Installationsanvisning Intern temperaturgivare, TBLZ-1-58

SE.TBLZ58.130915
Installationsanvisning Intern temperaturgivare, TBLZ-1-58
GOLD
1. Allmänt
Givaren används för funktionen avluftsreglering eller
som temperaturvakt/larm till GOLD RX (rot. vvx). Givaren levereras med beställd kabellängd, 1 – 4,3 meter.
2. Användningsområde
Temperaturgivaren är avsedd att användas för extra funktioner som kräver fler givare med annan placering, än
aggregatets standardgivare.
3. Montering
Givaren monteras enligt figur i externt kanalsystem.
GOLD, vänsterutförande, fläktplacering 1
Givare monteras här vid temperaturvaktsfunktion. Anslut
till kontakt märkt "SENSOR 3".
Givare monteras här vid
avluftsreglering. Anslut till
kontakt märkt "SENSOR 4".
4. Tekniska data
Tilluft
KapslingsklassIP 34
Mätområde
-55 °C – +125 °C
+
Avluft
Givarens modularkontakt ansluts till styrenhetens kontakter märkta "SENSOR 3" eller "SENSOR 4", beroende på
önskad funktion och flödesriktning, se figur.
+
GOLD, högerutförande, fläktplacering 1
Givare monteras här vid
avluftsreglering. Anslut till
kontakt märkt "SENSOR 3".
5. Elektrisk anslutning
Givare monteras här vid temperaturvaktsfunktion. Anslut
till kontakt märkt "SENSOR 4".
Elektrisk anslutning skall göras enligt gällande föreskrifter.
Temperaturgivaren är digital och kan beroende på installationen vara känslig för yttre störningar. Kabel till givare får
ej läggas parallellt nära starkströmskabel. Om givarkabel
korsar starkströmskabel bör det ske i 90° vinkel.
+
Avluft
Tilluft
+
Digitala temperaturgivare kräver korrekt polaritet vid anslutning.
Reservation för ändringar.
www.swegon.com
1