Bratstvo z Višjih Nivojev pomaga človeštvu. Kdo so? Kaj nas
želijo naučiti, spomniti?
● 1. knjižica: Veliko Belo Bratstvo (v pripravi)
...
☼
● Pot Vrnitve k Bogu – Pot Posvečenj (Iniciacij) k Vnebovzetju
● O karmi in kako jo preseči – Razumeti in urediti svoje odnose z drugimi
● Dušni sopotniki (Ramtha) – O Božanskih Dopolnjujočih parih
● Zadnji valček tiranov (Ramtha) – Na Zemlji poteka veliko očiščenje. Niste sami
● Vrnitev goloba – O delovanju Nikole Tesle, poslanca Luči na Zemlji
● JAZ SEM, JAZ SEM, JAZ SEM, z vso Ljubeznijo JAZ SEM
– zgoščen povzetek Naukov Vnebovzetih Mojstrov
● Negovanje duše svojega otroka pred njegovim rojstvom
– Duhovni vodnik za starše, ki načrtujejo ali pričakujejo otroka
250
– – – KNJIGE – – –
☼
Življenje in Nauki Mojstrov Vnebovzetja (1 knjiga, 220 str)
iz knjig B. Spaldinga “Life and Teachings of the Masters of the Far East”
Veliki Mojstri Himalaje nam v tej knjigi predstavijo resnično dejavnost Velikega
Zakona, ki je višji od smrti. Zdaj je čas, da človeštvo uporabi ta Zakon.
☼
Zbirka
»JAZ SEM, KI SEM«
(6 knjig, vsaka po 215-255 str)
V današnjem času nas Vnebovzeti Mojstri vodijo k zavestnemu razumeva­
nju in uporabi Besede JAZ SEM in Boga JAZ SEM, KI SEM v nas. Dana je
Kozmična zapoved za trajno Zlato Dobo na Zemlji in zato se zdaj udejanja.
● 1. knjiga: Mogočna Prisotnost ● 2. knjiga: Dejavni Bog
Nauk Saint Germaina o uporabi JAZ SEM in Božanskih sposobnosti v nas
● 3. knjiga: Zmaga Luči ● 4. knjiga: Sveti Ogenj
Nauki Vnebovzetih in Kozmičnih Mojstrov, Angelov in Elohimov o Svetem Ognju
● 5. knjiga: Zmagovita Moč ● 6. knjiga: Sončna Prisotnost
Odredbe (molitve in afirmacije) Vnebovzetih Mojstrov z uporabo JAZ SEM
☼
»MOJSTRI IN SEDEM ŽARKOV« (7 knjig, po 240-255 str)
Nauki Vnebovzetih in Kozmičnih Mojstrov, Nadangelov in Elohimov
Zbirka
Vsaka knjiga opisuje en Božji Žarek/Plamen, katerega lastnosti še posebej
izražajo Mojstri tega Žarka (glej tabela Žarkov str. 233). V knjigah so opisane te
lastnosti, njihova uporaba, Mojstri, Zatočišča Mojstrov, podane so Odredbe
(molitve) za dosego teh lastnosti. Mojstrstvo 7 Žarkov je Pot k Vnebovzetju.
● 1. Žarek – Modri – (glej tabela Žarkov) + Manuji, Bogovi gora, Sirius
● 2. Žarek – Rumeni – (glej tabela Žarkov) + Bude in Bodhisattve, Sonce
● 3. Žarek – Rožnati – (glej tabela Žarkov) + elementali in Moči Narave, Venera
● 4. Žarek – Beli – (glej tabela Žarkov) + Božanska Mati, kundalini, Serafi
● 5. Žarek – Zeleni – (glej tabela Žarkov) + pomoč mladini, precipitacija
● 6. Žarek – Škrlatno-Zlati – (glej tabela Žarkov) + Pet Skrivnih Žarkov
● 7. Žarek – Vijolični – (glej tabela Žarkov) + Gospodarji Karme, Vijolični Planet
*
Naročila:
*
mobi: 031 554 790
*
splet: www.jaz-sem.net
251
Tabela: Sedem Žarkov in Mojstri, ki jih usmerjajo
Žarek
(čakra)
lastnosti
1. Žarek
MODRI
Moč,
Volja,
Vera,
Zaščita
El Morya
Modrost,
Razsvetljenje,
Razumevanje
Zmaga,
Ponižnost
(grlena)
2. Žarek
RUMENI
(kronska)
3. Žarek
ROŽNATI
(srčna)
4. Žarek
BELI
(osnovna)
5. Žarek
ZELENI
(tretje oko)
6. Žarek
ŠKRLATNO
- ZLATI
(sončni pletež)
7. Žarek
VIJOLIČNI
(sedež duše,
sakralna)
Vnebovzeti Nadangel
Mojster
in Arheja
Elohim
Drugi Mojstri
dejavni na Žarku
Mihael
in
Vera
Herkul
in
Amazonia
Veliki Božanski
Usmerjevalec,
Bog Himalaja,
Surya
Lanto
Jofiel
in
Kristina
Kasiopej
(Apollo)
in
Lumina
Boginja Svobode,
Kuthumi,
Maitreja,
Gautama Buda,
Bog Meru,
Viktory, Helios
Ljubezen,
Sočutje,
Čaščenje Boga,
Lepota,
Hvaležnost
Pavel
Beneški
Čamuel
in
Dobrota
Orion
(Heros)
in
Amora
Nada, Roža Luči,
Djwal Kul,
Sanat Kumára
in Venera,
Vesta
Čistost,
Red,
Disciplina,
Vnebovzetje
Serapis
Bey
Gabriel
in
Upanje
Elohim
Čistosti
in
Astrea
Boginja Čistosti,
Amen Bey
Resnica,
Zdravljenje,
Oskrba,
Glasba
Hilarion
Rafael
in
Marija
Kiklopej
in
Virginija
Pallas Athena,
Fortuna,
Boginja Glasbe,
Meta
Mir,
Ravnotežje,
Služenje,
Bratstvo,
Vstajenje
Nada
Uriel
in
Aurora
Elohim
Miru
in
Aloha
Boginja
Pravičnosti,
Jezus,
Boginja Miru
Svoboda,
Preobrazba,
Očiščenje,
Odpuščanje,
Radost
Saint
Germain
Zadkiel
in
Sveta
Ametist
Arktur
in
Viktorija
Kuan Yin,
Omri-Tas
Svetloba čaker v prečiščenem eteričnem telesu se izraža v barvah Sedmerih Božjih
Žarkov, ki so dejavni skozi njih.
252