program - NorSIS

29. april 2014
KRITISK IS
Radisson Blu Plaza, Oslo
PROGRAM
Tirsdag 29. april
NÅR
HVA
09:00 – 09:20
Åpning
Statssekretær Hans J. Røsjorde
09:25 – 10:00
Mobilsikkerhet og redundante løsninger
Einar Lunde, Avd. dir. Nett Post- og teletilsynet
10:00 – 10:15
Pause
10:15 – 10:55
Digitalt beredskap
Frode Hommedal, DIFI
11:00 – 11:30
Erfaring fra storbrannen i Lærdal
Haavard Stensvand, Fylkesberedskapsleder i Sogn og Fjordane
11:30 – 12:20
Lunsj
12:20 – 12:50
Cybermakt: Trender og trusselaktører
Torbjørn Kveberg, Forsvarets Forskningsinstitutt
12:55 – 13:25
Robusthet og sårbarheter i felles nasjonal teleinfrastruktur som også Nødnett er avhengig av.
Hvem har ansvaret?
Nina Myren, Avdelingsdirektør strategi- og analysestab
Direktoratet for nødkommunikasjon
13:30 – 14:00
TYR 2013, erfaringer fra øvelsen
Arve Varden, Rådmann i Høyanger kommune
14:00 – 14:15
Pause
14:15 – 14:50
Huawei Cyber Security Perspectives
Roar Skalvik Fulfillment Responsible i Huawei Technologies Norway AS
14:55 – 15:25
15:30 – 16:00
Public private partnership; Et rammeverk for kritisk infrastruktur
Ole Tom Seierstad, Chief Security Advisor i Microsoft
Sikkerhet i kritisk infrastruktur; ikke bare tekniske løsninger
Tore L. Orderløkken, Adm. dir. i NorSIS
KRITISK IS 2014
PRAKTISK INFORMASJON
Kritisk IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for eiere
av og leverandører til kritisk infrastruktur i Norge. Målet
med arrangementet er å skape en felles og økt forståelse
for trusselbildet og viktige sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet.
Priser
Informasjonssikkerhet i kritisk infrastruktur
Sikkerhet i kritisk infrastruktur er viktig. Likeledes hvor
forberedt man er når en sikkerhetshendelse oppstår. Man
kan aldri gardere seg 100% mot hendelser, men det er
viktig å være forberedt. Så hvordan sikrer man leveranser
og forbereder seg på evt. hendelser?
Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo.
Sonja Henies Plass 3
0134 Oslo
E-post: [email protected]
Tlf. +47 22 05 80 00
Få minutters gange fra Oslo sentralbanestasjon og
Flytogterminalen. Nærmeste nabo til Oslo Spektrum.
KONTAKT
Arrangementet gir gode muligheter til å knytte kontakter
med andre i samme funksjon og/eller bransje. Konferansen
arrangeres av Norsk Senter for Informasjonssikring
(NorSIS) i samarbeid med Justis og beredskapsdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Høgskolen i Gjøvik og
Forsvarets Forskningsinstitutt.
29. april 2014, Radisson Blu Plaza, Oslo.
Konferansested
Offentlig transport
Tema for årets konferanse;
• Nasjonal kontroll vs. utenlandske leverandører og
komponenter til kritisk infrastruktur. Er det god nok
sikkerhet i leveransene, og hvordan skal man sikre seg?
• Kriseberedskap og håndtering av hendelser rettet mot
kritisk infrastruktur. Hvor realistiske er øvelsene som
iverksettes, hvilke erfaringer kan man høste etter
en stor hendelse?
Tid og sted:
Kr. 2.900,-, eks.mva.
NorSIS
E-mail: [email protected]
Tlf: 40 00 58 99
Peggy Sandbekken Heie
E-mail: [email protected]
Tlf: 99 78 69 04
Tone Hoddø Bakås
E-mail [email protected]
Tlf. 93 02 18 53
Sponsor: