Opsætning af kalendersynkronisering på iPhone. For at kunne

STRENOMETER
•
INFORMATION
FUGTMÅLERE
Materialefugt
CAISSON VI-D1 / VI-D3
Tekniske data
er en serie pålidelige, ikkedestruktive instrumenter til fugtmåling i f.eks. beton, tømmer,
sten, plastik, træfiberplader, fiberglas og
keramik. Det batteridrevne instrument kan
måle ind til en dybde på 3 cm, og resultatet
aflæses direkte på det digitale display.
VI-D1/D3
Model VI-D1 anbefales især til fugtmåling i
betongulve, da man ikke behøver at udtage
prøver. Indikatoren vil vise, om det er nødvendigt at teste yderligere, f.eks. med en karbidmåler. Instrumentet er således velegnet til
kontrol af fugtniveauet i mure, gulve, under
gulve og under vægbelægninger i forbindelse
med ejendomsvurdering.
Model VI-D3 har lys i displayet, en anden
følerplacering, forudindstillet advarselslys og
kan gemme de sidste målinger. Den er særligt egnet til anvendelse i forbindelse med
reparation af skibe og biler – bl.a. glasfiber.
De andre modeller er ideelle til f.eks. kontrol
af fugt i træ, før det males samt til vurdering
af relativ fugt (osmose) i fiberglas.
Størrelse (LxBxH):
150 x 80 x 30 mm.
Strømforsyning:
9V batteri 6F22 el.lign.
Målemetode:
Kapacitet, højfrekvensområde.
Modellernes særlige egenskaber:
VI-D1:
Følerområde i bunden.
Specielt beregnet til beton.
VI-D3:
Føler i toppen.
Lys i øverste del af displayet.
Forsinkelse på slukning: ca. 8 sek.
Gemmer sidste måling.
VI-D5:
Yderligere overfladetemperatur.
VI-D6:
Særligt velegnet til træ, men kan
omregne til beton.
Omregner fugtniveauet til procenter.
Omskiftelig mellem materialer.
STRENOMETER ApS • KONGEVEJEN 213, DK-2830 VIRUM
 45 95 07 00 • FAX: 45 95 07 07 • E-MAIL: [email protected] • www.strenometer.dk
FUGTMÅLING - MATERIALEFUGT
CAISSON PM-10 WOODCHECK
er en praktisk, kompakt elektronisk fugtmåler
til træ. Målingen foregår med integrerede
elektrodenåle og vises på et display med 12
LED'er.
Tramex Plus har tre skalaindstillinger: Skala 1
til træ, skala 2 til tagpap og skala 3 til
mørtel og mursten.
Der findes en speciel Tramex til måling på
beton.
Måleskalaen til træ går fra 11 % til 28 % fugt.
Fordele ved PM-10 WoodCheck er bl.a.:
• Det kompakte design – er mindre end en
pakke cigaretter.
• Automatisk kalibrering.
• Lille strømforbrug (3 volt lithiumbatteri).
• Letudskiftelige elektrodenåle.
• Automatisk slukning.
• Meget brugervenlig.
Tekniske data
TRAMEX PLUS
er en ikkedestruktiv fugtdetektor, der via elektriske lavfrekvenssignaler påviser fugt i bl.a.
træ, tagbeklædning, tørmur, puds og mursten
gennem maling, lak, tapet, tegl eller tagbeklædningsfilt.
Tramex Plus påviser fugt under overfladen
ved at måle modstanden mellem to lavfrekvenssignaler, der udsendes fra de konduktive gummipuder bag på instrumentet.
Eftersom modstanden øges seks gange ved
tilstedeværelsen af fugt, opnås et klart og
præcist signal. Elektrodepuderne kører let
hen over overfladen og identificerer straks
fugten, uden at man skraber eller borer i
overfladen. Man vælger ganske enkelt den
egnede skala, holder instrumentet mod overfladen og aflæser direkte fra displayet.
Side 2/3
Målemetode:
Ikkedestruktivt signal
(impedans).
Målefrekvens:
5 – 25 kHz afhængigt af
området.
Måledybde:
Op til 30 mm.
Elektroder:
Konduktivt gummi.
Batteri:
9V PP3 eller tilsvarende.
Størrelse:
150 x 80 x 30 mm.
Vægt:
260 g inkl. batteri.
FUGTMÅLER COMPACT “B”
er en elektronisk bygningsfugtindikator med
patenteret teknik baseret på dielektricitetskonstant-/højfrekvensmetoden.
Indikatoren har digital LCD-udlæsning og
universalt anvendelig kugleføler til ikkedestruktiv lokalisering af fugtkoncentrationen i
alle typer byggematerialer samt til vurdering
af fugtfordeling i vægge, gulve og lofter.
22-11-2011
FUGTMÅLING - MATERIALEFUGT
Måleområde:
0 – 100 cifre.
FØLERE
Størrelse:
200 x 35 x 35 mm.
Vægt:
190 g.
Der findes et stort udvalg af følere til forskellige specialopgaver, bl.a.:
Strømforsyning:
9 V batteri eller genopladeligt batteri.
FUGTMÅLER UNI 1 & UNI 2
er en elektronisk fugtindikator med digital
LCD-udlæsning, der bruges med forskellige
elektroder og en ekstra måleanordning til
måling af bygningsfugt ved ledningsevnemetoden.
Aktiv elektrode B 50
har integreret målekredsløb og er designet til
ikkedestruktiv lokalisering af fugtkoncentrationen i byggematerialer og fugtfordelingen i
vægge, lofter og gulve. Elektroden bruger en
patenteret metode til at danne et højfrekvensfelt med en indtrængningsdybde på
op til 120 mm afhængigt af materialets
tæthed.
Måleområde:
0 til 199 cifre skanningsområde (klassifikation
iht. tabel).
0,3 til 8,5 % af tørvægt, konvertering af
aflæsning ved hjælp af en tabel.
0,3 til 6,5 % fugtindhold, konvertering af
aflæsning ved hjælp af en tabel.
Fugtmålere model 7400 UNI 1 & UNI 2
Størrelse:
140 x 90 x 42 mm.
Vægt:
230 g.
Strømforsyning:
9V IEC 6F22 eller genopladeligt batteri.
Dybdeelektroder M21-100/250
Anvendes sammen med kontaktpasta til
dybdemåling på alle typer faste byggematerialer. Elektroderne fås i hhv. 100 mm´s
og 250 mm´s længde.
Med forbehold af fejl og tekniske ændringer.
22-11-2011
Side 3/3