PRODUCT NAME HEAD

TRIBUNE
EMC:s utbildning ger bränsle
åt molndiskussionerna
ÖVERSIKT
Tribune är ett ledande multimediaföretag med förlagsverksamhet, TV- och
radiokanaler och digitala medier. Inom förlagsverksamheten äger Tribune ledande
dagstidningar i USA som Los Angeles Times, Baltimore Sun och Chicago Tribune –
som var den ursprungliga verksamheten i Tribune och grundades 1847. Bolagets
mediekoncern driver 24 TV-stationer, WGN America på nationell kabel och Chicagos
WGN-AM radio. Utöver Tribunes tryckta medier och eter har bolaget över 50
nyhetssajter, informationssajter och sajter med radannonser som kompletterar
och utökar bolagets rikstäckande publik interaktivt via surfplattor, datorer och
smarta telefoner.
HUVUDPUNKTER
Branschen
Förlagsverksamhet, TV- och
radiokanaler och interaktiva medier
Företagsstorlek
14 000 anställda
Utmaningar

Bryta ned traditionella
verksamhetshinder i strävan
efter IT-förändring
Lösningar

Program för snabbare utveckling
till molnarkitekt från EMC:s
utbildningstjänster

Kurs i molninfrastruktur från
EMC:s utbildningstjänster


Tribunes Digital Technology Group förvaltar bolagets interaktiva verksamhet och
alla radannonser på sajter som CareerBuilder.com, Cars.com och Apartments.com.
Sajterna lockar över 15,5 miljoner unika besökare per månad.
Bolaget har en servermiljö med övervägande Cisco USC-bladservrar. Nätverket
levereras också av Cisco. Lagringen är en mix av EMC®-arrayer och produkter
från en annan lagringsleverantör. Tribune är i processen att migrera till EMC
VNX®-system för att kunna utnyttja de nyare funktionerna, som flashminnen
och helautomatisk skiktad lagring (FAST). Koncernen har ansvar för hundratals
applikationer som körs på cirka 6 000 virtuella maskiner hos VMware®.
Förutom de interaktiva applikationerna och verktygen har koncernen stöd för
konsumentdatalagring, dataanalyser och datautvinning för att fastställa
målgrupper och hur de digitala abonnenterna kan betjänas på bästa sätt.
Brian Miller, som är koncernens Operations Integration Manager, jämför sin
nuvarande datamiljö med motsvarigheterna i tidigare jobb.
”Ett mediaföretag behandlar sina data väldigt annorlunda än ett försäkringsbolag
eller ett handelsföretag där lagringsprestanda är avgörande” säger Miller.
”På Tribune är tillgängligheten viktigast. Vi arbetar i en värld med innehåll. Vi har
Kurs i virtualiserade datacenter
massor med nyheter som måste levereras direkt till våra webbplatser. Efter tre
från EMC:s utbildningstjänster
dagar är nyheterna gamla. I den här branschen räknas du bara om du är först.”
Kurs i arkitektur med vCloud®
I förberedelserna inför molnet brukar etablerade gamla företag som Tribune
för ledningspersonal från EMC:s
börja sin IT-omvandling med en inrutad fysisk miljö, där ansvarsområdena för
utbildningstjänster
infrastrukturen är strikt avgränsade till server, nätverk och lagringsenheter.
Resultat

AFFÄRSUTMANINGAR
Växande acceptans av behovet
hos IT och verksamheten att
samarbeta med att skapa en
molnbaserad infrastruktur
KUNDPROFIL
Millers uppgift är att hjälpa till med nedbrytningen av gamla inrutade mönster
i takt med att bolaget förändrar sin IT.
RAMEN RUNT FÖRÄNDRINGEN
”Övergången till molnet kör verkligen på hög växel hos Tribune” säger Miller.
”Frågan är hur vi som verksamhet ska övergå till en modell med
molndatabehandling?” Bara för att vi virtualiserar infrastrukturen betyder
det inte att du har ett moln.”
Miller visste att bolaget behövde en stabil grund i de senaste principerna för
molndatabehandling för att kunna leda övergången. Han vände sig till EMC:s
utbildningstjänster för att få hjälp.
LÄROPLAN FÖR MOLNDATABEHANDLING MED EMC:S
UTBILDNINGSTJÄNSTER
Efter rådgivning från sin huvudkundansvariga och EMC:s konsult i utbildningstjänster
hoppade Miller på en utbilning till molnarkitekt för att lära sig om driftsättning av
molnet och tjänstemodellerna, molninfrastrukturen och de viktigaste faktorerna vid
övergången till molndatabehandling.
”Utbildningen i virtualiserad infrastruktur för molnarkitekter var fantastisk” säger
Miller. ”Den beskrev ramverket runt övergången från traditionell IT till moln. Den var
inte fokuserad på EMC och det gav trovärdighet. Min utbildning har varit användbar
i varje diskussion jag haft sedan dess.”
”IT och företaget behöver samarbeta i konstruktionen
av ett moln. EMC:s utbildningstjänster har gett oss en
plattform för delning och en startpunkt där IT och företaget
kan börja samarbeta.”
Brian Miller, Manager, Operations Integration på Tribune
Miller blev lika imponerad av kursen i planering och design av virtualiserade
datacenter och molninfrastruktur, som ”täckte grunderna i nätverk, lagring och
databehandling, hur det bryts ned och virtualiseras. Instruktören var motiverande,
väldigt kunnig och uppriktig. Han blev snabbt respekterad och uppmuntrade till
dialog. Under utbildningen fick jag också fräscha upp minnet med några tekniker
som jag inte hade arbetat med på ett tag. Jag är inte någon nätverkskille”, säger
han ”men efter att ha gått igenom utbildningen kände jag att jag hade en mycket
bättre förståelse för hur nätverket passar in i den virtualiserade världen.”
TA REDA PÅ VAD MOLNET INNEBÄR
Miller har också haft nytta av programmet för snabbare utveckling till molnarkitekt
från EMC:s utbildningstjänster (CAAP), som syftar till att hjälpa företag med
snabbare IT-förändring och utbildning av molnarkitekter. Här finns det två
utbildningsval – Virtuellt datacenter (VDC) och IT som tjänst (ITaaS).
”VDC-utbildningen har gett stor utdelning, både för mig personligen och för
relationen mellan Tribune och EMC” försäkrar han. ”Jag har uppmuntrat andra i
organisationen att gå utbildningen, som är mer arkitektonisk än operativ. När jag
kom tillbaka och berättade om min erfarenhet blev två av våra arkitekter – en på
serversidan och en inom nätverk och säkerhet – väldigt intresserade så de ska gå
utbildningen. Jag hoppas att de inser värdet i att bryta gamla inrutade mönster.”
Efter utbildningen var Miller dubbelt certifierad – behörig för molninfrastruktur och
molntjänster (EMCCIS) och specialist i virtualiserad infrastruktur för molnarkitekter
(EMCCA) – så nu siktar han mot att bli molnarkitektexpert (EMCCAe).
”Mitt bolag är fortfarande inrutat och jag försöker slå ihop rutorna” säger han.
”Den certifierade utbildningen har hjälpt mig att ställa rätt frågor. Jag promenerar
inte in på möten och säger att jag vet allt om moln, utan snarare att jag försöker
se vad molnet innebär för oss. Certifieringen ber absolut en trovärdighet.”
EN PLATTFORM FÖR DELNING
”Utbildningen har öppnat mina ögon” säger han. ”Jag lärde mig att diskussioner om
molnet måste börja på ledningsnivå. Man måste vara uthållig. Om verksamheten
inte förstår fördelarna är det svårt att gå vidare. När du har infört molnbegreppen
uppifrån och ned kan du börja ställa frågor om varför, var och hur du ska göra det.
I slutändan måste molnlösningen vara tillgänglig, elastisk, säker och lättanvänd.
Den måste prestera. Tack vare utbildningen har jag börjat diskutera på ledningsnivå
och pratet om moln och virtualiserade datacenter har börjat surra på kontoret.”
Om utbildningen i molnbaserad infrastruktur anser Miller att ”vi kan bygga det med
ett syfte. IT och företaget behöver samarbeta i konstruktionen av ett moln. EMC:s
utbildningstjänster har gett oss en plattform för delning och en startpunkt där IT och
företaget kan börja samarbeta.”
KONTAKTA OSS
Om du vill veta mer om hur EMC:s
produkter, tjänster och lösningar
kan hjälpa dig och ditt företag med
utmaningar inom IT så kontakta
en lokal representant eller en
auktoriserad återförsäljare, eller
besök oss på sweden.emc.com.
sweden.emc.com
EMC2, EMC, VNX och EMC-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör
EMC Corporation i USA och andra länder. VMware och vCloud är registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör VMware, Inc. i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken som
används häri tillhör respektive ägare. © Copyright 2013 EMC Corporation. Med ensamrätt.
Publicerat i USA. 06/13 Kundprofil H11990
EMC anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tidpunkten för publicering.
Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.