Ribniški sejalec, februar 2013

R IBNIŠKI
SEJALEC
“Najodličnejša človekova moč je razum.
Najvišji cilj razuma je spoznanje Boga.”
(Sv. Albert Veliki)
LETO
VERE
glasilo župnije
sv. Štefana,
papeža in
mučenca
FEBRUAR - SVEČAN 2013
JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA
Praznik Jezusovega darovanja (2. februarja) Slovenci imenujemo tudi »svečnica«.
V cerkvi pri bogoslužju prižigamo sveče, duhovnik jih blagoslovi in po maši jih
odnašamo v svoje domove, da bi z njimi prinesli Božji blagoslov v naše vsakdanje
življenje, posebej še ob hudi uri vsakršnih neviht ter ob svojem slovesu od tega
sveta, ko vsi najbolj potrebujemo Božje usmiljenje in Božji blagoslov.
Mi sami naj bi bili goreča sveča, ki v darovanju izgoreva v ljubezni do Boga in
bližnjega, posebej še do tistih bratov in sester, ki so se znašli v hudi stiski, duhovni
ali telesni, in tiho ali na glas kričijo po naši pomoči. Takrat smo lahko prav mi
nosilci rešitve kot drugi Kristusi.
In prav to je naša glavna življenjska naloga: skupaj s Kristusom, ob njegovi enkratni odrešenjski daritvi na Kalvariji, odreševati sebe in celotno človeštvo. To
bomo zmogli, če bomo znali in hoteli biti v vsej ljubezni izgorevajoča sveča.
S posebno močnim plamenom ta sveča
gori, ko pomagamo bližnjemu nositi
križ, ko v molitvi kličemo Božjo pomoč
na trpeče brate in sestre, ko v obhajanju
evharistije podoživljamo velikonočno
skrivnost rešitve celotnega človeštva.
Svečnica, s katero se poslavljamo od
božiča, ne pa od njegovih luči, je praznik
darovanja, rešitve in luči, ki ne ugasne,
ampak vodi v Luč večnega življenja.
PEPELNICA – MOLITEV NA
SKRIVNEM
»Kadar molite, ne bodite kakor hinavci. … Pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu
Očetu, ki je na skrivnem« (prim. Mt 6,5–6).
Te Jezusove besede se nanašajo na bogato
judovsko molitveno prakso. Ob določenih
časih je Jud molil v templju in tudi zasebno. A
tudi osebna molitev je za mnoge iz farizejskih
krogov postala zaslužno dejanje. Zavestno so
se ob molitvi postavljali tako, da so jih drugi
videli. S svojo obilno molitvijo so želeli doseči
priznanje ljudi. Jezus se je usmeril proti zlorabi
molitve. Če želi kdo z molitvijo zgolj sebe prikazati v dobri luči, je to za Jezusa gledališka
predstava. V nasprotju s tem nas vabi, naj med
molitvijo odidemo na samoten kraj, kjer nas
nihče ne vidi.
Molitev je za
Jezusa samotno
dogajanje med Bogom in človekom.
Ne gre za dosežek,
s katerim bi lahko
blesteli pred drugimi. Svoje molitve
ne smemo zlorabljati za to, da bi z njo poveličevali svoj občutek
o lastni veljavi. Ker toliko molim, sem boljši
od drugih in nanje gledam zviška. To bi bil
ravno način, kakor so svojo molitev razumeli
hinavci. Njim ni šlo za Boga, marveč za njihov
lastni prestiž, za njihov občutek o lastni veljavi.
Cilj njihove molitve ni bilo srečanje z Bogom,
temveč to, da bi se samim sebi zdeli dobri, da bi
se dvignili nad druge in jih lahko zaničevali. V
svoji molitvi krožijo le okoli samih sebe. Molitev pa pomeni, da Bogu dovolimo vstopiti v
sobo svoje hiše, da bi bili z njim samim in bi mu
dovolili, da nas spremeni.
2
Zato vam želim, da bi v tem postnem času našli
čas, da sedete pred Boga. Vstopite v izbo svojega srca in poskusite zapreti vrata. Privoščite
si pol ure ali uro, da bi bili zgolj sami z njim. To
je pot, h kateri nas vzpodbuja Jezus: biti sam z
Bogom, postajati eno z njim, biti v Bogu!
POST
Post je bil v Jezusovem času med judovskim
ljudstvom sprejeti del religijskih obveznosti.
Prakticirali so ga stalno, od časa Mojzesa dalje.
Tako farizeji kakor tudi učenci Janeza Krstnika
so se redno postili. Obstajale pa so vendarle razlike med tem, kako so se postili farizeji in kako
Jezusovi učenci po njegovem nauku. Vendar
postenja ne potrjuje zgolj Jezusov nauk, ampak
tudi njegov osebni zgled.
In zakaj pravzaprav post? Naša telesa s svojim fizičnimi organi in poželenji so čudoviti
služabniki, a strašni gospodarji. Zato jih moramo stalno držati v podrejenem položaju.
Nekoč je to neki Božji služabnik zelo dobro
izrazil takole: »Moj trebuh mi ne pove, kdaj
naj jem, jaz namreč povem svojemu trebuhu,
kdaj bo jedel.« Vsakokrat ko se kristjan posti s
tem namenom, posreduje svojemu telesom jasno sporočilo: »Ti si služabnik, ne gospodar.«
POSTNA POSTAVA
ZA LETO 2013
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas
vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to
res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih
del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in
vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne ob-
like spokornosti. Strogi post je na pepelnično
sredo (letos 13. februarja) in na veliki petek
(letos 29. marca). Ta dva dneva se le enkrat
na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih
jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta
do začetka 60. leta.
Samo
zdržek
od mesnih jedi
je na vse petke v
letu. Zunaj postnega časa smemo
zdržek od mesnih
jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom
pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od
mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14.
leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na
petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta.
V soboto, 16. februarja, bo prva sv. maša
zjutraj ob 7. uri, nato bo češčenje. Po maši ostanite pri češčenju vsi, ki boste pri jutranji maši.
Druga sv. maša bo ob 9. uri. Po tej sv. maši ostanite pri molitveni uri pred Najsvetejšim do
11. ure. Ob 11h pridite verniki iz Gorenjske
ceste in iz Prijateljevega trga. Od 12h bomo
Najsvetejše shranili v tabernakelj in zopet izpostavili ob 15h, ko naj pridejo k češčenju
verniki iz Hrovače in Otavic, ob 16h verniki iz
Nemške vasi, Zadolja, Dan in Bukovice ter ob
17h verniki iz Sajevca in iz Goriče vasi. Ob 18h
bo sveta maša in prilika za spoved.
Nedelja, 17. februarja: od 11h - 12h pridite
k molitveni uri verniki iz vseh ostalih ribniških
ulic, kateri niste bili pri češčenju že v soboto.
Pridružite se jim tudi verniki, ki boste pri tretji
dopoldanski maši. Popoldne bomo izpostavili
Najsvetejše ob 14. uri. K češčenju pridite verniki iz Gornjih Lepovč, iz Lepovč ter verniki
iz Brega in Griča. Ob 15. uri pridite verniki iz
Kota, Jurjevice, Brež in z Gorenjih Lazov. Ob
16. uri pa verniki iz Dolenjih Lazov, Zapuž,
Žlebiča, Slatnika in Sušja.
Ob 17. uri bo sklep češčenja in sveta maša.
MOLITEV ZA DOMOVINO
40 URNA POBOŽNOST
To pobožnost obhajamo v naši župniji vsako
Ves postni čas vas vabim, da več molite za našo
domovino in za vse, ki so zanjo odgovorni. Še
posebej bomo za ta namen molili vsak petek
pred izpostavljenim Najsvetejšim in pa ob
Križevem potu.
leto na začetku postnega časa. Zadostilno
pobožnost bomo začeli v petek, 15. februarja,
ob 17. uri s češčenjem Najsvetejšega, ob 18h z
molitvijo križevega pota, nato bo sveta maša,
po maši litanije in blagoslov z Najsvetejšim.
3
AKCIJA SLOVENSKE KARITAS
Petkov postni dar
Vsak dan opažamo velike stiske ljudi v naši
neposredni bližini, čedalje več ljudi je brez
rednega mesečnega dohodka, zato težko
preživljajo svoj vsakdan. Še težje zgodbe o golem preživetju pa prihajajo med nas iz drugih
držav in kontinentov. Postni čas je še posebej
priložnost za solidarnost, zato smo za letošnji
post na Karitas pripravili dobrodelno akcijo
Petkov postni dar.
Vabimo vse ljudi dobre volje, ki imajo dovolj
sredstev za normalen vsakdan, da bi vsak petek v postu preživeli preprosto in solidarno. Še
posebej v postu, se lahko ob petkih odpovemo
razvajanju in dobri hrani, tudi brezmesni in
dan preživimo skromno kot npr. ob kruhu
in vodi ali podobno. S tem, ko se odpovemo
raznim dobrotam, lahko privarčujemo nekaj
denarja, vsaj za eno dobro kosilo, ki stane
približno 5 evrov. Ta denar pa lahko darujemo
za tiste ljudi, ki so v stiski doma in po svetu, ki
nimajo dovolj sredstev za preživetje, ki so ostali brez doma ali kako drugače trpijo zaradi
materialne revščine. Na tak način se lahko tudi
zelo dobro vživimo v življenje številnih ljudi po
svetu, ki dan preživijo z enim, dvema evroma
ali še manj.
Prav tako pozivamo vse, da si ob petkih vzamemo več časa za naše bližnje ali poglobljeno
duhovnost. Lahko se odpovemo gledanju televizije, brskanju po elektronskih napravah . in
ta čas podarimo nekomu, ki mu v vsakdanjem
življenju posvečamo premalo pozornosti, to je
lahko partner, otrok, starši, sorodnik, sosed ali
pa bolnik oziroma starejši človek v naši okolici.
Lahko jih obiščemo, pomagamo pospraviti
stanovanje, prinesemo potrebne stvari iz trgovine, pomagamo v gospodinjstvu
Za ljudi z odprtim srcem je priložnosti za
dobra dela in solidarnost je več kot dovolj.
Kdor se bo odločil za to akcijo, lahko svoj dar
da v nabiralnik Župnijske Karitas v cerkvi.
Ne pozabimo tudi na že kar utečeno akcijo 40
dni brez alkohola!
4
KRIZA
PASTORALNI CENTER
Danes je kar moderno govoriti o krizi. Imamo V dnevih po novem letu, smo uspeli pri Paskrizo v politiki, krizo v gospodarstvu, lahko pa
tudi govorimo o krizi vrednot, krizi naših medsebojnih odnosov itd.
V življenju se srečujemo tudi z ljudmi, ki so v
eksistencialni krizi, se pravi v krizi preživetja.
V vsakdanjih poročilih vedno bolj zasledujemo poročila o lakoti, ki počasi prodira tudi
v našo družbo, še posebej o lačnih otrocih.
Koliko je tega v naši župniji, ne vem. Vem pa,
da je takšnim potrebno pomagati. Pomagaš pa
ne samo s tem, da daješ materialne dobrine,
ampak tudi pomagaš, da si ljudje lahko sami
pomagajo.
Ta
vidik, da pomagamo ljudem, ki nimajo
možnosti, da si sami pomagajo, sem predstavil
članom Župnijskega pastoralnega sveta naše
župnije. Predlagal sem, in moj predlog so sprejeli, da damo del cerkvene zemlje, katero najemnik obdeluje, v brezplačni najem tistim, ki
so pripravljeni na ta način premagati krizo, ki
jih je zadela. Zato vabim tiste, ki so pripravljeni,
da si na ta način opomorejo v vsakdanji krizi,
posebno tistim, ki so ostali brez zaposlitve, da
se oglasijo v župnišču in bomo sestavili pogodbo za brezplačni najem cerkvene zemlje.
toralnem centru zaključiti zemeljska dela. Tik
pred božičem je bila končana temeljna plošča,
v tem mesecu pa smo uredili kanalizacijske
priključke in pa ureditev meteorne vode. Vsa
meteorna voda se bo uporabljala za sanitarno
vodo in zato smo vgradili zemeljsko cisterno
s prostornino 20 m3. Vse je pripravljeno, da se
začne postavljati armatura za zidove in čim bo
postalo ugodno vreme, bomo z deli nadaljevali.
Z izvajalci smo se dogovorili, da čim več lesa za
ostrešje priskrbimo sami. Nekaj bomo posekali
v cerkvenih parcelah, prosim pa tiste, ki morete,
da tudi v ta namen darujete les. Dobro bi bilo,
da bi se prej dogovorili za mere, da bo izkoristek čim boljši.
V nedeljo, 3. februarja, bo pri vseh mašah
darovanje in vsem se za dar že vnaprej zahvaljujem: Bog povrni!
5
SREČANJI ZA STARŠE
KONCERT PUSTI SLED 2013
Ta mesec bomo imeli samo dve srečanji, in
sicer za starše letošnjih prvoobhajancev in pa
starše birmancev.
Preden listje prekrije ali sneg zamete vse sledi bomo oživili vezi dekanijske mladine in v
začetku postnega časa šli po široki sledi veselja
proti obljubi o odrešenju.
Srečanje
za starše prvoobhajancev bo v
ponedeljek, 4. februarja, ob 18.30. Srečanje
za starše birmancev pa bo v ponedeljek, 11.
februarja, prav tako ob 18.30.
Prosim, da se tega srečanja gotovo udeležite!
TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON
V Ribnici bo tečaj priprave na zakon potekal
v naslednjem mesecu. In sicer: 9., 10., 16.,
in 17. marca.
Pričetek vedno ob
18h. Za tečaj se ni
potrebno posebej
prijaviti.
V času, ko se marsikje velik odstotek vseh
zakonov loči, je vsak zakon, ki drži, veliko znamenje – tudi glede na Boga. Na
tej zemlji, kjer je toliko relativnega, naj
bi ljudje zares verovali v Boga, ki je edini
absoluten. Zato je za vse, kar ni relativno,
tako pomembno: nekdo, ki absolutno govori resnico ali je absolutno zvest. Absolutna
zvestoba v zakonu dokazuje sicer človekovo
prizadevanje, še veliko bolj pa zvestobo
Boga, ki je z nami še tudi tedaj, ko ga mi
v vsakem oziru izdajamo in pozabljamo.
Poročiti se cerkveno pomeni: bolj zaupati v
Božjo pomoč kot v lastno zalogo ljubezni.
Youcat 263
6
Koncert duhovno ritmične glasbe iz ribniške
dekanije in okolice bo v soboto, 16. februarja
2013, ob 19h, v Jakličevem domu na Vidmu
v Dobrepolju.
Nastopili bodo:
Izvir (Dobrepolje)
Jozue (Vel. Lašče)
MGS Alias (Sodražica)
Spiritus (Rob)
MGS I.K.S. (Ribnica)
mlPZ Št. Jurij (Št. Jurij)
Vstop prost! Lepo vabljeni!
Prvi človek se je v rajskem vrtu, vedoč, da je grešil, skril pred Bogom, ki ga je iskal
in klical. Moderni človek pa se, rekoč, da Boga ni, skriva za masko ... Pred kom?
Pred samim seboj? Pred sočlovekom? Ali vendarle pred Njim, za katerega trdi, da
je mrtev? In ko sva že pri maskah … Pust je eden redkih poganskih običajev, ki ga
Cerkev ni pokristjanila, mu je pa v svoji modrosti pripela pepelnico in postni čas.
Priložnost torej, za naju oba, ljubi kristjan, da se zaveva, kaj sva: le prah in pepel,
da snameva pogansko masko potrošniškega vsakdana, da slečeva praznično obleko
starega človeka in se odločiva za svetost. V besedah in dejanju!
Gregor Čušin
SVETE MAŠE
Maše, ki so napisane “kot druge”, bodo opravljene drugje, če ne bo somaševanja.
Pon.
28. 1.
Dom
10
Tomaž Akvinski
Žlebič
17
Ribnica
18
po namenu
+Pepca, Janez Kozina
+g. Franc in br. Jakob Mate
+Ana Čampa
Tor.
29. 1.
Ribnica
Valerij
+Alojz Lovšin, Sušje 12, obl.
+Andrej Hren, obl.
7
18
Sre.
30. 1.
Ribnica
7
Martina
Žlebič
17
Ribnica
18
+Alojz Petrič
+Terezija in Polde Zajc
+Andrej Lovšin, Sajevec (žena)
+Marija Šarič, 30. dan
Čet.
31. 1.
Janez Bosko
+Stane Češarek, Grič
+Alojz Pahulje, Slatnik (druž. Petek)
Ribnica
7
18
7
8
Pet.
1. 2.
Ribnica
7
Brigita Irska
18
v čast Srcu Jezusovemu
+Polde Rus
+Pavlina Levstik, 30. dan
Sob.
2. 2.
Ribnica
7
SVEČNICA
9
Sv. Križ
17
Ribnica
18
+g. Andrej Ilc
+Marjan Krampl, obl. in starši
+Ivana, Janez Lovšin, Slatnik, obl.
++druž. Šmaolc, Breže (odd.)
+Jože Govže
+Jože Bartolj
NED. 3. 2.
Ribnica
7
4. NEDELJA
8.30
MED LETOM
10
18
za župnijo
+Ciril Lisjak, obl.
+Franc Cimperman, obl. (odd.)
+Albina Rigler
+st. Pintar
+Roman Petek, Otavice
+Janez in Karolina Levstek
Pon.
4. 2.
Dom
10
Jožef Leoniški
Ribnica
18
+Marija, st. in bratje Rigler
+Marija, Ivanka in druž. Gorše
+Marija Lovšin, 30. dan
Tor.
5. 2.
Ribnica
7
Agata
Žlebič
17
Ribnica
18
++st. in brat Tone Lovšin, Hrovača
+Ludvik Pintar, obl.
+Jože Oberstar, obl.
+Mirko in Rozalija Goršič
Sre.
6. 2.
Ribnica
7
Pavel Miki
18
+Alojz Arko (Žuk)
+Leopolda Pavlin, obl.
+Angela Pintar
Čet.
7. 2.
Ribnica
Nivard
+st. Škrabec
+Anton Šmalc
7
18
Pet.
8. 2.
Ribnica
7
Hieronim E.,
18
Prešernov dan
++druž. Bolha, Gor. vas 89
+Jože Mate, obl.
+Katarina Tekavec, 30. dan
Sob.
9. 2.
Ribnica
7
Apolonija
Sv. Križ
17
Ribnica
18
+Ivana Petelin, obl.
+Alojz Pahulje, Slatnik 2
+Edvard Osvald
+Vida, Ludvik Češarek, obl.
+Peter Šuligoj, 30. dan
NED. 10. 2.
Ribnica
5. NEDELJA
MED LETOM
7
8.30
10
18
za župnijo
+Frančiška, Janez Marn, Dane
+Viktor Kužnik
+Angela, Janez in Jože Knavs, Gor. vas
Pon.
11. 2.
Dom
Lurška Mati božja Žlebič
Ribnica
10
17
18
+Drago Grofeljnik
+Marija Lovšin (Vrtni)
+Frančiška Bambič, obl.
Tor.
12. 2.
Ribnica
Feliks
7
18
+st. Skender
+Anton Cebin, obl., Otavice
Sre.
13. 2.
Ribnica
7
Pepelnica
18
+dr. Stane Lovšin
+Jože Zaletel, obl.
+Ana Češarek, 30. dan
Čet.
14. 2.
Ribnica
18
Valentin
+Jože Klun, Gor. cesta (Ivana)
+Jože Zobec, obl.
Pet.
15. 2.
Ribnica
7
Klavdij
Sv. Križ
17
Ribnica
18
+Janez Boh, Breg, obl.
+Ivanka Štupica, 30. dan
+Suzana Batinič, obl.
+Ana Petek, Otavice 27 in Ana Klasnič, obl.
Sob.
16. 2. Ribnica
Julijana Koprska
Sv. Križ
Ribnica
+Janez, Ivana Petek, Dol. Lazi 13
po namenu
+Neža, Janez Arko, Breže 9
+France Ambrožič
7
9
17
18
NED. 17. 2.
Ribnica
7
1. POSTNA
8.30
NEDELJA
10
17
za župnijo
++st. Pucelj
+Marija Gornik
+Janez Krajec (odd.)
+Nace Dejak, Kanada (Anica)
za zdravje
Pon.
18. 2.
Frančišek R. C.
Dom
Ribnica
10
18
+Jože Ferkolj, druž. Pugelj
+Marija Pogorelec, obl.
Tor.
19. 2.
Ribnica
Konrad
7
18
+France Ambrožič, Tone Kastelic
+Jože Pogorelec, obl.
Sre.
20. 2. Ribnica
Leon Sicilski
7
18
+Nande Nosan, Petkova 4, obl., Ribnica
+Anton Gole, obl.
9
Čet.
21. 2.
Ribnica
Peter Damiani
7
18
+Alojzij in Julijana Mihelič, Gor. cesta 55
+Anica Govže, obl.
Pet.
22. 2.
sedež ap. Petra
Ribnica
7
Sv. Frančišek 17
Ribnica
18
+France, Marija Drobnič, obl.
za sosesko
+Jože Klun
Sob.
23. 2.
Polikarp
Ribnica
Sv. Križ
Ribnica
7
17
18
+Leopold Rus
+Ludvik Lesar, Breže 37, obl.
+Ferdinand Kramer, obl.
7
8.30
10
18
za župnijo
+Rozalija Kljun, Nem. vas 39
+Anton, Nežka Požar, obl.
+Štefan Indihar, obl.
NED. 24. 2.
Ribnica
2. POSTNA
NEDELJA
ODDANE MAŠE
+Franc Oblak (Lojzka Juvančič); +Jože in Ivana Ilc; +msgr. Anton Ilc in msgr. Karel Kozina;
+druž. Ilc; +Neža Šilc (po 3 maše - Oberstarjevi, Sušje; Kosovi, Sušje); ++st. in brat Kaplan; +g.
Ludvik Zajc (2 maši); ++st., bratje, sestre Krajec (2 maši); za zdravje; +druž. Škrabec, Rigler;
+Jože Drobnič (3 maše - Zogradni); +st. starši Oblak, Rigelj 2; +Nežka Šilc (Ivan Maležič); +st.
in brata Levstek (France Jože); +st. Bartol ( Jože Bartol); +Ivan in Primož Bartol ( Jože Bartol);
+tete in strici Bartol ( Jože Bartol); +Pavla Levstik (2 maši - druž. Levstik - Kramarčevi, Male
Lašče); +Alojz Govže, Breže 6; +Marija Lovšin (Olga Pucelj); ++st. Raduha; ++st. Šilc in sestra
Rozka, Sušje 10; za zdravje (Šilc, Rigler); ++druž. Kordiš; +Katica Tekavec (Metoda in Anica);
+Marija Lovšin (10 maš - svakinja in nečaki); +Anica Čampa (po 2 maši - Arko; Stane; 1 maša
- Kerže); +Marija Lovšin (2 maši); +Rezika in Ivan Žagar; +Jože in Andrej Klemenc, Grajska
pot 2; +Peter Šuligoj (Gregorijanske maše - žena); +Jožica Jakopič (Suščevi); +Marija in Joži
Jakopič (2 maši - Klun, Struška); +Ivanka Štupica (2 maši - Štefanovi); v zahvalo (Mateja); za
zdravje (Stane Petek) (Martina, Kanada); +Ana Češarek (3 maše - Ivanka Štupica; po 1 mašo druž. Lušin, Žimarice 70a; Cilka, Gašpinovo); +Ivana Štupica (3 maše - druž. Štupica, Nem. vas);
+Ana Češarek (Gregorijanske maše - hčerka Marija); +Ana Češarek (5 maš - svakinja Franja;
po 1 mašo - Frenk; Vlado); +Ivanka Štupica (5 maš - hči Ivanka; 6 maš - vnuki Tomaž, Tatjana,
Matjaž; 2 maši - Pavla Lušin, Žimarice; 3 maše - sin France); +Breda Oblak ( Jana); +Edi Osvald
( Jože); +Janez Arko, obl., Ribnica; ++st. Janez in Ivana Malovič; +Ivanka Štupica (5 maš - kolektiv Štupica Transport; 1 maša - Vrtni)
Sv. maše darovane ob pogrebu +Petra Šuligoja in bodo opravljene na Ptuju v minoritskem samostanu: po 1 mašo so darovali: Katarina Feguš; Hanzek Feguš; Manica Drevenšek; druž. Anton
Vuk, Dragonja vas; Ivan Štrajnar, Savinjska dolina; Andrej, Matjaž, Natalija Feguš; Ivan Trampuž;
Marino Trampuž; Dušan in Anica Vodopivec; Tomaž Šuligoj; Valter Šuligoj; Matjaž Maležič;
Alenka in Boris Kovačič
10
DOBRA DELA
DAROVI
Za pastoralni center: ob pogrebu +Neže Šilc: Brane Šilc - 50 €; Franc Kos, Sušje 20, - 80 €; n.n.
- 500 €; ob pogrebu +Petra Šuligoja: n.n. - 50 €
Med DONATORJE so se zapisali: PETEK TRANSPORT d.o.o.; KUSS d.o.o.; LEOKOM d.o.o.
Za Sv. Križ: ob pogrebu +mame Helene: n.n. - 80 €; ob pogrebu + Ivanke Štupica: Ivanka Lušin
- 50 €; druž. Štupica - 400 €
BRALCI BOŽJE BESEDE
3. februar – 4. nedelja med letom
( Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31 - 13,13)
Sv. Križ Diana Arko
Lea Bracovič
7h
Mira Petek
Eva Vesel
8.30 Leja Trdan
Marinka Lovšin
10h
Mateja Arko
Benjamin Henigman
10. februar – 5. nedelja med letom
(Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11)
Sv. Križ Eva Gornik
Simon Novak
7h
Anica Mihelič Damjana Kromar
8.30 Tatjana Perovšek Vesna Marijan
10h
Anica Petek
Marija Peteh
17. februar – 1. postna nedelja
(5 Mz 26,4-10; Rim 10,8-13)
Sv. Križ Marija Gornik Natalija Mihelič
7h
Francka Maležič Jože Osvald
8.30 Tjaša Čampa
Breda Gornik
10h
Boštjan Maležič Metod Oblak
24. februar – 2. postna nedelja
(1 Mz 15,5-12.17-18; Flp 3,17 - 4,1)
Sv. Križ Darinka Tomazin Diana Arko
7h
Janez Pucelj
Andreja Pucelj
8.30 Tina Vlašič
Anamarija Šmalc
10h
Marjan Peteh
Marija Rigler
KRSTI IN POGREBI
v januarju sta pri krstu
postala božja otroka:
Filip Žagar, Lepovče
Kim Šajnovič, Črnomelj
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
3. februar – 4. nedelja med letom
žene in dekleta z Griča
10. februar – 5. nedelja med letom
žene in dekleta iz Žlebiča (desna stran proti LJ)
17. februar – 1. postna nedelja
žene in dekleta iz Žlebiča (leva stran proti LJ)
24. februar – 2 postna nedelja
žene in dekleta iz Dolenjih Lazov
Naj ju krstna zavetnika
spremljata skozi življenje.
v januarju so bili z molitvijo na
božjo njivo spremljani:
+Marija Šarič, Knafljev trg
+Pavlina Levstik, Otavice
+Marija Lovšin, Breg
+Katarina Tekavec, Prijateljev trg
+Peter Šuligoj, Goriča vas
+Ana Češarek, Nemška vas
+Ivanka Štupica, Slatnik
Naj v miru počivajo.
11
NE PREZRITE
• PODIRANJE JASLIC – Jaslice bomo podirali v četrtek, 31. januarja. Zbor ob 8. uri.
• SPREJEMANJE MAŠNIH NAMENOV ZA MESEC APRIL – Mašne namene za mesec april
bomo sprejemali 1. februarja med uradnimi urami.
• PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA – 1. februarja bomo obhajali tudi prvi petek. Dopoldan
obhajanje bolnih in ostarelih. Na svečnico pa bomo obhajali tudi prvo soboto.
• SVEČNICA – 2. februarja bomo obhajali svečnico, praznik Gospodovega darovanja. Svete
maše ob 7h, 9h in zvečer ob 18h. Pri Sv. Križu ob 17h.
• DAROVANJE ZA PASTORALNI CENTER – Bo pri vseh mašah v nedeljo, 3. februarja.
• SESTANEK ZA STARŠE:
- prvoobhajancev: v ponedeljek, 4. 2., ob 18.30
- birmancev: v ponedeljek, 11. 2., ob 18.30.
• ŽPS – Srečanje ŽPS bo v torek, 5. februarja, po večerni maši.
• PRVI RAZRED – Verouk za prvi razred bo v soboto, 9. februarja, ob 10h.
• MISIJONSKA SKUPINA – Srečanje v torek, 12. februarja, po večerni maši.
• PEPELNICA – 13. februarja s pepelnico začenjamo letošnji postni čas.
• 40-URNA POBOŽNOST – S 40-urno pobožnostjo bomo začeli v petek, 15. 2., ob 17h in
zaključili v nedeljo, 17. 2., ob 17h.
• PUSTI SLED 2013 – Koncert v soboto, 16. februarja, ob 19h v Jakličevem domu na Vidmu.
• SVETOPISEMSKA SKUPINA – Srečanje v ponedeljek, 18. februarja, po večerni maši.
• MINISTRANTI – Srečanje za ministrante bo v soboto, 23. 2. In sicer: ob 9h pri Sv. Križu, ob
10h nižja devetletka in ob 11h višja.
• KRŠČEVANJE – v mesecu februarju bo priprava na krst v četrtek, 14. februarja, po večerni
maši in krščevanje v nedeljo, 17. februarja, ob 12h.
• KRIŽEV POT – Vsak petek ob 18h bomo v postnem času imeli križev pot. Ob nedeljah pa na
podružnicah. 2. postno nedeljo, 24. 2., bo križev pot v Nemški vasi ob 14h.
Postni čas nas po norčavem pustu vabi, da spremenimo naš način
življenja. Sneti je potrebno naše maske in morda Bogu in ljudem
okrog sebe iskreno pokazati, kdo smo. Jasno zastaviti pot k bolj polnemu življenju in se te poti tudi držati. Kaj boš izbral-a za svoj izziv
v tem postnem času?
ŽUPNIJA RIBNICA
Škrabčev trg 15
1310 Ribnica
tel: 836 99 53
http://zupnija-ribnica.rkc.si/
TRR: 02321-0051592607
DŠ: 58424547
župnik: mag. Anton Berčan
tel.: 041 755 092, e-mail: [email protected]
kaplan: Matevž Mehle
tel.: 041 366 096, e-mail: [email protected]
uradne ure:
PON: 8:30–9:30 in 17–18
TOR: 8:30–9:30
ČET: 17–18
PET: 8:30–9:30 in 17–18
duhovnik v bolnišnici
Ljubljana:
p. Toni Brinjovc
tel.: 041 613 378
Miro Šlibar
tel.: 041 613 378
Novo mesto:
p. Marko Novak
tel.: 041 742 721
Izdaja: Župnija Ribnica, Škrabčev trg 15, 1310 Ribnica Odgovarja: mag. Anton Berčan, župnik Oblikovanje: Helena Ilc
Tisk: Abo grafika, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana