tästä - Lahden Golf

Lahden Golf Oy
Syyskokous 27.11.2013 – Esityslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen
•
Puheenjohtaja
•
Sihteeri
•
Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Osakeantivaltuutus 2014
•
Päätetään 31.12.2014 saakka voimassa olevasta osakeantivaltuutuksesta hallitukselle
koskien enintään 100 II-lajin C-sarjan osaketta. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden
toteuttaa anti suunnattuna.
Yhtiöjärjestyksen 17 §:n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat
•
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014
•
Hoitovastikkeet 2014
•
Hallituksen koko ja valinta
•
Tilintarkastajien valinta
Kokouksen päättäminen
Lahden Golf 3.0 – projektin tilannekatsaus
•
Vuonna 2012 päätetty rahoitusvastike
26.11.2013
Lahden Golf Oy
1
4. Osakeantivaltuutus 2014
• Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta osakeannista seuraavin ehdoin:
– Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien II-osakelajin C-sarjan
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että
annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 100 kappaletta
ja merkintähinta 2.000 euroa.
• Vuonna 2013 merkittiin 56 II-osakelajin C-sarjan osaketta.
• Vuonna 2013 merkintähinta oli 1.500 euroa.
– Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista
osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
– Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista
mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää maksutavasta ja
merkitsemisestä yhtiön taseeseen.
– Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2014 saakka.
• Yhtiöjärjestys: 8§ Yhtiövastike
– II-lajin C-sarjan osakkeista ei kuitenkaan ole suoritettava ’vuonna 2012
päätettyä rahoitusvastiketta’ ja näistä osakkeista, osakkeen tultua merkityksi
kaupparekisteriin, velvollisuus maksaa hoitovastiketta alkaa aikaisintaan kun
osakas ottaa pelioikeuden käyttöön ja viimeistään 1.1.2015 lukien.
26.11.2013
Lahden Golf Oy
LG Oy: Toimintasuunnitelma 2014
KENTÄN LAATU
•
PALVELUT
•
Kentänhoidon keskeisimmät osaalueet kaudella 2014:
–
•
•
•
Painopiste on vanhan kentän Mestarikenttään kuuluvissa väylissä
(12,13,14,15,4,5,6,7,9).
– Kenttäkonsultit ovat apuna
ongelmakohtien selvittämisessä ja
peruskorjauksen suunnittelussa.
– Kosteusongelmien torjunta: hiekoitus,
holkitus, salaojitus, tarvittavat lisäkylvöt,
rikkakasvien torjunta.
Pelattavuuden ja turvallisuuden parantaminen
puiden kaadoilla (väylä 18).
Viheriöiden reuna-alueiden kunnostus.
Kentän "viimeistelytöihin" panostaminen:
•
•
Karheikot, bunkkerit, viheriöiden ympäristöt ja
lyöntipaikat.
Lisätään parkkipaikkoja.
•
Uuden Sydämensuon alueen viimeistely ja kasvatus.
Mestari 1,10 väylien muutokset mahdollisimman pienin
haittavaikutuksin pelaamiseen.
Takkula 3.0 vaiheen 2 suunnitelman valmistelu ja
reitityksen suunnittelu kaudelle 2015.
26.11.2013
•
•
•
BUDJETTI- JA HOITOVASTIKE-EHDOTUS
•
•
LAHDEN GOLF 3.0
•
•
•
•
Jäsen- ja osakaspalvelut: Talvella 1,5
henkeä ja kesällä 2 henkeä (ABClisäpalvelu).
Caddie-master – ABC-Golf.
Ravintolapalveluiden kehittäminen –
Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2013.
Range – yhteistyö junioritoiminnan
kanssa.
Kenttäyhteistyö: Kultakortti (150€),
etukortti.
Lisäetuja suunnitteilla osakkaille: GKS
kentillä kauden aikana yksi ilmainen
vaihtopäivä jokaisella kentällä.
Budjettiehdotus perustuu nykyiseen
toimintamalliin ja hoitokustannusten
nousuun kentän laajentuessa.
Hoitovastikkeet – Sisältää ALV
–
–
–
–
Osakkaan hoitovastike: 660€ (+1,5% ).
Junioripelioikeus: 225€ (+2,3% ).
Opiskelijapelioikeus: 430€ (alle 26-vuotias).
Yhtiöjärjestyksessä varatut 100 pelioikeutta (J+O).
.
Lahden Golf Oy
3
Budjetti 2014: Tuloslaskelma
•
•
Tuotot vastike-ehdotuksen ja 23 uuden aktivoitavan osakkeen mukaan.
Kentänhoitoa lisätty uusien väylien mukaisesti. Kulut tarkemmin seuraavassa.
26.11.2013
Lahden Golf Oy
4
Budjetti 2014: Tuloslaskelma - Kulut
•
Henkilöstö ja kentän hoito: Vuonna 2013 hoitotyötä alihankintana – Vuonna 2014 laajennuksen lisäkulut.
•
Muut kulut edellisten vuosien tasolla.
26.11.2013
Lahden Golf Oy
5
Budjetti 2014: Tase ja rahoituslaskelma
•
•
LG 3.0:lle tehtiin erillisbudjetti projektin hyväksymisen jälkeen (ei budjetissa).
Rahoituksesta ja investoinneista erillisraportti LG 3.0 katsauksessa.
26.11.2013
Lahden Golf Oy
6
Vaihe 1.2: Väylät 1 & 10
• Yleissuunnitelman
mukaiset tekniset
suunnitelmat
väylämuutoksille
valmiit.
• Uusien viheriöiden
rakentaminen
aloitetaan
ensimmäiseksi.
• Vanha kenttä
pidetään
mahdollisimman
pitkään normaalisti
käytössä (18 reikää
koko ajan).
26.11.2013
Lahden Golf Oy