Medlemsansökan

Medlemsansökan
till Stockholms Försvarsutbildares skytteförening
Fyll i blanketten, helst digitalt, och skicka den sedan till oss på: [email protected]
Efternamn
Förnamn
Bostadsadress
Postnummer
Personnummer (ååmmdd-nnnn)
Telefon Bostad
E-postadress
Yrke
Medlem i frivillig försvarsorganisation:
Ingen
Försvarsutbildarna
Hemvärnet
Postadress
Telefon Mobil
Annan:
Beskriv med egna ord vem du är:
Jag är intresserad av att delta i följande skytteformer:
Pistol/Revolver
Gevär/K-pist
IPSC
Ifylles i tillämpliga delar
Tidigare medlem i annan skytteförening:
Tidigare medlem i annan skytteförening:
Referensperson:
Referensperson:
Telefon:
Telefon:
Militärt skytte
Ange din grundutbildning i skytte, jag innehar:
Pistolskyttekortet:
Gevärsskyttekortet:
Innehar vapenlicens för:
Pistol/Revolver
Gevär:
Automatvapen
IPSC-licens:
Annat:
Beskriv med egna ord dina ambitioner med ditt skytte hos oss:
asdasd
För att kunna delta i våra aktiviteter måste du vara ostraffad. För att säkerställa detta kommer vi att kräva att du visar upp ett
utdrag ur belastningsregistret i obrutet kuvert från polisen.
Jag bekräftar att jag med denna intresseanmälan accepterar att föreningen registrerar ovan angivna uppgifter (PUL)
Postadress:
Stockholms Försvarsutbildares skytteförening
Box 6041
129 06 Hägersten
Plusgiro:
182483-8
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.skytteforeningen.se
Medlemsansökan
till Stockholms Försvarsutbildares skytteförening
Skytteföreningens anteckningar:
Inkom datum:
Köplats gevär:
Övrigt
Postadress:
Stockholms Försvarsutbildares skytteförening
Box 6041
129 06 Hägersten
Köplats pistol:
Köplats IPSC:
Plusgiro:
182483-8
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.skytteforeningen.se