Fastetiden 2015 - S:t Eskils katolska församling

S:T ESKILS KATOLSKA FÖRSAMLING
Box 276, 701 45 Örebro
www.sankteskil.com
Tel. 019 - 611 13 60
____________________
Fastan 2015
Lördagar
Vigiliemässa kl. 18.00
Söndagar
Högmässa - kl. 11.00
Laxå - 3. söndagen i månaden kl. 15.30
Mässa vardagar:
Tisdag - onsdag - torsdag kl.18.00
Fredagar under fastetiden
Korsvägsandakt kl. 11.30
Mässan kl.12.00
Tillfälle till bikt alltid i samband med mässan!
Mässa på olika språk
Polska
1. sön i mån kl. 13.30
Kroatiska
2. sön i mån kl.13.00
Ukrainska
3. sön i mån kl. 13.00
Filippinska 3. lörd i mån kl. 11.00
Kaldeiska
4. lörd i mån kl. 16.00
Tridentinsk mässa (latin) och Benedictus bönegrupp
torsdagar: 26/2, 26/3, 9/4, 28/5.