- Scantron.se

Scantron handikappanläggning
Fjärrkontroll till porttelefonen
- en bekväm lösning
En bekväm lösning för
personer med begränsad
mobilitet
Ofta är det väldigt besvärligt för
handikappade att ta sig fram till
traditionella porttelefoner, för
att öppna entrén åt besökare.
Scantron har löst problemet med
en hustelefon utan lur och med
tillhörande fjärrbetjäning.
Samtal på ca. 2 meters
avstånd
Hustelefonen utan lur har
inbyggd högtalare och mikrofon,
så att man kan tala med
besökare på ca. 2 meters
avstånd. Samtalet är full duplex
och hustelefonen kan betjänas
med fjärrkontroll. Hustelefonen
kan monteras på väggen eller
sättas på ett bord. Det är möjligt
att ha upp till 2 parallellkopplade
telefoner fördelade i lägenheten.
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen gör det lätt för rörelsehindrade att kontrollera hustelefonen, utan att
behöva ta sig fram till den. Man kan öppna för samtal, öppna portar och ev. tända
trappljuset, om en ljusautomat är monterad.
Portregister
TCS portregistren är en av marknadens mest
attraktiva och solida portregister, som kan
anpassas till olika byggnader med sin slanka och
eleganta design.
Portregistret ger besökarna en uppringningston när
de har ringt på, således att de vet att anläggningen
är aktiverad. Porttelefonen har reglering av mikrofonoch högtalarvolym.
Handhållen fjärrkontroll
Den handhållna fjärrkontrollen är
bärbar och ergonomiskt
utformad. De två av-knapparna
är till tal- och portöppningsfunktionen. De två övriga
knapparna kan installeras till
telefon nr. 2. Fjärrkontrollen kan
bäras i ett band om halsen eller
bindas till en rullstol eller säng.
Fjärrkontroll med blindskrift
Fjärrkontrollen med blindskrift
ska monteras fast på en yta,
som t.ex. armstödet på en
rullstol. Knapparna är tillräckligt
stora för att en person med
krokiga fingrar lätt kan trycka på
dem. Knapparna är märkta med
siffrorna 1-4 i blindskrift.
Hustelefonen betjänas
med fjärrkontroll
eller genom att trycka
på hustelefonens
knappar.
Tekniska specifikationer
Dimensioner
Höjd
Bredd
Djup
TCS PAK-01 portregister
TCS ISW4100 hustelefon
153 mm
104 mm
16 mm
148 mm
98 mm
16 mm
Scantron AB · Adelgatan 21· 211 22 Malmö · Tel +46 (0) 8 663 22 00 · [email protected] · www.scantron.se