21 med letom 2012

21. NEDELJA MED LETOM
dan / god
cerkev
ura
mašni namen
8.30 †† Srečko, Slavko in starši Kocjančič
sv. Rok
sv. Maver 10.00 Za župnijsko družino
26. 8. 2012
sv. Maver 20.00 10 obl. † Lino Šorgo
PONEDELJEK sv. Maver 19.00 8. dan † Branimir Fink, Hudourniška 7, Jagodje
drugje
† Stanislav Černe
Monika, mati
21. nedelja
med letom
TOREK
Aguštin škof, C. učitelj
SREDA
Muč. Janeza Krstnika
sv. Maver 19.00 8. dan † Armando Božič, Prol. br. 16
sv. Rok
sv. Maver
sv. Maver
PETEK
drugje
Sv. Maver
Prva SOBOTA. Marija Ali.
drugje
sv. Rok
22. nedelja
med letom - angelska sv. Maver
2. 9. 2012
sv. Maver
ČETRTEK
19.00 obl. † Vinko Nose in † Anton
19.00 †† Darjo in Marija Ban
19.00 † Santo Benčič, Aškerčeva 15
15.30
19.00
8.30
10.00
19.00
Za zdravje, dar vera
poroka: Andrej in Nataša
† Anton Dekovič
† Bernard Zelinšek
† Ludvik Ferk
za župnijsko družino
† Antica Sirotič
Župnijska pisarna: Uradne ure
NAŠI RAJNI:
bodo v četrtek 30. avgusta: 16h
Armando Božič, Prol. br. 16, 60 let
- 18h. Če bom imel čas vam
Branimir Fink, Hudourniška pot 7,
bom rad ustregel tudi kadarkoli
Jagodje, 59 let
me dobite ali se dogovorite za
Katarina Krampfer, Alietova 3, 57 let
drug termin. Svete maše bodo
pridite naproti angeli Gospodovi …
od jutri dalje ob 19h.
Prilika za sveto spoved je vsak petek pred sveto mašo, v nedeljo pred in med
†
sveto mašo ob 10h ali po dogovoru s spovednikom.
Kaj je potrebno urediti pred krstom otroka: Ko se starši odločijo za krščansko vzgojo
otroka v Cerkvi lahko prosijo za krst. Najprej je potrebno narediti pripravo – oba starša –
potem pridemo k vpisu imena, kjer otroku določimo tudi nebeškega zavetnika in datum kdaj
ima otrok god. Takrat se šele dogovorimo o datumu krsta. Krsti med mašo so običajno
trikrat letno. Letos je reden krst predviden še 23. septembra pri sv. Mavru.
Priprava staršev na krst otroka začne spet v torek 4. 9. ob 20.00 v cerkvi sv. Marka – Koper.
Pripravo lahko uredite tudi še pred rojstvom otroka. Za pripravo se je potrebno prijaviti pri
domačem župniku.
Vaš dar župniji: v nabiralnik ali osebno župniku ali na TRR: 1010 0003 7271 372
Nedeljsko vprašanje: Kaj je Jezus rekel učencem ko so odhajali proč od njega zaradi trdosti
besede? (Jn6,60-69) a) Ali hočete oditi tudi vi; b) počakajte bom naredil še malo kruha;
c) Verujte da sem Sveti od Boga; d) Saj nisem mislil resno, sem se samo hecal
leto XIX., štev.
28;
26. avgust – 2. september 2012
Vpis k verouku: za Urnik verouk
Dan, ura, katehet
predšolske bo v od 3 – 5 let KDP četrtek 16.30 ; s. Metka in Marija
četrtek 6. 9. in za 1.r
1. razred KDP
ponedeljek 16. 30; s. Metka in Marija
bo v ponedeljek 3.
1.
razred
klasično
ponedeljek 16.30; s. Simona
9. ob 16.30h. V
sreda 17.00; Lidija H.
ponedeljek
naj 2. razred
pridejo k vpisu tudi 3. razred
ponedeljek ob 17.00; Snježana
tisti otroci, ki še niso 4. razred
ponedeljek ob 15.30 ; s. Simona
hodili k verouku so
torek ob 17.00; Valentina
pa že v višjih 5. razred
5.
razred
sreda ob 17.00; Robin
razredih.
Z
veroukom
morata 6. razred
ponedeljek ob 17.30; s. Simona
soglašati
oba 7. razred
torek 15.30 - Janez
starša.
8. razred
torek 16.30 - Janez
Stroški
verouka:
9.
razred
torek ob 17.45; Janez
Ogrevanje,
mladina
petek ob 20h; Janez
vzdrževanje
prostorov,
nagrade
veroučiteljem,… Vsaka družina – tudi če ima več otrok pri verouku prispeva za stroške 13€
za celo leto. Delovni zvezek stane 4 €, knjiga pa 8 €. Zraven tega otroci potrebujejo en mali
zvezek za vpisovanje sv. maš in drugih verskih in dobrodelnih dejavnosti. Ta zvezek lahko
uporabljajo tudi več zaporednih let. Kdor želi lahko liturgično življenje spremlja tudi s
posebnimi zvezki in listki, ki si jih vsak sam vzame na obhajilni mizi pred tabernakljem.
K verouku vedno prinesemo knjigo, delovni zvezek in liturgični zvezek. Pri
verouku oddamo tudi dar za otroka v Afriki, za njegovo šolanje in prehrano. K verouku
spada tudi redna sveta maša vsaj ob nedeljah. Zelo cenimo sodelavce pri maši, kot so
ministranti, pevci in tiste, ki si upajo prebrati kakšno krščansko knjigo.
Časopis za otroke do 7. razreda: Mavrica - celoletna naročnina je 26 €. 7 – 9 r. bodo radi
brali ognjišče in sončno pesem. Naročila sprejemam v župnišču do 15. septembra. Mavrice
ne bomo imeli v prosti prodaji.
Starši in botri so ob krstu otrok obljubili, da bodo ti otroci živeli, kakor nas je učil
Jezus Kristus. Da bodo izpolnjevali svoje dolžnosti, se pravi, da bodo redno hodili k
nedeljski sv. maši in k verouku. Botri lahko svoje poslanstvo svojemu krščencu
pokažejo tudi tako, da mu plačajo stroške verouka ali Mavrico, knjige itd.
Popravni Izpiti: Kdor ni delal domačih nalog ali ni obiskoval svete maše. Kdor
ne pozna niti osnovnih molitvic in se ni popolnoma nič potrudil za verouk, ne more
dobiti pozitivne ocene, ker bi bila to lažna ocena in laži ne smemo podpirati. Prav
tako ne more biti pozitivno ocenjen, kdor je dosegel manj kot tri četrtine obiska,
ker je bistvenega pomena pripadnost skupnosti. Negativno spričevalo povzročijo
tudi tri neopravičene ure. Kdor ni izdelal letnika ali pa sploh ni hodil k verouku,
obiskuje verouk naprej s svojimi sošolci in ne more ponavljati letnika. Ko bomo
seštevali pred birmo leta verouka bo mogoče moral kakšno leto kasneje k birmi,
pač takrat, ko bo nabral dovolj let in zrelosti.
Predšolski otroci in prvi razred imajo pri nas posebno priložnost, da
obiskuje Katehezo dobrega pastirja KDP. Starši, ki se odločite, da boste otroka
spremljali na katehezo dobrega pastirja ste vsekakor za svojega otroka izbrali
boljše, čeprav vam ponujamo za prvi razred tudi klasičen verouk z delovnim
zvezkom. Kaj je kateheza dobrega pastirja? Atrij? Kako otroka od treh do sedmih
let vpeljati v skrivnosti krščanske vere? Kateheza Dobrega pastirja izhaja iz
otrokovega hrepenenja po Bogu in mu pomaga, da razvija odnos z njim, kar je
temeljno za njegov celostni razvoj in življenje po veri. Srečanja potekajo v atriju, v
urejenem in mirnem okolju, opremljenem z materiali, s pomočjo katerih se otrok
sreča z Božjo Besedo, uvaja v molitev, razvija samostojnost, svobodo in mir in si
krepi samozavest.
Birmanci imamo prvo skupno srečanje 14. 9. ob 17.30.
Dobrodošla v slovenski Istri sestra Simona
Sestra Simona Zabukovec prihaja iz Ljubljane,
župnije Trnovo. Po končanem študiju angleškega
in nemškega jezika se je pridružila sestram
uršulinkam in večne zaobljube izpovedala leta
2006. Na različnih župnijah je delovala kot
katehistinja, nazadnje v župniji Ljubljana Dravlje,
ter se ukvarjala s poučevanjem angleščine.
Karitas: Prosimo, da rabljene šolske potrebščine prinesete na sedež Karitas Izola na
Gregorčičevo ulico 74, v času uradnih ur ob sredah, med deveto in dvanajsto uro.
Poleg tega lahko nakažete tudi prostovoljne prispevke na transakcijski Karitas Izola
SI56 101000037527646. Hvala tudi za vaše darove v nabiralnik v cerkvi. Mnogim
smo pomagali s hrano in kolikor smo imeli tudi s plačilom položnic.
SLUŽENJE
branje
21. med letom
22. med letom
Milena in Matej
Matevž in Benjamin
krašenje
Anica Kapun
Anica Kapun
čiščenje
Anica Kapun
Anica Kapun
Molitvene skupine: ob ponedeljkih po sv. maši - Češčenje božjega usmiljenja.
Ob četrtkih redno češčenje odpade med počitnicami.
Bolniki: Bolnike bomo med počitnicami obiskovali po zmožnostih. V sili uredite
obisk duhovnika za bolnike pravočasno.
Tisk na razpolago: Družina, Ognjišče
Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 05/641 55 45 in 031 318 814 (župnik Janez)
[email protected] ter 05/ 641 40 73 (s. uršulinke). Odgovarja Janez Kobal, župnik, Izola. 500 izvodov.
Dobite nas na internetu: http://zupnija-izola.rkc.si
Ob 500 letnici Marijinega
prikazanja v Strunjanu je ena
Izolska barka poromala peš.
Na sliki 14. 8. 2012. (Foto:
Loredana)
Marija
nas
opozarja naj ne dopustimo, da
bi se Cerkev podrla. »Spomni
se o premila Devica Marija, da
še nikdar ni bilo slišati, da bi ti
koga zapustila, ki je pod tvoje
varstvo pribežal, tebe pomoči
prosil in se tvoji prošnji
priporočil. …«
Molitveni dan za duhovne poklice na Sveti Gori bo letos v soboto, 8. septembra 2012, pod
geslom: Sveta vera bodi vam luč! (Slomškove besede, Slomškovo leto).
Ob 8h bomo začeli s Prevala z molitvijo križevega pota in posameznih desetk rožnega
venca po skupinah.
Ob 9.30h bo v kapeli prikazovanja srečanje za strežnike in otroke, istočasno pa bo v baziliki
potekala molitvena ura, ki jo bodo vodili predstavniki Postojnske dekanije.
Višek dneva predstavlja sveta maša ob 10.30h, ki jo bo daroval koprski škof Jurij Bizjak.
Pri maši bodo sodelovali tudi naši jubilanti, kateheti in katehistinje. Po sveti maši pa bodo
prejeli diplome naši novi kateheti in katehistinje.
Ob 13h bomo prisluhnili kratkemu polurnemu koncertu dekliškega zbora iz Postojnske
dekanije. Po koncertu pa bomo molitveni dan zaključili s petimi litanijami Matere Božje.
Prijave za avtobus so možne v župnišču.
V sredo, 29.8., na obletnico smrti p. Atanazija Kocjančiča bo ob 18.uri v
frančiškanski cerkvi sv, Ane v Kopru zanj maševal prof.dr.p.Viktor Papež, nekdanji
provincialni minister. Po maši bomo odšli na njegov grob in zanj ter njegove
sodelavce-dobrotnike molili.
»Veselite se v Gospodu, zmeraj!« (Flp 4,4)
Vsi srednješolci, študenti in mladi v
poklicih ste vabljeni, da v Stični 15.
septembra skupaj praznujemo slovenski
dan mladih!
Bog nas vabi, da se veselimo v Njem – zmeraj! Kakšno je to veselje in kako ga zaživeti,
bomo skupaj odkrivali na festivalu, raznovrstnih delavnicah, v srečevanju znanih
obrazov, na »žuru« ter veselje poglobili pri sveti maši, adoraciji, ki bo potekala skozi
cel dan, in pri spovedi.
Pri srednješolcih bomo prisluhnili pričevanju Johna Pridmora, ki je bivši londonski
gangster, za študente in mlade v poklicih pa bo osrednji gost Gregor Čušin.
Stično mladih sooblikujete tudi vi s svojo prisotnostjo, saj s tem gradite in delite
izkušnjo skupnosti, ki se lahko prenese v domačo župnijsko skupino ter obogati
vsakega tudi osebno. Prijave z vplačilom 13€ v župnišču. Kar bo več – približno
polovico plača župnija.