Igre, ki so se jih igrali na Blejski Dobravi nekoč

OKAMENELA BABA
Nekdo je okamenela baba in lovi ostale.
Kogar se dotakne, ta okameni in mora stati
pri miru. Drugi bežijo, hkrati pa želijo
rešiti okamenele. Baba lovi naprej in hkrati
pazi, da se drugi ne bi dotaknili
okamenelih, ker potem ti zopet oživijo.
Skratka, kdor ostane zadnji, je potem
naslednja okamenela baba.
svojega volka: »Volk, kako se danes pride
skozi gozd?« Le ta z gibi pokaže, kako se
pride skozi gozd. Pri tem se premika proti
malim volkovom, mali volkovi pa na stran,
kjer je bil volk.
Volk kaže različne gibalne vaje, mali
volkovi ga posnemajo.
ATA ŠKRAT
Izberemo ata
škrata, ostali
otroci so škratki.
Ata škrat pošlje
svoje škratke v
gozd. Ko se vrnejo jih vpraša, kaj so v
gozdu delali. Škratki z gibom pokažejo atu
škratu kaj so delali, ata pa mora uganiti kaj
kažejo škratki. Ko ugane, določi novega
ata škrata.
MATI, KOLIKO JE URA?
En otrok je mati, ki stoji na
eni strani, ostali stojijo na
drugi. Vsak posebej jo
vpraša: »Mati, koliko je
ura?«
Mati na primer reče: »En (ali več)
mišji/slonji/žabji
korak naprej/nazaj.«
Vsak izvede korak, ki
mu ga je povedala
mati.
Kdor prvi pride do
matere, zmaga in je
nova mati.
VOLK, KAKO SE PRIDE SKOZI
GOZD
(Ali Volk, kako se pride čez led)
Zarišemo polje. Na
eni strani stoji
volk, na drugi mali
volkovi. Mali
volkovi vprašajo
LISIČKA, KAJ JEŠ?
En otrok je lisička in stoji na eni strani
polja. Ostali so piščančki in postavljeni v
vrsto na drugi strani polja vprašajo lisičko:
»Lisička, kaj ješ?«
Lisička na primer odgovori: »Grozdje!«
Otroci spet vprašajo lisičko kaj je.
Lisička spet poljubno odgovori. Ko pa
vprašajo lisičko, kaj je in ona odgovori:
»Piščančke! « takrat morajo bežati. Kogar
ujame, izpade in lisički pomaga loviti
piščančke. Zadnji, ki ostane, je lisička.
Lahko pa se igramo tudi tako:
Izbrani otrok je lisička in se postavi v
sredino kroga, ostali so piščančki, hodijo
okoli lisičke in
jo sprašujejo kaj
je. Lisička
odgovarja:
piškote,
solato… ko pa
reče piščančke, piščančki tečejo, lisica pa
enega ulovi. Tistega, ki ulovi, je v
naslednji igri lisica. (Igra je primerna za
mlajše otroke.)
BRATEC, REŠI ME!
Eden izmed otrok lovi, kogar ujame, mora
razkoračen obstati na mestu in klicati:
"Bratec, reši me!“ Rešijo ga lahko tako, da
se mu tisti, ki ga
še niso ujeli,
splazi med
nogami. Tako je
spet prost in beži
pred lovcem.
(Mi smo se igrali tako, da rešiš bratca tako,
da se ga dotakneš.)
2
MAČKA IN MIŠ
Z izštevanko določimo mačko in miš.
Igralci se držijo za roke in oblikujejo krog.
Na sredini kroga je miška, na zunanji strani
kroga pa je mačka.
Mačka vpraša miško: Miška, kaj ješ?
Miška odgovori: Sir in kruh glodam.
Mačka: Ali daš še meni malo?
Miška: Figico.
Tako miška steče, mačka pa jo skuša
uloviti. Otroci, ki stojijo v krogu in se
trdno držijo za roke, skušajo odpirati vrata
miški, da zbeži. Mački pa vrata zapirajo.
Igra se konča, ko mačka ulovi miško.
DIVJI MOŽ
Določimo ga z
izštevanko.
Otroci na igrišču
zarišejo črto in se
postavijo za njo.
Nasproti njim, v
oddaljenosti kakih 10 metrov, si tudi divji
mož zariše črto in stopi za njo. Obrne se s
hrbtom proti otrokom in šteje do pet.
Otroci se mu neslišno približujejo. Divji
mož preneha šteti in se obrne. Otroci
obstanejo kot vkopani. Tisi, ki se
premakne, mora nazaj za črto. Igra je
končana, ko se prvi otrok dotakne divjega
moža. Ta postane divji mož v naslednji
igri.
KDO SE BOJI ČRNEGA MOŽA
Črnega moža določimo z izštevanko.
Postavi se za črto na eni strani igrišča. Na
drugo stran igrišča pa se postavijo vsi
otroci, ki sodelujejo v igri.
Črni mož vpraša: Kdo se boji črnega
moža?
Otroci: Mi že ne!
Črni mož: Kaj pa če pride?
Otroci: Pa zbežimo!
Otroci zbežijo čez igrišče proti črnemu
možu in skušajo priti na drugo stran. Črni
mož teče proti otrokom in jih lovi. Kogar
ulovi, postane črni mož in v nadaljevanju
pomaga črnemu možu loviti otroke.
Zmaga tisti otrok, ki se najdlje
izmikačrnemu možu oziroma je zadnji ujet.
BUČE KRASTI
Izštevanka določi kmeta in tatu. Ostali so
buče.
Buče poležejo po
tleh, Ko pride
gospodar na polje
najprej poseje buče.
Ob drugem obisku,
so buče že nekolike zrasle. Kmet hodi med
bučami, tipa glave in govori: Ta je že zrela,
ta je že dovolj zrela… In tako jih pobira z
njive. Medtem se prikrade tat, ki se je
dotlej skrival in ukrade bučo ter jo odpelje
s seboj. Ko kmet
opazi tatvino, se
z bučami, ki so
ostale na njivi
odpravi za njima.
Kdor ujame tatu,
je v naslednji igri tat. Kmet pa določi
novega kmeta.
KOSILO
Izberemo kuharja.
Otroci na igrišču zarišejo črto in se
postavijo za njo.
Kuhar na drugi strani prav tako zariše črto
in se postavi s hrbtno stranjo proti
otrokom.
Otroci sprašujejo kuharja: Koliko je ura?
Kuhar odgovarja: Pet. Tako se otroci
postavijo pet korakov proti kuharju.
Otroci: Koliko je ura?
Kuhar: Dve.
Otroci se zopet postavijo dva koraka proti
kuharju.
In tako dalje…
Ko pa kuhar reče: Kosilo, se otroci
razbežijo proti črti, ki so jo zarisali, kuhar
pa jih lovi. Kogar ulovi, postane nov kuhar.
2