Proggy II - Svet elektronike

NAVODILA
Proggy II - navodila za zagon
Spoštovani kupec!
Hvala, da ste se odločili za nakup Proggy II programatorja za AVR mikrokontrolerje. Proggy II je nastal po večletnih izkušnjah s programiranjem mikrokontrolerjev, zato smoi prepričani, da vam bo dobro služil pri
vašem delu.
Proggy II je programator AVR mikrokontrolerjev, ki deluje v BascomAVR in AVR Studio ver. 4 okolju.
NAMESTITEV GONILNIKOV
Proggy II vkopimo v USB vodilo.
V kolikor nam PC sporoči, da za to
napravo ni našel gonilnikov, jih namestimo po sledečem postopku:
WINDOWS VISTA, WINDOWS 7
kliknemo na izbor: Poišči gonilnike na
računalniku, izberemo CD, izberemo
mapo FTDI gonilniki. Za operacijski
sistem Windows 7 kliknemo OK in
program bo samodejno naložil prvi
del gonilnikov. Čarovnika za gonilnik
moramo zagnati še enkrat, ponoviti
isti postopek in program bo naložil še
drugi del gonilnikov. Tako je Proggy II
pripravljen za delo.
+5V
GND
RESET
C
MOSI
MISO
SCK
WINDOWS XP
V kolikor uporabljamo operacijski
sistem Windows XP za namestitev
gonilnikov storimo sledeče: odpremo mapo FTDI gonilniki na CD-ju in
zaženemo CDMsetup.exe program,
ki bo samodejno namestil ustrezne
gonilnike.
IDC 6 PINKSI KONEKTOR
IDC 10 PINKSI KONEKTOR
Slika 1: Shema vezave programirnih priključkov na Proggy II konektorju
PRIKLOP PROGGY II
NA MINIPIN
Proggy II priklopimo na MiniPin v za
to predviden konektor, označen kot
PROGGY. V kolikor ne uporabljamo
MiniPin, na vašem vezju predvidite
priključke za programiranje tako, kot
vidite na sliki 1.
Nastavitve za Bascom-AVR program
V Bascom-AVR programu kliknemo
Options/Programmer,
kjer
v
padajočem meniju izberemo STK500
native driver, izberemo COM port,
na katerem je priključen Proggy II, ter
9_2010
Slika 2: Nastavitve v Bascom-AVR
SVET ELEKTRONIKE
1
NAVODILA
Slika 3: Kliknemo na ikono Con
Slika 6: Upravitelj naprav
Slika 4: Izberemo STK500 or AVRISP in nastavimo na Auto, ter kliknemo Connect.
Slika 7: Nastavitev COM porta
odkljukamo okenca Auto Flash, Auto
Verify, Upload code & data ter AVRISP protocol kot vidimo na sliki 2. Ko
vse ustrezno nastavimo kliknemo OK.
Nastavitve za AVR Studio 4 program
Ko želimo programirati v AVR Studio
4 programu najprej kliknemo na ikono
Con, kot vidimo na sliki 3. Odpre se
okno, kot ga vidimo na sliki 4.
Slika 5: Okno programiranja
2
SVET ELEKTRONIKE
Če je vse v redu, se bo odprlo okno
za programiranje mikrokontrolerja
(slika 5).
9_2010
NAVODILA
V kolikor temu ni tako, preverite, na
katerem COM portu se nahaja Proggy II. To naredite tako, da odprete
Nadzorno ploščo/Sistem in tam
kliknete na Upravitelj naprav. VC
Upravitelju naprav (slika 6) poiščite
COM LPT vrata, kjer dvokliknete in
preberete, na katerih COM vratih se
nahaja Proggy II.
V kolikor se Proggy II nahaja na COM
višjem od 8, morate spremeniti COM
vrata po sledečem postopku: z desno
miško kliknite na COM port, da se
odpre možnost nastavitev Lastnosti.
Odprlo se bo novo okno (slika 7).
Kliknite zavihek Port Settings in v
kliknite Napredno. Odprlo se bo novo
okno za nastavitev COM porta (slika
8). Nastavitev potrdimo s pritiskom
na OK.
Slika 8: Nastavitev COM porta
S tem smo napravili vse ustrezne
nastavitve za Proggy II. Želimo vam
uspešno programiranje!
www.svet-el.si
9_2010
SVET ELEKTRONIKE
3