Gildenyt maj 2014 - Sct. Georgs Gildet i Hadsten

Godthåb kirkeblad
Nr. 1
·
Januar/februar/marts/april 2013
Forår 2013
·
66. årg.
Nyt fra formanden..
Foto: Inge Frandsen
Siden august 2012 har
kirken været oplyst
om aftenen på sydsiden.
Valgår 2012
- fornyelse af menighedsråd
I Godthåb menighedsråd er der i
forbindelse med valget sket en del
udskiftning, idet 4 medlemmer har
valgt ikke at genopstille. Det er
medlemmer med lige fra ½ til 39 års
erfaring, der denne gang er blevet
udskiftet i rådet. Herfra skal der lyde
en tak for indsatsen for såvel få som
mange år. Særlig markant bliver dog
nok alligevel at skulle tage afsked
med vor mangeårige kasserer, idet
denne funktion fremover vil blive
opdelt i 2 funktioner. Der bliver nemlig en fælles regnskabsfører for flere
menighedsråd i provstiet. Herudover
skal der i rådet være en ”valgt
kasserer”, altså én der fremlægger
regnskaber og budgetopfølgninger
mv. i rådet, men som ikke selv laver
REDAKTIONEN:
Kirkebladet udgives 3 gange
om året af menighedsrådet
i Godthåb Sogn.
Foto:
Inge Frandsen
2
I redaktionen: Sognepræst Inge Frandsen
(ansv. red.)
Henrik Lundgaard Nielsen
(formand)
Sidste frist for
indlevering af
stof til næste
blad er den
15. marts
2013
til et af
redaktionens
medlemmer!
regnskabet - sådan kort fortalt. Vores
afgående kasserer Ejnar Thomsen
har således bestredet posten i samtlige 39 år, i hvilken periode Godthåb
Kirke og sogn har gennemgået en
stor udvikling. Fra at være et annexsogn til at være selvstændig sogn
med egen præst. Istandsættelse af
kirke og kirkegård, opførelse af graverbygning, opførelse af præstebolig
og af sognegård. Videreudvikling
af kirkegård til at kunne opfylde de
nuværende krav med plads til afsnit
for urnegravpladser. Ejnar har været
med i det hele og har præget udviklingen, og har her været med til at
sikre, at der ikke blev udført noget,
før man kunne få kvalitet. Udover
Ejnar Thomsen, har Ellen Pedersen,
Doris Knudsen og Klavs Kamp valgt
ikke at genopstille.
Det skal nævnes, at de hver især har
ydet en indsats til gavn for kirkens liv
og vækst i sognet, hvorfor vi skylder
alle en tak for den indsats, som den
enkelte fik lejlighed til at yde.
Som nye i rådet har vi så fået
Elin Jørgensen, Susanne Taudal
Andersen, Charlotte Mangaard og
Kirsten Dalby-Jakobsen. Et nyt
arbejdshold er sat for de næste 4 år.
Velkommen til jer - vi ser frem til at
møde jer i ”arbejdstøjet”.
Vi er i den heldige situation, at der
en utrolig god spredning af alder i
det nye menighedsråd, idet vi spænder fra 21 til 66 år. Så kan vi da vist
ikke blive bedre repræsenteret i de
forskellige aldersklasser!
En præsentation og fordeling af
opgaver vil være at finde inde i
bladet.
Henrik Lundgaard Nielsen
Forårskoncert
i Godthåb Kirke
Mandag den 25. marts 2013 kl.19.30
ved Svenstrupkoret
Efter koncerten er der kaffe i sognegården. Alle er velkommen.
Entreen er gratis, dog koster kaffen 20 kr.
Auschwitz-dag den 27. januar er Danmarks mindeog mærkedag for ofre for Holocaust og andre folkedrab.
Hvorfor navnet Auschwitz-dag?
Den 27. januar 1945 befriede sovjetiske tropper udryddelseslejren
Auschwitz, der i perioden 1941-45 var åsted for mishandling og drab på
mere end én million mennesker. Den brutale historie har gjort Auschwitz til
et centralt symbol på de lidelser, som totalitære regimer gennem tiden har
udsat mennesker for - og det er på den baggrund at Danmark markerer
den 27. januar under navnet Auschwitz-dag.
(Fra hjemmesiden for Dansk Institut for Internationale Studier)
Mandag, den 28. januar, kl. 19.00
i sognegården vises den engelske film fra 2008
”Gud under anklage”
En gruppe fanger i Auschwitz beslutter sig for
at sætte Gud under anklage. De fører en proces, der har til formål at dømme Gud for at
have brudt sin pagt med jøderne. Fangernes
store spørgsmål er, hvorfor Gud tillader nazisterne at begå folkedrab.
Skuespillerne yder en kraftpræstation af de
sjældne og stykket er særdeles velskrevet.
Godthåb kirke sørger for biografmenu under
filmen. Alle er velkomne.
3
Godthåb Kirkes nye menighedsråd 2012
De nye menighedsrådsmedlemmer skriver
følgende om sig selv:
Susanne Taudal Andersen:
Jeg er nyt medlem i Godthåb
Menighedsråd og hedder Susanne
Taudal Andersen. Mine to børn på
15 og 10 år er født og opvokset her
i byen, hvor vi har boet siden 1997.
I mange år har jeg arbejdet med
mennesker, de seneste som lærer og
i fritiden har jeg taget aktiv del i bl.a.
FDF Godthåb. Ellers bruger jeg min
tid på min familie, hus og have, lidt
håndarbejde og af og til lidt rejser.
Jeg ser meget frem til arbejdet og
samarbejdet i menighedsrådet.
Charlotte Mangaard:
Charlotte Mangaard 41 år og mor
til to friske drenge på henholdsvis 9
og 12 år.
Jeg er netop ved at færdiggøre min
Øverst fra højre: Ritha Petersen, Susanne Taudal Andersen, Charlotte Mangaard, Elin Jørgensen.
Nederst fra højre: Kirsten Dalby-Jakobsen, Henrik Lundgaard Nielsen.
4
uddannelse som tale - hørepædagog. Udover studie er jeg optaget af
diverse fritidsinteresser, samt flittig
bruger af naturen.
Jeg er kendt som et nysgerrigt og
innovativt gemyt, der dels værner
om de gamle dyder og traditioner,
men også tænker på fremtiden og
forandringer.
Jeg ser det som en balance at bibeholde stolte traditioner, samt at følge
med tiden.
Elin Jørgensen:
Jeg flyttede til byen i 1975, hvor vi
startede på Snebærvej. Senere byggede vi huset på Ridemandsmøllevej,
hvor jeg bor nu. Jeg er pensioneret
sygehjælper. Jeg har været 37 år
på Aalborg Sygehus samt været i
andre job de sidste 3½ år inden jeg
gik på pension. Nu har jeg overskud
og vil gerne gøre et stykke arbejde.
Jeg har jo alligevel min faste bænk
i kirken, næsten hver søndag. Jeg
vil gøre mit bedste for at udfylde
de poster i rådet, som jeg har fået
tildelt.
Kirsten Dalby-Jakobsen:
Jeg er en frisk pige på de 21 år, som
elsker nye udfordringer, og som ikke
er bange for at tage fat.
Jeg læser hf på VUC, danser på
højt plan og bruger desuden tid på
min hest, skønne naturoplevelser,
historisk formidling på div. middelaldermarkeder (mest via fægtning
og improvisationsteater) og nu også
menighedsrådet - hvilket jeg glæder
mig meget til at komme godt i gang
med og til at bruge tid på.
Store Bededag, den 26. april 2013
Følgende ventes konfirmeret:
Lyngbjerggårdskolen,
kl. 9.00
Benjamin Bailey
Sandra Søgaard Bertelsen
Mike Johan Clausen
Amalie Færk
Olivia Astrup Becker Hallund
Maja-Celine Claire Mazurek
Jensen
Sofie Rysholt Jensen
Emma Sehested Lange
Sofie Hedelund Lindsten
Frederik Hvistendahl Nielsen
Malthe Hald Ohlsen
Rasmus Bod Olesen
Line Eskerod Pedersen
Amanda Winther Rasmussen
Anna Houmøller Rasmussen
Katrine Mosegaard Sørensen
Liv Askær Sørensen
Martin Per Tolbod
Højvangskolen,
kl. 11.00
Niclas Flindt Bjerg
Fredrik Kløve Bælum
Mikkel Sandager Christensen
Laura Grønborg Eskildsen
Louise Grønborg Eskildsen
Jonathan Wisborg Fog
Oliver Thrysøe Kristensen
Jeppe Laier
Emma Marie Lauridsen
Kristian Boel Nielsen
Agata Janina Wronecka
Matthias Jonathan Wyatt
Niels Bagger Christensen
Rikke Holm Christensen
Anna Katrine Knarreborg
Casper Bruun Svankjær
Natascha Vanessa Mølbach Visse
Trine Westh
5
Om min praktik
Som måske nogle af jer ved, var jeg i uge 41 i praktik hos
Godthåb Kirke. Det var yderst spændende, og jeg kom i
nogle situationer, jeg ikke havde prøvet at være i før. Jeg
har mødt mange rare mennesker, og jeg vil gerne takke
alle, som har budt mig velkommen i den uge. Det har været
mindeværdigt, og jeg er slet ikke færdig med at tilbringe
tid i kirken. Min praktik har hjulpet mig meget og har gjort
mig mere sikker i mine ideer om fremtiden. Godthåb Kirke
er et fantastisk sted, og jeg er glad for at have fået lov til at
opleve mere af den.
Sørine Amanda Nielsen,
9’ende klasse, Højvangskolen
Sørine var bl.a. med
på husbesøg...
... og med at danse
sammen med
konfirmanderne
6
Kirkegården efteråret 2012
I oktober blev kirkegårdshækkene i afdeling
B fjernet, fordi de for manges vedkommende var gået ud, mens andre hække
havde bredt sig ind over gravstederne, så
de var vanskelige at holde i pæn orden.
Nye små spirer er sat og gravstederne vil
med tiden blive pænt afgrænsede som før.
Omlægningsarbejdet var budgetteret til
222.000 kr.
7
FDF
GODTHÅB
MØDETIDSPUNKTER:
Puslinge, Tumlinge,
Pilte, og Væbnere
(Børnehaveklasse til 5. klasse)
Torsdag kl.: 18:30 - 20:00
Ledere:
Kent Laustsen: 98 12 89 39
Gerda K. Christiansen: 98 38 06 58
Torben Ziegler: 20 32 95 20
Seniorvæbnere og Seniorer
(6. klasse og op)
Torsdag kl.: 20:00 - 21:30
Ledere:
Kent Laustsen: 98 12 89 39
Bestyrelsesformand:
Anita Ziegler: 98 38 29 16
Aktivite
FRIVILLIGT DRENGE- &
PIGEFORBUND
Tekstet gudstjeneste:
Kredsleder:
Kent Laustsen
Vesterbro 95, 2. tv., 9000 Aalborg
Tlf. 98 12 89 39 / 30 18 96 23
E-mail: [email protected]
Kasser:
Benny Laustsen, Pumpestræde 11
Tlf. 98 38 10 88
E-mail: [email protected]
Kanoudlejning:
Carsten Madsen,
Volstrupvej 13, tlf. 98 38 90 95
Hytteudlejning Stordalsmølle:
Tlf. 98 12 89 39 / 30 18 96 23
E-mail: [email protected]
Salg af FDF artikler/udstyr m.m.:
Lilli P. Madsen
Volstrupvej 13, tlf. 98 38 90 95
Søndag, den 20. januar, kl. 11.00
Salmer, læsninger samt prædiken er tekstet. En god hjælp for hørehæmmede og
en guide gennem ritualet.
Menighedsrådsmøde
Tirsdag, den 22. januar, kl. 19.00
I sognegården.
Filmaften
Mandag, den 28. januar 2013,
kl. 19.00 i sognegården
”Gud under anklage”.
Engelsk film, med bl.a. Stellan Skarsgård
Aftengudstjenester med
efterflg. spisning i
sognegården
Torsdag, den 7. februar, kl. 17.30
Torsdag, den 14. marts, kl. 17.30
Aftengudstjeneste
Torsdag, den 21. februar, kl. 17.30
Forårskoncert
Besøg vores
hjemmeside:
www.fdf.dk/godthaab
8
Mandag, den 25. marts,
kl. 19.30 i Godthåb kirke.
Svenstrupkoret under ledelse af
Line Påske
tetskalender
Babysalmesang
Torsdage i kirken, kl. 10.30
Første gang er torsdag, den 10. januar
2013
Sang for de mindste
Torsdag, den 17. jan.
Torsdag, den 14. feb.
Torsdag, den 21. marts
Mandag, den 15. april
Alle gange kl. 10.00
i kirken.
Foreninger i Godthåb
Godthåb FDF. Kredsleder: Kent
Laustsen: tlf 2251 9878, 9812 8939
Borgerforeningen: Formand: Claus Buus
Tlf: 40710068, [email protected]>
KFUM/K: Kontakt: Carsten Madsen,
tlf. 4047 7352
Godthåb Hammerværk:
Bestyrelsesformand: Poul Schjelder,
tlf. 9838 1226
Godthåb Kvindenetværk.
Kontakt: Eva Dalby-Jakobsen:
9838 0123, [email protected]
eller Inge Frandsen: 9838 9092, [email protected]
Godthåb Samråd: Formand
Poul Tradsborg: 98 38 90 56,
ptradsborg@gmail.
Godthåb Trim: Formand
Lena Højlund Larsen, tlf. 9838 2938,
[email protected]
Kumpan - En ”brødkammerat”
”Kumpan” er blevet et negativt ladet
ord, men det var det ikke oprindeligt.
Ordet kommer af latin: ”Cum panis”
og betyder ”med brød”, eller ”den med
hvilken man deler sit brød”.
Formålet med et måltid er klart, man
skal indtage næringsmidler, så man kan
klare dagen og holde sig sund. Mange
indtager måltider stående, i forbifarten
eller siddende - i en bil, fordi måltidet
måske både er dårligt tilberedt, er såkaldt
”fast food”, eller fordi man har så travlt,
at man ikke sætter tid af til at spise.
Mad er endvidere blevet så billigt, at
man i vores del af verden tager det for
givet. ”Det daglige brød” giver både
anledning til frustrationer, fordi vi ikke
synes vi har ordentlig tid til at spise, og
fordi de fleste skal ud at skaffe maden
i en lang kø i butikker efter arbejdstid
med et grædende barn i indkøbsvognen
og et andet barn, der tigger om slik og
dimser.
Sker det endelig at vi spiser sammen
med folk, vi ikke bor sammen med,
skal det være aftalt i god tid i forvejen,
for ellers er det ikke mad nok til en
ekstra gæst eller to, der måtte komme
forbi. Vi er blevet fattigere i vores del af
verden, på tid, på mad, og på ”det virkelige liv”, hvor der ikke sker ret meget
andet end det, vi har planlagt i forvejen.
Alt var ikke bedre i gamle dage, men
noget havde de gamle da forstået, og
det var at man ved måltidet knytter
bånd til hinanden. Deraf navnet kumpan. Kompagnon er afledt heraf.
I kristen forstand spiser vi ikke bare
sammen med Vorherre, nej, vi spiser
ham såmænd også. Vi spiser Jesu
Kristi legeme og drikker hans blod. Den
omstændighed har været en kilde til
undren, og det har også været med til
at skille kirken i forståelsen af nadveren.
Hvis man skal prøve at skyde genvej
gennem den fine troslære om nadveren, så er nadveren i bund og grund et
fællesskabsstiftende måltid, både med
Gud og med hinanden, side ved side.
Man kan måske godt undre sig over, at
altergangen altid skal være forbundet
med så megen alvor og andægtighed.
(De unge mennesker får også tit lyst til
at bryde ud i en forløsende latter).
Selv om man ikke skal se bort fra, at
indstiftelsen af nadveren, skærtorsdag,
havde en grum forudsætning, - Jesus
var på vej hen til sin dødsdom -, så var
indstiftelsen også begyndelsen på en ny
æra i verdenshistorien.
Godthåb kirke indbyder til spisning efter
aftengudstjenesterne torsdag, den 7.
februar og den 14. marts.
Vi spiser sammen i sognegården, og
maden er gratis.
Tilmelding til Inge Frandsen på telefon
98 38 90 92 eller mail: [email protected]
senest tirsdagen forinden.
9
For et træ er der håb, hvis det fældes,
kan det skyde op igen; det holder ikke
op med at sætte friske skud.
Selv om rødderne i jorden er gamle,
og stubben dør i mulden, gror det igen,
så snart det mærker vand, og sætter
grene som et nyplantet træ.
Jobs Bog, 14, 7-9
Foto: Inge Frandsen
10
”Det er kun de
gamle, der går
i kirke” ….
Det er stadig en udtalelse, man
kan høre fra tid til anden. Måske
er det sandt mange steder, men
ikke i Godthåb.
ventet at det var sådan noget, vi
mødte op til”! Nej, man kan aldrig
helt vide, hvilke forventninger,
man skal indfri.
Da jeg sidste år havde studieorlov, var emneområdet ”Menighedsvækst”. Jeg var interesseret
i at finde ud af, hvad man gjorde
andre steder for at opbygge en
stabil menighed. Det viste sig, at
mange af de måder, hvorpå man
opbyggede menigheder, havde jeg
allerede selv afprøvet nogle år
tidligere.
Nu da de gamle, men ærlige og
trofaste kirkegængere er borte fra
sognet, så betyder det, at vi som
kirke ikke på forhånd kan regne
med opbakning. Erfaringer fra
andre sogne siger, at man skal
engagere folk til at være deltagere på forskellige planer. Det
kan være at synge i kor, levere
bagværk og kaffe, være oplæsere
til gudstjenesten eller vise gæster
rundt i kirken, - i det hele taget
være med til at få folk til at føle,
at det er deres kirke. Her skulle
gudstjenesten også gerne være
midtpunkt for samværet. Det vigtige er her, at man ikke slider de
samme få mennesker op.
Dengang i Godthåb kirke for ikke
så mange år siden (omkr. 2002
og frem), var der en nogenlunde
stabil kernemenighed bestående
af ældre kirkegængere. De støttede op omkring de fleste arrangementer, også dem, de syntes var
noget mærkelige. Jeg husker, at
vi en vinteraften havde arrangeret et skyggeteater i sognegården.
Historien, der skulle fortælles,
var (selvfølgelig) H. C. Andersens
”Skyggen” og selv om det kun var
den ene af de store lyskanoner,
der virkede, syntes vi selv at det
gik nogenlunde.
Efter forestillingen sagde en af
damerne: ”Vi havde godt ikke
"Hør den lille stær..."
Sang for
de mindste
Vi synger salmer, børnesange,
ryster og rasler, danser og mimer
samt hører historier fra bibelen.
For børn mellem 6 måneder til
omkring 3 års alderen.
Torsdag,
Torsdag,
Torsdag,
Mandag,
den
den
den
den
17.
14.
21.
15.
jan.
feb.
marts
april
Alle gange
kl. 10.00
i kirken.
Undertegnede er langt fra løbet tør
for ideer, men hvis de skal iværksættes, mener jeg, vi skal gøre
det...... sammen!
Venlig hilsen
Inge Frandsen
En stæreunge i
præstegårdshaven 2012
11
Kirkebil
Menighedsrådet tilbyder kirkebil. Målgruppen er sognets pensionister, der er gangbesværede.
Kørslen udføres af Aalborg
Taxa, der kontaktes på telefon
98 10 10 10. Her retter man
henvendelse til i god tid forinden
og bestiller både frem- og tilbagetransport samtidig.
Man skal huske at oplyse, at der
er tale om kirkebil til Godthåb
Kirke, som menighedsrådet betaler.
Ordningen er også indført i
nogle af nabosognene, så det
er selvfølgelig vigtigt at oplyse
til hvilken kirke, det drejer sig
om. Dels af hensyn til at betale
regningen, men især for at man
kommer til den
kirke man
ønsker!
"Når katten er ude, spiller musene på bordet", er der et
gammelt ordsprog der lyder.
Vi kunne sige: Når organisten har fri, så dukker der spillemænd op.
Godthåb Menighedsråd
Spillemandskredsen
og spillekvinderne
fra Møllekvadrillen
spillede til salmesangen, søndag, den
12. august 2012.
Mette Duedahl Pedersen
og Lars-Peder Nyrup
Bøgh kom forbi søndag,
den 28. oktober 2012.
12
Menighedsrådsmøde:
Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19.00
Mødet er i sognegården
Babysalmesang
fortsætter
Nu hver torsdag, kl. 10.30
(På torsdage med Sang for de mindste,
begynder babysalmesang først kl. 10.45)
Nye babyer er velkomne!
13
Adresser - Godthåb Sogn
Menighedsrådet:
HjeMMESIDE:
Henrik Lundgaard Nielsen
(formand)
Snebærvej 23, Godthåb
9230 Svenstrup J.
Tlf.: 98 38 33 75
e-mail: [email protected]
Kirkens hjemmeside kan
findes på: http.//
www.godthaab.folkekirken.dk
Ritha Petersen
(næstformand, kontaktpers.)
Snebærvej 17, Godthåb
9230 Svenstrup J.
Tlf.: 29 46 90 62
RINGER & GRAVER:
Tove Vendelbo
Mulig træffetid:
Tirsdag-fredag mellem kl.
12.00-12.30 på tlf.
98 38 47 10 / 29 60 57 10
e-mail: [email protected]
Charlotte Mangaard
(valgt kasserer)
Solskrænten 6, Godthåb
9230 Svenstrup J.
Tlf.: 25 30 29 35
ORGANIST:
Kirsten Dalby-Jakobsen
(kirkeværge)
Tostrupvej 15, Godthåb
9230 Svenstrup
Tlf. 42 23 95 55
KIRKESANGER:
Susanne Taudal Andersen
(sekretær)
Lille Volstrupvej 16, Godthåb
9230 Svenstrup
Tlf.: 24 25 19 66
Elin Jørgensen
Ridemandsmøllevej 28,
Godthåb, 9230 Svenstrup
Tlf. 25 32 32 32
(formand for Kirke- og
kirkegårdsudvalget samt
valgbestyrelsen)
Ann Grønhøj
(gravermedhjælper)
Restrup Kærvej 84
9240 Nibe. Tlf.: 98 34 16 06
(personalerepræsentant)
Ulla Kjærsgaard
Tostrupvej 74, Godthåb,
9230 Svenstrup. Tlf.: 25 10 41 06
Mail: [email protected]
Jens Jagd
Steen Blichersgade 9 1.
9000 Aalborg. Tlf. 29 25 31 23
Mail: [email protected]
SOGNEPRÆST:
Inge Frandsen
(kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed)
Sportvænget 7, Godthåb
9230 Svenstrup
Telefon: 98 38 90 92
E-mail: [email protected]
Leje af sognegård:
Sognegården kan lejes til
sammenkomst efter begravelse/bisættelse i Godthåb Kirke
for kr. 900.Kontakt Graverkontoret,
tlf. 9838 4710 / 2960 5710
Træffetid mell. kl. 12-12.30.
Gudstjenester
6. januar Søndag kl. 11.00 Inge Frandsen
13. januar Søndag - Ingen gudstjeneste
20. januar Søndag kl. 11.00 Inge Frandsen. Tekstet
27. januar Søndag kl. 11.00 Inge Frandsen
3. februar Søndag kl. 11.00 Inge Frandsen
7. februar Torsdag kl. 17.30 Aftentjeneste
10. februar Søndag kl. 11.00 Inge Frandsen
17. februar Søndag kl. 11.00
Inge Frandsen
21. februar Torsdag kl. 17.30 Aftentjeneste
24. februar Søndag - Ingen gudstjeneste
3. marts Søndag kl. 11.00 Inge Frandsen
10. marts Søndag kl. 11.00 Inge Frandsen
14. marts Torsdag kl. 17.30 Aftentjeneste
17. marts Søndag - Ingen gudstjeneste
24. marts Palmesøndag kl. 11.00 Inge Frandsen
28. marts Skærtorsdag kl. 11.00 29. marts Langfredag kl. 11.00
31. marts Påskedag kl. 11.00
1. april 2. påskedag kl. 11.00
7. april Søndag - Ingen gudstjeneste
14. april Søndag kl. 11.00 Inge Frandsen
21. april Søndag kl. 11.00 Inge Frandsen
26. april Fredag kl. 9 & kl. 11 Konfirmation
28. april Søndag - Ingen gudstjeneste
5. maj Søndag kl. 11.00 Inge Frandsen