LETAK (.pdf) - Zlato polje

je Žito
je in
O.
oštoval
r na
enkrat
d.d.,
elkov
e, v
2. uri v
ujete
evilka in
[email protected]
1
8.10.2014
10:58:42
NARAVA VAS
BOGATO NAGRADI!
ebanju
delovnih
ti ali
itek jeC
strani
ovoruM
ne
Y
i izrecno
ciji ter z
o ter CM
o od MY
atkov za
naslovCY
nom o
ržujeCMY
K
Nagradna igra poteka od 16. 10. 2014 do vključno 17. 11. 2014
v vseh živilskih prodajalnah Mercator v okviru
razpoložljivega prodajnega programa.
Več informacij dobite na spletnih straneh: www.zlatopolje.si,
www.maestro.si in www.mercator.si.
Slike so simbolične. Organizator nagradne igre je Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana.
nagradna igra zlato polje in maestro - Koncna.pdf
nagradna igra zlato polje in maestro - Koncna.pdf
2
8.10.2014
10:58:51
Prvih 300 kupcev bo nagrajenih
s predpasnikom Zlato polje!
Z nakupom 4 izdelkov testenin, riža, mlevskih izdelkov Zlato polje ali
začimb Maestro, med katerimi morata biti najmanj dva izdelka iz blagovne
znamke Zlato polje, lahko dobite predpasnik Zlato polje in sodelujete v
nagradni igri. Prvih 300 prispelih kuponov z originalnim računom bomo
nagradili s predpasnikom Zlato polje.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Nagradne kupone skupaj z originalnimi računi pošljite na naslov:
Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana
s pripisom »Najboljše iz narave«.
nagradna igra zlato polje in maestro - Koncna.pdf
3
8.10.2014
10:59:00
3 x 500 €
na darilni kartici Mercator
50 x
C
ponev Tefal
M
Y
CM
MY
CY
300
x
posodica za
CMY
K
shranjevanje
s pokrovom
velikost ponve:
24 cm
Slike so simbolične. Organizator nagradne igre je Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana.
Z nakupom 4 izdelkov Zlato polje in/ali
Maestro osvojite nagrado!
V končno žrebanje za glavne nagrade se bodo uvrstili vsi pravilno
izpolnjeni kuponi z originalnimi priloženimi računi, ki dokazujejo
nakup 4 izdelkov testenin, riža, mlevskih izdelkov Zlato polje ali
začimb Maestro, med katerimi morata biti najmanj dva izdelka iz
blagovne znamke Zlato polje. Originalni računi veljajo za vse
živilske prodajalne Mercator v okviru razpoložljivega prodajnega
programa v času trajanja nagradne igre. Nagradne kupone skupaj z
originalnimi računi pošljite na naslov: Žito d.d., Šmartinska cesta
154, 1000 Ljubljana s pripisom »Najboljše iz narave«.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V žrebanje se lahko uvrstite tudi brez nakupa in sicer tako, da nam posredujete
fotografijo vašega najljubšega kosila z rižem ali testeninami. Fotografijo skupaj z vašimi osebnimi podatki* (Ime in priimek, naslov,
telefonska številka in davčna številka) pošljite na naslov organizatorja Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana ali na
elektronski naslov [email protected] ali jo enostavno delite na FB Zlato polje.
*s sodelovanjem dovoljujete objavo vaše fotografije na Zlatopolje Facebook profilu
Nagradna igra poteka od 16. 10. 2014 do vključno 17. 11. 2014 v vseh živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega
prodajnega programa.
Več informacij dobite na spletnih straneh: www.zlatopolje.si in www.maestro.si ter www.mercator.si.
Nagradno žrebanje bo potekalo 1. 12. 2014.
nagradna igra zlato polje in maestro - Koncna.pdf
4
8.10.2014
10:59:09
Splošne določbe in pravila nagradne igre
Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri “NAJBOLJŠE IZ NARAVE” (v nadaljevanju: nagradna akcija), katere organizator je Žito
d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana. Namen prirejanja nagradne akcije je nagrajevanje zvestih potrošnikov blagovne znamke Zlato polje in
Maestro ter promocija blagovne znamke skozi nagrajevanje nakupov TESTENIN, RIŽA, MLEVSKIH IZDELKOV ZLATO POLJE IN ZAČIMB MAESTRO.
Nagradna akcija se začne dne 16. 10. 2014 in se zaključi 17. 11. 2014 ob 24. uri. S sodelovanjem v nagradni akciji se udeleženec zaveže, da bo spoštoval
pravila nagradne akcije. Pravila nagradne akcije so objavljena na spletnih straneh www.zlatopolje.si, www.maestro.si in www.mercator.si ter na
nagradnih letakih.
Število sodelovanj v nagradni akciji ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni akciji, vendar je vsak posameznik lahko le enkrat
izžreban in dobi le eno izmed nagrad. Račune s kuponi pošljite po pošti do vključno 17. 11. 2014 (velja datum poštnega žiga) na naslov Žito d.d.,
Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana s pripisom “NAJBOLJŠE IZ NARAVE”. Veljajo samo originalni računi, ki dokazujejo nakup najmanj štirih izdelkov
testenin, riža, mlevskih izdelkov Zlato polje ali začimb Maestro, med katerimi morata biti najmanj dva izdelka iz blagovne znamke Zlato polje, v
prodajalnah Mercator v času trajanja nagradne akcije od 16. 10. 2014 do vključno 17. 11. 2014. Nagradno žrebanje bo potekalo 1. 12. 2014 ob 12. uri v
prostorih podjetja Žito d.d. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. V nagradnem žrebanju lahko sodelujete tudi, če nam posredujete
fotografijo vašega najljubšega kosila z rižem ali testeninami. Fotografijo skupaj z vašimi osebnimi podatki* (Ime in priimek, naslov, telefonska številka in
davčna številka) pošljite na naslov organizatorja Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana ali na elektronski naslov [email protected]
ali jo enostavno delite na FB Zlato polje. *s sodelovanjem dovoljujete objavo vaše fotografije na Zlatopolje Facebook profilu
Podelili bomo:
3 x darilna kartica Mercator v vrednosti 500 eur
50 x ponev Tefal
100 x posodica za shranjevanje s pokrovom
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Prvih 300 prispelih kuponov z originalnim računom bomo nagradili s predpasnikom Zlato polje. Seznam nagrajencev bo najkasneje 10 dni po žrebanju
objavljen na spletnih straneh www.zlatopolje.si in www.marcator.si. Nagrajenci bodo o nagradah pisno obveščeni po pošti najkasneje dvanajst delovnih
dni po zaključku žrebanja. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali
izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo. Vrednost prve nagrade v nagradnem skladu presega 42,00 EUR v vključenim DDV-jem. Dobitek je
obdavčen skladno z zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine plača organizator. V primeru, da je nagrajenec v enem letu večkrat nagrajen s strani
organizatorja, se dobitki seštevajo. Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti na naslov, ki so ga navedli na nagradnem kuponu oziroma po dogovoru
prevzamejo nagrade na sedežu podjetja Žito d.d., najkasneje v roku 30 dni od datuma žrebanja. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne
odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni akciji izrecno
strinja. Sodelujoči v nagradni akciji s podpisom nagradnega kupona izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni akciji ter z
njimi soglaša. Prav tako sodelujoči v nagradni akciji s podpisom izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter
uporabljajo za marketinške namene elektronskega obveščanja o novostih in za namene te nagradne akcije. Sodelujoči v nagradni akciji lahko od
organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za
namene izvajanja te nagradne akcije ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po e-pošti na [email protected] ali pisno na naslov
organizatorja Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov. Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Organizator si pridržuje
pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
Ime: ________________________________________
Priimek: _____________________________________
Naslov: ______________________________________
Poštna številka: _______________________________
Kraj:_________________________________________
E-pošta: _____________________________________
Telefon: _____________________________________
Podpis
____________________________________________