Program_Dec_Feb_2015 - Allianskyrkan Skärstad

Allianskyrkan Skärstad
vinterprogram
december 2014 – februari 2015
God Jul &
Gott Nytt År
an
15 j
6 dec
in
d
ö
j
S
s
a
Tom
UVs Julfest
www.allianskyrkanskarstad.se
M
fin er in
ns
f
he på o
ms vår
ida
Guds väg till oss
Gud står över allting, verkar genom allt och
finns i allt säger Bibeln. Gud är oerhört stor.
Gud har talat till människor i alla tider, men
äventyret med Gud börjar på allvar när universums Gud och skapare kommer till oss i
ett litet utsatt barn och låter sig födas in i
en farlig värld och finnas på ett kors i en
blödande värld.
Universums skapare har en mötesplats med
dig i Jesus så att Gud ser dig genom mänskliga ögon, rör dig genom mänskliga händer och
besöker dig genom mänskliga fötter. Julen
visar oss en ny sida av Gud som ingen människa har kunnat lista ut eller föreställa sig.
Gud valde sin väg och sitt sätt att komma nära
oss. Gud tar risker och i Jesu liv syns Guds
lugn och storhet mitt i livets alla stormar.
Julens bakomliggande budskap är att Gud
har ett ärende till dig. Gud känner dig och
söker just ditt hjärtas trohet.Texterna i flera
av våra vackra adventssånger bär också på
det innehållet. ”Ställ ditt hjärtas dörr på glänt
…det är advent”, eller ännu hellre öppna
hjärtats dörr helt för Guds väg till dig och
låt trons äventyr med Gud börja 2015.
Pastor Fredrik Arenhall
Be
sö
k
v
he år
ms
ida
God Jul & Gott Nytt År
önskar Skärstad Alliansförsamling genom
Fredrik Arenhall
Tomas Sjödin
Torsdag 15 januari
kl. 19.00
UV-scoutkårens
Luciafest
Lördagen den
6 december kl 17.00
Välkommen!
Församlingsboken
19 okt. Barnvälsignelse av Amanda Löf
9 nov.Välkomnande av nya medlemmar:
Evelin Öblom och Sofie Basth Öblom
16 nov. Barnvälsignelse av Ludwig Öblom
Sång & Musik
Vill du vara med i arbetet kring sången och musiken i församlingen?
Kontakta: Lina Öblom: 12 39 68 eller 0704-04 78 99
Välkommen med!
Församlingsexpedition
Vi finns till för att stötta dig och din efterföljelse. Du träffar pastor Fredrik Arenhall säkrast i
Allianskyrkan under tisdag och onsdag förmiddag på vår expeditionstid. Måndag är ledig dag.
Samtal och besök
Tveka inte att höra av dig till någon i församlingens diakonala råd:
Anne-Marie Eklund, 036-533 47, 0706-92 50 48, Rolf Edvardsson, 036-531 27,
Torsten Ceder, 036-534 21 eller pastor Fredrik Arenhall, 0704-18 29 99.
Församlingsintyg
Du kan efter en kort medlemskurs få ett församlingsintyg i Skärstads Alliansförsamling om du tror
på Jesus Kristus som din personlige räddare och är döpt som barn eller vuxen. Församlingen
är ansluten till Svenska Alliansmissionen. Är du redan medlem och
inte fått intyget så hör av dig till pastor Fredrik Arenhall.
www.allianskyrkanskarstad.se
Barn- och Ungdomsgrupper
Allis
Mini-UV (7-9 år)
Tonår (från 13 år)
Allis tar en paus under
hösten och vintern.
Återkommer med mer info
Onsdagar kl 18.30
Andreas Joakimson (Kårchef)
0733-81 49 11
[email protected]
Fredagar kl 19.30
Carolina Skärland-Löfsved
0709-24 45 78
[email protected]
UV-scout (från 10 år)
Lyckans förskola
Onsdagar kl 18.30
Tobias Öblom (V. Kårchef)
0709-79 65 14
[email protected]
036-535 30
Susanne Vikström (Förskolech.)
[email protected]
[email protected]
Söndagsskola
Under gudstjänsttid
Karin Källberg
036-534 19
[email protected]
December ”Gud kommer till oss”
Vecka 48
29 Lördag
14.00-17.00 Team Rynkebys Julmarknad till förmån för barncancerfonden.
Allianskyrkans festvåning
30 Söndag 10.00 Första Advent. Gudstjänst för alla åldrar. Församlingens sångare och musiker,
presentation av konfirmanderna, adventskaffe. Serveringsgrupp 2
Vecka 49
3 Onsdag
14.00 Symöte hos Gunnel Wadskog
19.00 Bön i Pingstkyrkan, Kaxholmen
4 Torsdag
14.30 Träffpunkten, Skärstadal. Hans Olofsson & Jörgen Birgersson sjunger julsånger
19.00 Övning i Skärstad Kyrka inför den gemensamma Adventskonserten
6 Lördag
14.30 Andakt på Skärstadal
17.00 UV-scouts Luciafest. Minibasar, lotterier, julsånger, servering och Luciatåg.
Serveringsgrupp 4 (Serveringsgrupp 3 hoppade in 25/10)
7 Söndag
18.00 Andra Advent. Gemensam gudstjänst och adventskonsert i Skärstad Kyrka
Vecka 50
10 Onsdag 18.30 Församlingsbön i kyrkan
14 Söndag 16.00 Tredje Advent. Söndagsskolans julfest. Serveringsgrupp 5
Vecka 51
17 Onsdag 18.30 Församlingsbön i kyrkan
21 Söndag 10.00 Fjärde Advent. ”En Gud som Marias” Julsånger på teckenspråk.
Åsa Ahlgren mfl. Nattvard, Fredrik Arenhall, solosång av Ingvar Axelsson
Vecka 52
24 Julafton 23.00 Julnattsandakt med julevangeliet i Allianskyrkan. Sång, musik och glöggmingel.
Werlefeldt, Martinsson,Tedenljung,Arenhall mfl. Gemensamt med Pingst i Kaxholmen
26 Fredag
18.00 Gemensamt sång och musikmöte i Pingstkyrkan i Kaxholmen
28 Söndag 16.00 Enkel julfest för alla åldrar. Julens sånger, jultankar, husbandet, julgröt, skinka.
Ta gärna med någon lek eller berättelse, så gör vi samlingen tillsammans. Serv. 6
Vecka 1
31 Onsdag 18.00 Nyårsbön i Allianskyrkan. Runa Martinsson mfl
UV-scoutkårens
Gemensam
Luciafest
Adventskonsert
Lördag 6 december
kl 17.00-20.00
Söndag 7 december
kl 18.00 i Skärstad Kyrka
Januari ”Jesus sträcker ut sin hand till dig”
Vecka 1
4 Söndag
16.00 Bön och lovsångsgudstjänst för det nya året.
Nattvard, Emil Tubbin och Fredrik Arenhall
6 Tisdag
Trettondagsmöte i Jönköpings Allianskyrka.Tema ”Bön - ett sätt att leva”
15.00 Cafésamling och 18.00 Gudstjänst
Vecka 2
7 Onsdag
18.30 Församlingsbön i kyrkan
11 Söndag 12.00 Middagssafari med gemenskap i hemmen. (Table Church)
Anmälan till Lena Manfredsson: [email protected]
Vecka 3 Ekumeniska bönedagar
14 Onsdag 14.00 Symöte i Allianskyrkan, Ingrid Öblom
19.00 Gemensam bön i Pingstkyrkan, Kaxholmen
15 Torsdag 19.00 Tomas Sjödin i Skärstad Allianskyrka ”Det händer när du vilar”
Kollekt vid serveringen. Serveringsgrupp 7
18 Söndag 10.00 Gemensam gudstjänst i Allianskyrka.Tillsammans med kyrkorna i Skärstad
och Kaxholmen. Daniel Manfredsson, insamling till Svenska Bibelsällskapet. Serv. 8
Vecka 4
21 Onsdag 18.30 Församlingsbön i kyrkan
24 Lördag
19.00 Solgläntankväll. Serveringsgrupp 9
25 Söndag 10.00 Årshögtid. Församlingens, SAU:s och Lyckans årsmöte
Sång av styrelsen, lunch, filmvisning för barnen. Serveringsgrupp10
Vecka 5
28 Onsdag 18.30 Församlingsbön i kyrkan
31 Lördag
14.30 Andakt på Skärstadal
18.00 Cafékväll. ”Att leva i ett kristet äktenskap i en muslimsk värld”
Susanne Wikström berättar och visar bilder ifrån sin resa till de kristna familjerna
i Dubai och Förenade Arabemitaten. Serveringsgrupp 1
Tomas Sjödin
Torsdag 15 januari
kl. 19.00
Cafékväll
Susanne Wikström
Lördag 31 januari
kl 18.00 i Allianskyrkan
Februari
1 Söndag
”Gud finns i den goda gemenskap”
10.00 Sportsöndag. Gudstjänst, sånggruppen Ester, mingelkaffe, uteaktiviteter,
söndagsskolsstart, Fredrik Arenhall, Ingrid Wadskog
Vecka 6
4 Onsdag
14.00 Symöte
19.00 Gemensam bön i Pingstkyrkan, Kaxholmen
5 Torsdag
14.30 Träffpunkten
8 Söndag
10.00 Kyndelsmässodag. Missionsofferdag till SAM.
Lars-Gunnar Jonsson, Fredrik Arenhall, Maria Grimmark
Vecka 7
Skidresa till Lofsdalen
11 Onsdag 18.30 Församlingsbön i kyrkan
15 Söndag 10.00 ”Livskall - bibelöversättare till Deduaspråket”
Sune och Britt Ceder välkomnas hem efter 29 års missionstjänst.
Ing-Marie Mattsson, Daniel Manfredsson. Serveringsgrupp 2
Vecka 8
18 Onsdag 18.30 Församlingsbön i kyrkan
21 Lördag
19.00 Solgläntankväll. Serveringsgrupp 3
22 Söndag 16.00 Gudstjänst med UV-scoutinvigning. UV-scoutkåren medverkar
Serveringsgrupp 4
På sikt >>>
30 april
23-24 maj
7 juni
Valborgsmässoafton. Kören, Instrument of Praise medverkar
Staffan Stadell medverkar under Pingsthelgen
Michael Johnson kommer till Solgläntan.Tillsammans med Pingstkyrkan i Kaxholmen
Sportsöndag
Gudstjänst & Uteaktiviteter
Söndag 1 februari
kl 10.00
På sikt >>>
Michael
Johnson
Söndag 7 juni
Solgläntan
Kontakt & Info
Allianskyrkan
Kassör
Grännavägen 132, 561 91 Huskvarna
036-531 71
[email protected]
www.allianskyrkanskarstad.se
Ingvar Wadskog
036-13 54 94
[email protected]
Alliansmedia
Bankgiro
334 - 8737
Regelbundna månatliga insättningar på
Handelsbankens konto
6645-222 100 842
Swishnummer: 123 543 03 92
Kortterminal finns i kyrkan
[email protected]
Mediamaterial senast ett dygn innan samling.
Pastor och Föreståndare
Fredrik Arenhall
Exp 036-531 71
Hem 036-525 77
0704-18 29 99
[email protected]
Församlingens konton
Om du önskar bilskjuts till kyrkan
Agne Martinsson
036-530 49
Marianne Edvardsson
036-531 27
Ungdomsledare (deltid)
Fredrik Martinsson
Mobil 0707-97 16 58
[email protected]
Gudstjänst- och
Församlingsprogram
Ordförande
Ansvarig utgivare:
Styrelsen och församlingspastorn
Layout: Andreas Joakimson
Inga-Maj Ceder
036-534 21, 0704-65 79 33
[email protected]
Diakonala rådets kontaktpersoner
Anne-Marie Eklund, 036-533 47, 0706-92 50 48
Rolf Edvardsson, 036-531 27
Torsten Ceder, 036-534 21
Ny adress till våra missionärer
Britt och Sune Ceder
Kyrkogatan 4B, 330 12 Forsheda
Mobil Sune 0738189678
Mobil Britt 0768349737
E-post: [email protected]
[email protected]
Församlingens musikarrangemang
görs i samarbete med
Funderar du på dop
och medlemskap?
Under januari, februari, augusti och september
aktualiserar vi dop och medlemskap, men när
som helst under hela året så är frågan om
dop och medlemskap levande i församlingen.
Är du bara lite intresserad så hör av dig.
Uthyrning Allianskyrkan
Hälsningar Fredrik Arenhall
Arne och Gunvor Levinsson
Manusstopp
036-520 81
Uthyrning Solgläntan
Runa Martinsson
036-530 49
Förslag till utskott/råd och uppgifter till
kommande programblad lämnas i förslagslådan
i kyrkan senast den 5:e feb, maj, aug och nov
Välkommen till
Lyckans Förskola!
[email protected]
036-535 30
www.lyckan.org
www.edvardsson.xlbygg.se
www.byggvision.com
www.siringebil.se
Vill du vara med och sponsra?
www.icakaxholmen.se
En möjlighet att synas och stötta församlingens arbete.
Programbladet kommer fyra gånger per år och sprids i
Skärstadbygden. Dessutom syns man på vår hemsida.
Hör av dig till:
Andreas Joakimson, [email protected]