avto program Chemicar

I
S 1
1
0
2
Chemicar Europe se je skozi leta razvijal Chemicar Europe se je skozi
se je skozi leta razvijal Chemicar Europe se je skozi leta razvijal
iz podjetja, ki predstavlja znamke imen v
edstavlja znamke imen v iz podjetja, ki predstavlja znamke imen v
iz podjetja, ki predstavlja zna
inovativno podjetje, ki je razvilo svoje lastne
e, ki je razvilo svoje lastne inovativno podjetje, ki je razvilo svoje lastne
inovativno podjetje, ki je razvil
znamke proizvodov. Pred 25 leti je Chemicar
ov. Pred 25 leti je Chemicar znamke proizvodov. Pred 25 leti je Chemicar
znamke proizvodov. Pred 25 l
pričel predstavljati znamke, kot so Trisk in
ati znamke, kot so Trisk in pričel predstavljati znamke, kot so Trisk in
pričel predstavljati znamke,
Debrasel. Po nekaj letih je Chemicar razvil lastne
kaj letih je Chemicar razvil lastne Debrasel. Po nekaj letih je Chemicar razvil lastne
Debrasel. Po nekaj letih je Che
znamke proizvodov, tako imenovane Supercup,
odov, tako imenovane Supercup, znamke proizvodov, tako imenovane Supercup,
znamke proizvodov, tako im
Follex in Gapol. V tem trenutku smo distributer
ol. V tem trenutku smo distributer Follex in Gapol. V tem trenutku smo distributer
Follex in Gapol. V tem tren
znamk naših dobaviteljev, kot je Sunmight in
h dobaviteljev, kot je Sunmight in znamk naših dobaviteljev, kot je Sunmight in
znamk naših dobaviteljev
Spectratek, kakor tudi proizvodov, ki smo jih
kakor tudi proizvodov, ki smo jih Spectratek, kakor tudi proizvodov, ki smo jih
Spectratek, kakor tudi p
delno ali pa v celoti izdelali sami.
delno ali pa v celoti izdelali sami.
a v celoti izdelali sami.
delno ali pa v celoti izde
Da definiramo naš položaj do distributerjev
iramo naš položaj do distributerjev Da definiramo naš položaj do distributerjev
Da definiramo naš p
in profesionalnih delavnic, smo se odločili za
esionalnih delavnic, smo se odločili za in profesionalnih delavnic, smo se odločili za
in profesionalnih dela
plasiranje širokega asortimana obstoječih in
nje širokega asortimana obstoječih in plasiranje širokega asortimana obstoječih in
plasiranje širokega
novih proizvodov, izdelanih v Chemicar-ju ali v
proizvodov, izdelanih v Chemicar-ju ali v novih proizvodov, izdelanih v Chemicar-ju ali v
novih proizvodov, iz
našem imenu, pod našim novim imenom.
našem imenu, pod našim novim imenom.
m imenu, pod našim novim imenom.
našem imenu, pod
NIXA ime pomeni:
inovacijo
▪
kvaliteto
▪▪
lasten razvoj
FINIXA ime pomeni:
▪▪
inovacijo
▪▪
kvaliteto
▪▪
lasten razvoj
FINIXA ime pomeni:
▪▪
inovacijo
▪▪
kvaliteto
▪▪
lasten razvoj
FINIXA ime pom
▪▪
inovacijo
▪▪
kvaliteto
▪▪
lasten raz
FINIXA vam nudi kompleten asortiman ne- FINIXA vam bo ponudila kompleten asortiment
FINIXA vam nudi kompleten asortiman neFINIXA va
barvnih potrošnih materialov. FINIXA vam nudi
di barvnih potrošnih materialov. FINIXA vam nudi ne-barvnih potrošnih materialov. Tudi FINIXA
barvnih po
tudi garancijo in zaščito pred slabimi (kopijami)
mi) tudi garancijo in zaščito pred slabimi (kopijami) vam nudi jamstvo in zaščito pred slabimi
tudi gara
proizvodi. Na kratko, FINIXA je kvalitetna
tna proizvodi. Na kratko, FINIXA je kvalitetna (kopijami) proizvodi. Na kratko, FINIXA je
proizvod
znamka, ki zagotavlja, da so naši izdelki
delki znamka, ki zagotavlja, da so naši izdelki kvalitetna znamka, ki zagotavlja, da so naši
znamk
proizvodi prepoznavni na trgu.
prepoznavni na trgu.
prepoznavni na trgu.
prepo
Finixa proizvodi se lahko uporabijo
na vseh področjih.
Chemicar Europe se je skozi leta razvijal
leta razvijal Chemicar Europe se je skozi leta razvijal Chemicar Europe se je skozi leta razvijal
iz podjetja, ki predstavlja znamke imen v
amke imen v iz podjetja, ki predstavlja znamke imen v iz podjetja, ki predstavlja znamke imen v
inovativno podjetje, ki je razvilo svoje lastn
lo svoje lastne inovativno podjetje, ki je razvilo svoje lastne inovativno podjetje, ki je razvilo svoje lastne
znamke proizvodov. Pred 25 leti je Chemic
leti je Chemicar znamke proizvodov. Pred 25 leti je Chemicar znamke proizvodov. Pred 25 leti je Chemicar
pričel predstavljati znamke, kot so Trisk
kot so Trisk in pričel predstavljati znamke, kot so Trisk in pričel predstavljati znamke, kot so Trisk in
Debrasel. Po nekaj letih je Chemicar razvil la
emicar razvil lastne Debrasel. Po nekaj letih je Chemicar razvil lastne Debrasel. Po nekaj letih je Chemicar razvil lastne
znamke proizvodov, tako imenovane Supe
menovane Supercup, znamke proizvodov, tako imenovane Supercup, znamke proizvodov, tako imenovane Supercup,
Follex in Gapol. V tem trenutku smo dist
nutku smo distributer Follex in Gapol. V tem trenutku smo distributer Follex in Gapol. V tem trenutku smo distributer
znamk naših dobaviteljev, kot je Sunm
v, kot je Sunmight in znamk naših dobaviteljev, kot je Sunmight in znamk naših dobaviteljev, kot je Sunmight in
Spectratek, kakor tudi proizvodov, ki
proizvodov, ki smo jih Spectratek, kakor tudi proizvodov, ki smo jih Spectratek, kakor tudi proizvodov, ki smo jih
delno ali pa v celoti izdelali sami.
delno ali pa v celoti izdelali sami.
delno ali pa v celoti izdelali sami.
elali sami.
Da definiramo naš položaj do dis
položaj do distributerjev Da definiramo naš položaj do distributerjev Da definiramo naš položaj do distributerjev
in profesionalnih delavnic, smo se
avnic, smo se odločili za in profesionalnih delavnic, smo se odločili za in profesionalnih delavnic, smo se odločili za
plasiranje širokega asortimana o
asortimana obstoječih in plasiranje širokega asortimana obstoječih in plasiranje širokega asortimana obstoječih in
novih proizvodov, izdelanih v Che
zdelanih v Chemicar-ju ali v novih proizvodov, izdelanih v Chemicar-ju ali v novih proizvodov, izdelanih v Chemicar-ju ali v
našem imenu, pod našim novim imenom.
našem imenu, pod našim novim imenom.
našem imenu, pod našim novim
d našim novim imenom.
meni:
zvoj
FINIXA ime pomeni:
▪▪
inovacijo
▪▪
kvaliteto
▪▪
lasten razvoj
FINIXA ime pomeni:
▪▪
inovacijo
▪▪
kvaliteto
▪▪
lasten razvoj
FINIXA ime pomeni:
▪▪
inovacijo
▪▪
kvaliteto
▪▪
lasten razvoj
FINIXA vam nudi kom
am nudi kompleten asortiman ne- FINIXA vam nudi kompleten asortiman ne- FINIXA vam nudi kompleten asortiman nebarvnih potrošnih mate
otrošnih materialov. FINIXA vam nudi barvnih potrošnih materialov. FINIXA vam nudi barvnih potrošnih materialov. FINIXA vam nudi
tudi garancijo in zaščit
ancijo in zaščito pred slabimi (kopijami) tudi garancijo in zaščito pred slabimi (kopijami) tudi garancijo in zaščito pred slabimi (kopijami)
proizvodov. Na kratk
di. Na kratko, FINIXA je kvalitetna proizvodi. Na kratko, FINIXA je kvalitetna proizvodi. Na kratko, FINIXA je kvalitetna
znamka, ki zagota
ka, ki zagotavlja, da so naši izdelki znamka, ki zagotavlja, da so naši izdelki znamka, ki zagotavlja, da so naši izdelki
prepoznavni na trgu.
prepoznavni na trgu.
prepoznavni na trgu
oznavni na trgu.
Oprema
Sestava / Razstavljanje
Priprava
Čiščenje / zaščita
Popravilo panelke
Lakirna kabina
Index
Lakirna kabina 8-13
Mešalni lončki in dodatki / Lakirna pištola in dodatki / Cedila za lake /
Rešitev problemov za ne-barvne reparaturne proizvode
Priprava 16-27
Lepljiive krpe / Polirne, razmaščevalne in čistilne krpe /
Barvnovpojna folija in dodatki / Zaščita / Rešitev problemov za ne-barvne reparaturne proizvode /
Tehnični spreji
Popravila panelk 30-41
Finixa brušenje / Sunmight brušenje / Filerji / Zaščita /
|•››“Œ‹TYGGGYWW`TXXTY]GGG㝘䟸G\a[ZaYX
Popravilo plastike / Easy seam sealer
j
t
€
jt
t€
j€
jt€
r
Sestava / Razstavljanje 44-45
Radirke za odstranjevanje lepila in dodatna oprema / Plošče za zaščito hrupa / Izolacija kabine /Set za pritrditev panelke
Čiščenje / zaščita 48-59
Poliranje / Kombinezoni / Rokavice / Lakirne in protiprašne maske /
Čistila za roke / Izdelki za lakirne kabine / Začiita za notranjost vozila
Oprema 62-71
Stojala za panelke; stojala / Pralci pištol / Infra grelci /
Zračno sušenje / Filtri za lakirno kabino
Lakirna kabina
Mešalni lončki in dodatki
8-9
Lakirne pištole in dodatki
10-11
Cedila za lake
12
Rešitev problemov za ne-barvne reparaturne proizvode
12-13
Lakirna kabina
8
Finixa mešalni lončki
▪▪
Jasno natisnjena vsebina.
▪▪
10 različnih mešalnih razmerij.
▪▪
Možne 4 prostornine: ?400cc, 650cc, 1300cc in 2240cc
▪▪
Dno, zaščiteno pred ohladitvijo med mešanjem.
▪▪
Stranske opore za lažje ločevanje.
▪▪
Na zimo odporna plastika.
▪▪
Kovinski dozirni zaboj, dobavljiv posebej.
▪▪
Pokrovi z boljšim zapiranjem.
▪▪
Na voljo tudi kot embalaža za shranjevanje laka v
neprozorni črni plastiki.
NEW
Lakirna kabina
9
Finixa plastične mešalne palčke
MPP 0125-0500
Finixa črni lonček
▪▪
Ta “zavita” perforirana oblika omogoča mešanje vaših
lakov hitreje, kot običajne metode.
▪▪
Dobavljivo v 2 dimenzijah, standardna in večja izvedba s
Koda
Opis (prodajna enota)
Karton
PAL
MCP 0400
MCP 0650
Finixa mešalni lonček - 400ml - 200 kosov
1
60
Finixa mešalni lonček - 650ml - 200 kosov
1
40
MCP 1300
Finixa mešalni lonček - 1300ml - 200 kosov
1
24
MCP 2240
Finixa mešalni lonček - 2240ml - 200 kosov
1
18
MCU 0400
Finixa nepotiskani lonček - 400ml - 200 kosov
1
60
MCU 0650
Finixa nepotiskani lonček - 650ml - 200 kosov
1
40
MCU 1300
Finixa nepotiskani lonček - 1300ml - 200 kosov
1
24
MCU 2240
Finixa mešalni lonček - 1300ml - 200 kosov
1
18
MCL 0400
Pokrov za Finixa mešalni lonček
- 400ml - 10x50 kosov
1
60
MCL 0650
Pokrov za Finixa mešalni lonček
- 650ml - 10x50 kosov
1
40
MCL 1300
Pokrov za Finixa mešalni lonček
- 1300ml - 8x50 kosov
1
24
MCL 2240
Pokrov za Finixa mešalni lonček
- 2240ml - 8x50 kosov
1
18
MCLS 0400
Pokrov za Finixa mešalni lonček
- 400ml - 2x50 kosov
1
60
MCLS 0650
Pokrov za Finixa mešalni lonček
- 650ml - 2x50 kosov
1
40
MCLS 1300
Pokrov za Finixa mešalni lonček
- 1300ml - 2x50 kosov
1
24
MCLS 2240
Pokrov za Finixa mešalni lonček
- 2240ml - 2x50 kosov
1
18
MCB 0400
Finixa črn lonček - 400ml - 200 kosov
1
60
MCB 0650
Finixa črn lonček - 650ml - 200 kosov
1
40
MCB 1300
Finixa črn lonček - 1300ml - 200 kosov
1
24
MCB 2240
Finixa črn lonček - 2240ml - 200 kosov
1
18
MCBL 0400
Pokrov za Finixa črn lonček
- 400ml - 10x50 kosov
1
60
MCBL 0650
Pokrov za Finixa črn lonček
- 650ml - 10x50 kosov
1
40
MCBL 1300
Pokrov za Finixa črn lonček
- 1300ml - 8x50 kosov
1
24
MCBL 2240
Pokrov za Finixa črn lonček
- 2240ml - 8x50 kosov
1
18
MPP 0125
Pokrov za Finixa črn lonček 30cm 125 kosov
1
60
MPP 0500
Finixa plastične mešalne palčke 20cm 500 kosov
1
64
GAC 0250
Finixa plastične mešalne palčke
22cm - 250 kosov
1
X
GAC 1000
Finixa plastične mešalne palčke
22cm - 1000 kosov
1
30
GAC 50
Dozirnik za mešalne lončke in pokrove
1
40
GAC 500
Dozirnik, napolnjen z mešalnimi lončki in
pokrovi (začetni komplet)
1
40
trdim oprijemom.
▪▪
Dimenzije: standardna 20cm, večja 30cm.
Finixa nepotiskani lonček
GAC 0250-1000
Lakirna kabina
10
SPG/ lahkotne LVLP lakirne pištole
RJE/ Zračne pištole
Primerjava učinkovitosti prenosa
▪▪
Ergonomski oprijem.
▪▪
Minimalna možnost odvečnega laka, maksimalna učinkovitost
Gumijasta konica omogoča neposredno usmerjanje zračnega
prenosa.
pretoka.
▪▪
LVLP tehnologija preko 74% učinkovitost prenosa.
▪▪
Lahkotno anodizirano aluminijasto telo, komplet igel iz
▪▪
Rubber Jet je zračna pištola za uporabo na spojki zračne cevi.
navadna
HVLP
LVLP
35%
učinkovitost prenosa
65%
učinkovitost prenosa
+ 74%
učinkovitost prenosa
nerjavečega jekla.
▪▪
Lahko se uporablja tako za vodne lake, kot tudi lake na osnovi
topil.
▪▪
Potreben pritisk zraka: med 1.8 in 2.2 bara.
SPG 501
SSP/ Panelčki za vzorčno lakiranje in dodatki
▪▪
Kovinske ploščice, bele ali sive s črno linijo po sredini. Dimenzije:
105mm x 150mm.
▪▪
Polnilni sistem za 250 ploščic z ali 1000kom brez ovojnic. Sistem
drži en plastičen zaboj s 6 nastavljivimi razpredelniki, 32 praznih
nalepk in markerjem za pisanje opomb na zadnjo stran ploščic.
(SSP 40)
▪▪
Magnetno držalo (vilice) in magnetno stojalo za brezročno
rokovanje z lakirnimi vzorci. (SSP 50)
▪▪
Sušilna pečica za lakirne vzorce združuje infra sušenje z zračnim
sušenjem in na ta način simulira topel zrak znotraj lakirne kabine
za optimalne rezultate. Sušilna pečica je primerna za sušenje
vodnih lakov kot tudi lakov na osnovi topil. Sušilna pečica ima
zračni ventil, merilec temperature in časa. Moč infra žarnic je
300W, električne specifikacije so 220V, 1.5A, 50Hz in vhodni
pritisk mora biti 3 bare.(ILO 10)
EQU 85
WJE/ Windjet šobe
▪▪
Windjet zračne šobe omogočajo hitrejšo pretočnost zraka.
▪▪
Šobe so iz ABS plastike, izdelane za hlajenje, sušenje in
čiščenje z roko ali na fiksnem stojalu.
▪▪
Idealno za sušenje lakiranih delov z vodnimi laki pri manjših
popravilih.
SPG 510
SPG 520
Lakirna kabina
DDD 00
WJE 05
EQU 024
RJE 20-21
ILO 10
SSP 40-50
+
=
SSP 00-01-02 + SSP 42
Koda
Opis (prodajna enota)
Karton
PAL
SPG 501
Lakirna pištola za prozorne lake CC 500
(črni krom) šoba 1.3 mm
1
X
SPG 510
Modra zračna kapa za SPG 501
1
X
SPG 520
Rdeča zračna kapa SPG 501
1
X
SPG 500C
Lonček s spodnjim navojem za lakirne pištole
500ml
1
X
SPG 500K1.3
Komplet lakirne pištole 1.3 mm CC500
šoba, igla, komplet zračnih kap
1
X
SPG 500K1.5
Komplet lakirne pištole 1.5mm CC500
šoba, igla, komplet zračnih kap
1
X
SPG 500K1.8
Komplet lakirne pištole 1.8mm CC500
šoba, igla, komplet zračnih kap
1
X
SPG 500K2.0
Komplet lakirne pištole 2.0mm CC500
šoba, igla, komplet zračnih kap
1
X
SPG 500K2.5
Komplet lakirne pištole 2.5mm CC500
šoba, igla, komplet zračnih kap
SPG 100
Lakirna pištola za delna popravila CC100 (črn
krom) šoba 0,8mm
1
X
SPG 100C
Lonček s spodnjim navojem 100ml
1
X
SPG 100K0.8
Komplet lakirne pištole 0.8mm CC100
šoba, igla, komplet zračnih kap
1
X
SPG 100K1.0
Komplet lakirne pištole 1.0mm CC100
šoba, igla, komplet zračnih kap
1
X
SPG 100K1.1
Komplet lakirne pištole 1.1mm CC100
šoba, igla, komplet zračnih kap
1
X
SPG 100K1.2
Komplet lakirne pištole 1.2mm CC100
šoba, igla, komplet zračnih kap
1
X
EQU 85
Magnetno držalo za lakirne pištole
5
x
SSP 00
Lakirna vzorčna ploščica
- bela - 5 x 100 kosov
1
X
SSP 01
Lakirna vzorčna ploščica
- siva - 5 x 100 kosov
1
X
SSP 02
Lakirna vzorčna ploščica
- globoka siva - 5 x 100 kosov
1
X
SSP 40
Zabojnik za shranjevanje vzorčnih ploščic
1
X
SSP 50
Nosilec in stojalo za vzorčne ploščice
1
X
SSP 42
Ovojnice za lakirne vzorčne ploščice
- 250 kosov
1
X
DDD 00
3D lakirni plastični vzorec črn 35 kosov
1
X
ILO 10
Sušilna pečica za sušenje lakirnih vzorčnih
ploščic
1
60
ILO 48
Zamenljiva žarnica 300W IR
za sušilno pečico
1
X
WJE 05
Finixa Windjet šobe (brez spojke)
10
X
EQU 024
Windjet WJE 05
10
X
RJE 20
Rubber Jet
100
X
RJE 21
Rubber Jet z Orion konektorjem
100
X
11
Lakirna kabina
12
NVZ 0125-0190
MAK 00
Finixa čistilni set za lakirne pištole
▪▪
Popolni čistilni set orodij za čiščenje in vzdrževanje lakirnih
pištol.
▪▪
BBF 10
Set je sestavljen iz 8 krtačk za čiščenje notranjosti, 3
majhnih krtačk z držalom in eno veliko krtačko za zunanjost,
6 igel z držalom za čiščenje šob in stekleničko z mazilom za
NVZ/ Finixa cedila za lake
▪▪
▪▪
Finixa premium in standard različica kvalitete.
1.
Cedila za lake, groba (280µm) barvna koda ZELENA.
2.
Cedila za lake, fina (190µm) barvna koda RDEČA.
3.
Cedila za lake, izredno fina (125µm) barvna koda MODRA.
Vsa so na voljo v 3 različnih količinah pakiranja: 4x250 kosov, 250
kosov ali 100 kosov.
▪▪
Cedila za lake so primerna za uporabo v kombinaciji z laki na
osnovi topil in vodni osnovi.
▪▪
Nylon cedila so kvalitetna.
▪▪
Odlična nylon mreža (razen 280 micronska: bombažna).
▪▪
Natančno filtriranje.
▪▪
Na tržišču ni enakovrednih !
BBF/ Cedila za lakirne pištole z lončkom
zgoraj
▪▪
LSP 20
Plastična cedila za lak so izdelana tako, da jih vstavimo v
odsesovalni kanal lončka lakirne pištole z lončkom zgoraj.
Finixa tlačna pršilka
▪▪
Tlačna pršilka za pršenje raznih tekočin, kot so razmaščevalci
in čistila.
▪▪
Odporna na topila zaradi delov iz vitona.
vzdrževanje gibljivih delov.
Lakirna kabina
TUB 61
GAD
Finixa embalaža s čopičem
▪▪
Črna plastična (PE) embalaža za lake
Plastična embalaža s pokrovom z vgrajenim čopičem za majhne
▪▪
popravke.
▪▪
Črna embalaža ne prepušča svetlobe, zato je idealna za shranjevanje
Koda
Opis (prodajna enota)
Karton
PAL
NVZ 0125
Finixa premium nylon cedila za lak 125µm 4 x 250 kosov v kartonu
1
63
NVZ 0190
Finixa premium nylon cedila za lak 190µm 4 x 250 kosov v kartonu
1
63
NVZ 0280
Finixa premium nylon cedila za lak 280µm 4 x 250 kosov v kartonu
1
63
NVZ0125100
Finixa premium nylon cedila za lake
125µm - 100 kosov v dozirniku
1
168
NVZ0125250
Finixa premium nylon cedila za lake
125µm - 250 kosov v dozirniku
1
112
NVZ0190100
Finixa premium nylon cedila za lake
190µm - 100 kosov v dozirniku
1
168
NVZ0190250
Finixa premium nylon cedila za lake
190µm - 250 kosov v dozirniku
1
112
NVZ 05
Finixa standardna nylon cedila za lake
125µm - 4 x 250 kosov v kartonu
1
63
NVZ 00
Finixa standardna nylon cedila za lake
190µm - 4 x 250 kosov v kartonu
1
63
NVZ 30
Finixa standardna nylon cedila za lake
280µm - 4 x 250 kosov v kartonu
1
63
NVZ 15
Finixa standardna nylon cedila za lake
125µm - 100 kosov v dozirniku
1
168
NVZ 25
Finixa standardna nylon cedila za lake
125µm - 250 kosov v dozirniku
1
112
NVZ 10
Finixa standardna nylon cedila za lake
190µm - 100 kosovv dozirniku
1
168
NVZ 20
Finixa standardna nylon cedila za lake
190µm - 250 kosov v dozirniku
1
112
BBF 10
Cedila za gravitacijske lakirne pištole
275µm - 10 kosov
100
X
LSP 20
Finixa tlačna pršilka premium - 1l
60
360
MAK 00
Finixa čistilni set za lakirne pištole
20
X
TUB 60
Finixa embalaža s čopičem - 50ml - 60
kosov
10
160
TUB 61
Finixa embalaža s čopičem - 20ml - 100
kosov
10
120
GAD 00500
Črna plastična embalaža za lake s pokrovom
500ml - 340 kosov
1
20
GAD 01000
Črna plastična embalaža za lake s pokrovom
1l - 140 kosov
1
20
GAD 03000
Črna plastična embalaža za lake s pokrovom
3l - 45 kosov
1
20
GAD 05000
Črna plastična embalaža za lake s pokrovom
5l - 30 kosov
1
20
GAD 10000
Črna plastična embalaža za lake s pokrovom
10l - 12 kosov
1
20
lakov na vodni osnovi (UV-odporno).
Dobavljene s plastičnimi kroglicami, kar naredi korekturo primerno za
▪▪
vodne lake in lake na osnovi topil
Vsaka embalaža ima pokrov, ki preprečuje izlivanje zmešanih lakov
med transportom.
▪▪
Odobreno s strani UN; primerno in testirano za cestni prevoz lakov na
vodni osnovi.
▪▪
TUB 60
Primerno za dolgotrajno shranjevanje lakov na vodni osnovi.
13
Priprava
Lepljive krpe
16
Polirne, razmaščevalne in čistilne krpe
17-19
Barvovpijajoča folija in pripomočki
20-21
Zaščita
22-24
Rešitve problemov za ne-barvne reparature
25
Tehnični spreji
27
Priprava
Finixa lepljive krpice
16
TAK 30/
Finixa lepljive krpice ‘gladke’
Finixa lepljive krpice
uporabljamo za
čiščenje prahu z
vseh površin pred
lakiranjem. Lahko
jih uporabljamo v
kombinaciji z vsemi
lakirnimi premazi
TAK 00-01/
Finixa lepljive krpice ‘standard’
Finixa lepljive krpice ‘standard’ H2O
▪▪
▪▪
▪▪
OPOZORILO: pred uporabo krpico popolnoma razgrnite in nato prepognite;
nežno drgnite po površini, tako bo krpica pobrisala ves prah.
OPOZORILO: ne pritiskajte krpice med brisanjem, ker lahko prah samo
premikate, namesto da bi ga obrisali.
Edinstvena impregnacija: nikoli se ne posuši - brez silikonov.
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Posebne prednosti TAK 01
Impregnirana s snovmi na
vodni osnovi: v primerjavi z
drugimi lepljivimi krpicami deluje
antistatično.
Nikoli ne pušča sledi lepila, kar
bi lahko povzročilo reakcijo s
katerimkoli barvnim premazom.
Idealna tudi za hitro odstranjevanje
prahu s pohištva ali drugih gladkih
površin iz lesa, kovine ali plastike.
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
TAK 00-01
Posebne prednosti TAK 30
Impregnirana s snovmi na vodni osnovi: v primerjavi z drugimi lepljivimi
krpicami deluje antistatično.
Nikoli ne pušča sledi lepila, kar bi lahko povzročilo reakcijo s katerimkoli
barvnim premazom.
Idealna tudi za hitro odstranjevanje prahu s pohištva ali drugih gladkih
površin iz lesa, kovine ali plastike.
TAK 10-11/
Finixa lepljive krpice ‘CTI’
Finixa lepljive krpice ‘CTI’ H2O’
▪▪
▪▪
OPOZORILO: ne pritiskajte krpice med brisanjem, ker lahko prah samo
premikate, namesto da bi ga obrisali.
Edinstvena impregnacija: nikoli se ne posuši - brez silikonov.
Lepljiva krpica z valovito površino: ko odstranimo zaščito, je primerna za
takojšnjo uporabo.
Primerna za velike površine.
Lepljiva krpica z valovito površino: ko odstranimo zaščito, je primerna za
takojšnjo uporabo.
Primerna za velike površine.
OPOZORILO: ne pritiskajte krpice med brisanjem, ker lahko prah samo
premikate, namesto da bi ga obrisali.
Edinstvena impregnacija: nikoli se ne posuši - brez silikonov.
Posebne prednosti TAK 11
Impregnirana s snovmi na
vodni osnovi: v primerjavi z
drugimi lepljivimi krpicami deluje
antistatično.
Nikoli ne pušča sledi lepila, kar
bi lahko povzročilo reakcijo s
katerimkoli barvnim premazom.
Idealna tudi za hitro odstranjevanje
prahu s pohištva ali drugih gladkih
površin iz lesa, kovine ali plastike.
TAK 10-11
TAK 30
TAK 20/
Finixa lepljiive krpice ‘mehke’
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
OPOZORILO: pred uporabo krpico popolnoma razgrnite in nato prepognite;
nežno drgnite po površini, tako bo krpica pobrisala ves prah.
OPOZORILO: ne pritiskajte krpice med brisanjem, ker lahko prah samo
premikate, namesto da bi ga obrisali.
Edinstvena impregnacija: nikoli se ne posuši - brez silikonov.
Izdelano iz netkanih materialov, brez vsebnosti bombaža.
TAK 20
Priprava
Koda
Opis (prodajna enota)
Karton
PAL
TAK 00
Finixa lepljive krpe standard
80cm x 45cm - 50 kosov
1
120
TAK 01
Finixa lepljive krpe standard H2O
80cm x 45cm - 50 kosov
1
120
TAK 10
Finixa lepljive krpe CTI
80cm x 90cm - 50 kosov
1
84
TAK 11
Finixa lepljive krpe CTI H2O
80cm x 90cm - 50 kosov
1
84
TAK 20
Finixa mehke lepljive krpe
17cm x 45cm - 50 kosov
1
112
TAK 30
Finixa gladke lepljive krpe
38cm x 45cm - 30x6 kosov
1
105
SOF 11
Finixa polirne krpe
380mm x 400mm - dozirni karton
- 275 kosov
1
48
Finixa razmaščevalne krpe
330mm x 420mm - 200 kosov
1
Finixa razmaščevalne krpe
300mm x 380mm - 500 kosov na roli
1
SOF 20
SOF 21
SOF 11/
Finixa polirne krpe
▪▪
Krpe so zelo mehke, zajetne, brez blaga in silikonov.
▪▪
Uporabne za čiščenje armaturne plošče.
▪▪
Na voljo perforirane na roli v dozirniku po 275 kosov.
SOF 20-21/
Finixa razmaščevalne krpe
SOF 52
SOF 11
90
60
▪▪
Krpe so zelo vpojne in lahko zadržujejo kar največ čistila.
▪▪
Primerne za razmaščevalce na vodni osnovi in osnovi topil.
▪▪
Brez blaga, za večkratno uporabo in brez silikonov.
▪▪
Na izbiro v dozirniku po 200 kosov
▪▪
Na izbiro perforirane na roli po 500 kosov.
SOF 50
Finixa čistilne krpe
370mm x 400mm - dozirni karton
- 225 kosov
1
60
SOF 52
Finixa čistilne krpe
380mm X 320mm - 500 kosov na roli
1
40
SOF 50-52/
Finixa čistilne krpe
SOF 60
Finixa 3-slojni čistilni papir - moder
400mm x 370mm - 1000 kosov /rola
1
40
▪▪
Univerzalne čistilne krpe z veliko zmožnostjo vpijanja.
Finixa 2-slojni čistilni papir - beli
365mm x 240mm - 952 kosov /rola
1
▪▪
Enostavna uporaba glede na to, da so krpe zajetne in mehke.
▪▪
Primerne za različna opravila, kot so razmaščevanje in čiščenje z
Finixa talno stojalo
1
SOF 62
SOF 90
96
izdelki na osnovi topil ali olj.
X
SOF 91
Finixa zidno stojalo
1
X
SOF 92
Finixa talno stojalo + držalo za vrečke
1
X
SOF 60-62/
Finixa čistilni papir
SOF 20-21
▪▪
čiščenja.
SOF 60
SOF 21
SOF 52
SOF 11
SOF 20
Čistilni papir beli 2-slojni in čistilni papir modri 3-slojni za razna
SOF 62
17
Priprava
Finixa razmaščevalec na vodni osnovi
Finixa stojalo
18
Finixa DGR 05/25 čistilo je brez topil na vodni osnovi. Uporabno za
Način uporabe:
odstranjevanje umazanije, prahu, opilkov in za razmaščevanje raznih
razpršite razmaščevalec po površini, ki je potrebna razmaščevanja,
površin kot so stari laki, transportni primer, ostali primerji, kovine
zrahljajte umazanijo s prvo razmaščevalno krpo skupaj z razpršenim
(jeklo, aluminij in pocinkane dele) ter plastiko. Za odstranitev ostankov
razmaščevalcem in nato odstranite umazanijo z drugo razmaščevalno
katrana ali lepila priporočamo uporabo razmaščevalca na osnovi topil,
krpo ter obrišite do suhega.
SOF 91
za vse ostale madeže (žuželke, umazanija, brusni prah, mast, prstni
odtisi, opilki, …) nudi to čistilo na vodni osnovi veliko prednosti v
primerjavi s čistilom na osnovi topil:
▪▪
Prijazno do narave, bio-razgradljivo
▪▪
Ustreza VOC direktivi, v soglasju z 2004/42/EG.
▪▪
Antistatično delovanje na površino
▪▪
Uporabljamo ga brez uporabe zaščitne maske
▪▪
Nizka stopnja izhlapevanja, rahlja enostavno površinsko
▪▪
Na voljo v 5L in 25L posodi
▪▪
Izdelka nikoli ne redčimo, hranimo zavarovano pred zmrzaljo
▪▪
Omogoča enostavno čiščenje in razmaščevanje površin
SOF 90-91/
Finixa stojalo
▪▪
Zidno in talno stojalo prašnobarvano, modro.
▪▪
Nastavek za trganje pomaga blokirati rolo v pravilnem položaju
in trganje ene ali več krp.
▪▪
Za cevi premera min. O5cm do max. O7cm in dolžine min. 30cm
do max. 37cm.
umazanijo in omogoča lažje odstranjevanje le-te
▪▪
Ne pušča sledi
▪▪
Univerzalen proizvod za pripravo brušenja, lakiranja in čiščenja
▪▪
Odstrani ostanke soli in mila
▪▪
Zelo primerno za pripravo lakiranja z laki na vodni osnovi ali
osnovi topil
▪▪
Ni škodljivo za gumo in plastiko
▪▪
Ne poškoduje laka
▪▪
Priporočamo uporabo skupaj z razmaščevalno krpo, primerno za
izdelke na vodni osnovi
SOF 90
Priprava
Sontara polirne krpe, razmaščevalne krpe in lepljive krpe
DUP 11/ Sontara polirne krpe
DUP 25/ Sontara razmaščevalne krpe EC
Razmaščevalne krpe najvišje kvalitete, izdelane posebej za
▪▪
Polirne krpe najvišje kvalitete, izdelane iz viskoze in Dacrona.
▪▪
Krpe so zelo mehke, zajetne, brez blaga in silikonov.
▪▪
Uporabne za čiščenje armaturne plošče.
▪▪
Krpe so zelo vpojne in lahko zadržujejo kar največ razmaščevalca.
▪▪
Na voljo so zložene 1/4 v paketu po 30 krp, 16 x 30 v kartonu.
▪▪
Brez blaga, za večkratno uporabo in brez silikonov.
▪▪
Na voljo perforirane na roli v dozirniku po 275 kosov.
▪▪
Na voljo po 250 kosov v dozirniku.
DUP 20-21/ Sontara razmaščevalne krpe
▪▪
Razmaščevalne krpe najvišje kvalitete, izdelane iz celuloznih
▪▪
Koda
Opis (prodajna enota)
DGR 05
Finixa razmaščevalec na vodni osnovi 5L
Karton
1
PAL
96
DGR 25
Finixa razmaščevalec na vodni osnovi 25L
1
28
SOF 90
Finixa talno stojalo
1
50
SOF 91
Finixa zidno stojalo
1
50
SOF 92
Finixa talno stojalo + držalo za vrečke
1
50
DUP 11
Sontara polirne krpe
400mm x 365mm - dozirni karton - 275
kosov
1
60
DUP 20
Sontara razmaščevalne krpe
325mm x 420mm - 200 kosov
1
90
DUP 21
Sontara razmaščevalne krpe
325mm x 390mm - 500 kosov na roli
1
60
DUP 25
Sontara razmaščevalne krpe EC
300mm x 420mm - 250 kosov
1
77
DUP 30
Sontara lepljive krpe
380mm x 430mm - 30 x 6 kosov
1
96
uporabo z laki na vodni osnovi.
DUP 30/ Sontara lepljive krpe
▪▪
vlaken in Dacrona.
Lepljive krpe nove generacije vsebujejo manj lepila, vendar so zelo
učinkovite! Z minimalno količino lepila na krpi izključimo težave s
▪▪
Krpe so zelo vpojne in lahko zadržujejo kar največ razmaščevalca.
▪▪
Primerne za lake na vodni osnovi in osnovi topil.
▪▪
Brez blaga, za večkratno uporabo in brez silikonov.
▪▪
Na voljo so zložene 1/4 v dozirniku po 200 kosov.
▪▪
Na voljo perforirane na roli po 500 kosov.
silikoni ali druge kemične reakcije z laki na vodni osnovi.
▪▪
Uporabljamo jih za odstranjevanje prahu pred nanosom novega
Finixa stojalo
laka.
▪▪
Primerne za lake na vodni osnovi in idealne za uporabo na
plastičnih delih, ker je krpa antistatična.
DUP 11
DUP 30
DUP 20-21
DUP 25
SOF 92
19
Priprava
Karton
PAL
Zaščita za kolesa in notranje
blatnike
88 x 58 x 20cm
1
100
FOL 66
Zaščita za kolesa in notranje
blatnike
96 x 64 x 22cm
1
100
FOL 67
Zaščita za kolesa in notranje
blatnike
105 x 70 x 24cm
1
100
PLA 81
Zaščita koles 20mµ
250 kosov - 70 x 34.5 x
90cm
1
50
FOL 40
Finixa zaščitna folija
10µ - 400cm x 200m
1
80
FOL 42
Finixa zaščitna folija
14µ - 400cm x 200m
1
60
FOL 45
Finixa zaščitna folija
12µ - 500cm x 120m
1
80
FOL 46
Finixa zaščitna folija
11µ - 600cm x 150m
1
48
CRM 20
Finixa zaščitna folija
10µm - 400cm x 150m
1
70
CRM 40
Finixa zaščitna folija
10µm - 400cm x 300m
1
60
PLA 03
HDPE zaščitna folija statična
10µm - 380cm x 200m
1
80
FOL 43
Finixa zaščitna folija - lila
15µ - 400cm x 150m
1
24
DAE 035
Daevi zaščitna folija
35cm x 25m - 20 kosov
1
90
DAE 060
Daevi zaščitna folija
60cm x 25m - 16 kosov
1
90
DAE 100
Daevi zaščitna folija
100cm x 25m - 16 kosov
1
60
DAE 120
Daevi zaščitna folija
120cm x 25m - 16 kosov
1
60
DAE 180
Daevi zaščitna folija
180cm x 25m - 15 kosov
1
60
DAE 260
Daevi zaščitna folija
260cm x 25m - 12 kosov
1
50
Folija nima corona obdelave, zato jo je
MAP
CO30
Zaščitni papir rjavi
50gr - 30cm x 270m
1
128
potrebno uporabljati skupaj z zaščitnim
MAP
CO60
Zaščitni papir rjavi
50gr - 60cm x 270m
1
64
MAP
CO90
Zaščitni papir rjavi
50gr - 90cm x 270m
1
32
MAP
CO120
Zaščitni papir rjavi
50gr - 120cm x 270m
1
32
20
FOL 65-66-67/
Zaščita za kolesa in notranje
blatnike
▪▪
Prevleko ne zaščiti samo kolo, ampak tudi
FOL 40-42-45-46/
Finixa barvo vpijajoča zaščitna
folija
▪▪
stran folije, ki absorbira lak. Folija je rahlo
prosojna za lažje izrezovanje površin, ki se
▪▪
Folija je obdelana za optimalno vpijanje laka.
bodo lakirale.
▪▪
Namenjeno uporabi za desničarje.
▪▪
vozilo pred odvečnim lakom, zložena pa je
držala na mestu.
tako, da jo odvije, razgrne in reže ena sama
Prevleka prav tako preprečuje izpihovanje
- za ročno trganje!
oseba.
▪▪
Na voljo v treh dimenzijah.
Opis
(prodajna enota)
FOL 65
Finixa folija je dovolj statična, da zaščiti
Jeklena vzmet znotraj prevleke bo le-to
prahu izpod blatnika med samim lakiranjem.
▪▪
Perforirana, statična zaščitna folija s trakom
blatnika ter tako prepreči obarvanje le-teh.
pod blatnik in spustite.
▪▪
▪▪
celotno območje okoli koles in notranjega
Z ročajema stisnite prevleko skupaj, vstavite
▪▪
Bela prozorna folija s potiskom, ki označuje
DAE/
Daevi zaščitna folija s
pred-obdelavo
Koda
Folija je corona obdelana za optimalno
vpijanje laka.
PLA 03/ HDPE zaščitna folija
▪▪
HDPE zaščitna folija ne vpija laka in se
uporablja samo za zaščito.
▪▪
MAP/ Zaščitni papir
PLA 81
▪▪
50gr/m2
▪▪
brezprašen
▪▪
Na izbiro v štirih velikostih
papirjem.
Priprava
FOL 43/ Finixa premium zaščitna folija
21
Lila, prosojna zaščitna folija FOL 43 ni le dobra statična zaščita, ki zadržuje lak na zunanji strani
folije, ampak ima na notranji strani tudi posebno plast, ki vpija ostanke vode na vozilu. Na ta način
se izognemo belim lisam po lakiranju.
Ko prekrijemo mokro površino, je možno, da se vlaga po barvanju in sušenju preseli v sloje
starega laka, kar pusti bele lise v slojih starem laku. Te sledi lahko odstranimo samo z ogrevanjem
z infra grelci (poliranje NI REŠITEV), vsekakor je bolje preprečiti kot zdraviti.
PLA 50
PLA 51-55
Rezila in kartoni
za zaščitno folijo
Opomba:
Folija ima omejene zmožnosti vpijanja: folija vpija vlago, vendar moramo moker avto pred
prekrivanjem najprej osušiti.
▪▪
tako prepreči zatikanje.
Lila Finixa zaščitna folija ima naslednje prednosti, kakor vse ostale Finixa zaščitne folije:
▪▪
odlične sposobnosti vpijanja barve na zunanji strani, potiskani s Finixa logotipom
▪▪
enostavno rezanje
▪▪
Premium nož zategne folijo tik pred rezanjem in
CRT 02
▪▪
Rdeči premium nož uporablja zamenljiva rezila
za zagotavljanje kvalitete rezanja.
▪▪
statično nabite, prekrivanje opravi 1 oseba
Rezila režejo dvostransko. NASVET: preden
rezilo zavržete, ga obrnite na drugo stran.
▪▪
Opomba:
Zaščitna folija je standardno pakirana v
plastično vrečo - kartoni na voljo posebej.
Pri prekrivanju se prepričajte, da je Finixa logotip na zunanji strani, samo ta stran je obdelana
tako, da zadržuje lak in ostanke.
Nasvet:
Če se po prekrivanju s Finixa zaščitno folijo pojavijo bele lise: NIKOLI ne poskušajte reševati te
težave s poliranjem, saj se bodo lise ponovno pojavile. Pike odstranimo s pomočjo Spectratek
infrardečih kratkih valov in izginile bodo, kot sneg sredi poletja.
Koda
Opis (prodajna enota)
Karton
PAL
PLA 50
Nož za zaščitno folijo - standard
250
X
PLA 51
Nož za zaščitno folijo - premium
10
X
PLA 55
Nadomestna rezila za premium nož - 10 kosov
10
X
CRT 18
Univerzalni karton za zaščitno folijo - 1 kos
1
X
PLA 43
Stojalo za zaščitno folijo enojno
1
30
Priprava
SPT/ Finixa penasti trak
▪▪
Okrogel penasti trak za zaščito spojev med dvema panelkama.
▪▪
Ena stran je obdelana s temperaturno odpornim lepilom.
Enostavno prilepimo na notranjo stran ene panelke in zapremo drugo panelko.
▪▪
Odlično zaščiti stike, vpije lak in prepreči nastanek robov.
▪▪
Po sušenju, pri odstranjevanju vlecite naravnost, da preprečite ostanke lepila na
panelkah.
▪▪
NASVET: prepričajte se, da lepilo ne pride v stik z lakom.
Tako preprečimo kemične reakcije.
▪▪
NASVET: ko vlečete rolo ali trak, vedno pridržite sosednje role z vašo drugo roko tako,
da lahko naenkrat iz kartona vlečete samo en trak.
▪▪
NASVET: prepričajte se, da je površina dobro razmaščena pred nameščanjem SPT.
▪▪
NASVET: nikoli ne raztegujte pene, da se zagotovi dober oprijem.
▪▪
Poleg poznane okrogle verzije (SPT 13-17) imamo sedaj na razpolago še ovalno verzijo
(SPT 25). Ta ponuja naslednje prednosti:
1.
Za razliko od SPT 13-17, SPT 25 ni potrebno nameščati na vmesni
spoj vrat, ampak na notranjo stran vrat.
−−
Lak nikoli ne pride v stik z nanosom lepila na SPT 25.
−−
Prav tako lahko SPT 25 ponovno nastavimo za odlično prileganje,
ko so vrata že zaprta (glej slike nameščanja).
2.
SPT 25 je ekscentrično namazan z lepilom na desni strani, zaradi česar je pena
idealna za uporabo pri lakiranju prehodov, brez nastanka robov.
Uporaba SPT 25
Možnosti uporabe SPT
Brez nastajanja robov (SPT 25)
SPT 17
To prinaša 2 pomembni prednosti:
SPT 25
22
Priprava
23
FOL 501MT
Finixa trak za stekla ‘Multi’
SPT 13
▪▪
Zaščitni trak z dvema plastičnima trakovoma
FOL 51
FOL 51ET
Finixa trak za stekla
▪▪
Finixa zaščitni trak z 10mm plastičnim trakom
Finixa trak za stekla ‘Easy Tear’
▪▪
za zaščito okrog vetrobranskega stekla.
za zaščito okrog vetrobranskega stekla.
avtomobila. Kombiniranje dveh plastičnih
Plastičen trak enostavno vstavimo med tesnilo
Plastičen trak enostavno vstavimo med tesnilo
trakov omogoča uporabo enega traku na tri
in panelko, nato pa tesnilo potegnemo stran od
in panelko, nato pa tesnilo potegnemo stran od
različne načine. Enostavno vložite enega, dva
panelke s pritrjevanjem traku na steklo.
ali dva skupaj zložena trakova med tesnilo in
Enostavno rezanje na mero s pomočjo škarij.
▪▪
panelke s pritrjevanjem traku na steklo.
▪▪
panelko, nato pa potegnite tesnilo stran od
Trak je perforiran vsakih 46mm, da ga lahko
odtrgamo z roko.
panelke in ga pritrdite na vetrobransko steklo.
▪▪
Finixa zaščitni trak z 10mm plastičnim trakom
različne širine za zaščito različnih delov
▪▪
Vedno trgamo v smeri od plastike proti traku.
Trak je perforiran vsakih 42mm, da ga lahko
odtrgamo z roko.
▪▪
Vedno trgamo v smeri od plastike proti traku.
Koda
Opis (prodajna enota)
Karton
PAL
SPT 13
Finixa penasti trak - 13mm x 50m
1
120
SPT 17
Finixa penasti trak - 17mm x 40m
1
120
SPT 25
Finixa penasti trak - 25mm x 37m
1
120
FOL 501MT
Finixa trak za stekla ‘multi’ - 9, 12, 20mm x 10m - 1 kos
FOL 51
Finixa trak za stekla - 10mm x 10m - 1 kos
FOL 51 ET
Finixa trak za stekla ‘Easy Tear’ - 10mm x 10m - 1 kos
1
X
108
540
36
X
Priprava
24
Finixa maskirni trak
120°C
▪▪
Popolnoma nasičen maskirni trak z veliko
lepilno močjo.
▪▪
▪▪
▪▪
Finixa maskirni trak zlati
100°C
▪▪
▪▪
Zaščitni trak nove generacije.
vodni osnovi.
▪▪
Odporen na topila in vodo.
Enostavno odstranjevanje.
▪▪
Izvrsten oprijem na vseh podlagah, tudi na
plastiki in gumi.
Primeren za uporabo pri mokrem brušenju.
▪▪
Tradicionalno visoko kvalitetni maskirni trak
▪▪
Uporaben za vse avtolake, predvsem tiste
prekrijemo steklo in lahko barvamo tudi pod
Odporen na vročino: 10 minut pri 100°C -
tesnilom.
30 minut pri 80°C - 60 minut pri 60°C
Bolj raztegljiv kot običajni zaščitni trakovi.
▪▪
Osnova: 59 g/m2 krep papir.
Odporen na vročino: 30 minut pri 120°C.
zlahka nadomesti trak za linije.
▪▪
Debelina: 0,125mm.
Odporen na vročino: 30 minut pri 100°C.
▪▪
Lepilna moč: 9,4 N/25mm.
Primeren za sušenje v pečeh.
vodoodporen.
▪▪
Debelina: 0,191mm.
▪▪
Lepilna moč na jeklu: 5,4 N/25mm.
Z uporabo različnih orodij lahko žico
▪▪
Enostavna uporaba za mehke krivulje in
▪▪
▪▪
vstavimo pod tesnilo, tako da lažje
Odporen na topila.
Osnova: 77g/m2 rjavo nasičen krep papir;
velikimi tesnili (starejši modeli).
Odličen oprijem na večini površin.
Izvrsten oprijem na večini podlag.
▪▪
Votla plastična žica za zaščito okrog stekel z
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
na osnovi topil.
▪▪
▪▪
Finixa dvižna žica
za avtolake.
Uporaben za vse avtolake na vodni osnovi in
osnovi topil.
Uporaben za vse lake na osnovi topil in
Finixa maskirni trak
100° C
▪▪
Ultra tanka osnova (0,08mm): Japonski
ploščati papir (rižev papir).
▪▪
Lepilna moč na jeklu: 82 N/25mm.
▪▪
Prihrani veliko časa med montažo in
demontažo.
▪▪
Nikoli ne pušča ostankov lepila, niti na
polikarbonatnih steklih prednjih in zadnjih
luči.
FOL 700
FOL 800
FOL 900
FOL 02-06
Priprava
Koda
Opis
(prodajna enota)
Karton
PAL
FOL 719
Finixa maskirni trak 120°
19mm x 50m - 48 kosov
1
48
FOL 725
Finixa maskirni trak 120°
25mm x 50m - 36 kosov
1
48
FOL 730
Finixa maskirni trak 120°
30mm x 50m - 32 kosov
1
48
FOL 738
Finixa maskirni trak 120°
38mm x 50m - 24 kosov
1
48
FOL 750
Finixa maskirni trak 120°
50mm x 50m - 24 kosov
1
36
▪▪
FOL 819
Finixa maskirni trak zlati
19mm x 50m - 48 kosov
1
84
FOL 825
Finixa maskirni trak zlati
25mm x 50m - 36 kosov
1
84
FOL 830
Finixa maskirni trak zlati
30mm x 50m - 32 kosov
1
48
FOL 838
Finixa maskirni trak zlati
38mm x 50m - 24 kosov
1
84
FOL 850
Finixa maskirni trak zlati
50mm x 50m - 24 kosov
1
36
FOL 919
Finixa maskirni trak 100°
19mm x 50m - 48 kosov
1
48
FOL 925
Finixa maskirni trak 100°
25mm x 50m - 36 kosov
1
48
Finixa maskirni trak 100°
30mm x 50m - 32 kosov
1
FOL 938
Finixa maskirni trak 100°
38mm x 50m - 24 kosov
1
48
FOL 950
Finixa maskirni trak 100°
50mm x 50m - 24 kosov
1
36
FOL 02
Finixa dvižna žica
2mm x 167m-63m
6
90
FOL 03
Finixa dvižna žica
3mm x 167m-63m
6
90
FOL 04
Finixa dvižna žica
4mm x 167m-63m
6
90
FOL 930
Finixa trak za linije moder
na primer večbarvno lakiranje, slikarske izvedbe
ali ‘lakiranje po naročilu’.
▪▪
Ta trak je tanjši in bolj prožen.
▪▪
Odlična lepljivost omogoča lepljenje na plastiko
in gumo.
▪▪
Na razpolago 7 različnih velikosti.
▪▪
Edinstvena raztegljivost.
48
FOL 05
Finixa dvižna žica
5mm x 167m-63m
6
90
FOL 06
Finixa dvižna žica
6mm x 167m-63m
6
90
FOL 29
Finixa začetni set
2mm-6mm
1
60
25
PVC trak za specifične maskirne naloge, kot so
Koda
Opis (prodajna enota)
Karton
PAL
FOL 303
Finixa trak za linije - 3mm x 33m
10
X
FOL 306
Finixa trak za linije - 6mm x 33m
10
X
FOL 309
Finixa trak za linije - 9mm x 33m
10
X
FOL 312
Finixa trak za linije - 12mm x 33m
10
X
FOL 315
Finixa trak za linije - 15mm x 33m
10
X
FOL 319
Finixa trak za linije - 19mm x 33m
10
X
FOL 325
Finixa trak za linije - 25mm x 33m
10
X
Karton
PAL
10
X
Dvostranski lepilni trak
▪▪
Akrilni lepilni trak za pritrditev zaščitnih in
okrasnih letvic na vozila.
▪▪
Akrilna podlaga omogoča močan prvi kontakt,
ki ponuja odličen oprijem, ne glede na
temperaturo.
▪▪
Dobro razmaščevanje površine pred uporabo
pomeni že polovico dobrega rezultata
▪▪
Prednost tega edinstvenega akrilnega traku je,
da že po 2 minutah doseže 80% moč lepljenja,
medtem ko običajni penasti dvostranski lepilni
trak potrebuje 12 do 24 ur, da doseže enako
moč lepljenja.
Koda
Opis (prodajna enota)
DZB 06
Dvostranski lepilni trak - 6mm x 10m
DZB 09
Dvostranski lepilni trak - 9mm x 10m
10
X
DZB 12
Dvostranski lepilni trak - 12mm x 10m
10
X
DZB 15
Dvostranski lepilni trak - 15mm x 10m
10
X
DZB 19
Dvostranski lepilni trak - 19mm x 10m
10
X
DZB 25
Dvostranski lepilni trak - 25mm x 10m
10
X
Priprava
26
ACG 00
CNS 10-12
Finixa čistilni plastelin
▪▪
▪▪
Finixa set čistilnih igel
Gnetljiv plastelin za odstranjevanje odvečnega
▪▪
Finixa korekturne paličice
▪▪
TAP 50-52/
Finixa lepljivi trak
100 korekturnih paličic, pakiranih v priročnem
barvnega laka brez poškodb na laku.
zamenljivimi iglami, posamezno pakirane v
in proti prašnem dozirniku. Idealne za popravilo
Nanesite čistilo na površino, vzemite kos
mehurčkasti
manjših poškodb na pobarvanih delih.
enostavno odtrga, idealen za reševanje
Plastično držalo s penasto konico za enkratno
problemov, zelo primeren za zaščito
karoserije pred brušenjem laka na
plastelina ter zbrusite odvečno barvo.
▪▪
Set vsebuje eno držalo v obliki peresnika z 10
PMP 20-21-22
▪▪
vrečki. Igle imajo mikroskopsko majhne
▪▪
Uporabno tudi za odstranjevanje ostalih
kaveljčke, kar omogoča odstranjevanje prahu in
uporabo, priročno in cenejše kot navaden čopič.
nepravilnosti z laka: kot je katran, drevesna
umazanije iz mokrega laka.
Vedno čista konica pri roki!
smola, ...
▪▪
▪▪
omejenem območju.
Uporabno tudi kot svinčnik. S spreminjanjem
▪▪
Ne pušča lepila po odstranitvi.
pritiska dobimo večji ali manjši odtis. Idealen za
▪▪
Priročno za vleko in prevoz poškodovanih
vozil.
risanje manjših linij.
▪▪
Na voljo v 3 debelinah.
Finixa pila za odstranjevanje
prahu
▪▪
DRF 50
Pila za odstranjevanje prahu narejena iz
zelo trde kovine za odstranjevanje prahu
in umazanije iz
▪▪
posušenega laka. Pilo enostavno položite
ploščato na površino in nežno izrežite
umazanijo z minimalno poškodbo laka.
Močan trak okrepljen z mrežo, ki se ga
DRF 10
DRF 05
▪▪
Na voljo v sivi in črni barvi.
▪▪
Visoka kvaliteta.
Priprava
Koda
Opis (prodajna enota)
AGC 00
Finixa Auto sivi plastelin
(premium) - 200 gramov
Karton
PAL
1
X
Finixa tehnični spreji
27
CNS 10
Finixa set čistilnih igel
1
X
TSP 110/120/130
CNS 12
Finixa nadomestne igle v
mehurčkasti vrečki - 10
kosov
15
X
Univerzalni primer v svetlo sivi, sivi in temno sivi barvi, primeren za lakiranje z vsemi 1K in 2K premazi na osnovi topil ali vode, lahko ga nanašamo
PMP 20
Korekturne paličice v
dozirniku - 100 kosov
NAVADNE - modre
96
X
PMP 21
Korekturne paličice v
dozirniku - 100 kosov
TANKE - rumene
96
X
PMP 22
Korekturne paličice v
dozirniku - 100 kosov
ZELO TANKE - bele
96
X
na vse površine, idealen za hitra popravila pri prekomernem brušenju. Idealen tudi za točkovna ali panelna popravila, posebno za manjše površine,
nanašamo tanke plasti. Če želite debel sloj: najprej nanesite 1 polni nanos z razdalje 30-35cm, nato pa zaključite s prečnim nanosom z razdalje 20cm.
Vsi primer spreji imajo posebne šobe, ki pršijo ploščat navpični vzorec, primerljiv z lakirno pištolo. Primer z visoko viskoznostjo: pred prvo uporabo
pločevinko zelo močno pretresite.
TSP 210/230
Zaščita pred peskom, na razpolago v svetlo sivi in črni barvi, skupaj z debelo okroglo šobo za nanašanje lepljivega proizvoda v debelih slojih. Za
prekrivanje plasti: sloje nanašamo prečno z razdalje 35cm, s skrajšanjem razdalje dobimo bolj sijoč izgled, nanašamo ga lahko na vse 1K in ?2K
DRF 05
Finixa zaobljena pila za
prah
1
X
DRF 10
Finixa ravna pila za prah
1
X
DRF 50
Magnetno držalo pile za
prah za DRF 10
1
X
TAP 50
Finixa lepljivi trak sivi
50mm x 50m - 18 rol
1
48
TAP 52
Finixa lepljivi trak
50mm x 50m - 18 rol
1
48
premaze.
TSP 310
Pomoč pri brušenju v spreju: edinstven proizvod ! Zahvaljujoč edinstveni sestavi ga lahko brusimo že po 3 minutah pri 20°C, ne da bi zamašili brusni
papir. V nasprotju z večino primerljivimi proizvodi na tržišču, ta proizvod ne povzroča dodatne porabe brusnih proizvodov.
TSP410
TSP 110
Finixa primer
svetlo sivi - 400ml
12
1008
TSP 120
Finixa primer
sivi - 400ml
12
1008
TSP 130
Finixa primer
temno sivi - 400ml
12
1008
TSP 210
Finixa strukturni premaz
siv - 400ml
12
1008
TSP 230
Finixa strukturni premaz
črni - 400ml
12
1008
TSP 310
Finixa kontrolni prah
v spreju, črni - 400ml
12
1008
TSP 410
Finixa cink sprej
400ml
12
1008
Cink sprej lahko uporabimo za začasno zaščito gole kovine pred ali po varjenju, lahko ga uporabimo tudi pri točkovnem varjenju, prebarvamo ga lahko
z vsemi 1K in 2K premazi, laki na osnovi topil ali vodni osnovi. Vsebuje 85% cinka.
Popravilo panelke
Finixa brušenje
30-35
Sunmight brušenje
36-37
Filerji
38-39
Zaščita
22-24
Popravilo plastike
40
Enostaven sealer
41
Popravilo panelke
Finixa brusna podloga O 150mm
▪▪
▪▪
▪▪
30
▪▪
▪▪
Brusna podloga 15 lukenj, O 150mm
Dobavljena s potrebnimi podložkami in različnimi
vijaki
Primerna za vse tipe brusnih strojev
Na razpolago v 2 verzijah:
M za srednje, uporabno na brusilnih strojih s 5mm odklonom in
granulacijo P400 ali debelejšo
S za mehko, uporabno na brusilnih strojih z 2,5mm odklonom in
granulacijo P400 ali mehkejšo
Finixa adapter mehki ježek za
SUNA/G brusno podlogo
▪▪
▪▪
VELCRO
SAM 00-01
SYSTEM
▪▪
▪▪
Prilagodljiv adapter za brusno podlogo (SAM 35-3637), ki spremeni obstoječo medium ali trdo podlogo
na brusilnem stroju v mehko podlogo, na ta način je možno
kombinirati z bolj finim brusnim papirjem, P600 in mehkejši.
Druga možnost je zamenjava medium podloge (SAM 15M),
direktno z mehko podlogo (SAM15S)
5mm ali 10mm
15 lukenj
Finixa brusilni stroji in pripomočki
▪▪
Ergonomični ekscentrični brusilni stroj.
▪▪
Premer podloge z ježki, 7 lukenj : 150mm.
▪▪
Različica z 2,5mm odklonom, za zaključna dela, P400 in finejši
brusni papir.
▪▪
Različica z 5mm odklonom, za pripravljalna dela, P400 in bolj grob
brusni papir.
▪▪
Vgrajena kontrola hitrosti, brezstopenjsko nastavljiva med 0 20000 obrati na minuto.
▪▪
Izredno lahka: 660gr., vključno z brusno podlogo.
▪▪
Brez vibracij in zanesljiva, zahvaljujoč 4 plastem: 2 nad in 2 pod
motorjem.
▪▪
Motor, sestavljen iz rotacijskih lopatic.
▪▪
Vgrajena možnost delovanja z ali brez izpihovanja.
▪▪
112 l/min pri 6,3 bar.
SAM 15 S
SAM 15 M
Popravilo panelke
Finixa brusni blok
z odsesovanjem
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Ergonomično držalo
Enakomerno razporejena teža za enakomeren pritisk
Opremljena s priključkom za odsesovalno cev
Opremljena z zaobljenim kotom za lažje odstranjevanje izrabljenih
brusnih papirjev
31
SAB 35
SAB 06
Finixa brusni blok z ravnim držalom
in 5 različnih oblik
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Set brusnih blokov 5 različnih oblik
Uporabite brusne diske na naših univerzalnih brusnih blokih
Ergonomično držalo
5 različnih oblik za brušenje ravnih, vbočenih in izbočenih površin
Nič več napol uporabljenih brusnih diskov !
SAB 01
SAB 33
SAB 30
SAB 32
SAB 31
Koda
Opis (prodajna enota)
Karton
PAL
SAM 00
Finixa pnevmatični ekscentrični brusni stroj - 150mm - 2.5mm odklona
10
200
SAM 01
Finixa pnevmatični ekscentrični brusni stroj - 150mm - 5.0mm odklona
10
200
SAM 07
Univerzalni adapter odsesovalne cevi - 32/35/40mm za SAM 00/01
1
X
SAM 08
Adapter odsesovalne cevi 28mm za SAM 00/01
1
X
SAM 15M
Finixa brusilna podloga z ježki 15 lukenj MEDIUM univerzalna O 150mm
150
X
SAM 15S
Finixa brusilna podloga z ježki 15 lukenj MEHKA univerzalna O 150mm
150
X
SAM 35
Finixa adapter za brusilno podlogo mehki ježek 5mm za SUNA/G - 7 lukenj
10
X
SAM 36
Finixa adapter za brusilno podlogo mehki ježek 10mm za SUNA/G - 15 lukenj
1
X
SAM 37
Finixa adapter za brusilno podlogo mehki ježek 5mm za SUNA/G - 15 lukenj
1
X
SAB 30
Finixa brusni blok z odsesovanjem, 70 x 125mm - 8 lukenj
1
X
SAB 31
Finixa brusni blok z odsesovanjem, 70 x 198mm - 8 lukenj
1
X
SAB 32
Finixa brusni blok z odsesovanjem, 115 x 230mm - 10 lukenj
1
X
SAB 33
Finixa brusni blok z odsesovanjem, 70 x 400mm - 14 lukenj
1
X
SAB 35
Finixa brusni blok z odsesovanjem, 70x198mm - 8 lukenj + 4 podaljški
1
X
SAB 01
Finixa brusni blok - ravno držalo za brusne diske - O 150mm
6
X
SAB 06
Finixa brusni blok - ravno držalo + 5 različnih oblik - v kovčku
16
X
Popravilo panelke
Brusni papir
32
Finixa brusni material, dobavljiv v različnih
granulacijah in merah.
Edinstvena sestava:
ježki
odprta brusna zrna
ojačana s toplotno obdelavo
Ta trdna sintetična podlaga naredi brusni
material zelo odporen in neobčutljiv na tekočine
in vlago v zraku, brez izgube na kvaliteti med
skladiščenjem. Z ježki na hrbtni strani.
Zrnca aluminijevega oksida so ojačana s
segrevanjem do 1200°C (proces modrega
plamena) in so prosto stoječe lepljena z dvema
lepiloma, prevlečena z belim enakomernim
premazom, ki preprečuje "zamašitev" brusnega
materiala (zrnc).
Večja so zrnca, globlje so brusne sledi
in bolj grobe so spremembe. Drobnejša
so zrnca, plitvejše so brusne sledi in
gladkejše so spremembe. Velikost zrnc je
mednarodno razdeljena v kategorije, tako
imenovane ‘P-vrednosti’. To je edina veljavna
standardizacija za brusne materiale.
Najprimernejša granulacija za določeno uporabo
je določena s strani proizvajalca laka. Bolj
groba zrnca se vedno uporabljajo med pripravo
in bolj, ko se bližamo končni fazi, bolj fini bo
brusni papir. Z drugimi besedami: bolj, kot so
groba zrnca, hitreje odstranimo material in bolj,
ko so fina zrnca, lažje prekrijemo sledi brušenja
z lakiranjem in/ali poliranjem.
PVC nosilna
plast
enakomeren prekrivni nanos
Popravilo panelke
Finixa brusne krpice v roli
Finixa brusni disk
O 75mm
Finixa brusni disk
O 150mm - 15 lukenj
33
SBR 10
▪▪
SBR 20
Koda
SBR 30
Granulacija Kartonček
Karton
10
SPDB 0800
P 800
100
10
SPDA 0060
P 60
50
10
SPDB 1000
P 1000
100
10
P 1200
100
10
SPDA 0080
P 80
100
10
SPDB 1200
SPDA 0100
P 100
100
10
SPDB 1500
P 1200
100
10
P 2000
100
10
SPDA 0120
P 120
100
10
SPDB 2000
SPDA 0150
P 150
100
10
SPDB 2500
P 2500
100
10
SPDB 3000
P 3000
100
10
P 180
100
10
brusnimi zrnci, za hitro in udobno matiranje
SPDA 0220
P 220
100
10
podlage, ki jo moramo lakirati.
SPDA 0240
P 240
100
10
SPDA 0280
P 280
100
10
SPDA 0320
P 320
100
10
SPDA 0360
P 360
100
10
SPDA 0400
P 400
100
10
SPDA 0500
P 500
100
10
SPDA 0600
P 600
100
10
SPDA 0800
P 800
100
10
SPDA 1000
P 1000
100
10
SPDA 1200
P 1200
100
10
SPDA 1500
P 1500
100
10
SPDA 2000
P 2000
100
10
SPDA 2500
P 2500
100
10
P 3000
100
10
SBR 10
SBR 20
SBR 30
Karton
Finixa brusne krpice v roli:
A / zelo fine - rdeče
100mm x 10m
5
Finixa brusne krpice v roli:
S / ultra fine - sive
100mm x 10m
5
Finixa brusne krpice v roli:
micro fine - zlate
100mm x 10m
5
PAL
100
100
SPDA 3000
100
Karton
50
SPDA 0180
Opis
(prodajna enota)
Granulacija Kartonček
P 40
Netkane nylon brusne krpice z impregniranimi
Koda
Koda
SPDA 0040
SAM 00/01
Finixa brusilni stroj
SAB 01/06
Finixa brusni blok
VELCRO
SAM 00-01
SYSTEM
Popravilo panelke
Finixa brusni disk
O 125 mm – 8 lukenj
Finixa brusni disk
O 203 mm – 8 lukenj
Finixa brusni disk
O 150 mm - mehka podlaga
Finixa brusni papir
114 mm x 25 mm - mehka podlaga
34
Koda
Granulacija Kartonček
Karton
Koda
Granulacija Kartonček
Karton
Koda
Granulacija Kartonček
Karton
Koda
Granulacija Kartonček
Karton
SPDD 0080
P 80
100
10
SPDE 0080
P 80
100
10
SPFB 0600
P 600
20
10
SPFA 0150
P 150
25m
80
SPDD 0100
P 100
100
10
SPDE 0120
P 120
100
10
SPFB 0800
P 800
20
10
SPFA 0240
P 240
25m
80
SPDD 0120
P 120
100
10
SPDE 0150
P 150
100
10
SPFB 1000
P 1000
20
10
SPFA 0280
P 280
25m
80
SPDD 0150
P 150
100
10
SPDE 0240
P 240
100
10
SPFB 1200
P 1200
20
10
SPFA 0320
P 320
25m
80
SPDD 0180
P 180
100
10
SPDE 0320
P 320
100
10
SPFA 0400
P 400
25m
80
SPDD 0220
P 220
100
10
SPDE 0400
P 400
100
10
SPFA 0500
P 500
25m
80
SPDD 0240
P 240
100
10
SPFA 0600
P 600
25m
80
SPDD 0280
P 280
100
10
SPFA 0800
P 800
25m
80
SPDD 0320
P 320
100
10
SPFA 1000
P 1000
25m
80
SPDD 0360
P 360
100
10
SPDD 0400
P 400
100
10
SPDD 0500
P 500
100
10
SPDD 0600
P 600
100
10
SPDD 0800
P 800
100
10
SPDD 1000
P 1000
100
10
SPDD 1200
P 1200
100
10
•
•
•
•
•
•
•
Brusni papir v roli s peno na zadnji strani.
Pakirano v priročni škatli. Na ta način je
brusni papir zaščiten pred prahom in drugo
umazanijo.
Brusni papir je perforiran. Tako lažje odtrgate
vsako posamezno polo (114 mm x 125 mm).
Na zadnji strani papirja je mehka pena: zaradi
te pene se pritisk med ročnim brušenjem
razporedi enakomerno po površini.
Enostavno prilagajanje okroglim, vbočenim ali
izbočenim oblikam.
Preprečuje prebrušenje ob robovih.
Peno na zadnji strani papirja lahko uporabimo
za enostavno odstranjevanje brusnega prahu z
obrušene površine.
Popravilo panelke
Finixa brusni trak
70mm x 125mm
Finixa brusni trak
70mm x 198mm
Finixa brusni trak
70mm x 420mm
Finixa brusni trak
115mm x 230mm
35
Koda
Granulacija Kartonček
Karton
Koda
Granulacija Kartonček
Karton
Koda
Granulacija Kartonček
Karton
Koda
Granulacija Kartonček
Karton
SPSA 0060
P 60
50
10
SPSB 0060
P 60
50
10
SPSD 0060
P 60
50
10
SPSC 0060
P 60
50
10
SPSA 0080
P 80
100
10
SPSB 0080
P 80
100
10
SPSD 0080
P 80
100
10
SPSC 0080
P 80
100
10
SPSA 0100
P 100
100
10
SPSB 0100
P 100
100
10
SPSD 0100
P 100
100
10
SPSC 0100
P 100
100
10
SPSA 0120
P 120
100
10
SPSB 0120
P 120
100
10
SPSD 0120
P 120
100
10
SPSC 0120
P 120
100
10
SPSA 0150
P 150
100
10
SPSB 0150
P 150
100
10
SPSD 0150
P 150
100
10
SPSC 0150
P 150
100
10
SPSA 0180
P 180
100
10
SPSB 0180
P 180
100
10
SPSD 0180
P 180
100
10
SPSC 0180
P 180
100
10
SPSA 0240
P 240
100
10
SPSB 0240
P 240
100
10
SPSD 0240
P 240
100
10
SPSC 0240
P 240
100
10
SPSA 0320
P 320
100
10
SPSB 0320
P 320
100
10
SPSD 0320
P 320
100
10
SPSC 0320
P 320
100
10
SPSA 0400
P 400
100
10
SPSB 0400
P 400
100
10
SPSD 0400
P 400
100
10
SPSC 0400
P 400
100
10
SAB 30
SAB 30
Finixa brusni blok z odsesovanjem
SAB 31
SAB 31
Finixa brusni blok z izsesovanjem
SAB 32
SAB 32
Finixa brusni blok z odsesovanjem
SAB 33
SAB 33
Finixa brusni blok z izsesovanjem
Popravilo panelke
|•››“Œ‹TYGGGYWW`TXXTY]GGG㝘䟸G\a[ZaYX
Sunmight Quik change
brusni diski - O 50 mm
j
t
€
jt
t€
Zakaj je Sunmight tako enkraten in učinkovit?
j€
jt€
r
36
Unikaten brusni material, namig, ki je v samem
proizvodu in ne v načinu uporabe
uporabniku ni potrebno spreminjati načina
brušenja za uživanje v prednostih izdelka.
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Izvrstno brušenje.
Izjemna trpežnost.
Odlična brusna ploskev.
Se ne zamaši prehitro.
Natančna in pravilna globina brušenja.
Velik obseg proizvodov.
Kvaliteta brusnega papirja in ocenjevanje te
kvalitete sta določena predvsem na podlagi
hitrosti
in gladkosti brušenja in končnega izgleda.
Dober rezultat je enakomerno obrušena
površina z enakomerno globino brušenja
celotne površine, brez vidnih slabše obrušenih
območij in brez vidnih prask ali krogov.
Tradicionalno je brusni papir narejen iz papirja,
z ježki na hrbtni strani in slojem lepila (smole)
z vstavljenimi brusnimi zrnci na prednji strani.
Večje kot je brusno zrnce, bolj globoka je
brusna sled in bolj grobe so spremembe. Bolj
fina zrna, manjše so sledi brušenja in nežnejše
so spremembe.
Velikosti zrnca so mednarodno razdeljene v
kategorije, tako imenovane ‘P vrednosti’.
To je edina obstoječa standardizacija za brusne
papirje.
Najprimernejša granulacija za določeno uporabo
je določena s strani proizvajalca laka:
bolj groba zrnca se vedno uporabljajo med
pripravo in bolj, ko se bližamo končni fazi, bolj
fini bo brusni papir.
Z drugimi besedami:
Bolj, ko so zrna groba, hitreje odstranimo
material in bolj, ko so fina zrna, lažje
prekrijemo sledi brušenja z lakiranjem in/ali
poliranjem.
SUNI brusni diski so, tako kot Sunmight
Sunmight vsebuje številne izjemne materiale. Ne gre za posamezne materiale same po sebi, ampak
odlična združitev vseh teh različnih materialov v en izdelek, ki naredijo Sunmight tako poseben.
brusni material, narejeni iz “prosto stoječih”
Sintetična nosilna plast (Sunmight zelena)
Sintetična nosilna plast je za uporabo v avtomobiliski industriji dokaj unikatna.
Nosilna plast ni iz papirja, ampak je bolj PVC folija: zelo močan material, ki se uporablja v ostalih
industrijah, na primer izdelava večplastnih oken in protivlomnih stekel. Takšna nosilna plast ni le izjemno
močna – ne pretrga se niti, ko zadanemo ob nosilec odbijačev ali notranji blatnik – ampak je tudi
vodoodporna – Sunmight lahko uporabljamo pri mokrem ali suhem načinu brušenja. Dodatno, PVC nosilna
plast je vedno popolnoma ravna, kar omogoča enakomerno brusilno moč. Papirna nosilna plast, za razliko,
je valovita.
granulacijah: P36 and P50.
Granulacije (Sunmight zelena in zlata)
‘P vrednosti’ ne povedo ničesar o kvaliteti uporabljenih zrnc, le-te označujejo samo velikost/globino
brusne ploskve. Sunmight dvojna kvaliteta zrnc se razlikuje v sestavi: Groba zrnca (P36 do P80): zrnc
cirkonija. To je skoraj najtrši material, ki ga lahko najdemo na Zemlji. Drobnejša zrnca (P100 do P2000):
zrnca aluminijevega oksida. Ta je med boljšimi materiali na tržišču, zaradi njegove ostrine pa je unikaten.
Ostrost Sunmight brusnega papirja je enkratna, kakor noži, neodvisna od velikosti, za hitro in dobro delo
potrebujete ostre nože. Ravno zaradi te ostrine Sunmight omogoča zelo hitro brušenje, do trikrat hitreje
kot večina primerjalnih brusnih papirjev.
Nenazadnje, zrnca so vstavljena v sloj lepila po magnetenju. Zrnca so magnetno nabita in kot rezultat letega so njihovi ostri robovi vedno popolnoma pravokotno usmerjeni na brušeno površino.
odstranjevanje laka, rje in nepravilnosti na
brusnih zrnc in so na razpolago v 2 različnih
Osnova ni tradicionalna papirna ali PVC
podlaga, ampak dokaj trdna in debela PVC
plast, ki deluje kot nosilna in fleksibilna
podpora.
SUNI diski se lahko uporabijo za enostavno
težko dostopnih mestih.
Hrbtna stran vdelane podporne plošče ima
vreteno (1/4”) za hitro menjavo pripomočkov.
Priporočena uporaba zaščitnih očal!
Lepilo (Sunmight zelena in zlata)
Dve različni lepili fiksirata zrnca tako, da je osnova brusnih zrnc skoraj zaprta in je tako skoraj nemogoče,
da bi se zrnca izluščila.
The product’s unique composition
1
2
3
4
5
1
Anti-stick coating
2
Grains (P-values)
Gleu
3
4
5
Synthetic carrier
Velcro system
Premaz proti sprijemanju (Sunmight zelena in zlata)
Nazadnje je brusni papir obdelan še s premazom
proti sprijemanju, ki zagotavlja, da se brusna
površina ne ‘zamaši’, težava večine ostalih
proizvajalcev brusnih papirjev.
Zaradi nove generacije premazov (OEM, pa tudi High
Solid primerji, filerji in prozorni laki, uporabljeni za
popravila), brusni prah oblikuje majhne kroglice,
ki se hitro zataknejo v brusni papir. Ta pojav
imenujemo ‘zamašitev’ brusnega papirja, kar brusni
papir hitro naredi neuporaben, veliko prej, kot bi
se izrabila brusna zrnca. Kakorkoli, pri Sunmight
je to nemogoče zaradi premaza proti sprijemanju,
ki kljub obrabi, odbija brusni prah. Primerjalni testi
pokažejo, da v primeru Sunmight brusnega papirja,
odvečni prah, ki ni odstranjen s sesalnim strojem,
ostane na podlagi, ki jo brusimo in ne na brusnem
papirju.
Koda
even film backing
uneven film backing
Granulacija Kartonček
Karton
SUNI 0036
P 36
25
8
SUNI 0050
P 50
25
8
Popravilo panelke
Sunmight ‘zeleni’ brusni disk
O 150mm – 15 lukenj
Sunmight ‘zeleni’ brusni disk
O 150mm – 9 lukenj
Sunmight ‘zlati’ brusni disk
O 150mm – 15 lukenj
Sunmight brusne pole
230 mm x 280 mm
37
Koda
Granulacija Kartonček
Karton
Koda
Granulacija Kartonček
Karton
Koda
Granulacija Kartonček
Karton
Koda
Granulacija Kartonček
Karton
SUNA 0036
P 36
50
8
SUNH 0036
P 36
50
8
SUNG 0060
P 60
50
8
SUNE 0040
P 40
25
8
SUNA 0040
P 40
50
8
SUNH 0040
P 40
50
8
SUNG 0080
P 80
100
8
SUNE 0060
P 60
25
8
SUNA 0060
P 60
50
8
SUNH 0060
P 60
50
8
SUNG 0100
P 100
100
8
SUNE 0080
P 80
50
8
SUNA 0080
P 80
100
8
SUNH 0080
P 80
100
8
SUNG 0120
P 120
100
8
SUNE 0100
P 100
50
8
SUNA 0100
P 100
100
8
SUNH 0100
P 100
100
8
SUNG 0150
P 150
100
8
SUNE 0120
P 120
50
8
SUNA 0120
P 120
100
8
SUNH 0120
P 120
100
8
SUNG 0180
P 180
100
8
SUNE 0150
P 150
50
8
SUNA 0150
P 150
100
8
SUNH 0150
P 150
100
8
SUNG 0220
P 220
100
8
SUNE 0180
P180
50
8
SUNA 0180
P 180
100
8
SUNH 0180
P 180
100
8
SUNG 0240
P 240
100
8
SUNE 0220
P 220
50
8
SUNA 0220
P 220
100
8
SUNH 0220
P 220
100
8
SUNG 0280
P 280
100
8
SUNE 0240
P 240
50
8
SUNA 0240
P 240
100
8
SUNH 0240
P 240
100
8
SUNG 0320
P 320
100
8
SUNE 0280
P 280
50
8
SUNA 0280
P 280
100
8
SUNH 0280
P 280
100
8
SUNG 0360
P 360
100
8
SUNE 0320
P 320
50
8
SUNA 0320
P 320
100
8
SUNH 0320
P 320
100
8
SUNG 0400
P 400
100
8
SUNE 0360
P 360
50
8
SUNA 0360
P 360
100
8
SUNH 0360
P 360
100
8
SUNG 0500
P 500
100
8
SUNE 0400
P 400
50
8
SUNA 0400
P 400
100
8
SUNH 0400
P 400
100
8
SUNG 0600
P 600
100
8
SUNE 0500
P 500
50
8
SUNA 0500
P 500
100
8
SUNH 0500
P 500
100
8
SUNG 0800
P 800
100
8
SUNE 0600
P 600
50
8
SAB 10
SUNA 0600
P 600
100
8
SUNH 0600
P 600
100
8
SUNG 1000
P 1000
100
8
SUNA 0800
P 800
100
8
SUNH 0800
P 800
100
8
SUNG 1200
P 1200
100
8
SUNA 1000
P 1000
100
8
SUNH 1000
P 1000
100
8
SAM 00/01
brusni stroj
SUNA 1200
P 1200
100
8
SUNH 1200
P 1200
100
8
SAB 01/06
brusni blok
SUNA 1500
P 1500
100
8
SUNH 1500
P 1500
100
8
SUNA 2000
P 2000
100
8
SUNH 2000
P 2000
100
8
SAM 00/01
brusilni stroj
SAM 00/01
brusilni stroj
SAB 01/06
brusni blok
SAB 01/06
brusni blok
Verzija na papirju (ugodnejša cena)
Kaupp brusni blok oranžni
Popravilo panelke
Finixa Polyester kit
MULTI - univerzalni 2K poliesterni kit. Nanašamo
plastika… Manj primeren za uporabo na lahkih
kovinah in pocinkanih površinah. Lahko ga
prekrijemo s "FINIM" kitom ali direktno z osnovnim
premazom, primerjem ali filerjem.
FINI - fini zaključni kit. Uporabljamo ga za
nanos preko “MULTI” kita za prekrivanje manjših
Fini
nepravilnosti. Pravi zaključni kit, enostavno in fino
brušenje.
LAHEK - univerzalni zaključni kit, z majhno težo,
podobno nanašanje kot “MULTI” kit, ki deluje
Gapol
podobno kot “FINI” zaključni kit, enostavno
brušenje.
Lahek
Z VLAKNI – kit z veliko vlakni: univerzalni
poliesterni kit s steklenimi vlakni za prekrivanje
večjih površin in večjih nepravilnosti; primeren tudi
za nanašanje na poliester in popravilo le-tega.
ALU – polyester kit, obogaten z delci aluminija,
uporaben za nanos na lahkih kovinah in pocinkanih
1
Z vlakni
površinah.
GAPOL - črni univerzalni polyester kit, podoben
je malenkost težje, vendar nudi univerzalno
oprijemanje na lahke kovine, odličen za popravilo
2
3
4
Univerzalni filer, ki se prime na star barvni nanos, prav tako pa tudi na jeklo, pocinkano kovino,
aluminij, vse vrste plastike, les in MDF.
2
Že med nanašanjem nam črni svetleči filer ponudi vizualno pomoč, saj je na črni
svetleči površini lažje opaziti vse nepravilnosti / pomankljivosti s prostim očesom.
3
Vgrajena pomoč pri brušenju: med brušenjem kit prehaja iz črne v temno sivo barvo.
Točke, ki so prenizko (neobrušene) jasno ostanejo črne.
4
Ko ga razmastimo, filer obnovi svojo globoko črno barvo. Preverjanje možnih
nepravilnosti je tako zdaj lažje.
5
Vgrajena pomoč pri prekrivanju in prebrušenju: ko zaključujemo z
bež ali sivim filerjem in ko je črna barva prekrita, smo lahko prepričani
o zadostni debelini nanosa filerja. Če potem po nesreči prebrusimo
kit, se pojavi črna podlaga kot opozorilo na pregloboko brušenje.
plastičnih delov.
Informacije za uporabnike: kit vedno mešajte
z 2 do 3 % trdilca; če ste v dvomih, uporabite
lahko pa povzroči tudi odstopanje kita in lahko
pušča sledi skozi lak. Trdilec previdno mešajte s
kitom in se izogibajte in preprečite prodiranje zraka
med mešanjem, to lahko povzroči nepravilnosti
med nanašanjem in brušenjem kita. Izberite pravi
kit za pravo podlago.
5
1
“MULTI” kitu, vendar črne barve, brušenje
tehtnico. Preveč trdilca povzroči prehitro sušenje,
Alu
38
Multi
ga lahko na večino podlag, kot so jeklo, les,
Popravilo panelke
39
GAP 51
Finixa trdilec - rdeč
Debrasel trdilec - beli
PPM 10
Plastične lopatice
▪▪
▪▪
PPM 20
PPM 30
Kovinske lopatice
Plastične lopatice za enkratno uporabo.
▪▪
Upogljive kovinske lopatice.
Mere: 116mm x 78mm
▪▪
Set je sestavljen iz 4 različnih širin: 50mm,
80mm, 100mm in 120mm.
Debrasel specialni filerji
▪▪
Alsi 12 je tekoča kovina, ki jo
uporabimo kot nadomestek svinca.
Gumijaste lopatice
▪▪
Gumijaste lopatice so zelo upogljive in
omogočajo mehkejše zaključke.
▪▪
Mere: 100mm x 70mm.
Koda
Opis (prodajna enota)
Karton
PAL
GAP 10
Finixa poliesterni kit 2kg + trdilec - multi
6
288
GAP 20
Finixa poliesterni kit 2kg + trdilec - fini
6
288
GAP 30
Finixa poliesterni kit 1.5kg + trdilec - lahek
6
288
GAP 40
Finixa poliesterni kit 1.8kg + trdilec - z vlakni
6
288
GAP 50
Finixa poliesterni kit 2kg + trdilec - alu
6
288
GAP 00
Gapol 2kg + trdilec
6
300
GAP 51
Finixa trdilec rdeči - 50g
DEB 12
Debrasel Alsi 12 1l + trdilec
12
480
DEB 51
Debrasel trdilec beli - 30g
1
X
X
PPM 10
Plastične lopatice - 4 kosi
100
PPM 20
kovinske lopatice - 4 kosi
100
X
PPM 30
gumijaste lopatice - 20 kosov
10
X
Popravilo panelke
Finixa set za popravilo plastike
Popoln set za popravilo vseh tipov plastike in
▪▪
poliestrov.
Set vsebuje 2 tubi za ‘počasno’, 2 tubi za
▪▪
40
‘srednje’, 2 tubi za ‘hitro’, 10 mešalnih konic, 1
pištolo za nanašanje, 1 rolo ojačanega traku, 1
rolo traku za obrobe, 1 stekleničko čistila in 1
stekleničko primerja.
Profesionalni proizvod s številnimi OEM
▪▪
priporočili.
Finixa lepilo za lepljenje kovin
▪▪
Lepilo na osnovi Epoksi smol za povezovanje
panelk iz enakega ali različnih materialov
skupaj. Izberemo namesto varjenja.
▪▪
Rešitev za povezovanje panelk različnih
zmesi med seboj.
▪▪
Uporaba: pri zamenjavi strešne plošče ali
aluminijastih krilc, nameščanju aluminijastih
vratnih plošč na jeklen okvir vrat.
▪▪
Lahko uporabimo kot nadomestilo za
varjenje.
PLI 50
PLI 10
PLI 00
Popravilo panelke
ESS 30
ESS 08 - 10
Koda
Opis
(prodajna enota)
Karton
PAL
PLI 00
Finixa set za popravilo
plastike
5
X
PLI 01
Finixa za popravilo plastike
‘hitro’ (25 sec) črna
- 50ml
100
X
PLI 02
Finixa za popravilo plastike
‘srednje’ (1.5 min) črna
- 50ml
100
X
PLI 03
Finixa za popravilo plastike
‘počasno’ (3.5 min) črna
- 50ml
100
X
PLI 05
Finixa mešalne konice za
popravila plastike - 10 kosov
1
X
PLI 10
Finixa pištola za popravila
plastike
25
X
PLI 15
Finixa trak za okrepitev
12cm x 3.6m
10
X
PLI 16
Finixa trak za linije
12cm x 3.6m
10
X
PLI 20
Finixa primer - 200 ml
PLI 21
Finixa čistilo - 500 ml
PLI 50
6
X
12
X
Finixa za spajanje kovin
60min - črna - 220ml.
6
X
PLI 55
Finixa mešalne konice
za spajanje kovin - 10 kosov
1
X
PLI 60
Finixa pištola za spajanje
kovin
1
X
ESS 08
Finixa sealer v roli
8mm x 9m
10
40
ESS 10
Finixa sealer v roli
10mm x 9m
10
40
ESS 20
Finixa valjček za sealer
ESS 30
Finixa primer sealer
400ml
100
X
12
X
Finixa sealer v roli
▪▪
OEM profil.
▪▪
Za hitro in enostavno nameščanje.
▪▪
Odporno na vročino, lakiramo lahko takoj po
lepljenju.
ESS 20
41
Sestavljanje / razstavljanje
Radirke za lepilo in pripomočki
44
Plošče za zvočno izolacijo
45
Zaščita za avtomobilske prtljažnike
45
Set za fiksiranje panelov
45
Sestavljanje / razstavljanje
44
44
Finixa radirke za lepilo in pripomočki
PRD 55 -05
Finixa lepilni trak za logotipe /
embleme
▪▪
Rotacijski kolut, izdelan iz naravnega kavčuka različnih modelov in dimenzij.
▪▪
Za uporabo z vrtalnim strojem, za odstranjevanje lepil, nalepk ali dvostranskega lepilnega traku
▪▪
brez poškodb na podlagi.
Samolepilen trak z merami 50mm x
300mm za ponovno namestitev logotipov /
▪▪
Priporočena hitrost delovanja je med 2000 and 4000 obrati na minuto.
▪▪
PRD 55: strojček, izdelan posebej za PRD 05.
▪▪
PRD 05: brazdast kolut; za montažo direktno na PRD 55 strojček.
razmaščevalcem, odstranite zaščitni trak,
▪▪
Prednost koluta PRD 05 pred PRD 01: kolut je bolj širok in brazdast. Zaradi brazd se lak ne
pritisnite logotip na lepilni trak za nekaj
emblemov na panelke.
▪▪
segreva, ne povzroča poškodb na laku in deluje trikrat hitreje kot PRD 01. Kombinacija PRD 05
koluta s PRD 55 strojčkom daje boljši končni izgled in je prijaznejša do uporabnika, kakor PRD 01
▪▪
Očistite površino in logotip z
sekund in nato odstranite lepilni trak.
▪▪
Logotip ima zdaj dovolj lepila na vseh
na vrtalnem stroju.
potrebnih mestih za trajno pritrditev na
PRD 01: uporabno z vsemi vrtalnimi stroji.
karoserijo.
PRD 01 + PRD 50
Koda
Opis (prodajna enota)
PRD 55
Profit pnevmatski stroj - 4000 obratov na minuto
PRD 05
Profit brazdasta radirka za lepilo - O 100mm x 26mm
PRD 01
Profit velika radirka za lepilo z vgrajenim vretenom - O 88mm x 15mm
PRD 50
Profit adapter za kolut PRD 01
FOL 62
Finixa lepilni trak za logotipe / embleme - 10 kosov
Karton
PAL
10
X
50
X
100
X
1
X
10
100
Sestavljanje / razstavljanje
45
45
Voščena zaščita pred hrupom za
avtomobile
Tapeta za avtomobilska vrata
Voščena zaščita avtomobilskih
prtljažnikov
▪▪
▪▪
Samolepljiva zaščita pred hrupom za
▪▪
nameščanje na notranji strani vrat,
avtomobilskih prtljažnikov, streh itd., preprečuje
▪▪
▪▪
nameščanje na notranji strani vrat,
Na bitumenski osnovi z zaščitnim slojem, zelo
avtomobilskih prtljažnikov, streh itd., preprečuje
fleksibilna, enostavno rezanje in odporna na
zvočne vibracije.
▪▪
▪▪
Set 5 izmenljivih drogov, ki jih uporabljamo za
fiksiranje panelov v trden, ‘odprt’ položaj
Rastersko potiskana tapeta za lažje prilagajanje
▪▪
oblike.
Samolepljiva zaščita pred hrupom za
zvočne vibracije.
vročino.
▪▪
▪▪
Tapeta za vrata z lepilom, za izolacijo notranjosti
vrat ali končni originalni izgled.
Posebna ravna površina, kakršno OEM uporablja
v nemških vozilih.
Set za fiksiranje panelov
za delo z njimi. Uporabno za vrata, pokrov
motorja in pokrov prtljažnika.
▪▪
Vsak drog ima kljuko in oko za pritrjevanje na
ključavnico.
Na bitumenski osnovi z zaščitnim slojem, zelo
Vsaka plošča se lahko pretrga na polovici
fleksibilna, enostavno rezanje in odporna na
s pomočjo perforirane črte na sredini. Tako
vročino.
dobimo dve plošči dimenzije 25cm x 50cm.
Koda
Opis
(prodajna enota)
WAP 10
Voščena zaščita pred
hrupom za avtomobile
- 50cm x 50cm - 10 kosov
Karton
PAL
Koda
Opis
(prodajna enota)
1
100
WAP 15
Voščena zaščita
avtomobilskih prtljažnikov
- 50cm x 50cm - 10 kosov
Karton
PAL
Koda
Opis
(prodajna enota)
1
100
PLA 80
Prenosna zaščitna folija
- 60cm x 10m
Karton
PAL
1
72
Koda
Opis
(prodajna enota)
EQU 91
Set za fiksiranje panelov
Karton
PAL
1
X
Čiščenje / zaščita
Poliranje
48-49
Lakirni kombinezoni
50-51
Rokavice
52-54
Zaščitne maske za lake in prah
55
Čistila za roke
55
Izdelki za lakirne kabine
56-57
Zaščita za notranjost avtomobila
58-59
Čiščenje / zaščita
Finixa One step polirni program
volno; za zaključek in odstranjevanje hologramov
Finixa polirna pasta je dobro prepoznavna v svetlo
odstranjevanja hologramov ekscentrično pritrdimo.
uporabimo črno polirno gobo, ki jo zaradi lažjega
zeleni barvi in enkraten izdelek, pripravljen za
profesionalne uporabnike za vse faze poliranja.
Za končno obdelavo uporabimo super mehke
zelene Finixa mikrofiber krpice, pakirane po 5
Na podlagi nanotehnologije lahko s to pasto
kosov, idealne za odstranjevanje ostankov polirne
poliramo zelo hitro od grobega do zelo finega,
paste in ustvarjanje sijaja na površini
poleg tega pridobimo nazaj 95% sijaja. Dodatna
prednost je, da pasta ostane “mokra” dlje časa in
Finixa podložna plošča
tako zmanjša nevarnost ostankov suhega prahu.
48
48
To pasto lahko uporabljamo na starih barvah in
▪▪
premer 120mm
svežih lakih, prav tako na vseh 2K proizvodih in
▪▪
navoj M14
najnovejših generacijah keramičnih lakov.
Univerzalna, primerna za skoraj vse električne
Uporabna je za različna opravila: odstranjevanje
polirke. Ta polirna plošča je unikatna zaradi njene
prahu, poliranje lakiranih površin, poliranje brusnih
fleksibilnosti: pri ploskem poliranju uporabljamo
prask, prenavljanje sijaja na starih, obledelih lakih.
celotno površino polirne plošče, podobno kot ostale
POL 20-25-30-35
polirne plošče (premer 145 mm). Istočasno lahko
Polirno pasto POL 10 lahko uporabljamo z vsemi
to polirno ploščo uporabljamo za poliranje preko
polirkami, priporočamo pa uporabo POL 55: to
robov in enakomerno poliranje ter pod kotom,
800W močno Finixa polirko lahko nastavimo
kar omogoča lokalno in začasno uporabo večjega
neprekinjeno od 700 to 2500 RPM (obratov na
pritiska na površino, medtem ko polirna plošča
minuto) in je opremljena z enkratno gibljivo
ostaja ravna.
podporo za pritrditev gobe oblikam površine, ki
jo poliramo. Po potrebi lahko s polirko poliramo
ekscentrično (nastavimo črno gobo ekscentrično
na podložno ploščo, kar nam olajša odstranjevanje
hologramov) ali pa uporabimo samo rob gobice za
POL 40
poliranje "prehoda".
Oranžna in črna polirna goba (POL 20 and POL 30)
imata odprto celično strukturo, pri tem ima oranžna
bolj trdo strukturo, črna pa mehkejšo strukturo;
bela polirna goba POL 25 ima zaprto celično
strukturo, imamo pa tudi polirno gobo z ovčjo volno
(POL 35).
Večino dela opravimo z oranžno polirno gobo.
Bela polirna goba se lahko uporabi za hitrejše
odstranjevanje večje količine materiala, najhitreje
pa odstranimo material z uporabo gobe z ovčjo
POL 56
POL 55
POL 10
Čiščenje / zaščita
49
49
Koda
Opis (prodajna enota)
POL 10
Finixa one step polirna pasta - 1l
POL 20
Finixa polirna goba 145/30mm oranžna 2 kosa
Karton
PAL
8
480
48
576
POL 25
Finixa polirna goba 145/30mm bela 2 kosa
48
576
POL 30
Finixa polirna goba 145/30mm črna 2 kosa
48
576
POL 35
Finixa ovčje krzno 135mm 2 kosa
48
864
POL 40
Finixa krpica iz mikro vlaken zelena 40x40cm 5 kosov
16
896
POL 55
Finixa električni polirni stroj 800W - 700-2500RPM
1
6
POL 56
Finixa nastavek za POL 55 - 120mm - M14
Čiščenje / zaščita
50
50
Koda
Opis (prodajna enota)
Karton
PAL
TSO 07
Tyvek lakirni kombinezon - beli - 07 / S
100
1600
TSO 08
Tyvek lakirni kombinezon - beli - 08 / M
100
1600
TSO 09
Tyvek lakirni kombinezon - beli - 09 / L
100
1600
TSO 10
Tyvek lakirni kombinezon - beli - 10 / XL
100
1600
TSO 11
Tyvek lakirni kombinezon - beli - 11 / XXL
100
1600
TSO 12
Tyvek lakirni kombinezon - beli - 12 / XXXL
100
1600
CSO 07
Lakirni kombinezon - beli - 07 / S
50
800
CSO 08
Lakirni kombinezon - beli - 08 / M
50
800
CSO 09
Lakirni kombinezon - beli - 09 / L
50
800
CSO 10
Lakirni kombinezon - beli - 10 / XL
50
800
CSO 11
Lakirni kombinezon - beli - 11 / XXL
50
800
Finixa lakirni kombinezon za enkratno uporabo
TSO/
Tyvek lakirni kombinezon
za enkratno uporabo
- beli
CSO/
Lakirni kombinezon
za enkratno uporabo
- beli
Velikosti:
07
44
S
08
48
M
09
52
L
10
56
XL
WSC 07
Poliesterni lakirni kombinezon - beli - 07 / S
50
800
11
60
XXL
WSC 08
Poliesterni lakirni kombinezon - beli - 08 / M
50
800
12
64
XXL
WSC 09
Poliesterni lakirni kombinezon - beli - 09 / L
50
800
WSC 10
Poliesterni lakirni kombinezon - beli - 10 / XL
50
800
WSC 11
Poliesterni lakirni kombinezon - beli - 11 / XXL
50
800
NSC 07
Poliesterni lakirni kombinezon - moder - 07 / S
50
800
NSC 08
Poliesterni lakirni kombinezon - moder - 08 / M
50
800
NSC 09
Poliesterni lakirni kombinezon - moder - 09 / L
50
800
NSC 10
Poliesterni lakirni kombinezon - moder - 10 / XL
50
800
NSC 11
Poliesterni lakirni kombinezon - moder - 11 / XXL
50
800
WSO 07
Finixa poliesterni lakirni kombinezon - beli - 07 / S
10
800
WSO 08
Finixa poliesterni lakirni kombinezon - beli - 08 / M
10
800
WSO 09
Finixa poliesterni lakirni kombinezon - beli - 09 / L
10
800
WSO 10
Finixa poliesterni lakirni kombinezon - beli - 10 / XL
10
800
WSO 11
Finixa poliesterni lakirni kombinezon - beli - 11 / XXL
10
800
NSO 07
Finixa poliesterni lakirni kombinezon - modro-siva - 07 / S
10
800
NSO 08
Finixa poliesterni lakirni kombinezon - modro-siva - 08 / M
10
800
NSO 09
Finixa poliesterni lakirni kombinezon - modro-siva - 09 / L
10
800
NSO 10
Finixa poliesterni lakirni kombinezon - modro-siva - 10 / XL Finixa
10
800
NSO 11
Finixa poliesterni lakirni kombinezon - modro-siva - 11 / XXL
10
800
PHO 07
Finixa high tec lakirni kombinezon - bela / modra - 07 / S
40
800
PHO 08
Finixa high tec lakirni kombinezon - bela / modra - 08 / M
40
800
PHO 09
Finixa high tec lakirni kombinezon - bela / modra - 09 / L
40
800
PHO 10
Finixa high tec lakirni kombinezon - bela / modra - 10 / XL
40
800
PHO 11
Finixa high tec lakirni kombinezon - bela / modra - 11 / XXL
40
800
Čiščenje / zaščita
Finixa poliesterni lakirni kombinezon
WSC-NSC/
Poliesterni lakirni kombinezon
bela in modra
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Ultra lahek ekonomičen poliesterni lakirni
kombinezon iz 190 gr materiala.
Za večkratno uporabo pralni kombinezon s
kapuco in z žepom na prsnem delu.
Standardna barva: bela.
Različica tudi v modri barvi: za minimalen
odsev v laku.
Polyester ima naslednje prednosti
(primerjava z nylonom): Upočasni ogenj in
je zato varnejši. Polyester ‘diha’ in je zato
udobnejši za delo.
Polyester je antistatičen, zato privlači manj
prahu.
WSO-NSO/
Finixa poliesterni lakirni kombinezon
bela in modro-siva
PHO/
Finixa high tech lakirni kombinezon
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Udoben poliesterni lakirni kombinezon
izredne kakovosti; 250 gr material
Za večkratno uporabo pralni kombinezon
s kapuco in z žepom na prsnem delu.
Standardna barva: bela.
Različica tudi v modri barvi: za minimalen
odsev v laku.
Poliester ima naslednje prednosti
(primerjava z nylonom): Upočasni ogenj in
je zato varnejši. Poliester ‘diha’ in je zato
udobnejši za delo.
Poliester je antistatičen, zato privlači manj
prahu
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Nova revolucionarna tehnologija.
Edini pralni lakirni kombinezon na tržišču,
ki zagotavlja 100% zaščito pri delu s HS
barvami in proizvodi.
Prednja stran je narejena iz
poliesternih vlaken, prevlečenih
s teflonom, ki ščiti pred
vpijanjem barve.
Hrbtna stran je v celoti
narejena iz posebnega multi
dry tkanega materiala.
Multi dry tkanina vpija znojenje
telesa in izloča to vlago v zrak
(glava, hrbet, pazduha, hrbtna
stran kolen).
Zelo udobna uporaba.
Kombinezon ima dva velika
žepa na bokih in en žep na
prsnem delu.
Ima tudi zaščito za čevlje.
Gumijasti trak v predelu pasu
za večje udobje.
Pralen pri 30°C, do 10 pranj.
Na izbiro velikosti:
S, M, L, XL, XXL.
51
51
Čiščenje / zaščita
52
52
GLL/ Finixa rokavice, prevlečene s PU
▪▪
Ultra lahke in udobne rokavice.
▪▪
Univerzalna uporaba za mehaničarska dela, sestavljanje, priprave
in lakiranje.
▪▪
Odprta nylon struktura (zunaj).
▪▪
PU prevleka na nylon podlagi (znotraj).
▪▪
Odlična prstna občutljivost.
▪▪
Barvno odporne.
▪▪
Na izbiro velikosti: S, M, L, XL in XXL.
▪▪
Na voljo v beli in črni barvi.
▪▪
Preprečujejo potenje rok.
GLM-GLMB/ Finixa rokavice za mehanike
▪▪
Rokavice za večkratno uporabo, narejene posebej za delo
mehanikov.
▪▪
Tekstilne rokavice, udobne za nošenje in obložene na dlančni strani
za boljši oprijem.
Code
Opis (prodajna enota)
Karton
PAL
GLL 07B
Finixa rokavice, prevlečene s PU
črne - 07 /S - 12 parov
10
480
GLL 08B
Finixa rokavice, prevlečene s PU
črne - 08 /M - 12 parov
10
480
GLL 09B
Finixa rokavice, prevlečene s PU
črne - 09 /L - 12 parov
10
480
GLL 10B
Finixa rokavice, prevlečene s PU
črne - 10 / XL - 12 parov
10
480
GLL 11B
Finixa rokavice, prevlečene s PU
črne - 11 / XXL - 12 parov
10
480
GLL 07W
Finixa rokavice, prevlečene s PU
bele - 07 /S - 12 parov
10
480
GLL 08W
Finixa rokavice, prevlečene s PU
bele - 08 / M - 12 parov
10
480
GLL 09W
Finixa rokavice, prevlečene s PU
bele - 09 /L - 12 parov
10
480
GLL 10W
Finixa rokavice, prevlečene s PU
bele - 10 /XL - 12 parov
10
480
GLL 11W
Finixa rokavice, prevlečene s PU
bele - 11 / XXL - 12 parov
10
480
GLMB 07
Finixa rokavice za mehanike
S - 12 parov
12
576
GLMB 08
Finixa rokavice za mehanike
M - 12 parov
12
576
GLMB 09
Finixa rokavice za mehanike
L - 12 parov
12
576
GLMB 10
Finixa rokavice za mehanike
XL - 12 parov
12
576
GLMB 11
Finixa rokavice za mehanike
XXL - 12 parov
12
576
GLM 08
Hyflex rokavice za mehanike
M - 12 parov
12
576
GLM 09
Hyflex rokavice za mehanike
L - 12 parov
12
576
GLM 10
Hyflex rokavice za mehanike
XL - 12 parov
12
576
Čiščenje / zaščita
GCN/
Finixa nitril rokavice za enkratno uporabo
▪▪
▪▪
▪▪
Nitril rokavice za enkratno uporabo so 3x močnejše od latex ali
vinyl in nudijo optimalno udobje, v kombinaciji z optimalno zaščito.
Nič potnih rok v primerjavi z vinyl in latex rokavicami.
Pakirano po 100 kosov v dozirniku.
53
53
Koda
Opis (prodajna enota)
Karton
PAL
GCN 08
Finixa nitril rokavice za enkratno uporabo
M - 100 kosov
10
540
GCN 09
Finixa nitril rokavice za enkratno uporabo
L - 100 kosov
10
540
GCN 10
Finixa nitril rokavice za enkratno uporabo
XL - 100 kosov
10
540
Čiščenje / zaščita
54
54
GLN
GLC
Touch ‘n Tuff nitril rokavice za
enkratno uporabo
Nitril rokavice za enkratno uporabo so 3x
močnejše kakor latex ali vinyl in nudijo
▪▪
optimalno udobje, v kombinaciji z optimalno
▪▪
▪▪
Nič potnih rok v primerjavi z vinyl in latex
▪▪
Debelina 0.12mm.
▪▪
Pakirano po 100 kosov v dozirniku.
Koda
Opis
(prodajna enota)
GLN 08
▪▪
Solvex PVA rokavice rdeče
Za večkratno uporabo, dolge nitril rokavice,
▪▪
Za večkratno uporabo, dolge PVA
omogočajo minimalno zaščito pred kemikalijami.
ki omogočajo kratkotrajno zaščito pred
(Polivinilalkohol) rokavice z bombažno podlogo,
Idealno za čiščenje, recikliranje oziroma
kemikalijami.
ki omogočajo maksimalno zaščito pred
Idealno za čiščenje, recikliranje oziroma
kemikalijami. Za delo z močnimi organskimi
▪▪
ločevanje.
Minimalna zaščita pred kemikalijami
(+/- 10 minutes).
rokavicami.
▪▪
Za večkratno uporabo, dolge nitril rokavice, ki
ločevanje.
zaščito.
GLP
Solvex nitril rokavice rdeče
Solvex nitril rokavice zelene
▪▪
▪▪
GLD
▪▪
Dolžina rokavic: 330mm.
▪▪
Karton
PAL
Koda
Opis
(prodajna enota)
Karton
PAL
Touch ‘n Tuff nitril
rokavice za enkratno
uporabo
M - 100 kosov
10
420
GLC 09
Solvex nitril rokavice
zelene - L - 12 parov
12
GLC 10
Solvex nitril rokavice
zelene - XL - 12 parov
12
GLN 09
Touch ‘n Tuff nitril
rokavice za enkratno
uporabo
L - 100 kosov
10
420
GLN 10
Touch ‘n Tuff nitril
rokavice za enkratno
uporabo
XL - 100 kosov
10
420
topili.
Minimalna zaščita pred kemikalijami
▪▪
Neomejena zaščita pred topili.
(+/- 20 minut).
▪▪
Dolžina rokavic: 355mm.
Dolžina rokavic: 380mm.
Koda
Opis
(prodajna enota)
Karton
PAL
X
GLD 09
X
GLD 10
Koda
Opis
(prodajna enota)
Karton
PAL
Solvex nitril rokavice
rdeče - L - 1 par
72
X
GLP 09
Solvex PVA rokavice
rdeče - L - 1 par
12
X
Solvex nitril rokavice
rdeče - XL - 1 par
72
X
GLP 10
Solvex PVA rokavice rdeče XL - 1 par
12
X
NAMIG: če začutite pri uporabi razredčila čez rokavice mrazenje, jih zamenjajte, čeprav so
nepoškodovane. Razredčilo lahko prodre skozi rokavice in preide v kri.
Čiščenje / zaščita
MAS 00/
Secura maska za ličarje
MAS 11-12/
Finixa fina zaščitna maska
MAS 11
SCR 72/ Čistilne krpe, prepojene
s čistilom
HCL/
Finixa čistilo za roke
MAS 12
55
55
Poly-prop krpa, prepojena s čistilom, primernim
▪▪
Finixa čistilo za roke je izdelano posebej za
▪▪
Udobna silikonska maska (visoka kvaliteta).
▪▪
Fine zaščitne maske za optimalno udobje.
▪▪
Tesno se prilega obrazu in ne povzroča
▪▪
Brez ali z dodatnim filtrom.
za odstranjevanje barv na osnovi topil, črnila,
odstranjevanje lakov na osnovi topil in na
draženja.
▪▪
Varnostni razred P1 ali P2.
mazalnih olj, voska itd.
vodni osnovi, lepila, olja, maščob in ostalih
Z zamenljivim filtrom za pline in zamenljivim
▪▪
Pakirano po 15 ali 20 kosov v dozirniku.
▪▪
▪▪
▪▪
umazanij. Bio-razgradljivo.
Zelo primerne za prostore, kjer si ni mogoče
umiti rok.
filtrom za prah.
▪▪
Finixa čistilo za roke vsebuje vlažilne in
hranilne snovi,
na osnovi
AloeVera.
Koda
Opis (prodajna enota)
Karton
PAL
MAS 00
Zaščitna maska za ličarje A1 P2
10
X
MAS 03
Filter za prah in pline A2 P3 za zaščitne maske ličarjev - 2 kosa
50
X
MAS 05
Filter za prah P2 za zaščitne maske ličarjev - 10 kosov
150
X
MAS 06
Filter za pline A1 za zaščitne maske ličarjev - 2 kosa
40
X
MAS 09
Obroček za filtrirne kartuše zaščitnih mask za ličarje - 2 kosa
50
X
MAS 11
Chemicar zaščitna maska P1 brez dodatnega filtra - 20 kosov
16
480
MAS 12
Chemicar zaščitna maska P2 z dodatnim filtrom - 15 kosov
16
288
SCR 72
Čistilne krpe, prepojene s čistilom - 72 kosov, v dozirnem vedru
6
320
HCL 0600
Finixa čistilo za roke - 600ml
12
700
HCL 3000
Finixa čistilo za roke - 3l - brez pumpice
6
180
HCL 50
Finixa stenski dozirnik - s pumpico
1
X
Čiščenje / zaščita
CBP-B
CBP
▪▪
▪▪
CBP 25B
Finixa zaščita za lakirne kabine Basic - 25l
1
28
CBP 05
Finixa zaščita za lakirne kabine Pro - 5l
1
96
CBP 10
Finixa zaščita za lakirne kabine Pro - 10l
1
60
CBP 25
Finixa zaščita za lakirne kabine Pro - 25l
1
28
CBC 05
Finixa čistilo za kabine - 5 l
4
96
CLM 05
Finixa premaz za kabine v tekočini - 5l
4
96
CPP 25
Finixa Cabine Protect, ločljiva po plasteh - 25l
1
18
BTC 80
Finixa H20 šampon za pištole - 20l
1
28
DUC 05
Finixa Dust Control - 5l
1
96
DUC 10
Finixa Dust Control - 10l
1
60
DUC 25
Finixa Dust Control - 25l
1
24
DUC 50
Finixa Dust Control tlačna pršilka
1
X
vrtinčaste delce prahu.
CPF 10
Finixa zaščitna folija za kabine - 400mm x 50m
1
108
Nanašamo 1 debel sloj s pomočjo
CPF 11
Finixa zaščitna folija za kabine - 600mm x 100m
1
72
Prozoren, lepljiv in pralen premaz
obarvanjem. Izdelek ostane
Hitro nameščanje in odstranjevanje -
z namenom, da ulovi vrtinčaste
Nanašamo z lakirno pištolo (2.5
▪▪
lepljiv z namenom, da ulovi
magnetnih trakov, ki vam bodo že v
šoba) v dveh ali treh slojih.
škropilnice, pršilke ali brezzračne
začetku olajšali nameščanje folije, kar
Debelejši sloj ostane dlje aktiven.
črpalke ali z lakirno pištolo v 2 ali
se vam hitro povrne.
Ponoven nanos premaza po
3 slojih, v tem primeru morate
določenem času bo reaktiviral
‘Pro’ redčiti za 10-20%. Kasneje
zaščito.
premaz odstranimo z vodo in
▪▪
▪▪
Kasneje premaz odstranimo z vodo
gobo.
in gobo.
▪▪
Bio-razgradljivo.
Kasneje premaz odstranimo z vodo
▪▪
Odstranite ali ponovno nanesite,
in gobo.
ko nanos ni več lepljiv.
▪▪
Bio-razgradljivo.
▪▪
Redčimo samo z destilirano vodo.
▪▪
Odstranite ali ponovno nanesite, ko
▪▪
Povprečna poraba na lakirno
nanos ni več lepljiv. Redčimo samo
z destilirano vodo.
▪▪
Povprečna poraba na lakirno
kabino: 15L
X
96
obarvanjem. Izdelek ostane lepljiv
delce prahu.
X
10
60
obarvanjem.
▪▪
Finixa prožen/rezljiv magnetni trak - 100cm - 25 kosov
1
za zaščito sten lakirne kabine pred
Priporočamo vam nakup 6 do 8
PLA 4525
150
250
1
za zaščito sten lakirne kabine pred
▪▪
Finixa prožen/rezljiv magnetni trak - 100cm - 1 kos
PAL
1
Finixa zaščita za lakirne kabine Basic - 5l
Zaščita za lakirne kabine Pro zaščita za stene
lakirnih kabin pralno
▪▪
PLA 45
Karton
Finixa zaščita za lakirne kabine Basic - 10l
zaščitimo stene lakirne kabine pred
suha namestitev!
▪▪
Prozoren, lepljiv in pralen premaz
Finixa zaščitna folija - 14µm - 200cm x 100m
CBP 05B
Statična in barvo vpojna bela folija
narezana na mero z namenom, da
▪▪
Cabine Protect Basic
zaščita za stene lakirnih
kabin pralno
Opis (prodajna enota)
PLA 32
CBP 10B
56
56
Zaščitna folija za zaščito
sten lakirne kabine
Koda
kabino: 12L
Čiščenje / zaščita
CBC 05
CLM 05
CPP 25
BTC 80
DUC
57
57
Finixa Cabine Clean
topilo barve
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Bio-razgradljivo topilo barve.
Na vodni osnovi.
Brez VOC.
Izdelek nanesite s čopičem ali
valjčkom, pustite delovati 5 do 15
minut in nato odstranite s krpo.
Sperite z vodo.
Raztopi tako barve na vodni osnovi
kot barve na osnovi topil - 1 in 2K
barvne proizvode.
Uporabno za odstranjevanje
posušenih ostankov laka z lakirnih
pištol, na mešalnih mizah za barve, v
mešalnicah, na tleh in zidovih lakirne
kabine.
OPOZORILO: vedno preizkusite na
Finixa Liquid Masking
Zaščita za zidove lakirnih
kabin pralna
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Prvotno namenjena za zaščito vozil
pred obarvanjem.
Podobna zaščita kot Cabine Protect,
prozorna pralna zaščita le, da se ta
nanos popolnoma posuši in ne ostane
lepljiv.
Nanašamo z lakirno pištolo (2.5) z
enojnim slojem. Odstranimo z vodo
in gobo.
Finixa Cabine Protect
Zaščita za stene lakirnih
kabin ločljiva po plasteh
▪▪
Finixa H2O šampon za
lakirne pištole
▪▪
Bela zaščita za stene lakirnih kabin,
ločljiva po plasteh.
▪▪
▪▪
Nanašamo z lakirno pištolo (2.5
šoba) v 2 do 3 slojih. Ko je umazano,
nanesemo nov sloj. To ponavljamo,
dokler ne dosežemo določene
debeline. S tem prihranimo čas, saj
lažje odluščimo zaščito v enem kosu.
▪▪
▪▪
▪▪
Bio-razgradljivo.
Bio-razgradljivo.
▪▪
Prihrani čas in samodejno očisti
lakirne pištole za barve na vodni
osnovi.
Na eno lakirno pištolo porabite samo
100ml čistilnega razredčila. Strošek
na lakirno pištolo znaša 0,25 €,
vključno z odvozom odpadkov.
▪▪
Najbolj izvirna in učinkovita formula
za omejevanje kroženja prahu
znotraj lakirne kabine. Dust Control
ionizira prah, zato ga vleče skupaj v
oblačke, kar onemogoča kroženje v
zraku. Ekonomično ga razpršimo s
pomočjo tlačne pršilke.
Zgoščevanje ni več prisotno.
Količina odpadkov se občutno
zmanjša (do 10%). Zbirajo jih
pooblaščene družbe.
Lahko uporabljamo v kombinaciji
z vsemi avtomatskimi pralci
lakirnih pištol. Ali, če je potreba, v
kombinaciji z ročnim pralcem lakirnih
pištol.
▪▪
Bio-razgradljivo.
Liter zadostuje za približno 200 m2.
Čas delovanja 5 do 10 delovnih dni.
manjših površinah.
CPF/ Finixa zaščitna folija za
luči v lakirnih komorah
▪▪
Prozorna samolepilna folija za zaščito luči
v lakirnih komorah z minimalno izgubo
svetlobe.
▪▪
Uporabna tudi za prekrivanje razbitega
vetrobranskega stekla.
Uporaba
Finixa Dust Control
Prepreči kroženje prahu
Alternativna uporaba
▪▪
Čiščenje / zaščita
PLA 60
58
58
Finixa predpražniki
▪▪
Za zaščito tal vam ponujamo tri tipe
predpražnikov:
1.
Plastični predpražniki: odbijajo
PLA 62
Finixa zaščita za sedeže
▪▪
▪▪
▪▪
Za zaščito sedežnih prevlek.
Bela transparentna.
Mere: 790mm x 1300mm x 500mm.
vodo in so močnejši - s protidrsno
PLA 67-68
Folija za volanske obroče
Zaščita za prestavne ročice
▪▪
Za zaščito volanskih obročev.
▪▪
Za zaščito prestavnih ročic.
▪▪
Vsaka rola ima vgrajeno priročno držalo za
▪▪
Bela plastična vrečka z elastiko.
odvijanje folije.
▪▪
Vrečke so pakirane po 500 kosov v
▪▪
Prozorna.
dozirniku.
▪▪
prevleko. (PLA 60)
2.
COP 031
Mere: 130mm x 140mm.
Papirnati predpražniki s plastično
podlogo. (PLA 61)
3.
Papirnati predpražniki: vpijajo vodo
in umazanijo - so manj odporni.
(PAP 60)
COP 00
Zaščita za sedeže iz nylona
▪▪
PLA 60
PAP 60-61
COP 020-021-022
Zaščita volanskih obročev
COP 041
Zaščita za ročno zavoro
Trpežne zaščite za sedeže za večkratno
▪▪
Bela plastična folija z dvojno elastiko.
▪▪
Za zaščito ročne zavore.
uporabo.
▪▪
Prevleke so pakirane po 250 kosov v
▪▪
Bela plastična vrečka z elastiko.
dozirniku.
▪▪
Vrečke so pakirane po 500 kosov v
▪▪
Lep izgled.
▪▪
Pralno, trpežno, odbija olje in vodo.
▪▪
Možen tisk logotipa po vaši izbiri - po 100
kosov.
▪▪
Premer: 40cm (avtomobili) ali 55cm
(tovornjaki).
dozirniku.
▪▪
Mere: 70mm x 60mm.
Čiščenje / zaščita
Koda
Opis (prodajna enota)
Karton
PAL
PLA 60
Finixa plastični predpražniki - 380mm x 490mm - 250 kosov - perforirano, na roli
1
108
PAP 61
Finixa papirnati predpražniki s plastično podlogo - 70gr - karton po 500 kosov
1
50
PAP 60
Finixa papirnati predpražniki - 375mm x 500mm - 250 kosov - perforirano, na roli
1
70
PLA 62
Finixa zaščita za sedeže - 12µm - 250 kosov na roli
1
60
COP 00
Nylon sedežna zaščita - črna
1
X
PLA 67
Folija za volanske obroče - 125mm x 150m - 15µm - 10 kosov
10
82
▪▪
Deluje hitro
PLA 68
Rezervna folija za volanske obroče PLA 67
1
X
▪▪
Ne pušča prask
▪▪
Gibko silikonsko brisalo se prilagodi obliki
Finixa brisalec za odstranjevanje vode.
▪▪
Mehko silikonsko brisalo za hitro in
enostavno odstranjevanje vode z opranih
vozil brez poškodb na laku.
COP 020
Prevleke volanskega obroča - bela - enkratna uporaba - O 36cm - 250 kosov
8
120
COP 021
Prevleke volanskega obroča - bela - enkratna uporaba - O 40cm - 250 kosov
8
120
COP 022
Prevleke volanskega obroča - bela - enkratna uporaba - O 55cm - 250 kosov
8
120
COP 031
Zaščita za prestavne ročice - 500 kosov
10
250
COP 041
Zaščita za ročno zavoro - 500 kosov
10
250
COP 05
Set zaščitnih prevlek ‘Clean Set’ - 100 kosov
1
60
PLA 44
Stojalo za predpražnike, zaščito sedežev ali zaščito platišč
1
X
WWB 00
Finixa brisalo vode
50
X
59
59
katerekoli površine
▪▪
Ne potrebujemo umazanih krp in kož
▪▪
Zmanjša pojav črt za 80%
▪▪
Primerno za vse površine
▪▪
Širina: 33cm
PLA 44
COP 05/ Set zaščitnih prevlek
▪▪
Set vsebuje: 1 zaščita za sedež, 1 predpražnik, 1 zaščita volanskega
obroča, 1 vrečka za
▪▪
prestavno ročico in 1 zaščita za ročno zavoro.
▪▪
Namenjeno za eno popravilo.
▪▪
Bela plastična folija. Lahko tudi tiskano po naročilu.
WWB 00
Oprema
Stojala in nosilci
62-63
Čistilci lakirnih pištol
64-65
Infra grelniki
66-69
Zračno sušenje
70
Filtri za lakirne kabine
71
Oprema
EQU 64/
Premično vrtljivo stojalo za vrata
EQU 53/
Križno stojalo premium
▪▪
▪▪
▪▪
Pregibno stojalo lahko prilagodimo po višini in
osjo, ki jo lahko s pomočjo nožnih pedal
širini s pomočjo dveh verig.
blokiramo pod različnimi koti v različnih
Izredna kvaliteta, vznožje je pritrjeno na
položajih.
dodatno prečko.
▪▪
▪▪
Premično panelno stojalo s krožno centralno
EQU 52/
Stojalo za platišča in panele
▪▪
Prenosno stojalo za panele z dvema
vodoravnima podporama z nosilcem za platišče
na straneh.
▪▪
Nosilec platišča se lahko odstrani, da lahko
Pakirano s podaljškom za os, tako da lahko
stojalo uporabimo za večje panele kot so
Dimenzije (dxšxv) pakiranja:
nastavite dvoje vrat vzporedno, 4 navpične
pokrovi motorja ali spojlerja - vodoravne opore
107cm x 32cm x 9cm.
opore z obešali in 2 opori z luknjami.
▪▪
Teža: 8.5kg
▪▪
Dimenzije (dxšxv) pakiranja:
so penasto obložene za varno delo.
▪▪
149cm x 23cm x 16cm
EQU 53
62
▪▪
Teža: 26kg
Dimenzije (dxšxv) pakiranja:
91cm x 70cm x 15cm
▪▪
Teža: 27kg
EQU 50/
Stojalo za odbijače
EQU 55/ X-stojalo
▪▪
▪▪
Veliko X-stojalo je pocinkano in ima kovinski
EQU 40/
Nastavek za doziranje razredčila
Teža: 10.5kg
posodami. Primeren je za plastične ali kovinske
posode do kapacitete 30l.
Nastavljivo stojalo z zapornim sistemom na osi za
različne položaje.
Standardno X-stojalo je prašno pobarvano sive
barve in ima plastični zaporni mehanizem.
▪▪
Dimenzije (dxšxv) pakiranja:
117cm x 48cm x 8cm
▪▪
Nastavek za doziranje razredčila je rešitev za
prelivanje razredčil brez rokovanja s težkimi
EQU 56/ X-stojalo
▪▪
Teža: 25kg
Dimenzije (dxšxv) pakiranja:
▪▪
▪▪
Dimenzije (dxšxv) pakiranja:
123cm x 31cm x 20cm
▪▪
129cm x 63cm x 11cm
▪▪
Opremljeno z 8 nastavljivimi in oblazinjenimi
oporami.
zaporni sistem in dve opori za odbijače.
▪▪
Prenosno stojalo za shranjevanje odbijačev.
▪▪
Nastavljivo stojalo z zapornim sistemom na osi za
različne položaje.
▪▪
▪▪
Teža: 5kg
EQU 55
Oprema
EQU 92/
Pnevmatski mešalec barve
▪▪
Koda
Opis
(prodajna enota)
Karton
PAL
EQU 53
Križno stojalo premium,
1 kos
1
40
EQU 55
X-stojalo veliko
pocinkano z oporami za
odbijače
1
33
EQU 56
X-stojalo standard
prašno barvano sivo
1
50
EQU 64
Premično vrtljivo stojalo za
vrata
1
25
EQU 52
Stojalo za platišča in panele
1
10
EQU 50
Stojalo za odbijače
1
12
EQU 40
nastavek za razredčilo
1
25
EQU 401
Siphon pipe + tap
for EQU 40
1
X
EQU 92
Pnevmatski mešalec barve
1
6
Pnevmatski mešalec barve je primeren
za pločevinke z vsebino do 5l. Ima nizko
stopnjo hrupa in je opremljen z varnostnim
nosilcem - za talno montažo.
EQU 64
EQU 50
EQU 52
EQU 40
EQU 92
63
Oprema
AGC 20 / Avtomatski čistilec lakirnih pištol
Zdaj s posebno ponudbo!
Dvokrilna vrata
Dvokrilna vrata omogočajo dodaten
delovni prostor in pripravljalno
mizo med ročnim čiščenjem.
64
Avtomatsko izpiranje
Avtomatsko izpiranje s čistilnim redčilom.
Pištola za izpihovanje
Enostavna montaža pištole za izpihovanje
za sušenje lakirne pištole po spiranju.
Zaščitna plošča
Prašno barvana zaščitna plošča s
plastičnim ročajem za zaščito posod.
AGC 20
AGC 40
Oprema
AGC 50
AGC 20/
Finixa avtomatski čistilec lakirnih pištol
•
Za uporabo v kombinaciji s celuloznim redčilom za čiščenje
lakirnih pištol za lake na osnovi topil ali BTC 80, za čiščenje
lakirnih pištol za lake na vodni osnovi.
Koda
Opis
(prodajna enota)
Karton
PAL
AGC 20
Finixa avtomatski čistilec lakirnih pištol
1
8
AGC 21
AGC 20 z dvokrilnimi vrati
1
X
AGC 30
AGC 20 s povsem avtomatskim izpiranjem
1
8
AGC 31
AGC 30 z dvokrilnimi vrati
1
8
AGC 25
Komplet z izpihovalno pištolo
1
X
•
Opremljen s krtačko za predčiščenje.
AGC 26
Prašno barvani zaščitni pokrov
1
X
•
Možnost dodatnega čiščenja s čistim materialom / zračno
AGC 27
Dvokrilna vrata - nerjaveče jeklo
1
X
mešanico.
AGC 35
Komplet za predelavo iz izpiranja
v povsem avtomatsko izvedbo
1
X
AGC 40
AGC 31+25+26
Avtomatski čistilec pištol s povsem avtomatskim izpiranjem
1
X
AGC 50
Hitri čistilec
1
X
AGC 45
Gumijast pokrov 50mm
1
X
BTC 80
Finixa H20 gun shampoo - 20l
1
28
•
Nerjaveče jeklo.
•
Enostavna sestava, enostavno za vzdrževanje in delo.
•
Količina in pritisk lahko zelo preprosto nastavite na sprednji
plošči.
•
Zunanje mere (maksimalno) :
1400 mm višina x 560 mm širina x 410 mm globina.
•
Standard za odprtje v času odsesavanja je avtomatski venturi.
•
Na izbiro tudi s polno avtomatskim izpiranjem.
AGC 50/
Hitri čistilec
Finixa H2O šampon za pištole
•
•
Za čiščenje vseh barv na vodni osnovi.
•
Lahko čistimo v lakirni komori.
•
Prihrani čas.
•
Čisto v 30 sekundah.
Prihrani čas in samodejno očisti lakirne pištole za barve
na vodni osnovi.
•
Na eno lakirno pištolo porabite samo 100ml čistilnega
redčila. Strošek na lakirno pištolo znaša 0,25 €, vključno
z odvozom odpadkov.
•
Kombiniramo lahko z BTC 80 (šampon za barve na vodni osnovi).
•
•
Nizka poraba šampona za lakirne pištole, 5 litrov za 100 lakirnih
•
Zgoščevanje ni več prisotno.
Količina odpadkov
pištol.
se občutno zmanjša
•
Združljivo z vsemi sistemi lončkov za enkratno uporabo.
(do 10%). Zbirajo jih
•
Atex - odobreno.
pooblaščene družbe.
•
Lahko uporabljamo v
kombinaciji z vsemi
avtomatskimi pralci
lakirnih pištol. Ali, če je
potreba, v kombinaciji z
ročnim pralcem lakirnih
pištol.
BTC 80
65
Oprema
Dvojni plinski amortizer preprečuje
polzenje in zgodnje znake izrabe zaradi
prekomernega zategovanja /fiksiranja.
Spectratek,
nov način sušenja barve.
1 Ukazi na prikazovalniku so
Varnost in učinkovitost sta danes pomembna dejavnika za visoko kvalitetna in finančno
2 Nova elektronika in programska oprema
donosna popravila. Da bi zadovoljili te visoke zahteve, je Spectratek razvil infra grelnike, ki
zadovoljujejo moderne potrebe. Kot rezultat inovacij, skupaj z dolgoletnimi izkušnjami in
tesnim sodelovanjem s pomembnimi proizvajalci karoserijskih delov in uvozniki lakov, vam
66
Spectratek lahko ponudi kvaliteten in zelo cenjen izdelek.
Narejeno v Kanadi, vodilni na tržišču v ZDA, evropski modeli so prirejeni v "R & D" - Belgija;
Spectratek je najučinkovitejši na področju varčevanja z energijo in bolj učinkovit infra grelnik
v primerjavi s standardnimi izdelki na tržišču.
Nov elektronski nadzor in programska oprema S-enote omogoča ne samo najbolj učinkovito,
programirani
v 20 možnih jezikih.
omogočata
izbiro 12 programov. Prav tako lahko
nastavimo čas sušenja, čas izhlapevanja
in temperaturo. 36 kontrolnih in merilnih
točk na minuto bo ustvarilo željeno
temperaturo po vsej površini, ne glede na
izbiro laka ali osnove.
1
2
3
4
3 Enostavno za upravljanje in programiranje.
Prikazovalnik nudi dolgo življenjsko dobo.
ampak tudi najbolj varno rešitev sušenja: unikaten kontrolni sistem meri 36 točk na minuto,
čas izhlapevanja in hitrost sta nastavljiva, 12 različnih sušilnih programov
pa lahko nastavimo v 20 evropskih jezikih. Natančno določen proces proizvodnje in kvaliteta
dajeta Spectrateku priložnost, da ustvari izdelek visoke kakovosti za zelo ugodno ceno.
4 Zvočni senzor prikazuje razdaljo
in konec sušenja.
Stabilno in kratko železno
podnožje, ki omogoča, da
naprava zavzame zelo malo
prostora, še več, omogoča
sušenje raznih površin na vseh
tipih vozil.
Kolesa vrtljiva okoli osi z zavoro.
Oprema
Zaradi aluminijastega ohišja
Spectratek Therminal Integrated Sensor (TISS)
je naprava lažja in enostavnejša
je unikaten sistem za nadzor temperature, ki
za rokovanje.
meri 36 točk na minuto in nastavi vsako kaseto
posebej, da obdrži in vzdržuje konstantno in
enakomerno temperaturo.
Posebej oblikovano asimetrično ogledalo
osredotoči vso energijo v avto in jo odlično
razprši.
Zaščitna rešetka
Dve gibljivi kaseti z žarnicami
Dve fiksni kaseti z žarnicami
SPEC 8000S: Kvaliteta najvišjega razreda!
•
Višina sušenja do 2,90m
•
Obseg sušenja 2 m2
•
Kasete lahko vodoravno nagnemo do 45°, kar omogoča sušenje
zaobljenih in oglatih površin
•
Računalniško upravljanje
•
Skladno z OEM
67
Oprema
SPEC 8000S
SPEC 3400S
SPEC 2400S
SPEC 2400
SPEC 1000
68
Koda
Opis
(prodajna enota)
Mere
SPEP
17.200.00.19
Žarnica IR 220V 850W - SPEC 3400S
35.50 cm
Koda izdelka
Površina sušenja
Razpon sušenja
Napetost
Moč
Št. žarnic
Nadzor delovanja
SPEC 1000
0,105 m2
1,40m navpično
230 V
1,0 KW
1
Odštevalnik ( timer )
SPEC 2400
0,75 m2
1,55m navpično
230 V
2,4 KW
2
Časomer ( timer )
SPEP
17.200.00.22
Žarnica IR 380V 1000W - SPEC 8000S
35.50 cm
SPEC 2400S
0,75 m2
1,55m navpično
230 V
2,4 KW
2
Računalnik
35.50 cm
1,00 m2
2,20m navpično
1,90m vodoravno
230 V
3,4 KW
4
Računalnik
SPEP
17.200.00.30
Žarnica IR 220V 1000W - SPEC 1000
SPEC 3400S
1,00 m2
4,00m navpično
3,60m vodoravno
230 V
3,4 KW
4
Računalnik
SPEP
17.200.00.50
Žarnica IR 220V 1200W - SPEC 2400 &
2400S
50 cm
SPEC 3400SH
ETP 144B
Žarnica 850W 240V - ETS HH/HS/HT
20 cm
SPEC 8000S
2,00 m2
2,90m navpično
1,90m vodoravno
380 V
8,0 KW
8
Računalnik
ETP 148A
Žarnica 1100W 230V - ETS2/ETS5/ETS
CM03/ETS TM
53 cm
RAIL SPEC
2,00 m2
Prosta izbira
380 V
8,0 KW
8
Računalnik
ETP 149
Žarnica 850W 240V - ETS HH/HS/HT
78.50 cm
Oprema
SPEC 3400SH
Ekskluzivno po vsej Evropi!
Žarnice
4 metre sušilne višine, narejeno posebej za
tovornjake, priklopnike in polpriklopnike!
SPEP17.200.00.19 = 35,5 cm
SPEP17.200.00.22 = 35,5 cm
69
SPEP17.200.00.30 = 35,5 cm
Žarnice
SPEP17.200.00.50 = 50 cm
SPEP17.200.00.19
spectratek sistem
na tirnicah
Maksimalna prožnost in noviteta.
•
Posamezne rešitve se lahko ponudijo s to zasnovo.
•
Elektronski nadzorni sistem se nahaja v ločeni elektro
ETP 144B = 20 cm
SPEP17.200.00.22
ETP 148A = 53 cm
ETP 149 = 78,50 cm
SPEP17.200.00.30
omarici, ki jo namestimo na željeno mesto.
•
Možnost vgradnje sistema tračnic za uporabo na več
delovnih površinah.
•
Na voljo sta dva modela: za stensko in stropno
montažo.
SPEP17.200.00.19
Oprema
ATD/ Air Tube sušilni sistem
•
Pospeši čas sušenja vodnih lakov in HS prozornih lakov od 30 do
50%
•
Z lahkoto se vgradi v skoraj vsako lakirno kabino
•
Dobavljeno z "naredi si sam" kompletom, vključno z DVD
navodili za vgradnjo.
•
ATEX odobreno in v skladu z Evropskimi zdravstvenimi in
varstvenimi predpisi
•
Pretok 5000 m3 / h pri porabi samo 1,5 kW
•
Kontrolna omarica s časomerom, elektrika predhodno-vgrajena,
samo vtikač se vtakne v vtičnico
•
Možne industrijske uporabe na mero.
Koda
Opis
(prodajna enota)
ATD 00
Air Tube sušilni sistem
FIL 001
Talni filter za zadrževanje ostankov lakirnih materialov EU2
220gr. 50cm x 30m navitega v roli
FIL 011
Talni filter za zadrževanje ostankov lakirnih materialov EU2
220gr. 67cm x 30m navitega v roli
FIL 021
Talni filter za zadrževanje ostankov lakirnih materialov EU2
220gr. 75cm x 30m navitega v roli
FIL 031
Talni filter za zadrževanje ostankov lakirnih materialov EU2
220gr. 85cm x 30m navitega v roli
FIL 041
Talni filter za zadrževanje ostankov lakirnih materialov EU2
220gr. 100cm x 30m navitega v roli
FIL 051
Talni filter za zadrževanje ostankov lakirnih materialov EU2
220gr. 150cm x 30m navitega v roli
FIL 061
Talni filter za zadrževanje ostankov lakirnih materialov EU2
220gr. 200cm x 30m navitega v roli
FIL 10
Predfilter EU4
290gr. 100cm x 20m navitega v roli
FIL 11
Predfilter EU4
290gr. 200cm x 20m navitega v roli
FIL 20
Fini zračni filter F5 560gr 200cm x 20m
v roli ali narezan na m2
FIL 21
Fini zračni filter F5 660gr 200cm x 20m
v roli ali narezan na m2
FIL 25
Fini zračni filter 560gr 100cm x 1m
FIL 26
Fini zračni filter 660gr 100cm x 1m
AEC 20
Filter za H2O čistilec lakirnih pištol
BTC 33
Grobi filter za BTC 05/06-25/26 10 kosov
BTC 34
Grobi filter za BTC25/26
BTC 36
Grobi filter za BTC05/06
70
Oprema
Talni filter za zadrževanje barve EU2
Fini zračni filter F5
AEC 20
71
BTC
Predfilter EU4 + talni filter EU2
Filtri za lakirne kabine
•
Filtri za lakirne kabine največje kakovosti – ognjevarni
•
Napredno izdelani za boljšo kvaliteto čiščenja in maksimalne
filtrirne zmogljivosti
•
Predfiltri, fini zračni filtri in filtri za zadrževanje barvnih delcev,
na voljo v roli ali narezani
PRODAJNE ENOTE IN INFORMACIJE O EMBALAŽI
Naše priporočilo določa prodajno enoto in predstavlja minimalno enoto
za naročilo posameznega proizvoda.
ŠKATLA prikazuje število prodajnih enot v škatli, kar je primerno
za naročanje le nekaj prodajnih enot. Z vidika logistike je vedno bolj
primerno naročilo po škatli, ni pa obvezno.
PALETA prikazuje število prodajnih enot na paleti, kar je primerno za
naročanje večjega števila prodajnih enot. Z vidika logistike je vedno
bolj primerno naročilo po paleti, ni pa obvezno.
Primer:
KODA
OPIS (PRODAJNA ENOTA)
AAA 11
Vzorčni proizvod 10 kosov
ŠKATLA
PALETA
20
280
Delovni čas
Ponedeljek-četrtek: 8.30 – 12.15 in 13.00 – 17.00
Petek: 8.30 – 12.15 in 13.00 in 16.00
Vse posodobljene informacije ter tehnične in varnostne liste
lahko najdete na naši spletni strani
www.chemicar.eu
Chemicar Europe nv
Westpoort 11-15
B-2070 Zwijndrecht
T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
[email protected]
www.chemicar.eu
Počitnice:
1. januar
1. maj
Praznik vnebohoda
Binkošti
21. julij
15. avgust
1. november
11. november
25. december
Ta katalog nadomešča vse prejšnje izdaje. Vsakršno kopiranje
ali ponatis , tudi delno, je nelegalno in kaznivo. Ne prevzemamo
odgovornosti za tiskarske napake; slike in besedilo nimajo
zavezujočega značaja.
Vaš distributer:
www.chemicar.eu