Navodila avtorjem prispevka na Industrijskem forumu IRT 2009

Vir znanja in izkušenj za stroko
Portorož, 10.−12. junij 2013
TRDA IN ŽILAVA JEKLA
Johann HASENBERGER
Böhler Edelstahl, Kapfenberg, Avstrija
IZVLEČEK
Kdor želi biti strokoven partner oz. dobavitelj oblikovne in »štančne« industrije, si mora pri svojem delu zastaviti
zahtevne standarde. Böhler izdeluje in razvija napredna orodna jekla za delo v hladnem z željo po izpolnitvi izrednih
zahtev kupcev, na eni strani ob upoštevanju kreativnosti izdelave orodja ter na drugi strani hkrati stroškovne učinkovitosti.
1 UVOD
2 ORODNA JEKLA ZA DELO V HLADNEM
Vse faze proizvodnje od taljenja, oblikovanja
in procesiranja, pa vse do kontrole kakovosti se
vršijo znotraj Bohler-ja na tak način, da lahko
tako jeklo, kot uporaba orodja in na koncu koncev
vi in mi, živijo oziroma živimo od pričakovane
ravni delovanja.
Zahteve za oblikovna, rezilna, prebijalna in
štančna orodja stalno rastejo. Dan danes je
pričakovana precej daljša življenjska doba
številnih orodij, kot je bila pred nekaj leti
predvsem zaradi vedno večjega pritiska iz vidika
stroškov. Iz omenjenega razloga se že v samem
Slika 1: Lastnosti Böhlerjevih orodnih jekel za delo v hladnem glede na tehnologijo izdelave
INDUSTRIJSKI FORUM IRT 2013
221
TRDA IN ŽILAVA JEKLA
Johann HASENBERGER
Böhler Edelstahl, Kapfenberg, Avstrija
začetku povečujejo zahteve v smislu visoko
kvalitetnih jekel. Največji značilnosti takšnih
jekel sta visoka trdnost in žilavost orodnega jekla
istočasno. Povečevanje žilavosti orodnega jekla je
v jeklarski industriji možno na eni strani z
izboljšanjem homogenosti jekla, ter na drugi
strani s stopnjo čistosti. To je mogoče uspešno
opraviti z metalurškim procesom - elektro
pretaljevanje pod žlindro-(ESR) ali s proizvodnjo
v prahu -MICROCLEAN. Podjetje BÖHLER
Edelstahl je inovativni vodja v zgoraj omenjenih
tehnologijah.
Orodna jekla za delo v hladnem se običajno
uporabljajo predvsem pri proizvodnji orodij za
aplikacije, kjer temperatura ne presega 200 ° C.
Običajno gre to za štančna, prebijalna, vlečna in
rezilna orodja. Konvencionalna orodna jekla za
delo v hladnem, kot je npr. D2 in jekla z 8%
vsebnosti kroma ali pa hitro rezna jekla kot je
npr. M2, pogosto izpolnjujejo lastnosti v primeru
standardnih aplikacij.
V primeru zahtev po trdnosti ali visoki
žilavosti pa pridejo na vrsto orodna jekla za delo
v hladnem, ki so proizvedena po postopku ESR
(elektro pretaljen pod žlindro) ali PM (powder
metalurgic). Takšna orodna jekla so npr. Böhler
K340 ISODUR in Böhler K490 MICROCLEAN,
ki zagotavljajo optimalno trdoto, odpornost na
obrabo, trdnost, trajno nihajno trdnost in žilavost.
Običajno so vsa takšna jekla višje legirana v
primerjavi z orodnimi jekli za delo v hladnem, ki
so proizvedena na konvencionalni način, kot je
npr Böhler K353.
Pri jeklih za delo v hladnem običajno sestoji
legirni koncept mikrostrukture iz kaljene
martenzitne matrice, v katero so vstavljeni primarni
karbidi. Da bi zagotovili visoko trdnost in visoko
odpornost proti obrabi je potrebno zagotoviti
določeno vsebnost karbidov. Večina mikrostruktur
orodnih jekel pridobljena po postopku PM- powder
Slika 2: Diagram za lažjo izbiro materiala pri različnih aplikacijah
222
INDUSTRIJSKI FORUM IRT 2013
TRDA IN ŽILAVA JEKLA
Johann HASENBERGER
Böhler Edelstahl, Kapfenberg, Avstrija
metalurgic, vsebuje karbide tipa MK ali pa karbide
tipa MC in M7C3 tipa. Pri visoko legiranih
hitroreznih jeklih pa so običajno prisotni karbidi
tipa MC ali pa MC in M6C.
Na samo žilavost in utrujenost materiala
predvsem vpliva distribucija oz. razporeditev
karbidov, prostorninski delež karbidov in zlasti
velikost karbid. Za povečanje trajno nihajne
trdnosti in žilavosti orodnega jekla pridobljenega
po postopku PM – powder metalurgic, so
potrebni karbidi zelo majhne velikosti. Višina
trdote, prostorninski delež karbidov in distribucija
oziroma razporeditev karbidov so ključni
parametri za zagotavljanje visoke odpornosti proti
abrazivni in adhezivni obrabi.
V zadnjih nekaj letih se teža avtomobilov
občutno povečuje, saj so se zahteve za tako
in prisotnih emisij kot npr. CO2. To je v nasprotju s
prizadevanjem za zmanjšanje emisij in posledično
zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe. Še en
motiv za zmanjšanje teže avtomobilov je povečanje
cen goriva. Zaradi večje teže vozil je vsekakor trend
razviti strategije za učinkovito gradnjo, ki
zagotavlja majhne teže vozil.
V okviru lahke konstrukcije, novo razvita
visoka in ultra-visoka trdnostna jeklena pločevina
ponuja velik potencial glede množičnega
zmanjšanja za hkratno povečanje varnostnih
standardov.
Zaradi
njihove
zmanjšane
temperature oblikovalnosti postajajo tehnologije
kot so vroče kovanje kaljenih bor-manganovih
jekel vedno bolj in bolj industrijskega pomena.
Velika raznolikost jeklenih pločevin z visoko
trdnostjo in ultra visoko trdnostjo se giblje od
Slika 3: Pregled materialov za rezanje, prebijanje in štancanje visoko-zahtevnih pločevin
imenovane teste trkov, varnosti in udobja povečale
in vozila so opremljena z obsežno dodatno opremo.
Povečanje telesne mase vodi do večje porabe goriva
INDUSTRIJSKI FORUM IRT 2013
DP-dvofaznih jekel, TRIP-jekel (transformacija
povzroča plastičnost jekla), pa vse do kaljenih
jekel kot je npr. 22MnB5. Takšna jekla oz.
223
TRDA IN ŽILAVA JEKLA
Johann HASENBERGER
Böhler Edelstahl, Kapfenberg, Avstrija
pločevine lahko dosežejo natezno trdnost 1500
MPa ali celo več.
Pri običajnem mehanskem rezanju visoko
trdnih in ultra-visoko trdnih jeklenih delov, se
pojavlja zelo visoka obraba orodja, ki nastaja v
kombinaciji visoke trdnosti in trdote orodja. Te
nove, visoko zmogljive pločevine predstavljajo
velik potencial za prihodnost, ki ga je mogoče
izkoristiti le, če je ustrezna proizvodna
tehnologija skladna z zelo visokim funkcionalnim
povpraševanjem.
3 SKLEP
Prepričani smo, da se uspeh v orodjarstvu oz.
izdelavi orodja, tako na nacionalni kot na
mednarodni ravni, začne z izbiro pravega
partnerja in pravega materiala. Partner, ki lahko
ponuja inovativne rešitve za visoko obremenjena
orodja, je dobro oborožen za današnje tehnične in
gospodarske izzive.
BÖHLER Edelstahl ima definitivno rešitve za
vse bolj zahtevne sedanjosti in prihodnosti!
224
INDUSTRIJSKI FORUM IRT 2013