DOM, KI GA GREjE NARAVA LIVING NATURAL HOMES

Dom, ki ga greje narava
Living Natural Homes
Povsem drugačen način bivanja
www.gifo.si
GRADNJA INOVATIVNIH FUNKCIONALNIH OBJEKTOV
Dom, ki ga greje narava
Living Natural Homes
GRADNJA INOVATIVNIH FUNKCIONALNIH OBJEKTOV
Ne gradimo hiš, ampak ustvarjamo domove, ki vam ponujajo vrhunsko bivalno klimo in stalno povezanost
z naravo. Naši produkti spreminjajo človekov odnos do okolja in s tem tudi človeka na osebni ravni.
Povsem drugačen način bivanja
Kot živa bitja, so drevesa navsezadnje podobna ljudem, imajo življenjsko moč- energijo, ki je zelo podobna
človeku. Z vgradnjo materialov vgradimo tudi nepopačeno dušo, v želji da dobro služita uporabniku. Zaradi
teh dejavnikov je les, ki je pravilno pripravljen in vgrajen, najprimernejši material za bivalne prostore.
Za gradnjo inovativnih, domiselnih lesenih objektov iz brun uporabljamo Pohorski les, ki uspeva nad
700 metrov nadmorske višine - smreka, jelka, bor, deloma pa tudi macesen. Strogo se držimo zimske sečnje, ki
kasneje vpliva na naravno sušenja lesa.
Hlode obdelujemo ročno, saj tradicionalni način obdelave zagotavlja večjo odpornost lesa brez zaščite in v
celoti ohranjen energetski potencial.
Debla za gradnjo pripravimo po starih metodah, zato naših hiš ne barvamo, saj s tem onemogočimo prehod
vlage skozi stene, cilj tega je izravnavanje vlage v prostoru in v okolici kjer objekt stoji. Še pomembneje je to
dogajanje v zimskem času, ko bivalne prostore ogrevamo. Navsezadnje se les kot naravni material zaščiti sam
s svojo lastno smolo, ko le tega ‘’ranimo’’.
Lesna vlakna
Izolacija iz ovčje volne
Uporaba ovčje volne proti plesni
Za dodatno izolacijo umestimo lesna vlakna ter ovčjo volno, impregnirana s sivko, ki dodatno poskrbi za
odganjanje žuželk in glodalcev. S tradicionalnim načinom obdelave pridobimo na višji odpornosti. Les, ki je
obdelan po standardnem tehnološkem procesu, pa je slabo odporen in manj živ zaradi vpliva elektromagnetnih
sevanj. Gre za cenovno ugodni, ognjevarni (v smislu hitre evakuacije) in protipotresni objekt. Varen je pred
strelo, zato nanj ni potrebno nameščati strelovoda.
Električni kabli so speljani po stenah vertikalno, voda ter
gretje pod podi ter vmesnimi montažnimi stenami. Kar
zadeva same velikosti je izbira v vaših rokah. Dolžina lahko
predstavlja neskončnost z vmesnimi linijami do 10 m.
Svoje produkte lahko poimenujemo kar ‘’mobilni’’ domovi, saj gre za sestavljanje, razstavljanje, selitev in
ponovno sestavljanje hiše.
Zagotavljamo vam doživljenjsko garancijo za več generacij. Edina slabost, ki se tukaj najde, izhaja
iz osebne ravni. Ljudje prevečkrat sledimo trenutnim trendom, ki pa nas v pomenu zdravja nagiba v jalovo
početje.
Varčen dom:
Sestava lesa:
Certifikati za:
Smo bratje, smo mlad delaven tim, ki želimo s svojo inovativnostjo pomagati zgraditi
bolj čist in lepši svet v katerem živimo. Ustvarjamo domove, ki dihajo in živijo z vami in
so cenovno dosegljivi vsem.
Cilj naših objektov je vrhunska bivalna klima in stalna povezanost z naravo.
Bratje Krušič
Dom, ki ga greje narava
Living Natural Homes
Povsem drugačen način bivanja
www.gifo.si
informacije:
068 160 556
GRADNJA INOVATIVNIH FUNKCIONALNIH OBJEKTOV