pdf, öppnas i eget fönster

!1
Update on GH and IGFs
22-23 maj, 2014
!
Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja
vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och
tillväxtfaktorer under vuxenlivet. Kerstin Hall, Stockholm var gruppens första
ordförande och efterträddes efter några år av Bengt-Åke Bengtsson, Göteborg.
Övriga medlemmar i styrelsen är Marja Thorén, Stockholm (sekreterare) och
Anders Karlsson, Uppsala (ledamot).
Generellt har forskningen inom GH och IGF fältet varit mycket aktiv i Sverige
under många år och hävdat sig mycket väl internationellt. Vi tyckte därför att det
nu är dags att ordna ett möte för att sammanfatta det aktuella kunskapsläget.
Mötet som vi kallat ”Update on GH and IGF” äger rum 22-23 maj, 2014 på
Nobelforum Karolinska institutet och vänder sig till vuxen- och
barnendokrinologer, blivande och etablerade, främst till kliniker men även till
intresserade grundforskare. Som ni ser av talarlistan är flertalet föreläsare
svenska men vi får också lyssna på John Kopchick, USA, Jan Frystyk, Danmark och
Moira Lewitt, UK. Glädjande nog har ingen vidtalad föreläsare tackat nej, och vi
inom organisationskommittén hoppas att Ni ska finna programmet intressant.
Det finns plats att visa posters i lokalerna. Vi erbjuder de som har posters kvar
från konferenser de senaste 2 åren att ta med och sätta upp dessa. Innehållet ska
givetvis vara relevant för ”Update on GH and IGF”. Ange titel och författare i
anmälan så vi kan arrangera på ett strukturerat sätt. Vi sänder ytterligare
instruktioner till den som anmäler en poster.
Deltagande I mötet är kostnadsfritt. Anmälningsblankett finner du på sidan 6.
Observera att deltagarantalet är begränsat. Tacksam om de som vet att de inte
kan närvara på hela mötet meddelar detta så att vi kan anpassa vår catering. Vi
behöver din anmälan senast
2014-03-24.
Vi i organisationskommittén ser fram emot ett spännande möte. Det är Hans
Arnqvist, Linköping, Bengt-Åke Bengtsson, Göteborg, Eva-Marie Erfurth, Lund,
Charlotte Höybye, Stockholm, Marja Thorén, Stockholm (samordnare) och Kerstin
Hall, Stockholm (adjungerad).
Stockholm 5 februari, 2014
Marja Thorén
!
140226/MT/le
!2
Program Update on GH and IGFs
22-23 maj, 2014
Mötesplats
Nobels väg 1,
Nobel Forum, Karolinska Institutet,
171 77 Stockholm
Torsdag 22 maj
09.00-10.00
S am l i n g och k a f f e
Session 1
Reglering av tillväxt
Moderator:
10.00-10.30
Stockholm 10.30-10.50
tillförsel hos vuxna med
Olle Isaksson, Göteborg
Översikt över tillväxtmekanismer i broskplattan – Lars Sävendahl,
Genernas betydelse för det individuella svarat på GH
10.50-11.00
GHD – Camilla Glad, Göteborg
Diskussion
Session 2
Långtidseffekter av GH behandling
Moderator:
11.00-11.30
11.30-11.50
Pia Burman, Malmö
Långtidseffekter av GH behandling till barn – Ralph Decker, Göteborg
Långtidsuppföljning av GH-behandling till vuxna med GHD – Gudmundur
Johannsson, Göteborg
Diskussion
L u n c h och p o s t r a r
11.50-12.00
12.00-13.00
Session 3
Moderator:
13.00–13.20
behandling 13.20-13.40
13.40-13.45
Aktuellt om kraniofaryngiom
Marja Thorén, Stockholm
Kognitiva funktioner hos vuxna med kraniofaryngiom som har GHEva-Marie Erfurth, Lund
Har vi blivit bättre på att behandla patienter med kraniofaryngiom? Daniel Olsson, Göteborg
Diskussion
Session 4
GH behandling vid ovanliga diagnoser hos barn och vuxna
Moderator:
13.45-14.05
Jovanna Dahlgren
Martin Ritzén, Stockholm och Bengt-Åke Bengtsson Göteborg
GH behandling vid Noonans respektive Turners syndrom -
14.05-14.30
Stockholm
14.30-14.35
14.35-15.00
Göteborg.
GH behandling vid Prader-Willis syndrom - Charlotte Höybye,
Diskussion
Kaffe
Session 5
Överskott av GH
Moderator:
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-15.50
Anna-Lena Hulting, Stockholm
Aktuellt om GH-doping inom idrotten - Thord Rosén, Göteborg
Akromegali. Aktuellt från nationella hypofysregistret Britt Edén-Engström, Uppsala
Diskussion
Session 6
Svenska nationella studien av GHD hos vuxna
Moderator:
15.50-16.10
Kristianstad 16.10-16.20
19.00-
Tommy Olsson, Umeå
Kardiovaskulär risk, benhälsa och livskvalitet - Helene Holmer,
Diskussion
M i d d a g - restaurang Borggården, Artillerigatan 13 på Östermalm
(intill Armemuséet).
140226/MT/le
!3
Fredag 23 maj
Session 7
Moderator:
09.00-09.40
Denmark
10.15-10.45
10.45-11.10
IGF, fysiologi och patofysiologi
Kerstin Hall, Stockholm
Regulation of IGF-I bioactivity - Jan Frystyk, Aarhus,
09.40-10.15
IGF binding proteins: key regulators of IGF action – Moira Lewitt, UK
Aktuellt om IGF-systemet hos barn med låg födelsevikt – Anna Kistner,
Stockholm
Kaffe
Session 8
Moderator:
11.10-11.35
11.35-12.00
12.00-13.00
Session 9
Moderator:
13.00-13.50
13.50-14.20
14.20-14.40
Ekström,
14.40-14.50
Extra session
Moderator:
15.00-15.30
binjurebarksvikt –
Nilsson, Göteborg
IGF-systemet vid diabetes
Kerstin Brismar, Stockholm
Aktuellt om IGF-systemet hos barn med typ 1 diabetes – Peter Bang,
Linköping
Aktuellt om IGF-systemet hos vuxna typ 1 diabetiker – Hans Arnqvist,
Linköping
Lunch
GH-IGF och livslängd – IGF-I behandling
Bengt-Åke Bengtsson, Göteborg
Longevity and the GH-IGF-system- John Kopchick, Athens, Ohio, USA
IGF-I behandling av prematurfödda med retinopati – Ann Hellström,
Göteborg
Svenska patienter med Larons syndrom. Fallbeskrivningar – Klas
Stockholm
Avslutning Update GH and IGF-I – Olle Isaksson och Kerstin Hall
Aktuellt om substitution med glukokortikoider
Olle Isaksson, Göteborg
Modifierad hydrokortisonfrisättning för behandling av
Anna
Mötet är till största delen finansierat av den ideella stiftelsen ”Tillväxtforskning” som ägs
av GH-rådsgruppen för vuxna, men vi har även tacksamt tagit emot ett bidrag från
läkemedelsbolaget Pfizer.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
140226/MT/le
!4
List of Invited Speakers and Chairmen
Arnqvist, Hans - Professor emeritus
Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University and University
Hospital, Linköping, Sweden
Bang, Peter - Professor
Department of Clinical and Experimental Medicine, Pediatric Unit, Linköping University and
University Hospital, Linköping, Sweden
Bengtsson, Bengt-Åke - Professor
Department of Endocrinology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg and Sahlgrenska
University Hospital, Göteborg, Sweden
Brismar, Kerstin - Senior professor
Department of Molecular Medicine and Surgery, Endocrine Unit, Karolinska Institutet ,
Stockholm, Sweden
Burman, Pia - Associate professor
Department of Clinical Sciences Lund University and Skåne University Hospital, Malmö, Sweden
Dahlgren, Jovanna - Associate professor
Department of Pediatrics, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg and Center for
Pediatric Research, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden
Decker, Ralph – M.D, Ph.D
Department of Pediatrics, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg and Center for
Pediatric Research, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden
Edén-Engström, Britt - Associate professor
Department of Medical Sciences, Uppsala University and Internal Medicine, Uppsala University
Hospital, Uppsala Sweden
Ekström, Klas - M.D, Ph.D
Pediatric Unit, Department of Woman and Child Health, Karolinska Institutet and Department of
Pediatrics Karolinska University Hospital
Erfurth, Eva-Marie - Professor
Department of Clinical Sciences, Lund University and Department of Endocrinology, Skåne
University Hospital Lund, Sweden
Frystyk, Jan - Professor
Research Institute for Clinical Medicine, Aarhus University, Aarhus, Denmark
Glad, Camilla – M.Sc, Ph.D
Department of Endocrinology Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg and Sahlgrenska
University Hospital, Göteborg, Sweden
Hall, Kerstin - Professor emeritus
Department of Molecular Medicine and Surgery, Endocrine Unit, Karolinska Institutet,
Stockholm, Sweden
Hellström, Ann - Professor
Pediatric Ophtalmology, Department of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy,
University of Gothenburg and Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden
Holmer, Helene – M.D, Ph.D
Department of Medicine, Kristianstad Central Hospital, Kristianstad, Sweden
140226/MT/le
!5
Hulting, Anna-Lena - Senior professor
Department of Molecular Medicine and Surgery, Endocrine Unit, Karolinska Institutet,
Stockholm, Sweden
Höybye, Charlotte - Associate professor
Department of Molecular Medicine and Surgery, Endocrine Unit, Karolinska Institutet and
Department of Endocrinology, Metabolism and Diabetes, Karolinska University Hospital,
Stockholm, Sweden
Isaksson, Olle - Professor
Department of Endocrinology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg and Sahlgrenska
University Hospital, Göteborg, Sweden
Johannsson. Gudmundur – Professor
Department of Endocrinology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg and Sahlgrenska
University Hospital, Göteborg, Sweden
Kistner, Anna – M.D, Ph.D
Department of Molecular Medicine and Surgery, Endocrine Unit, Karolinska Institutet, Stockholm
Sweden
Kopchick, John, J - Professor
Edison Biotechnical Institute & Department of Biomedical Science, HCOM, Ohio University,
Athens Ohio, USA
Lewitt, Moira, S – Professor
School of Health Nursing and Midwifery, University of the West of Scotland, Paisley, UK
Nilsson, Anna – Associate professor
Department of Endocrinology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg and Sahlgrenska
University Hospital, Göteborg, Sweden
Olsson, Daniel –M.D. Department of Endocrinology, Sahlgrenska Academy, University of
Gothenburg and Sahlgrenska university Hospital, Göteborg, Sweden
Olsson, Tommy - Professor
Department of Public Health and Clinical Medicine, Medicine, Umeå University and Umeå
University Hospital
Ritzén, Martin - Professor emeritus
Department of Women and Child Health, Karolinska Institutet, Stockholm Sweden
Rosén, Thord - Associate professor
Department of Endocrinology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg and Sahlgrenska
University Hospital, Göteborg, Sweden
Sävendahl, Lars - Professor
Department of Women and Child Health, Karolinska Institutet and Astrid Lindgren Children
Hospital, Stockholm Sweden
Thorén, Marja - Associate professor
Department of Molecular Medicine and Surgery, Endocrine Unit, Karolinska Institutet,
Stockholm, Sweden
!
!
140226/MT/le
!6
Anmälan till möte ”Update on GH and IGFs”
22-23 maj 2014, Nobelforum, Karolinska institutet, Stockholm
Ja tack! Jag anmäler mig till mötet
Namn: ……………………………………………………………....................................
Arbetsplatsadress: ………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………..................................
.
……………………......................................................................................
Telefon: …………………...................... Mobil: ……………………….................
E-mail: ………………………........................................................................
V g sätt kryss vid aktuellt alternativ:
Jag kommer båda dagarna ………… Jag kommer endast 22/5 ...............
Jag kommer endast 23/5 ........... Jag deltar i middagen 22/5 .............
Särskilda önskemål angående kost: ……………………………………...............
………………………………………………………………............................................
Jag kommer att ta med en poster, v g ringa in alternativ:
Ja
Nej
Om Ja, v g ange författare och titel:
......................................................................................................
......
......................................................................................................
......
......................................................................................................
......
V g skicka anmälningsblanketten per e-mail till [email protected],
alternativt till adressen nedan, senast den 2014-03-24.
Adress:
Marja Thorén
Kliniken för endokrinologi metabolism och diabetes, D2:04
Karolinska universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
140226/MT/le
!7
!
!
!
!
!
!
!
140226/MT/le