bodi-umetnik-vabilo-na-8-likovni-nateaj-igraj-se-z-mano

BODI UMETNIK - RAZPIS 8. MEDNARODNEGA
LIKOVNEGA NATEČAJA »IGRAJ SE Z MANO«
2014/15
Glavni organizator: Center Janeza Levca Ljubljana
Soorganizator: Društvo za kulturo inkluzije
V okviru Mednarodnega festivalskega leta »Igraj se z mano« letos že osmič
tradicionalno poteka Bodi umetnik - Mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano« z
razstavo likovnih del.
Bodi umetnik - Mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano« z otvoritvenim dogodkom
(razstava in bogat animacijski program), ki bo februarja 2015 potekal v Cankarjevem
domu je del celoletnih aktivnosti, saj razstava po februarski otvoritvi potuje po številnih
lokacijah po Sloveniji in tujini. Razstave so zasnovane na način, da jih otroci postavljajo
sami. Na lanskem Mednarodnem likovnem natečaju je sodelovalo 314 vrtcev, šol in
specializiranih ustanov, tako domačih kot iz tujine, na natečaj pa je prispelo 5012 del na
papirju v najrazličnejših tehnikah.
Vabimo vas, da s svojimi likovnimi deli tudi sami
sodelujete na
likovnem natečaju, ki je v letu 2014/15 posvečen dvema temama.
Prva tema je že tradicionalna: IGRAJ SE Z MANO (igraš se lahko sam-z
igračami, igrali, lahko plešeš, se ukvarjaš s športom, računalnikom…, igraš se lahko
s prijateljem, sošolci, starši, babico, dedkom, učiteljem, vzgojiteljem, s kužkom,
muco… igraš se lahko doma, na igrišču, ulici, travniku, v gozdu, šoli, vrtcu…).
Drug naslov pa je posvečen Evropskemu letu 2015 in se glasi: NAŠ SVET,
NAŠA PRIHODNOST (pod to temo spadajo različne vsebine povezane s svetom,
evropo in prihodnostjo.)
K sodelovanju smo povabili osnovne šole, vrtce in specializirane zavode iz
celotne Slovenije ter partnerje iz tujine.
Dovoljene so vse likovne tehnike na papirju. Velikost formata naj ne presega
velikosti risalnega lista. Likovnih del ne uokvirjajte.
Na hrbtni strani likovnega dela s tiskanimi črkami izpišite naslednje podatke:
- ime, priimek, starost avtorja
- naslov likovnega dela
- likovno tehniko
- ime, priimek mentorja
- točen naslov šole
1
Te podatke si zapišite, ker jih je potrebno vpisati tudi nam posredujte tudi ob prijavi na spletu.
Prijave potekajo samo preko spletne prijavnice na strani www.igrajsezmano.eu.
Vsak mentor naj izpolni svojo prijavnico, da bo razvidno komu je mentor.
Za pomoč pri izpolnjevanju prijavnice se lahko obrnete na Tino Verbič (051 762 999) ali
Boruta Horvata (040 839 871), vsak delavnik med 12:00 in 14:00.
Rok za oddajo likovnih del je petek 28. NOVEMBER 2014.
Pošljite jih na naslov :
CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18, 1000 Ljubljana, s pripisom:
Za Bodi umetnik - Mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano«
Prispela likovna dela* bo pregledala komisija CJL in jih pripravila na razstavo.
* Likovnih del ne vračamo avtorjem. Ostala bodo v arhivu Mednarodnega likovnega natečaja »Igraj se
z mano«; za namene razstav in promocije INKLUZIVNE KULTURE in likovne kulture mladih.
Veliko veselja in umetniških užitkov vam želita Center
Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije!
Andreja Hribernik
Kustosinja zbirke 'Igraj se
z mano'
Boštjan Kotnik
Vodja Mednarodnega
festivalskega
leta 'Igraj se z mano' in
predsednik
Društva za kulturo
inkluzije
2
Dr. Matej Rovšek
Ravnatelj Centra Janeza
Levca Ljubljana