Svetlost barv projektorja: preskusni podatki

EPSONOV PODATKOVNI LIST
Svetlost barv projektorja: preskusni
podatki
Enakovredna bela in barvna
svetilnost zagotavljata svetle in
žive barve ter resnično naravne
slike, kar je nujno za današnjo
digitalno vsebino. Epsonov
projektorski mehanizem 3LCD
zagotavlja enakovredno belo in
barvno svetilnost (svetlost barv)
z bogatimi barvami, ki so trikrat
Drugi projektorji vir bele svetlobe razdelijo
v zaporedja neprekinjenih rdečih, zelenih
in modrih slik, ki se prikazujejo tako hitro,
da so videti kot barvne slike – tako deluje
projektor s tehnologijo DLP v enem
integriranem vezju.
Morda se vam zdi, da gre samo za
drugačne besede, toda ko govorimo o
beli in barvni svetilnosti, je razlika
presenetljiva.
svetlejše 1.
Najprej si oglejmo, kako barve
prikazuje projektor s tehnologijo
Izmerite svetlost rdeče, zelene in modre DLP...
svetlobe iz projektorja in rezultat je
vrednost barvne svetilnosti oz. svetlosti
barv. Številni proizvajalci navajajo samo
vrednost bele svetilnosti projektorjev.
S tem pa ne povedo vsega, saj je lahko
barvna svetilnost, navedena tudi v
lumnih, občutno nižja kot bela svetilnost.
V takem primeru so projicirane slike
videti mrtve.
Barvno kolo se vrti s hitrostjo več sto
vrtljajev na sekundo, da zaporedoma
prikaže barve. Štiridelno kolo prikazuje
rdečo, zeleno, modro, belo (prosojno),
rdečo itn. Tako »prelisiči« možgane, da
»vidijo« vse te barve hkrati in jih
pretvorijo v barvne slike. Toda oko še
lahko prevaramo, da vidi polne barve,
izgubo svetlosti zaradi ustvarjanja barvne
Kakšna tehnologija je torej za tem in slike z zaporednim prikazovanjem rdeče,
zakaj bi vas moralo to zanimati?
zelene
in
modre
(z
vmesnim
prikazovanjem bele svetlobe) pa je težko
Tehnologija vpliva na svetlost barv odpraviti.
Vsi projektorji ne prikazujejo barv na
enak način. Zato se sposobnost
prikazovanja barv občutno razlikuje med
projektorji.
Nekateri projektorji belo svetlobo ustvarijo
s hkratnim prikazovanjem rdeče, zelene in
modre svetlobe, ki jih združijo, da ustvarijo
končno sliko – tako deluje tehnologija
3LCD.
1
V primerjavi z vodilnimi projektorji DLP z enim čipom za
poslovne in izobraževalne namene po podatkih NPD od julija
2011 do junija 2012. Svetlost barv (barvna svetilnost) je
izmerjena v skladu s standardom IDMS 15.4. Svetlost barv
je odvisna od pogojev uporabe naprave. Za podrobnejše
informacije obiščite www.epson.eu/CLO
To je razlog, da imajo vsi Epsonovi
projektorji enake lumenske vrednosti za
belo in barvno svetlost, prav tako pa tudi
vsi drugi projektorji, ki temeljijo na
Epsonovi tehnologiji 3LCD.
In ker sta bela ter barvna svetilnost
enaki, so barve, projicirane s projektorji
s tehnologijo 3LCD, svetlejše kot barve
pri primerljivih projektorjih s tehnologijo
DLP v enem integriranem vezju, ki imajo
enako nazivno število lumnov za belo
svetlobo.
CLO je zdaj standard na tem
področju
Barvna svetilnost (Colour Light Output –
CLO) ali svetlost barve se zdaj lahko meri
z objavljeno standardno metodologijo.
Ta standard je bil objavljen maja 2012 in
opredeljuje svetlost rdeče, zelene in modre
barve v vseh digitalnih projektorjih.
Metodologijo CLO je razvila svetovno
priznana
organizacija
Society for
Information Displays (SID)2. Sestavlja jo
okoli 5000 strokovnjakov s področja
prikazovanja, ki izobražujejo druge na
področju
izdelave
zaslonov
in
Zato je barvna svetloba pri standardnih projektorjev.
projektorjih s tehnologijo DLP v enem
integriranem vezju občutno nižja kot Celoten dokument IDMS (Information
Measurements
Standard),
bela svetloba, kar povzroča mrtve barve. Display
v katerem so vse standardne metodologije
preskušanja, tudi preskus svetlosti barv,
Kako pa barve prikazujejo
si lahko brezplačno prenesete s spletnega
projektorji s tehnologijo 3LCD?
mesta organizacije SID. O preskusu bomo
sicer na kratko razložili tukaj, vse tehnične
Barvna slika, ki jo projicira projektor s
podrobnosti pa boste našli v knjigi IDMS.
tehnologijo 3LCD, uporabi prav vsak
lumen, ki prihaja iz svetlobnega vira.
Preprosto uporablja dihroična zrcala, da
razdeli svetlobo, nato pa (in to je tisti
genialni del) barve znova združi. Slika
nastane na platnu, ne v možganih, zato
je čisto vsak lumen viden na sliki.
Epson® je zaščitena blagovna znamka podjetja Seiko Epson® Corporation. Vsa druga imena izdelkov in
podjetij, uporabljena v tem besedilu, so namenjena samo identifikaciji in so lahko blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke svojih lastnikov. Z izjemo napak in opustitev se vsi tehnični podatki lahko
spremenijo brez obvestila.
2
www.icdm-sid.org
Preskus svetlosti barv
Rezultati preskusov svetlosti barv
Če povzamemo preskus, se v osnovi
barvna svetilnost meri na skoraj
popolnoma enak način kot bela svetilnost.
Vendar se za merjenje namesto mreže iz
belih kock uporablja mreža, narejena iz
osnovnih barv (rdeče, zelene in modre).
Ker so osnovne barve tri, se uporabljajo tri
različne mreže.
Ker ta ni navedena, so bili za jasno
določitev svetlosti barv za modele s
tehnologijo DLP v enem integriranem
vezju preskusi izvedeni v skladu s točko
15.4 v dokumentu IDMS (kriteriji
merjenja svetlosti barv projektorja).
Navedeni tehnični podatki za belo
svetlost projektorja v lumnih so prepisani
Za svetlost bele svetlobe oz. belo s spletnega mesta proizvajalca, preskus
svetilnost je treba opraviti devet meritev pa je bil opravljen samo za svetlost barv.
iz točk X, označenih na spodnji mreži.
Vsi dosedanji rezultati (preskusi še
Mreža za merjenje bele svetilnosti
potekajo, zato bodo podatki za več
modelov na voljo kmalu) so navedeni v
spodnjih preglednicah.
Podatki potrjujejo, da Epsonovi projektorji
res zagotavljajo svetlejše barve – trikrat
svetlejše,3 v nekaterih primerih pa še
veliko bolj. Podrobne rezultate si oglejte v
preglednicah v nadaljevanju.
Za merjenje barvne svetilnosti se
uporablja tri mreže z devetimi točkami
za vsako osnovno barvo, kot prikazuje
mrežni vzorec spodaj.
Mreže za merjenje barvne svetilnosti
Ustrezno se torej poveča tudi število
meritev. Namesto devetih meritev za
izračun standardne svetilnosti je potrebnih
27 meritev za izračun vrednosti CLO.
Odčitki iz vzorčnih slik za CLO se
seštejejo, izračuna se povprečje, ki se
nato pomnoži s površino platna, da se
določi skupna svetlost barv, ki se zaradi
doslednosti izrazi tudi v lumnih.
3
V primerjavi z vodilnimi projektorji DLP z enim čipom za
poslovne in izobraževalne namene po podatkih NPD od julija
2011 do junija 2012. Svetlost barv (barvna svetilnost) je
izmerjena v skladu s standardom IDMS 15.4. Svetlost barv
je odvisna od pogojev uporabe naprave. Za podrobnejše
informacije obiščite www.epson.eu/CLO
”Pri vseh Epsonovih
digitalnih projektorjih s
tehnologijo 3LCD je bela
svetilnost vedno enaka
barvni svetilnosti – zato
vedno ustvarijo žive
barve.”
Za več informacij obiščite:
www.epson.eu/CLO
Rezultati preskusov svetlosti barv ...
Tehnični podatki
proizvajalca za
belo svetilnost
(lumni)
EPSON
3M
Aaxa
Aaxa
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer
Acto
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
Casio
Casio
Casio
Casio
Casio
Casio
Casio
Casio
Dell
Dell
Dell
Dell
Dell
Hitachi
Hitachi
All m odels
MP225A
P3
P4X
H5360
H6500
P5271
X110P
X1161P
X1211K
X1261P
DX221ST
Joybee GP2
LW61ST
MP512
MP515
MP522
MP522ST
MP525P
MP622
MP622c
MP780 ST
MS502
MS510
MS513
MS517
MS612ST
MS614
MW516
MW519
MW814ST
MW851UST
MW860USTi
MX503
MX511
MX518
MX520
MX613ST
MX660P
MX711
MX763
MX764
MX810ST
MX815ST
MX816ST
MX850UST
W1070
W7000
XJ-A130
XJ-A141
XJ-A256
XJ-H1700
XJ-M140
XJ-M240
XJ-M245
XJ-ST145
1409X
2400MP
4320
S300w i
S500w i
CP-DX250
CP-DX300
e.g. 3000
32
50
95
2500
2100
3100
2700
2700
2500
2700
3200
200
2000
2200
2500
2000
2000
2500
2700
2200
2500
2700
2700
2700
2800
2500
2700
2800
2800
2500
2500
3000
2700
2700
2800
300
2500
3000
3200
3700
4200
2500
2700
3000
2500
2000
2000
2000
2500
3000
4000
2500
2500
2500
2500
2500
3000
4300
2200
3200
2500
3000
Izmerjena
svetlost barv
oz. CLO4
(lumni)
e.g. 3000
30
20
40
600
720
700
700
720
670
640
470
30
550
610
750
540
590
840
1090
1010
600
760
730
700
700
710
710
670
700
770
460
480
830
700
720
610
660
790
770
830
980
490
720
640
400
1500
1500
540
1200
1370
770
1440
1280
1160
510
820
710
1080
480
840
480
440
Tehnični podatki
proizvajalca za
belo svetilnost
(lumni)
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
LG
LG
Mim io
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
IN102
IN1110
IN1112
IN112
IN114
IN114ST
IN116
IN122
IN124
IN124ST
IN126
IN126ST
IN2102
IN2104
IN2112
IN2114
IN2116
IN2124
IN2126
IN3102
IN3104
IN3114
IN3116
IN35
IN37
IN3914
IN5312
Work Big IN24+
Work Big IN26+
Work Big IN32
Work Big IN34
Work Big IN36
BS-275
PA-75U
mimioProjector
EX240
HC1500
HC4000
HC7800D
HD4000U
WD380U-EST
XD211U
XD221U
XD221U-ST
XD250U
XD3500U
XD360U-EST
XD460U
XD490U
XD500U
XD700U
NP110
NP200
NP40
NP4001
NP50
NP60
NP61
NP-PX750U
NP-U260W
NP-U300X
NP-U310W
NP-V260
2500
2100
2200
2700
2700
2700
2700
3200
3200
3000
3200
3000
2500
2500
3000
3000
3000
3200
3200
3000
3500
3500
3500
2500
3000
2700
4500
2400
2400
2000
2500
3000
2700
700
2800
2500
1600
1300
1500
2000
2800
2200
2300
2000
2700
5000
2500
2600
3000
2200
5000
2200
2100
2200
4500
2600
3000
3000
7500
2600
3000
3100
2600
Izmerjena
svetlost barv
oz. CLO4
(lumni)
740
530
590
640
660
560
630
760
840
690
810
630
760
650
750
760
730
660
840
840
1010
910
930
840
970
730
1190
720
640
940
670
870
700
230
550
510
720
400
1090
690
660
660
810
650
1050
940
350
850
780
640
850
640
480
830
1640
740
790
700
1250
540
770
690
620
Rezultati preskusov svetlosti barv ...
Tehnični podatki
proizvajalca za
belo svetilnost
(lumni)
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Optom a
Panasonic
4
NP-V260W
NP-V260X
NP-V300W
NP-V300X
NP-VE281
NP-VE281X
DS339
DS550
DX550
EP1691
EP716
EP719
EP721
EP727
EP728
EP771
ES522
EW1691e
EW536
EX525ST
EX530
EX532
EX551
EX765
EX784
EX785
GT750e
HD20
HD23
HD25-LV
HD33
HD65
HD66
ML300
ML500
PK320
PRO150S
PRO160S
PRO250X
PRO260X
PRO360W
PT100
PT110
TS526
TS551
TW766W
TX536
TX542
W303
X303
ZW210ST
ZW212ST
ZX210ST
ZX212ST
PT-CW230EA
2600
2600
3000
3000
2800
2800
2600
2600
2600
2500
1800
2000
2200
2200
2700
3000
2800
3000
2800
2500
2600
2800
2800
4000
5000
5000
3000
1700
2500
3200
1800
1600
2500
300
500
100
2800
3000
2800
3000
3000
50
100
2800
2800
4000
2800
2800
3200
3000
2000
2500
2000
2500
2500
Podatki o beli svetilnosti v razpredelnici so pridobljeni s strani
Projector Central, kjer so jih navedli proizvajalci. Ti proizvajalci
niso navedli podatkov o svetlosti barv (barvni svetilnosti).
Svetlost barv so določili neodvisni laboratoriji v skladu z IDMS
15.4, ki so opravili preskuse posameznih enot vsakega modela.
Serijske številke so na voljo na zahtevo, če pišete na
[email protected]
Izmerjena
svetlost barv
oz. CLO4
(lumni)
620
640
740
740
590
700
760
650
640
820
510
600
550
590
810
930
660
770
700
650
570
650
640
810
1060
1300
950
1020
680
630
940
650
710
130
140
60
810
810
740
770
820
10
20
700
640
800
670
680
500
410
410
390
360
280
550
Tehnični podatki
proizvajalca za
belo svetilnost
(lumni)
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
Sm art
Sm art
Sm art
Toshiba
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
Vivitek
Vivitek
Vivitek
Vivitek
Vivitek
Vivitek
Vivitek
Vivitek
Vivitek
Vivitek
Vivitek
Vivitek
Vivitek
Vivitek
PT-D5700U
PT-DZ570U
PT-DZ6710
PT-DZ770UK
PT-LS26U
PT-RZ370U
PT-RZ470UW
PT-SD2600C
PG-F212X
PG-LX2000
XR-30X
XR-32X
XR-41X
LightRaise 40w i
LightRaise 60w i
UX60
TDP-T45U
PJ506D
PJD5123
PJD5132
PJD5133
PJD5223
PJD5232
PJD5233
PJD5523W
PJD6220
PJD6531W
PJD6553w
PJD7583w
PLED-W500
Pro8200
Pro8450w
PRO8500
D512-3D
D530
D535
D536-3D
D537W
D538-W
D554
D557WH
D791ST
D795WT
D832MX
D940VX
Qumi Q2
Qumi Q5
6000
4000
6000
7000
2600
3500
3500
2600
2300
2800
2300
2500
2600
2500
2500
2000
2500
2000
2700
2800
2700
2700
2800
2700
2700
2300
3000
3500
3000
500
2000
4500
5000
2600
3200
3200
3200
3200
3200
3000
3000
3000
3000
3200
4300
300
500
Izmerjena
svetlost barv
oz. CLO4
(lumni)
3050
2240
2990
2340
670
840
830
670
860
790
740
750
660
750
620
730
670
630
730
730
700
680
580
640
620
640
940
870
730
120
780
980
1300
560
790
620
610
720
680
650
640
340
320
780
930
50
80
Rezultati preskusov svetlosti barv ...
”Epsonovi projektorji ustvarijo trikrat
svetlejše barve5.”
5
V primerjavi z vodilnimi projektorji DLP z enim čipom za poslovne in izobraževalne namene
po podatkih NPD od julija 2011 do junija 2012. Svetlost barv (barvna svetilnost) je izmerjena
v skladu s standardom IDMS 15.4. Svetlost barv je odvisna od pogojev uporabe naprave.
Za podrobnejše informacije obiščite www.epson.eu/CLO
EPSONOV PODATKOVNI LIST
Tehnični podatki o preskusu
Tehnični podatki o preskusu
svetlosti barv in njegovi izvedbi.
Preskuševalni laboratoriji
Preskus svetlosti barv sta izvedla dva
neodvisna laboratorija.
Intertek je z več kot 33.000 zaposlenimi
na 1000 lokacijah v več kot 100
državah vodilno podjetje na področju
preskušanja
izdelkov in
njihove
skladnosti. Intertek ima številna
globalna priznanja in akreditacije.
Z 20-letnimi izkušnjami na področju
digitalnega upodabljanja je podjetje
Lumita, Inc. specializirano za razvoj in
preskušanje prikazovalne strojne opreme
s poudarkom na merjenju barv, umerjanju
in obdelavi slik. Lumita opravlja meritve
prikazovalnih naprav za številna podjetja,
ki se ukvarjajo z obdelavo slik. Za več
informacij o podjetju Lumita obiščite
www.Lumita.com.
Zasnova preskusa
Ameriški državni inštitut za standarde in
tehnologijo (NIST) v dokumentu NISTIR
6657 (januar 2009) določa podrobne
smernice
za
merjenje
barvne
svetilnosti. Iste smernice so tudi del
razdelka 15.4 dokumenta ICDM-DMS
1.03a (International Committee on
Display Metrology – standard za
merjenje prikazovalnih naprav). Oba ta
dokumenta smo skrbno upoštevali pri
oblikovanju in izvedbi preskusa ter izbiri
opreme, ki smo jo uporabili.
Naprave za merjenje svetlobe,
umerjanje in etalon
Lumita je za ta primer uporabila dve
vrsti merilnih naprav. Primarne podatke
za devet standardnih točk merilnega
preskusa so pridobili z merilnikom
intenzivnosti osvetlitve Photo Research
PR-524 z devetimi oddaljenimi glavami
PR-514. Inštitut NIST je pred tem
preskusom v tovarni izvedel sledljivo
umerjanje teh glav, na voljo pa je tudi
trenutno potrdilo o umerjanju.
Spektralne meritve, ki se uporabljajo
kot nadzor pri vsakem preskusu in za
popravljanje podatkov glav PR-514, so
bile opravljene s spektroradiometrom
Photo Research PR-670 in osvetlitveno
glavo CR-670. Kombinacija merilnih
inštrumentov PR-670/CR-670 ima prav
tako sledljivo potrdilo inštituta NIST o
umerjanju za intenzivnost osvetlitve in
spektralno natančnost.
Podatki o izdelkih
Preskusi so bili izvedeni na posameznih
enotah več kot 170 različnih modelov. Za
dodatne informacije o teh preskusih pišite
na: [email protected]
Fotopični
merilniki
intenzivnosti
osvetlitve s filtrom, kot je PR-524, se
umerjajo z iluminatorjem A (volfram).
Zaradi živosrebrnih žarnic in dihroičnih
filtrov, uporabljenih pri projektorjih DLP
s sprednjim projiciranjem, je lahko
absolutna
natančnost
fotometrije,
temelječe na filtrih, ki je umerjena
Epson® je zaščitena blagovna znamka podjetja Seiko Epson® Corporation. Vsa druga imena izdelkov in
podjetij, uporabljena v tem besedilu, so namenjena samo identifikaciji in so lahko blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke svojih lastnikov. Z izjemo napak in opustitev se vsi tehnični podatki lahko
spremenijo brez obvestila.
s širokospektralnim virom, kot je
iluminator A, vprašljiva. Pravzaprav
naše izkušnje v Lumiti kažejo precejšno
spremenljivost (pri meritvah projektorjev)
med različnimi blagovnimi znamkami in
modeli
fotometrov,
odvisno
od
njihovega kompleta filtrov.
Ker smo želeli odpraviti morebitne
napake, ki bi lahko nastale zaradi
edinstvenih spektrov projektorja, smo
izračunali osnovni korekcijski faktor za
vsak model projektorja. Ko je bil
projektor stabiliziran, smo opravili
meritve bele svetilnosti na peti
preskusni točki (sredina). Merilni sklop
omogoča, da se lahko glavo CR-670
natančno (±0,5 mm) zamenja z glavo
PR-514. Opravili smo osem izmeničnih
meritev
in
izračunali
spektralni
korekcijski faktor za glavo PR-514 za
vsako vrsto projektorja.
Kot nadaljnji ukrep za zagotovitev
natančnosti delovanja vseh sistemov
smo na začetku zbiranja podatkov
glavo PR-670 postavili v osrednji
položaj. Za vsak poskus smo opravili
meritev
upravljanja
spektralne
intenzivnosti osvetlitve, nato pa smo
glavo PR-514 vrnili in izvedli preskus.
Na koncu vsakega preskusa smo
preverili podatke upravljanja in jih
primerjali s povprečjem podatkov pete
preskusne točke z glavo PR-514, da
smo preverili, ali so v pričakovanem
obsegu spremenljivosti.
Spodaj je delni seznam preskuševalne
opreme, ki jo je Intertek uporabil za
merjenje svetlosti barv:





Digitalni merilnik moči: Yokogaw a,
WT230
Enota za pridobivanje podatkov Hydra
II: Fluke, 2625A
Vir
napajanja,
ki
omogoča
programiranje: 0–300 V enosmerno,
15–1 kHz/2 KVA: Chroma, 1604
Higrotermometer,
zapisovalnik
podatkov: Extech, Easy View 25
Kromometer model CL-200A: Konica
Minolta, CL-200A
Merilni sklop
Ustvarili smo precizen merilni sklop, da bi
zagotovili natančno poravnavo in
postavitev osvetlitvenih glav ter goriščno
ravnino projektorja. Sklop ustvari relativno
ponovljivo specifikacijo z odmikom
±2 mm za postavitev merilnih glav v vseh
oseh (X, Y in Z). Natančnost osi Z za
postavitev znotraj goriščne ravnine za
vse merilne glave je ±2 mm, skupna
nezanesljivost goriščne ravnine, ki temelji
na morebitni napaki žarišča, pa 6 mm.
Sklop tudi omogoča natančno zamenjavo
osvetlitvenih glav CR-670 in PR-514 v
petem položaju. S tem je kontrolno
meritev mogoče izvesti na začetku
vsakega preskusa.
Dejanska fotografija uporabljenega merilnega sklopa
Sklop zagotavlja cilje kotnih žarišč, kar
omogoča, da se geometrija projektorja
pravilno poravna s sklopom. Med
nastavitvijo se projicira laserska
osrednja linija, ki olajša poravnavo
optične osi projektorja pravokotno na
goriščno ravnino.
Območje goriščne ravnine
Zaradi manjših anomalij in odstopanj pri
optiki vsakega projektorja je težko oz.
nemogoče doseči natančno postavitev
vseh štirih kotov v točnem pravokotniku.
To lahko povzroči nenatančnos t pri
izračunu svetilnosti, saj za ta izračun
potrebujemo natančno merjenje velikosti
površine projiciranja. Cilji goriščne
ravnine v vsakem od štirih kotov
merilnega sklopa imajo natančnost osi X
in Y na mreži razdeljeno v 2 mm korake.
To preskuševalcem omogoča beleženje
odstopanj za osi X in Y za vsakega od
štirih kotov. Programska oprema za
merjenje uporablja te vrednosti za izračun
diagonal goriščne ravnine, s katerimi se
izračuna dejansko območje goriščne
ravnine za vsak posamezen preskus. Ta
postopek je opisan v dokumentih NISTIR
Dejanska fotografija sklopa območja goriščne ravnine
6657 in ICDMDMS 1.03a.
Za več informacij obiščite
www.epson.eu/CLO