En sikker hånd 1-2012 - Mölnlycke Health Care

September 2012
Medlemsbladet for
3
Danske Sortkrudtsskytter
34 Årgang
Redaktørens side
Så er Krudtslam nr. 3. 2012 på gaden og der har været afholdt flere sortkrudtsstævner
rundt omkring i landet. Bl.a. DM i Korsør, hvor jeg selv deltog. Og så har der været
NM afholdt på Amager. Resultaterne fra de to stævner kan ses på hovedforeningens
hjemmeside.
Jeg modtager stadig mail vedr. adresse flytning, dette skal man melde igennem sin egen
forening (formanden) som skal sende en mail til Tony Redmond på: [email protected] Der
så vil sørge for at hovedforeningen får besked om adresse ændringen.
Redaktionen ønsker alle medlemmer en god efterårs sæson på skydebanen.
mvh. Per Jacobsen
Redaktion
Redaktør: Per Jacobsen
Alle indlæg kan mailes eller sendes til:
Per Jacobsen, Holbersgade 8, 9000 Aalborg
mail: [email protected]
Medlemsindlæg og annoncer skal være redaktøren i hænde senest:
1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/11.
Artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes trykt i bladet sendes til
redaktionen. Annoncepris oplyses af formanden.
Abonnement på Krudtslam koster 80,- kr. pr. årgang = 4 numre.
Blade i løssalg kan købes hos redaktøren for 25,- kr. pr. stk.
Bladet udkommer:
1. marts - 1. maj - 1. september - 1. december
Bestyrelsen
Krudtslam
FORMAND: Søren E. Poulsen
Medlemsblad for Danske
Sortkrudtsskytter
Nordmarksvej 17 2680 Solrød
Tlf:: 20655887 - [email protected]
NÆSTFORMAND: Jens Westermann
Danske sortkrudtsskytter er Forbundet af
Danske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernes formål er: Gennem trænings­
skyd­ninger og ved deltagelse i inden- og
udenlandske arrangemenger, hvor der skydes med gamle våbentyper - at fremme interessen for disse våben, samt færdig­heden
i at betjene sådanne våben. Forbundet vil
ved selv at arrangere konkurrencer og
ved direkte informationsformidling,
medvirke til at interessen for
konkurrencer - den mi­
litære- og kulturhistoriske side af dette område vinder udbredelse
i ind- og udland.
Stavnsbjerg Allé 82 - 2730 Herlev
Tlf: 44846353 - [email protected]
KASSERER: Tony Redmond
Kirketerpvej 59 - 9541 Suldrup
Tlf: 23907540 - [email protected]
BEST. MEDLEM: Kurt Kjær
Egeskoven 178 - 2600 Glostrup
Tlf: 60402333 - [email protected]
Best.medlem: Mikael Hannibalsen
Bakkevej 6, Borre - 8850 Bjerringbro
Tlf. 40 71 25 45 - [email protected]
Best.medlem: Claus Thulin Johansen
Høvedstensvej 34, 2. th - 2650 Hvidovre
Tlf: 21725150
Suppleant Ulrik Tlf: 24 25 21 48
Besøg også
Foreningens hjemmeside
TRYK
Toptryk Grafisk ApS
Buskmosevej 4, 6300 Gråsten
www.sortkrudt.dk
KONTONR.:
Reg 9218 konto 2070465518
Forside:
Billederne er DM 2012 i Korsør. Her blev
der afholdt et meget fint arrangeret DM
2012.
Indhold
Redaktørens side
2
Redaktionelle oplysninger
3
Krudtkassen
5
Tomme patronhylstre
6
Stævnekalender
8
DM Sortkrudts stævne 2012
9
Sortkrudt eller røgsvag?
15
Europa Mesterskab i Western Skydning 18
Våbenmesse & gamle Krudtslam
19
Køb & Salg
20
Krudtkassen
Først tak for den tillid der er vist mig
ved valget som formand for Danske
Sortkrudtsskytter. Jeg håber, at jeg
kan løfte opgaven efter den store
indsats, som Kurt har ydet igennem
årene.
Efter valget blev jeg spurgt, om jeg
har et motto. Ordet motto havde jeg
ikke lige tænkt på, men to ord: ”Bevar
og forny”
Ved at bevare forstår jeg, at vi holder
alle vores skydediscipliner levende
ved at foreningerne lokalt arrangerer
skydninger og fastholder og styrker
det, vi er her for, nemlig at skyde med
den store variation af våben, som vi
har i vores ”arsenal”.
Formålet er også, at foreningerne
fastholder og gerne øger deres
medlemstal, ikke som volumensyge,
men for at sikre det økonomiske
grundlag for fortsat eksistens, hvor
omkostningerne pludseligt kan stige
brat. Hvor vigtigt det var at have et
solidt medlemsgrundlag, oplevede
Vestegnens
og
Kjøbenhavnske
Sortkrudtsskytter, da omkostningerne
til Københavns Skytte Center
steg til mere end det dobbelte.
Mer betalingen kunne deles ud
på de mange medlemmer med en
kontingentforhøjelse, som ikke
betød fald i medlemstallet snarere
tværtimod.
En anden måde at bevare, er at deltage
i DM, DM i terrænskydning og NM,
hvor arrangørerne Sjællandske og
Vestegnens Sortkrudtsskytter ikke
blev overrendt af fynske og jyske
deltagere! Næste år afholdes DM
af De Falsterske Sortkrudtsskytter
på Musse. NM afholdes af Norge i
Osheim nær Oslo. Datoerne kommer
i Stævnekalenderen, så sæt kryds i
din kalender!
Nu er fornyelse ikke noget nyt. I
mine forgængeres tid er Remington,
Winchester og patronladet revolver
klasser indført. Til DM 2012 i Korsør
havde Remington og Winchester
klasserne det højeste antal deltagere.
Til NM 2012 var Remington og
patronladet revolver klasserne også
godt repræsenteret. Terrænskydning,
som er en udfordrende måde at
anvende sortkrudtsvåben på, og
Westernskydning skal også nævnes,
hvor antallet af westernskytter
er stadig stigende også med nye
skytter.
Fornyelsen fortsætter heldigvis.
Bestyrelsen bakkede derfor fuld op om
Kjøbenhavnske Sortkrudtsskytters
forslag til repræsentantskabsmødet,
Tomme patron
våbenskab?
om nedsættelse af en arbejdsgruppe.
Denne skal udarbejde et regelsæt for
skydeklasser, der svarer til militære
våbens anvendelse, således at der kan
afholdes selvstændige konkurrencer
for militære våben. I formålet
nævnes bl.a., at det skal skaffe flere
Sortkrudtskytter, hvilket er sød musik
i vore ører.
Er der andre forslag til fornyelse, så
hører bestyrelse gerne om det. Husk,
at en ny skydedisciplin ikke tager
noget fra nogen, men øger vores
medlemsgrundlag.
Bjarke har desværre sluttet som
webmaster, og Bjarke skal også
fra denne plads have en stor tak for
indsatsen gennem årene.
Flere har udvist interesse, og tak
for det, men køen af ansøgere, som
vederlagsfrit vil være webmaster
og som vil udvikle en ny webside
har været kort. Kun Allan Olsen
fra Vestegnen stod der. Bestyrelsen
byder Allan velkommen og ser frem
til det kommende samarbejde.
Sortkrudtssagen har trukket urimeligt
langt ud, men der er intet der tyder
på at det ikke skal lykkedes. Vi sætter
vores lid til at det arbejde, der gøres i
det stille, vil bære frugt.
Søren E. Poulsen
hylstre
i
I Vestegnen har det flere gange været
et samtaleemne om tomme patron
hylstre, dvs. uden fænghætte eller med
afskudt fænghætte, skal opbevares
i våbenskab. Det står der på flere
web-sites, at de skal, men der står
intet om det i genladningstilladelser,
våbenloven eller andre officielle
publikationer.
Jeg spurgte derfor Midt- og
Vestsjællands Politi og fik dette
svar:
”Vedrørende dit spørgsmål om
hvorvidt tomme patronhylstre skal
opbevares i et godkendt våbenskab,
er svaret ja. Da det ikke umiddelbart
fremgår af opbevaringsbestemmelsen
i bkg. § 21, stk. 2, har spørgsmålet
været forelagt for Rigspolitiet, Center
for almen Jura. Derfra er det oplyst,
at patronhylstre, der skal anvendes
til genopladning, skal opbevares i
godkendt våbenskab”.
Det er altså Rigspolitiets udtalelse,
med det er jo domstolene, der i sidste
ende afgør, hvad der gælder. Jeg vil
nu ikke risikere noget og opbevarer
derfor de tomme patronhylstre i et
våbenskab.
Vi kan kun håbe på at besindige folk
får ændret dette overdrevne krav!
Søren E. Poulsen
Enfield M.1853 Musket, ARMI-Sport, kal.58, 38”pibe, blåneret løb,
colorcasehardned lås og hammer, 3 løbsbånd, messingtriggerguard,
Stemplet 1853 Enfield med krone. Valnøddeskæfte, god finish. Pris 4.980,-
Rensegrej se: www.hh7.dk
Uberti - det er dumt at betale for meget
Uberti Remington 1858 Army,
kal. 44, 8” pibe, Kr. 1.990,-
Uberti Remington 1875 Outlaw,
kal.357 eller .45 Colt, Kr. 3.540,-
Uberti Colt 1873
kal.357 eller
.45 Colt, Kr. 3.250,-
Uberti Colt 1851 Navy,
kal.36, 7 1/5” pibe, Kr. 1.990,-
Dansk fænghættemagasin
LEE Krudtvægt op til 110 grains pris 359,-
markeds bedste kvalitet pris kun 295,-
F.lli Pietta Colt 1873 SA
Blåneret med flammeanløbet ramme eller rustfri stål.
“Onepiece” greb i valnød. 4 3/4”, 5 1/2” eller 7 1/2” pibe.
Kaliber: .45 Colt.
2.495,Denne revolver har den bedste action og finish vi
længe har set. Det er ikke uden grund, at F.lli Piettas
Colt S.A. reproduktion blev kåret som den bedste af
3.200,Single Action Shooting Society (57.000 medlemmer i USA)
Undertegnede, der i mere end 40 år har samlet Colt S.A.
revolvere, mindes ikke en bedre action. Ole Høiberg.
Rustfri udgave pris 3.200,- Blåneret udgave pris 2.495,-
www.HuntersHouse.dk
H.C.Ørsteds Vej 7
1879 Frederiksberg C
Tel: 33 222 333
Stævnekalender
2012
Jysk Våben- og Militari Messe II
søndag d. 23. september
(se link på ww.sortkrudt.dk)
Antik Vaaben Messe 2012
søndag d. 11. november
(se link på www.sortkrudt.dk)
DM for sortkrudt 2012
DM 2012 i Korsør
I weekenden 8. – 10. juni, var det tid for dette års udgave DM for
sortkrudt. Det var Sjællandske Sortkrudtskytter, der var arrangører
af dette flotte og vel tilrettelagte stævne.
Fra De broderlige Danske Forladerskytters Selskab deltog vi 5
sortkrudtsskytter. Vi startede fra Aalborg fredag formiddag og
satte kursen mod Korsør. Men ned igennem Jylland blev kørslen
gennemført i et kraftigt regnvejr. Men ved ankomsten til Korsør, så
kom solen frem og vi kunne sige goddag til andre sortkrudtskytter
i et dejligt solskins vejr.
Vi blev anvist en plads lige bagved skydebanen, her kunne der
sættes telte op og campingvogne som folk ellers havde medbragt.
Området var et dejlig natur område med masser af dyreliv (særligt
frøernes kvækken kunne høres i løbet af aftenen og natten). Fredag
aften blev brugt bl.a. på at besøge lidt af byen kulinariske steder.
Men når man ikke lige er kendt
i byen, hvad gøre man så. Man
spørger sig for ved den lokale
befolkning, her blev vi mødt af
stor venlighed og hjælpsomhed.
Vi blev kørt ned til en af
byen spisesteder, af en lokal
fiskehandler i hans bil. Her fik
vi også vist nogle eksempler på
lokalt god bespisning.
stævnet
med
velkomst,
kanonsalutering og herefter var
der kontrol af våben der skulle
skydes med. Der var 3 baner
(25, 50 og 100 m) der var i gang
i dem alle 3 på engang hele
weekenden. Så der var brug
for banekommandøre, hjælpere
m.m. til at kunne få sådan en
stævne til at glide let.
Hver time var der en ny skydning
på de 3 baner og her hjalp folk
fra andre sortkrudts foreninger
til som banekommandør eller
Efter nogle gode timers
oplevelser, så skulle vi tilbage
igen til ”Campen” her blev vi
mødt af en masser dyrelyde
(aften/nat koncerten var startet).
Men vi fik da lidt søvn ledsaget
af lydene fra mosen ved
”Campen”.
Lørdagen her startede selve
hjælper. Det er en stor opgave
10
at afholde sådan et stævne. Men
bl.a. blev vi fra D.B.D.F.S.
og andre deltagere i stævnet,
spurgt om vi ville hjælpe til som
bl.a. banekommandøre m.m. Så
ledsaget af lidt hornmusik fra en
deltager ved stævnet.
Efter middagen var der tid for
et par saluter fra en lille mini
kanon, men den kunne da give
et pænt brag fra sig.
det er ikke bare på skydebanen
der skal bruges personer til at
”fremme stævnet”. Men også i
køkkenet til det kulinariske.
Det blev der ”ført bevis”
for lørdag aften. Her skulle
deltagerne smage på grillstegt
gris, som et af medlemmerne fra
Sjællandske Sortkrudtskytter
havde grillet over bålet bagved
klubhuset. Til dette kunne der
nydes hjemmelavet tilbehør så
som salat m.m.. Middagen blev
Både lørdag og søndag morgen,
var der mulighed for at kunne
købe
11
et
vel
hjemmelavet
morgenbord. Samt til middag
begge dage, var der mulighed
for at kunne købe grillet pølser
eller hjemmelavet frikadeller
med hjemmelavet kartoffelsalat
til. Det smagte bare dejligt.
i køkkenet ved dette stævne,
man kunne rigtig smage at der
var lagt sjæl og oplevelse i jeres
mad. Samt en tak til Sjællandske
Sortkrudtsskytter for et godt og
vel tilrettelagt stævne i gode
omgivelser.
Denne lille stemnings rapport,
er skrevet af en deltager i et
sortkrudts stævne, som viser
noget af det store arbejde der
bringer med sig, når man som
sortkrudts forening byder ind på
at arrangere et stævne som DM
2012 for sortkrudt.
Men
Sjællandske
Sortkrudtskytter i viste vejen
for et godt stævne, tak for det.
Per Jacobsen
De
Broderlige
Danske
Forladerskytters Selskab
Efter de mange skydninger, der
havde været afholdt lørdag og
søndag, så skulle der overrækkes
medaljer til de forskellige
personer, der havde vundet de
forskellige skyde konkurrencer
og diplom til alle der havde
deltaget.
Stor tak til de personer der var
12
Uberti Cup 2012/13
Så fik vi afsluttet Uberti Cup 2011/12. Vinderen blev udtrukket på
hovedforeningens repræsentantskabsmøde i maj måned. Resultaterne og
navnet på vinderen af hovedpræmien, det kan ses på www.sortkrudt.dk
Fik man ikke lige tid til at deltage i Uberti Cup 2011/12. Ja så starter den næste
udgave af cuppen efter sommerferien.
13
Uberti Cup 2012/13
Man kan godt begynde at
glæde sig til næste udgave af
Uberti Cup. Den starter her i
efteråret
14
Sortkrudt eller røgsvag
Ja der er en forskel på, om man skyder
med sortkrudt eller røgsvag krudt.
Men hvorfor har de så sådan et
samarbejde.
Det er samarbejdet om skydebanen
de bl.a. har. Da det er svært at finde
en skydebane, der kan godkendes
til sortkrudts skydning, så har
flere sortkrudts foreninger rettet
henvendelse til skytteforeningerne
rundt omkring i landet. Det kan også
være hos en jagtforening, de har et
samarbejde med. De forskellige Skytte
foreninger, har gerne nogle skydedage
som bl.a. sortkrudtsforeningerne så
kan gøre brug af.
Men mange steder rundt omkring
i landet, så har flere sortkrudts
foreninger et godt samarbejde med
skytteforeninger der bruger røgsvag
krudt.
15
Nogle sortkrudts foreninger har gjort
brug af nogle militære skydebaner,
men de bliver med tiden nedlagt.
Måske p.g.a. besparelser, eller højere
krav om støjbekæmpelse i form af
støjvolde, støjsluser m.m. Men med
disse krav og nogle gange klager fra
naboer, så har det ført til at militæret
vælger at nedlægge skydebanen.
Så flere sortkrudts foreninger har et
samarbejde om en eller flere fælles
skydebaner. Der er måske lavet de
forskellige ting, der skal til for at
kunne skyde med våben der larmer
”lidt mere” end de røgsvage våben.
Jeg kan fortælle om den forening
jeg er medlem af (De Broderlige
Danske Forladerskytters Selskab).
Den brugte en militær skydebane,
indtil for få år siden. Foreningen
havde nogle få skydninger i løbet
af året, men så ville militæret hæve
beløbet, for at foreningen brugte
banen. Dette beløb var af en størrelse,
set i forhold til de få medlemmer
foreningen havde dengang. Beløbet
Er skydebanen først nedlagt på papiret
og en anden skydeforening gerne vil
overtage banen. Ja så kan man ikke
bare begynde at skyde igen, før at
der er kommet en ny godkendelse af
skydebanen. Det er at betragte som
en ny ansøgning om at måtte anlægge
en skydebane, hvis en forening gerne
vil gøre videre brug af banen.
Men her kommer der så nye krav om
støjvolde m.m. Der har måske ikke
været støjvolde eller skydesluser
med matrialer der kan virke støj
begrænsende. Det kan koste flere
hundrede tusinde kroner at begynde
på sådan et projekt.
var for stort og foreningen valgte så
at sige tak for samarbejdet der havde
været. Det skal nævnes at få år efter
16
blev banen nedlagt af militæret bl.a.
af sparekrav.
Men hvad skulle man så gøre,
for uden en skydebane og en flok
sortkrudtsskytter der gerne ville
skyde.
Der var så et af medlemmerne, der
havde forbindelse til formanden for
Horsens Hammer Skytteforening
på dette tidspunkt. Foreningen har
skydebaner i Vodskov lidt nord
for Aalborg. Her blev der rettet
henvendelse til, om der var mulighed
for at kunne komme til og skyde på
deres baner. Vi fik et positiv svar,
vi var velkomne som medlemmer.
Men banen var ikke godkendt til
sortkrudts skydning, men foreningen
ville gerne sende en ansøgning til
myndighederne om en godkendelse.
Der gik 9 måneder med behandlingen
af ansøgningen, bl.a. skulle der laves
en støj undersøgelse og den kostede
8.000 kr. Den betalte sortkrudts
foreningens medlemmer og siden
har vi haft et godt samarbejde med
Vodskov Skytteforening (som den
hedder nu). Vi har en skydedag om
onsdagen i sommer halv året og så
om lørdagen hele året rundt. Om
onsdagen må vi skyde fra kl. 17.00
og 3 timer frem, om lørdagen må vi
skyde fra kl. 12 og til kl. 16.
Foreningerne
har
forskellige
arrangementer sammen, bl.a. i år
havde vi fælles standerhejsning, hvor
der var mulighed for at kunne prøve,
at skyde med bl.a. sortkrudts våben
for skytter der ikke havde prøvet det
før.
Men det er også det man hører fra
andre sortkrudts foreninger, at de
har samarbejde med en røgsvag
skytteforening om brugen af deres
skydebane.
Så når det lyder brag og lugten
af krudt, om det er sortkrudt eller
røgsvag. Ja så er det i den sidste ende,
en fælles interesse vi har. Skydning
med våben på skydebanerne rundt
omkring i landet.
Per Jacobsen
17
Europamesterskab
i westernskydning
Dabas
i
utroligt spektakulært.
Ungarn,
Af andre ”Sidematches” deltog vi
i: ”Long range” på 100 m med fri
bagladeriffel, hvor Thunder (IB
Svendsen) fik en flot tredjeplads!
Hertil 50 m med Winchester riffel.
Kort melding lige hjemkommet fra
Ungarn.
Vi var 5 skytter fra hhv. Ribe Stift,
Fynske og Vestegnen der deltog i EM
i Western d. 8.-12. august 2012.
Det var kort og god en rigtig god tur,
hvor vi have glæde af at kunne låne
en lille bus af Pistolsektionen i Dansk
Skytteunion.
Billederne taler for sig selv!
Søren E. Poulsen
Mesterskabet bestod af 12 Main
stages, dvs., skydesekvenser med
10 riffelskud, 2x5 revolverskud og
2-4 haglskud. Stagene var meget
afvekslende og flot sat op.
En sen aften var der ”Blackpowder
Night Shoot” med 3 stages, som var
18
NORDENS
og andre flere udgaver. Man kan
se her i oversigten over de numre
redaktionen har i arkivet og så kan
man sende bud efter det eller de numre
man vil have fingrene i. Det enkelte
blad koster 5 kr. samt forsendelsen
af det. Man sender sin bestilling til:
Per Jacobsen, Holbergsgade 8, 9000
Aalborg. Der skal være information
om hvad nummer man ønsker ud fra
de blade redaktionen har, samt skal
der være vedlagt frimærker (5 kr. pr.
blad) for hver blad man ønsker og der
skal være vedlagt en frankeret kuvert
med navn og adresse på modtageren.
Redaktionen sender ikke blade der
er bestilt ud på efterkrav eller anden
måde.
Årgang:Nr.:
2003 3 – 4
20041 – 2 – 3 – 4
20051 – 2 – 3
20061 – 2 – 3 – 4
20071 – 2 – 4
20081 – 2 – 3 – 4
20091 – 2 – 3 – 4
20101 – 2 – 3 – 4
20111 – 2 – 3 – 4
20121
STØRSTE
Copenhagen Arms Fair
RØDOVREHALLEN
Rødovre Parkvej 425
Søndag den
11. november
Kl. 10.00 - 16.00
Våbenmesse:
Handlende og private fremviser og sælger
europæiske, amerikanske, afrikanske, japanske,
jagt, etnografiske, militære og maritime
sabler og skydevåben. Litteratur.
Husk samlertilladelse, kan fås på politiets våbenkontorer.
Samlermesse:
”Collectors’ Items” kuriosa, antik, militaria, uniformer, ordner, mønter,
medaljer, pins og emblemer. Etnografica, orientalia, oldsager, legetøj,
foto, post mm..
Bus 6A hvert 10 minut til Rødovrehallen fra Nørreport og Hovedbanegården
Ældre udgaver af Krudtslam
Igennem de sidste 33 år, er bladet
Krudtslam udkommet omkring 133
gange og der er blevet skrevet meget
omkring emnet sortkrudt. Men måske
er man kommet til at smide et tidligere
nummer af bladet ud, eller man er
blevet medlem indenfor de sidste par
år. Man har måske hørt om en artikel
i et tidligere nummer af Krudtslam,
men har ikke bladet eller det er blevet
smidt ud. Så har du måske en chance
her for at kunne få fingrene i en ældre
udgave af Krudtslam. Redaktionen
har et mindre arkiv med ældre udgaver
af bladet, af en udgave enkelte numre
19
Køb og Salg
Sortkrudtvåben til salg
John
Adam
Kuchenreuter
(Regensburg) som er nr. 2 af et sæt
duel pistoler. Pris 18.500 kr.
Der er 2 stk. 1882 omdrejnings
Pistoler fra Dansk Rytteri mrk. krone
KT 1882 pris: 7.500 kr. & 6.500 kr.
De er meget pæne, cal. 38.
En flintpistol, muligvis er den fra
Skotland. Standen kunne være bedre.
pris ca. 6.500 kr.
20
Salg af sortkrudtsvåben
Flådens baglade - riffel 1853/66 med
bajonet snider system. Pris: 8.500 kr.
Marinens M 1867/93 8 m/m m. nyere
forskæfte ellers god stand. Pris: 4.800
kr.
Langvåben
Hawken cal.0.45 - - Ardesa
kr. 1.700
Brown Bess cal. 0.75 - - Pedersoli
kr. 3.000
Dansk Remington cal. 0. 44 - Tøjhuset kr. 4.000
Winchester 1876 cal.45-60 - - Uberti
* kr. 7.500
Winchester High Wall 1885 cal.4570 - - Uberti *
kr. 7.000
Winchester E - 94 .357 Mag - Winchester (røgsvagt) * kr. 6.500
Håndvåben
Remington Old Army 1875 cal. 0.38
- - Uberti kr. 2.500
Colt Walker cal. 0.44 - - Uberti kr. 2.500
Colt Navy 1861 cal. 0.36 - - Uberti kr. 2.000
Colt Paterson 1836 cal. 0.36 - Belgisk? kr. 1.000
Kentucky percussion cal. 0.36 - Ardesa kr. 1.000
Henvendelse: Til
Krudtslams
redaktør, der så vil formidle kontakten
videre.
Redaktionen er bekendt med navn og
adresse på personen der har indrykket
denne annonce.
Haglvåben
2 stk. side by side cal. 12 kr. 800 stk.
1 stk. side by side cal. 16
kr. 1.000
De med * mærket er på
jagttegn
21
Salg af våben - røgsvagt
Salg af våben m.m.
Side by side cal. 12
kr. 1.500
Side by side cal. 16
kr. 2.000
Schulz - Larsen cal. 22 Baneriffel
kr. 150
Som nogle måske har bemærket her
i de sidste par udgaver af Krudtslam.
Så er der måske ikke navn på person
eller sted for et besøg vedr. artikler til
bladet. Det kan også være at kontakten
til en annoncør, den skal gå igennem
redaktionen.
Desuden ladt ammo cal. 45-70
45-60 , .38 , .357 Mag , cal. 12
sortkrudt
Tomme hylstre i cal. 45-70, .38 - messing cal. 12, 16, 20
Kugletænger i cal. 75, Remington
hulbase, .38
Diesæt til 45-70, 45-60,
Krudt dispenser røgsvagt RCBS
Krudt dispenser beregnet til
sortkrudt
Dette har jeg fået et par spørgsmål på,
hvorfor dette. Svaret er, i disse tider
med ”hjemmebesøg” af uindbudte
gæster på steder der gerne er våben.
Så skal man ikke ligefrem reklamere
for, at der er våben hos de personer
der gerne vil vise og fortælle om
deres våben. Eller har våben til salg
igennem bladet. Men redaktionen ved
altid navn på den eller de personer der
er bag artiklen eller annoncen.
Henvendelse til
Tlf. 22 66 47 40
[email protected]
22
VGP Western
Reservedele til antik og replica Våben
Orig. Colt og Orig. Remington. Uberti. Pietta
replica
feks. Aftrækker, fjæder, skruesæt mm.
Hvis ikke vi har det på lager, kan vi skaffe det.
Wild West Memorabilia.
Bæltespænder f.eks. Colt, Smith & Wesson,
Gang mm.
Winchester, James
Replica stjerner fra det gamle vesten inkl. Sheriff, US Marshal,
Texas Rangers mm.
Gammeldags lommeur og medaljoner til kæder ( watch fob )
Håndlavedet læder f.eks. nøgleringe f.eks. Colt, Winchester.
Bøger f.eks. Packing Iron, Cowboys. Metalskilte f.eks. $5000
Reward Sundance Kid
Whiskey Decanter. F.eks Billy the Kid, Kit Carsen, Doc Holiday
Conchoes. Poker Chips og mm.
www.vgpwestern.dk og www.
vgpwestern.com
Mob: 2390 7540
E-Mail [email protected]
23
B - Post
ID nr. 47709
Broderet stofmærke
ca. Ø 85 mm
Klistermærke
ca. Ø 90 mm
Kr.
40
Kr.
12
Emaljemærke
Brochenål Ø 28 mm
Knaphuls Ø 19 mm
Kr.
50
20
Klistermærke til krudtskabet
15x21 cm ell. 21x30 cm.
Kr.
50
Kr.
75
Mærkerne kan bestilles hos:
Tony Redmond - [email protected]
Afs.: Anthony Redmond, Kirketerpvej 59, 9541 Suldrup
Kr.
B