Utbildning - Idrottsmassör - MT Utveckling & Friskvård

Utbildning - Idrottsmassör
I idrottsmassörutbildningen läser du muskelanatomi och osteologi (läran om skelettet)
samtidigt som du lär dig att behandla med hjälp av massage. Vi lär oss framförallt tuff
idrottsmassage och andra ämnen relaterade till idrottares speciella situation. Utbildningen vänder sig till dig som idag har någon typ av engagemang inom en idrottsförening
men känner att du vill kunna göra mer. Du kommer efter genomgången utbildning att
kunna göra lättare behandlingar vid krämpor som kan uppstå i samband med idrottande.
Kursinformation
Lektionstid är : 09.00-17.00.
Idrottsmassörutbildningen är fördelad på sammanlagt 12 dagar med en intoduktionsdag och sedan 2
block á 5 dagar för att avslutas med 1 examensdag. mellan dessa träffar så tränar du hemma på både det
teoretiska och praktiska med assistans från oss.
I idrottsmassörutbildningen är det obligatoriskt med minst 40 timmars praktik utanför skolan.Vi rekommenderar alltid våra elever att ta betalt av kunderna även under praktiktiden.
Max antal deltagare är 24.
Diplom erhålles efter fullt genomgången kurs med godkänt resultat.
Förkunskaper
Utbildningen kräver inga förkunskaper.
Avgift & Anmälan
Kursavgift: 12.900 kronor inkl. moms och allt kursmaterial.
Anmälan görs genom att betala in 1.700 kronor i anmälningsavgift/person på vårt bankgirokonto: 58696378. Anmälningsavgiften betalas endast tillbaka om Ni meddelar återbud senast 8 dagar efter inbetalning. Anmälan är bindande om återbud ej meddelats minst 20 dagar innan kursstart. Hela kursavgiften
måste erläggas. Undantag är sjukdom som omöjliggör kursdeltagande. Läkarintyg måste bifogas. Resterande avgift erläggs antingen i anslutning till kursstart eller avbetalas.
Olika avbetalningsalternativ kan erbjudas.
MT Utveckling
Stallgränd 9
791 40 FALUN
Tel: 023-391 60
E-post: [email protected]
www.mtutveckling.se