Hans Georg Netterberg – 1909-

Hans-Georg Netterberg 1909-1990
HG Netterberg är Enskede Ridskolas grundare. Tillsammans med en kollega från
Livdragonerna, Svante Sellberg, startade han Enskede Ridskola 1945. Enskede
var vid denna tid en arbetarstadsdel, och ridning var en typisk överklassport,
varför få trodde på HG Netterbergs idé om ridverksamhet söder om Söder. Dock
så hade just andra världskriget tagit slut, och det fanns ett stort överskott på
militärhästar som inte längre behövdes i tjänst. Genom kontakter med sina
militära kollegor på K1 så lånade HG Netterberg in hästar såväl som utrustning.
De första Enskedehästarna hette Heikar och Faust.
Under alla år fortsatte HG Netterberg att driva på utvecklingen av en ridsport för
alla, bland annat genom bildandet 1971 av Ridskolornas Riksorganisation, där
han också blev dess förste ordförande. Likväl som han var modern i sitt sätt att
se på sin sport, så var han samtidigt en gammaldags hästkarl. Han var först i
stallet på morgnarna för att ha verksamheten igång till de första kunderna kom,
och han myntade den sentens som kommit att bli Enskede Ridskolas motto:
”Hästens välbefinnande går före min bekvämlighet”