Vzdrževalne pogodbe in cenik storitev

Vzdrževalne pogodbe in
cenik storitev
Za učinkovito in uspešno uporabo računalniške programske in strojne opreme je
vsekakor potrebno le-to redno vzdrževati in posodabljati. Ker je računalniška
programska in strojna oprema orodje, ki vam mora delo olajšati je zelo pomembno,
da je oprema v vaši organizaciji izbrana strokovno, brezhibno delujoča in s tem
optimalno ustreza vašim potrebam. Neprimerna in neustrezno vzdrževana oprema
namreč povzroča nepotrebno potrato časa, kar skozi čas več kot odtehta vložek v
vzdrževanje opreme, namreč okvare informacijskih sistemov lahko povzročijo številne
nevšečnosti in posledično tudi občutno poslovno škodo.
Z vzdrževalno pogodbo želimo dati naši stranki možnost, da se ukvarja samo s svojo
osnovno dejavnostjo, in da vse skrbi za informacijsko tehnologijo prepusti nam, saj pri
dandanašnji hitrosti razvoja je skorajda nemogoče slediti vsem spremembam in
ohranjati celovit pregled nad storitvami in tehnologijami na tržišču. S kvalitetnimi
storitvami vzdrževanja informacijskih sistemov omogočimo našim strankam
maksimalno učinkovitost pri uporabi teh sistemov in smo podporni steber poslovanja
naših strank, predvsem s tem da veliko pozornosti dajemo na razvoj celovitih in
prilagojenih rešitev, na visok nivo znanja zaposlenih in na profesionalen odnos do
strank.
Vzdrževanje informacijskih sistemov je tako potrebno predvsem:
 ker so novosti zaradi bliskovitega razvoja informacijskih tehnologij praktično




vsakodnevne vam naši strokovnjaki lahko svetujejo primerne in inovativne rešitve za
pokrivanje vaših delovnih procesov,
zaradi preventivnega vzdrževanja delovanja sistemov, ki omogoča zgodnje
odkrivanje pomanjkljivosti in tako neprekinjenega delovanja informacijskih rešitev,
zaradi zagotavljanja preventivne varnosti z upoštevanjem varnostnih politik in
tehnologij, ki omogočajo reden in kontinuiran nadzor ter sprotno prilagajanje
mehanizmov varovanja,
zaradi zagotavljanja varnostnih kopij podatkov in delovanja sistemov v primerov
izpadov ali okvar,
za zagotavljanje odzivnega časa v primeru nepredvidenih okvar ali novih
funkcionalnih zahtev, ki jih vaš delovni proces zahteva.
Naša ponudba storitev vzdrževanja obsega vzdrževanje sledečih informacijskih
sistemov:
Celovit poslovni sistem MS Dynamics NAV (Navision) z vsemi moduli integriranimi v
sistem, spletno platformo NavOnWeb, intranet portal MS Sharepoint, BI sistem za
poslovno inteligenco temelječ na MS Performance Point Services, MS SQL Analysis
Services in MS SQL Reporting Services, sistem za upravljanje s poslovnimi stiki MS
Dynamics CRM, spletne strani temelječe na MS Sharepoint in Internet Information
Services, sistemske rešitve MS Windows Domain Server, MS Windows Terminal
Server, MS SQL Server, MS Exchange Server in širok nabor namiznih sistemov in
aplikacij, kakor tudi strojne, mrežne in periferne opreme različnih proizvajalcev.
Bonitete vzdrževalne pogodbe
Pravica do zakonskih sprememb MS Dynamics NAV,
instalacija zakonskih sprememb MS Dynamics NAV, uporaba
spletnih servisov (stranke, tečajnice itd.), ugodnosti pri
nakupu opreme ter licenc, ugodnosti pri postavitvi in
implementaciji opreme, vzdrževanje razvojne baze, pravica
do zakupa ur, pravica do plačila storitev po nižji ceni, boljši
plačilni pogoji za storitve, zavarovanje odgovornosti za
storitve, boljši odzivni časi in prioritete.
Ostali pogoji
Cene veljajo za storitve opravljene v delovnem času izvajalca
med 8:00 in 17:00. Intervencijski posegi, delovne ure med
17:00 in 8:00 naslednjega dne, delovne ure v soboto,
nedeljo in med prazniki se obračunavajo po 50% višji urni
postavki.
Minimalna obračunska enota v primeru oddaljenih storitev
in zagotovljene RDP povezave je 15 minut, v primeru obiska
na terenu ali oddaljenih storitev brez zagotovljene RDP
povezave je minimalna obračunska enota 1 ura.
Potni stroški se obračunajo glede na dejansko nastale
stroške obiskov, časa na poti, prenočitev itd.
Vsi ostali pogoji so v skladu z uzancami in določili Združenja
za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici
Slovenije.
Cenik velja za tekoče leto in se usklajuje vsak začetek
novega leta.
Zakupljene ure
ure se zakupijo z vzdrževalno pogodbo, ure se zakupijo na
mesečni ravni, ure se zakupijo vnaprej, ure se ne prenašajo
v drugi mesec, višja količina se lahko zakupi kadarkoli, nižja
količina se lahko zakupi po enem letu
Pogodbene ure - servisne
ure z vzdrževalno pogodbo, ure se obračunavajo po dejanski
porabi, in sicer za preprosta servisna dela na delovnih
postajah
Pogodbene ure - normalne
ure z vzdrževalno pogodbo, ure se obračunavajo po dejanski
porabi
Nepogodbene ure
ure brez vzdrževalne pogodbe, ure se obračunavajo
podejanski porabi
Business Solutions d.o.o., Velika pot 15, 5250 Solkan
T: (05) 338.41.00, www.b-s.si, [email protected]