Innovativt bärverk för Träullit

Innovativt bärverk för Träullit
Bygg med naturlagarna
Innovativt bärverk
för undertak.
DONN® Rapid Fix – dolt bärverkssystem för
nedsänkt montering av undertak.
Vid behov av ett nedsänkt undertak kan Träullit monteras på
DONN Rapid Fix innovativa bärverkssystem. Systemet består av
Undertak med många egenskaper
•
Träullit är miljövänligt och återvinningsbart. Det består
endast av träull, cement och rent vatten och har många
värdefulla egenskaper.
•
Brandskydd. Typgodkänt som tändskyddande beklädnad
med ytskikt, klass 1.
bärskenor och tvärprofiler med patenterade hårdmetall-clips för
snabb och smidig installation av ett rätvinkligt upphängnings-
•
Ljudabsorption. Den luftiga strukturen gör materialet till en
bra ljudabsorbent som ger vilsam akustik.
system, anpassat för olika skivformat. Undertaket skruvas utan
förborrning i en 40 mm bred fästyta av varmgalvaniserat stål.
Fästytan är stansad och strukturerad för att ge bra fäste för
•
Fuktbeständighet. Materialet tål fukt och blöta och ruttnar
inte. Det motverkar dessutom mögeltillväxt.
skruven, och har en tydlig mittmarkering som underlättar placeringen av skivorna. Systemet kan även förses med plåtluckor
•
Målningsbart. Träullit levereras i flera olika nyanser och kan
eller fällbara sektioner för att möjliggöra kabeldragning,
även målas om vid behov.
inspektion och underhåll.
3
2
4
1
Bärskenan (1) har längden 3700 mm och är försedd med
Nr.
Beskrivning
patenterade clips som ger ifrån sig ett tydligt klickljud när skenan
1
Bärskena DXSF40XH 370 X
2
Tvärprofil DXSF40XH 120/60 X
3
Hängare Nonius eller likvärdig
4
Träullit-skiva 25 mm
monteras rätt. Skenan har även stansade slitsar på c/c 100 mm för
smidig infästning av tvärprofiler (2). Tvärprofilerna finns med 600
eller 1200 mm längd för att passa olika skivbredder.
Bärverkssystemet är utformat för snabb och smidig montering av undertaket. Träullit-skivorna behöver inte
förborras och positionering och skruvning underlättas av tydliga mittmarkeringar på de stansade fästytorna.
Takhöjden kan anpassas efter kabelstegar, ventilationsutrustning,
Med nedsänkt undertak och dold belysning skapas rena
sprinklersystem och andra installationer i byggnaden.
ytor och trivsamma effekter.
Bärverket gör det möjligt att
Systemet ger möjlighet till infällda
Plåtluckor eller helt fällbara
montera infällda spotlighter direkt
plåtluckor med måtten
sektioner underlättar kabeldragning,
i Träullit-skivorna.
600 x 600 mm alt. 600 x 1200 mm.
inspektion och underhåll.
Mått
Avstånd (mm)
A
Hängare – Normalt 1100 (Max 1200 mm) Se tabell
B
1200/600
C
Max 400
D
Max 600
E
Max 400
Systembeskrivning
Åtgångstabell
Modul (löpmeter/m2)
Nr.
Beskrivning
Artikel
600 x 1200
Antal kart.
Meter/kart.
kg/kart.
1
Bärprofil
DXSF40XH 370 X
0,83
12
44,4
24
2
Tvärprofil
DXSF40XH 120 X
1,67
34
30,6
22
2
Tvärprofil
DXSF40XH 60 X
(0,83)
34
20,4
11
3
Hängare
Tex Donn Nr 228
100
4
Vägglist
MUSF40 X
10
5
Träullit 25 mm
4
12
30
Fördelar med Rapid Fix
• Förslitsade profiler ger exakt positionering av profiler
• Standarddetaljer som enkelt löser problem på platsen
• Click-fix ger snabb och säker installation
• Stansad strukturerad yta ger snabb skruvning
• DONN twist – Demontering av profiler utan verktyg
• Galvaniserat stål ger bra resistans mot korrosion,
• Återmontering av profil efter demontering
för ytterliggare rostskydd finns Rapid Fix KB (C3)
• Rapid Fix tillbehör – Lösningar för enkla övergångar mellan
• Uformad vägglist håller fast profilerna vid skruvning
olika taksystem
38
38
41
40
40
32
Knutpunkt
Bärskena DXSF 370
Tvärskena DXSF 120/90/60
med änddetalj
med DONN DX Clip-Fix
Skruvningen underlättas genom den 40 mm breda, stansade fästytan
Vägglist MUSF 40
(standardmått endast 24 mm) samt en tydlig mittanvisning.
Belastningstabell – maxvikt per kvadratmeter undertak
Bärprofil c/c DXSF40-370 X
1200
900
600
Belastningstabell
– maxvikt per kvadratmeter
undertak
Tvärprofil
c/c DXSF40-120X
400 / 450
DXSF40-90X
1200
400
600
Bärprofil c/c DXSF40-370X
600
Tvärprofil c/c DXSF40-120X
DXSF40-60X
DXSF40-60X
Hängare c/c
Hängare c/c
/ 450
400
900
600
15 kg/m²
15 kg/m²
24 kg/m²
20 kg/m²
900
15 kg/m²
1000
12 1000
kg/m²
12 kg/m²
12 kg/m²
1100
10 1100
kg/m²
2410
kg/m²
kg/m²
10 kg/m²
1250
-
20 kg/m²
-
1250
-
-
10 kg/m²
/ 450
24 kg/m²
Observera
20 kg/m² att ovanstående viktbelastning gäller utbredd
last och inte vid punktlastning. Belastningstabellen är
24 kg/m² 24 kg/m²
framtagen enligt klass 1 (L/500) EN 13964.
10 kg/m²
20 kg/m² 20 kg/m²
Observera att ovanstående viktbelastning gäller utbredd last och inte vid punktbelastning.
Belastningstabellen är framtagen enligt Klass 1 (L/500) EN 13964. Kontakta din återförsäljare för
beräkningar vid speciella lösningar.
Stråk med fällbara plåtluckor
Fällbara plåtluckor i format:
600 x 600 mm alt 600 x 1200 mm
Standardfärg: Vit
Fällbart system med Träullit-skivor
Förslaget visar exempel på korridorlösning.
Maxmått på luckor: 600 x 2400 mm
Toleransupptagande sida
2
Fällbara Träullit-luckor
Förstyvningsprofil
S P L I T Z
I samarbete med:
Tel 08-444 38 30
Tel 0730-92 04 38
www.traullit.se
Träullit AB
Fabriksgatan 2, Box 20
570 60 Österbymo
Tel 0381-601 14