4MB, pdf - eco produkter

ECO Produkter Ekliden AB
011-34 30 40
[email protected]
www.ecoprodukter.se
”Sandwichväggar”
är lätta att montera.
Det tog fyra dagar för
tre personer att bygga
Friggeboden på bilden.
Utgå från dina egna
idéer när du väljer den
modell du vill bygga.
ECO Board Sandwich
isolerar Friggeboden
ECO Board Sandwich är
en lätt väggpanel med en
R
FÖRDELA
A
G
N
Å
M
ICH HAR
W
D
N
A
S
ÄGGAR:
V
D
R
A
A
L
O
L
B
E
ECO
TION
R TRADI
E
M
D
E
TM
JÄMFÖR
LÄTT
Väger 30-60%
mindre än en
vägg av tegel
eller trä.
FIREPROOF *
mellan lager av 12 mm
tjocka ECO Board-skivor.
ENERGISPARANDE
LÄTT ATT
INSTALLERA
ENVIRONMENTAL
80% energibesparing i
jämförelse med
traditionell
tegelvägg.
Panelen kan limmas och spikas.
En 25 meter lång
vägg installeras
inom 1,5 timme.
100% asbestfri.
Inga skadliga
ämnen gör
panelen miljövänlig.
VÄRMEBESTÄNDIG
VATTENTÄT
LJUDISOLERAD
Värmeledningsförmågan
är endast
0,169W/mk.
Påverkas
inte under
regnperioder
eller av fuktig
luft.
En 90 mm
tjock vägg av
bullervolym
43 dB.
* ECO Board Original är en brandklassad skiva med testresultat från Statens Provningsanstalt (SP), Borås.
130914 Logomotivet
Klass A1,
brandsäker
i ytplåt och
brandsäker i
kärnmaterial.
polystyrenkärna ”sandwiched”