JULSHOW 2014 Skövde Stadsteater 13-14

JULSHOW 2014
Skövde Stadsteater 13-14 december
Föreställning 1
Lördag 13 dec kl 15.00
Grupp
Barndans 6 år
Showkids 7 år
Showkids 8-9 år
Showmix 10-12 år
Feminine vibe mellan/övade 16+
Jazz avanc vuxna
Jazz övade tonår/vuxna
Hiphop mellan/övade vuxna
Commercial jazz mellan 16+
Showjazz mellan tonår
Balett forts tonår/vuxna
Hiphop forts/mellan tonår
Commercial jazz forts tonår
Jazz forts II tonår
Showjazz forts I tonår
Feminine vibe nyb/forts 16+
Hiphop nyb/forts tonår/vuxna
Streetstyles nyb/forts 10-12 år
Streetstyles forts junior
Streetboys nyb/forts 8-9 år
Jazz nyb/forts tonår
Balett mellan junior
Jazz nyb/forts 10-12 år
Hiphop nyb/forts 10-12 år
Disco nyb/forts 10-12 år
Balett nyb/forts 8-9 år
Balett nyb 10-12 år
Streetboys nyb/forts 6-7 år
Disco forts I junior
Disco mellan/övade tonår
Hiphop forts I junior
Jazz forts junior
Streetboys forts 8-9 år
Förberedande balett 6-7 år
Föreställning 2
Söndag 14 dec kl 14.00
Lärare
Helen
Yvonne/Helen
Yvonne/Helen
Yvonne
Johanna
Yvonne
Frida
Ida
Lovisa
Helen
Tina
Pablo
Johanna
Johanna
Yvonne
Johanna
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Johanna
Daniela
Johanna
Ida
Frida/Emma
Daniela
Tina
Pablo
Frida/Emma
Frida/Emma
Ida
Johanna
Pablo
Daniela
Föreställning 3
Söndag 14 dec kl 17.00
Föreställning
1 el. 2 *
1 el. 3 *
1 el. 2 el. 3 *
1 el. 2 el. 3 *
1+2+3
1+2+3
1+2+3
1+2+3
1+2+3
1+2+3
1+2+3
1+2+3
1
1+2
1+2+3
1
1
1
1
1
1+3
2
2
2
2+3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
* Väljer en av de angivna föreställningarna. Mer info fås av respektive lärare alt. kontakta
receptionen.