ABB:s energikonsulter Anna Wahlberg

ABB:s energikonsulter
Anna Wahlberg
Låt mig lägga energi på att du ska
förbruka mindre! Jag och mina kollegor
jobbar med energieffektivisering och
hjälper industri och fastigheter att spara
pengar och minska miljöfarliga utsläpp.
Då vi är experter inom alla former av
energi har vi garanterat den kompetens
som du söker. Vi kan dessutom erbjuda
ett helhetsåtagande genom att våra
branschspecialister på ABB hjälper till
att ta fram den slutgiltiga lösningen och
implementera den på ert företag.
Vårt energieffektivitetsprogram innehåller
följande områden:
– Kostnadsfritt webbaserat verktyg för att identifiera
potential för energieffektivisering – Self check-up
– Identifiering av förbättringsområden
– Fördjupning av utvalda områden
– Strategiplan
– Anlita energikoordinator
– Stöd vid implementering
Anna Wahlberg
Arbetar idag som energieffektiviseringskonsult inom process
och organisation. Jag har en civilingenjörsexamen från KTH
med inriktning kemi och processer för massa- och
papperstillverkning.
Jag har arbetat inom ABB sedan 2010 som utvecklings- och
processingenjör. Jag har arbetat med förbättringsprojekt vid
Figeholmsfabriken som tillverkar elektriskt isolationsmaterial för
transformatorer. I ett av mina uppdrag deltog jag i ett projekt på
ett indiskt pappersbruk där målet var att optimera tillverkningen
för att göra produkten mer kostnadseffektiv.
Det finns en enorm potential till energibesparingar i alla delar
av verksamheten både i organisatoriska processer och
produktionsprocesser. Jag ser varje projekt som en ny utmaning
där jag tillsammans med kunden kan komma fram till den bästa
lösningen och där både kunden och jag får nya lärdomar och
erfarenheter.
Kontakt
Anna Wahlberg
Tel: 072-524 80 10
Mail: [email protected]
www.abb.se/energieffektivisering