Läs mer här. - Toleransprojektet

12 Lindome Svenskarnas
parti satsar
kommunalt
Svenskarnas parti (SvP)
kandiderar till kommunfullmäktige i Mölndal i
höstens val.
I sitt partiprogram skriver (SvP) bland annat att
svenskar tillhör ett folkslag
på biologisk grund och att
vem som helst inte kan bli
svensk. Målet med ett renrasigt Sverige ska bland
annat uppnås genom att
all invandring stoppas och
att det ”multietniska” samhället avvecklas genom
en återinvandringspolitik,
”sist in – först ut”.
Partiet hette tidigare
Nationalsocialistisk front
och beskrivs av till exempel Expo som ett nazistiskt
parti. Själva kallar de sig
för nationalistiska.
Kandiderar i Mölndal
gör Göran Reimers från
Lindome.
– Inom Svenskarnas
parti är vi sanna nationalister som bara anser att
svenska ättlingar kan kalla
sig för svenskar. Vi kräver
totalstopp för invandring
av folkslag som inte tillhör
det västerländska kulturella arvet och repatriering
av kriminella invandrare,
säger Göran Reimers till
Mölndals-Posten.
Reimers lokalpolitiska
aktioner har än så länge
bland annat inneburit att
han ”förseglat” stadshuset i Mölndal med blågula band.
Ann Kristin Ekman
Mer i helgen
om hållbarhet
LINDOME.
Hållbarhetsveckan, som
arrangeras av Mölndals
stad tillsammans med ABF,
är i full gång. Med tre dagar kvar, finns det fortfarande en hel del kvar att
göra.
Både i dag fredag och
i morgon lördag är det
till exempel loppis och
hantverksmarknad på
Lindomegården.
I morgon lördag föreläser Linus Cadier om biologisk mångfald och biodling samt vardagen i ett
odlingskooperativ på biblioteket i Kållered.
Söndag förmiddag
blir det mer odling, när
Åke Wikström föreläser på ämnet inspiration
för småskalig odling, på
Lindomegården. Dessutom
pågår det mer runt om i
Mölndal. Hela programmet finns på kommunens
hemsida.
NORRA HALLAND FREDAG 21 MARS 2014
MÖLNDAL KÅLLERED ��������������������������������������������������������������������������������������������������
De lär av historien
Besöken i polska läger väckte starka känslor
Sedan i höstas har drygt
20 elever från tre skolor i
Lindome läst extra om tolerans och vad som ledde fram
till Förintelsen under andra
världskriget.
Nu har de kommit hem från en
studieresa till Polen.
– Det här har ändrat vem jag
är, säger Fanny Melin.
Toleransprojektet startade i
Kungälv, efter att den då 14-årige John Hron mördades av nynazister. Det som till en början var ett lokalt projekt för att
motverka nynazismen på orten,
sprider sig nu över Västsverige.
I höstas startade projektet också i Lindome, med deltagande elever från Sinntorpskolan,
Sk ånhällaskolan
oc h
Almåsskolan.
– Vi började i höstas och
har bland annat läst historia
och om överlevare. Både från
Förintelsen och tyska befäl, säger Christoffer Lindblom.
Eleverna sökte själva att vara
med, många gånger
på uppmaning av sin
lärare.
Utbildningen har
inte bara handlat om
vad som hände under andra världskriget. Lika viktigt, om
inte viktigare, är att
sätta det som skedde då i ett sammanhang i dag.
– Bland annat har vi jobbat
mycket med frågan om allas lika
värde och att det inte spelar någon roll hur man ser ut, säger
Fanny Melin.
LÄRORIKT. Besöket i Polen och koncentrationslägren blev en omvälvande händelse för Erica
Aronsson, Fanny Melin, Fredric Jacobsson och Christoffer Lindblom.
FOTO: ANN KRISTIN EKMAN
För
känslosamt var det. Erica
Aronsson berättar
hur hon grät och
fokuserade blicken
på små vita prickar
i marken.
– Då berättade
någon att de små
prickarna var benflisor från dem som dött där.
Även Majda-nek, också känt
som
Kon-zentrationslager
Lublin, väckte starka reaktioner hos ungdomarna i gruppen.
– Det ser likadant ut nu som
för 70 år sedan, man såg fortfarande den blå färgen från gaskamrarna. Det var helt sjukt, säger Fredrik Jakobsson.
Det
ser
likadant ut
nu som för
70 år sedan
Studieresa
Höstens arbete ledde fram till
en veckas lång studieresa till
Polen, där gruppen bland annat besökte ghettot i Warzawa
samt
koncentrationslägren
Auschwitz, Treblinka och
Majdanek.
– Treblinka var det som
kändes mest känslosamt. I
Auschwitz var det så mycket
folk, och många visade ingen
respekt, så det inte blev samma
känsla, säger Christoffer.
Synkades
Än starkare blev det av att de
läxor de fått av sina lärare synkades in i undervisningen på
plats.
Bland annat hade de fått läsa
om en kille i lägret som tappat
bort sin bror, och som fått ett
brev från sina föräldrar.
Föräldrarna till eleverna som
Moa Persson, Sofie Björnberg och Christoffer Lindblom skriver på
en arbetsuppgift utanför Janusz Korczaks barnhem i Warszawa.
Korczak var barnläkare och valde att följa sina 200 barnhemsbarn
i döden i gaskammaren i Treblinka. Det är bland annat hans tankar som ligger till grund för FN:s barnkonvention.
reste hade också blivit engagerade.
– Så där satt vi sedan själva i
samma läger och läste brev som
våra föräldrar skickat, där de
talade om att de älskar oss… ,
säger Erica Aronsson.
Toleransprojektet har genomsyrat undervisningen i många
ämnen. Under läsåret har det
varit läxor, som sedan vävts in i
besöket. Under resan bloggade
man också om sina upplevelser.
– Jag har aldrig gillat att skriva innan. Men det gjorde jag
nu. Toleransprojektet har gett
mig svenskan, säger Fredrik
Jacobsson.
Ann Kristin Ekman
0300 -521363
[email protected]
Anna Forsman och Alexander Kaplar undervisar eleverna utanför
Nozuk-synagogan i Warszawa.
Minnesplatsen i Treblinka. Varje sten motsvarar ett samhälle som
nazisterna utplånade den judiska befolkningen i. Det finns 17 000
stenar.