VRTEC LITIJA ENOTA MEDVEDEK

vzgojiteljica: Aleksandra P. Hočevar
pomočnica vzg.: Karmen Jelen
vzgojiteljica: Liljana Cirar
pomočnica vzg.: Tanja Anzeljc
KONTAKTNI PODATKI
E-pošta enote Medvedek
[email protected]
vzgojiteljica: Darja Borštner Mandelj
pomočnica vzg.: Ivanka Mlinar
Vodja enote: Mateja Premk
vzgojiteljica: Mojca Sabari
pomočnica vzg.: Janja Kralj
Ravnateljica Vrtca Litija: Liljana Plaskan
01/896 25 32
Vrtec Litija
Bevkova 1
1270 Litija
01/896 25 30
[email protected]
VRTEC LITIJA
vzgojiteljica: Špela Bendra
pomočnik vzg.: Iztok Končar
vzgojiteljica: Vanja Juvan
pomočnica vzg.: Mojca Vedernjak
vzgojiteljica: Mateja Premk
pomočnica vzg.: Mojca Vehovec
vzgojiteljica: Milena Bratkovič
pomočnica vzg.: Pija Pohar
vzgojiteljica: Slavi Hostnik
pomočnica vzg.: Klavdija Potokar
Polžki in Pikapolonice: 01/896 25 35
Medvedki in Miške: 01/ 896 25 36
Metulji in Lučka: 01/ 896 25 37
Muce, Race, Zajci: 01/ 896 25 37
Zmajčki in Žabice: 01/ 898 70 11
SVETOVALNA SLUŽBA: 01/896 25 38
Svetovalni delavki: Irena Lenart in Katja Hrastar
Belšak
Defektologinja: Ana Vavtar
Logopedinja: Tjaša Polutnik
vzgojiteljica: Tjaša Hauptman
pomočnica vzg.: Melita Pungerčar
Vizija VRTCA LITIJA:
Z znanjem, toplino in sodelovanjem do
srečnih otrok in kvalitetnega vrtca.
vzgojiteljica: Vesna Šparlek
pomočnica vzg.: Tanja Huptman
pomočnica vzg.: Jasmina Brglez: tretja
za pokrivanje v vseh oddelkih
čistilke: Helena Ceglar, Pavla Zewell,
Martina Sukič
hišnik: Marko Komat
ENOTA MEDVEDEK
Dnevni poslovni čas enote MEDVEDEK
Od 5.30 do 16.30
Naš glavni namen je:
 dobro in varno počutje otroka v vrtcu,
 ustvarjalne možnosti za celovit otrokov razvoj,
 prijazno, strokovno in kreativno osebje,
 odprtost vrtca družini in okolju.
SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S STARŠI
OBOGATITVENI PROGRAM
SODELOVANJE Z OKOLJEM
Formalna srečanja:
 roditeljski sestanki za novince, uvodni v
septembru, spomladanski z analizo dela v
oddelku;
 pogovorne urice, ki potekajo individualno
enkrat mesečno ali po dogovoru z vzgojiteljico;
 predavanja ali izobraževalne delavnice za
starše s strokovno temo:
21. 10. 2013, ob 17.00: Zdrav otrok v vrtcu –
Preprečevanje bolezni otrok s cepljenjem
(Maja Sevljak Jurjevec),
14. 11. 2013 ob 17.00: Družinska doživetja in
samostojnost otroka (Damjana Šmid),
30. 1. 2014 ob 17.00: Kako starši z odnosi
vplivamo na vedenje in razvoj otroka (Bogdan
Polajner),
 svet staršev.









 Dinos Trbovlje (celoletno zbiranje starega
papirja),
 Prostovoljno gasilsko društvo Litija (obisk
gasilcev v vrtcu),
 Gimnazija Litija (vadbene ure ob ponedeljkih in
torkih),
 Glasbena šola Litija,
 Sten Vilar (gledališki abonma),
 Komunala Litija (ločevanje odpadkov v
povezavi z Eko-šolo, kot načinom življenja),
 NLB, SKB, Litija (likovne razstave),
 Sodelovanje s starši: predstavitev pokrajin,
 RK Litija (organizacija lutkovne predstave),
 OŠ Litija - oddelek s prilagojenim programom,
 ZD Litija (obisk medicinske sestre – skrb za
zdravje),
 Humanitarna akcija: Anina zvezdica
 Tačkov festival
Neformalna srečanja:
 prihod jeseni (jesensko gibalna delavnica),
 delavnica s starši- izdelovanje lučk, obeležimo
gregorjevo,
 pozdrav pomladi: srečanje dedkov in babic,
 Dan vrtca (prireditev z nastopom starejših
otrok),
 zaključek šol. leta v dvorani na Stavbah.
Področje izboljšave:
Pridobivanje delovnih navad odraslih in otrok
Športna značka Mali sonček,
Cici bralna značka,
sobotni izleti s starši ali brez – Hribci,
gibalne urice,
praznovanje rojstnih dni otrok, letnih časov,
veseli december, pustno rajanje, …,
razstave otroških risb in izdelkov,
gledališka igra v izvedbi strokovnih delavk,
1x mesečno tematski dopoldnevi: otroški
ljudski plesi, igrajmo se angleško, cici fotograf,
cici biolog,
 igre z upokojenimi vzgojiteljicami,
 sodelovanje na različnih natečajih,
PREDNOSTNI PROJEKTI:
 Porajajoča se pismenost otrok (Mali Sonček
raziskuje Slovenijo)
 Gibanje za zdravje (v projektu Mali sonček)
 Izvedbeni kurikul v naravi: delovna vzgoja
otrok in odraslih,
 Zdravje v vrtcu, Eko šola kot način življenja,
Tradicionalni slovenski zajtrk (namen:
razvijanje samostojnosti pri higienskih
navadah in skrbi za zdravje)
DODATNI PROGRAMI
(program, ki je za starše delno ali v celoti plačljiv)
 Abonma gledaliških predstav v vrtcu,
 prilagajanje na vodo,
 zaključni izlet v Kranjsko Goro »Kekčeva
dežela« (samo za otroke, ki odhajajo v šolo),
 obisk drugih enot vrtca Litija,
 obisk Lutkovnega gledališča v Ljubljani.
Otrokom omogočimo pestre dejavnosti, delovno
klimo, v kateri se dobro počutijo, razvijajo in
odkrivajo svoje sposobnosti in interese, izražajo
svoje želje in potrebe, se učijo medsebojnih
odnosov in strpnosti drug do drugega.
Vse kar moram vedeti, sem se naučil v vrtcu.
(R. Fulghum)
»Naučil sem se tega:
Vse deli z drugimi. Igraj pošteno.
Ne prizadeni ljudi.
Vedno daj vsako reč tja, kjer si jo našel.
Pospravi za seboj. Ne vzemi, kar ni tvoje.
Opraviči se, kadar koga prizadeneš.
Pred jedjo si umij roke. Potegni vodo.
Kadar greš v svet, pazi na promet, primi se koga
za roko in držita se skupaj.
Pozoren bodi na čudežne dogodke…«