Prøveflasker og emballasje - ALS Laboratory Group Norway AS

Prøveflasker og emballasje
ALS Laboratory Group Norway AS tilbyr et bredt utvalg i prøveglass og flasker. Disse kan bestilles direkte på hjemmesiden www.alsglobal.no, eller på e-post til [email protected]
Emballasje for vann og væsker
100 ml plastflaske
100 ml plastflaske
125 ml borsilikatflaske
125 ml syrevasket plastflaske
Flasker for vann/væsker
Analyse
Metaller (se også 125 ml syrevasket), farge, fenolindeks, Cr6+, hardhet, ledningsevne, næringsstoffer, pH, TOC, turbiditet.
100 ml for hver analyse. Ved kombinasjon
av flere analyser kan 500 ml eller 1 liters
plastflaske benyttes. Prøve for metallanalyse leveres helst i separat flaske.
100 ml borsilikatflaske
Kvikksølv (Hg) i rent vann (også salt- og
brakkvann)
125 ml syrevasket plastflaske
Benyttes kun for metaller i rent vann (også
salt- og brakkvann)
125 ml glassflaske, Winkler
Oksygen, følg egen prosedyre for konservering. 2 flasker pr. prøve.
250 ml glassflaske, brun
BTEX, fenolindeks, glykoler, MTBE, radon1),
vinylklorid, VOC. 250 ml for hver analyse. Toppfylles og oppbevares kjølig ved
lagring.
500 ml plastflaske
Alkalinitet, aluminium (reaktivt/labilt),
an­ioner (F, Cl, SO4), BOF/BOD 5 el. 72), bromat, fettinnhold, formaldehyd, næringsstoffer, suspendert stoff. 500 ml for hver
analyse.
500 ml plastflaske m. lutperle (NaOH)
Cyanid, flasken er merket fra ALS
500 ml plastflaske, steril3)
Mikrobiologiske analyser (kimtall, E. coli,
koliforme etc). Legionella leveres på egen
flaske, forøvrig er 500 ml nok til flere
parametere.
500 ml plastflaske, steril med thiosulfat3) Mikrobiologiske analyser (kimtall, E. coli,
koliforme etc). Flaske med thiosulfat bør
brukes for klorbehandlet vann.
1 liter plastflaske
For kombinasjon av flere analyser, se ”100
ml Plastflaske”. Klorofyll: flasken pakkes
inn i Al-folie for å hindre lys.
1 liter glassflaske, grønn
AOX, dioksiner, EOX, ftalater, fenoler/
kresoler, olje, plantevernmidler, PAH, PCB,
tensider, tinnorganiske forbindelser. 1 liter
for hver analyse. Toppfylles og oppbevares
kjølig ved lagring. Analyser som kan kombineres på 1 liters glassflaske: PAH+PCB,
PAH+BTEX, olje+BTEX
1)
Angi dag og tid for prøvetagning. Bør sendes til lab.senest dagen etter prøvetaking.
2)
BOF/BOD skal fryses før innsending, dersom prøven ikke leveres samme dag.
3)
Leveres samme dag som prøvetagning, før kl. 12.
Prøvebeholdere for jord og faste stoffer
www.alsglobal.no
Emballasje for jord, slam
og faste materialer
100 ml plastbeger
380 ml glasskrukke
3/5 liter plastbøtte
Rilsanpose med strips (luft-tett)
Plastpose
Kit for materialprøver
4)
Asbest: Leveres i dobbel plastpose.
Annen emballasje
Transporteske, enkel
Transporteske, dobbel
Transporteske, liten
Fryseelement
Retur-adresselapper
Bestillingsark
Analyse
Metaller, TBT, 50 g prøvemengde
Organiske analyser i faste prøver
Utlekkingstester
Organiske analyser i faste prøver, 100 g prøvemengde.
For analyse av bygningsmaterialer, PCB, Asbest4). 10–20 g prøvemengde.
10 plastposer, hansker, Al-folie, bestillingsark, penn
Plass til 6 stk 1 L flasker, eller 18 stk 380 ml glasskrukker
Plass til 12 stk 1 L flasker, eller 36 stk 380 ml glasskrukker
Plass til 2 stk 1 L flasker, eller 6 stk 380 ml glasskrukker
Kan også finnes direkte på hjemmesiden
Prøvemengder til våre vanligste analysepakker:
Analysepakke
Drikkevannspakke
Mikrobiologi3)
Radon1)
Tritium1)
Total indikativ dose1)
Øvrige parametere
Emballasje for vann
Normpakke basic
100 ml plastflaske
3 x 1 L glassflaske
Normpakke standard
100 ml plastflaske
500 ml plastflaske m. lutperle
4x1 L glassflaske
Deponiovervåkning
Årlig progam uten tokstest
Emballasje for jord/sediment/slam
500 ml plastflaske, steril
250 ml glassflaske, toppfylt
1 L glassflaske, toppfylt
1 L glassflaske, toppfylt
125 ml syrevasket plastflaske
100 ml borsilikatflaske
500 ml plastflaske m. lutperle
1 L plastflaske
3 x 1 L glassflaske
100 ml plastflaske
500 ml plastflaske, fryses etter prøvetaging2)
1x1 L plastflaske
2x1 L glassflaske
100 ml plastflaske
1 L glassflaske
5x1L glassflaske
1 L glassflaske
1 L glassflaske
1 L glassflaske
Klorid
Mikrotoks
Tillegg hvert 5 år uten tokstester
Tokstest vannplante
Tokstest krepsdyr
Mutagenitetstest
Utlekkingstester – avfall
Ristetest
Kolonnetest
1)
Angi dag og tid for prøvetagning. Bør sendes til lab.senest dagen etter prøvetaking.
2)
BOF/BOD skal fryses før innsending, dersom prøven ikke leveres samme dag.
3)
Leveres samme dag som prøvetagning, før kl. 12.
Ca 500 g. prøve
100 ml plastbeger
380 ml glasskrukke eller Rilsanpose
Ca 500 g. prøve
100 ml plastbeger
380 ml glasskrukke eller Rilsanpose
100 ml plastbeger
380 ml glasskrukke eller Rilsanpose
380 ml glasskrukke eller Rilsanpose
0,5–2,5 kg i Rilsanpose, eller plastbøtte
1,5–5 kg i plastbøtte
KontaktinformaSJon
ALS Laboratory Group Norway AS
Drammensveien 173, 0277 Oslo
Postadresse:
Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo
Telefon: 22 13 18 00
e-post: [email protected]
www.alsglobal.no
RIGHT SOLUTION RIGHT PARTNER
www.alsglobal.no