BILTEN - Atletski klub Šentjur

VO
EN
ST
SL
OV
20
K
ŠE
NT
JU
U
TA
V
R
OS
LE
KR
20
IJE
14
PR
V
EN
BILTEN
Odprto prvenstvo Slovenije v krosu
Šentjur, 15. marec 2014
20 let atletskega kluba Šentjur
Občina Šentjur
Dobrodošli v Občini Šentjur, občini številnih naravnih in zgodovinskih znamenitosti ter pestrega društvenega,
kulturnega in športnega dogajanja. Prepričani smo, da se boste pri nas dobro počutili in se k nam pogosto vračali.
O NAS
S površino več kot 222 km² sodimo med večje slovenske občine ter imamo okoli 19 tisoč prebivalcev, ki poseljujejo
12 krajevnih in mestno skupnost. Te so razčlenjene vse od Celjske kotline in avtocestnega priključka v Dramljah,
mimo poselitvenega in upravnega središča mesta Šentjur z idiličnim starim trškim jedrom, pot vas po obrobjih
Kozjanskega, njegovih vinorodnih gričih in gostoljubnih turističnih kmetijah, vmes vas presenetijo naš rekreativno
– turistični biseru Slivniško jezero, čuvata nas mogočna očaka Bohor in Boč. Raznolika pokrajina in neokrnjena
narava sta naša zaklada z nekaterimi zaščitenimi rastlinskimi vrstami (velikonočnica, navadna jarica) in pravim
Krasom s tipičnimi pojavi na Ponikvi.
ZGODOVINA
Prvič se mesto Šentjur omenja že l. 1340, ko se je pričelo razvijati okoli prvotne cerkve sv. Jurija. Od leta 1384 ima
Šentjur trške pravice, mesto pa je postal leta 1990. Arheološko najdišče s sledovi človeških naselbin v neposredni
bližini Šentjurja, na Rifniku in pod njim, pa segajo vse do mlajše kamene dobe. Od takrat je bilo območje poseljeno
skozi vsa zgodovinska obdobja.
KULTURNE ZNAMENITOSTI IN OSEBNOSTI
V Občini Šentjur si lahko ogledate številne bogate muzejske zbirke, se podate po organiziranih učnih in pohodnih
poteh, predvsem pa so naš stik s preteklostjo: Ipavčeva hiša v Zgornjem trgu (protokolarni objekt občine),
arheološki park Rifnik (najstarejša poznoantična naselbina pri nas) in grad Rifnik, ruševine gradu in pranger na
Planini pri Sevnici, več stoletij star Ferležev mlin z ohranjeno tehnologijo, Slomškova rojstna hiša na Slomu pri
Ponikvi, kalobški rokopis iz 17. stoletja, kužni znamenji na Kalobju in v Marija Dobju, …
Med znanimi osebnostmi lahko poleg blaženega A. M. Slomška in skladateljev Ipavcev omenimo še očeta šolskega
atlasa Blaža Kocena, slovničarja Mihaela Zagajška (Jurija Zelenka), borca za severno mejo Franja Malgaja,
pisateljico Ano Wambrechtsamer, duhovnika in pesnika Valentina Orožna in seveda razbojnika Franca Guzeja …
NEKAJ ZANIMIVOSTI
Občina Šentjur je ponosna dobitnica cerfitikata Mladim prijazna občina in čebelam najbolj prijazna občina v
Sloveniji. Kar dve od šestih osnovnih šol s sedežem v naši občini, OŠ Dramlje in OŠ Franja Malgaja Šentjur sta
nosilki naziva »kulturna šola«, trg Ponikve pa je v 2013 postal najlepše vaško jedro v Sloveniji.
Atletski klub Šentjur
Atletski klub Šentjur deluje na področju občine Šentjur in pokriva tudi področje širšega Kozjanskega. V klubu se
ukvarjamo s tekmovalno atletiko od najmlajših v naši atletski šoli pa vse do članov, spodbujamo pa tudi rekreativno
ukvarjanje s tekom. Organiziran imamo svoj sodniški zbor tako, da organiziramo tudi atletska tekmovanja na vseh
naštetih področjih.
Klub je bil ustanovljen leta 1994. Ustanovni člani so bili štirje nekdanji atleti ob podpori še nekaterih – vsi
Šentjurčani, ki so skupaj in takrat kljub ničnim pogojem za delo in predvsem vadbo, videli prihodnost kraljice
športa tudi v tem delu Kozjanskega. Osnovni cilj je bil nuditi možnost talentiranim otrokom in mladini iz občine
Šentjur in širšega Kozjanskega vadbo in treninge atletike bližje kraju bivanja. Motiv za ustanovitev pa je bil tudi v
dejstvu, da so nekateri uspešni atleti v preteklosti že prihajali tudi iz tega okolja Kozjanskega, zato je bila tudi lokalna
zavest in pripadnost ob ustanovitvi zelo velika. Tako klub v vseh letih delovanja goji pozitivni odnos do kraja ter
vzgaja mlade predvsem v duhu pripadnosti idejam športa in predvsem atletike. Vsako leto uspemo vpisati v našo
šolo atletike od 60 do 90 otrok, zadnja leta tudi več. V atletski šoli dela šest vaditeljev in trenerjev ter s starejšimi
atleti dva, vsi z ustrezno izobrazbo in licenco.
Atletski klub Šentjur je ob svoji deset letnici obstoja leta 2004 pridobil tudi izjemno pomembno pridobitev posodobljen atletski stadion s štirimi stezami iz umetne prevleke, nekaj pred tem pa še garderobe. Ob tem vsem
tem se lahko pohvalimo tudi s številnimi rezultati, uspehi in dosežki, ki so ponesli ime našega kraja po Sloveniji
in navzven. Navsezadnje smo tudi prvega (do sedaj tudi edinega) športnika na Olimpijskih igrah iz občine Šentjur
»vzgojili« ravno mi in smo na to še posebej ponosni.
V letu 2014 slavimo dvajset letnico delovanja (1994-2014), ki jo bomo obeležili tudi z organizacijo prvega uradnega
atletskega državnega prvenstva v Šentjurju - Državnim prvenstvom v krosu. Delovanje kluba finančno in z
atletskimi površinami vsa leta omogoča predvsem Občina Šentjur ter številni rodovi atletov in njihovih staršev ter
ljubitelji in prijatelji našega Atletskega kluba Šentjur.
MOJCA CENTRIH prvakinja SLO 2013: 3 km, 10 km
AMBROŽ AMON prvak SLO 2013, kros, 3 km, 5 km
JERNEJ LAH
prvak SLO 2013: daljina, mnogoboj
Odbor prireditve
ČASTNI ODBOR PRIREDITVE
PREDSEDNIK: Mag. Marko DIACI, župan občine Šentjur
ČLAN: Vladimir ARTNAK, predsednik Atletskega kluba Šentjur
ČLAN: Matevž KOLEŠA, predsednik organizacijskega odbora
ORGANIZACIJSKI ODBOR
PREDSEDNIK: Matevž KOLEŠA
DELEGAT AZS: Vladimir VIDMAR
GLAVNI SODNIK: Janko CERJAK
VODJA TEKMOVANJA: Primož PANGERL
TEHNIČNI VODJA: Ivan KUKOVIČ
SEKRETARKA: Branka ARTNAK
VODJA SODNIKOV: Luka CMOK
ŠTARTER: Rok NOVAK
PRIJAVNICA: Mojca STROPNIK
VODJA PROTOKOLA: Petra ARTNAK
NAPOVEDOVALEC: Vlado ARTNAK
ZDRAVNIŠKA SLUŽBA: Lea ŠKOLNIK, dr. med.
MERITVE ČASOV IN OBDELAVA REZULTATOV: TIMING Ljubljana
SODNIKI: Društvo atletskih sodnikov (DAS) AK Šentjur
PRITOŽBENA KOMISIJA: Vladimir VIDMAR
Primož PANGERL
Luka CMOK
Dostop
Prijave in štartnina
Prijave za slovenske atlete so izključno preko spletne prijave Atletske zveze Slovenije na: www.azs.si do
četrtka 13. 03. 2014, do 12 ure.
Štartnina znaša 6 € za posameznega prijavljenega atleta in jo plačate v gotovini pred dvigom štartnih
številk na dan teka ali na TRR društva: 06000-0116784710 (Banka Celje).
Prostor, kjer lahko vplačate štartnino in dvignete štartne številke bo v avli športne dvorane pri OŠ
Hruševec Šentjur (Gajstova pot 2a, Šentjur).
Tekmovanje na prvenstvu Slovenije v krosu je posamično in ekipno. Tuji državljani nastopajo samo v
posamičnem delu prvenstva.
V posamezni starostni kategoriji lahko vsako atletsko društvo prijavi neomejeno število atletov.
Tehnična navodila
1. PARKIRANJE
Bo možno na parkiriščih pred OŠ Hruševec Šentjur (Gajstova pot 2a, Šentjur).
2. OPIS PROGE
Proga bo krožna v dolžini 1000m/mali krog ter 2000m/veliki krog in bo potekala v celoti po
travnatih površinah v okolici OŠ. V vsej svoji dolžini bo proga dobro označena in ustrezno
zavarovana, ključna mesta bodo pod nadzorom atletskih sodnikov in redarjev. Krog 1000m je v
celoti ravninski, dodatni krog 1000m je ravninski razen v odseku od 1400m do 1650m se dvigne in
spusti / višinska razlika 35m.
3. SEKRETARIAT
Bo ustrezno označen (v avli telovadnice OŠ Hruševec, Gajstova pot 2a). V sekretariatu vodje
ekip od 10. ure dalje dvignejo štartne številke za svoje tekmovalce in plačajo štartnino.
4. GARDEROBE, WC-ji, TUŠI
Bodo v telovadnici ter ustrezno označene, ločeno za moške in ženske tekmovalce.
Organizator ne jamči za garderobo in osebne predmete tekmovalcev v slačilnicah.
5. KATEGORIJE, URNIK ŠTARTOV IN DOLŽINE PROG:
ŠT. KATEGORIJA
URA
DOLŽINA
ŠT. KROGOV
1
pionirke – U12 (2003 in mlajše)
12.00
1000 m
1 x 1 km
2
pionirji – U12 (2003 in mlajši)
12.10
1000 m
1 x 1 km
3
pionirke – U14 (2001 in 2002)
12.20
2000 m
2 x 1 km
4
pionirji – U14 (2001 in 2002)
12.30
2000 m
2 x 1 km
5
pionirke – U16 (1999 in 2000)
12.40
3000 m
3 x 1 km
6
pionirji – U16 (1999 in 2000)
člani (1994 in starejši) – kratki kros
12.55
3000 m
3 x 1 km
7
mlajše mladinke (1997 in 1998)
starejše mladinke (1995 in 1996)
mlajše članice do 23 let - U23 (1992 do 1994)
članice (1994 in starejše)
2 x 2 km
13.10
4000 m
5000 m
5000 m
5000 m
2 x 2 km + 1 x 1 km
8
mlajši mladinci (1997 in 1998)
starejši mladinci (1995 in 1996)
13.35
5000 m
6000 m
2 x 2 km + 1 x 1 km
3 x 2 km
9
mlajši člani do 23 let – U23 (1992 do 1994)
člani (1994 in starejši) – dolgi kros
14.05
10.000 m
10.000 m
5 x 2 km
Atleti lahko nastopajo v svoji starostni kategoriji ali eni starostni kategoriji višje, v kategoriji mlajših
članov in mlajših članic pa lahko nastopijo le atleti letnika 1992 – 1994.
6. SKICA PROGE
7. EKIPNA RAZVRSTITEV
Za ekipno razvrstitev društev se v moških in ženskih kategorijah upoštevata po dva (2) najboljša
atleta oziroma po dve (2) najboljši atletinji.
Točkovanje za ekipno prvenstvo Slovenije se izvede na podlagi seštevka točk, pri čemer prvouvrščeni
atlet dobi 1 točko, drugouvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd.
Ekipno razvrstitev društev v posamezni kategoriji dobimo tako, da seštejemo točke, ki so jih dobili
člani iste organizacije. Zmagovala ekipa je tista, ki ima najmanjši seštevek točk dveh (2) atletov
oziroma dveh (2) atletinj.
Uvrščeni atleti istega kluba, ki niso upoštevani za ekipno uvrstitev, jemljejo točke ostalim uvrščenim
atletom oziroma atletinjam.
V primeru enakega števila točk odloča o razvrstitvi višja uvrstitev slabšega tekača oziroma tekačice v
ekipi.
8. VSEEKIPNO PRVENSTVO
Na prvenstvu Slovenije v krosu tekmujejo atletska društva tudi za naziv vseekipnega prvaka
Slovenije v krosu, ločeno za moške in ženske.
Razvrstitev društev dobimo tako, da seštejemo točke, ki so jih društva zbrala v posameznih
kategorijah (ločeno za moške in ženske).
Vsaka prvouvrščena ekipa v kategoriji prejme toliko točk kot je najvišje število uvrščenih ekip
v moških ali ženskih kategorijah, drugouvrščena ekipa prejme eno (1) točko manj, tretje uvrščena
ekipa prejme dve (2) točki manj, itd. Zmagovalna ekipa je tista, ki ima največji seštevek točk. V
primeru enakega seštevka se višje uvrsti tisto društvo, ki ima več višjih ekipnih uvrstitev.
9. OGREVANJE
Bo možno na travnatih terenih - vendar ne po progi, ter v okolici OŠ Hruševec Šentjur.
10. PRIJAVNICA
Bo pripravljena v obliki posebej zagrajenega štartnega boksa, v katerega bo mogoč vstop skozi vhod
ob ustrezni registraciji pri vodji prijavnice najkasneje 10 min pred predvidenim štartom.
Pred prijavnico bo pripravljen tudi t.i. čakalni boks, kjer se naj tekmovalci pričnejo zbirati cca.
15 min pred predvidenim štartom.
11. ŠTARTNE ŠTEVILKE
Vsak tekmovalec prejme eno štartno številko, ki jo je v skladu s Pravili za atletska tekmovanja
potrebno imeti v celotni velikosti pripeto na prsih.
12. REZULTATI
Bodo objavljeni preko napovedovalca in na oglasni deski v bližini cilja.
13. PRITOŽBE
Se ob vplačilu takse 70 € vloži v primeru kršenja atletski pravil v pismeni obliki v sekretariatu
tekmovanja najkasneje 30 min po objavi uradnih rezultatov posamezne kategorije in se jo naslovi na
pritožbeno komisijo.
14. PROGLASITVE
Bomo izvajali neposredno po prihodu vseh tekmovalcev posamezne kategorije v cilj in sicer
posamezno in ekipno. Zato prosimo, da prvi 3 uvrščeni tekmovalci ob asistenci pomočnikov
protokola ostanejo v za to predvidenem prostoru v neposredni bližini cilja do same proglasitve.
Proglasitev vseekipnega zmagovalca ločeno v moških in ženskih kategorijah bo po koncu zadnje
kategorije.
15. PRIZNANJA
Trije najboljši atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Zmagovalna ekipa v vsaki kategoriji prejme plaketo z napisom EKIPNI PRVAK – KROS 2014.
Vseekipni prvak ločeno za moške in ženske kategorije, prejme naziv VSEEKIPNI PRVAK – KROS
2014 in pokal AZS v trajno last.
16. ZDRAVNIŠKA SLUŽBA
Bo prisotna ves čas tekmovanja na terenu v neposredni bližini štarta/cilja.
17. OSTALO
Tekmovanje bo izpeljano v skladu s Pravili za atletska tekmovanja ter pravili za izvedbo Prvenstva
Slovenije v krosu, objavljenih v Razpisih tekmovanj 2014 Atletske zveze Slovenije (točke 91 do 96).
Sponzorji tekmovanja
•
ASFALT KOVAČ / glavni sponzor
•
NOVI TEDNIK RADIO CELJE / medijski sponzor
•
ŠENTJUR INFO / srebrni sponzor
•
PIZZERIJA OSMICA / srebrni sponzor
PIZZERIJA OSMICA
Bar Osmica Žnidar Istok s.p.
Rifnik 17, 3230 Šentjur
(0590) 200 33
(041) 954 509
NAROČITE HRANO NA DOM
•
WELNESS ASPARA / sponzor
•
KEMOPLAST /sponzor
•
JIMMY kamnolom Hrastje /sponzor
•
OBČINA Šentjur / sofinancer na osnovi razpisa 2014
OBČINA ŠENTJUR